Firma UNIPLET Třebíč,a.s. IČO 00010898


UNIPLET Třebíč,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

UNIPLET Třebíč,a.s. (00010898) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kloknerova 2249/9, Praha 148 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1991 a není již aktivní. UNIPLET Třebíč,a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o UNIPLET Třebíč,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNIPLET Třebíč,a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro UNIPLET Třebíč,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNIPLET Třebíč,a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17290
IČO (identifikační číslo osoby) 00010898
Jméno UNIPLET Třebíč,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1991
Zaniklá dne 4.5.2013
Obchodní společnost UNIPLET Třebíč, a.s. se sídlem Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 00010898 je vymazána ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu je fúze sloučením se společno stí UNIPLET GROUP a.s. se sídlem Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ: 60196262 jako nástupnickou společností. 4.5.2013 - 4.5.2013
Představenstvo společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. se sídlem Třebíč, Průmyslová čtvrť, PSČ 674 33, IČ: 00010898 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 232, tímto v souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku uveřejňu je usnesení mimořádné valné hromady společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. konané dne 12.8.2005 sídle společnosti Průmyslová čtvrť, Třebíč. Mimořádná valná hromada a) konstatuje, že společnost UNIPLET GROUP a.s., se sídlem Kloknerova 2249/9, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 60196262 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2476, jako vlastník 271.592 kusů (slovy: dvě stě sedmdesát jedna tisíc pět set devadesát dva kusů) kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun čeksých), což představuje 92,51% (slovy: devadesát dva celých padesát jedna setin procent) podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti UNIPLET Třebíč, a.s., je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů. b) konstatuje, že hlavní akcionář společnosti, a to společnost UNIPLET GROUP a.s., se sídlem Kloknerova 2249/9, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 60196262, byl akcionářem oprávněným požádat o svolání mimořádné valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. na hlavního akcionáře, neboť tento akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti dl e § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 21.7.2005, tak i k rozhodnému dni, tj. k 5.8.2005, vlastnil 271.592 kusů (slovy: dvě stě sedmdesát jedna tisíc pět set devadesát dva kusů) kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), což představuje 92,51% (slovy: devadesát dva celých padesát jedna setin procent) podíl na základním kapitálu společnosti. Postavení hlavního akcionáře je doloženo výpisem z obchodního rej stříku i výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, vyhotoveným ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. k 21.7.2005 a k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě tj. k 5.8.2005 c) schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost UNIPLET GROUP a.s., se sídlem Kloknerova 224 9/9, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 60196262, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn., oddíl B, vložka 2476, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. d) konstatuje, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie protiplnění ve výši 64,- Kč (slovy: šedesát čtyři korun českých) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun če ských). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 046/2005 ze dne 21.7.2005, znalce z oboru ekonomika, odvětví, ceny a odhady, specializací na cenné papíry a kapitálový trh, Ing. Jiřího Vaňka. e) určuje lhůtu pro protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva k akciím na majetkového účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však do dvou měsíců po tomto zápisu vlastnického práva. f) ukládá představenstvu společnosti UNIPLET Třebíč, a.s. zabezpečit vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k  akciím společnosti UNIPLET Třebíč, a.s., zpracovaného ke dni účinnosti přechodu vlastnického práva k akciím společnosti, a to bez zbytečného odkladu nejpozději do 5-ti dnů po účinnosti přechodu vlastnického práva. 12.1.2006 - 4.5.2013
Valná hromada konaná dne 22.10.1998 přijala nové úplné znění stanov společnosti. 7.6.1999 - 4.5.2013
Valná hromada dne 3.7.1997 přijala nové znění stanov. 9.12.1997 - 4.5.2013
Ke dni 24.6.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění. 2.9.1994 - 4.5.2013
Revizor účtů: Ing. Milan Z e i b e r t 26.5.1993 - 23.6.1993
Ředitel: Ing. Jan J a n o v s k ý 26.5.1993 - 23.6.1993
Ostatní orgány: Dozorčí rada : Ing. Dušan Z á b r o d s k ý Ing. Josef M a r y š k o Ing. Oldřich Š i r o k ý Ing. Jaroslav M a x a Revizor účtů : Ing. Milan Z e i b e r t Ředitel : Ing. Jan J a n o v s k ý 1.1.1991 - 26.5.1993
Základní kapitál: 248,669.000,-- Kčs 1.1.1991 - 26.5.1993
a je vyjádřen: jednou hromadnou akcií na 248.669.000,-- Kčs znějící na jméno. 1.1.1991 - 26.5.1993
Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 1.1.1991 - 21.11.1995
Způsob zřízení: Jednorázové založení státní akciové společnosti dle par. 32 zák. č. 111/1990 Sb., o státním podniku a ustanovení par. 62 a 25 a dalších zák. č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech, na základě zakladatelského plánu a schvále- ných stanov. 1.1.1991 - 4.5.2013
Základní ochranné známky: UNIPLET, a to samostatně nebo s názvem společnosti. 1.1.1991 - 4.5.2013

Aktuální kontaktní údaje UNIPLET Třebíč,a.s.

Kapitál UNIPLET Třebíč,a.s.

zakladni jmění 293 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.5.1993 - 4.5.2013

Sídlo UNIPLET Třebíč,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kloknerova 2249/9 , Praha 148 00 3.7.2006 - 4.5.2013
Adresa Průmyslová čtvrť , 674 33 Třebíč Česká republika
21.11.1995 - 3.7.2006
Adresa Třebíč Česká republika
1.1.1991 - 21.11.1995

Předmět podnikání UNIPLET Třebíč,a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 14.9.2010 - 4.5.2013
Zámečnictví, nástrojářství 14.9.2010 - 4.5.2013
Galvanizérství, smaltérství 14.9.2010 - 4.5.2013
Obráběčství 14.9.2010 - 4.5.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.9.2010 - 4.5.2013
zastupování v celním řízení 27.7.2006 - 14.9.2010
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 27.7.2006 - 14.9.2010
kovoobráběčství 18.7.2002 - 14.9.2010
výroba a rozvod tepla 7.4.1997 - 18.7.2002
obráběčství - vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona 7.4.1997 - 18.7.2002
silniční motorová doprava osobní 7.4.1997 - 18.7.2002
opravy strojů a zařízení ve strojírenství - vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona 7.4.1997 - 18.7.2002
silniční motorová doprava nákladní 7.4.1997 - 14.9.2010
nástrojářství 7.4.1997 - 14.9.2010
galvanizérství 7.4.1997 - 14.9.2010
tepelné zpracování kovů , vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona 7.4.1997 - 14.9.2010
silniční motorová doprava 21.11.1995 - 7.4.1997
Provádění průmyslových staveb 9.3.1994 - 2.9.1994
Hostinská činnost 9.3.1994 - 2.9.1994
Zdravotnické středisko všeobecné, zdravotnické středisko stomatologické, proteická laboratoř, pracoviště rehabilitace - ambulance 9.3.1994 - 2.9.1994
Výroba elektronických maloprůměrových pletacích strojů 9.3.1994 - 14.9.2010
Stavba strojů s mechanickým pohonem 9.3.1994 - 14.9.2010
Výroba punčochového zboží 9.3.1994 - 14.9.2010
Obchodní činnost 9.3.1994 - 14.9.2010
stavba strojů s mechanickým pohonem 26.5.1993 - 9.3.1994
zdravotnické středisko všeobecné, zdravotnické středisko stomatologické, pracoviště rehabilitace - ambulance 26.5.1993 - 9.3.1994
hostinská činnost 26.5.1993 - 9.3.1994
obchodní činnost 26.5.1993 - 9.3.1994
výroba elektronických maloprůměrových pletacích strojů 26.5.1993 - 9.3.1994
výroba punčochového zboží 26.5.1993 - 9.3.1994
provádění průmyslových staveb 26.5.1993 - 9.3.1994
10) Vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby akciové společnosti dle nomenklatury celního sazebníku pol. 8447110 - maloprůměrové pletací stroje pol. 8448591 - díly k pletacím strojům 11) Dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace 12) Poskytování služeb v zahraničí formou servisní činnosti 20.12.1991 - 26.5.1993
7) Vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb vzniklých jako součást výrobního procesu hlavního oboru, doprovodných obslužných činností a vědecko vývojových prací, např.: ponožkových a punčochových úpletů programů výpočetní techniky poradenské a servisní služby propagační a tiskové služby služby dopravní techniky nadnormativních zásob 8) Provozování bartrových obchodů 9) Komerční využívání sociálních a rekreačních objektů společnosti, zejména 1.1.1991 - 26.5.1993
pro oblast cestovního ruchu, včetně poskytování služeb s tím souvisejících 1.1.1991 - 26.5.1993
1) Vývoj, výroba, montáž, servis, úpravy a prodej maloprůměrových pletacích strojů pro výrobu ponožkového a punčochového zboží, náhradních dílů a příslušenství 2) Vývoj, výroba a prodej nástrojů, přípravků a drobných strojírenských výrobků a zařízení, jakož i jejich technických dokumentací 3) Poskytování služeb tepelného zpracování a povrchových úprav kovů 4) Výroba a prodej tepelné energie 5) Stavební činnost 6) Rekonstrukce, výroba a generální opravy obráběcích strojů 1.1.1991 - 26.5.1993

vedení firmy UNIPLET Třebíč,a.s.

Statutární orgán UNIPLET Třebíč,a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání a podepisování za společnost Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně, nebo samostatně osoba k tomu zplnomocněná představenstvem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podepisující svůj podpis. 7.6.1999 - 4.5.2013
Způsob jednání: Společnost jedná svým statutárním zástupcem nebo prostřednictvím svých zástupců. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden nebo společně dva členové představenstva zmocnění představenstvem, nebo samostatně ředitel nebo samostatně prokurista, případně dva splnomocnění pracovníci společnosti v rozsahu plné moci udělené představenstvem. 21.11.1995 - 7.6.1999
místopředseda Ing. Jaroslav Vystrčil 1.1.1991 - 26.5.1993
Adresa: Kpt. Jaroše 1026/43 , Třebíč 674 01
člen Ing. Jan Janovský 1.1.1991 - 26.5.1993
Adresa: Ruská 812/21 , Třebíč 674 01
člen Ing. Milan S E D M I H R A D S Ký 1.1.1991 - 26.5.1993
Adresa: ul. Vl. Janko 1095 , Praha 10 - Košík Česká republika
člen Ing. Zdeněk Konečný 1.1.1991 - 26.5.1993
Adresa: 24 , Hostěnice 664 04
předseda Ing. Jiljí Matějíček 1.1.1991 - 23.6.1993
Adresa: Lipová 674 , 674 01 Třebíč Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Mareško 26.5.1993 - 23.6.1993
Adresa: Horská 615 , Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02
místopředseda představenstva Ing. Dušan Zábrodský 26.5.1993 - 9.3.1994
Adresa: Šalounova 1936/12 , Praha 149 00
člen představenstva Miloš Mašek 26.5.1993 - 9.3.1994
Adresa: Revoluční 871/2 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Josef Maryško 23.6.1993 - 9.3.1994
Adresa: Horská 615 , Rychnov nad Kněžnou Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiljí Matějíček 23.6.1993 - 2.9.1994
Adresa: Lipová 674 , 674 01 Třebíč Česká republika
člen představenstva Ing. Tomáš Dvořák 9.3.1994 - 21.11.1995
Adresa: Elišky Krásnohorské 319/2 , Liberec 460 14
člen představenstva Ing. František Dokulil 9.3.1994 - 21.11.1995
Adresa: Františka Hrubína 739 , Třebíč Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Palko 2.9.1994 - 11.4.1996
Adresa: M. Majerové 720 , Třebíč - Nové Dvory Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Samek 26.5.1993 - 7.4.1997
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Karel Šperlink CSc. 9.3.1994 - 7.4.1997
Adresa: Štíbrova 1218/8 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jan Halouska 21.11.1995 - 7.4.1997
Adresa: Horňátecká 791/18 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Jiří Chovítek 21.11.1995 - 7.4.1997
Adresa: Ke Škole 177 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Josef Palko 11.4.1996 - 7.4.1997
Adresa: M. Majerové 720 , Třebíč - Nové Dvory Česká republika
člen představenstva Ing. Jaromír Břehový 7.4.1997 - 9.12.1997
Adresa: 28. října 37 , Žlutice 364 52
člen představenstva Ing. Karel Šperlink CSc. 7.4.1997 - 9.12.1997
Adresa: Štíbrova 1218/8 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Alfréd Fajkoš CSc. 7.4.1997 - 9.12.1997
Adresa: Nádražní 306 , Ostrov 363 01
člen představenstva Ing. Jiří Chovítek 7.4.1997 - 9.12.1997
Adresa: Karlov 273 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Stanislav Šefl 7.4.1997 - 9.12.1997
Adresa: 41 , Hvožďany 262 44
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Šefl 9.12.1997 - 27.3.1998
Adresa: 41 , Hvožďany 262 44
člen představenstva Ing. Jaromír Břehový 9.12.1997 - 7.6.1999
Adresa: 28. října 37 , Žlutice 364 52
člen představenstva Ing. Jiří Chovítek 9.12.1997 - 7.6.1999
Adresa: Karlov 237 , 377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
předseda představenstva Ing. Alfréd Fajkoš CSc. 9.12.1997 - 7.6.1999
Adresa: Nádražní 306 , Ostrov 363 01
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Šefl 27.3.1998 - 7.6.1999
Adresa: 41 , Hvožďany 262 44
předseda představenstva Ing. Josef Valenta 7.6.1999 - 25.9.2000
Adresa: Donovalská 1760/37 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Radek Žádník 7.6.1999 - 25.9.2000
Adresa: Matěje Kopeckého 1342/16 , Cheb 350 02
člen představenstva Ing. Karel Šperlink CSc. 9.12.1997 - 3.5.2002
Zánik funkce 10.8.2001
Adresa: Štíbrova 1218/8 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Josef Valenta 25.9.2000 - 3.5.2002
Zánik funkce 24.8.2001
Adresa: Lečkova 1515/1 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Dvořák 7.6.1999 - 18.7.2002
Zánik funkce 5.11.2001
Adresa: Elišky Krásnohorské 319/2 , Liberec 460 14
člen představenstva Ing. Vladislav Svoboda 7.6.1999 - 18.7.2002
Zánik funkce 5.11.2001
Adresa: Vrchlického 590/77 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Radek Žádník 25.9.2000 - 18.7.2002
Zánik funkce 5.11.2001
Adresa: Renoirova 654/20 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Svoboda 3.5.2002 - 18.7.2002
Vznik funkce 22.10.1998
Adresa: Vrchlického 590/77 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Tomáš Dvořák 3.5.2002 - 18.7.2002
Vznik funkce 22.10.1998
Adresa: Elišky Krásnohorské 319/2 , Liberec 460 14
člen představenstva Ing. Karel Šperlink CSc. 3.5.2002 - 18.7.2002
Vznik funkce 24.8.2001
Zánik funkce 5.11.2001
Adresa: Štíbrova 1218/8 , Praha 182 00
předseda představenstva RNDr. Jaroslav Košut CSc. 3.5.2002 - 14.12.2010
Vznik funkce 10.8.2001
Zánik funkce 15.1.2004
Adresa: Kosmická 747/21 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Otto Bureš 18.7.2002 - 14.12.2010
Vznik funkce 5.11.2001
Zánik funkce 17.9.2002
Adresa: Ant. Barcala 1418/3 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Josef Lancingr 18.7.2002 - 14.12.2010
Vznik funkce 11.1.2002
Zánik funkce 15.1.2004
Adresa: Závodu míru 688 , Karlovy Vary 360 17
předseda představenstva Ing. Antonín Kipiel CSc. 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik členství 15.1.2004
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 15.1.2004
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Na Pankráci 949/34 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Josef Lancingr 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 24.8.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Zánik funkce 24.8.2004
Adresa: Závodu míru 688 , Karlovy Vary 360 17
místopředseda představenstva Ing. Karel Březina 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 24.8.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Zánik funkce 24.8.2004
Adresa: Ruská 1242/180 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Kopečný 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik členství 15.1.2004
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 21.1.2004
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Palackého 476/32 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Miroslav Přecechtěl 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik členství 17.10.2002
Zánik členství 15.1.2004
Adresa: Sadová 2393/8 , Přerov 750 02
člen představenstva Igor Tichý 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 24.8.2004
Adresa: Dělnická 1012/44 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Jarmila Marková 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik členství 15.1.2004
Zánik členství 27.5.2004
Adresa: Pražská 170 , Jíloviště 252 02
člen představenstva Ing. Radek Žádník 14.12.2010 - 16.9.2011
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 15.1.2007
Adresa: Renoirova 654/20 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Vladislav Svoboda 14.12.2010 - 16.9.2011
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 15.1.2007
Adresa: Štěrková 1003/18 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Antonín Kipiel CSc. 14.12.2010 - 16.9.2011
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 15.1.2007
Adresa: Na Pankráci 949/34 , Praha 140 00
člen představenstva Vladimír Ličman 16.9.2011 - 16.9.2011
Vznik členství 16.1.2007
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Heřmanova 1169/22 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Dvořák 14.12.2010 - 4.5.2013
Vznik členství 1.10.2004
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: Elišky Krásnohorské 319/2 , Liberec 460 14
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Dobrý 14.12.2010 - 4.5.2013
Vznik členství 1.10.2004
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: Fráni Šrámka 2302/15 , Praha 150 00

Dozorčí rada UNIPLET Třebíč,a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Jaroslav Maxa 26.5.1993 - 9.3.1994
Adresa: Jiráskova 1052/44 , Třebíč 674 01
člen Ing. Jan Hospůdka 26.5.1993 - 9.3.1994
Adresa: Kratochvílova 12 , Třebíč Česká republika
člen JUDr. Ludmila Nováčková 26.5.1993 - 21.11.1995
Adresa: Jiráskova 693 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen PhDr. Jaroslav Holub 9.3.1994 - 21.11.1995
Adresa: Borový Vrch 374 , Liberec Česká republika
člen Ing. Jaroslav Sýkora 9.3.1994 - 21.11.1995
Adresa: třída Tomáše Bati 1285 , Zlín 760 01
člen Ing. Jaroslav Lieb 9.3.1994 - 21.11.1995
Adresa: Aloise Nováka 340 , Strančice 251 63
člen Ing. Petr Kopečný 9.3.1994 - 21.11.1995
Adresa: Modřínová 587/22 , Třebíč 674 01
člen Miloš Mašek 9.3.1994 - 7.4.1997
Adresa: Revoluční 871/2 , Třebíč 674 01
člen Ing. Alena Váňová 2.9.1994 - 7.4.1997
Adresa: Osadní 1465/7 , Praha 170 00
člen Jiří Hrabánek 2.9.1994 - 7.4.1997
Adresa: p. Okříšky , Nová Ves 35 Česká republika
člen Ing. Jaroslav Vystrčil 21.11.1995 - 7.4.1997
Adresa: Kpt. Jaroše 1026/43 , Třebíč 674 01
člen Ing. Jan Rejzek 21.11.1995 - 7.4.1997
Adresa: Na Pankráci 994/36 , Praha 140 00
předseda JUDr. Pavel Berger 7.4.1997 - 7.6.1999
Adresa: Kaprova 52/6 , Praha 110 00
místopředseda ing. Luděk Dvořák 7.4.1997 - 7.6.1999
Adresa: 307 , Semice 289 17
člen Jiří Hrabánek 7.4.1997 - 7.6.1999
Adresa: 33 , Nová Ves Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Miloš Naxera 7.6.1999 - 2.11.1999
Adresa: Volutova 2518 , Praha 5 Česká republika
předseda dozorčí rady Josef Dvořák 7.6.1999 - 3.5.2002
Zánik funkce 10.8.2001
Adresa: 108 , Studenec 675 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Zeman 2.11.1999 - 3.5.2002
Zánik funkce 10.8.2001
Adresa: J. F. Pachty 8 , Bezno 294 29
předseda Mgr. Jan Nevrzal 3.5.2002 - 14.12.2010
Vznik funkce 10.8.2001
Zánik funkce 4.3.2003
Adresa: 14 , Klučov 675 52
místopředsedkyně Mgr. Jitka Sůsová Dr. 3.5.2002 - 14.12.2010
Vznik funkce 10.8.2001
Zánik funkce 25.3.2003
Adresa: Šestidomí 988/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Josef Fiala 7.6.1999 - 14.5.2011
Zánik členství 27.10.2003
Adresa: Čeloudova 1122/66 , Třebíč 674 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jitka Sůsová Dr. 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik funkce 25.3.2003
Zánik funkce 10.10.2003
Adresa: Šestidomí 988/6 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Trenda CSc. 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik funkce 10.10.2003
Zánik funkce 27.9.2004
Adresa: Novákových 970/41 , Praha 180 00
místopředseda dozorčí rady Martin Ronovský 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik funkce 25.3.2003
Zánik funkce 10.10.2003
Adresa: Koželuhy 89/8 , Čáslav 286 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Kroupa 14.5.2011 - 14.5.2011
Vznik funkce 10.10.2003
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Na Tržišti 170 , Blatná 388 01
předseda dozorčí rady Bruce Pernick 14.12.2010 - 4.5.2013
Vznik členství 27.9.2004
Vznik funkce 27.9.2004
Adresa: Spojené státy americké
29 North Lake Drive, Stamford, Connecticut
místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Valenta 14.12.2010 - 4.5.2013
Vznik členství 27.9.2004
Vznik funkce 27.9.2004
Adresa: Lečkova 1515/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Karel Katovský 14.5.2011 - 4.5.2013
Vznik členství 12.11.2003
Adresa: Modřínová 587/22 , Třebíč 674 01

Prokura UNIPLET Třebíč,a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Josef Laštovička 7.4.1997 - 27.3.1998
Adresa: Mládežnická 1032/16 , Třebíč 674 01
Jméno ing. František Dokulil 27.3.1998 - 7.6.1999
Adresa: Fr. Hrubína 739/3 , Třebíč 674 01

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image