Firma Union Invest Holding, a.s. IČO 25386182


Union Invest Holding, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Union Invest Holding, a.s. (25386182) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Gorkého 3037, 702 00 Ostrava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1997 a je stále aktivní. Union Invest Holding, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Union Invest Holding, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Union Invest Holding, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Union Invest Holding, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Union Invest Holding, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Union Invest Holding, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1751
IČO (identifikační číslo osoby) 25386182
Jméno Union Invest Holding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.11.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 1.10.2014 - 6.1.2017
Počet členů dozorčí rady: 1 1.10.2014 - 6.1.2017
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne15.11.2001 o snížení základního kapitálu společnosti UnionInvest Holding, a.s., takto: 27.2.2002 - 23.7.2002
a) Základní kapitál společnosti se snižuje z původní výšezákladního kapitálu 280 000 000,- Kč o 120 680 000,- Kč (slovy:jednostodvacetmilionůšestsetosmdesáttisíc korun českých) načástku 159 320 000,- Kč podle ust. § 211 a následujícíchobchodního zákoníku v platném znění. Důvodem snížení základníhokapitálu je úhrada ztráty společnosti za rok 2000 a ztráty zminulých let do roku 1998 včetně. S celou částkou odpovídajícísnížení základního kapitálu ve výši 120 680 000,- Kč budenaloženo tak, že celá tato částka bude použita na částečnouúhradu ztráty minulých let.Zbytek ztráty ve výši 312 409,80 Kč bude uhrazen z emisního ážiavykazovaného v účetní evidenci společnosti ve výši 2 100 000,-Kč. Tím (včetně snížení základního kapitálu) nebude společnostUnion Invest Holding, a.s., vykazovat žádnou ztrátu. 27.2.2002 - 23.7.2002
b) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedenosnížením jmenovité hodnoty akcií společnosti (listinných aznějících na jméno) tak, že stávající jmenovitá hodnota každéakcie 1 000 000,- Kč bude snížena o částku 431 000,- Kč tak, žejmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 569 000,- Kč. 27.2.2002 - 23.7.2002
c) Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižšíjmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem nebo podpisyosob oprávněných podle stanov a zápisu v obchodním rejstříkujednat jménem společnosti. 27.2.2002 - 23.7.2002
d) Lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení sníženíjejich jmenovité hodnoty se stanoví v délce třiceti dnů a počínádnem následujícím po právní moci rozhodnutí o zápisu sníženívýše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.2.2002 - 23.7.2002
e) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti realizovatvšechny úkony, které podle zákona vyplývají z tohoto rozhodnutío snížení základního kapitálu společnosti. 27.2.2002 - 23.7.2002
Jediný akcionář:Union Group, a.s. IČ 64609952Ostrava, ul. 30 dubna 35 5.8.1999 - 26.6.2002
Ostatní skutečnosti:Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnostiUnion Invest Holding, a.s. o 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesátmiliónůkorunčeských), to jest ze stávajících210.000.000,- Kč (slovy: dvěstědesetmiliónůkorunčeských) na280.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesátmiliónůkorunčeských), ato emisí nových 70 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských). Upisování nadčástku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmiliónůkorunčeských) senepřipouští. 20.4.1998 - 3.6.1998
Akcie budou vydány jako kmenové, v listinné podobě, znějící najméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(slovy:jedenmiliónkorunčeských) za jednu akcii. 20.4.1998 - 3.6.1998
Jediný akcionář rozhodl, že emisní ážio je stanoveno ve výši 3%,tedy 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za jednuakcii.Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního jmění jak svyužitím přednostního práva, tak na základě veřejné výzvy budečinit 1.030.000,- Kč (slovy: jedenmilióntřicettisíckorunčeských)za jednu akcii. 20.4.1998 - 3.6.1998
Jediný akcionář dále rozhodl, že podmínkou platného úpisu jesplacení 72% jmenovité hodnoty upisovaných akcií a celé ážio kedni úpisu na účet společnosti vedený Union bankou, a.s číslo2261160044/3400. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisníkurs akcií do 31.12.1998. 20.4.1998 - 3.6.1998
Způsob úpisu bude dvoukolový, přičemž v prvním kole upisujejediný akcionář Union Group, a.s. na základě přednostního práva,ve druhém kole bude proveden úpis na základě veřejné výzvy kupisování akcií.Úpis může upisovatel provést pouze osobně, nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. 20.4.1998 - 3.6.1998
Výkon přednostního práva k úpisu akcií:a) akcionář Union Group, a.s. jako jediný akcionář společnostimá přednostní právo k úpisu celého zvýšení základního jměníb) místo úpisu je sídlo společnosti pod adresou Gorkého 2,Ostravac) Úpis akcií s využitím přednostního práva začíná prvý den pozveřejnění tohoto usnesení o zvýšení základního jmění ve smysluustanovení § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. a končíšestnáctý den po svém zahájení.Úpis lze provést v pracovních dnechv době od 8,00 do 11,00 hodin v kanceláři sekretariátu předsedypředstavenstva společnosti Union Invest Holding, a.s. 20.4.1998 - 3.6.1998
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií, totoupisování bude zahájeno 20 den pod zveřejnění veřejné výzvy kúpisu akcií a prospektu cenného papíru. Úpis na základě veřejnévýzvy končí 20 den po jeho zahájení. Místem úpisu je sídlospolečnosti pod adresou Gorkého 2, Ostrava, III. patro. Úpis lzeprovést v pracovních dnech v době od 8,00 do 11,00 hodin vkanceláři sekretariátu předsedy představenstva společnosti UnionInvest Holding, a.s. 20.4.1998 - 3.6.1998

Aktuální kontaktní údaje Union Invest Holding, a.s.

Kapitál Union Invest Holding, a.s.

zakladni jmění 159 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.7.2002
zakladni jmění 280 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.6.1998 - 23.7.2002
zakladni jmění 210 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.11.1997 - 3.6.1998

Sídlo Union Invest Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Gorkého 3037 , 702 00 Ostrava Česká republika
Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
4.9.2014
Adresa Gorkého 3037 , 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Gorkého 3037/2, PSČ 70200
18.12.2002 - 4.9.2014
Adresa Gorkého 2 , 702 00 Ostrava Česká republika
Ostrava, ul. Gorkého 2, PSČ 70200
27.11.1997 - 18.12.2002

Předmět podnikání Union Invest Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.9.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 29.9.2003 - 6.9.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 18.12.2002 - 6.9.2011
a) ekonomické a organizační poradenství, 27.11.1997 - 6.9.2011
b) zprostředkovatelská činnost, 27.11.1997 - 6.9.2011
c) ostatní finanční zprostředkování 27.11.1997 - 6.9.2011

vedení firmy Union Invest Holding, a.s.

Statutární orgán Union Invest Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Vladimír Vlček 6.1.2017
Vznik členství 11.8.2016
Vznik funkce 11.8.2016
Adresa: Sklopčická 595 , 725 26 Ostrava Česká republika
Sklopčická 595, Krásné Pole, 725 26 Ostrava
člen představentva Ing. Marie Výtisková 27.11.1997 - 20.4.1998
Adresa: Hlavní třída 855 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Hlavní třída 855
předseda představenstva Ing. Vladimír Vlček 27.11.1997 - 6.8.1998
Adresa: J.Gagarina 32 , Havířov-Podlesí Česká republika
Havířov-Podlesí, J.Gagarina 32
člen představenstva Ing. Kamila Funioková 27.11.1997 - 18.12.2002
Zánik členství 19.2.2002
Adresa: Sládkova 20 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Sládkova 20/3048
člen představenstva Ing. Vladimír Závodský 20.4.1998 - 30.9.2005
Adresa: Hlavní třída 842 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Hlavní třída 842/56, PSČ 70800
předseda představenstva Ing. Vladimír Vlček 6.8.1998 - 6.9.2011
Zánik členství 11.8.2011
Zánik funkce 11.8.2011
Adresa: Sklopčická 595 , 725 26 Ostrava - Krásné Pole Česká republika
Ostrava - Krásné Pole, Sklopčická 595, PSČ 72526
člen představenstva Ing. Vladimír Závodský 30.9.2005 - 6.9.2011
Zánik členství 11.8.2011
Adresa: Sodná 566 , 712 00 Ostrava - Muglinov Česká republika
Ostrava - Muglinov, Sodná 566/116, PSČ 71200
předseda představenstva Ing. Vladimír Vlček 6.9.2011 - 4.9.2014
Vznik členství 11.8.2011
Vznik funkce 18.8.2011
Adresa: Sklopčická 595 , 725 26 Ostrava - Krásné Pole Česká republika
Ostrava - Krásné Pole, Sklopčická 595, PSČ 72526
předseda představenstva Ing. Vladimír Vlček 4.9.2014 - 6.1.2017
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 11.8.2016
Vznik funkce 18.8.2011
Zánik funkce 11.8.2016
Adresa: Sklopčická 595 , 725 26 Ostrava Česká republika
Sklopčická 595, Krásné Pole, 725 26 Ostrava

Dozorčí rada Union Invest Holding, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Marie Muroňová 4.9.2014
Vznik členství 8.4.2002
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: 225 , 739 41 Palkovice Česká republika
č.p. 225, 739 41 Palkovice
člen Ing. Alena Pajonková 27.11.1997 - 5.8.1999
Adresa: Českobratrská 12 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Českobratrská 12
člen Ing. Jana Kunčíková 27.11.1997 - 5.8.1999
Adresa: Markova 32 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Markova 32
člen Mgr. Petr Kučera 27.11.1997 - 26.6.2002
Zánik členství 8.4.2002
Adresa: Zahradní 247 , Vřesina Česká republika
Vřesina, Zahradní 247
člen Ing. Marie Parmová 5.8.1999 - 26.6.2002
Zánik členství 8.4.2002
Adresa: Vdovská 17 , 712 00 Ostrava-Muglinov Česká republika
Ostrava-Muglinov, Vdovská 17/761, PSČ 71200
člen Ing. Jan Hromada 5.8.1999 - 26.6.2002
Zánik členství 8.4.2002
Adresa: Gorkého 8 , 746 01 Opava Česká republika
Opava, Gorkého 8, PSČ 74601
člen Marie Muroňová 26.6.2002 - 18.12.2002
Vznik členství 8.4.2002
Adresa: 225 , Palkovice Česká republika
Palkovice 225
předsedkyně Marie Muroňová 18.12.2002 - 4.9.2014
Vznik členství 8.4.2002
Vznik funkce 28.6.2002
Adresa: 225 , Palkovice Česká republika
Palkovice 225
člen Ing. Jaroslav Lapčík 26.6.2002 - 1.10.2014
Vznik členství 8.4.2002
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Dolní 406 , Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 406
člen Ing. Vítězslav Janošec 26.6.2002 - 1.10.2014
Vznik členství 8.4.2002
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: 291 , Baška Česká republika
Baška 291

Sbírka Listin Union Invest Holding, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1751/SL 34 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., zpráva auditora, zpráva o vztazích §82 Krajský soud v Ostravě 6.1.2016 14.1.2016 28
B 1751/SL 33 notářský zápis [NZ 766/2014] Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 31.7.2014 27.1.2015 28.1.2015 19
B 1751/SL 31 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 2.1.2014 27
B 1751/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.4.2002 8.1.2003 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Union Invest Holding, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25386182
Jméno Union Invest Holding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 27.11.1997
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Union Invest Holding, a.s.

Živnosti a provozovny Union Invest Holding, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Ostatní finanční zprostředkování

  • Ekonomické a organizační poradenství

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1997

Živnost č. 2 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Ostatní finanční zprostředkování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Union Invest Holding, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Vlček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Union Invest Holding, a.s.

IČO: 25386182
Firma: Union Invest Holding, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
Datum vzniku: 27.11.1997

Sídlo Union Invest Holding, a.s.

Sídlo: Gorkého 3037/2, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní finanční zprostředkování
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image