Firma UNILES, a.s. IČO 47307706


UNILES, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNILES, a.s. (47307706) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1992 a je stále aktivní. UNILES, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o UNILES, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNILES, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o UNILES, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UNILES, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNILES, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 340
IČO (identifikační číslo osoby) 47307706
Jméno UNILES, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1992
Společnost UNILES, a.s., se sídlem na adrese Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO 47307706, převedla na základě smlouvy o koupi části obchodního závodu ze dne 2.1.2018 část svého závodu, označenou jako středisko Ekofarma u Starých Křečan a ve smlouvě specifikovanou, na společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., se sídlem na adrese Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO 00556718. 2.1.2018
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 16. 10. 2014 došlo u společnosti UNILES, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost Logistics So lution, s.r.o., IČO 24847038, se sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, PSČ 580 01. 1.1.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.2.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.2.2014 - 10.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti UNILES, a.s., přijala dne 21.února 2012 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti UNILES, a.s., se sídlem Rumburk, Jiříkovská 832/16, PSČ 408 01, IČO 47307706 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanove ní § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů nahrazující seznam akcionářů společnosti k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti zaknihované kmenové akcie na jméno, a to 68.299 ks ak cií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí po zaokrouhlení 92,09 % základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než zaknihované kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 12 odst. 4. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií (každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč představuje jeden hlas), a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 92,09 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 1831 odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za zaknihované kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcioná řů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.483,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1915-5/12 ze dne 11. ledna 2012 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Zápis změny vlastníka a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Společnost dá ve smyslu § 1831 odst. 5 obchodního zákoníku příkaz k zápisu změny vlastníků akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, do 30 dnů p o přechodu vlastnického práva. Poskytnutí protiplnění v penězích v souladu s § 183m obchodního zákoníku zajišťuje pověřený obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČO 60717068. Tomuto obchodníkovi hl avní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je 30 dnů od vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 1 83m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. od zápisu vlastnického práva v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů provedeného na příkaz společnosti ve prospěch hlavního akcionáře. 1.3.2012 - 13.11.2012
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 26.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění společnosti ze stávajících 89 399 000,- Kč na 74 164 000,- Kč, to je celkem o 15 235 000,- Kč. Toto snížení se realizuje vzetím z oběhu celkem 15 235 kusů vlastních akcií ve vlastnictví společnosti. Akcie jsou v zaknihované podobě a mají jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč. Společnost získala tyto akcie od akcionářů, kteří v roce 1999 využili zákonem stanovené poviné nabídky na odkup svých vlastních akcií v důsledku rušení veřejné obchodovatelnosti všech svých akcií. 14.9.2000 - 24.4.2001
Valná hromada a.s. dne 31.5.1999 schválila nové znění stanov společnosti. 14.10.1999 - 14.9.2000
Valná hromada a.s. dne 22.10.1998 schválila nové znění stanov společnosti. 23.2.1999 - 14.9.2000
Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 20.1.1999
Valná hromada a.s. dne 4.9.1996 schválila změnu stanov v čl. 8, bod 2, písm. g,j,k, čl. 9, bod 2, čl. 10,, bod 1, bod 2, písm. e, bod 4, bod 5, bod 6, čl. 11 bod 1,2,5, čl. 13 bod 1, 2, čl. 14 bod 5, čl. 17 bod 3, čl. 33 bod 1,2, čl. 44. 27.2.1998 - 20.1.1999
Všechny akcie jsou vydány v zaknihované podobě. 4.10.1995 - 13.11.2012
88 511 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů 4.2.1994 - 4.10.1995
888 zaměstnaneckých akcií znějících na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty 4.2.1994 - 4.10.1995
Valná hromada a.s. dne 10.6.1993 schválila změnu čl. 4, 6 a 37 stanov a.s. a doplnění stanov a.s. o článek 6a a 28a. 4.2.1994 - 20.1.1999
Valná hromada a.s. dne 17.12.1993 schválila změnu čl. 6 odst. 1 a 15 odst. 1 stanov a.s.. 4.2.1994 - 20.1.1999
Tyto akcie budou vydány v zaknihované podobě. 4.2.1994 - 20.1.1999
88 511 akcií na majitele po 1 OOO,-- Kč jmenovité hodnoty 10.12.1993 - 4.2.1994
888 akcií na jméno po 1 OOO,-- Kč jmenovité hodnoty 10.12.1993 - 4.2.1994
Valná hromada dne 12.11.1993 schválila změnu čl. 5 odst. 1, 2, 3, a čl. 6 odst. l stanov akciové společnosti. 10.12.1993 - 20.1.1999
Základní jmění společnosti: 44 399 000,-- Kč Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: 43 511 akcií na majitele po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty 888 akcií na jméno po l 000,-- Kč jmenovité hodnoty 2.6.1993 - 10.12.1993
Valná hromada dne 23.3.1993 schválila změnu čl. 5 odst. l, čl. 6 a čl. 36 stanov akciové společnosti. 2.6.1993 - 20.1.1999
Výše základního jmění společnosti : Základní jmění společnosti činí 41 859 000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Severočeské státní lesy v Teplicích. Základní jmění společnosti je rozděleno na 41 022 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty a 837 akcií na jméno po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.11.1992 - 2.6.1993
Členové dozorčí rady společnosti : Miroslav T v r d í k , bytem Rumburk, Jiříkovská 22 Ivana P i l n á , bytem Litvínov, Fučíkova 1474 Jiří V e l á t , bytem Lidická 43, Košťany. 1.11.1992 - 20.6.1994
Jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď spoleně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.11.1992 - 4.10.1995
Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 19.10. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.11.1992 - 20.1.1999

Kapitál UNILES, a.s.

zakladni jmění 74 164 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2001
zakladni jmění 89 399 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.1998 - 24.4.2001
zakladni jmění 89 399 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.12.1993 - 27.2.1998

Akcie UNILES, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 18 503 900 Kč 1 1.8.2018
Kmenové akcie na jméno 55 660 100 Kč 1 1.8.2018
Kmenové akcie na jméno 18 503 900 Kč 1 31.5.2018 - 1.8.2018
Kmenové akcie na jméno 55 660 100 Kč 1 31.5.2018 - 1.8.2018
Kmenové akcie na jméno 74 164 000 Kč 1 10.8.2016 - 31.5.2018
Kmenové akcie na jméno 74 160 000 Kč 1 4.9.2012 - 10.8.2016
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 1 4.9.2012 - 10.8.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 74 164 12.10.2010 - 4.9.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 74 164 24.4.2001 - 12.10.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 89 399 4.10.1995 - 24.4.2001

Sídlo UNILES, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jiříkovská 913/18 , Rumburk 408 01 1.1.2015
Adresa Jiříkovská 832/16 , Rumburk 408 01 10.7.2014 - 1.1.2015
Adresa Jiříkovská 832/16 , Rumburk 408 01 18.7.2001 - 10.7.2014
Adresa Jiříkovská 913/18 , Rumburk 408 01 1.11.1992 - 18.7.2001

Předmět podnikání UNILES, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.2.2017
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 15.2.2017
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 10.12.2012 - 28.12.2018
truhlářství, podlahářství 29.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.7.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 29.7.2009 - 10.12.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.7.2006
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 12.7.2006 - 29.7.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.1.2002 - 4.11.2003
zprostředkování zaměstnání 3.1.2002 - 4.11.2003
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 3.1.2002 - 29.7.2009
velkoobchod 3.1.2002 - 29.7.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 3.1.2002 - 29.7.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 3.1.2002 - 29.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.1.2002 - 29.7.2009
reklamní činnost a marketing 3.1.2002 - 29.7.2009
specializovaný maloobchod 3.1.2002 - 29.7.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 3.1.2002 - 29.7.2009
zasilatelství 3.1.2002 - 29.7.2009
zprostředkování služeb 3.1.2002 - 29.7.2009
zprostředkování obchodu 3.1.2002 - 29.7.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektoré činnosti 3.1.2002 - 29.7.2009
ubytovací služby 3.1.2002 - 29.7.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 3.1.2002 - 29.7.2009
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 3.1.2002 - 28.12.2018
opravy silničních vozidel 3.1.2002 - 28.12.2018
provádění sadových a parkových úprav 14.9.2000 - 3.1.2002
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 14.9.2000 - 10.12.2012
ubytovací služby - turistická ubytovna 14.10.1999 - 3.1.2002
projektová činnost ve výstavbě 20.1.1999
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 20.1.1999
prodej drogistického zboží 20.1.1999 - 3.1.2002
inženýrsko-investorská činnost 20.1.1999 - 3.1.2002
mezinárodní zasilatelství 20.1.1999 - 3.1.2002
vnitrostátní zasilatelství 20.1.1999 - 3.1.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, propagace, reklamy, informací a mimoškolského vzdělávání v režimu živnosti volné 20.1.1999 - 3.1.2002
vzdělávací činnost v režimu živnosti volné, kromě provozování školských zařízení a mateřských škol 20.1.1999 - 3.1.2002
služby provozované v oblasti průzkumu trhu 20.1.1999 - 3.1.2002
vedení účetnictví 20.1.1999 - 12.7.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 20.1.1999 - 29.7.2009
silniční motorová doprava nákladní 20.1.1999 - 29.7.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 27.2.1998 - 3.1.2002
lesnictví a zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných země- dělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 4.2.1994 - 3.1.2002
dřevařská výroba ve smyslu pilařské činnosti - výroba řeziva 4.2.1994 - 3.1.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 4.2.1994 - 3.1.2002
opravy motorových vozidel 4.2.1994 - 3.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.2.1994 - 3.1.2002
nákup, prodej a přeprava střeliva 4.2.1994 - 24.7.2004
nákup, prodej a přeprava zbraní 4.2.1994 - 24.7.2004
myslivost 4.2.1994 - 12.7.2006
truhlářství 4.2.1994 - 29.7.2009
- organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobních z provozovaných činností, - ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů, ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu, - odborná správa lesů ostatních uživatelů, - nákup dříví včetně dříví ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků a nákup ostatních lesních výrobků, - dřevařská výroba, - lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl, 1.11.1992 - 4.2.1994
- přidružená zemědělská výroba, - myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech, - investiční výstavba, projekce, oprava a údržba staveb, strojů a zařízení pro zajištění vlastní činnosti a pro ostatní organizace zakladatele, - materiálně technické, hmotné a finanční zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajišťování možností odborné přípravy těchto žáků na pracovištích podniku, - provoz výpočetního střediska, 1.11.1992 - 4.2.1994
- dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování měst a venkova, - záruční a pozáruční servis štěpovacích strojů, včetně zařízení a provozování konsignačního skladu náhradních dílů těchto strojů pro ostatní organizace, - provádění záručních prohlídek a záručních a pozáručních oprav určených motorových vozidel pro organizace zakladatele, - provoz restaurační, pohostinství, stánkový prodej, 1.11.1992 - 4.2.1994

Předmět činnosti UNILES, a.s.

Platnost údajů od - do
myslivost 12.7.2006

vedení firmy UNILES, a.s.

Statutární orgán UNILES, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 10.7.2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 26.2.2014 - 10.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva, b) samostatn ě předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření, c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 6.12.2011 - 26.2.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně mí stopředseda a jeden člen představentva, a to v těchto záležitostech: a) svolávání valné hromady a určení pořadu jednání valné hromady, b) podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, c) jmenování a odvolání ředitele společnosti a stanovení rozsahu jeho oprávnění, způsobu a výše jeho odměňování, d) uzavření smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, e) uzavření smlouvy o sdružení, f) uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, g) uzavření smlouvy o převodu akcií, h) uzavření smlouvy o fúzi nebo rozdělení společnosti, i) založení společnosti, j) uzavření smlouvy o úvěru, k) uzavření smlouvy o nákupu hmotného a nehmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 1 milión Kč, l) uzavření smlouvy o prodeji nemovitého majetku. V ostatních záležitostech za představenstvo jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 29.7.2009 - 6.12.2011
Jménem společnosti jedná a za společnost se podepisuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda, nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 18.7.2001 - 29.7.2009
Za společnost jedná představenstvo a to buď společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka. 4.10.1995 - 18.7.2001
Předseda představenstva Ing. Petr Jelínek 15.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Vznik funkce 12.1.2017
Adresa: Slunečná 419/7 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Luboš Ryšavý 15.2.2017
Vznik členství 1.2.2017
Adresa: Březová 140/5 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Jiří Králíček 1.11.1992 - 4.2.1994
Adresa: Mostecká 2037 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Roman Houda 1.11.1992 - 4.2.1994
Adresa: Na poustce 313/18 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Libor Vaněček 1.11.1992 - 27.2.1998
Adresa: Na poustce 313/18 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Karel Schäfer 4.2.1994 - 27.2.1998
Adresa: V Podhájí 238/4 , Rumburk 408 01
Místopředseda představenstva Jiří Sýkora 4.2.1994 - 27.2.1998
Adresa: Stanko Vodičky 266/1 , Rumburk 408 01
Člen představenstva JUDr. Antonín Holub 4.2.1994 - 14.9.2000
Adresa: 17. listopadu 848 , Šluknov 407 77
Člen představenstva Ing. Josef Mázl 4.2.1994 - 3.9.2002
Vznik členství 30.6.1998
Adresa: Na Rybárně 1524/11 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Libor Vaněček 27.2.1998 - 3.9.2002
Vznik členství 30.6.1998
Adresa: Jiříkovská 558/24 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Karel Schäfer 27.2.1998 - 3.9.2002
Vznik členství 30.6.1998
Vznik funkce 25.8.1998
Adresa: Krásnolipská 395/58 , Rumburk 408 01
Místopředseda představenstva Jiří Sýkora 27.2.1998 - 3.9.2002
Vznik členství 30.6.1998
Vznik funkce 25.8.1998
Adresa: Poplužní 297/3 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Pavel Lampa 14.9.2000 - 3.9.2002
Vznik členství 26.5.2000
Adresa: Tyršova 349 , Dolní Poustevna 407 82
Člen představenstva Ing. Pavel Lampa 3.9.2002 - 4.11.2003
Vznik členství 21.6.2002
Adresa: Tyršova 349 , Dolní Poustevna 407 82
Člen představenstva Ing. Libor Vaněček 3.9.2002 - 12.3.2004
Vznik členství 21.6.2002
Adresa: Jiříkovská 558/24 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Pavel Lampa 4.11.2003 - 10.8.2005
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 26.5.2005
Adresa: Střední 437 , Dolní Poustevna 407 82
Předseda představenstva Karel Schäfer 3.9.2002 - 16.8.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 10.8.2007
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 10.8.2007
Adresa: Krásnolipská 395/58 , Rumburk 408 01
Místopředseda představenstva Jiří Sýkora 3.9.2002 - 16.8.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 10.8.2007
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 10.8.2007
Adresa: Poplužní 297/3 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Josef Mázl 3.9.2002 - 16.8.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 10.8.2007
Adresa: Na Rybárně 1524/11 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Libor Vaněček 12.3.2004 - 16.8.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 10.8.2007
Adresa: Dvořákova 1420/3 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Karel Schäfer 16.8.2007 - 7.7.2009
Vznik členství 10.8.2007
Vznik funkce 10.8.2007
Adresa: Krásnolipská 395/58 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Petr Jelínek 10.8.2005 - 14.9.2010
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 25.6.2010
Adresa: Jiříkovská 584/20 , Rumburk 408 01
Místopředseda představenstva Jiří Sýkora 16.8.2007 - 6.12.2011
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 22.11.2011
Vznik funkce 10.8.2007
Zánik funkce 22.11.2011
Adresa: Poplužní 297/3 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Libor Vaněček 16.8.2007 - 6.12.2011
Vznik členství 10.8.2007
Adresa: Dvořákova 1420/3 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Josef Mázl 16.8.2007 - 6.12.2011
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 22.11.2011
Adresa: Na Rybárně 1524/11 , Hradec Králové 500 02
Předseda představenstva Ing. Karel Schäfer 7.7.2009 - 6.12.2011
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 22.11.2011
Vznik funkce 10.8.2007
Zánik funkce 22.11.2011
Adresa: Krásnolipská 395/58 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Petr Jelínek 14.9.2010 - 6.12.2011
Vznik členství 25.6.2010
Adresa: Jiříkovská 584/20 , Rumburk 408 01
Místopředseda představenstva Ing. Libor Vaněček 6.12.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 22.11.2011
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Dvořákova 1420/3 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Martin Mašek 6.12.2011 - 13.11.2012
Vznik členství 22.11.2011
Vznik funkce 22.11.2011
Zánik funkce 31.10.2012
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
Člen představenstva Ing. Josef Mráz 6.12.2011 - 13.11.2012
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 1.5.2014
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Libor Vaněček 29.8.2012 - 13.11.2012
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 31.10.2012
Adresa: Dvořákova 1420/3 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Petr Jelínek 6.12.2011 - 12.2.2014
Vznik členství 25.6.2010
Adresa: Slunečná 419/7 , Rumburk 408 01
Místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 13.11.2012 - 12.2.2014
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 31.10.2012
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
Člen představenstva Mgr. Libor Němeček Dr. 6.12.2011 - 26.2.2014
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 30.11.2013
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
Člen představenstva Martin Mašek 13.11.2012 - 27.6.2014
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 1.5.2014
Adresa: Zahradní 408 , Planá 348 15
Místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 12.2.2014 - 27.6.2014
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 31.10.2012
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
Člen představenstva JUDr. Jiří Veselý 26.2.2014 - 27.6.2014
Vznik členství 1.12.2013
Zánik členství 1.5.2014
Adresa: Marie Majerové 1827/15 , Litoměřice 412 01
Předseda představenstva Ing. Libor Vaněček 13.11.2012 - 10.7.2014
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 31.10.2012
Adresa: Dvořákova 1420/3 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Petr Jelínek 12.2.2014 - 26.6.2015
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 25.6.2015
Adresa: Slunečná 419/7 , Rumburk 408 01
Předseda představenstva Ing. Libor Vaněček 10.7.2014 - 27.1.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 17.1.2017
Vznik funkce 31.10.2012
Zánik funkce 11.1.2017
Adresa: Dvořákova 1420/3 , Rumburk 408 01
Člen představenstva Ing. Petr Jelínek 26.6.2015 - 15.2.2017
Vznik členství 26.6.2015
Adresa: Slunečná 419/7 , Rumburk 408 01

Dozorčí rada UNILES, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 30.12.2016
Vznik členství 23.11.2016
Vznik funkce 23.11.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Pařík 28.12.2018
Vznik členství 5.10.2018
Vznik funkce 8.10.2018
Adresa: Novopacká 120 , Mlázovice 507 58
Člen dozorčí rady RNDr. Vladimír Veselý 13.6.2019
Vznik členství 13.6.2019
Adresa: 232 , Býšť 533 22
Jméno Jaromír Červinka 20.6.1994 - 4.10.1995
Adresa: 17. listopadu 210 , Týniště nad Orlicí 517 21
Jméno Miroslav Tvrdík 20.6.1994 - 27.2.1998
Adresa: Jiříkovská 588/22 , Rumburk 408 01
Jméno František Haba 20.6.1994 - 27.2.1998
Adresa: Vrchlického 13 , 408 01 Rumburk Česká republika
Jméno Ing. Václav Jelínek 4.10.1995 - 27.2.1998
Adresa: Rolnická 365/7 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady Ing. Václav Jelínek 27.2.1998 - 20.1.1999
Adresa: Rolnická 365/7 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady František Haba 27.2.1998 - 14.9.2000
Adresa: Vrchlického 13 , 408 01 Rumburk Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Petr Jelínek 20.1.1999 - 9.6.2001
Adresa: Jiříkovská 588/22 , Rumburk 408 01
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Jelínek 9.6.2001 - 30.10.2001
Vznik členství 31.5.1999
Vznik funkce 28.6.1999
Adresa: Jiříkovská 588/22 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady Ing. Ilona Sladká 27.2.1998 - 4.11.2003
Vznik členství 31.5.1999
Zánik členství 22.5.2003
Adresa: Karlova 2988 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Ing. Luboš Ryšavý 14.9.2000 - 4.11.2003
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Jiříkovská 588/22 , Rumburk 408 01
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Jelínek 30.10.2001 - 4.11.2003
Vznik členství 31.5.1999
Zánik členství 20.6.2003
Vznik funkce 28.6.1999
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: Jiříkovská 584/20 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady Ing. Luboš Ryšavý 4.11.2003 - 17.3.2005
Vznik členství 20.6.2003
Adresa: Jiříkovská 588/22 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady Ing. Ilona Sladká 4.11.2003 - 10.8.2005
Vznik členství 22.5.2003
Adresa: Karlova 2988 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Jelínek 4.11.2003 - 10.8.2005
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 26.5.2005
Vznik funkce 20.6.2003
Zánik funkce 26.5.2005
Adresa: Jiříkovská 584/20 , Rumburk 408 01
Člen dozorčí rady Ing. Luboš Ryšavý 17.3.2005 - 9.7.2008
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: Březová 140/5 , Rumburk 408 01
Předseda dozorčí rady Ing. Ilona Sladká 10.8.2005 - 9.7.2008
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 22.5.2008
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 22.5.2008
Adresa: Karlova 2988 , Varnsdorf 407 47
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Lampa 10.8.2005 - 7.7.2009
Vznik členství 24.6.2005
Adresa: Střední 437 , Dolní Poustevna 407 82
Předseda dozorčí rady Ing. Ilona Sladká 9.7.2008 - 7.7.2009
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 25.3.2009
Vznik funkce 27.5.2008
Zánik funkce 25.3.2009
Adresa: Karlova 2988 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Lampa 7.7.2009 - 14.9.2010
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 25.6.2010
Vznik funkce 25.3.2009
Zánik funkce 25.6.2010
Adresa: Střední 437 , Dolní Poustevna 407 82
Člen dozorčí rady Ing. Luboš Ryšavý 9.7.2008 - 6.12.2011
Vznik členství 20.6.2008
Zánik členství 22.11.2011
Adresa: Březová 140/5 , Rumburk 408 01
Předseda dozorčí rady Ing. Pavel Lampa 14.9.2010 - 6.12.2011
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 22.11.2011
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 22.11.2011
Adresa: Střední 437 , Dolní Poustevna 407 82
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 6.12.2011 - 12.4.2012
Vznik členství 22.11.2011
Vznik funkce 22.11.2011
Adresa: Chotěšovská 677/6 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Ing. Lucie Kaplanová 6.12.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Gorazdova 1971/8 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Lubomír Knesl 7.7.2009 - 12.2.2014
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Slavkovská 37 , Bučovice 685 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 12.4.2012 - 12.2.2014
Vznik členství 22.11.2011
Vznik funkce 22.11.2011
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Maxa PhD. 29.8.2012 - 26.2.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 1.5.2014
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Na Úvoze 160 , Zruč nad Sázavou 285 22
Člen dozorčí rady Lubomír Knesl 12.2.2014 - 27.6.2014
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 12.6.2014
Adresa: Slavkovská 37 , Bučovice 685 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Maxa PhD. 26.2.2014 - 27.6.2014
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 1.5.2014
Vznik funkce 24.1.2014
Zánik funkce 1.5.2014
Adresa: Na Úvoze 160 , Zruč nad Sázavou 285 22
Místopředseda dozorčí rady JUDr. Jiří Veselý 27.6.2014 - 2.12.2015
Vznik členství 2.5.2014
Vznik funkce 5.5.2014
Adresa: Marie Majerové 1827/15 , Litoměřice 412 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 12.2.2014 - 30.12.2016
Vznik členství 22.11.2011
Zánik členství 22.11.2016
Vznik funkce 22.11.2011
Zánik funkce 22.11.2016
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
Místopředseda dozorčí rady JUDr. Jiří Veselý 2.12.2015 - 28.12.2018
Vznik členství 2.5.2014
Zánik členství 5.10.2018
Vznik funkce 5.5.2014
Zánik funkce 5.10.2018
Adresa: 96 , Žitenice 412 01
Člen dozorčí rady Lubomír Knesl 27.6.2014 - 13.6.2019
Vznik členství 13.6.2014
Zánik členství 13.6.2019
Adresa: Slavkovská 37 , Bučovice 685 01

Sbírka Listin UNILES, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 340/SL 126 účetní závěrka [2015], zpráva auditora zahajovací R k 1.1.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2015 5.8.2015 7.8.2015 8
B 340/SL 125 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2015 8.7.2015 9.7.2015 38
B 340/SL 124 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2015 29.5.2015 22.6.2015 1
B 340/SL 123 notářský zápis [NZ 618/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2014 19.12.2014 2.1.2015 19
B 340/SL 122 notářský zápis [NZ 644/2014], změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2014 2.12.2014 10.12.2014 16
B 340/SL 121 notářský zápis [NZ 643/2014], změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2014 2.12.2014 10.12.2014 16
B 340/SL 120 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2014 17.10.2014 4.11.2014 9
B 340/SL 119 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 186/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2014 9.7.2014 22.7.2014 20
B 340/SL 118 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2014 6.6.2014 22.7.2014 3
B 340/SL 117 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2014 6.6.2014 22.7.2014 3
B 340/SL 116 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.2014 6.6.2014 22.7.2014 2
B 340/SL 115 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.2014 6.6.2014 22.7.2014 2
B 340/SL 114 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2014 28.4.2014 29.4.2014 37
B 340/SL 113 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2014 11.2.2014 6.3.2014 2
B 340/SL 112 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 519/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2013 11.2.2014 6.3.2014 20
B 340/SL 111 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 26.11.2013 11.2.2014 6.3.2014 1
B 340/SL 110 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2013 11.3.2013 14.3.2013 37
B 340/SL 109 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.2012 6.12.2012 12.12.2012 6
B 340/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2012 13.11.2012 19.11.2012 2
B 340/SL 107 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2012 20.9.2012 20.9.2012 6
B 340/SL 106 notářský zápis - NZ 290/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2012 3.9.2012 5.9.2012 4
B 340/SL 105 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2012 3.9.2012 5.9.2012 2
B 340/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2012 3.9.2012 5.9.2012 2
B 340/SL 103 notářský zápis - NZ 43/2012- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2012 27.2.2012 7.3.2012 0
B 340/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2012 2.3.2012 7.3.2012 40
B 340/SL 99 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2011 5.12.2011 8.12.2011 2
B 340/SL 98 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2011 5.12.2011 8.12.2011 2
B 340/SL 97 podpisové vzory - členů představ.3x Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2011 5.12.2011 8.12.2011 6
B 340/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2011 5.12.2011 8.12.2011 6
B 340/SL 96 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 19.9.2011 5.10.2011 5
B 340/SL 95 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2011 19.9.2011 5.10.2011 6
B 340/SL 94 notářský zápis - NZ 357/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2011 19.9.2011 5.10.2011 5
B 340/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2011 1.7.2011 1.7.2011 43
B 340/SL 92 notářský zápis - NZ 429/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.10.2010 11.10.2010 13.10.2010 5
B 340/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2010 11.10.2010 13.10.2010 6
B 340/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 2.8.2010 20.9.2010 1
B 340/SL 89 notářský zápis - NZ 257/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2010 2.8.2010 20.9.2010 3
B 340/SL 88 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2010 1.7.2010 2.7.2010 43
B 340/SL 87 notářský zápis - NZ 298/2009- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 7.8.2009 6
B 340/SL 86 notářský zápis - NZ 281/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2009 7.8.2009 5
B 340/SL 85 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2009 7.8.2009 6
B 340/SL 84 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2009 3.8.2009 44
B 340/SL 83 ostatní volba čl. DR zaměstnanci Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2009 15.7.2009 1
B 340/SL 82 ostatní odstoupení z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2009 15.7.2009 1
B 340/SL 81 ostatní zápis z DR ze dne 25.3.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2009 15.7.2009 1
B 340/SL 80 notářský zápis - NZ 328/2008- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2008 18.7.2008 6
B 340/SL 79 notářský zápis - NZ 324/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2008 18.7.2008 4
B 340/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 18.7.2008 6
B 340/SL 77 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2008 18.7.2008 1
B 340/SL 76 ostatní - protokol Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2008 18.7.2008 2
B 340/SL 75 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 10.7.2008 60
B 340/SL 74 podpisové vzory 4 x Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2007 4.10.2007 4
B 340/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.8.2007 4.10.2007 4
B 340/SL 72 notářský zápis NZ 85/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2007 4.10.2007 7
B 340/SL 71 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2007 12.7.2007 58
B 340/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2006 13.10.2006 6
B 340/SL 69 notářský zápis NZ 307/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 13.10.2006 3
B 340/SL 68 notářský zápis NZ 245/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2006 13.10.2006 6
B 340/SL 67 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2006 19.9.2006 54
B 340/SL 66 ostatní - zpráva o vztazíchr rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2006 28.6.2006 2
B 340/SL 65 notářský zápis NZ 308/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 26.10.2005 3
B 340/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 26.10.2005 1
B 340/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2005 26.10.2005 3
B 340/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2005 26.10.2005 4
B 340/SL 61 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2005 26.10.2005 51
B 340/SL 60 ovládací smlouva - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2005 4.5.2005 2
B 340/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2004 27.4.2005 6
B 340/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2004 12.8.2004 6
B 340/SL 57 notářský zápis NZ 295/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2004 12.8.2004 3
B 340/SL 56 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2004 12.8.2004 27
B 340/SL 55 ovládací smlouva - zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2004 6.5.2004 2
B 340/SL 54 podpisové vzory - Ing. Ilona Sladká Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2003 31.12.2003 1
B 340/SL 53 podpisové vzory - Ing. Petr Jelínek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2003 31.12.2003 1
B 340/SL 52 podpisové vzory - Ing. Luboš Ryšavý Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2003 31.12.2003 1
B 340/SL 51 notářský zápis NZ 282/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 31.12.2003 3
B 340/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 31.12.2003 6
B 340/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 31.12.2003 1
B 340/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2003 31.12.2003 1
B 340/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 31.12.2003 5
B 340/SL 46 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2003 31.12.2003 73
B 340/SL 45 ovládací smlouva - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2003 16.9.2003 2
B 340/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2003 6
B 340/SL 43 notářský zápis NZ 326/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 4.3.2003 3
B 340/SL 42 podpisové vzory - Ing. Libor Vaněček Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 4.3.2003 1
B 340/SL 41 podpisové vzory - Karel Schäfer Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 4.3.2003 1
B 340/SL 40 podpisové vzory - Jiří Sýkora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 4.3.2003 1
B 340/SL 39 podpisové vzory - Ing. Josef Mázl Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 4.3.2003 1
B 340/SL 38 podpisové vzory - Ing. Pavel Lampa Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2002 4.3.2003 3
B 340/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2002 4.3.2003 6
B 340/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2002 4.3.2003 1
B 340/SL 35 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2002 4.3.2003 48
B 340/SL 34 ovládací smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 13.8.2002 1
B 340/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2001 4.2.2002 6
B 340/SL 32 notářský zápis NZ 190/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2001 4.2.2002 4
B 340/SL 31 ostatní -záp.č. 44/5/1998 ze zas.před. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.1998 4.2.2002 1
B 340/SL 30 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 22.8.2001 47
B 340/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2001 8.8.2001 6
B 340/SL 28 notářský zápis NZ 110/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2001 8.8.2001 10
B 340/SL 27 podpisové vzory DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2001 21.6.2001 1
B 340/SL 26 podpisové vzory představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2001 21.6.2001 1
B 340/SL 25 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.1999 21.6.2001 1
B 340/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2001 19.2.2001 7
B 340/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2000 6.11.2000 7
B 340/SL 22 notářský zápis NZ 161/2000 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2000 6.11.2000 4
B 340/SL 21 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2000 6.11.2000 29
B 340/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.1999 14
B 340/SL 19 notářský zápis NZ 185/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.1999 29.11.1999 3
B 340/SL 18 účetní závěrka -zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 1.7.1999 10
B 340/SL 17 účetní závěrka -příloha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 1.7.1999 12
B 340/SL 16 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 1.7.1999 6
B 340/SL 15 účetní závěrka -zpráva auditora o ověř.výroč. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.1998 1.7.1999 1
B 340/SL 14 účetní závěrka -příloha r.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.1998 1.7.1999 11
B 340/SL 13 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.1998 1.7.1999 6
B 340/SL 12 účetní závěrka -zpráva auditora o ověř.výroč. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.1997 1.7.1999 1
B 340/SL 11 účetní závěrka -příloha r.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1997 1.7.1999 10
B 340/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.1998 31.5.1999 14
B 340/SL 8 notářský zápis NZ 149/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.1998 31.5.1999 6
B 340/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.1998 1.4.1999 14
B 340/SL 6 notářský zápis NZ 117/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1998 1.4.1999 6
B 340/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1998 1.4.1999 14
B 340/SL 4 notářský zápis NZ 148/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.1997 1.4.1999 10
B 340/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.1998 27.4.1998 14
B 340/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.1996 27.4.1998 4
B 340/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.1992 27.4.1998 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNILES, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47307706
Jméno UNILES, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rumburk
Vznik první živnosti: 1.11.1992
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 7

Sídlo UNILES, a.s.

Živnosti a provozovny UNILES, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dobrovského 56, Lanškroun 563 01
Identifikační číslo provozovny 1008785849
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 4.2.2013
Provozovna č. 2
Provozovna 240, Rynoltice 463 53
Identifikační číslo provozovny 1009041398
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.7.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Palackého náměstí 89, Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny 1000865606
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.12.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Nelsonská 738, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1009332651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 5.12.2013
Provozovna č. 5
Provozovna třída Hrdinů 1198/53, Rýmařov 795 01
Identifikační číslo provozovny 1009491555
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 6
Provozovna T. G. Masaryka 127, Sušice 342 01
Identifikační číslo provozovny 1009658794
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 30.4.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Kokořínská 2021/4, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1009707124
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.5.2014
Provozovna č. 8
Provozovna Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1009995120
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 24.11.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Hlavní 146, Hanušovice 788 33
Identifikační číslo provozovny 1010122312
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 2.2.2015
Provozovna č. 10
Provozovna Lesní 1111/3, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1000865584
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.4.1997
Provozovna č. 11
Provozovna 258 407 51 Rybniště
Identifikační číslo provozovny 1012023958
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.1.2018
Provozovna č. 12
Provozovna Kokořínská 2022/6, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1013047231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 1.1.2020

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 258 407 51 Rybniště
Identifikační číslo provozovny 1012023958
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.1.2018

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1009995120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2014

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1009995120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2014

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1009995120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2014

Živnost č. 6 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.2016

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.2016

Živnost č. 8 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nákup, prodej a přeprava střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1993
Zánik oprávnění 15.12.2003

Živnost č. 11 Nákup,prodej a přeprava zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1993
Zánik oprávnění 15.12.2003

Živnost č. 12 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlář- ských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 2.3.2019

Živnost č. 15 Výroba a opravy zemědělských strojů, kromě traktorů a přípojných vozidel ve smyslu vyhl.č.102/1995 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 17.10.2000

Živnost č. 16 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1993
Zánik oprávnění 18.8.2003

Živnost č. 17 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 26.4.2001

Živnost č. 19 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 26.4.2001

Živnost č. 25 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 25.4.2000

Živnost č. 27 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1998
Zánik oprávnění 2.3.2019

Živnost č. 30 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 33 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2005
Zánik oprávnění 29.7.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UNILES, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Jelínek
Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Ryšavý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNILES, a.s.

IČO: 47307706
Firma: UNILES, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Rumburk
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.1992

Sídlo UNILES, a.s.

Sídlo: Jiříkovská 913/18, Rumburk 408 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování trvalých plodin
Chov jiného skotu
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zpracování osiva pro účely množení
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Těžba dřeva
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnostní a pátrací činnosti

Podobné firmy

tracking image