Firma UniCredit Leasing CZ, a.s. IČO 15886492


UniCredit Leasing CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UniCredit Leasing CZ, a.s. (15886492) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Želetavská 1525/1, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 1991 a je stále aktivní. UniCredit Leasing CZ, a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o UniCredit Leasing CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UniCredit Leasing CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o UniCredit Leasing CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UniCredit Leasing CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UniCredit Leasing CZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 546
IČO (identifikační číslo osoby) 15886492
Jméno UniCredit Leasing CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.2.1991
Podle Projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 2.5.2016 sepsaného pod č. NZ 169/2016, N 153/2016, Mgr. Františkem Novotným, notářem v Praze, na společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 158 86 492, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546, jako na společnost nástupnickou, přešlo obchodní jmění těchto zanikajících společností: 1) INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, se sídlem Praha 4 - Michle , Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59850, 2) INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64760. Společnost UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ: 158 86 492, jako společnost nástupnická, se stala právním nástupcem společnosti INPROX Kladno, s.r.o., IČ: 257 27 435 a společnosti INPROX Chomutov, s.r.o., IČ: 256 70 981, jako společností zanikajících. 3.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Jediný akcionář společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. přijal při výkonu působnosti valné hromady dne 30.04.2014 následující usnesení: Základní kapitál společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 10, IČ 15886492, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 546 (dále jen UniCredit Leasing CZ, a.s.), se zvyšuje z dosavadní výše 226.000.000,- Kč (dvě stě dvacet šest milionů korun českých) o částku 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) na novou výši 981.452.000,- Kč (devět set osmdesát jedna milionů čtyř i sta padesát dva tisíce korun českých), přičemž: (i) upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (ii) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks (jednoho kusu) nové kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) (dále jen Akcie); (iii) S ohledem na skutečnost, že emisní kurs Akcie bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nebude Akcie upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK), ale bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen Předem určený zájemce); (iv) Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK, (v) Emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz Akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých); Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s UniCredit Leasing CZ, a.s. Tato smlouva bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 60 (šedesát) dn í ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s.; (vi) Schvaluje se, aby Akcie byla upsána nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce, jehož předmětem je: 7.296 ks (sedm tisíc dvě stě devadesát šest kusů) akcí na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 3.320,- EUR (tři tisíce tři sta dvacet euro) každá, emitovaných společností UniCredit Leasing Slovakia, a.s., se sídlem Plynárenská 7/A, Bratislava 8 14 16, Slovenská republika, IČ 35 730 978, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 1555/B (dále jen Předmět nepeněžitého vkladu); Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn v souladu s ustanovením § 251 ZOK na základě posudku č. 8/30017587/14 ze dne 15.04.2014, zpracovaného znalcem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 161 90581 k datu ocenění 28.02.2014 po zaokrouhlení částkou 27.632.000,- EUR (dvacet sedm milionů šest set třicet dva tisíc euro), která po přepočtu měnovým kurzem k datu ocenění 28.02.2014 ve výši 27,34 CZK/EUR (dvacet sedm celých třicet čtyři) činí 755.452. 000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých). Za tento Předmět nepeněžitého vkladu tedy bude Předem určenému zájemci vydán 1 ks (jeden kus) kmenové akcie na jméno, která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír, o jm enovité hodnotě 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých) a emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz akcie činí 755.452.000,- Kč (sedm set padesát pět milionů čtyři sta padesát dva tisíce korun českých (vii) Smlouva o vnesení nepeněžitého vkladu bude uzavřena v sídle UniCredit Leasing CZ, a.s. v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00 ve lhůtě 60 (šedesáti) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem UniCredit Leasing CZ, a.s. 20.5.2014 - 7.8.2014
Exekutorským úřadem se sídlem Lidická 13 v Praze 5, pod Sp. Zn. Ex 0455/02 byla vymožena celá dlužná částka 15.000,- Kč s příslušenstvím, náklady exekuce a náklady oprávněného, na kterou byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002 č.j. Nc 826/2002-4 nařízena exekuce. Exekuce na majetek povinného je ukončena. 19.2.2004 - 19.2.2004
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 29.8.2002, č.j.: Nc 826/2002-4, byla nařízena exekuce na majetek povinného CAC LEASING, a.s. se sídlem Janáčkovo nábřeží 55, Praha 5, IČ 158 86 492. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Miroslav Hauerland, Exek utorský úřad Praha 5, se sídlem Svornosti 8, Praha 5. 11.2.2004 - 19.2.2004
Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 12.2.1991, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady, revizoři účtů. 27.2.1991
Ze 100% základního kapitálu bylo splaceno více než 30%. 27.2.1991 - 8.1.1998
Jedná se o společnost se zahraniční majetkovou účastí. Rozhodnutí o udělení povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou účastí vydáno Federálním ministerstvem financí dne 19.12.1990, pod č.j. XI/2 - 28 505/90. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.1.1991. 27.2.1991 - 1.6.2004

Aktuální kontaktní údaje UniCredit Leasing CZ, a.s.

Kapitál UniCredit Leasing CZ, a.s.

zakladni jmění 981 452 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2014
zakladni jmění 226 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.1.1998 - 18.6.2014
zakladni jmění 226 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.5.1995 - 8.1.1998
zakladni jmění 26 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.3.1994 - 29.5.1995
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.2.1991 - 8.3.1994

Akcie UniCredit Leasing CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 755 452 000 Kč 1 18.6.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 260 30.1.2006
Akcie na jméno 500 000 Kč 400 30.1.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 260 8.1.1998 - 30.1.2006
Akcie na jméno 500 000 Kč 400 8.1.1998 - 30.1.2006
Akcie na jméno 500 000 Kč 400 29.5.1995 - 8.1.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 260 8.3.1994 - 8.1.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 200 27.2.1991 - 8.3.1994

Sídlo UniCredit Leasing CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Želetavská 1525/1 , Praha 140 00 4.4.2012
Adresa Radlická 3201/14 , Praha 150 00 27.9.2005 - 4.4.2012
Adresa Janáčkovo nábřeží 140/55 , Praha 150 00 1.6.2004 - 27.9.2005
Adresa Janáčkovo nábřeží 140/55 , Praha 150 00 8.7.1996 - 1.6.2004
Adresa Josefská 34/6 , Praha 118 00 16.9.1992 - 8.7.1996
Adresa Široká 36/5 , Praha 110 00 6.1.1992 - 16.9.1992
Adresa Vodičkova 699/30 , Praha 110 00 27.2.1991 - 6.1.1992

Předmět podnikání UniCredit Leasing CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 9.1.2012
finanční leasing 7.8.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.8.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 1.6.2004 - 7.8.2009
zprostředkování obchodu 16.2.2002 - 7.8.2009
zprostředkování služeb 16.2.2002 - 7.8.2009
realitní činnost 16.2.2002 - 7.8.2009
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez podkytování jicých než základních služeb spojených s pronájmem 8.1.1998 - 8.1.1998
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 8.1.1998 - 7.8.2009
factoring 8.3.1994
finanční leasing a ostatní druhy leasingu formou: -pronájem motorových vozidel -pronájem průmyslového zboží 8.3.1994 - 7.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.3.1994 - 7.8.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 8.3.1994 - 7.8.2009
činnost účetních poradců 8.3.1994 - 7.8.2009
a) uzavírání leasingových, nájemních a pronájemních smluv o nemovitostech, budovách a movitých statcích všeho druhu 27.2.1991 - 8.3.1994
b) obchod se zbožím všeho druhu 27.2.1991 - 8.3.1994
c) získávání účasti a přejímání obchodních řízení v tuzemském i zahraničním podnikání 27.2.1991 - 8.3.1994
d) poradenství v oblasti financování 27.2.1991 - 8.3.1994
e) faktoring 27.2.1991 - 8.3.1994
f) obstarávání a zprostředkování záležitostí pro třetí osoby 27.2.1991 - 8.3.1994
g) provádění zahraničně obchodních činností v souvislosti se shora uvedeným předmětem podnikání 27.2.1991 - 8.3.1994
h) propagace pro společnost a její činnost v tuzemsku i zahraničí 27.2.1991 - 8.3.1994

Předmět činnosti UniCredit Leasing CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 7.8.2009

vedení firmy UniCredit Leasing CZ, a.s.

Statutární orgán UniCredit Leasing CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo společně libovolní dva jeho členové. Prokuristé, je-li prokura udělena více osobám, zastupují společnost a podepisují se za společnost tak, že jednají a podepisují vždy společně alespoň dva prokuristé. 8.1.1998
Jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představentva nebo společně libovolní dva jeho členové. Prokuristé, je-li prokura udělena více osobám, zastupují společnost a podepisují se za společnost tak, že jednají a podepisují vždy společně alespoň dva prokuristé. 8.1.1998 - 8.1.1998
Zastupování a podepisování: Společnost zastupují a za společnost se podepisují vždy nejméně dva členové představenstva nebo dva prokuristé nebo jeden člen představenstva a jeden prokurista, a to vždy jeden zástupce pověřený českými akcionáři společně se zástupcem pověřeným rakouskými akcionáři. 27.2.1991 - 8.1.1998
Člen představenstva Ing. Lukáš Musílek 14.3.2016
Vznik členství 19.2.2016
Adresa: Symfonická 1425/3 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Jiří Matula 1.2.2017
Vznik členství 28.1.2016
Vznik funkce 29.2.2016
Adresa: Thámova 115/22 , Praha 186 00
člen představenstva Angeline Michelle Corvaglia 21.5.2018
Vznik členství 19.2.2016
Adresa: Anny Letenské 1235/5 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Dušan Hladný 7.9.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Na hřebenech II 1163/3 , Praha 147 00
člen představenstva JUDr. Richard Salzmann 27.2.1991 - 6.1.1992
Adresa: Jílovská 1165/65 , Praha 142 00
člen představenstva Dr. Theodor Plank 27.2.1991 - 6.1.1992
Adresa: Strohgasse , 1030 Wien, Rakousko Česká republika
předseda představenstva Johann Taschner 27.2.1991 - 8.3.1994
Adresa: Ungargasse 39 , 2700 Wr. Neustadt, Rakousko Česká republika
člen představenstva ing. Jan Stiess 27.2.1991 - 8.3.1994
Adresa: Stiessova 191/3 , Praha 155 00
člen představenstva Mag. Otto Ilchmann 27.2.1991 - 8.3.1994
Adresa: St. Veitgasse 28 , 1130 Wien, Rakousko Česká republika
člen představenstva ing. Lubomír Štěpánik 27.2.1991 - 8.3.1994
Adresa: Vilimovská 17 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva Mag. Alois Lanegger 27.2.1991 - 19.12.1995
Adresa: Fruchtgasse 3 , 1020 Vídeň, Rakousko Česká republika
Jméno ing. Milan Gerža 27.2.1991 - 25.3.1996
Adresa: Za pruhy 1544/6 , Praha 140 00
člen představenstva Petr Kempný 8.3.1994 - 25.3.1996
Adresa: Roháčova 301/42 , Praha 130 00
Člen představenstva ing. Jiří Kubíček 19.12.1995 - 25.3.1996
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
člen představenstva Mag. Peter Engert 25.3.1996 - 8.1.1998
Adresa: Kongresová 1655/1 , Praha 140 00
Člen představenstva ing. Jiří Kubíček 25.3.1996 - 8.1.1998
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
Člen představenstva ing. Jiří Kubíček CSc 8.1.1998 - 8.1.1998
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Milan Gerža 27.2.1991 - 31.1.2000
Adresa: Za pruhy 1544/6 , Praha 140 00
člen představenstva Mag. Peter Engert 8.1.1998 - 31.1.2000
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
Člen představenstva ing. Jiří Kubíček CSc 8.1.1998 - 31.1.2000
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Milan Gerža 31.1.2000 - 1.6.2004
Zánik členství 10.6.2002
Adresa: Nad Botičem 805/28 , Praha 102 00
člen představenstva Dr. Heinz Irrgeher 31.1.2000 - 1.6.2004
Zánik členství 29.9.2003
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jiří Kubíček CSc. 31.1.2000 - 1.6.2004
Zánik členství 10.6.2002
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Jiří Kubíček CSc. 1.6.2004 - 14.9.2005
Vznik členství 11.6.2002
Zánik členství 19.4.2005
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 19.4.2005
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
člen představenstva Christoph Greussing 18.8.2004 - 14.9.2005
Adresa: Rakouská republika
Landstrasse 72 c, 6971 Hard
místopředseda představenstva Dr. Heinz Irrgeher 1.6.2004 - 12.1.2006
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 31.12.2005
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Gerža 1.6.2004 - 3.7.2006
Vznik členství 11.6.2002
Zánik členství 12.6.2006
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 12.6.2006
Adresa: Nad Botičem 805/28 , Praha 102 00
předseda představenstva Christoph Greussing 14.9.2005 - 21.9.2006
Zánik členství 31.8.2006
Vznik funkce 19.4.2005
Zánik funkce 31.8.2006
Adresa: Rakouská republika
Landstrasse 72 c, 6971 Hard
místopředseda představenstva Ing. Milan Gerža 3.7.2006 - 21.9.2006
Vznik členství 12.6.2006
Zánik členství 12.9.2006
Vznik funkce 12.6.2006
Zánik funkce 12.9.2006
Adresa: Nad Botičem 805/28 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Jaaroměřský 21.9.2006 - 22.9.2006
Vznik členství 28.8.2006
Vznik funkce 12.9.2006
Adresa: Voskovcova 934/31 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Jaroměřský 22.9.2006 - 25.1.2010
Vznik členství 28.8.2006
Vznik funkce 12.9.2006
Adresa: Voskovcova 934/31 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Jiří Matula 21.9.2006 - 13.10.2010
Vznik členství 12.9.2006
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 12.9.2006
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: Na krutci 84/17 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Jaroměřský 25.1.2010 - 13.10.2010
Vznik členství 28.8.2006
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 12.9.2006
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: Dismanova 2623/3 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Renáta Nováková 13.10.2010 - 14.10.2010
Vznik členství 30.9.2010
Adresa: Anny Rybníčkové 2612/10 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Jaroměřský 13.10.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 30.9.2010
Vznik funkce 1.10.2010
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Dismanova 2623/3 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Karel Nováček 13.10.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 28.1.2013
Adresa: Pod Všemi svatými 1127/46 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Renata Nováková 14.10.2010 - 26.3.2013
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 28.1.2013
Adresa: Anny Rybníčkové 2612/10 , Praha 155 00
člen představenstva Dušan Keketi 26.3.2013 - 5.6.2015
Vznik členství 19.2.2013
Zánik členství 28.4.2015
Adresa: Križovany nad Dudváhom 378 , 919 24 Križovany nad Dudváhom Slovenská republika
předseda představenstva Jiří Matula 26.3.2013 - 14.3.2016
Vznik členství 28.1.2013
Zánik členství 28.1.2016
Vznik funkce 5.3.2013
Zánik funkce 28.1.2016
Adresa: Na krutci 84/17 , Praha 160 00
člen představenstva Angeline Michelle Koch 26.3.2013 - 14.3.2016
Vznik členství 19.2.2013
Zánik členství 19.2.2016
Adresa: Anny Letenské 1235/5 , Praha 120 00
člen představenstva Lukáš Musílek 26.3.2013 - 14.3.2016
Vznik členství 19.2.2013
Zánik členství 19.2.2016
Adresa: Symfonická 1425/3 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Jaroslav Jaroměřský 26.3.2013 - 18.1.2017
Vznik členství 30.9.2010
Vznik funkce 5.3.2013
Adresa: Dismanova 2623/3 , Praha 158 00
předseda představenstva Ing. Jiří Matula 14.3.2016 - 1.2.2017
Vznik členství 28.1.2016
Vznik funkce 29.2.2016
Adresa: Na krutci 84/17 , Praha 160 00
člen představenstva Angeline Michelle Corvaglia 14.3.2016 - 21.5.2018
Vznik členství 19.2.2016
Adresa: Mánesova 989/32 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Jaroměřský 18.1.2017 - 7.9.2018
Vznik členství 30.9.2016
Zánik členství 30.6.2018
Vznik funkce 30.9.2016
Zánik funkce 30.6.2018
Adresa: Zvoncová 2298 , Roztoky 252 63

Dozorčí rada UniCredit Leasing CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Paolo Iannone 1.8.2016
Vznik členství 23.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: Baarova 1540/28 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ing. Aleš Barabas 1.8.2016
Vznik členství 14.3.2016
Adresa: U dubu 1371/98 , Praha 147 00
Člen dozorčí rady Ljubisa Tesic 27.6.2017
Vznik členství 17.1.2017
Adresa: U dětského hřiště 743/13 , Praha 158 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. David Grund 20.12.2017
Vznik členství 1.4.2017
Vznik funkce 25.4.2017
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
Jméno ing. Jaroslav Kroh 16.9.1992 - 8.3.1994
Adresa: Na výtoni 2034/6 , Praha 128 00
Jméno Kurt F.wiesinger 16.9.1992 - 8.3.1994
Adresa: Fischerstiege 9/8 , 1010 Vídeň, Rakousko Česká republika
Jméno Christopher Schober 16.9.1992 - 8.3.1994
Adresa: Traungasse 2/7 , 1030 Vídeň, Rakousko Česká republika
Jméno ing. Vít Prokeš 16.9.1992 - 8.3.1994
Adresa: Leopoldova 2045/20 , Praha 149 00
předseda Kurt F. Wiesinger 8.3.1994 - 29.5.1995
Adresa: Ficherstiege 9/8 , Vídeň, Rakousko Česká republika
člen Otto Ilchamnn 8.3.1994 - 29.5.1995
Adresa: St. Veitgasse 28 , Vídeň, Rakousko Česká republika
člen Johan Taschner 8.3.1994 - 29.5.1995
Adresa: Ungargasse 39 , Wiener Neustadt, Rakousko Česká republika
člen Lubomír Štěpáník 8.3.1994 - 29.5.1995
Adresa: Vilímovská 635/17 , Praha 160 00
člen Jan Stiess 8.3.1994 - 29.5.1995
Adresa: Stiessova 191/3 , Praha 155 00
člen Jaroslav Kroh 8.3.1994 - 29.5.1995
Adresa: Na výtoni 2034/6 , Praha 128 00
člen Ewald Nageler 29.5.1995 - 25.3.1996
Adresa: Eslarngasse 15/46 , Vídeň - Rakousko Česká republika
člen Gerhard Spiegel 29.5.1995 - 8.1.1998
Adresa: Műhlgasse 76 , Perchtoldsdorf - Rakousko Česká republika
člen Otto Illchman 29.5.1995 - 31.3.2000
Adresa: Veitgasse 28 , Vídeň - Rakousko Česká republika
člen Jan Stiess 29.5.1995 - 31.3.2000
Adresa: Stiessova 191/3 , Praha 155 00
člen Dagmar Kučerová 29.5.1995 - 31.3.2000
Adresa: Mezilesí 2075/12 , Praha 193 00
člen ing. Lubomír Štěpáník 25.3.1996 - 31.3.2000
Adresa: Vilímkova 17 , 156 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Bronislav Tobola 31.3.2000 - 9.1.2001
Adresa: Pražského 602/26 , Praha 152 00
člen Ing. Josef Zámečník 8.1.1998 - 16.2.2002
Adresa: Voříškova 566/41 , Brno 623 00
člen Mag. Wolfgang Helpa 31.3.2000 - 16.2.2002
Zánik funkce 27.7.2001
Adresa: A 1230 Vídeň,Speisinger Str.220 Rakouská republika
člen Ing. Pavel Kalvoda 31.3.2000 - 7.12.2002
Zánik funkce 10.4.2002
Adresa: Rooseveltova 611/42 , Praha 160 00
Člen RNDr. Pavel Charamza 9.1.2001 - 7.12.2002
Zánik funkce 10.4.2002
Adresa: Drobná 236/4 , Praha 102 00
člen Philippe Delacarte 7.12.2002 - 7.12.2002
Vznik funkce 14.5.2002
Adresa: Na Hřebenkách 30 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen JUDr. Martina Kubincová 31.3.2000 - 28.8.2003
Zánik funkce 4.2.2003
Adresa: Pod Jarovem 2031/20 , Praha 130 00
člen Ing. Josef Zámečník 16.2.2002 - 28.8.2003
Zánik funkce 4.2.2003
Adresa: Plachty 514/8 , Brno 634 00
člen Dr. Ortwin Klapper 25.3.1996 - 1.6.2004
Zánik členství 10.2.2003
Adresa: Maxmilian Schober Gasse 8 , Vídeň Rakouská republika
člen Mag. Helmut Horváth 16.2.2002 - 1.6.2004
Vznik funkce 27.7.2001
Adresa: Rakouská republika
2340 Mödling, Guntramsdorfer Str. 41/24/7
člen Philippe Delacarte 7.12.2002 - 1.6.2004
Zánik členství 15.10.2003
Vznik funkce 14.5.2002
Adresa: Na Hřebenkách 30 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen RNDr. Jiří Witzany Ph.D. 7.12.2002 - 1.6.2004
Zánik členství 15.10.2003
Vznik funkce 14.5.2002
Adresa: Zengrova 1937/24 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Mag. Helmut Horváth 1.6.2004 - 14.9.2005
Vznik členství 27.7.2001
Zánik členství 19.4.2005
Vznik funkce 15.10.2003
Zánik funkce 19.4.2005
Adresa: Rakouská republika
2340 Mödling, Guntramsdorfer Str. 41/24/7
člen dozorčí rady Štěpán Müller 1.6.2004 - 14.9.2005
Vznik členství 15.10.2003
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: Renoirova 621/2 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Michael Hackl 1.6.2004 - 14.9.2005
Vznik členství 15.10.2003
Zánik členství 19.4.2005
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Landstrasser Hauptstr. 148/1/13
předseda dozorčí rady Dr. Ortwin Klapper 1.6.2004 - 4.1.2006
Vznik členství 11.2.2003
Vznik funkce 2.4.2003
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Maxmilian Schober Gasse 8
místopředseda dozorčí rady Mag. Alexander Schmidecker 14.9.2005 - 4.1.2006
Vznik členství 19.4.2005
Vznik funkce 19.4.2005
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Rakouská republika
A-2380 Perchtoldosdorf, Koloniegasse 14
člen dozorčí rady Mag. Friedrich Robert Racher 14.9.2005 - 4.1.2006
Vznik členství 19.4.2005
Adresa: Reitbahngasse 4 , 2320 Schwechat Rakouská republika
člen Ing. Zdeněk Kejval 28.8.2003 - 3.7.2006
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 4.2.2003
Adresa: Dědinova 1987/14 , Praha 148 00
člen JUDr. Martina Kubincová 28.8.2003 - 12.3.2007
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 4.2.2003
Adresa: Pod Jarovem 2031/20 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Dr. Ortwin Klapper 4.1.2006 - 12.3.2007
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 11.2.2007
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Maxmilian Schober Gasse 8
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kubíček CSc. 14.9.2005 - 27.2.2008
Vznik členství 19.4.2005
Adresa: Baarova 2594/4 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Dr. Ortwin Klapper 12.3.2007 - 14.4.2008
Vznik členství 11.2.2007
Zánik členství 15.3.2008
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Maxmilian Schober Gasse 8
předseda dozorčí rady Mag. Alexander Schmidecker 4.1.2006 - 7.8.2009
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 23.2.2009
Vznik funkce 13.12.2005
Zánik funkce 23.2.2009
Adresa: Rakouská republika
A-2380 Perchtoldosdorf, Koloniegasse 14
místopředseda dozorčí rady Mag. Friedrich Robert Racher 4.1.2006 - 7.8.2009
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 23.2.2009
Vznik funkce 13.12.2005
Zánik funkce 23.2.2009
Adresa: Reitbahngasse 4 , 2320 Schwechat Rakouská republika
člen dozorčí rady MMag. Gunnar Braun 14.4.2008 - 7.8.2009
Vznik členství 15.3.2008
Zánik členství 23.2.2009
Adresa: Cherubinistrasse 3 , 1220 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Manuela Pachoinig 7.8.2009 - 25.6.2010
Vznik funkce 23.2.2009
Zánik funkce 22.4.2010
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Aspangstraße, 45/2/8, 1030
člen dozorčí rady Ing. Petr Dufek MBA 3.7.2006 - 30.6.2010
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Plickova 572/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Andrea Christianová 12.3.2007 - 14.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 26.1.2011
Adresa: Jablonecká 715/9 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Luca Lorenzi 25.6.2010 - 14.3.2011
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 5.1.2011
Vznik funkce 6.5.2010
Zánik funkce 5.1.2011
Adresa: Italská republika
Cesena, Via Farini 813, PSČ 470 23
člen dozorčí rady Ing. Andrea Christianová 14.3.2011 - 29.1.2013
Vznik členství 26.1.2011
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Jablonecká 715/9 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kunert 25.6.2010 - 28.9.2013
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 22.4.2013
Vznik funkce 6.5.2010
Zánik funkce 22.4.2013
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Paolo Iannone 25.6.2010 - 28.9.2013
Vznik členství 22.4.2010
Zánik členství 22.4.2013
Adresa: Švédská 1036/17 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jitka Hošková 30.6.2010 - 28.9.2013
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 10.6.2013
Adresa: náměstí Interbrigády 950/2 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Marie Andresová 29.1.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 22.11.2012
Zánik členství 3.3.2014
Adresa: V Malém háji 353 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Erika Duchanová 28.9.2013 - 7.8.2014
Vznik členství 11.6.2013
Zánik členství 3.3.2014
Adresa: Výškovická 428/159 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Matteo Cavazzoli 27.2.2008 - 26.9.2014
Vznik členství 5.11.2007
Zánik členství 5.11.2013
Adresa: Via Adua 41 , 200 63 Milano Italská republika
místopředseda dozorčí rady Carlo Marini 14.3.2011 - 26.9.2014
Vznik členství 6.1.2011
Zánik členství 6.1.2014
Vznik funkce 3.3.2011
Zánik funkce 6.1.2014
Adresa: Italská republika
Piacenza, Stradone Farnese 81
předseda dozorčí rady Jiří Kunert 28.9.2013 - 6.10.2014
Vznik členství 23.4.2013
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 7.5.2013
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: Jihovýchodní III 789/60 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Paolo Iannone 28.9.2013 - 19.2.2015
Vznik členství 23.4.2013
Adresa: Baarova 1540/28 , Praha 140 00
člen dozorčí rady David Grund 6.10.2014 - 19.2.2015
Vznik členství 1.4.2014
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
člen dozorčí rady Jakub Dusílek 6.10.2014 - 3.2.2016
Vznik členství 1.4.2014
Adresa: Měsíční 1366/10 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Paolo Iannone 19.2.2015 - 1.8.2016
Vznik členství 23.4.2013
Zánik členství 23.4.2016
Vznik funkce 28.4.2014
Zánik funkce 23.4.2016
Adresa: Baarova 1540/28 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Jakub Dusílek 3.2.2016 - 1.8.2016
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 14.3.2016
Adresa: Měsíční 1366/10 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Gregor Peter Hofstätter-Pobst 6.10.2014 - 14.2.2017
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 21.12.2016
Adresa: K vinicím 698 , Praha 164 00
Člen dozorčí rady Ljubisa Tesic 14.2.2017 - 27.6.2017
Vznik členství 17.1.2017
Adresa: Bimbo UT 136-138 , 1026 Budapešť Maďarská republika
místopředseda dozorčí rady David Grund 19.2.2015 - 20.12.2017
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 31.3.2017
Vznik funkce 28.4.2014
Zánik funkce 31.3.2017
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92

Prokura UniCredit Leasing CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Magaram Omarov 5.8.2017
Adresa: 302 , Rádlo 468 03
Jméno Mgr. Richard Nejezchleb 21.5.2018
Adresa: Radlická 348/142 , Praha 150 00
Jméno Mag. Alois Lanegger 27.2.1991 - 25.3.1996
Adresa: Fruchtgasse 3/3/13 , 1020 Wien, Rakousko Česká republika
Jméno ing. Jiří Zajíček 8.7.1996 - 30.1.1998
Adresa: Ovocná 604 , Libiš 277 11
Jméno ing. Petr Kempný 25.3.1996 - 24.6.2006
Adresa: Roháčova 301/42 , Praha 130 00
Jméno Friedrich Tumminger 24.6.2006 - 24.6.2006
Adresa: Na Fialce I 1554/65 , Praha 163 00
Jméno Ing. Jaroslav Jaroměřský 24.6.2006 - 21.9.2006
Adresa: Voskovcova 934/31 , Praha 152 00
Jméno Mgr. Jaroslav Sklenář 30.1.1998 - 1.11.2006
Adresa: Květnového vítězství 491/72 , Praha 149 00
Jméno Ing. Ivan Krahulík 30.1.1998 - 1.11.2006
Adresa: V průčelí 1655/4 , Praha 149 00
Jméno Ing. Šárka Čížková 9.1.2001 - 1.11.2006
Adresa: Rajmonova 1198/13 , Praha 182 00
Jméno Miroslav Krátký 30.1.1998 - 1.10.2007
Adresa: Rytířova 810/25 , Praha 143 00
Jméno Ing. David Votápek 22.11.2006 - 14.4.2008
Adresa: Pod lipkami 1711/27 , Praha 150 00
Jméno Friedrich Trumminger 24.6.2006 - 29.8.2008
Adresa: Na Fialce I 1554/65 , Praha 163 00
Jméno Ing. Ladislav Krása 24.6.2006 - 21.2.2009
Adresa: Jenečská 326 , Hostouň 273 53
Jméno Ing. Renata Nováková 22.11.2006 - 13.10.2010
Adresa: 136 , Vítkovice 512 38
Jméno Ing. Karel Nováček 21.2.2009 - 13.10.2010
Adresa: Pod Všemi svatými 1127/46 , Plzeň 301 00
Jméno Miroslav Žák 3.5.2008 - 27.10.2010
Adresa: Bělčická 2827/16 , Praha 141 00
Jméno Miroslav Žák 27.10.2010 - 11.11.2010
Adresa: Kabešova 943/2 , Praha 190 00
Jméno Miroslav Žák 11.11.2010 - 22.10.2013
Adresa: Kabešova 943/2 , Praha 190 00
Jméno Ing. Michal Šimůnek 4.4.2012 - 6.5.2015
Adresa: 141 , Zlonín 250 64
Jméno JUDr. Petr Fišer 24.6.2006 - 29.4.2016
Adresa: Na Hřebenkách 3157/4 , Praha 150 00
Jméno JUDr. Petr Fišer 29.4.2016 - 16.9.2016
Adresa: Na Hřebenkách 3157/4 , Praha 150 00
Jméno Mgr. Magaram Omarov 16.9.2016 - 5.8.2017
Adresa: U první baterie 767/19 , Praha 162 00
Jméno Mgr. Richard Nejezchleb 6.5.2015 - 21.5.2018
Adresa: Kopčianska 3756/8 , 85101 Bratislava Slovenská republika

Sbírka Listin UniCredit Leasing CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 546/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.6.2015 24.6.2015 25.6.2015 18
B 546/SL 111 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2015 18.5.2015 9.6.2015 1
B 546/SL 109 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 2824/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 14.7.2014 10.11.2014 24
B 546/SL 108 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.8.2014 24.10.2014 102
B 546/SL 107 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 11.8.2014 24.10.2014 3
B 546/SL 105 notářský zápis NZ 1759/2014 Městský soud v Praze 30.4.2014 14.5.2014 17.6.2014 9
B 546/SL 104 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.5.2013 2.4.2014 8.4.2014 1
B 546/SL 103 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.4.2014 8.4.2014 152
B 546/SL 102 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 5.3.2013 19.3.2013 23.4.2013 1
B 546/SL 99 notářský zápis NZ 68/2013 Městský soud v Praze 19.2.2013 19.3.2013 17.4.2013 52
B 546/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.3.2013 19.3.2013 17.4.2013 18
B 546/SL 100 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2013 19.3.2013 17.4.2013 3
B 546/SL 98 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 21.8.2012 132
B 546/SL 97 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2012 26.6.2012 19
B 546/SL 96 notářský zápis - NZ 220/2012 Městský soud v Praze 24.4.2012 26.6.2012 60
B 546/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.11.2011 1.2.2012 18
B 546/SL 94 notářský zápis NZ 603/2011 Městský soud v Praze 3.11.2011 1.2.2012 61
B 546/SL 93 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.5.2011 23.6.2011 27.6.2011 1
B 546/SL 92 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.6.2011 27.6.2011 130
B 546/SL 91 ostatní návrh na rozdělení zisku r.10 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.6.2011 27.6.2011 2
B 546/SL 90 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 7.10.2010 25.10.2010 6
B 546/SL 89 ostatní rozh.DR/odvol.z funkce předs Městský soud v Praze 30.9.2010 25.10.2010 2
B 546/SL 88 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 417/2009 Městský soud v Praze 12.11.2009 13.10.2010 18.10.2010 24
B 546/SL 87 ostatní - návrh na rozděl.zisku Městský soud v Praze 6.5.2010 12.8.2010 16.8.2010 1
B 546/SL 86 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2010 4.8.2010 5.8.2010 3
B 546/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 5.8.2010 121
B 546/SL 84 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.11.2009 9.2.2010 18
B 546/SL 83 ostatní -návrh na rozděl.hosp.výs2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.7.2009 17.7.2009 1
B 546/SL 82 ostatní -rozhod.jedin.akcionář. Městský soud v Praze 25.6.2009 13.7.2009 17.7.2009 2
B 546/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.7.2009 17.7.2009 157
B 546/SL 79 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.5.2008 27.5.2008 17
B 546/SL 78 účetní závěrka - r.2007 konsolidovaná r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.5.2008 27.5.2008 39
B 546/SL 77 účetní závěrka - r.2007 nekonsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2007 23.5.2008 27.5.2008 39
B 546/SL 76 zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.5.2008 27.5.2008 5
B 546/SL 75 výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.5.2008 27.5.2008 8
B 546/SL 74 ostatní - návrh na rozděl.hosp.výsl. Městský soud v Praze 31.12.2007 23.5.2008 27.5.2008 1
B 546/SL 73 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.4.2008 23.5.2008 27.5.2008 2
B 546/SL 72 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.3.2008 21.5.2008 5
B 546/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.4.2008 21.5.2008 2
B 546/SL 70 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.11.2007 21.5.2008 5
B 546/SL 69 ostatní - dodatek k VZ r.2006 Městský soud v Praze 27.11.2007 25.2.2008 26.2.2008 1
B 546/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.10.2007 11.12.2007 22
B 546/SL 67 notářský zápis -NZ1271/07 Městský soud v Praze 2.10.2007 11.12.2007 9
B 546/SL 65 ostatní - rozh. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 25.4.2007 17.8.2007 27.8.2007 2
B 546/SL 64 ostatní - návrh narozděl. zisku 2006 Městský soud v Praze 17.8.2007 27.8.2007 1
B 546/SL 63 výroční zpráva - 2006+ÚZ+audit+vztahy+DR Městský soud v Praze 31.12.2006 17.8.2007 27.8.2007 114
B 546/SL 62 účetní závěrka - návrh na rozděl. zisku Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 1
B 546/SL 61 ostatní -volební protokol/čl.DR/ Městský soud v Praze 1.2.2007 12.4.2007 1
B 546/SL 60 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.1.2007 12.4.2007 4
B 546/SL 56 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 28.8.2006 30.10.2006 0
B 546/SL 55 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 6.9.2006 30.10.2006 0
B 546/SL 54 ostatní -rozhod.předst. Městský soud v Praze 27.8.2006 30.10.2006 0
B 546/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 6.10.2006 18.10.2006 0
B 546/SL 50 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 12.6.2006 7.9.2006 0
B 546/SL 49 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2006 7.9.2006 0
B 546/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 24.5.2006 6.6.2006 0
B 546/SL 44 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.5.2006 24.5.2006 6.6.2006 0
B 546/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2006 9.3.2006 14.3.2006 0
B 546/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ1540/05 Městský soud v Praze 22.12.2005 25.1.2006 0
B 546/SL 41 ostatní -zápis usnesení jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.4.2005 21.9.2005 0
B 546/SL 40 notářský zápis -NZ307/05 Městský soud v Praze 19.4.2005 21.9.2005 0
B 546/SL 39 ostatní -zápis z mimoř.jed.představens Městský soud v Praze 19.4.2005 21.9.2005 0
B 546/SL 38 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 27.7.2005 2.8.2005 74
B 546/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.9.2004 19.8.2004 0
B 546/SL 25 notářský zápis -NZ478/04 Městský soud v Praze 9.7.2004 19.8.2004 0
B 546/SL 23 výroční zpráva r.2003+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 23.6.2004 13.7.2004 115
B 546/SL 22 účetní závěrka za rok 2003+audit Městský soud v Praze 19.3.2004 11.6.2004 16.6.2004 42
B 546/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2003 1.6.2004 0
B 546/SL 36 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 6.6.2003 1.6.2004 0
B 546/SL 34 ostatní výpis ze záp.jed.představenstv Městský soud v Praze 16.12.2003 1.6.2004 0
B 546/SL 31 notářský zápis [NZ 838/03] Městský soud v Praze 11.12.2003 1.6.2004 0
B 546/SL 30 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.10.2003 1.6.2004 0
B 546/SL 28 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2003 1.6.2004 0
B 546/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 1.4.2003 13.5.2003 14.5.2003 0
B 546/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2002 13.1.2003 0
B 546/SL 12 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 14.5.2002 13.1.2003 0
B 546/SL 11 účetní závěrka [2001], zpráva auditora Městský soud v Praze 10.4.2002 13.1.2003 0
B 546/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2001 17.5.2002 0
B 546/SL 10 ostatní -zápis mimořádné VH Městský soud v Praze 27.7.2001 17.5.2002 0
B 546/SL 8 účetní závěrka +audit.zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 5.9.2001 0
B 546/SL 7 stanovy společnosti -návrh na změnu stanov Městský soud v Praze 21.5.2001 5.9.2001 0
B 546/SL 6 notářský zápis [NZ 205/2001] Městský soud v Praze 10.5.2001 5.9.2001 0
B 546/SL 5 účetní závěrka r.1996, 1997 Městský soud v Praze 8.1.1998 0
B 546/SL 4 notářský zápis [NZ 476/97] Městský soud v Praze 26.6.1997 8.1.1998 0
B 546/SL 1 ostatní zakladatelská smlouva Městský soud v Praze 12.2.1991 8.1.1998 0
B 546/SL 2 notářský zápis [NZ 227/94] Městský soud v Praze 15.11.1994 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UniCredit Leasing CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 15886492
Jméno UniCredit Leasing CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Sídlo UniCredit Leasing CZ, a.s.

Živnosti a provozovny UniCredit Leasing CZ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Široká 28/5, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1008088951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Mírové náměstí 109/33, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1008088919
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Vídeňská 1027/14, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008088901
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Brněnská 3883/48, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1008088927
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 14.6.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Dr. Davida Bechera 1177/26, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1008088935
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 6
Provozovna Masarykovo náměstí 1222/54, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1008088943
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.6.2010
Provozovna č. 7
Provozovna Jurečkova 643/20, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1007485752
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 28.5.1998
Provozovna č. 8
Provozovna Veveří 456/9, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1007486147
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 8.3.2004
Provozovna č. 9
Provozovna Kvítková 552 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1008130346
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 28.5.1998
Provozovna č. 10
Provozovna U Zimního stadionu 20/3, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1008130338
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 28.5.1998
Provozovna č. 11
Provozovna Purkyňova 1020/27, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1005770867
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 24.9.1998
Provozovna č. 12
Provozovna U Zimního stadionu 20/3, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007489952
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 8.3.2004
Provozovna č. 13
Provozovna Šimkova 1224/2, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1008130354
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 28.5.1998

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Mírové náměstí 208/35, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1006940243
Zahájení provozování 1.5.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Krále Jiřího 909/39, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006940260
Zahájení provozování 1.1.2006
Provozovna č. 3
Provozovna třída Legionářů 2813/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1005710198
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2007

Živnost č. 3 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2011
Zánik oprávnění 29.5.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UniCredit Leasing CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Matula
Člen statutárního orgánu Ing. Lukáš MUSÍLEK
Člen statutárního orgánu ANGELINE MICHELLE CORVAGLIA,
Člen statutárního orgánu Ing. DUŠAN HLADNÝ

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UniCredit Leasing CZ, a.s.

IČO: 15886492
Firma: UniCredit Leasing CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.2.1991

Sídlo UniCredit Leasing CZ, a.s.

Sídlo: Želetavská 1525/1 NEOAD, Praha 4 140 10

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Finanční leasing
Ostatní poskytování úvěrů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image