Firma UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO 15272028


UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. (15272028) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Želetavská 1525/1, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 1991 a je stále aktivní. UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 649
IČO (identifikační číslo osoby) 15272028
Jméno UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.4.1991
Dne 25.11.2014 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu NZ 1280/2014, N 1364/2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií tak, že a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 110.600.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých) ze stávající částky 112.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct milionů korun českých) na částku 222.600.00 0,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliony šest set tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1975 (slovy: jeden tisíc devět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, c) Jediný akcionář Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK neuplatní. Všechny no vé akcie budou upsány předen určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost MBANK SPOLKA AKCYJNA, se sídlem Varšava, Senatorska 18, 00-950 Polská republika (dále jen předem určený zájemce), d) předem určený zájemce upíše akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se Společností a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK (dále jen Smlouva), e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje patnáct dnů ode dne doručení návrhu Smlouvy předem určenému zájemci. Návrh Smlouvy vyhotoví Společnost a doručí jej předem určenému zájemci do deseti dnů ode dne rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií a to doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo lze doručit i osobně. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie čin í 56.000,- Kč (slovy: padesát šest tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 110.600.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých). f) lhůta pro splacení peněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. g) místem splacení peněžitého vkladu je účet zřízený u Commerzbank AG, č.ú.: 10210546/6200, IBAN: CZ72 6200 0062 1800 1021 0546, BIC: COBACZPXXXX. Dne 26.11.2014 byla mezi jediným akcionářem a společností uzavřena smlouva o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, kterou jediný akcionář i) upsal všechny akcie, které budou vydány společností z důvodu zvyšování základního kapitálu společnosti, a to 1.975 ks (slovy: Jeden tisíc devět set sedmdesát pět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 56.000,- Kč (slovy: P adesát šest tisíc korun českých) každá za emisní kurs jedné akcie 56.000,- Kč (slovy: Padesát šest tisíc korun českých); a ii) zavázal se splatit emisní kurs všech upsaných akcií, tj. částku 110,600.000,- Kč (slovy: Jedno sto deset milionů šest set tisíc korun českých) nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií na účet společnosti vedený u Commerzbank AG, č.ú. 10210546/6200, IBAN: CZ72 6200 0062 1800 1021 0546, BIC: COBACZPXXXX. 16.12.2014 - 16.12.2014
a) Stávající základní jmění společnosti ve výši Kč 56,000.000,- se zvyšuje o částku Kč 56,000.000,- na novou sumární výši základního jmění Kč 112,000.000,- s tím, že nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, tj. Kč 56,000.000,- se upisování akcií dále nepřipouští. 21.12.2000 - 4.3.2002
b) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 56.000,- v celkovém počtu 1.000 kusů nových akcií, které nebudou veřejně obchodovatelné. 21.12.2000 - 4.3.2002
c) K úpisu všech nových akcií dojde s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že upsání nových akcií s využitím přednostního práva mohou akcionáři společnosti uskutečnit v sídle společnosti tj. na adrese Praha 1, Revoluční 3, PSČ: 110 00, ve lhůtě patnácti dnů počínající třetím pracovním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to za emisní kurs rovný jmenovité hodnotě akcií, tj. Kč 56.000,- . který upisovatelé zcela splatí v penězích na bankovní účet společnosti TRANSFINANCE a.s. č. 71866004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. Praha 1 nejpozději do třiceti dnů ode dne , v němž nabude právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Výše navrhovaného emisního kursu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu a důvodům zvýšení základního jmění upsáním nových akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů společnosti. Stávající akcionáři společnosti mohou při využití přednostního práva upsat jednu novou kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 56.000,- na jednu svou dosavadní kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 56.000,-. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání této valné hromady společnosti, která rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti, tj. 23.10.2000. 21.12.2000 - 4.3.2002
d) Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, budou upsány stávajícími akcionáři společnosti na základě dohody podle § 205 Obchodního zákoníku uzavřené na základě tohoto usnesení valné hromady přijatého ve smyslu § 203 odst. 2, písm.d) Obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě 15 dnů počínající běžet ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro uplatnění přednostního práva, a to za emisní kurs rovný jmenovité hodnotě akcií, tj. Kč 56.000,-, který upisovatelé celý splatí v penězích nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody o účasti na zvýšení základního jmění bezhotovostním převodem na účet společnosti TRANSFINANCE a.s. č. 71866004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. Praha 1. 21.12.2000 - 4.3.2002
e) Valná hromada pověřuje organizací a provedením úpisu akcií dle předcházejících odstavců c) a d) tohoto usnesení va smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku představenstvo společnosti. 21.12.2000 - 4.3.2002
Údaje o zřízení: Akciová společnost TRANSFINANCE a.s. byla založena jednorázově dle § 25 zákona č.104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy mezi A.S.Transakta, Letenská 11, Praha 1, Živnostenská banka a.s., Na příkopě 20, Praha 1, Girozentrale und Bank der östereichischen Sparkassen AG, Schubertring 5, A - 1011 Wien, Rakousko, Bayerische Hypotheken - und Wechsel Bank AG, Theatinerstrasse 11, D-8000 München 2, S.R.N., Factofrance Heller, Tour Maine Montparnasse, 75734 Paris Cedex 15, Francie ze dne 21.1.1991. Byly schváleny stanovy, jmenováni členové 5.4.1991 - 7.8.2002
představenstva, dozorčí rady, revisor účtů. Ze 100% akciového kapitálu bylo upsáno 30%. Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí na základě rozhodnutí MF ČR ze dne 11.2.1991 č.j. XI/2-2540/91, které nabylo právní moci dne 14.3.1991. 5.4.1991 - 7.8.2002

Aktuální kontaktní údaje UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kapitál UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

zakladni jmění 222 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.12.2014
zakladni jmění 112 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.3.2002 - 16.12.2014
zakladni jmění 56 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.4.1991 - 4.3.2002

Akcie UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 56 000 Kč 3 975 16.12.2014
Kmenové akcie na jméno 56 000 Kč 2 000 22.4.2014 - 16.12.2014
Kmenové akcie na jméno 56 000 Kč 2 000 4.3.2002 - 22.4.2014
Akcie na jméno 56 000 Kč 1 000 5.4.1991 - 4.3.2002

Sídlo UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Želetavská 1525/1 , Praha 140 00 28.5.2015
Adresa Křižíkova 237/36 , Praha 186 00 29.4.2002 - 28.5.2015
Adresa Revoluční 1003/3 , Praha 110 00 9.7.1996 - 29.4.2002
Adresa Na Florenci 1496/5 , Praha 110 00 18.9.1992 - 9.7.1996
Adresa Na strži 2097 63, 140 00 Praha 4 Česká republika
5.4.1991 - 18.9.1992

Předmět podnikání UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.12.2014
obstarávání inkasa pohledávek na základě smlouvy 9.7.1996 - 16.12.2014
odkup pohledávek na základě smlouvy (factoring) 9.7.1996 - 16.12.2014
Provádění factoringu a forfaitingu v Československu i v zahraničí včetně dalších činností s tím souvisejících. 5.4.1991 - 9.7.1996

vedení firmy UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Statutární orgán UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy dva jeho členové. 28.1.2005
Společnost zastupuje navenek představenstvo. Za představenstvo Jednají navenek společně vždy dva jeho členové. Podepisování se uskutečňuje takovým způsobem, že dva členové představenstva společně připojí své podpisy ke jménu společnosti. 4.11.1997 - 28.1.2005
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje navenek představenstvo.Předseda představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Představenstvo může písemně zmocnit své členy k zastupování samostatně nebo kolektivně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva a rovněž generální ředitel, je-li členem představenstva. 9.7.1996 - 4.11.1997
Společnost zastupuje představenstvo společně. Představenstvo může zmocnit své členy k zastupování samostatně nebo kolektivně. Spo- lečnost rovněž zastupuje samostatně předseda představenstva nebo vedoucí ředitel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že osoba oprávněná společnost zastupovat připojí své jméno k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedením své funkce. 5.4.1991 - 9.7.1996
člen představenstva Zdeněk Bílý 3.4.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 1.1.2017
Adresa: Radhošťská 2005/3 , Praha 130 00
předseda představenstva Jiří Flégl 27.8.2018
Vznik členství 9.8.2018
Vznik funkce 9.8.2018
Adresa: Zelená 1084/15 , Praha 160 00
předseda představenstva ing. Miroslav Šebek 5.4.1991 - 18.9.1992
Adresa: Jarešova 394/16 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Jiří Kunert 5.4.1991 - 18.9.1992
Adresa: Újezd 428/34 , Praha 118 00
člen představenstva Dan Becker 5.4.1991 - 26.5.1993
Adresa: Haidlingerweg 6 , Grafing, b-München, D-8018 Česká republika
předseda představenstva ing. Jiří Kunert 18.9.1992 - 26.5.1993
Adresa: Újezd 428/34 , Praha 118 00
člen představenstva Theo Hibler 5.4.1991 - 29.6.1995
Adresa: Colergasse 34/8 , Vídeň A-1070 Česká republika
člen představenstva Eric Giffo 5.4.1991 - 29.6.1995
Adresa: 19 rue Ginoux , 75015 Paříž, Francie Česká republika
člen představenstva Johann Frhr. Hildprandt 26.5.1993 - 29.6.1995
Adresa: Pod Jiráskovou čtvrtí 73/12 , Praha 147 00
člen představenstva Josef Kříž 18.9.1992 - 9.7.1996
Adresa: Roháčova 1666/94 , Praha 130 00
člen představenstva Ivan Černohorský 29.6.1995 - 9.7.1996
Adresa: Štolbova 1019/4 , Praha 162 00
člen představenstva Theo Hilber 29.6.1995 - 9.7.1996
Adresa: Mařákova 276/10 , Praha 160 00
člem Ing. Petr Marek 9.7.1996 - 24.9.1997
Adresa: Mařákova 276/10 , Praha 160 00
člen představenstva Theo Hibler 9.7.1996 - 4.11.1997
Adresa: Mařákova 276/10 , Praha 160 00
člen Oliver Schmitt 9.7.1996 - 4.11.1997
Adresa: Krymská 11 , 101 00 Praha 10 Česká republika
člen Alain Lajuge 24.9.1997 - 4.11.1997
Adresa: Na příkopě 858/20 , Praha 110 00
předseda představenstva ing. Jiří Kunert 26.5.1993 - 28.8.1998
Adresa: Španielova 1297/84 , Praha 163 00
člen představenstva Gerhard Prenner 4.11.1997 - 28.8.1998
Adresa: Na Žvahově 400/26 , Praha 152 00
člen představenstva Eric Giffo 29.6.1995 - 8.6.1999
Adresa: Mařákova 276/10 , Praha 160 00
místopředseda představenstva ing. Jiří Matula 4.11.1997 - 8.6.1999
Adresa: Ke dvoru 774/3 , Praha 160 00
předseda představenstva ing. Jiří Kunert 28.8.1998 - 8.6.1999
Adresa: Fetrovská 999/63 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr.Ing. Jana Němečková 28.8.1998 - 8.6.1999
Adresa: Poděbradova 211/86 , Lysá nad Labem 289 22
předseda představenstva ing. Jiří Matula 8.6.1999 - 15.9.2004
Adresa: Ke dvoru 774/3 , Praha 160 00
místopředseda představenstva JUDr.Ing. Jana Němečková 8.6.1999 - 28.1.2005
Zánik členství 25.8.2003
Zánik funkce 25.8.2003
Adresa: Poděbradova 211/86 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Ing. Tomáš Vogl 8.6.1999 - 28.1.2005
Zánik členství 25.8.2003
Adresa: Legerova 1855/20 , Praha 120 00
předseda představenstva ing. Jiří Matula 15.9.2004 - 28.1.2005
Zánik členství 25.8.2003
Zánik funkce 25.8.2003
Adresa: Na krutci 84/17 , Praha 160 00
místopředseda představenstva JUDr.Ing. Jana Němečková 28.1.2005 - 6.11.2006
Vznik členství 25.8.2003
Zánik členství 26.8.2006
Vznik funkce 25.8.2003
Zánik funkce 26.8.2006
Adresa: Poděbradova 211/86 , Lysá nad Labem 289 22
předseda představenstva ing. Jiří Matula 28.1.2005 - 6.11.2006
Vznik členství 25.8.2003
Zánik členství 11.9.2006
Vznik funkce 25.8.2003
Zánik funkce 11.9.2006
Adresa: Na krutci 84/17 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Tomáš Vogl 28.1.2005 - 6.11.2006
Vznik členství 25.8.2003
Zánik členství 26.8.2006
Adresa: Legerova 1855/20 , Praha 120 00
předseda představenstva JUDr. Ing. Jana Němečková 6.11.2006 - 12.1.2010
Vznik členství 26.8.2006
Zánik členství 14.9.2009
Vznik funkce 12.9.2006
Zánik funkce 14.9.2009
Adresa: Poděbradova 211/86 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Ing. Tomáš Vogl 6.11.2006 - 12.1.2010
Vznik členství 26.8.2006
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Legerova 1855/20 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Kmoníček PhD. 17.5.2007 - 12.1.2010
Vznik členství 1.5.2007
Zánik členství 14.9.2009
Adresa: Na břehu 897/1 , Praha 190 00
předseda představenstva JUDr. Ing. Jana Němečková 12.1.2010 - 1.10.2012
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 1.9.2012
Vznik funkce 14.9.2009
Zánik funkce 1.9.2012
Adresa: Poděbradova 211/86 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Ing. Tomáš Vogl 12.1.2010 - 1.10.2012
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 1.9.2012
Adresa: Legerova 1855/20 , Praha 120 00
člen představenstva Róbert Molnár 17.4.2012 - 1.10.2012
Vznik členství 2.2.2012
Zánik členství 1.9.2012
Adresa: Maďarská republika
HU - 114 Budapest, Komoncsy str. 37/A
předseda představenstva JUDr. Ing. Jana Němečková 1.10.2012 - 5.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 21.1.2015
Vznik funkce 19.9.2012
Zánik funkce 21.1.2015
Adresa: Poděbradova 211/86 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Róbert Molnár 1.10.2012 - 5.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 21.1.2015
Adresa: Maďarská republika
HU - 114 Budapest, Komoncsy str. 37/A
Předseda představenstva Ing. Karel Nováček 5.2.2015 - 12.8.2015
Vznik členství 21.1.2015
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 21.1.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Horomyslická 793/7 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Tomáš Vogl 1.10.2012 - 30.9.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Legerova 1855/20 , Praha 120 00
člen představenstva Tomáš Vogl 30.9.2015 - 3.4.2017
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Legerova 1855/20 , Praha 120 00
předseda představenstva Jiří Flégl 12.8.2015 - 27.8.2018
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 25.6.2018
Vznik funkce 1.8.2015
Zánik funkce 25.6.2018
Adresa: Zelená 1084/15 , Praha 160 00

Dozorčí rada UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Roland Viskupič 30.9.2015
Vznik členství 16.6.2015
Adresa: Jelšová 697/30 , 900 33 Marianka Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Aleš Barabas 3.4.2017
Vznik členství 14.2.2017
Vznik funkce 24.2.2017
Adresa: U dubu 1371/98 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Slavomír Beňa 31.10.2018
Vznik členství 4.9.2018
Vznik funkce 22.10.2018
Adresa: Mliekárenská 3 , 821 09 Bratislava Slovenská republika
Člen dozorčí rady Josef Vondrka 9.11.2018
Vznik členství 20.1.2015
Adresa: Na křivce 1565 37, 101 00 Praha Česká republika
člen Ivan Fialka 26.5.1993 - 9.7.1996
Adresa: Na dračkách 852/15 , Praha 162 00
člen Ing. Josef Pitra 26.5.1993 - 4.11.1997
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
předseda Michel Aussavy 26.5.1993 - 14.9.1998
Adresa: 17, Boullevard de Montmorency , 75016 Paris, Francie Česká republika
člen Dr.Ing. Jan Kollert 26.5.1993 - 9.11.1999
Adresa: Na Špitálce 17 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Josef Pitra 4.11.1997 - 9.11.1999
Adresa: Tyršova 935 , Černošice 252 28
předseda Michel Aussavy 14.9.1998 - 7.8.2002
Zánik funkce 23.10.2000
Adresa: 17, Boullevard de Montmorency , 75016 Paris, Francie Česká republika
člen Helmut Paris 26.5.1993 - 28.1.2005
Zánik členství 24.5.2004
Adresa: Kegelgasse 32 , 1030 Wien, Rakousko Česká republika
člen Gerhard Prenner 14.11.2000 - 28.1.2005
Zánik členství 24.5.2004
Adresa: Pilzgasse 15 , 1210 Wien Rakouská republika
předseda Theoderich S. Hibler 7.8.2002 - 28.1.2005
Zánik členství 24.5.2004
Vznik funkce 23.10.2000
Zánik funkce 24.5.2004
Adresa: Rakouská republika
1070 Wien, Zollergasse 34/8
člen Dr. Monika Schreiber 7.8.2002 - 28.1.2005
Zánik členství 24.5.2004
Vznik funkce 23.10.2000
Adresa: Rakouská republika
3500 Krems, Wienerstrasse 57
člen dozorčí rady Henryk Vojtěch Okrzeja 28.1.2005 - 21.2.2005
Vznik členství 24.5.2004
Adresa: Polská republika
02-776 Warszawa, ul. Wrzosowisko 14
předseda dozorčí rady Theoderich S. Hibler 28.1.2005 - 17.5.2007
Vznik členství 24.5.2004
Vznik funkce 24.5.2004
Adresa: Rakouská republika
1070 Wien, Zollergasse 34/8
člen dozorčí rady Henryk Wojciech Okrzeja 21.2.2005 - 29.4.2008
Vznik členství 24.5.2004
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Polská republika
02-776 Warszawa, ul. Wrzosowisko 14
člen dozorčí rady Gerhard Prenner 28.1.2005 - 26.5.2008
Vznik členství 24.5.2004
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: Pilzgasse 15 , 1210 Wien Rakouská republika
předseda dozorčí rady Theoderich S. Hibler 17.5.2007 - 22.6.2009
Vznik členství 24.5.2004
Zánik členství 12.5.2009
Vznik funkce 24.5.2004
Zánik funkce 12.5.2009
Adresa: Rakouská republika
Moedling, Pfarragasse 1212, 2340
člen dozorčí rady Gerald Gratzer 29.4.2008 - 26.9.2011
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 3.8.2011
Adresa: Am Reitweg 45 , 2700 Wiener Neustadt Rakouská republika
předseda dozorčí rady Theoderich S. Hibler 22.6.2009 - 26.9.2011
Vznik členství 12.5.2009
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 3.8.2011
Adresa: Rakouská republika
Moedling, Pfarragasse 1212, 2340
člen dozorčí rady Henryk Okrzeja 26.9.2011 - 8.11.2011
Vznik členství 3.8.2011
Adresa: Polská republika
Varšava, Wrzosowisko ulice 14, 02-777
člen dozorčí rady Maciej Janusz Bieńkowski 8.11.2011 - 25.11.2013
Vznik členství 22.10.2011
Zánik členství 17.9.2013
Adresa: Polská republika
04-988 Varšava, Mragowska ulice 20C
předseda dozorčí rady Henryk Okrzeja 8.11.2011 - 17.4.2014
Vznik členství 3.8.2011
Vznik funkce 3.8.2011
Zánik funkce 18.12.2013
Adresa: Polská republika
Varšava, Wrzosowisko ulice 14, 02-777
člen dozorčí rady Jörg Hessenmüller 25.11.2013 - 17.4.2014
Vznik členství 17.9.2013
Adresa: Falkensteiner Strasse , 603 22 Frankfurt am Main Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ryszard Rychter 4.12.2008 - 29.5.2014
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 11.3.2014
Adresa: ul. Zieby 40/38 , 2808 Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Dariusz Adam Steć 26.9.2011 - 5.2.2015
Vznik členství 3.8.2011
Zánik členství 20.1.2015
Adresa: Polská republika
Varšava, Puchaczy ulice 22, 02-837
předseda dozorčí rady Jörg Hessenmüller 17.4.2014 - 5.2.2015
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 20.1.2015
Vznik funkce 18.12.2013
Zánik funkce 20.1.2015
Adresa: Falkensteiner Strasse , 603 22 Frankfurt am Main Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Henryk Okrzeja 17.4.2014 - 5.2.2015
Vznik členství 3.8.2011
Zánik členství 20.1.2015
Adresa: Polská republika
Varšava, Wrzosowisko ulice 14, 02-777
člen dozorčí rady Ryszard Rychter 29.5.2014 - 5.2.2015
Vznik členství 11.3.2014
Zánik členství 20.1.2015
Adresa: Zieby 40/38 , Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Jiří Flégl 5.2.2015 - 12.8.2015
Vznik členství 20.1.2015
Zánik členství 16.6.2015
Adresa: Zelená 1084/15 , Praha 160 00
člen Roland Viskupovič 12.8.2015 - 30.9.2015
Vznik členství 16.6.2015
Adresa: Jelšová 697/30 , 900 33 Marianka Slovenská republika
Místopředseda dozorčí rady Gregor Peter Hofstätter-Pobst 5.2.2015 - 3.4.2017
Vznik členství 20.1.2015
Zánik členství 19.10.2016
Vznik funkce 21.1.2015
Zánik funkce 19.10.2016
Adresa: K vinicím 698 , Praha 164 00
Předseda dozorčí rady David Grund 5.2.2015 - 20.9.2018
Vznik členství 20.1.2015
Zánik členství 4.9.2018
Vznik funkce 21.1.2015
Zánik funkce 4.9.2018
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
člen dozorčí rady Slavomír Beňa 20.9.2018 - 31.10.2018
Vznik členství 4.9.2018
Adresa: Mliekárenská 3 , 821 09 Bratislava Slovenská republika
Člen dozorčí rady Josef Vondrka 5.2.2015 - 9.11.2018
Vznik členství 20.1.2015
Adresa: Švejcarovo náměstí 2694/6 , Praha 155 00

Sbírka Listin UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 649/SL 51 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.6.2015 4.8.2015 19.8.2015 3
B 649/SL 50 notářský zápis [NZ 238/2015] Městský soud v Praze 19.5.2015 21.5.2015 2.6.2015 7
B 649/SL 49 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.5.2015 18.5.2015 25
B 649/SL 48 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 21.1.2015 30.1.2015 19.2.2015 4
B 649/SL 47 notářský zápis [NZ 1280/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2014 8.12.2014 22.12.2014 46
B 649/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2014 19.6.2014 7.8.2014 12
B 649/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 22.7.2014 25
B 649/SL 44 ostatní rozhodnutí předs. Městský soud v Praze 17.9.2013 18.10.2013 28.11.2013 3
B 649/SL 43 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 9.9.2013 18.10.2013 28.11.2013 1
B 649/SL 42 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 31.10.2013 6.11.2013 30
B 649/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 22.7.2013 24
B 649/SL 40 ostatní - záp.z jed.DR/volba předst./ Městský soud v Praze 2.2.2012 19.11.2012 19.11.2012 2
B 649/SL 39 ostatní zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 19.9.2012 10.10.2012 1
B 649/SL 38 ostatní - Rozhodnutí o jmenování Městský soud v Praze 31.8.2011 17.10.2011 2
B 649/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.5.2011 9.5.2011 39
B 649/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.8.2010 23.8.2010 38
B 649/SL 35 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 14.9.2009 27.1.2010 1
B 649/SL 34 ostatní - rezignace Městský soud v Praze 22.8.2009 27.1.2010 1
B 649/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.12.2009 27.1.2010 2
B 649/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.12.2009 27.1.2010 2
B 649/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.9.2009 8.9.2009 32
B 649/SL 30 ostatní záp. z jednání VH Městský soud v Praze 12.5.2009 30.6.2009 7
B 649/SL 29 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 7.10.2008 15.1.2009 29
B 649/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.10.2008 15.1.2009 2
B 649/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.9.2008 8.9.2008 32
B 649/SL 26 ostatní - záp.z jed.mim.VH Městský soud v Praze 6.3.2008 16.5.2008 9
B 649/SL 25 ostatní - záp.z jed.DR Městský soud v Praze 25.3.2008 16.5.2008 1
B 649/SL 24 ostatní - rezignace Městský soud v Praze 15.11.2007 16.5.2008 4
B 649/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 13.8.2007 32
B 649/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.3.2007 7.6.2007 12
B 649/SL 21 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 26.3.2007 7.6.2007 1
B 649/SL 20 notářský zápis NZ 93/2007 Městský soud v Praze 28.3.2007 7.6.2007 41
B 649/SL 19 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 30.4.2007 7.6.2007 2
B 649/SL 18 ostatní -zápis č.3/06jed.představenstv Městský soud v Praze 11.9.2006 21.12.2006 1
B 649/SL 17 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 23.10.2006 21.12.2006 2
B 649/SL 16 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 26.10.2006 21.12.2006 2
B 649/SL 15 ostatní -rozhodnutí DR Městský soud v Praze 25.8.2006 21.12.2006 2
B 649/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 15.8.2006 16.8.2006 29
B 649/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 5.8.2005 22.8.2005 13
B 649/SL 11 ostatní -výpis ze záp.jednání DR Městský soud v Praze 24.5.2004 28.1.2005 1
B 649/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 10.8.2004 26.8.2004 24
B 649/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 145/2004-vč.příl. Městský soud v Praze 16.6.2004 19.8.2004 54
B 649/SL 8 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 19.8.2003 27.8.2003 33
B 649/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.1997 7.5.2002 1.11.2002 12
B 649/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.10.2001 5.3.2002 25
B 649/SL 5 notářský zápis NZ 279/2001 Městský soud v Praze 20.9.2001 5.3.2002 9
B 649/SL 4 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 8.8.2001 6.9.2001 30
B 649/SL 3 notářský zápis NZ 79/2000 Městský soud v Praze 23.10.2000 21.12.2000 12
B 649/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 43/97 Městský soud v Praze 27.6.1997 7.11.1997 33
B 649/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 18.8.1997 19.8.1997 14
B 649/SL 12 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 14.12.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO (identifikační číslo) 15272028
Jméno UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Živnosti a provozovny UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Želetavská 1525/1, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1010342550
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.6.2015

Živnost č. 2 Odkup pohledávek na základě smlovy/factoring/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Obstarávání inkasa pohledávek na základě smlouvy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Člen statutárního orgánu Zdeněk Bílý
Člen statutárního orgánu Jiří Flégl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO: 15272028
Firma: UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.4.1991

Sídlo UniCredit Factoring Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo: Želetavská 1525/1, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní finanční zprostředkování
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image