Firma Unicorn Learning Centre a.s. IČO 28477740


Unicorn Learning Centre a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Unicorn Learning Centre a.s. (28477740) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V kapslovně 2767/2, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 2008 a je stále aktivní. Unicorn Learning Centre a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Unicorn Learning Centre a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Unicorn Learning Centre a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Unicorn Learning Centre a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Unicorn Learning Centre a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Unicorn Learning Centre a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14771
IČO (identifikační číslo osoby) 28477740
Jméno Unicorn Learning Centre a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.10.2008
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 9.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.3.2014 - 9.6.2014
Valná hromada společnosti přijala dne 10.12.2009 následující usnesení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč o 20.800.000,- Kč na 22.800.000,-Kč (dvacet dva miliony osm set tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro její další rozvoj a tím posílení její finanční stability a konkurenceschopnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 208 (dvěstěosm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodn otě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Valná hromada jednomyslně vyloučila ve smyslu § 204a odst. 5 obch. zák. v důležitém zájmu společnosti, kterým je nezbytné okamžité kapitálové posílení společnosti, přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií na zvýšení základního kapitálu. Valná hromada odsouhlasila započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce Unicorn a.s. vůči společnosti na pohledávku společnosti vůči jmenovanému zájemci spočívající v povinnosti zájemce splatit upsanou část základního kapitálu, a to pohledávek vzniklých na základě: Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 8. 12. 2009 uzavřené mezi společností UNICORN a.s., IČ 264 56 222, se sídlem Praha 3, v Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00 na straně postupitele a společností SKOPCACENTO a.s., IČ 284 77 740, se sídlem Praha 6, Jednořadá 1 051/53, PSČ 160 00, na straně postupníka, jejímž předmětem je postoupení pohledávky vůči společnosti UNICORN COLLEGE a.s., IČ 271 69 511, se sídlem Praha 3, v Kapslovně 2/2767, PSČ 130 00, v celkové výši 20,800.000,- (slovy: dvacet milionů osm set tisíc k orun českých), konkrétně smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností UNICORN a.s. (věřitel) a společností Unicorn College s.r.o., IČ 271 69 511(dlužník) dne 30. 6. 2007. Celková pohledávka Unicorn a.s. za společností Skopcacento a.s. činí 20.800.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set tisíc korun českých) a z této částky se započítává částka 20.800.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set tisíc korun českých) proti pohledá vce společnosti Skopcacento a.s. za předem určeným zájemcem ? obchodní společností Unicorn a.s. na zaplacení emisního kurzu akcií ve výši 20.800.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set tisíc korun českých). Přesný rozpis peněžitých pohledávek předem určeného zájemce byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, valná hromada tyto pohledávky odsouhlasila co do důvodu a výše s tím, že jednotliví akcionáři prohlásili, že s existencí této pohledávky byli před em řádně seznámeni. Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost s předem určeným zájemcem ? obchodní společností Unicorn a.s. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Místem upisování bude sídlo společnosti Skopcacento a.s. každý pracovní den v době od 8.30 do 10.30 hod. Den doručení návrhu na doručení této smlouvy o upsání akcií je počátkem běhu lhůty pro upisování. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným zájemcem: Písemný návrh na uzavření dohody o započtení vyhotoví společnost ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. uzavření smlouvy o ups ání akcií a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla tohoto zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpis u, identifikaci započítávaných pohledávek s uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle obou stran směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Dohoda bude obsahovat výslovné a určité označení, do jaké výše je pohledávka započítávána. Podpis oprávněných osob na dohodě o započtení musí být úředně ověřen. V dohodě musí být též uvedeno rozhodnutí o schválení navýšení základního kapitálu a uvedení usnesení rejstříkového soudu. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se pro předem určeného zájemce stanoví lhůta dvou měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch. zák. do 15 dnů. 17.12.2009 - 31.12.2009

Aktuální kontaktní údaje Unicorn Learning Centre a.s.

Kapitál Unicorn Learning Centre a.s.

zakladni jmění 22 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.10.2008 - 31.12.2009

Akcie Unicorn Learning Centre a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 228 1.3.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 228 31.12.2009 - 1.3.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 31.10.2008 - 31.12.2009

Sídlo Unicorn Learning Centre a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa V kapslovně 2767/2 , Praha 130 00 31.12.2009
Adresa Jednořadá 1051/53 , Praha 160 00 31.10.2008 - 31.12.2009

Předmět podnikání Unicorn Learning Centre a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.10.2008

vedení firmy Unicorn Learning Centre a.s.

Statutární orgán Unicorn Learning Centre a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 17.12.2009
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat každý člen představenstva samostatně. 31.10.2008 - 17.12.2009
člen představenstva Vladimír Kovář 30.1.2015
Vznik členství 18.12.2014
Vznik funkce 18.12.2014
Adresa: Pod Parukářkou 2768/1 , Praha 130 00
člen představenstva Jan Čadil 22.8.2018
Vznik členství 14.11.2016
Adresa: 18 , Myslovice 339 01
předseda představenstva Marek Beránek 10.11.2018
Vznik členství 18.12.2014
Vznik funkce 18.12.2014
Adresa: Na Drahách 97 , Dolní Břežany 252 41
předseda představenstva JUDr. Lucie Horčičková 31.10.2008 - 31.12.2009
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 18.12.2009
Vznik funkce 31.10.2008
Zánik funkce 18.12.2009
Adresa: Uralská 634/10 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Zdirad Svoboda 31.10.2008 - 31.12.2009
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 18.12.2009
Adresa: Puškinovo náměstí 692/17 , Praha 160 00
člen představenstva Radek Svoboda 31.10.2008 - 31.12.2009
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 18.12.2009
Adresa: 78 , 278 01 Zlončice Česká republika
předseda představenstva Otto Vitouš 31.12.2009 - 6.1.2012
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 19.12.2011
Vznik funkce 19.12.2009
Zánik funkce 19.12.2011
Adresa: Nová pražská 1657 , Benešov 256 01
člen představenstva Vít Stinka 31.12.2009 - 1.3.2014
Vznik členství 18.12.2009
Adresa: U milosrdných 814/17 , Praha 110 00
člen představenstva Vladimír Kovář 31.12.2009 - 30.1.2015
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 18.1.2015
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Pod Parukářkou 2768/1 , Praha 130 00
předseda představenstva Marek Beránek 6.1.2012 - 30.1.2015
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 18.12.2014
Vznik funkce 19.12.2011
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Anatola Provazníka 1339 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Vít Stinka 1.3.2014 - 30.1.2015
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 18.12.2014
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Berlínská 1491/9 , Praha 102 00
člen představenstva Vít Stinka 30.1.2015 - 7.12.2016
Vznik členství 18.12.2014
Zánik členství 14.11.2016
Vznik funkce 18.12.2014
Zánik funkce 14.11.2016
Adresa: Berlínská 1491/9 , Praha 102 00
člen představenstva Jan Čadil 7.12.2016 - 22.8.2018
Vznik členství 14.11.2016
Adresa: Proti proudu 493/3 , Praha 102 00
předseda představenstva Marek Beránek 30.1.2015 - 10.11.2018
Vznik členství 18.12.2014
Vznik funkce 18.12.2014
Adresa: Anatola Provazníka 1339 , Rychnov nad Kněžnou 516 01

Dozorčí rada Unicorn Learning Centre a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Zeithaml 30.1.2015
Vznik členství 18.12.2014
Vznik funkce 18.12.2014
Adresa: Rulíková 569 , Květnice 250 84
předseda dozorčí rady doc. Ing. Václav Vacek CSc. 13.3.2018
Vznik členství 3.4.2017
Vznik funkce 19.2.2018
Adresa: Kosmická 749/25 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ludmila Petkovová 13.3.2018
Vznik členství 19.2.2018
Adresa: Povltavská 291/5 , Praha 171 00
předseda dozorčí rady Michaela Vosátková 31.10.2008 - 31.12.2009
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 18.12.2009
Vznik funkce 31.10.2008
Zánik funkce 18.12.2009
Adresa: Rooseveltova 613/38 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jakub Horčička 31.10.2008 - 31.12.2009
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 18.12.2009
Adresa: Uralská 634/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Miluše Kočová 31.10.2008 - 31.12.2009
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 18.12.2009
Adresa: Trenčínská 2630/6 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Jan Čadil 31.12.2009 - 2.7.2013
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 3.6.2013
Adresa: Proti proudu 493/3 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Radmila Bůvová 31.12.2009 - 1.3.2014
Vznik členství 18.12.2009
Vznik funkce 19.12.2009
Adresa: Volmanova 2001 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Jan Zeithaml 31.12.2009 - 15.5.2014
Vznik členství 18.12.2009
Adresa: Rulíková 569 , Květnice 250 84
člen dozorčí rady David Hartman 2.7.2013 - 30.1.2015
Vznik členství 3.6.2013
Zánik členství 18.12.2014
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Ostrovského 1213/23 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Otmar Brancuzský 1.3.2014 - 30.1.2015
Vznik členství 27.1.2014
Zánik členství 18.12.2014
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Nad Vavrouškou 698/14 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Jan Zeithaml 15.5.2014 - 30.1.2015
Vznik členství 18.12.2009
Zánik členství 18.12.2014
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Rulíková 569 , Květnice 250 84
předseda dozorčí rady Otmar Brancuzský 30.1.2015 - 24.6.2015
Vznik členství 18.12.2014
Vznik funkce 18.12.2014
Adresa: Nad Vavrouškou 698/14 , Praha 181 00
člen dozorčí rady David Hartman 30.1.2015 - 28.4.2017
Vznik členství 18.12.2014
Zánik členství 3.4.2017
Vznik funkce 18.12.2014
Zánik funkce 3.4.2017
Adresa: Ostrovského 1213/23 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Otmar Brancuzský 24.6.2015 - 13.3.2018
Vznik členství 18.12.2014
Zánik členství 19.2.2018
Vznik funkce 18.12.2014
Zánik funkce 19.2.2018
Adresa: Třešňová 479 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady doc. Ing. Václav Vacek CSc. 28.4.2017 - 13.3.2018
Vznik členství 3.4.2017
Adresa: Kosmická 749/25 , Praha 149 00

Sbírka Listin Unicorn Learning Centre a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 14771/SL 28 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 17.9.2015 18.9.2015 2
B 14771/SL 27 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 17.9.2015 18.9.2015 2
B 14771/SL 26 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 17.9.2015 18.9.2015 4
B 14771/SL 25 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 18.12.2014 13.2.2015 17.2.2015 1
B 14771/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 429/2014 Městský soud v Praze 19.5.2014 5.6.2014 12.6.2014 26
B 14771/SL 21 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 21.5.2014 8
B 14771/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 3.1.2014 7.3.2014 12
B 14771/SL 19 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 23.10.2013 4.11.2013 2
B 14771/SL 18 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 23.10.2013 4.11.2013 2
B 14771/SL 17 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 23.10.2013 4.11.2013 4
B 14771/SL 16 účetní závěrka r.2011-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 14.11.2012 2
B 14771/SL 15 účetní závěrka r.2011-příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 14.11.2012 2
B 14771/SL 14 účetní závěrka r.2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 14.11.2012 4
B 14771/SL 13 účetní závěrka -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.2.2012 13.2.2012 8
B 14771/SL 12 ostatní -zápis z mim.VH Městský soud v Praze 19.12.2011 10.1.2012 13.1.2012 4
B 14771/SL 11 ostatní -zápis ze zas.předst. Městský soud v Praze 14.12.2011 10.1.2012 13.1.2012 1
B 14771/SL 9 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.4.2010 1.4.2010 6
B 14771/SL 10 účetní závěrka r.2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.4.2010 1.4.2010 2
B 14771/SL 8 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 11.2.2010 12
B 14771/SL 7 ostatní - záp.ze zased.VH Městský soud v Praze 18.12.2009 11.2.2010 4
B 14771/SL 6 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 19.12.2009 11.2.2010 1
B 14771/SL 5 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 21.12.2009 11.2.2010 6
B 14771/SL 4 stanovy společnosti -/bez data/ Městský soud v Praze 17.12.2009 12
B 14771/SL 3 notářský zápis -NZ1727/09 Městský soud v Praze 10.12.2009 17.12.2009 6
B 14771/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1330/2008 Městský soud v Praze 10.10.2008 21.10.2008 16
B 14771/SL 1 podpisové vzory (3x) Městský soud v Praze 14.10.2008 21.10.2008 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Unicorn Learning Centre a.s.

IČO (identifikační číslo) 28477740
Jméno Unicorn Learning Centre a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 16.12.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Unicorn Learning Centre a.s.

Živnosti a provozovny Unicorn Learning Centre a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2009

Statutární orgán Unicorn Learning Centre a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Čadil
Člen statutárního orgánu Marek Beránek
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Kovář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Unicorn Learning Centre a.s.

IČO: 28477740
Firma: Unicorn Learning Centre a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.10.2008

Sídlo Unicorn Learning Centre a.s.

Sídlo: V kapslovně 2767/2, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Provozování kulturních zařízení
tracking image