Firma UNICOM Finance, a.s. v likvidaci IČO 25580965


UNICOM Finance, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNICOM Finance, a.s. v likvidaci (25580965) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husitská 344/63, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 1999 a je stále aktivní. UNICOM Finance, a.s. v likvidaci má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o UNICOM Finance, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNICOM Finance, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o UNICOM Finance, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UNICOM Finance, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15417
IČO (identifikační číslo osoby) 25580965
Jméno UNICOM Finance, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.11.1999
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 2721/2018-3 ze dne 22.11.2018 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.12.2018. 17.1.2019
Počet členů statutárního orgánu: 1 2.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 2.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.9.2014
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.06.2001 o záměru zvýšit základní kapitál. 20.8.2001 - 29.8.2001
Základní kapitál obchodní společnosti UNICOM Finance, a.s. se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých). 20.8.2001 - 29.8.2001
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) se nepřipouští. 20.8.2001 - 29.8.2001
Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, vydány v listinné podobě, v počtu 500 kusů. 20.8.2001 - 29.8.2001
Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisním kursem a bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)- 20.8.2001 - 29.8.2001
Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nepeněžitým vkladem, který do základního kapitálu obchodní společnosti UNICOM Finance, a. s. vloží určitý zájemce. Vzhledem ke skutečnosti, že celé zvýšení základního kapitálu bude pokryto nepeněžitým vkladem, stávající akcionář nemá, v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, přednostní právo k úpisu nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. 20.8.2001 - 29.8.2001
Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci. Tímto určitým zájemcem je obchodní společnost s obchodní firmou UNICOM hoding, s.r.o. Tišnov, se sídlem na adrese Tišnov, Červený mlýn 380, PSČ 66 01, okres Brno-venkov, IČO 60753251, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C., vložce č. 19445, která je vlastníkem majetku, tvořícího předmět nepeněžitého vkladu. 20.8.2001 - 29.8.2001
Lhůta pro úpis nové emse akcií začne běžet ode dne právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 30 dnů. Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti, tedy Brno, Zachova 563/5, PSČ 602 00. Počátek běhu lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že společnost zašle určitému zájemci, tedy na adresu obchodní společnosti UNICOM holding, s.r.o. Tišnov, oznámení o počátku běhu této lhůty. 20.8.2001 - 29.8.2001
Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tj. za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 20.8.2001 - 29.8.2001
Obchodní společnost UNICOM Finance, a.s. doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, tedy obchodní společnosti UNICOM holding, s.r.o. Tišnov, ve lhůtě do 10 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně určitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně. 20.8.2001 - 29.8.2001
Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 2337, pro k.ú. Tišnov, obec Tišnov, okres Brno-venkov, jako: - stavba - garáž na pozemku p.č. st. 638/2 - pozemek jiného vlastníka, a na pozemku p.č. st. 638/1, - stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st. 984 pozemek jiného vlastníka, - stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st. 2018 - pozemek jiného vlastníka, - stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st. 2019 - pozemek jiného vlastníka, - stavba - zemědelská hospodářská budova na pozemku p.č. st. 2020 - pozemek jiného vlastníka, - stavba - zemědělská hospodářská budova na pozemku p.č. st. 2021 - pozemek jiného vlastníka, - stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/5 - pozemek jiného vlastníka, - stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/1 a pozemek p.č. st. 2140/1 o výměře 292 m2 - zastavěná plocha, - stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/2 a pozemek p.č. st. 2140/2 o vyměře 197 m2 - zastavěná plocha, - stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/3 a pozemek p.č. st. 2140/3 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha, - stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/4 a pozemek p.č. st. 2140/4 o výměře 68 m2 - zastavěná plocha, - stavba - občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 2140/6 a pozemek p.č. st. 2140/6 o 74 m2 - zastavěná plocha, - stavba - průmyslový objekt na pozemku p.č. st. 2177 a pozemek p.č. st. 2177 o výměře 68 m2 - zastavěná plocha, - pozemek - zastavěná plocha p.č. st. 638/1 o výměře 256 m2, - pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2275/6 o výměře 1660 m2, - pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2275/7 o výměře 3771 m2, - pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2275/9 o výměře 104 m2, - pozemek - ostatní plocha, jiná plocha p.č. 2278/3 o výměře 70 m2, - pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2279/2 o výměře 369 m2, - pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 2279/3 o výměře 29 m2, - pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 2279/4 o výměře 122 m2, - pozemek - ostatní plocha, neplodná p.č. 2281/2 o výměře 122 m2, - pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2281/3 o výměře 54 m2, - pozemek - ostatní plocha, neplodná p.č. 2281/4 o výměře 62 m2, - pozemek - ostatní plocha, neplodná p.č. 2281/8 o výměře 146 m2, - pozemek - ostatní plocha, manipulační plocha p.č. 2281/9 o výměře 8 m2. 20.8.2001 - 29.8.2001
Takto popsané nemovitosti jsou blíže posány ve znaleckých posudcích dvou nezávislých znalců, jmenovaných Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.6.2001, č.j. 18 Cm 71/2001-9, které nabylo právní moci dne 19.6.2001. Hodnota shora popsaného nepeněžitého vkladu byla stanovena posudkem znalce Ing. Vladislava Wicherka ze dne 7.6.2001, č. 2688-066/01, na částku 10.500.000,- Kč (slovy: deset milionů pět set tisíc korun českých), a posudkem znalce Ing. Lubora Burky ze dne 7.6.2001, č. 1598-114/2001, ktrým byla stanovena hodnota předmětných nemovitostí na částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). 20.8.2001 - 29.8.2001
Valná hromada schvaluje shora popsaný nepeněžitý vklad a z hodnoty nepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovanými znaleckými posudky, se započítává na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti UNICOM Finance, a.s. částka ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány určitému zájemci jako protiplnění ve výši 5.500.000,- Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých), představuje, ve smyslu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, příděl do rezervního fondu. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 500 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 20.8.2001 - 29.8.2001
Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného kapitálu do obchodního rejstříku. 20.8.2001 - 29.8.2001

Aktuální kontaktní údaje UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Kapitál UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.11.1999 - 29.8.2001

Akcie UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 600 24.8.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 600 2.9.2014 - 24.8.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 600 29.8.2001 - 2.9.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 10.11.1999 - 29.8.2001

Sídlo UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Husitská 344/63 , Praha 130 00 29.5.2009
Adresa Zachova 563/5 , Brno 602 00 23.5.2001 - 29.5.2009
Adresa Příkop 838/6 , Brno 602 00 10.11.1999 - 23.5.2001

Předmět podnikání UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnicých osob 9.7.2002 - 28.5.2009
zprostředkování obchodu 9.7.2002 - 28.5.2009
zprostředkování služeb 9.7.2002 - 28.5.2009
velkoobchod 9.7.2002 - 28.5.2009
specializovaný maloobchod 9.7.2002 - 28.5.2009
realitní činnost 9.7.2002 - 28.5.2009
správa a údržba nemovitostí 9.7.2002 - 28.5.2009
překladatelská a tlumočnická činnost 9.7.2002 - 28.5.2009
financování investičních projektů, faktoring, forfaiting 10.11.1999 - 9.7.2002
nákup, prodej a správa pohledávek za účelem jejich vzájemného započtení 10.11.1999 - 9.7.2002
zprostředkovatelská činnost 10.11.1999 - 9.7.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.11.1999 - 9.7.2002
činnost realitní kanceláře 10.11.1999 - 9.7.2002
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 10.11.1999 - 9.7.2002
překladatelská činnost 10.11.1999 - 9.7.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 10.11.1999 - 28.5.2009
vedení účetnictví 10.11.1999 - 28.5.2009

vedení firmy UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Statutární orgán UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva samostatně. 2.9.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva, má-li společnost jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenstva. Byla-li zřízena prokura, je oprávněn jednat prokurista v rozsahu zmocnění daného ust. § 14 obch. zákoníku. Právní úkony činěné jménem společnosti v písemné formě podepisují osoby oprávněné jednat, samostatně. Byla-li udělena prokura, je prokurista oprávněn podepisovat s tím, že je povinnen uvést, že jedná jako prokurista. Všichni tak činí způsobem, že k firmě připojí svůj podpis. 29.5.2009 - 2.9.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva. Byla-li zřízena prokura, je oprávněn jednat prokurista v rozsahu zmocnění daného ust. § 14 obch. zákoníku. Právní úkony činěné jménem společnosti v písemné formě podepisují osoby oprávněné jednat, samostatně. Byla-li udělena prokura, je prokurista oprávněn podepisovat s tím, že je povinen uvést, že jedná jako prokurista. Všichni tak činí způsobem, že připojí svůj podpis k napsané firmě společnosti. 23.5.2001 - 29.5.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat členové představenstva. Byla-li zřízena prokura, je oprávněn jednat prokurista v rozsahu zmocnění daného ust. § 14 obch.zákoníku. Právní úkony, činěné jménem společnosti v písemné formě podepisují vždy dva členové představenstva současně, přičemž jedním z nich vždy musí být předseda představenstva. Byla-li udělena prokura, je prokurista oprávněn podepisovat vždy společně s předsedou představenstva s tím, že je povinen uvést, že jedná jako prokurista. Všichni tak činí způsobem, že připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 10.11.1999 - 23.5.2001
člen představenstva Ing. Ján Votava 2.8.2015
Vznik členství 4.2.2008
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
předseda představenstva Dr. Herbert Patschka 10.11.1999 - 26.9.2000
Adresa: Rakouská republika
Aspersdorf 172, 2020 Hollabrunn
členka představenstva Lenka Dirlová 10.11.1999 - 26.9.2000
Adresa: Krapkova 2835/60 , Znojmo 671 81
předsedkyně představenstva Ing. Blanka Staníčková 23.5.2001 - 9.7.2002
Vznik funkce 28.2.2001
Zánik funkce 17.12.2001
Adresa: Prušánecká 4149/16 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Havránek 23.5.2001 - 9.7.2002
Vznik funkce 28.2.2001
Zánik funkce 17.12.2001
Adresa: Synalov 11 , 679 23 Lomnice u Tišnova Česká republika
člen představenstva Ing. Ján Votava 10.11.1999 - 13.8.2003
Vznik funkce 10.11.1999
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Horácké náměstí 1471/9 , Brno 621 00
místopředsedkyně představenstva Ing. Blanka Staníčková 9.7.2002 - 13.8.2003
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 25.6.2003
Adresa: Prušánecká 4149/16 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Jan Votava 9.7.2002 - 17.3.2008
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 16.12.2006
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Ján Votava 13.8.2003 - 17.3.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 4.2.2008
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Aleš Havránek 13.8.2003 - 17.3.2008
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 4.2.2008
Adresa: 679 23
Synalov 11, 679 23 Lomnice u Tišnova
předseda představenstva Ing. Jan Votava 17.3.2008 - 29.5.2009
Vznik členství 4.2.2008
Zánik členství 2.3.2009
Vznik funkce 4.2.2008
Zánik funkce 2.3.2009
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Ján Votava 17.3.2008 - 29.5.2009
Vznik členství 4.2.2008
Vznik funkce 4.2.2008
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Blanka Staníčková 17.3.2008 - 29.5.2009
Vznik členství 4.2.2008
Zánik členství 29.4.2009
Adresa: 383 , Viničné Šumice 664 06
člen představenstva Ing. Ján Votava 29.5.2009 - 2.8.2015
Vznik členství 4.2.2008
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00

Dozorčí rada UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Helena Votavová 17.3.2008
Vznik členství 4.2.2008
Vznik funkce 4.2.2008
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Jana Votavová 17.3.2008
Vznik členství 4.2.2008
Adresa: Kunštátská 1410/11 , Brno 621 00
členka Ing. Blanka Staníčková 10.11.1999 - 26.9.2000
Adresa: Prušánecká 4149/16 , Brno 628 00
předseda Ing. Jan Votava 10.11.1999 - 9.7.2002
Zánik funkce 17.12.2001
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
člen JUDr. Jiří Micoda 10.11.1999 - 9.7.2002
Zánik funkce 17.12.2001
Adresa: Rovniankova 9 , 851 02 Bratislava Slovenská republika
předsedkyně Mgr. Helena Votavová 9.7.2002 - 13.8.2003
Vznik funkce 17.12.2001
Adresa: Studenohorská 30 , Bratislava Slovenská republika
člen JUDr. Jaroslav Kopa 10.11.1999 - 17.3.2008
Vznik funkce 10.11.1999
Zánik funkce 9.11.2004
Adresa: Za mostem 637/8 , Brno 617 00
členka Ing. Anna Horáková 9.7.2002 - 17.3.2008
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 16.12.2004
Adresa: Nanterská 14 , 1000 Žilina Slovenská republika
předsedkyně Mgr. Helena Votavová 13.8.2003 - 17.3.2008
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 16.12.2006
Adresa: Zachova 563/5 , Brno 602 00
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Kopa 17.3.2008 - 28.6.2012
Vznik členství 4.2.2008
Zánik členství 18.6.2012
Adresa: Za mostem 637/8 , Brno 617 00

Sbírka Listin UNICOM Finance, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15417/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.8.2015 24.8.2015 3
B 15417/SL 51 notářský zápis [NZ 388/2015] Městský soud v Praze 24.8.2015 24.8.2015 2
B 15417/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 18.6.2012 22.6.2012 3.7.2012 1
B 15417/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2009 5.6.2009 12
B 15417/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.2.2001 30.8.2001 12
B 15417/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2001 24.5.2001 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNICOM Finance, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25580965
Jméno UNICOM Finance, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 10.11.1999
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 1

Sídlo UNICOM Finance, a.s.

Živnosti a provozovny UNICOM Finance, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Červený Mlýn 380, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1002353203
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

Zahájení provozování 15.4.2002

Živnost č. 2 Financování investičních projektů, forfaiting, faktoring

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 15.4.2002

Živnost č. 3 Nákup a prodej pohledávek za účelem vzájemného započtení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 15.4.2002

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 15.4.2002

Živnost č. 5 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 27.2.2001

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 6.9.2001

Živnost č. 8 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 15.4.2002

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UNICOM Finance, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ján Votava

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNICOM Finance,a.s.

IČO: 25580965
Firma: UNICOM Finance,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.11.1999

Sídlo UNICOM Finance,a.s.

Sídlo: Husitská 344/63, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image