Firma ÚJV Řež, a. s. IČO 46356088


ÚJV Řež, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ÚJV Řež, a. s. (46356088) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hlavní 130, Husinec 250 68. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1992 a je stále aktivní. ÚJV Řež, a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ÚJV Řež, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ÚJV Řež, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o ÚJV Řež, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro ÚJV Řež, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ÚJV Řež, a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1833
IČO (identifikační číslo osoby) 46356088
Jméno ÚJV Řež, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1992
Na základě projektu přeměny ze dne 19.5. 2017, došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., IČO: 163 61 679, se sídlem Ant. Dvořáka, 1707, 688 01 Uherský Brod, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2580, vedeném u Kr ajského soudu v Brně, jak je toto jmění blíže vymezeno v předmětném projektu, a tato část jmění přešla na obchodní společnost ÚJV Řež, a. s., IČO: 463 56 088, se sídlem Hlavní 130, Řež 250 68 Husinec, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1833, ved enou u Městského soudu v Praze. 1.7.2017
Valná hromada v souladu s ustanovením § 203, § 205 a § 163a odst. 1 obchodního zákoníku a dále s odvoláním na usnesení vlády č. 34 ze dne 5.1.2000, bod III, příloha C bod 2 ke změně ve vlastnic- kých vztazích akcionářů ÚJV Řež a.s.: a) rozhodla o zvýšení základního jmění o 60 000.000,-- Kč (slovy šedesátmilionů Kč), upisování akcií nad tuto částku se nepřipouš- tí; b) rozhodla, že ke zvýšení základního jmění bude vydána nová emi- se 60.000 ks listinných kmenových akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1.000,-- Kč, označená jako emise C, c) rozhodla v důležitém zájmu společnosti, vyjádřeném v cit. us- nesení vlády ČR č. 34 kapitálovým posílením společnosti a dokon- čením její privatizace, o vyloučení přednostního práva všech ak- cionářů na upsání jemu příslušné části nových akcií, d) schválila upsání všech akcií na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že bude vydáno 60.000 ks listin- ných kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč s emisním kursem 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1.000,- Kč, e) stanovila, že místem uzavření předvídané dohody akcionářů, která podle § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisova- telů, bude sídlo společnosti ČEZ, a.s., tj. Praha 1, Jungmannova 29, lhůta pro její uzavření je 30 dnů, její počátek se stanovuje na třetí den po pravomocném zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, emisní kurs 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč, dohoda akcionářů bude pořízena ve formě notářského zápisu, f) stanovila, že splacení emise v plné výši se uskuteční do 14 dnů po podepsání dohody peněžitým vkladem na účet ÚJV Řež a.s. č.ú. 1137-201/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha -Nonet, nám. OSN 1, 190 23 Praha 9. 9.11.2000
Valná hromada v souladu s ustanovením § 230 a § 163 a obchodního zákoníku : a( rozhodla o zvýšení základního jmění o 45.370.00,- Kč, slovy čtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisíckorunčeských, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) rozhodla, že k zvýšení základního jmění bude vydána nová emise akcií, označená B, na 45.370 akcií na jméno jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč v listinné podobě c) schválila jednomyslně vyloučení přednostního práva akcionářů d) rozhodla že emise je nabídnuta určitému zájemci a to společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, s.r.o., se sídlem Plzeň, Orlík 266, IČO : 47718668 e) stanovila, že splacení emise se uskuteční nepeněžitým vkladem, místem pro splacení je Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. a splacení se uskuteční ve lhůtě do 14 dnů po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku f) rozhodla, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou reaktorové kazety souboru: 1.24 ks nepoužitých palivových článků typu IRT-M (80%) 2.28 ks nových palivových článků typu IRT-2M (36%) 18.4.1997 - 9.1.1998
ocenění posudky znalců: Ing. Vladimíra Smejkala,CSc, ze dne 13.12.1994 pod 4. 1228/94 s d dodatky k téže věci č. 1. ze dne 19.11.1996 pd.č. 1228-D1/94 a č. 2 ze dne 5.3.1997 pod č. 1228- D2/94 a Josefa Luňáka, CSc, ze dne 28.2.1997 pod č. 45, shodě v celkové výši 45.370.153,- Kč čtyřicetpětmilionůtřistasedmdesáttisícjednostopadesáttřikorunčesk ých Odhad soudních znalců bere valná hromada za hodnotu nepeněžitého vkladu. g) rozhodla, že emisní kurz nově emitovaných akcií ke zvýšení základního jmění společnosti o 1000,00337 Kč na jednu akcii s jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč. h) považuje celkový rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upsaných akcií a znaleckými posudky zjištěnou hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 153,- Kč za emisní ážio. 18.4.1997 - 9.1.1998
- Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. Jaroše lOOO, na který přešel majetek Ústavu jaderného výzkumu Řež. 31.12.1992
V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 31.12.1992
Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu Ústavu jaderného výzkumu Řež. 31.12.1992

Aktuální kontaktní údaje ÚJV Řež, a. s.

Kapitál ÚJV Řež, a. s.

zakladni jmění 524 139 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.5.2001
zakladni jmění 464 139 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.1.1998 - 21.5.2001
zakladni jmění 418 769 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.1.1997 - 9.1.1998
zakladni jmění 415 933 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1992 - 7.1.1997

Akcie ÚJV Řež, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 524 139 14.8.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 524 139 10.1.2006 - 14.8.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 524 138 21.5.2001 - 10.1.2006
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 21.5.2001 - 10.1.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 464 139 9.1.1998 - 21.5.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 418 769 7.1.1997 - 9.1.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 415 933 31.12.1992 - 7.1.1997

Sídlo ÚJV Řež, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hlavní 130 , Husinec 250 68 30.8.2012
Adresa Hlavní 130 , Husinec 250 68 29.8.2012 - 30.8.2012
Adresa Hlavní 130 , Husinec 250 68 8.1.2002 - 29.8.2012
Adresa Řež , okres Praha - východ Česká republika
31.12.1992 - 8.1.2002

Předmět podnikání ÚJV Řež, a. s.

Platnost údajů od - do
činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení 16.11.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 17.8.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 17.8.2016
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 31.7.2013
činnost daňových poradců 30.4.2013
činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení v souladu se zákonem č.18/97 Sb. 29.8.2012 - 16.11.2017
projektová činnost ve výstavbě 8.3.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 8.3.2011
obráběčství 8.3.2011
zámečnictví, nástrojářství 8.3.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.3.2011
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 8.3.2011
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.3.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.3.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.3.2011
poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v oboru všeobecného lékařství a fyzioterapie 8.3.2011 - 31.7.2013
výroba elektřiny a tepla a rozvod elektřiny, plynu a tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu 2.10.2007
Projektová činnost ve výstavbě 3.3.2003 - 8.3.2011
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 3.3.2003 - 8.3.2011
Projektování elektrických zařízení 3.3.2003 - 8.3.2011
Činnost technických poradců v oblasti energetiky 3.3.2003 - 8.3.2011
Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování technických norem v oblasti energetiky 3.3.2003 - 8.3.2011
činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních opatření a zůpracování bezpečnostní dokumentace) 19.2.2002 - 8.3.2011
příprava a vypracování technických návrhů 19.2.2002 - 8.3.2011
testování, měření a analýzy 19.2.2002 - 8.3.2011
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 19.2.2002 - 8.3.2011
zprostředkování obchodu 19.2.2002 - 8.3.2011
činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních bezpečnostní dokumentace) 14.5.2001 - 19.2.2002
činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky 14.5.2001 - 8.3.2011
výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé,zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 25.2.2000 - 8.3.2011
výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. 25.2.2000 - 8.3.2011
poskytování administrativních služeb 10.9.1999 - 8.3.2011
ekonomické poradenství 10.9.1999 - 8.3.2011
vedení účetnictví 10.9.1999 - 8.3.2011
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejich výsledků v oblasti lékařství, vyjma činností uvedených v příloze č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. 16.3.1999
výroba speciálních optických materiálů 16.3.1999 - 8.3.2011
polygrafická výroba 14.1.1998 - 8.3.2011
výroba radiofarmak 13.1.1998
výroba souprav pro přípravu radiofarmak (kitů) 13.1.1998
distribuce léčiv 13.1.1998
poskytování ubytování v ubytovnách 9.1.1998 - 8.3.2011
poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v o boru všeobecného lékařství a fyzioterapie 9.1.1998 - 8.3.2011
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.4.1997
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 18.4.1997 - 16.5.2001
hostinská činnost 14.4.1997
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření 14.4.1997 - 18.4.1997
výroba jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 14.4.1997 - 25.2.2000
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací 14.4.1997 - 16.5.2001
výroba tepla a rozvod elektřiny, plynu a tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu 14.4.1997 - 2.10.2007
výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti technologie, chemie a informatiky 14.4.1997 - 8.3.2011
poskytování software 14.4.1997 - 8.3.2011
výroba chemikálií 14.4.1997 - 8.3.2011
výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin 14.4.1997 - 8.3.2011
stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely 14.4.1997 - 8.3.2011
galvanizérství 14.4.1997 - 8.3.2011
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 14.4.1997 - 8.3.2011
montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení 14.4.1997 - 8.3.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.4.1997 - 8.3.2011
instalace a opravy elektronických zařízení 14.4.1997 - 8.3.2011
posuzování vlivů na životní prostředí 14.4.1997 - 8.3.2011
provozování vodovodů a kanalizací 14.4.1997 - 8.3.2011
činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení s odkazem na ust.­3 odst.3 písm.s živnostenského zákona v souladu se zákonem č.18/97 Sb. 14.4.1997 - 29.8.2012
ambulantní preventivní a léčebná péče v oboru všeobecného lékařství /závodní zdravotní středisko otevřeného typu/ 2.6.1994 - 9.1.1998
- výroba a opravy zdrojů zařízení - výroba radioaktivních prvků a sloučenin 13.1.1994 - 14.4.1997
- výroba a odbyt jedů a žíravin, s vyjimkou jedů zvláště nebezpečných 13.1.1994 - 14.4.1997
- hostinská činnost - jídelna, občerstvení 13.1.1994 - 14.4.1997
- pronájem ozařovacích kapacit 13.1.1994 - 14.4.1997
- podnikání v oblasti nakládání s odpady (sběr, skladování, přeprava, přepracování pevných a kapalných radioaktivních odpadů) 13.1.1994 - 18.4.1997
- výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejich výsledků v oblasti jaderných a nejaderných technických zařízení, technologie a chemie, ekologie, územního rozhodování a informatiky 27.7.1993 - 14.4.1997
- provoz prádelny 27.7.1993 - 14.4.1997
- malířské práce 27.7.1993 - 14.4.1997
- lakýrnické práce 27.7.1993 - 14.4.1997
- sklenářské práce 27.7.1993 - 14.4.1997
- technické poradenství v oblasti jaderné techniky 27.7.1993 - 14.4.1997
- galvanizace kovů 27.7.1993 - 14.4.1997
- stavba strojů s mechnickým pohonem 27.7.1993 - 14.4.1997
- zednictví 27.7.1993 - 14.4.1997
obkladačské práce 27.7.1993 - 14.4.1997
- vodoinstalaterství, včetně topenářství 27.7.1993 - 14.4.1997
- montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení 27.7.1993 - 14.4.1997
- montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 27.7.1993 - 14.4.1997
- montáž a opravy měřící a regulační techniky 27.7.1993 - 14.4.1997
- elektroinstalaterství 27.7.1993 - 14.4.1997
- automatizované zpracování dat 27.7.1993 - 14.4.1997
- pronájem motorových vozidel 27.7.1993 - 14.4.1997
- poskytování software 27.7.1993 - 14.4.1997
- činnost ekonomických a organizačních poradců 27.7.1993 - 14.4.1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.7.1993 - 8.3.2011
- pronájem průmyslového zboží 27.7.1993 - 8.3.2011
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených 27.7.1993 - 8.3.2011
- zámečnictví 27.7.1993 - 8.3.2011
- kovoobrábění 27.7.1993 - 8.3.2011
- Řešit výzkumné a vývojové práce z oborů jaderné energetiky, reaktorové fyziky a techniky reaktorových materiálů, jaderné chemie, technologie a aplikací ionizujícího záření. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Se zaměřením na lehkovodní a rychlé reaktory provádět vývojo- vé standardizační práce v oblasti jaderné bezpečnosti, jader- ných zařízení, výzkum fyzikálních, teplotechnických, hydrodyna- mických a materiálových parametrů aktivní zóny a jejich časového chování se zahrnutím nominálních a havarijních stavů. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Provádět chemickotechnologický výzkum chladiva aktivní zóny, jaderného paliva a radioaktivních odpadů. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Zpracovávat metodické a rozborové studie pro vytváření dlouho- dobých koncepcí rozvoje jaderně-energetického komplexu,včetně rozvoje příslušné výzkumné a vývojové základny. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Pro účely řízení národního hospodářství, řešit úkoly technicko-ekonomické povahy z oboru jaderně-energetického kom- plexu a využívání ionizujícího záření. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Využívat vybraná experimentální a technická zařízení /vý- zkumný reaktor , počítač, metalurgické horké komory a analytické laboratoře/ určené k výzkumným účelům i pro celo- státní servisní služby/. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Zabezpečovat ozařovací servis na reaktory pro výrobní, vývojová a výzkumná pracoviště. Koordinovat mezinárodní spolupráci v této oblasti, zejména formou dohod na podkladě vzájemné vyrovnanosti ozařovacích služeb. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Výzkumně vyvíjet a vyrábet polovodičové detektory jak pro vlastní potřebu, tak i pro ostatní zájemce ve stanoveném roz- sahu. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Vychovávat věděcké aspiranty v oborech: stavba jaderných zaří- zení, jaderná chemie, technologie jaderných paliv, aplikovaná fyzika, fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Napomáhat školení a výcviku odborných pracovníků pro provoz jaderných elektráren a jaderně-technických zařízení, pořádat kursy a semináře v této oblasti. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Vykonávat znaleckou a posudkovou činnost. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Koordinovat normalizační činnost v oblasti přístrojů, zařízení pro jadernou techniku a vybraných radioaktivních látek. 31.12.1992 - 27.7.1993
Organizovat a zajišťovat informační službu v oblasti jaderného výzkumu a vydávat odborné publikace. 31.12.1992 - 27.7.1993
- Spolupracovat při zpracování podkladů v oborech hydrogeologie, hydrologie a geologie k zabezpečení průzkumu a výběru lokalit pro jaderně-energetická zařízení z hlediska migrace radioaktiv- ních látek. 31.12.1992 - 27.7.1993

Předmět činnosti ÚJV Řež, a. s.

Platnost údajů od - do
geologické práce 16.5.2001 - 8.3.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie 16.5.2001 - 8.3.2011
činnost technických poradců - související s využíváním ionizujícího záření - související s využíváním jaderné energie 16.5.2001 - 8.3.2011

vedení firmy ÚJV Řež, a. s.

Statutární orgán ÚJV Řež, a. s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva své jméno, příjmení, funkci v představenstvu a svůj podpis. Představenstvo společnosti může k zastupování a podepisování za společnost písemně zmocnit jiné osoby, které se podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svoje jméno, příjmení, právní důvod zástupčího oprávnění a podpis. 14.8.2015
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společ- nosti /v době nepřítomnosti jeden z místopředsedů předsta- venstva/ spolu s jedním dalším členem představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda popřípadě místopředseda představenstva společnosti a jeden další člen představenstva společnosti. Představenstvo společnosti může k zastupování a podepiso- vání za společnost písemně zmocnit člena představenstva, generálního ředitele, výkonné a odborné ředitele, popřípa- dě jiné osoby nebo udělit prokuru. 27.7.1993 - 14.8.2015
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen před- stavenstva nebo generální ředitel v rozsahu v jakém k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společ- nost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva nebo generální ředitel v rozsahu v jakém k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 31.12.1992 - 27.7.1993
člen představenstva Ing. Lucie Židová Ph.D. 22.5.2018
Vznik členství 7.4.2018
Adresa: Na Skalách 810 , Planá nad Lužnicí 391 11
předseda představenstva Ing. Daniel Jiřička 17.7.2018
Vznik členství 7.4.2018
Vznik funkce 11.6.2018
Adresa: Římská 84/10 , Praha 120 00
člen představenstva Michaela Neprašová MSc. 17.7.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Jana Masaryka 708/12 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Patrik Špátzal MBA 17.7.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Chodská 1009/31 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Stratil MBA 21.9.2018
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: 209 , Dřevčice 250 01
člen představenstva Ing. Karel Wagner CSc. 31.12.1992 - 13.1.1994
Adresa: Karla Makupa ll , Rokycany Česká republika
člen představenstava Ing. Otmar Hrazdil CSc. 31.12.1992 - 13.1.1994
Adresa: Chalupkova 1370/4 , Praha 149 00
člen představaenstva Ing. Jan Janský CSc. 31.12.1992 - 13.1.1994
Adresa: Jáchymovská 233/66 , Liberec 460 10
člen představenstva Ing. Jan Krenk 31.12.1992 - 13.1.1994
Adresa: Zahraničního odboje 931/24 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Miroslav Lehmann 31.12.1992 - 13.1.1994
Adresa: Pod Záhorskem 669/29 , Plzeň 301 00
člen představenstva ing. Jiří Žďárek CSc. 13.1.1994 - 2.6.1994
Adresa: Mazurská 521/11 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Jan Krenk 13.1.1994 - 6.12.1995
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Lumír Nachmilner CSc. 13.1.1994 - 7.1.1997
Adresa: Zahradní 1301 , Roztoky 252 63
člen představenstva Ing. František Pazdera CSc. 31.12.1992 - 18.4.1997
Adresa: U Pentlovky 463/11 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jiří Žďárek CSc. 31.12.1992 - 18.4.1997
Adresa: Mazurská 521/11 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Jaroslav Vokurek 6.12.1995 - 18.4.1997
Adresa: Pionýrská 506 , Moravský Krumlov 672 01
člen představenstva ing. Petr Sláčala 13.1.1994 - 4.3.1999
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen představenstva ing. Jan Mrkos CSc. 2.6.1994 - 4.3.1999
Adresa: Platónova 3285/22 , Praha 143 00
člen představenstva ing. Lumír Nachmilner CSc. 7.1.1997 - 4.3.1999
Adresa: Masarykova 885 , Roztoky 252 63
předseda představenstva Ing. František Pazdera CSc. 18.4.1997 - 10.9.1999
Adresa: U Pentlovky 463/11 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Václav Lobovský 13.1.1994 - 25.2.2000
Adresa: 17. listopadu 800 , Dobřany 334 41
místopředseda představenstva Ing. Jiří Žďárek CSc. 18.4.1997 - 25.2.2000
Adresa: Mazurská 521/11 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Ivan Cuker 16.3.1999 - 25.2.2000
Adresa: Sekaninova 1119/68 , Praha 128 00
člen představenstva RNDr. Jiří Slovák 16.3.1999 - 20.9.2000
Adresa: Šeříková 2848/24 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Ing. Ivan Cuker 25.2.2000 - 20.9.2000
Adresa: Sobětická 1471/19 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Tibor Mikuš 12.8.1999 - 9.11.2000
Adresa: ul. A. Hlinku 3676 , 917 01 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jan Krenk 4.3.1999 - 8.1.2002
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Václav Lobovský 25.2.2000 - 8.1.2002
Adresa: Alej svobody 728 , Plzeň 1,Severní předměstí Česká republika
člen představenstva Ing. František Sviták 8.1.2002 - 5.2.2003
Vznik členství 28.6.2001
Adresa: Sokolovská 812/44 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. František Hezoučký 8.1.2002 - 6.8.2003
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Zvonková 1667/3 , České Budějovice 370 07
místopředseda představenstva ing. Jaroslav Vokurek 18.4.1997 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Pionýrská 506 , Moravský Krumlov 672 01
předseda představenstva Ing. František Pazdera CSc. 10.9.1999 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: K Podmoráni 46 , Úholičky 252 64
místopředseda představenstva Ing. Jiří Žďárek CSc. 25.2.2000 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Miroslav Holan 20.9.2000 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Modřínová 407 , Hrdějovice 373 61
člen představenstva Ing. Aleš John 20.9.2000 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Střelkova 500/1 , Třebíč 674 01
člen představenstva RNDr. Marian Šíp 9.11.2000 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Východná 32 , 934 01 Levice Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Jiří Demiš 5.2.2003 - 27.10.2004
Vznik členství 27.6.2002
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Rabštejnská 1560/1 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Karel Křížek 6.8.2003 - 27.10.2004
Vznik členství 27.6.2003
Vznik funkce 27.6.2003
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. František Pazdera CSc. 27.10.2004 - 30.4.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 11.4.2008
Zánik funkce 11.4.2008
Adresa: K Podmoráni 46 , Úholičky 252 64
místopředseda představenstva Ing. Václav Lobovský 27.10.2004 - 30.4.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 11.4.2008
Zánik funkce 11.4.2008
Adresa: alej Svobody 728/39 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Ivo Váša CSc. 27.10.2004 - 30.4.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 11.4.2008
Adresa: Na skalce 126 , Líbeznice 250 65
místopředseda představenstva Ing. Jiří Žďárek CSc. 27.10.2004 - 9.7.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 3.6.2009
Zánik funkce 3.6.2009
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Křížek 30.4.2008 - 5.1.2010
Vznik členství 11.4.2008
Zánik členství 31.12.2009
Vznik funkce 11.4.2008
Zánik funkce 31.12.2009
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Martin Jašek 30.4.2008 - 1.7.2010
Vznik členství 11.4.2008
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Váša CSc. 9.7.2009 - 1.7.2010
Vznik členství 4.6.2009
Zánik členství 26.4.2010
Vznik funkce 15.6.2009
Zánik funkce 26.4.2010
Adresa: Na skalce 126 , Líbeznice 250 65
místopředseda představenstva Ing. Martin Jašek 1.7.2010 - 26.9.2011
Vznik členství 11.4.2008
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 4.6.2010
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Vladimír Stratil MBA 1.7.2010 - 29.8.2012
Vznik členství 4.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Zakšínská 571/8 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. František Pírek MBA 26.9.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 8.6.2012
Adresa: Minická 186 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Ing. Aleš John 30.4.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 11.4.2008
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 11.4.2008
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 24 , Hvězdoňovice 675 21
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Horák MBA 5.1.2010 - 9.8.2013
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 1.1.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: U Hřiště 309 , Stařeč 675 22
člen představenstva Ing. Vladimír Stratil MBA 29.8.2012 - 24.10.2013
Vznik členství 4.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 209 , Dřevčice 250 01
člen představenstva Ing. Karel Bíža 27.10.2004 - 25.7.2014
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Šimonova 1105/2 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. František Pírek MBA 29.8.2012 - 25.7.2014
Vznik členství 8.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Minická 186 , Kralupy nad Vltavou 278 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Horák MBA 9.8.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 1.1.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: U Hřiště 309 , Stařeč 675 22
člen představenstva Ing. Vladimír Stratil MBA 24.10.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 4.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 209 , Dřevčice 250 01
předseda představenstva Karel Křížek 31.7.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 28.6.2013
Adresa: Na Děkanských polích 2100/1 , České Budějovice 370 07
Místopředseda představenstva Ing. František Pírek 25.7.2014 - 14.8.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.7.2014
Adresa: Minická 186 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Místopředseda představenstva Ing. František Pírek MBA 14.8.2015 - 16.11.2017
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.7.2014
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Minická 186 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Horák MBA 25.7.2014 - 22.5.2018
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 6.4.2018
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 6.4.2018
Adresa: U Hřiště 309 , Stařeč 675 22
Člen představenstva Ing. Karel Bíža 25.7.2014 - 22.5.2018
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 6.4.2018
Adresa: Šimonova 1105/2 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Karel Křížek MBA 14.8.2015 - 17.7.2018
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 10.6.2018
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 10.6.2018
Adresa: Na Děkanských polích 2100/1 , České Budějovice 370 07
Člen představenstva Ing. František Pírek MBA 16.11.2017 - 17.7.2018
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 10.6.2018
Adresa: Minická 186 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Místopředseda představenstva Ing. Daniel Jiřička 22.5.2018 - 17.7.2018
Vznik členství 7.4.2018
Vznik funkce 7.4.2018
Zánik funkce 11.6.2018
Adresa: Římská 84/10 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Stratil MBA 25.7.2014 - 27.7.2018
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: 209 , Dřevčice 250 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Stratil MBA 27.7.2018 - 21.9.2018
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Semilská 927/52 , Praha 197 00

Dozorčí rada ÚJV Řež, a. s.

Platnost údajů od - do
Členka dozorčí rady JUDr. Michaela Chaloupková MBA 25.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Bzenecká 1070/18 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 16.11.2017
Vznik členství 23.6.2017
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
Předseda dozorčí rady Ing. Bohdan Zronek 16.11.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 22.9.2017
Adresa: Okružní 691 , 373 82 Včelná Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Mrázek 16.11.2017
Vznik členství 24.6.2017
Adresa: Vojtova 751/40 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Vilém Hanzal Ph.D. 17.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: V. Šefčíka 1060 , Unhošť 273 51
člen dozorčí rady Ing. Pavel Král Ph.D. 17.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Vznik funkce 17.7.2018
Adresa: Mezi školami 2478/23 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Miloš Kytka 17.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Jašek M.A. 30.11.2018
Vznik členství 7.4.2018
Adresa: Laténská 849/2 , Praha 158 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 30.11.2018
Vznik členství 29.6.2018
Vznik funkce 12.10.2018
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen Ing. Zdeněk Kříž 31.12.1992 - 27.7.1993
Adresa: Štichova 84 , 149 00 Praha 4 Česká republika
člen Doc.Ing. Leo Neumann CSc. 31.12.1992 - 27.7.1993
Adresa: Dostálova 7 , Praha 6 Česká republika
člen Ing. Vladimír Lelek CSc. 31.12.1992 - 27.7.1993
Adresa: Fűgnerova 1173/11 , Slaný 274 01
člen RNDr. Tomáš Páv CSc. 31.12.1992 - 27.7.1993
Adresa: Piškova 0 , Praha 5 Česká republika
člen Ing. František Hezoučký 31.12.1992 - 27.7.1993
Adresa: Zvonková 1667/3 , České Budějovice 370 07
člen Ing. Hynek Zdráhal 31.12.1992 - 27.7.1993
Adresa: Okružní 2169 , Česká Lípa 470 01
člen ing. Jaromír Karas 27.7.1993 - 13.1.1994
Adresa: Husitská 102/42 , Liberec 460 07
člen ing. Jiří Křepelka 27.7.1993 - 7.1.1997
Adresa: Bělohorská 198/143 , Praha 169 00
člen ing. Bohumír Port 27.7.1993 - 7.1.1997
Adresa: Mikuláškova 501/3 , Třebíč 674 01
člen Milada Svobodová 13.1.1994 - 7.1.1997
Adresa: Kpt. Stránského 1001/9 , Praha 198 00
člen ing. Ivan Novák CSc. 13.1.1994 - 7.1.1997
Adresa: Kuttelwascherova 925/9 , Praha 198 00
člen RNDr. Tomáš Páv 13.1.1994 - 7.1.1997
Adresa: Piškova 1947 , Praha 5 Česká republika
člen ing. Karel Bohm 27.7.1993 - 18.4.1997
Adresa: Augustinova 2082/23 , Praha 148 00
člen ing. Ján Jakab 7.1.1997 - 18.4.1997
Adresa: Čapkova 1628 , Roztoky 252 63
člen ing. Karel Böhm 18.4.1997 - 13.1.1998
Adresa: Augustinova 2082/23 , Praha 148 00
člen ing. Jindřich Pechan 27.7.1993 - 4.3.1999
Adresa: Blatenská 757/12 , Plzeň 326 00
člen ing. Luděk Janík 7.1.1997 - 16.3.1999
Adresa: Masarykova 885 , Roztoky 252 63
člen ing. Lyvie Šimšíková 7.1.1997 - 10.9.1999
Adresa: Lipová 185 , Klecany 250 67
člen ing. Ján Jakab CSc. 18.4.1997 - 10.9.1999
Adresa: Čapkova 1628 , Roztoky 252 63
člen Ing. Martin Ruščák CSc. 10.9.1999 - 20.9.2000
Adresa: Brdičkova 1918/7 , Praha 155 00
člen ing. Petr Kříž 27.7.1993 - 8.1.2002
Adresa: Kyselova 1190/9 , Praha 182 00
člen ing. Eva Kurková 7.1.1997 - 8.1.2002
Adresa: Plaská 590/13 , Praha 150 00
člen ing. Bohumil Šátek 13.1.1998 - 8.1.2002
Adresa: Západní 669/3 , Praha 162 00
člen Ing. František Sviták 4.3.1999 - 8.1.2002
Adresa: Sokolská 522/44 , Plzeň 312 00
člen Ing. Ján Jakab CSc. 20.9.2000 - 8.1.2002
Adresa: Čapkova 1628 , Roztoky 252 63
člen Ing. Přemysl Skočdopol 8.1.2002 - 6.8.2003
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: Klírova 1913/10 , Praha 148 00
člen ing. Bohumír Port 7.1.1997 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen Ing. Viktor Ravasz 16.3.1999 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Sološnická 59 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Miloš Kytka 10.9.1999 - 27.10.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7 , Praha 198 00
člen Ing. Jan Kleisner 8.1.2002 - 27.10.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Pěší 243/18 , Plzeň 312 00
člen Daniela Hrdinová 8.1.2002 - 27.10.2004
Vznik členství 30.7.2001
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Pod Saharou 723 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen dozorčí rady Ing. Vlasta Miková 6.8.2003 - 27.10.2004
Vznik členství 27.6.2003
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Dvouletky 2678/121 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Demiš 27.10.2004 - 25.7.2006
Vznik členství 25.6.2004
Adresa: Rabštejnská 1560/1 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Vikotr Ravasz 27.10.2004 - 25.7.2006
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Svetlá 10, PSČ 811 02
člen dozorčí rady RNDr. Marian Šíp 27.10.2004 - 25.7.2006
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Slovenská republika
Levice, Východná 32, PSČ 934 01
člen dozorčí rady Ing. Peter Bodnár 25.7.2006 - 4.8.2006
Vznik funkce 30.6.2006
Adresa: Tatranská 40 , 934 01 Levice Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Vokurek 27.10.2004 - 11.12.2006
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 12.10.2006
Adresa: Pionýrská 506 , Moravský Krumlov 672 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vlasta Míková 27.10.2004 - 11.12.2006
Vznik členství 25.6.2004
Zánik funkce 12.10.2006
Adresa: Dvouletky 2678/121 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Andrej Dušan Lipták 25.7.2006 - 5.2.2007
Zánik členství 4.1.2007
Vznik funkce 30.6.2006
Adresa: Rolnická 10 , 831 07 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Vlasta Míková 11.12.2006 - 12.7.2007
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 13.10.2006
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Dvouletky 2678/121 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Křížek 27.10.2004 - 2.10.2007
Vznik členství 25.6.2004
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Ing. Peter Bodnár 4.8.2006 - 2.10.2007
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 30.6.2006
Adresa: Tatranská 40 , 934 01 Levice Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Borovec MBA 11.12.2006 - 28.12.2007
Vznik členství 13.10.2006
Zánik členství 13.12.2007
Vznik funkce 10.11.2006
Adresa: Pod Smetankou 196/4 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Zmítko CSc. 27.10.2004 - 21.3.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 6.3.2008
Adresa: Dobrovského 1327 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Míl 2.10.2007 - 21.3.2008
Vznik členství 7.9.2007
Adresa: Na Výsluní 557 , Šestajovice 250 92
předseda dozorčí rady Ing. Karel Křížek 2.10.2007 - 30.4.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 11.4.2008
Vznik funkce 6.9.2007
Zánik funkce 11.4.2008
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
Jméno Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka 28.12.2007 - 30.4.2008
Vznik členství 14.12.2007
Adresa: Antonína Zápotockého 64/4 , Vyškov 682 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Míl 21.3.2008 - 30.3.2009
Vznik členství 7.9.2007
Zánik členství 12.2.2009
Vznik funkce 7.2.2008
Zánik funkce 12.2.2009
Adresa: V Údolí 273 , Mukařov 251 62
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Demiš 25.7.2006 - 19.5.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 23.4.2009
Adresa: Jižní 678/37 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Daniela Hrdinová 27.10.2004 - 9.7.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Pod Saharou 723 , Libčice nad Vltavou 252 66
člen dozorčí rady Ing. Ján Vinkovič 5.2.2007 - 9.7.2009
Vznik členství 5.1.2007
Zánik členství 3.6.2009
Adresa: Pod Žibricou 4 , 951 01 Štitáre Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Kleisner 19.5.2009 - 9.7.2009
Vznik členství 24.4.2009
Adresa: Pěší 243/18 , Plzeň 312 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Kleisner 9.7.2009 - 1.7.2010
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 3.6.2010
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 3.6.2010
Adresa: Pěší 243/18 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Ignác Pňaček 9.7.2009 - 22.11.2010
Vznik členství 4.6.2009
Zánik členství 24.9.2010
Adresa: Slovenská republika
Trnava, Andreja Hlinku 32, 91700
člen dozorčí rady Mgr. Marek Šlégl 12.7.2007 - 29.8.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 21.6.2012
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka 30.4.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 11.4.2008
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Antonína Zápotockého 64/4 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Ing. František Pazdera 30.4.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 11.4.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: K Podmoráni 46 , Úholičky 252 64
člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Parduba 25.6.2008 - 31.7.2013
Vznik členství 4.6.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Jasenecká 182 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 29.8.2012 - 21.9.2013
Vznik členství 22.6.2012
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Aleš Laciok 31.7.2013 - 25.4.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 7.3.2014
Adresa: Křivá 2612/1 , Praha 130 00
člen dozorčí rady JUDr. Václav Kyral 27.10.2004 - 25.7.2014
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Žíšovská 1628 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Ing. Peter Bodnár 30.3.2009 - 25.7.2014
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 3.6.2014
Adresa: Slovenská republika
Levice, Tatranská 40, 93401
člen dozorčí rady Ing. Petr Kadečka 9.7.2009 - 25.7.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 4725/14 , Jablonec nad Nisou 466 01
Členka dozorčí rady JUDr. Michaela Chaloupková MBA 25.4.2014 - 25.7.2014
Vznik členství 8.3.2014
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Bzenecká 1070/18 , Plzeň 323 00
Člen dozorčí rady Ing. Peter Bodnár 25.7.2014 - 28.5.2015
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 20.2.2015
Zánik funkce 20.2.2015
Adresa: Tatranská 40 , 934 01 Levice Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Oto Kunz CSc. 1.7.2010 - 14.8.2015
Vznik členství 4.6.2010
Zánik členství 3.6.2015
Adresa: Aubrechtové 3107/2 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Vladivoj Řezník 22.11.2010 - 14.8.2015
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 3.6.2011
Adresa: Maková 201/10 , Říčany 251 01
předseda dozorčí rady Ladislav Štěpánek 31.7.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 15.7.2013
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Pavel Král 31.7.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 28.6.2013
Adresa: Mezi školami 2478/23 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Vladivoj Řezník 14.8.2015 - 15.10.2015
Vznik členství 3.6.2011
Adresa: Maková 201/10 , Říčany 251 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladivoj Řezník 15.10.2015 - 7.11.2015
Vznik členství 3.6.2011
Vznik funkce 25.9.2015
Adresa: Maková 201/10 , Říčany 251 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladivoj Řezník 7.11.2015 - 17.8.2016
Vznik členství 3.6.2011
Zánik členství 3.6.2016
Vznik funkce 25.9.2015
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: Maková 201/10 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 21.9.2013 - 16.11.2017
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Zlámal 25.7.2014 - 16.11.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: U Hřiště 444 , Stařeč 675 22
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 14.8.2015 - 16.11.2017
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 15.7.2013
Zánik funkce 22.9.2017
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladivoj Řezník 17.8.2016 - 16.11.2017
Vznik členství 3.6.2016
Zánik členství 23.6.2017
Vznik funkce 24.6.2016
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Maková 201/10 , Říčany 251 01
Člen dozorčí rady Ing. Dávid Hajmán 25.7.2014 - 22.5.2018
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 6.4.2018
Adresa: Husitská 775/42 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Král 14.8.2015 - 17.7.2018
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 28.6.2018
Adresa: Mezi školami 2478/23 , Praha 158 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 16.11.2017 - 17.7.2018
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 22.9.2017
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Jašek M.A. 22.5.2018 - 30.11.2018
Vznik členství 7.4.2018
Adresa: U panské zahrady 721/12 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 17.7.2018 - 30.11.2018
Vznik členství 29.6.2018
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01

Prokura ÚJV Řež, a. s.

Platnost údajů od - do
Prokurista za společnost jedná ve všech právních úkonech, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc, a podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 14.5.2001
Jméno Ing. František Pazdera CSc. 14.5.2001 - 29.4.2008
Adresa: K Podmoráni 46 , Úholičky 252 64
Jméno Ing. Jiří Žďárek CSc. 22.5.2008 - 25.6.2008
Adresa: Společná 2193/7 , Praha 182 00
Jméno Ing. Václav Lobovský 27.5.2003 - 1.7.2010
Adresa: alej Svobody 728/39 , Plzeň 323 00

Sbírka Listin ÚJV Řež, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1833/SL 83 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 25.9.2015 7.10.2015 9.11.2015 1
B 1833/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 6.8.2015 16.9.2015 12
B 1833/SL 81 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.6.2011 6.8.2015 16.9.2015 4
B 1833/SL 80 ostatní prohlášení představenstva Městský soud v Praze 14.7.2015 6.8.2015 16.9.2015 1
B 1833/SL 79 ostatní prohlášení o odstoupení z funkce Městský soud v Praze 26.6.2015 6.8.2015 16.9.2015 1
B 1833/SL 78 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 6.8.2015 16.9.2015 66
B 1833/SL 77 notářský zápis [NZ 134/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 6.8.2015 16.9.2015 43
B 1833/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 6.8.2015 16.9.2015 12
B 1833/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.7.2014 26.8.2014 124
B 1833/SL 74 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 26.6.2014 17.7.2014 5.8.2014 16
B 1833/SL 73 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 24.2.2014 26.2.2014 119
B 1833/SL 72 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 28.6.2013 19.7.2013 12.8.2013 6
B 1833/SL 70 notářský zápis NZ 114/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 19.7.2013 12.8.2013 40
B 1833/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2013 5.4.2013 15.5.2013 13
B 1833/SL 68 notářský zápis NZ 27/2013 Městský soud v Praze 1.3.2013 5.4.2013 15.5.2013 45
B 1833/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.9.2012 10.9.2012 10.9.2012 14
B 1833/SL 66 notářský zápis NZ 124/2012 Městský soud v Praze 8.6.2012 10.9.2012 10.9.2012 41
B 1833/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 22.8.2012 77
B 1833/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.9.2011 22.9.2011 11.10.2011 2
B 1833/SL 63 ostatní zápis 8/2011 ze zasedání předs Městský soud v Praze 9.9.2011 22.9.2011 11.10.2011 1
B 1833/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.6.2011 29.6.2011 70
B 1833/SL 61 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 7.4.2011 13
B 1833/SL 60 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2010 27.7.2010 1
B 1833/SL 59 ostatní prohlášení představenstva Městský soud v Praze 3.5.2010 27.7.2010 1
B 1833/SL 58 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 3.6.2010 27.7.2010 4
B 1833/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.6.2010 26.6.2010 70
B 1833/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.11.2009 17.2.2010 1
B 1833/SL 55 ostatní -odstoupení a jmenování z fce Městský soud v Praze 30.11.2009 17.2.2010 1
B 1833/SL 52 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 15.6.2009 17.7.2009 1
B 1833/SL 51 ostatní -prohlášení představenstva Městský soud v Praze 15.6.2009 9.7.2009 1
B 1833/SL 50 ostatní -zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 3.6.2009 9.7.2009 5
B 1833/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 8.7.2009 62
B 1833/SL 48 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2008 Městský soud v Praze 2.9.2009 1.7.2009 8.7.2009 18
B 1833/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.7.2008 29.7.2008 19
B 1833/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.7.2008 29.7.2008 84
B 1833/SL 41 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 2.7.2008 1
B 1833/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.4.2008 12.5.2008 2
B 1833/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.4.2008 12.5.2008 2
B 1833/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.4.2008 12.5.2008 2
B 1833/SL 40 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 11.4.2008 12.5.2008 1
B 1833/SL 39 ostatní -zápis z jed.řádné VH Městský soud v Praze 11.4.2008 12.5.2008 5
B 1833/SL 38 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.12.2007 31.12.2007 2
B 1833/SL 36 výroční zpráva za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.7.2007 2.8.2007 68
B 1833/SL 35 ostatní příloha k UZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.7.2007 2.8.2007 12
B 1833/SL 34 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.7.2007 2.8.2007 7
B 1833/SL 33 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.7.2007 13.7.2007 19
B 1833/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.7.2007 13.7.2007 68
B 1833/SL 30 ostatní -výp.ze zápisu VH Městský soud v Praze 22.3.2007 22.5.2007 24.5.2007 0
B 1833/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.3.2007 10.4.2007 11.4.2007 0
B 1833/SL 28 notářský zápis -NZ70/2007 Městský soud v Praze 22.3.2007 10.4.2007 11.4.2007 0
B 1833/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2006 16.8.2006 0
B 1833/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 24.7.2006 24.7.2006 0
B 1833/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2006 20.1.2006 0
B 1833/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2004 + audit Městský soud v Praze 26.4.2005 20.7.2005 20.7.2005 0
B 1833/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 9.11.2004 0
B 1833/SL 18 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 9.11.2004 0
B 1833/SL 17 notářský zápis NZ 162/2004,NZ 163/2004+PM Městský soud v Praze 24.6.2004 9.11.2004 0
B 1833/SL 16 notářský zápis NZ 223/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 12.3.2003 0
B 1833/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 12.3.2003 0
B 1833/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 12.3.2003 0
B 1833/SL 12 ostatní sml.o prodeji části pod./návrh Městský soud v Praze 16.8.2002 12.3.2003 0
B 1833/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.4.2002 0
B 1833/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2001 4.4.2002 0
B 1833/SL 9 notářský zápis NZ 55/2001 Městský soud v Praze 16.2.2001 1.6.2001 0
B 1833/SL 8 notářský zápis NZ 396/2000 Městský soud v Praze 30.11.2000 1.6.2001 0
B 1833/SL 7 notářský zápis NZ 254/2000 Městský soud v Praze 17.8.2000 1.6.2001 0
B 1833/SL 6 notářský zápis NZ 206/2000 Městský soud v Praze 28.6.2000 1.6.2001 0
B 1833/SL 5 účetní závěrka za rok 1998 Městský soud v Praze 19.11.1999 0
B 1833/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.11.1999 0
B 1833/SL 3 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 0
B 1833/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 451/98 Městský soud v Praze 30.11.1998 0
B 1833/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 192/96 Městský soud v Praze 27.6.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ÚJV Řež, a. s.

IČO (identifikační číslo) 46356088
Jméno ÚJV Řež, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Brandýs nad Labem
Vznik první živnosti: 17.12.1992
Celkový počet živností: 71
Aktivních živností: 14

Sídlo ÚJV Řež, a. s.

Živnosti a provozovny ÚJV Řež, a. s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Ant. Dvořáka 1707, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1011704188
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 26.1.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1001188802
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.11.1995
Provozovna č. 4
Provozovna Žlutý kopec 543/7, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009770900
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 7.7.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Roentgenova 37/2, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1009770918
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 7.7.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Na žertvách 2247/29, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009933515
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování 13.10.2014
Provozovna č. 7
Provozovna 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1009951505
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Tylova 1581/46, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1010037749
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.1.2015

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1009951505
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1009951505
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1993

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1009951505
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Ant. Dvořáka 1707, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1011704188
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.1996

Živnost č. 9 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.8.1999

Živnost č. 10 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2000

Živnost č. 11 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Ant. Dvořáka 1707, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1011704188
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2002
Provozovna č. 3
Provozovna Na žertvách 2247/29, Praha 180 00
Identifikační číslo provozovny 1009933515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2014
Provozovna č. 4
Provozovna 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1009951505
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011

Živnost č. 12 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.6.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.6.2013

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1001188802
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1009951505
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.11.2015

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Hlavní 130, Husinec 250 68
Identifikační číslo provozovny 1001188781
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 675 50 Dukovany
Identifikační číslo provozovny 1001188802
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 9.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 373 05 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1009951505
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.11.2015

Živnost č. 15 malířské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 16 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 10.9.1997

Živnost č. 17 sklenářské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 18 lakýrnické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 19 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti jaderné techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1993
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním ionizujícího záření - výzkum a vývoj v oblasti související s využíváním jaderné energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Činnost technických poradců v oblasti - související s využíváním ionizujícího záření - související s využíváním jaderné energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 technické poradenství v oblasti jaderné techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1993
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 24 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti technologie, chemie a informatiky, vyjma činností uvedených v příl.č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 15.5.2008

Živnost č. 27 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 28 Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 29 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 30 Obkladačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 10.9.1997

Živnost č. 31 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 7.2.2011

Živnost č. 32 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 34 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 35 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 36 pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování doplňkových služeb s tím spojených s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 39 Stavba strojů s mechanickým pohonem - stroje pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 41 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. potravin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 provoz prádelny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 43 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 10.9.1997

Živnost č. 44 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 10.9.1997

Živnost č. 45 pronájem ozařovacích kapacit

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1993
Zánik oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 46 výroba chemikálií s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 výroba koncentrátů drahých kovů a jejich sloučenin s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 49 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1996
Zánik oprávnění 7.2.2011

Živnost č. 50 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 52 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 31.12.2001

Živnost č. 54 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 poskytování ubytování v ubytovnách

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 57 výzkumná a vývojová činnost a uplatnění jejích výsledků v oblasti lékařství, vyjma činností uvedených v příl.č. 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 výroba speciálních optických materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 poskytování administrativních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1999
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 62 činnost technických poradců v oblasti technologií, chemie, informatiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 63 Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - chemie - dopravy (analýzy spolehlivosti a rizik, hodnocení rizika havárií a rozsahu možných škod, návrhů a posuzování preventivních opatření a zpracování bezpečnostní dokument

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 65 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 66 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 68 Činnost technických poradců v oblasti přípravy a zpracování technických norem v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 69 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 70 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 71 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ÚJV Řež, a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Stratil MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Daniel Jiřička
Člen statutárního orgánu Lucie Židová
Člen statutárního orgánu Ing. Patrik Špátzal
Člen statutárního orgánu Michaela Neprašová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ÚJV Řež, a. s.

IČO: 46356088
Firma: ÚJV Řež, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Husinec
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1993

Sídlo ÚJV Řež, a. s.

Sídlo: Hlavní 130, Husinec 250 68

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba farmaceutických přípravků
Zpracování jaderného paliva
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
tracking image