Firma Uherskohradišťská nemocnice a.s. IČO 27660915


Uherskohradišťská nemocnice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Uherskohradišťská nemocnice a.s. (27660915) je Akciová společnost. Sídlí na adrese J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 9. 2005 a je stále aktivní. Uherskohradišťská nemocnice a.s. má celkem tři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Uherskohradišťská nemocnice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Uherskohradišťská nemocnice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Uherskohradišťská nemocnice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Uherskohradišťská nemocnice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4420
IČO (identifikační číslo osoby) 27660915
Jméno Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.9.2005
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 7.10.2013 o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: 1.budova č.p. 1133, stojící na pozemku p.č. st. 568, 2.pozemek p.č. st. 568 to vše na listu vlastnictví č. 568, v katastrálním území Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště. b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 5633 - 220/2013 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. se sídlem v Uherském Hradišti, Hradební 1250, PSČ: 686 01, IČ: 607 37 131, který byl pro tento případ jmenován u snesením Krajského soudu v Brně č.j. 35 Nc 6305/2013-7, které nabylo právní moci dne 20. července 2013, na částku ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výši 18.000.000,-Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) c) vydání 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) za nepeněžitý vklad. Jediný akcionář prohlašuje, že se tímto vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídl em Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 397.900.000,- Kč, (slovy: tři sta devadesát sedm milionů devět set tisíc korun českých) na částku ve výši 415.900.000,- Kč, (slovy: čtyři sta patnáct milionů devět set tisíc k orun českých) tj. o částku ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 18 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.00 0.000,-Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 30 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 30 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 15.10.2013 - 27.11.2013
Jediný akcionář prohlásil dne 25.6.2012, že se vzdává v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř.T.Bati 21, IČ 70891320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. Jediný akcionář rozhodl dne 25.6.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 387.900.000,- Kč, (slovy: tři sta osmdesát sedm milionů devět seti tisíc korun českých) na částku ve výši 397.900.000,- Kč, (slovy: tři sta devadesát sedm milion ů devět set tisíc korun českých) tj. o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, takto: a) bude upisováno 10 kusů (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. c) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zák. akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 .000.000,- Kč za jednu akcii. d) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. e) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 20 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 20 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. g) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. Částku ve výši 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, o kterou se zvyšuje základní kapitál v souladu s rozhodnutím výše, je povinen Zlínský kraj uhradit na zvláštní účet společnosti Uherskohradišťská nemocnice a.s. vedený u GE Money Bank, a. s. č.ú. 206973983/0600 takto: a) Částku ve výši 3.000.000,- Kč je povinen předem určený zájemce Zlínský kraj uhradit do 60 dnů ode dne úpisu akcií. b) Částku ve výši 7.000.000,- Kč je povinen předem určený zájemce Zlínský kraj uhradit do 1 roku ode dne úp isu akcií. 28.6.2012 - 5.10.2012
Ostatní skutečnosti l.jediný akcionář rozhodl dne 11.10.2010 v působnosti valné hromady o: a) schválení předmětu nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, kterým je Zlínský kraj. Nepeněžitý vklad tvoří tyto nemovitosti: Nemovitost Druh pozemku část pozemku p. č. 383/1 (nově vzniklá část, pozemek p.č. 383/6 oddělený od pozemku p.č. 383/1 dle GP č. 1890-184/2010) ostatní plocha Budova bez čp/če na p. č. st. 486 * pozemek p. č. st. 486 zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp/če na p. č. st. 489 * pozemek p. č. st. 489 zastavěná plocha a nádvoří Budova bez čp/če na p. č. st. 492 * pozemek p. č. st. 492 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 494 * pozemek p. č. st. 494 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 495 * pozemek p. č. st. 495 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 497 * pozemek p. č. st. 497 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 499 * pozemek p. č. st. 499 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 2029 * pozemek p. č. st. 2029 zastavěná plocha a nádvoří budova na pozemku p. č. st. 502 * pozemek p. č. st. 502 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č .st. 2477 * pozemek p. č. st. 2477 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 2476 * pozemek p. č. st. 2476 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 501 * pozemek p. č. st. 501 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 493 * pozemek p. č. st. 493 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 482 * pozemek p. č. st. 482 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 483 * pozemek p. č. st. 483 zastavěná plocha a nádvoří budova č. p. 50 na p. č. st. 498 * pozemek p. č. st. 498 zastavěná plocha a nádvoří budova č. p. 49 na p. č. st. 496 * pozemek p. č. st. 496 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st 491 * pozemek p. č. st 491 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 487 * pozemek p. č. st. 487 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če a p.č. st. 490 * pozemek p. č. st. 490 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č. st. 500 * pozemek p. č. st 500 zastavěná plocha a nádvoří budova bez čp/če na p. č .st. 488 * pozemek p. č. st. 488 zastavěná plocha a nádvoří pozemek p. č. 378/1 (oddělen GP č. 1882-148/2010 ze dne 27.7.2010) ostatní plocha pozemek p. č. 378/3 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plocha pozemek p. č. 378/5 ostatní plocha pozemek p. č. 378/6 ostatní plocha Pozemek p. č. 1535 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plocha pozemek p. č. 1536 (zanikl na základě GP č. 1882-148/2010) ostatní plocha b) schválení výše ocenění znaleckým posudkem č. 4551 - 63/2010 vypracovaným nezávislým znalcem, znaleckým ústavem, Znalecký a oceňovací ústav, s.r.o. se sídlem v Prostějově, Přemyslovka 3, PSČ: 796 02, IČ: 255 99 186, který byl pro tento případ jmenován u snesením Krajského soudu v Brně čj. 50 Nc 6448/2010 - 23, které nabylo právní moci dne 2. září 2010, na částku ve výši 210.900.000,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se nepeněžitý vklad započítává částkou ve výší 210.900.000,-KČ (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých). c) za nepeněžitý vklad bude upisováno - 210 kusů (slovy: dvě stě deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) - 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 2. Jediný akcionář se vzdal v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. c) obch.z.přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Zlínský kraj se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ 708 91 320. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch.z. 3. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 177.000.000,- Kč, (slovy: jedno sto sedmdesát sedm milionů korun českých) na částku ve výši 387.900.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát sedm milionů devět set tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 210.900.00 0,- Kč (slovy: dvě stě deset milionů devět set tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení, b) bude upisováno - 210 kusů (slovy: dvě stě deset kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, (slovy: jeden milion korun českých) - 9 kusů (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitým vkladem. d) Vzhledem ke vzdání se přednostního práva jediným akcionářem, se nepoužije ustanovení § 204 a) obch. zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání zájemci Zlínskému kraji, který upíše 210 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii. e) Místem pro uzavření smlouvy o úpisu akcií se stanoví sídlo akcionáře Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 v kanceláři hejtmana. f) Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány ve lhůtě 10 dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií bude předem určenému zájemci oznámen formou doporučeného dopisu s dodejkou zaslaného na adresu sídla jediného akcionáře. Lhůta pro úpis akcií počn e běžet následujícím dnem po dni, kdy bylo upisovateli písemně oznámeno a doloženo (kopií návrhu na zápis do obchodního rejstříku), že byl podán návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a trvá 10 dní a je vázána na rozvazovací podmínku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. g) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. h) Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na třicet dnů ode dne úpisu akcií. 20.10.2010 - 20.12.2010
Dne 29. listopadu 2005 rozhodl jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, který dosud činí 2.000.000,- Kč, o částku 175.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) a o tom, že toto zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady dále rozhodl, že veškeré akcie, které budou vydány v důsledku zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zlínskému kraji, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 760 01. Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik, jehož jediným vlastníkem je Zlínský kraj, a který tvoří samostatnou organizační složku a v němž probíhá ucelená podnikatelská činnost a k němuž náleží majetek vymezený v přílohách smlouvy o vkladu podniku (dále jen "podnik" nebo "Vklad"). Tento podnik byl blíže specifikován ve Znaleckém posudku č. B 80/2005, o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu v souladu s ust. § 59 odst. 3 obch. zák., zpracovaném nezávislým znalcem, společností HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6143/2005-13 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005. Vkládaný podnik tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky sloužící k podnikatelské činnosti provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Zlínského kraje s názvem Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, se sídlem Uherské Hradiště, Purkyňova 365, PSČ 686 68, IČ: 00395366, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce č. 1299. Hmotnou složku podniku tvoří věci movité včetně zásob a finančního majetku. Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software. Přechod na Společnost neodporuje povaze těchto práv ani uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. a ust. § 249 odst. 2 zákoníku práce přecházející na Společnost. Hodnota podniku jakožto nepeněžitého vkladu byla podle ust. § 59 odst. 3 obch. zák. stanovena posudkem ze dne 14. října 2005 č. B 80/2005 znalce HZ Praha, spol. s r.o., IČ: 17049644, se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1908, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6143/2005-13 ze dne 3. října 2005, které nabylo právní moci dne 12. října 2005, na částku 206.372.854,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů tři sta sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých). Z této hodnoty je 175.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů korun českých) určeno ke splacení části em isního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. Rozdíl mezi hodnotou podniku stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií je v souladu s obchodním zákoníkem určen ke splacení emisního ážia. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že bude upsáno 175 ks (slovy: jedno sto sedmdesát pět kusů) kmenových akcií Společnosti v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milionů korun českých) každá. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se bude rovnat hodnotě podniku a bude celkově činit 206.372.854,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů tři sta sedmdesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých), přičemž emisní kurs každé jedné nově upisované akci e se bude rovnat 1/175 z 206.372.854,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je odmítnutí návrhu na zápis výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zák. Místem pro úpis akcií se stanoví sídlo Společnosti Uherské Hradiště, J.E. Purkyně 365. Lhůta pro úpis akcií se stanoví na třicet dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na šedesát dnů ode dne úpisu akcií. 13.12.2005 - 1.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Kapitál Uherskohradišťská nemocnice a.s.

zakladni jmění 415 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.11.2013
zakladni jmění 397 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2013 - 27.11.2013
zakladni jmění 397 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.2012 - 1.2.2013
zakladni jmění 387 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2010 - 5.10.2012
zakladni jmění 177 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2006 - 20.12.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.9.2005 - 1.1.2006

Akcie Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 413 27.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 395 5.10.2012 - 27.11.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 29 20.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 385 20.12.2010 - 5.10.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 175 1.1.2006 - 20.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 22.9.2005 - 20.12.2010

Sídlo Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa J. E. Purkyně 365 , 686 06 Uherské Hradiště Česká republika
1.2.2019
Adresa J. E. Purkyně 365 , 686 06 Uherské Hradiště Česká republika
15.10.2013 - 1.2.2019
Adresa J.E. Purkyně 365 , 686 68 Uherské Hradiště Česká republika
22.9.2005 - 15.10.2013

Předmět podnikání Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 10.7.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 10.7.2014
truhlářství, podlahářství 22.5.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 22.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.4.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 5.1.2007 - 30.4.2009
silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná 19.4.2006 - 5.5.2008
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti 19.4.2006 - 22.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 6.3.2006
vodoinstalatérství, topenářství 6.3.2006
technické činnosti v dopravě 6.3.2006 - 30.4.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 6.3.2006 - 30.4.2009
ubytovací služby 6.3.2006 - 30.4.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 6.3.2006 - 30.4.2009
činnost technických poradců v oblasti spalování odpadů 6.3.2006 - 30.4.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 6.3.2006 - 30.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 6.3.2006 - 30.4.2009
zprostředkování obchodu a služeb 6.3.2006 - 30.4.2009
poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou 1.1.2006
truhlářství 22.9.2005 - 22.5.2009

vedení firmy Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Statutární orgán Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná místopředseda představenstva nebo alespoň 2 členové představenstva, přičemž tito za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 11.7.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 22.9.2005 - 11.7.2017
místopředseda představenstva MUDr. Petr Sládek 11.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Vznik funkce 18.5.2017
Adresa: Františka Kretze 1460 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Mgr. Lucie Štěpánková 11.7.2017
Vznik členství 2.5.2017
Vznik funkce 2.5.2017
Adresa: U Potoka 260 , Hlušovice 783 14
předseda představenstva MUDr. Radomír Maráček 11.7.2017
Vznik členství 2.5.2017
Vznik funkce 18.5.2017
Adresa: Bohuslava Martinů 2039 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Svatava Mazurková 22.9.2005 - 5.5.2008
Vznik členství 22.9.2005
Adresa: Na Rybníku 968 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Ing. Pavel Lečbych 22.9.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 22.9.2005
Adresa: Za Humny 2171 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva MUDr. Antonín Karásek 22.9.2005 - 29.11.2012
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 21.12.2009
Vznik funkce 22.9.2005
Zánik funkce 21.12.2009
Adresa: Seichertova 151 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Svatava Mazurková 5.5.2008 - 29.11.2012
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 21.12.2009
Adresa: Luční 165 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva Ing. Pavel Lečbych 10.11.2010 - 29.11.2012
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 21.12.2009
Adresa: Palackého 1349 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva MUDr. Antonín Karásek 29.11.2012 - 7.6.2013
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 11.3.2013
Vznik funkce 21.12.2009
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: Seichertova 151 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Pavel Lečbych 29.11.2012 - 7.6.2013
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Palackého 1349 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Svatava Mazurková 29.11.2012 - 7.6.2013
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Luční 165 , Uherské Hradiště 686 01
předseda představenstva Petr Sládek 7.6.2013 - 5.7.2017
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 13.3.2017
Vznik funkce 11.3.2013
Zánik funkce 13.3.2017
Adresa: Františka Kretze 1460 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Vlastimil Vajdák 7.6.2013 - 5.7.2017
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: 257 , Březůvky 763 45
člen představenstva Petr Kavalec 7.6.2013 - 5.7.2017
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: 3 , Modrá 687 06
předseda představenstva MUDr. Petr Sládek 5.7.2017 - 11.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Vznik funkce 13.3.2017
Zánik funkce 18.5.2017
Adresa: Františka Kretze 1460 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva MUDr. Petr Kavalec 5.7.2017 - 11.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: 3 , Modrá 687 06
člen představenstva Ing. Vlastimil Vajdák 5.7.2017 - 11.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 2.5.2017
Adresa: 257 , Březůvky 763 45

Dozorčí rada Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Miluše Miklíková 5.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Vznik funkce 27.4.2017
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady MUDr. Róbert Teleky 5.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hladík 5.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Růžová 195 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Ing. Martin Déva 5.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Partyzánská 977 , Vizovice 763 12
člen dozorčí rady MUDr. Miroslav Adámek 5.7.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Podlesí V 5408 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Pajonk 5.7.2017
Vznik členství 27.3.2017
Adresa: 52 , Zašová 756 51
člen dozorčí rady MUDr. Jan Uhýrek 30.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Šafaříkova 594 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Kacr MBA 30.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Na Krajině 218 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Šárka Došková 30.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Vinohradská 828 , Dolní Němčí 687 62
člen dozorčí rady MUDr. David Ondra 22.9.2005 - 5.1.2007
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 27.10.2006
Adresa: Jana Blahoslava 371 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady MUDr. Jan Píštěk 22.9.2005 - 5.1.2007
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 27.10.2006
Adresa: Chabaně 302 , 687 08 Buchlovice Česká republika
člen dozorčí rady PhDr. Zdeněk Szpak 22.9.2005 - 5.5.2008
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 27.7.2007
Adresa: Křiby 4719 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Blaha 22.9.2005 - 30.4.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Rudy Kubíčka 998 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady František Slavík 22.9.2005 - 30.4.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Klicperova 1910 , Staré Město 686 03
člen dozorčí rady Jarmila Tomancová 22.9.2005 - 30.4.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Dolní Valy 512 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Šimčík 22.9.2005 - 30.4.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: 305 , Přílepy 769 01
předseda dozorčí rady Jitka Huzincová 22.9.2005 - 30.4.2009
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 1.12.2008
Vznik funkce 22.9.2005
Zánik funkce 1.12.2008
Adresa: Štěpnická 1048 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Ing. Hana Příleská 5.5.2008 - 30.4.2009
Vznik členství 10.12.2007
Zánik členství 1.12.2008
Adresa: Blatnická 172 , Uherský Ostroh 687 24
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Kryštof 30.4.2009 - 27.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Vznik funkce 18.12.2008
Zánik funkce 31.1.2010
Adresa: U Fortny 2158 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady MUDr. Petr Bezruč 30.4.2009 - 27.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: V Teničkách 609 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Bršlica 30.4.2009 - 27.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Nová Čtvrť 227 , Nivnice 687 51
člen dozorčí rady Ing. Pavel Botek 30.4.2009 - 27.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Záhumení 840 , Ostrožská Nová Ves 687 22
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hladík 30.4.2009 - 27.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Růžová 195 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Květoslav Tichavský 30.4.2009 - 27.4.2010
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.1.2010
Adresa: Moravní náměstí 397 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Alena Sabaková 22.9.2005 - 10.11.2010
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 28.10.2010
Adresa: Průmyslová 911 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady MUDr. Jan Uhýrek 5.1.2007 - 10.11.2010
Vznik členství 28.10.2006
Zánik členství 28.10.2010
Adresa: Svatováclavská 843 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Květoslava Elisová 5.1.2007 - 10.11.2010
Vznik členství 28.10.2006
Zánik členství 28.10.2010
Adresa: Jana Žižky 731 , Uherské Hradiště 686 06
člen dozorčí rady Alena Tvrdoňová 27.4.2010 - 6.11.2012
Vznik členství 19.3.2010
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Na Blatách 398 , Kunovice 686 04
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Kryštof 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Vznik funkce 25.2.2010
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: U Fortny 2158 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hladík 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Růžová 195 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Květoslav Tichavský 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Moravní náměstí 397 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Ing. Hana Příleská 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Blatnická 172 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Mgr. Petr Kořenek 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: Záviše Kalandry 1419 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Hradecký 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Hřbitovní 172 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady JUDr. Josef Čejka 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: 96 , Žlutava 763 61
člen dozorčí rady Mgr. Petr Gazdík 27.4.2010 - 7.6.2013
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: 2 , Suchá Loz 687 53
člen dozorčí rady MUDr. Jan Uhýrek 10.11.2010 - 15.10.2013
Vznik členství 29.10.2010
Adresa: Šafaříkova 594 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Marcela Novotná 10.11.2010 - 15.10.2013
Vznik členství 29.10.2010
Zánik členství 14.10.2013
Adresa: Na Rybníku 975 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Jitka Mahdalíková 10.11.2010 - 15.10.2013
Vznik členství 29.10.2010
Adresa: 212 , Modrá 687 06
člen dozorčí rady Marcela Novotná 15.10.2013 - 10.7.2014
Vznik členství 29.10.2010
Zánik členství 14.10.2013
Adresa: Na Rybníku 975 , Uherské Hradiště 686 01
předseda dozorčí rady Lubomír Nečas 7.6.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Vznik funkce 2.4.2013
Zánik funkce 31.7.2014
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ladislav Kryštof 7.6.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: U Fortny 2158 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ivan Mařák 7.6.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Vladislava Vaculky 994 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Josef Novák 7.6.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Třasoňova 4452/45 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Antonín Plachý 7.6.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: 1075 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady MUDr. Jan Uhýrek 15.10.2013 - 13.2.2015
Vznik členství 29.10.2010
Zánik členství 29.10.2014
Adresa: Šafaříkova 594 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozorčí rady Jitka Mahdalíková 15.10.2013 - 13.2.2015
Vznik členství 29.10.2010
Zánik členství 29.10.2014
Adresa: 212 , Modrá 687 06
člen dozorčí rady Olga Bilíková 6.11.2012 - 5.7.2017
Vznik členství 21.9.2012
Zánik členství 21.9.2016
Adresa: Lomená 888 , Uherské Hradiště 686 05
předseda dozorčí rady Lubomír Nečas 16.10.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Vznik funkce 5.8.2014
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Libor Karásek 16.10.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Na Vyhlídce 1489 , Uherské Hradiště 686 05
člen dozorčí rady Róbert Teleky 16.10.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Pod Babykou 286 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Josef Valenta 16.10.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Štěpánská 1882 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Jaroslav Kučera 16.10.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Radim Slováček 16.10.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Smetanova 1477 , Vsetín 755 01
člen dozočí rady MUDr. Jan Uhýrek 13.2.2015 - 5.7.2017
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: Šafaříkova 594 , Uherské Hradiště 686 01
člen dozočí rady Jitka Mahdalíková 13.2.2015 - 5.7.2017
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 13.3.2017
Adresa: 212 , Modrá 687 06
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Dvořák 5.7.2017 - 15.5.2018
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 15.2.2018
Zánik funkce 15.2.2018
Adresa: U Nemocnice 864 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kučera 5.7.2017 - 30.1.2019
Vznik členství 13.3.2017
Zánik členství 31.12.2018
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Mgr. Milena Kovaříková 5.7.2017 - 30.1.2019
Vznik členství 27.3.2017
Zánik členství 31.12.2018
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Jos. Polácha 697 , Brumov-Bylnice 763 31

Sbírka Listin Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4420/SL 64 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 30.4.2015 22.7.2015 22.7.2015 138
B 4420/SL 63 ostatní zápis Rady Zlínského kraje Krajský soud v Brně 1.12.2014 12.2.2015 16.2.2015 3
B 4420/SL 62 ostatní výpis usnesení Rady Zlínského kraje Krajský soud v Brně 1.12.2014 12.2.2015 16.2.2015 2
B 4420/SL 61 ostatní zpráva o hospodaření za rok 2013 Krajský soud v Brně 24.9.2014 19.11.2014 23
B 4420/SL 60 ostatní návrh na rozdělení zisku za rok 2013 Krajský soud v Brně 24.9.2014 19.11.2014 2
B 4420/SL 59 zpráva o vztazích za rok 2013 Krajský soud v Brně 24.9.2014 19.11.2014 6
B 4420/SL 58 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 31.3.2014 24.9.2014 19.11.2014 11
B 4420/SL 57 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz + přehled o peněžních tocích Krajský soud v Brně 31.3.2014 24.9.2014 19.11.2014 9
B 4420/SL 56 zpráva auditora za rok 2013 Krajský soud v Brně 6.5.2014 24.9.2014 19.11.2014 3
B 4420/SL 55 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 20.4.2014 24.9.2014 19.11.2014 78
B 4420/SL 54 notářský zápis stanovy, NZ 762/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 23.7.2014 18.9.2014 8
B 4420/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.10.2013 25.11.2013 2.12.2013 8
B 4420/SL 52 posudek znalce č. 5633-220/2013 Krajský soud v Brně 31.7.2013 11.10.2013 15.10.2013 23
B 4420/SL 51 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 765/2013 Krajský soud v Brně 7.10.2013 11.10.2013 15.10.2013 5
B 4420/SL 50 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 29.4.2013 11.7.2013 12.7.2013 143
B 4420/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.1.2013 6.2.2013 8
B 4420/SL 48 ostatní - výpis usnesení Rady Zlínského kraje Krajský soud v Brně 21.12.2009 26.11.2012 3.12.2012 1
B 4420/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2012 26.11.2012 3.12.2012 8
B 4420/SL 46 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 21.8.2012 30.8.2012 8
B 4420/SL 45 ostatní - vyhodnocení obchodního plánu společnosti na rok 2011 Krajský soud v Brně 21.8.2012 30.8.2012 26
B 4420/SL 44 ostatní - zpráva o hospodaření za rok 2011 Krajský soud v Brně 10.5.2012 21.8.2012 30.8.2012 33
B 4420/SL 43 ostatní - stanovisko dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.5.2012 21.8.2012 30.8.2012 1
B 4420/SL 42 zpráva auditora - ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 21.8.2012 30.8.2012 1
B 4420/SL 41 zpráva auditora - ověření účetní závěrky 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 21.8.2012 30.8.2012 1
B 4420/SL 40 ostatní - návrh na vypořádání ztráty za rok 2011 Krajský soud v Brně 21.8.2012 30.8.2012 2
B 4420/SL 39 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 31.3.2012 21.8.2012 30.8.2012 27
B 4420/SL 38 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 21.8.2012 30.8.2012 37
B 4420/SL 37 notářský zápis rozh. VH, NZ 467/2012 Krajský soud v Brně 25.6.2012 27.6.2012 9.7.2012 5
B 4420/SL 36 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 29.3.2011 2.8.2011 72
B 4420/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.12.2010 22.12.2010 8
B 4420/SL 34 ostatní -protokol o zvolení Krajský soud v Brně 22.10.2010 16.11.2010 1
B 4420/SL 33 posudek znalce č. 4551-63/2010 Krajský soud v Brně 5.9.2010 26.10.2010 64
B 4420/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.10.2010 26.10.2010 8
B 4420/SL 31 notářský zápis - rozh. VH, NZ 577/10 Krajský soud v Brně 11.10.2010 26.10.2010 7
B 4420/SL 30 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 29.4.2010 11.8.2010 79
B 4420/SL 28 ostatní -výpis usnesení rady Zl. kraje Krajský soud v Brně 25.1.2010 5.5.2010 2
B 4420/SL 27 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 45/2010 Krajský soud v Brně 25.1.2010 5.5.2010 3
B 4420/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.1.2010 29.4.2010 9
B 4420/SL 25 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 25.3.2009 21.7.2009 63
B 4420/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.9.2008 24.10.2008 10
B 4420/SL 23 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 30.4.2008 3.7.2008 85
B 4420/SL 22 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 10.12.2007 14.5.2008 2
B 4420/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.5.2008 9
B 4420/SL 20 ostatní -zpráva dozorčí rady Krajský soud v Brně 14.8.2007 2
B 4420/SL 19 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 14.8.2007 41
B 4420/SL 18 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 31.5.2007 1.8.2007 3
B 4420/SL 17 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 26.3.2007 1.8.2007 13
B 4420/SL 16 účetní závěrka - cash flow 2006 Krajský soud v Brně 31.12.2007 1.8.2007 2
B 4420/SL 15 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 1.8.2007 16
B 4420/SL 13 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 31.1.2007 1.8.2007 4
B 4420/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.10.2006 26.3.2007 9
B 4420/SL 11 posudek znalce -č. 306-036.25 Krajský soud v Brně 28.9.2005 26.3.2007 82
B 4420/SL 10 ostatní - Smlouva o vkladu podniku Krajský soud v Brně 5.12.2005 11.1.2006 125
B 4420/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.11.2005 19.12.2005 8
B 4420/SL 8 notářský zápis -NZ 566/2005 Krajský soud v Brně 29.11.2005 19.12.2005 124
B 4420/SL 7 ostatní -znal. posudek č. B 80/2005 Krajský soud v Brně 14.10.2005 26.10.2005 159
B 4420/SL 6 ostatní -znal.posudek č. B 84/2005 Krajský soud v Brně 17.10.2005 26.10.2005 28
B 4420/SL 5 ostatní -smlouva o vkladu úpodniku Krajský soud v Brně 26.10.2005 7
B 4420/SL 4 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 26.10.2005 1
B 4420/SL 2 notářský zápis -NZ 425/2005 zakl. listina Krajský soud v Brně 31.8.2005 29.9.2005 23
B 4420/SL 1 notářský zápis -NZ 424/2005-stanovy Krajský soud v Brně 31.8.2005 29.9.2005 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Uherskohradišťská nemocnice a.s.

IČO (identifikační číslo) 27660915
Jméno Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherské Hradiště
Vznik první živnosti: 22.9.2005
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 9

Sídlo Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Sídlo: J. E. Purkyně 365 686 06 Uherské Hradiště

Živnosti a provozovny Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Živnost č. 1 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.2005

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.2006

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.2006

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.2006

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.2006

Živnost č. 6 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.11.2009

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.2012
Provozovna č. 1
Provozovna J. E. Purkyně 365 686 06 Uherské Hradiště
Identifikační číslo provozovny 1008441911
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2012

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna J. E. Purkyně 365 686 06 Uherské Hradiště
Identifikační číslo provozovny 1008441911
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2014

Živnost č. 9 Oční optika

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.8.2019
Provozovna č. 1
Provozovna J. E. Purkyně 365 686 06 Uherské Hradiště
Identifikační číslo provozovny 1012866173
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.2019

Živnost č. 10 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost technických poradců v oblasti spalování odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 16.6.2007

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2006
Zánik oprávnění 12.3.2008

Živnost č. 20 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Lucie Štěpánková MBA
Člen statutárního orgánu MUDr. Radomír Maráček
Člen statutárního orgánu MUDr. Petr Sládek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Uherskohradišťská nemocnice a.s.

IČO: 27660915
Firma: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherské Hradiště
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 22.9.2005

Sídlo Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Sídlo: J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště 686 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poskytování ostatních stravovacích služeb
Pohostinství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Ústavní zdravotní péče
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
tracking image