Firma ÚAMK INDUSTRY, a.s. IČO 43725996


ÚAMK INDUSTRY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ÚAMK INDUSTRY, a.s. (43725996) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Červené Vršky 1490, 256 01 Benešov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 1991 a je stále aktivní. ÚAMK INDUSTRY, a.s. nemá žádnou provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ÚAMK INDUSTRY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ÚAMK INDUSTRY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ÚAMK INDUSTRY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ÚAMK INDUSTRY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1060
IČO (identifikační číslo osoby) 43725996
Jméno ÚAMK INDUSTRY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.11.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.12.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2,000.000,- Kč (dvamiliony korun českých), tedy ze stávající částky 8.200.000,- Kč (osmmilionůdvěstětisíc korun českých) na novou celkovou výši 10.200.000,- Kč ( desetmilionůdvěstětisíc korun českých).Zvýšení základního kapitálu proběhne úpisem nových akcií. Emisní kurs akcií bude splacen pouze peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých)se nepřipouští.Společností budou vydány dvě kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a emisní kurs jedné akcie bude roven její jmenovité hodnotě, bude tedy činit 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých).Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář, který vlastní akcie představující sto procent základního kapitálu společnosti, vzdává svého přednostního práva na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, budou obě akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář, a sice společnost ÚAMK INDUSTRY, a.s., se sídlem Benešov, Jana Nohy č.p. 2089, PSČ 256 01, IČ 43725996, který bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií. K upsání akcií dojde uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi akcionářem a společností v sídle společnosti.Připouští se započtení pohledávky (části) jediného akcionáře proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to pohledávky jediného akcionáře ? společnosti ÚAMK a.s., kterou má vůči společnosti ve výši 2,065.552,40 Kč (dva miliony šedesát pět tisíc pět set padesát dva korun českých čtyřicet haléřů) z titulu Smluv o půjčkách ze dne 31. 8. 2000, 24. 2. 2003, 22. 7. 200329. 7. 2003 a 25. 8. 2005, uzavřených mezi jediným akcionářem, jako věřitelem a společností, jako dlužníkem. Z této pohledávky se tedy připouští započtení ve výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých).Započtení pohledávky jmenovaného akcionáře ? upisovatele bude sjednáno na základě smlouvy o započtení pohledávky s tím, že obě vzájemné pohledávky o téže nominální hodnotě se setkají (budou způsobilé k započtení) v den podpisu této smlouvy, čímž budou vzájemné nároky vypořádány, tedy emisní kurs ve výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) bude splacen a půjčka ve výši 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) bude splacena, přičemž jediný akcionář ÚAMK a.s. bude mít z výše uvedeného titulu Smluv o půjčkách vůči společnosti nadále pohledávku již pouze ve výši 65.552,40 Kč (šedesát pět tisíc pět set padesát dva korun českých čtyřicet haléřů).K upsání akcií se poskytuje lhůta 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž bude předem určenému zájemci společnosti ÚAMK a.s. představenstvem společnosti ÚAMK INDUSTRY, a.s. oznámeno, že došlo k zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs 24.1.2008 - 31.5.2008
Jediný akcionář rozhodl dne 13.5.2004 otom, že základní kapitál společnosti, který byl vplném rozsahu splacen, se zvyšuje zdosavadní výše 1.000.000,-Kč očástku 7.200.00,-Kč peněžitým vkladem bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 72 ks nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod akcií není omezen.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota apráva snimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány svyužitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem ktomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal, budou nabídnuty kúpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti ÚAMK a.s., IČ 60192798, se sídlem Praha 4, Krč, Na Strži 1837/9, PSČ 140 00, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze oddíl B, vložka 2275, kterému bude nabídnuto kúpisu všech 72 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky apostupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku.Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy oupsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy oupsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy oupsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu ozápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti.Připouští se možnost započtení pohledávky vjejí nominální hodnotě upisovatele vůči společnosti ve výši 7.264.000,-Kč ztitulu nezaplacené kupní ceny za prodej části podniku - střediska 05 REHA Mělník, adres provozovny Mělník, Loděnická 1, PSČ 276 59 (smlouva oprodeji části podniku ze dne 31.12.2003) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií takto:- na splacení emisního kursu ve výši 7.200.000,-Kč- ve výši 64.000,-Kč dle § 163a odst. 3 obch. zákoníku na tvorbu rezervního fondu.Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu ozapočtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 7.200.000,-Kč. Návrh smlouvy ozapočtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií alhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy ozapočtení pohledávky, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. 14.6.2004 - 25.10.2004
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena zakladatel-skou smlouvou ze dne 19.8.1991 jednorázově dle ustanovení § 25zák. č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy společno-sti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revi-zoři účtů. Ze 100 % upsaného základního kapitálu bylo splaceno77,5 % v částce 77.500,- Kčs. 29.11.1991

Aktuální kontaktní údaje ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Kapitál ÚAMK INDUSTRY, a.s.

zakladni jmění 10 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2008
zakladni jmění 8 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.10.2004 - 31.5.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.2001 - 25.10.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.4.1994 - 26.4.2001
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.11.1991 - 18.4.1994

Sídlo ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Červené Vršky 1490 , 256 01 Benešov Česká republika
Červené Vršky 1490, 256 01 Benešov
27.3.2014
Adresa Jana Nohy 2089 , 256 01 Benešov Česká republika
Benešov, Jana Nohy č.p. 2089, PSČ 25601
18.3.2002 - 27.3.2014
Adresa Dvořákova 1653 , 256 01 Benešov Česká republika
Benešov, Dvořákova 1653, PSČ 25601
29.11.1991 - 18.3.2002

Předmět podnikání ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
Opravy silničních vozidel 23.12.2014
Zámečnictví, nástrojářství 23.12.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.12.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 23.12.2014
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 10.11.2003 - 23.12.2014
s výjimkou věcí zakázaných a činností, k nimž je nutné zvláštnípovolení dle platných předpisů:- strojírenská výroba, zprostředkování, obchod a služby se za-měřením v oblasti technologických zařízení pro výstavbu a údržbutrolejových vedení a kolejových tratí včetně oprav a rekonstrukcítěchto zařízení,- opravy, údržba silničních a kolejových vozidel, stavebních me-chanismů, zdvihacích zařízení včetně zaplétání ok vázacích pro-středků 29.11.1991 - 23.12.2014

vedení firmy ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Statutární orgán ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Aleš Znamenáček 23.12.2014
Vznik členství 15.9.2014
Vznik funkce 15.9.2014
Adresa: 44 , 257 22 Vranov Česká republika
č.p. 44, 257 22 Vranov
Člen představenstva Ing. Jana Rudolfová 23.12.2014
Vznik členství 15.9.2014
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Cílkova 668/1, Kamýk, 142 00 Praha 4
Člen představenstva Ing. Josef Přibyl 23.12.2014
Vznik členství 15.9.2014
Adresa: Vokrojova 3341 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Vokrojova 3341/1, Modřany, 143 00 Praha 4
předseda představenstva Jan Stoklasa 29.11.1991 - 18.3.2002
Adresa: Dvořákova 1653 , 256 01 Benešov Česká republika
Benešov, Dvořákova 1653, PSČ 25601
člen představenstva František Karda 29.11.1991 - 18.3.2002
Adresa: Vlašimská 1796 , 256 01 Benešov Česká republika
Benešov, Vlašimská 1796, PSČ 25601
člen představenstva Josef Dvořák 29.11.1991 - 18.3.2002
Adresa: Na Leškově 238 , 257 56 Neveklov Česká republika
Neveklov, Na Leškově 238, PSČ 25756
předseda představenstva Ing. Jiří Machač 18.3.2002 - 17.9.2003
Zánik členství 14.8.2003
Vznik funkce 5.10.2001
Zánik funkce 14.8.2003
Adresa: Sukice-Želivec 175 , 251 68 Štiřín Česká republika
Štiřín, Sukice-Želivec 175, PSČ 25168
člen představenstva Petr Holakovský 18.3.2002 - 5.10.2005
Zánik členství 27.7.2005
Vznik funkce 24.9.2001
Adresa: Na Rovinách 38 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Rovinách 38, PSČ 14000
předseda představenstva Miroslav Ottmar 17.9.2003 - 5.10.2005
Vznik členství 14.8.2003
Zánik členství 27.7.2005
Vznik funkce 14.8.2003
Zánik funkce 27.7.2005
Adresa: Nerudova 1131 , 277 11 Neratovice Česká republika
Neratovice, Nerudova 1131, PSČ 27711
předseda představenstva Jiří Demuth 5.10.2005 - 24.1.2008
Vznik členství 27.7.2005
Vznik funkce 27.7.2005
Adresa: U Pískovny 5 , 182 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, U Pískovny 5/896, PSČ 18200
člen představenstva Ing. Josef Přibyl 18.3.2002 - 8.8.2008
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 13.3.2008
Adresa: Vokrojova 3341 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vokrojova 3341/1, PSČ 14000
člen představenstva František Babor 5.10.2005 - 8.8.2008
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 13.3.2008
Adresa: Píseckého 326 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Píseckého 326/13, PSČ 15000
předseda představenstva Jiří Demuth 24.1.2008 - 29.7.2009
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Veronské nám. 379 , 100 00 Praha 10 - Horní Měcholupy Česká republika
Praha 10 - Horní Měcholupy, Veronské nám. 379, PSČ 10000
předseda představenstva Bedřich Danda 29.7.2009 - 10.5.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 29.2.2012
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 29.2.2012
Adresa: Nikoly Tesly 1093 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nikoly Tesly 1093/6, PSČ 16000
předseda představenstva Aleš Znamenáček 10.5.2012 - 23.12.2014
Vznik členství 29.2.2012
Zánik členství 15.9.2014
Vznik funkce 29.2.2012
Zánik funkce 15.9.2014
Adresa: 257 22 Vranov 44 Česká republika
Vranov 44, PSČ 25722
člen představenstva Ing. Jana Rudolfová 10.5.2012 - 23.12.2014
Vznik členství 29.2.2012
Zánik členství 15.9.2014
Adresa: Cílkova 668 , 142 00 Praha 4 - Kamýk Česká republika
Praha 4 - Kamýk, Cílkova 668/1, PSČ 14200
člen představenstva Ing. Josef Přibyl 10.5.2012 - 23.12.2014
Vznik členství 29.2.2012
Zánik členství 15.9.2014
Adresa: Vokrojova 3341 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Vokrojova 3341/1, PSČ 14000

Dozorčí rada ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Jaroslava Vaníčková 23.12.2014
Vznik členství 15.9.2014
Vznik funkce 15.9.2014
Adresa: Nosická 1883 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Nosická 1883/26, Strašnice, 100 00 Praha 10
člen JUDr. Kamil Mikulecký 18.3.2002 - 17.9.2003
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 14.8.2003
Adresa: Mikulova 1573 , 149 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Mikulova 1573/11, PSČ 14900
předseda Ing. František Kypr 18.3.2002 - 5.10.2005
Zánik členství 27.7.2005
Vznik funkce 30.10.2001
Zánik funkce 27.7.2005
Adresa: Nad Šálkovnou 1532 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Šálkovnou 1532/17, PSČ 14000
člen Ing. Jiří Machač 17.9.2003 - 5.10.2005
Vznik členství 14.8.2003
Zánik členství 27.7.2005
Adresa: 251 68 Štiřín - Sukice-Želivec 175 Česká republika
Štiřín - Sukice-Želivec 175, PSČ 25168
člen Blanka Homolová 18.3.2002 - 8.8.2008
Vznik funkce 24.9.2001
Zánik funkce 24.9.2003
Adresa: U družstva Práce 1553 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U družstva Práce 1553/1/A, PSČ 14000
člen Jaroslava Vaníčková 5.10.2005 - 25.5.2014
Vznik členství 27.7.2005
Adresa: Nosická 26 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nosická 26/1883, PSČ 10000
předseda Jindřiška Halašová 5.10.2005 - 23.12.2014
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 15.9.2014
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 15.9.2014
Adresa: 277 41 Kly 101 Česká republika
Kly 101, PSČ 27741
člen Jaroslava Vaníčková 25.5.2014 - 23.12.2014
Vznik členství 27.7.2005
Zánik členství 15.9.2014
Adresa: Nosická 1883 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Nosická 1883/26, Strašnice, 100 00 Praha 10

Sbírka Listin ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1060/SL 38 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 15.9.2014 24.11.2014 29.12.2014 3
B 1060/SL 37 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 12.12.2013 24.11.2014 29.12.2014 3
B 1060/SL 36 notářský zápis [NZ 616/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.9.2014 24.11.2014 29.12.2014 25
B 1060/SL 34 účetní závěrka [2013] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 13.11.2014 1
B 1060/SL 33 účetní závěrka [2013] Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 13.11.2014 2
B 1060/SL 32 účetní závěrka [2013] Příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 13.11.2014 17
B 1060/SL 31 účetní závěrka [2012] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2012 30.9.2014 13.11.2014 1
B 1060/SL 30 účetní závěrka [2012] Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 30.9.2014 13.11.2014 1
B 1060/SL 29 účetní závěrka [2012] Příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 30.9.2014 13.11.2014 17
B 1060/SL 27 ostatní -zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 29.2.2012 14.5.2012 19.6.2012 2
B 1060/SL 26 ostatní - zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 29.2.2012 14.5.2012 19.6.2012 1
B 1060/SL 25 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 11.7.2011 30.4.2012 9.5.2012 1
B 1060/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.7.2009 29.7.2009 1
B 1060/SL 23 ostatní -zápis z mim.jed.představ. Městský soud v Praze 30.6.2009 29.7.2009 2
B 1060/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.12.2008 18.12.2008 21
B 1060/SL 21 ostatní - rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.3.2008 17.7.2008 1
B 1060/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 14.2.2008 15.2.2008 22
B 1060/SL 19 zpráva auditora Městský soud v Praze 7.12.2007 24.1.2008 3
B 1060/SL 18 notářský zápis NZ 483/2007 Městský soud v Praze 12.12.2007 24.1.2008 10
B 1060/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 14.1.2008 21.1.2008 21
B 1060/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.11.2007 15.11.2007 22
B 1060/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005+rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2005 27.6.2007 16.7.2007 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ÚAMK INDUSTRY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 43725996
Jméno ÚAMK INDUSTRY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Benešov
Vznik první živnosti: 24.7.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Sídlo ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Živnosti a provozovny ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Výroba zdravotnických prostředků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.7.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.7.1992

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.7.1992

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.2004

Živnost č. 5 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1992
Zánik oprávnění 10.9.2007

Živnost č. 6 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1992
Zánik oprávnění 22.8.2001

Živnost č. 7 Výr,mont,opr.a rekonstr.urč.techn.dopr.zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1992
Zánik oprávnění 29.9.1996

Živnost č. 8 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.2004
Zánik oprávnění 1.11.2005

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jana Rudolfová
Člen statutárního orgánu Aleš Znamenáček
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Přibyl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ÚAMK INDUSTRY, a.s.

IČO: 43725996
Firma: ÚAMK INDUSTRY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Benešov
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.8.1991

Sídlo ÚAMK INDUSTRY, a.s.

Sídlo: Červené Vršky 1490, Benešov 256 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n., kromě kolejových vozidel
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
tracking image