Firma TYFON a.s. IČO 28195477


TYFON a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TYFON a.s. (28195477) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Roháčova 188/37, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 2007 a je stále aktivní. TYFON a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o TYFON a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TYFON a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TYFON a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TYFON a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TYFON a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12825
IČO (identifikační číslo osoby) 28195477
Jméno TYFON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.11.2007
Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností ze dne 26.1.2018 došlo u společnosti TYFON a.s., se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO: 28195477, jako společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechod u těchto odštěpených částí jmění na 2 nové nástupnické společnosti, a to Vila Cibulka a.s., IČO: 07198655, se sídlem Za Poříčskou bránou 315/10, Karlín, 186 00 Praha 8 a Rezidence Erbenova a.s., IČO: 07198701, se sídlem Za Poříčskou bránou 315/10, Karlín, 186 00 Praha 8. 11.6.2018
Tímto navrhujeme zápis usnesení z mimořádné valné hromady společnosti TYFON a.s., se sídlem Za Poříčskou branou 214/12, 186 00 Praha 8, IČ: 28195477, konané dne 11.3.2010 a zapsané v NZ č. 53/2010 JUDr. Ilony Remešové, n otářky se sídlem v Praze 1, Jungma nnova 31 v následujícím znění: I. Zvyšuje plně splacený základní kapitál společnosti TYFON a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2.273.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých), tj. o částku 273.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíce korun českých), a to upsáním nových 273.000 akcií o jmenovité hodnotě každá 1,- Kč s tím, že se bude jednat o kmenové listinné akcie na majitele. Valná hromada konstatuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu. II. Určuje, že nově upisované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to: - 7.790 ks (slovy: sedmtisícsedmsetdevadesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) bude nabídnuto zájemci, obchodní společnosti GIP s.r.o., se sídlem Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12, PSČ 186 00, IČ: 267 12 466, - 10.630 ks (slovy: desettisícšestsettřicet kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) bude nabídnuto zájemci, obchodní společnosti GIP Invest, s.r.o., se sídlem Prah a 6, Břevnov, Liborova 16/334, PSČ 160 00, IČ: 271 35 594, - 82.020 ks (slovy: osmdesátdvatisícedvacet kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), bude nabídnuto zájemci, obchodní společnosti SAVATI s.r.o., se sídlem Praha 6, Liborova 16/334, PSČ 160 00, IČ: 267 71 161, - 108.780 Ks (slovy: jednostoosmtisícsedmsetosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), bude nabídnuta zájemci, obchodní společnosti KETEPA IN s.r.o., se síd lem Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12, PSČ 186 00, IČ: 267 17 034, - 63.780 ks (slovy: šedesáttřitisícesedmsetosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), bude nabídnuto zájemci, obchodní společnosti HQ - PLUS s.r.o., se sídl em Praha 8, Chotovická 1788/10, PSČ 180 00, IČ: 604 63 481. III. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tedy Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12, PSČ 186 00. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemc i. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií je 221,10 Kč (slovy: dvěstědvacetjednakorunačeskádesethaléřů) na každou z akcií, přičemž se sch valuje částečné upsání akcií nepeněžitými vklady. IV. Schvaluje částečné upsání akcií nepeněžitými vklady, a sice: - obchodní společnosti GIP s.r.o., se sídlem Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12, PSČ 186 00, IČ: 267 12 466, nepeněžitý vklad nemovitostí zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Letňany, na LV č. 2641, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 10/73, o výměře 26 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 10/74, o výměře 57 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 10/75, o výměře 117 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 10/76, o výměře 173 m2, ostatní zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 547/53, o výměře 5928 m2, orná půda, oceněných znaleckým posudkem č. 4862/160 ze dne 29.10.2009, vypracovaným Ing. Josefem Kulhánkem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, který byl za tímto účelem jmenován usnesením Městsk ého soudu v Praze, pod č.j.: 2Nc 5097/2009-3, ze dne 29.10.2009, s právní mocí dnem 20.11.2009, na částku 1.706.286,96 Kč (slovy: jedenmilionsedmsetšesttisícdvěstěosmdesátšest korun českých a devadesátšest haléřů), s peněžitým vkladem ve výši 11.499,- Kč (slovy: jedenácttisícčtyřistadevadesátdevět korun českých), - obchodní společnosti GIP Invest, s.r.o. se sídlem Praha 6, Břevnov, Liborova 16/334, PSČ 160 00, IČ 271 35 594, nepeněžitý vklad nemovitostí zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Letňany, na LV č. 345, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 800/1, o výměře 311 m2, jiná plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 470/15, o výměře 308 m2, orná půda, - pozemek parc. č. 470/17, o výměře 40 m2, orná půda, oceněných znaleckým posudkem č. 4862/160 ze dne 29.10.2009, vypracovaným Ing. Josefem Kulhánkem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, který byl za tímto účelem jmenován usnesením Městskéh o soudu v Praze, pod č.j.: 2Nc 5097/2009-3, ze dne 29.10.2009, s právní mocí dnem 20.11.2009, na částku 2.347.622,96 Kč (slovy: dvamilionytřistačtyřicetsedmtisícšestsetdvacetdvě koruny českých a devadesátšest haléřů),s peněžitým vkladem ve výši 2.283,- Kč (slovy: dvatisícedvěstěosmdesáttři koruny českých), - obchodní společnosti KETEPA IN s.r.o., se sídlem Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12, PSČ 186 00, IČ: 267 17 034, nepeněžitý vklad nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Prah a, pro obec Praha a katastrální území Letňany, na LV č. 2551, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 406/4, o výměře 484 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/15, o výměře 270 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/16, o výměře 2000 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/17, o výměře 241 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/18, o výměře 1501 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/19, o výměře 193 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/258, o výměře 253 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/299, o výměře 771 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/304, o výměře 202 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/305, o výměře 198 m2, ostatní komunikace, osttaní plocha, - pozemek parc. č. 629/309, o výměře 537 m2, jiná plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/312, o výměře 498 m2, zeleň, ostatí plocha, - pozemek parc. č. 629/435, o výměře 376 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/437, o výměře 63 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/446, o výměře 15 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozenek parc. č. 406/156, o výměře 161 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 834/11, o výměře 273 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, oceněných ve znaleckých posudcích vypracovaných Ing. Josefem Kulhánkem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, který byl za tímto účelem jmenován usnesením Městské ho soudu v Praze, pod č.j.: 2Nc 4856/2009-13, ze dne 1.10.2009, s právní mocí dnem 28.10.2009, v posudku č. 4866/164 ze dne 5.11.2009 na částku 606.000,- Kč (slovy: šešstsetšesttisíc korun českých), a usnesením Městského soudu v Praze, pod č.j.: 2Nc 5097/ 2009-3, ze dne 29.10.2009, s právní mocí dnem 20.11.2009, v posudku č. 4862/160 ze dne 29.10.2009 na částku 23.422.907,37 Kč (slovy: dvacettřimilionůčtyřistadvacetdvatisícedevětsetsedm korun českých a třicetsedm haléřů), s peněžitým vkladem ve výši 22.218 ,- Kč (slovy: dvacetdvatisícedvěstěosmnáct korun českých), - obchodní společnosti SAVATI s.r.o., se sídlem Praha 6, Liborova 16/334, PSČ 160 00, IČ: 267 71 161, nepeněžitý vklad nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Pr aha a katastrální území Letňany, na LV č. 2840, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 531/19, o výměře 273 m2, jiná plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 764/3, o výměře 1528 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 797/1, o výměře 2851 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 797/3, o výměře 30 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 803, o výměře 5226 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 525, o výměře 139 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 804, o výměře 185 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 806, o výměře 1292 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 807/2, o výměře 18 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, oceněných znaleckým posudkem č. 4862/160 ze dne 29.10.2009, vypracovaném Ing. Josefem Kulhánkem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, který byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze, pod č.j.: 2Nc 5097/2009-3, ze dne 29. 10.2009, s právní mocí dnem 20.11.2009, na částku 18.111.013,88 Kč (slovy: osmnáctmilionůjednostojedenácttisíctřináct korun českých a osmdesátosm haléřů), s peněžitým vkladem ve výši 22.542,- Kč (slovy: dvacetdvatisícepětsetčtyřicetdvě koruny českých), - obchodní společnosti HQ - PLUS s.r.o., se sídlem Praha 8, Chotovická 1788/10, PSČ 180 00, IČ: 604 63 481, nepeněžitý vklad nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro o bec Praha a katastrální území Dolní Chabry, na LV č. 1025, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 1279/1, o výměře 5.922 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 1279/54, o výměře 3.672 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, oceněných znaleckým posudkem č. 2815-28/2010 ze dne 25.2.2010, vypracovaném Ing. Janem Mertenem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, který byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze, pod č.j.: 2NC 4042/2010-5, ze dne 20. 01.2010, s právní mocí dnem 18.02.2010, na částku 14.100.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionustotisíc korun českých), a peněžitým vkladem 1.758,- Kč (slovy: jedentisícsedmsetpadesátosm korun českých). Hodnota nepeněžitých vkladů stanovených soudem ustanovených znalců a peněžité vklady je shodná se jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům. V. Emisní kurz 273.000 ks (slovy: dvěstěsedmdesáttřitisíce kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) bude upsán a nejpozději do 31.12.2010 splacen peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti č. 2139122319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a nepeněžitými vklady, které tvoří nemovitosti popsané v bodě "IV." v sídle společnosti TYFON a.s., tedy Praha 8, Za Poříčskou branou 214/12, PSČ 186 00. VI. Určuje vydání - počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, a to: - za nepeněžitý vklad nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Letňany, na LV č. 2641, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 10/73, o výměře 26 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 10/74, o výměře 57 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 10/75, o výměře 117 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 10/76, o výměře 173 m2, ostatní zeleň, ostatní plocha , - pozemek parc. č. 547/53, o výměře 5928 m2, orná půda a peněžitý vklad ve výši 11.499,- Kč (slovy: jedenácttisícčtyřistadevadesátdevět korun českých), bude vydáno 7.790 ks (slovy: sedmtisícsedmsetdevadesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy jedna koruna česká) - za nepeněžitý vklad nemovitostí zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Letňany, na LV č. 345, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 800/1, o v ýměře 311 m2, jiná plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 470/15, o výměře 308 m2, orná půda, - pozemek parc. č. 470/17, o výměře 40 m2, orná půda a peněžitý vklad ve výši 2.283,- Kč (slovy: dvatisícedvěstěosmdesáttři koruny českých), bude vydáno 10.6 30 ks (slovy: desettisícšestsettřicet kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) - za nepeněžitý vklad nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Letňany, na LV č. 2551, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 406/4, o  výměře 484 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/15, o výměře 270 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/16, o výměře 2000 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/17, o výměře 241 m2, zeleň, osta tní plocha, - pozemek parc. č. 406/18, o výměře 1501 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 406/19, o výměře 193 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/258, o výměře 253 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/299, o výměře 771 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/304, o výměře 202 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/305, o výměře 198 m2, ostatní komunikace, osttaní plocha, - pozemek parc. č. 629/309, o výměře 537 m2, jiná pl ocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/312, o výměře 498 m2, zeleň, ostatí plocha, - pozemek parc. č. 629/435, o výměře 376 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/437, o výměře 63 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 629/446, o v ýměře 15 m2, zeleň, ostatní plocha, - pozenek parc. č. 406/156, o výměře 161 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 834/11, o výměře 273 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha a peněžitý vklad ve výši 22.218,- Kč (slovy: dvacetdvatisíc edvěstěosmnáct korun českých) bude vydáno 108.780 Ks (slovy: jednostoosmtisícsedmsetosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) - za nepeněžitý vklad nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Letňany, na LV č. 2840, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 531/19, o  výměře 273 m2, jiná plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 764/3, o výměře 1528 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 797/1, o výměře 2851 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 797/3, o výměře 30 m2, manipula ční plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 803, o výměře 5226 m2, manipulační plocha, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 525, o výměře 139 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 804, o výměře 185 m2, ostatní komunikace, ostatní plo cha, - pozemek parc. č. 806, o výměře 1292 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 807/2, o výměře 18 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha a peněžitý vklad ve výši 22.542,- Kč (slovy: dvacetdvatisícepětsetčtyřicetdvě koruny českých), bude vydáno 82.020 ks (slovy: osmdesátdvatisícedvacet kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) - za nepeněžitý vklad nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha a katastrální území Dolní Chabry, na LV č. 1025, a tam označené jako: - pozemek parc. č. 1279 /1, o výměře 5.922 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha, - pozemek parc. č. 1279/54, o výměře 3.672 m2, ostatní komunikace, ostatní plocha a peněžitý vklad 1.758,- Kč (slovy: jedentisícsedmsetpadesátosm korun českých) bude vydáno 63.780 ks (slovy: šedes áttřitisícesedmsetosmdesát kusů) kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) 8.4.2010 - 29.7.2011

Kapitál TYFON a.s.

zakladni jmění 2 273 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.7.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2007 - 29.7.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 28.11.2007 - 28.12.2007

Akcie TYFON a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 273 000 24.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 24.7.2014
Akcie na jméno 1 Kč 273 000 24.7.2014 - 24.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 24.7.2014 - 24.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 16.12.2011 - 24.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 273 000 29.7.2011 - 24.7.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 28.11.2007 - 16.12.2011

Sídlo TYFON a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Roháčova 188/37 , Praha 130 00 10.12.2013
Adresa Za Poříčskou bránou 315/10 , Praha 186 00 4.7.2012 - 10.12.2013
Adresa Za Poříčskou bránou 214/12 , Praha 186 00 26.8.2009 - 4.7.2012
Adresa Janáčkovo nábřeží 39/51 , Praha 150 00 28.11.2007 - 26.8.2009

Předmět podnikání TYFON a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 28.11.2007

vedení firmy TYFON a.s.

Statutární orgán TYFON a.s.

Platnost údajů od - do
Každý člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně.Má-li představenstvo Společnosti více členů, jednají jménem Společnosti ve všech věcech společně předseda představenstva s dalším členem představenstva. 10.12.2013
Každý člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně. 28.11.2007 - 10.12.2013
člen představenstva Roman Krajíček 10.12.2013
Vznik členství 6.11.2013
Adresa: Za Hrnčírnou 3284 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Bc. Jiřína Šetková 10.12.2013
Vznik členství 6.11.2013
Adresa: U stanice 660/2 , Praha 162 00
předseda představenstva Peter Tomaška 4.2.2018
Vznik členství 6.11.2013
Vznik funkce 7.11.2013
Adresa: Ambrožova 1589/12 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Ing. Zdeněk Janda 28.11.2007 - 26.8.2009
Vznik členství 28.11.2007
Zánik členství 27.12.2007
Adresa: Frýdlantská 1314/15 , Praha 182 00
člen představenstva Lucie Dvorská 26.8.2009 - 26.8.2009
Vznik členství 27.12.2009
Adresa: Něvská 687/32 , Praha 196 00
člen představenstva Jaroslav Dvorský 26.8.2009 - 29.9.2009
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 15.7.2009
Adresa: Cafourkova 526/13 , Praha 181 00
člen představenstva Jaroslav Dvorský 29.9.2009 - 29.9.2009
Vznik členství 15.7.2009
Zánik členství 15.7.2009
Adresa: Cafourkova 526/13 , Praha 181 00
člen představenstva Lucie Dvorská 26.8.2009 - 12.8.2011
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 8.6.2011
Adresa: Něvská 687/32 , Praha 196 00
člen představenstva Jan Dvorský 29.9.2009 - 12.8.2011
Vznik členství 15.7.2009
Zánik členství 8.6.2011
Adresa: Ve Lhotce 903/4 , Praha 142 00
předseda představenstva Peter Tomaška 26.8.2009 - 9.9.2013
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 27.3.2013
Vznik funkce 28.12.2007
Zánik funkce 27.3.2013
Adresa: Křejpského 1504/37 , Praha 149 00
člen představenstva Jaroslav Dvorský 12.8.2011 - 10.12.2013
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 6.11.2013
Adresa: Cafourkova 526/13 , Praha 181 00
člen představenstva Ásim El Amin 12.8.2011 - 10.12.2013
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 6.11.2013
Adresa: Feřtekova 542/17 , Praha 181 00
předseda představenstva Peter Tomaška 10.12.2013 - 4.2.2018
Vznik členství 6.11.2013
Vznik funkce 7.11.2013
Adresa: Křejpského 1504/37 , Praha 149 00

Dozorčí rada TYFON a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ivana Poncová 10.12.2013
Vznik členství 6.11.2013
Adresa: Na Bečvářce 742/11 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jan Svoboda 10.12.2013
Vznik členství 6.11.2013
Adresa: Ocelíkova 672/1 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Alena Kocumová 28.11.2007 - 26.8.2009
Vznik členství 28.11.2007
Zánik členství 27.12.2007
Vznik funkce 28.11.2007
Zánik funkce 27.12.2007
Adresa: Nová 369 , Kašperské Hory 341 92
člen dozorčí rady Jana Mikeštíková 28.11.2007 - 26.8.2009
Vznik členství 28.11.2007
Zánik členství 27.12.2007
Adresa: Sudoměřská 1574/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Michaela Nezbedová 28.11.2007 - 26.8.2009
Vznik členství 28.11.2007
Zánik členství 27.12.2007
Adresa: Ke Zbraslavi 173 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Jan Svoboda 26.8.2009 - 9.9.2013
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: Na Chodovci 2724/60 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Radim Hanuš 26.8.2009 - 10.12.2013
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 27.12.2012
Vznik funkce 28.12.2007
Zánik funkce 27.12.2012
Adresa: Jarníkova 1884/1 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Jaroslav Dvorský 26.8.2009 - 10.12.2013
Vznik členství 27.12.2007
Zánik členství 27.12.2012
Adresa: Cafourkova 526/13 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Radim Hereš 10.12.2013 - 14.8.2017
Vznik členství 6.11.2013
Zánik členství 5.8.2017
Vznik funkce 7.11.2013
Zánik funkce 5.8.2017
Adresa: Evropská 645/96 , Praha 160 00

Sbírka Listin TYFON a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12825/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 1.7.2014 27.8.2014 10
B 12825/SL 10 notářský zápis NZ 339/2013 Městský soud v Praze 6.11.2013 6.12.2013 11.12.2013 7
B 12825/SL 9 účetní závěrka 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 15.4.2012 19.4.2013 8
B 12825/SL 8 ostatní zápis z jedn.VH Městský soud v Praze 8.6.2011 25.7.2011 20.8.2011 2
B 12825/SL 7 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 27.7.2011 25.7.2011 20.8.2011 2
B 12825/SL 6 notářský zápis NZ 53/2010 Městský soud v Praze 11.3.2010 18.3.2010 22.4.2010 28
B 12825/SL 5 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 15.7.2009 15.9.2009 12.11.2009 3
B 12825/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2009 15.9.2009 12.11.2009 1
B 12825/SL 3 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 28.12.2007 19.8.2009 18.9.2009 1
B 12825/SL 2 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.12.2007 19.8.2009 18.9.2009 4
B 12825/SL 1 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 19.8.2009 18.9.2009 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TYFON a.s.

IČO (identifikační číslo) 28195477
Jméno TYFON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 29.8.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo TYFON a.s.

Živnosti a provozovny TYFON a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.8.2012

Statutární orgán TYFON a.s.

Člen statutárního orgánu Bc. Jiřina Šetková
Člen statutárního orgánu Peter Tomaška
Člen statutárního orgánu Roman Krajíček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TYFON a.s.

IČO: 28195477
Firma: TYFON a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.11.2007

Sídlo TYFON a.s.

Sídlo: Roháčova 188/37, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image