Hlavní navigace

FIRMA TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO: 00029793

TVAR výrobní družstvo Pardubice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TVAR výrobní družstvo Pardubice (00029793) je Družstvo. Sídlí na adrese Husova 1682, 53003 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1945 a je stále aktivní. TVAR výrobní družstvo Pardubice má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o TVAR výrobní družstvo Pardubice nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro TVAR výrobní družstvo Pardubice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 27. 12. 1945
Spisová značka: DrXVIII 310
IČO (identifikační číslo osoby): 00029793
Jméno: TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma: Družstvo 27.12.1945
Zapsána dne: 27.12.1945
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 30.04.2014. 20.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 20.5.2014
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 18.12.1992. 7.5.1993 - 20.5.2014
Nedělitelný fond: 20,387.434,89 Kč 7.5.1993 - 11.6.2014
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 27.3.1981 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 4.května 1981 se zapisuje změna článků 4 odst. 1 a 2, 45 odst. 1 písm. g/, 49 písm. a/, 66 odst. 2/, 66 odst. 3/, 67 odst. 1/ stanov. 21.5.1981 - 7.5.1993
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 17.10.1980, usnesení členské schůze přejímajícího družstva ze dne 26.9.1980 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 12.11.1980, č.j. E 0442/22-70/80 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1981 družstva "SNAHA, výrobní družstvo Holice v Čechách" zaps. v pod. rejstříku pod Do 334 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. 23.12.1980
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 13. dubna 1978 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 11.5.1978 se zapisuje změna článků 43 odst. 2/ a 72 odst. 2/ stanov. 1.6.1978 - 7.5.1993
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 29. září 1975 a schválených Českým svazem výrobních družstev v Praze ze dne 4.3.1976. 23.3.1976 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 30. dubna 1971 a ustavující schůze představenstva z téhož dne zapisují se změny a doplňky stanov: článků 36/a odst. 2, 42 odst. 1 písm. /b, 44 odst. 5, 48 odst. 1, 49 odst. 3 a 59 odst. 5, kteréžto změny a dopl ňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 6.12.1971 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 7. března 1969 zapisují se změny článku 39, článku 42 odst. 1b/ a d/ a odst. 2, článku 47 odst. 1 a článku 58 vlastních stanov, kteréžto změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.4.1969 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 29. března 1968 a ustavující schůze představenstva ze dne 6. dubna 1968 se zapisují změny a doplňky stanov: 1/. změny článku 2 odst. 1, článku 3 odst. 1 a článku 59 odst. 5, 2/. doplňky článku 9 odst. 1 o písmeno f/ a článku 16 o článek 16 a/. Tyto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 14.6.1968 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 20. března 1967 zapisují se změny a doplňky stanov v 1. úvodním ustanovení, v článku 2 odst. 1/, čl. 6 odst. 2 a 3, čl. 9 odst. 1 písm. c/ a d/ a odst. 2, čl. 14 odst. 5, čl. 42 odst. 1 písm. c/ a k/, čl. 44 od st. 4, čl. 47 písm. a/, čl. 53, odst. 3, čl. 54 poslední odstavec, čl. 59, čl. 60, čl. 61, čl. 62. Tyto změny a ostatní drobnější úpravy v textech stanov týkají se vnitřních poměrů družstva. 21.4.1967 - 7.5.1993
Podle usnesení členských schůzí ze dne 27. června 1966, schůze představenstva ze dne 16. července 1966 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové ze dne 9. března 1966 podle § 91 odst. 1 zák. č. 109/64 Sb. zapisuje se ke dni 1.července 1966 sloučení družstva TVAR, výrobní družstvo, Pardubice (Do 342) s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. 4.8.1966
Právní poměry družstva se řídí podle nových přijatých stanov schválených členskou schůzí družstva ze dne 3. ledna 1966. Představenstvo družstva se skládá z předsedy družstva a dalších 4-10 členů, volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů) na dobu dvou let. 10.2.1966 - 7.5.1993
Ručení: uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 10.2.1966 - 7.5.1993
Podle usnesení řádné valné hromady ze dne 30. března 1963 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové: a). zapisuje se prodloužení funkčního období u členů představenstva družstva o jeden rok, b). zapisuje se změna článků 30, 33 odst. 6, 34 odst. 3, 36 odst. 4 a 37 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 27.4.1963 - 10.2.1966
Podle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 26. června 1961 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové ze dne 20. dubna 1961 zapisuje se ke dni 1. července 1961 sloučení družstva Novochema, lidové družstvo pro chemickou výrobu, Dolní Roveň (Do 343) s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. Přejímající družstvo převzalo práva a závazky družstva zaniklého. 6.7.1961
Podle usnesení ustavující valné hromady slučovaných výrobních družstev ze dne 26. června 1961 a první schůze představenstva z téhož dne byla schválena změna stanov v článku 1, odstavce 1 a 2 a článku 2, odstavec 3, změna článku 2 odst. 3 stanov se týká vn itřních poměrů družstva. 6.7.1961 - 10.2.1966
Na mimořádné valné hromadě družstva konané 11. listopadu 1958 byly přijaty nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí. 10.1.1959 - 10.2.1966
Ručení - nejvýše dvojnásobné. 7.5.1956 - 10.2.1966
Výbor je pěti až devítičlenný. 7.5.1956 - 10.2.1966
Na mimořádné valné hromadě družstva konané dne 20.června 1955 bylo ve smyslu § 36 a následujících, zákona číslo 53/54 Sb. usneseno splynutí tohoto družstva jako družstva přejímajícího s družstvem: "Lidové družstvo Dřevo - papír v Krouné" jako družstvem sl učovaným. Podle smlouvy o splynutí dané v Krouné 21.června 1955 a v Pardubicích dne 22.června 1955 a schválené Krajským svazem výrobních družstev v Pardubicích v zastoupení ústředního svazu výrobních družstev v Praze splynutí družstev provádí se ke dni 1 .července 1955 bez likvidace. Přejímající družstvo přebírá veškerá aktiva i pasiva slučovaného družstva, které zaniká bez likvidace a družstvo přejímající se stává jeho právním nástupcem. 19.1.1956
Ručení: Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobnou výši upsaných podílů. 7.1.1952 - 7.5.1956
Smlouva družstevní ze dne 13.12.1951. Představenstvo se skládá ze 6 členů. 7.1.1952 - 10.2.1966
Vyhlášky zveřejňují se vyvěšením na informačních tabulích hlavního závodu i všech provozoven. 7.1.1952 - 10.2.1966
Vzhledem na zákon č.100/50 Sb. (podnikový rejstřík) byla firma pod dosavadní spisovou značkou Dv XI 125 z obchodního rejstříku vymazána a přepsána do podnikového rejstříku a má nyní sp. značku Do I 33. Proti tomuto usnesení není opravného prostředku. 21.5.1951 - 10.2.1966
JNV v Pardubicích ze dne 14.2.1951 zn. VIII-191.1-13/2-1951 vymazuje se náhradní správa a náhradní správce. Zapisuje se náhradní orgán podle výměru URD v Praze zn. 374075/IV-kádr.HK/ZB a podle z.č.187/48 Sb., § 5 odst.3, písm.b 12.2.1951 - 10.2.1966
ONV v Pardubicích, výměrem ze dne 2.2.1950 čj. 551-2/2-1950-VIII/S zavedl národní správu ve smyslu dekretu č. 5/45 Sb. a ustanovil národním správcem Centropen, národní podnik v Pardubicích. 8.11.1950 - 12.2.1951
Podle výměru Krajského národního výboru v Pardubicích ze dne 23. května 1949 zn. 551-17/5-1949-VIII vymazuje se národní správa a národní správce firma Koh-i-noor, L. et C. Hardmuth, národní podnik v Českých Budějovicích. 21.12.1949 - 10.2.1966
Zemský národní výbor v Praze dne 7. srpna 1948 čj. VIII/2-3444/8-1948 zavedl národní správu ve smyslu § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 č. 5/45 Sb. a ustanovil národním správcem firmu Koh-i-noor, L. et C. Hardtmuth, národní podnik v  Českých Budějovicích národní podnik zastoupený svým statutárním orgánem, podle ust. § 20 a násl. dekr. č. 100/45 Sb. a vl. nař. č. 6/46 Sb. 17.8.1948 - 21.12.1949
Změna stanov usnesená při mimořádné valné hromadě dne 19.3.1948. Představenstvo čítá 6 členů volených valnou hromadou na tři roky. 21.4.1948 - 10.2.1966
Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 17. října 1945. 27.12.1945
Ručení: Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobnou výší upsaných podílů. 27.12.1945 - 7.1.1952
Oznámení: písemně vyvěšením v provozovnách družstva veřejnosti přístupných. 27.12.1945 - 7.1.1952

Aktuální kontaktní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

Sídlo TVAR výrobní družstvo Pardubice

Platnost údajů od - do
Adresa: Husova 1682, Pardubice 53003, Česká republika 30.7.2015
Adresa: , Pardubice , Česká republika 27.12.1945 - 7.5.1993

Předmět podnikání TVAR výrobní družstvo Pardubice

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.5.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3.5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nemo věcí 20.5.2014
Silniční motorová doprava nákladní 25.9.2001 - 20.5.2014
Velkoobchod 25.9.2001 - 20.5.2014
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 25.9.2001 - 20.5.2014
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 25.9.2001 - 20.5.2014
Konstrukční práce pro výrobu forem a přípravků pro plastikářskou výrobu a drobnou strojírenskou činnost 7.5.1993 - 25.9.2001
Silniční motorová doprava 7.5.1993 - 25.9.2001
Mandlování prádla 7.5.1993 - 25.9.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.5.1993 - 25.9.2001
Výroba zboží z plastů, mimo činnosti uvedené v přílohách zákona č. 455/1991 Sb. 7.5.1993 - 25.9.2001

Vedení firmy TVAR výrobní družstvo Pardubice

Statutární orgán TVAR výrobní družstvo Pardubice

člen představenstva Jiří Doležal
Ve funkci od 9.7.2019
Adresa U Josefa 117, 53009 Pardubice
člen představenstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 18.8.2021
Adresa Jana Zajíce 865, 53012 Pardubice
předseda družstva Ing. Tomáš Šťovíček
Ve funkci od 18.8.2021
Adresa 77, 53002 Staré Jesenčany
člen představenstva Hana Nováková
Ve funkci od 18.8.2021
Adresa 162, 53371 Dolní Roveň
místopředsedkyně družstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 18.8.2021
Adresa Jana Zajíce 960, 53012 Pardubice
člen představenstva Leoš Novák
Ve funkci od 9.7.2019 do 18.8.2021
Adresa 162, 53371 Dolní Roveň
místopředseda družstva Ing. Tomáš Šťovíček
Ve funkci od 9.7.2019 do 18.8.2021
Adresa 77, 53002 Staré Jesenčany
předseda družstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 9.7.2019 do 18.8.2021
Adresa Jana Zajíce 865, 53012 Pardubice
člen představenstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 9.7.2019 do 18.8.2021
Adresa Jana Zajíce 960, 53012 Pardubice
předseda družstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 30.7.2015 do 9.7.2019
Adresa Jana Zajíce 865, 53012 Pardubice
místopředsedkyně družstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 30.7.2015 do 9.7.2019
Adresa Jana Zajíce 960, 53012 Pardubice
člen představenstva Leoš Novák
Ve funkci od 30.7.2015 do 9.7.2019
Adresa 162, 53371 Dolní Roveň
člen představenstva Jiří Doležal
Ve funkci od 30.7.2015 do 9.7.2019
Adresa U Josefa 117, 53009 Pardubice
člen představenstva Jaroslava Lipoldová
Ve funkci od 30.7.2015 do 9.7.2019
Adresa Havlíčkova 310, 53304 Sezemice
místopředseda družstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 20.5.2014 do 30.7.2015
Adresa Jana Zajíce 960, 53012 Pardubice
člen představenstva Alena Krpatová
Ve funkci od 20.5.2014 do 30.7.2015
Adresa Náměstí Dukelských Hrdinů 2157, 53002 Pardubice
předseda družstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 20.5.2014 do 30.7.2015
Adresa Jana Zajíce 865, 53012 Pardubice
člen představenstva Jiřina Mohoutová
Ve funkci od 20.5.2014 do 30.7.2015
Adresa Zborovská 455, 53304 Sezemice
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová
Ve funkci od 20.5.2014 do 30.7.2015
Adresa Riegrova 269, 53351 Pardubice
člen představenstva Alena Raisnerová
Ve funkci od 20.5.2014 do 30.7.2015
Adresa K Blahobytu 421, 53002 Pardubice
člen představenstva Leoš Novák
Ve funkci od 20.5.2014 do 30.7.2015
Adresa 162, 53371 Dolní Roveň
člen představenstva Alena Krpatová
Ve funkci od 25.5.2012 do 20.5.2014
Adresa Dukelských Hrdinů 2157, 53002 Pardubice
předseda družstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 25.5.2012 do 20.5.2014
Adresa Jana Zajíce 865, 53002 Pardubice
místopředseda družstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 25.5.2012 do 20.5.2014
Adresa Jana Zajíce 960, 53003 Pardubice
člen představenstva Jiřina Mohoutová
Ve funkci od 25.5.2012 do 20.5.2014
Adresa Zborovská 455, 53304 Sezemice
člen představenstva Leoš Novák
Ve funkci od 25.5.2012 do 20.5.2014
Adresa 162, 53371 Dolní Roveň
člen představenstva Alena Raisnerová
Ve funkci od 25.5.2012 do 20.5.2014
Adresa K Blahobytu 427, 53002 Pardubice
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová
Ve funkci od 25.5.2012 do 20.5.2014
Adresa Riegrova 269, 53351 Pardubice
člen představenstva Alena Krpatová
Ve funkci od 31.7.2009 do 25.5.2012
Adresa Dukelských Hrdinů 2157, 53002 Pardubice
předseda družstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 31.7.2009 do 25.5.2012
Adresa Jana Zajíce 865, 53002 Pardubice
člen představenstva Jiřina Mohoutová
Ve funkci od 31.7.2009 do 25.5.2012
Adresa Zborovská 455, 53304 Sezemice
místopředseda družstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 31.7.2009 do 25.5.2012
Adresa Jana Zajíce 960, 53003 Pardubice
člen představenstva Pavel Uhlíř
Ve funkci od 31.7.2009 do 25.5.2012
Adresa Na Hrádku 1942, 53002 Pardubice
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová
Ve funkci od 31.7.2009 do 25.5.2012
Adresa Riegrova 269, 53351 Pardubice
člen představenstva Alena Raisnerová
Ve funkci od 31.7.2009 do 25.5.2012
Adresa K Blahobytu 427, 53002 Pardubice
člen představenstva Marie Přikrylová
Ve funkci od 15.2.2007 do 31.7.2009
Adresa E. Košťála 1003, Pardubice
místopředseda družstva Vladimír Pražan
Ve funkci od 15.2.2007 do 31.7.2009
Adresa 81, 53375 Choteč
člen představenstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 15.2.2007 do 31.7.2009
Adresa Jana Zajíce 960, 53003 Pardubice
předseda družstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 15.2.2007 do 31.7.2009
Adresa Jana Zajíce 865, 53002 Pardubice
člen představenstva Pavel Uhlíř
Ve funkci od 15.2.2007 do 31.7.2009
Adresa Na Hrádku 1942, 53002 Pardubice
člen představenstva Naděžda Navrátilová
Ve funkci od 15.2.2007 do 31.7.2009
Adresa 88, 53002 Pardubice
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová
Ve funkci od 15.2.2007 do 31.7.2009
Adresa Riegrova 269, 53351 Pardubice
člen představenstva Vladimír Pražan
Ve funkci od 23.8.2003 do 15.2.2007
Adresa 81, 53375 Choteč
místopředseda družstva Marie Přikrylová
Ve funkci od 23.8.2003 do 15.2.2007
Adresa E. Košťála 1003, Pardubice
předseda družstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 23.8.2003 do 15.2.2007
Adresa Jana Zajíce 865, 53002 Pardubice
člen představenstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 23.8.2003 do 15.2.2007
Adresa Jana Zajíce 960, 53003 Pardubice
člen představenstva Zdeňka Vaňurová
Ve funkci od 23.8.2003 do 15.2.2007
Adresa 52, 53505 Přelouč
člen představenstva Ing. Alena Mejstříková
Ve funkci od 23.8.2003 do 15.2.2007
Adresa Anenská 1296, 53002 Pardubice
člen představenstva Pavel Uhlíř
Ve funkci od 23.8.2003 do 15.2.2007
Adresa Na Hrádku 1942, 53002 Pardubice
člen představenstva Marie Přikrylová
Ve funkci od 11.12.1997 do 23.8.2003
Adresa E. Košťála 1003, Pardubice
člen představenstva Josef Kajzr
Ve funkci od 11.12.1997 do 23.8.2003
Adresa 102, Pardubice
předseda družstva Ing. Vladislav Petříček
Ve funkci od 31.7.2000 do 23.8.2003
Adresa 23, 53341 Rohoznice
místopředseda Zdeněk Korbel
Ve funkci od 31.7.2000 do 23.8.2003
Adresa Jana Zajíce 865, 53002 Pardubice
člen představenstva Vladimír Pražan
Ve funkci od 31.7.2000 do 23.8.2003
Adresa 81, 53375 Choteč
člen představenstva Helena Schwarzbachová
Ve funkci od 31.7.2000 do 23.8.2003
Adresa Jana Zajíce 960, 53003 Pardubice
člen představenstva Pavel Uhlíř
Ve funkci od 31.7.2000 do 23.8.2003
Adresa Na Hrádku 1942, 53002 Pardubice
předseda družstva Ing. Vladislav Petříček
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.7.2000
Adresa , Rohoznice 23, p. Staré Ždánice
místopředseda Zdeněk Korbel
Ve funkci od 31.12.1991 do 31.7.2000
Adresa Sverdlova 865, Pardubice
člen představenstva Vladimír Pražan
Ve funkci od 10.6.1994 do 31.7.2000
Adresa 81, Choteč
člen představenstva Zdeněk Šedivý
Ve funkci od 10.6.1994 do 31.7.2000
Adresa K Blahobytu 421, Pardubice
člen představenstva Petr Jirout
Ve funkci od 11.12.1997 do 31.7.2000
Adresa Husova 1673, Pardubice
člen představenstva Ing. Miloš Hak
Ve funkci od 31.12.1991 do 11.12.1997
Adresa B. Němcové 149, Čeperka
člen představenstva Milan Bukač
Ve funkci od 10.6.1994 do 11.12.1997
Adresa Jungmannova 157, Sezemice
člen představenstva Ing. Alena Mejstříková
Ve funkci od 10.6.1994 do 11.12.1997
Adresa Anenská 1296, Pardubice
člen představenstva Jiřina Jetmarová
Ve funkci od 12.7.1990 do 10.6.1994
Adresa Na Bukovině 1420, Pardubice
člen představenstva Jaroslav Pleskot
Ve funkci od 31.12.1991 do 10.6.1994
Adresa Studánecká 1281, Pardubice
člen představenstva Jiří Švec
Ve funkci od 12.7.1990 do 1.6.1994
Adresa J. E. Purkyně 687, Chrudim III
člen představenstva Václav Buršík
Ve funkci od 31.12.1991 do 1.6.1994
Adresa Brožíkova 435, Pardubice
člen představenstva Petr Horák
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa Gottwaldova 479, Pardubice
člen představenstva Jiří Albrecht
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa Staňkova 1322, Pardubice
člen představenstva Zdeněk Korbel
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa Sverdlova 865, Pardubice
člen představenstva Zdeněk Šedivý
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa K Blahobytu 421, Pardubice
místopředseda Luděk Rak
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa , Brozany 94, p. Staré Hradiště
člen představenstva Vladimír Pražan
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa 81, Choteč
člen představenstva Josef Kajzr
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa 102, Černá za Bory
člen představenstva Ing. Jiří Rádl
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa Sverdlova 479, Pardubice
člen představenstva Marie Haitmanová
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa Gottwaldova 479, Pardubice
člen představenstva Marie Procházková
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa 24, Drozdice
člen představenstva Zdena Výšková
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa Dukelská 380, Holice
člen představenstva Josef Kain
Ve funkci od 12.7.1990 do 31.12.1991
Adresa Sadová 965, Holice
člen představenstva Václav Škaryd
Ve funkci od 16.2.1981 do 12.7.1990
Adresa K Blahobytu 421, Pardubice
místopředseda Ing. Miroslav Provazník
Ve funkci od 16.2.1981 do 12.7.1990
Adresa 208, Horní Ředice
člen představenstva Oldřich Vohralík
Ve funkci od 16.2.1981 do 12.7.1990
Adresa Holubova 848, Holice
člen představenstva Eva Sochová
Ve funkci od 16.2.1981 do 12.7.1990
Adresa Vrchlického 250, Staré Holice
člen představenstva Jiřina Valičková
Ve funkci od 9.9.1982 do 12.7.1990
Adresa Labská 34, Pardubice
člen představenstva Zdena Palatová
Ve funkci od 9.9.1982 do 12.7.1990
Adresa 99, Slepotice
předseda družstva Ing. Stanislav Čech
Ve funkci od 28.5.1985 do 12.7.1990
Adresa U suchého dubu 171, Pardubice
člen představenstva Ing. Jindřich Svoboda
Ve funkci od 28.5.1985 do 12.7.1990
Adresa Stavbařů 152, Pardubice
člen představenstva Alena Krpatová
Ve funkci od 7.12.1987 do 12.7.1990
Adresa Rožkova 2432, Pardubice
člen představenstva Jiří Čeliš
Ve funkci od 7.12.1987 do 12.7.1990
Adresa Nerudova 1229, Pardubice
člen představenstva Ladislav Jelínek
Ve funkci od 12.5.1977 do 7.12.1987
Adresa Brožíkova 435, Pardubice
člen představenstva Milada Pavlíková
Ve funkci od 12.5.1977 do 7.12.1987
Adresa Rosická 145, Pardubice
předseda družstva Ing. Jindřich Svoboda
Ve funkci od 14.6.1968 do 28.5.1985
Adresa Stavbařů 152, Pardubice
člen představenstva Hana Filipová
Ve funkci od 30.7.1980 do 9.9.1982
Adresa Kosmonautů 171, Pardubice
člen představenstva Jaroslava Štenglová
Ve funkci od 16.2.1981 do 9.9.1982
Adresa Gottwaldova 479, Pardubice
člen představenstva Josef Malý
Ve funkci od 17.9.1974 do 16.2.1981
Adresa 220, Holice v Čechách
člen představenstva Vlasta Holubová
Ve funkci od 23.3.1976 do 16.2.1981
Adresa 251, Pardubice
místopředseda Václav Škaryd
Ve funkci od 30.7.1980 do 16.2.1981
Adresa K Blahobytu 421, Pardubice
člen představenstva Jaroslava Korbelová
Ve funkci od 30.7.1980 do 16.2.1981
Adresa Gottwaldova 479, Pardubice
místopředseda Ing. Miroslav Provazník
Ve funkci od 6.12.1971 do 30.7.1980
Adresa čp. 208, Horní Ředice
člen představenstva Václav Škaryd
Ve funkci od 6.12.1971 do 30.7.1980
Adresa K Blahobytu 421, Pardubice
člen představenstva Vladimíra Ducháčová
Ve funkci od 8.11.1976 do 30.7.1980
Adresa 123, Horní Ředice
člen představenstva Soňa Topičová
Ve funkci od 12.5.1977 do 30.7.1980
Adresa Petra Jilemnického 2220, Pardubice
člen představenstva Věra Vrátná
Ve funkci od 6.12.1971 do 12.5.1977
Adresa Bezdíčkova 1305, Pardubice
člen představenstva Marie Zavoralová
Ve funkci od 17.9.1974 do 12.5.1977
Adresa U Marka 2542, Pardubice
člen představenstva Irena Hošková
Ve funkci od 8.11.1976 do 12.5.1977
Adresa Družstevní 118, Pardubice
člen představenstva Bohuslava Dušková
Ve funkci od 20.5.1975 do 8.11.1976
Adresa 242, Pardubice
člen představenstva Miloslava Keprová
Ve funkci od 18.6.1975 do 8.11.1976
Adresa Jiráskova 71, Pardubice
člen představenstva Emilie Střelková
Ve funkci od 6.12.1971 do 23.3.1976
Adresa Kpt. Nálepky 2332, Pardubice
člen představenstva Miloslava Michálková
Ve funkci od 17.9.1974 do 18.6.1975
Adresa Jiráskova 71, Pardubice
člen představenstva Bohuslava Pecková
Ve funkci od 17.9.1974 do 20.5.1975
Adresa 242, Pardubice
člen představenstva Bohumil Hromas
Ve funkci od 14.6.1968 do 17.9.1974
Adresa Pichlova 2534, Pardubice
člen představenstva Marcela Chocholoušová
Ve funkci od 14.6.1968 do 17.9.1974
Adresa Havlíčkova 84, Pardubice
člen představenstva Jiří Čeliš
Ve funkci od 6.12.1971 do 17.9.1974
Adresa Palackého 2560, Pardubice
člen představenstva Eva Tučková
Ve funkci od 6.12.1971 do 17.9.1974
Adresa čp. 227, Moravany
člen představenstva Ing. František Machač
Ve funkci od 4.8.1966 do 6.12.1971
Adresa Žižkova čp. 87, Sezemice
místopředseda Václav Škaryd
Ve funkci od 14.6.1968 do 6.12.1971
Adresa K Blahobytu 421, Pardubice
člen představenstva František Prokop
Ve funkci od 14.6.1968 do 6.12.1971
Adresa Slovenského povstání 1053, Pardubice
člen představenstva Jiří Švec
Ve funkci od 14.6.1968 do 6.12.1971
Adresa J. E. Purkyně 687, Chrudim
člen představenstva Rudolf Štoček
Ve funkci od 6.7.1961 do 14.6.1968
Adresa Střelova 450, Přelouč
člen představenstva Václav Škaryd
Ve funkci od 10.2.1966 do 14.6.1968
Adresa K Blahobytu 421, Pardubice
předseda družstva Bohuslav Pulpán
Ve funkci od 4.8.1966 do 14.6.1968
Adresa 7. listopadu 249, Pardubice
místopředseda Emilie Střelková
Ve funkci od 4.8.1966 do 14.6.1968
Adresa 2332, Pardubice
člen představenstva Marie Zavoralová
Ve funkci od 21.4.1967 do 14.6.1968
Adresa U Marka 2542, Pardubice
člen představenstva Ing. Jindřich Svoboda
Ve funkci od 14.11.1967 do 14.6.1968
Adresa Stavbařů 152, Pardubice
člen představenstva Hana Táborská
Ve funkci od 4.8.1966 do 14.11.1967
Adresa Leninovo nám. 907, Pardubice
člen představenstva Jaroslav Kodým
Ve funkci od 4.8.1966 do 21.4.1967
Adresa Leningradská 2295, Pardubice
předseda družstva Ladislav Roženský
Ve funkci od 6.7.1961 do 4.8.1966
Adresa Kašparova 1462, Pardubice
člen představenstva Marie Zavoralová
Ve funkci od 6.7.1961 do 4.8.1966
Adresa Staňkova 1642, Pardubice
místopředseda Ing. František Machač
Ve funkci od 23.9.1964 do 4.8.1966
Adresa Žižkova čp. 87, Sezemice
člen představenstva Emilie Střelková
Ve funkci od 23.9.1964 do 4.8.1966
Adresa 2332, Pardubice
člen představenstva Milan Brada
Ve funkci od 23.9.1964 do 4.8.1966
Adresa Dukelská 689, Holice
člen představenstva Miroslav Tuna
Ve funkci od 23.9.1964 do 10.2.1966
Adresa 77, Česká Skalice
místopředseda Emilie Střelková
Ve funkci od 6.11.1959 do 23.9.1964
Adresa 2332, Pardubice
člen představenstva Josef Poříz
Ve funkci od 6.11.1959 do 23.9.1964
Adresa Gottwaldova 479, Pardubice
člen představenstva Josef Fidrhel
Ve funkci od 6.7.1961 do 23.9.1964
Adresa 187, Horní Roveň
člen představenstva Ing. František Machač
Ve funkci od 27.4.1963 do 23.9.1964
Adresa Žižkova čp. 87, Sezemice
člen představenstva Marie Kučerová
Ve funkci od 12.4.1962 do 27.4.1963
Adresa 1, Dolní Roveň
člen představenstva Josef Koutenský
Ve funkci od 6.7.1961 do 12.4.1962
Adresa , Dolní Roveň
předseda družstva Jindřich Tuček
Ve funkci od 16.1.1959 do 6.7.1961
Adresa Jägermannova 720, Pardubice
člen představenstva Zdeněk Chvála
Ve funkci od 11.8.1959 do 6.7.1961
Adresa 288, Pardubice
člen představenstva František Veselý
Ve funkci od 6.11.1959 do 6.7.1961
Adresa Na Hrádku 101, Pardubice
člen představenstva Magda Vraná
Ve funkci od 31.5.1960 do 6.7.1961
Adresa Rokycanova 2153, Pardubice
člen představenstva Jarmila Chudá
Ve funkci od 11.8.1959 do 31.5.1960
Adresa 2072, Pardubice
člen představenstva Josef Poříz
Ve funkci od 11.8.1959 do 6.11.1959
Adresa Nerudova 1840, Pardubice
místopředseda František Veselý
Ve funkci od 11.8.1959 do 6.11.1959
Adresa Na Hrádku 101, Pardubice
člen představenstva Emilie Střelková
Ve funkci od 11.8.1959 do 6.11.1959
Adresa 2332, Pardubice
místopředseda Marie Doskočilová
Ve funkci od 7.1.1952 do 11.8.1959
Adresa 151, Staré Čivice
místopředseda Josef Poříz
Ve funkci od 17.4.1956 do 11.8.1959
Adresa Nerudova 1840, Pardubice
člen představenstva Marie Víšková
Ve funkci od 17.4.1956 do 11.8.1959
Adresa 71, Jezbořice
člen představenstva František Veselý
Ve funkci od 17.4.1956 do 11.8.1959
Adresa Na Hrádku 101, Pardubice
člen představenstva Rudolf Štoček
Ve funkci od 7.1.1952 do 11.8.1959
Adresa Střelova 450, Přelouč
předseda družstva Karel S. Hausmann
Ve funkci od 17.4.1956 do 16.1.1959
Adresa Jiříkova 692, Pardubice
člen představenstva Jaroslav Savič
Ve funkci od 7.1.1952 do 17.4.1956
Adresa 87, Máteřov
předseda družstva Josef Poříz
Ve funkci od 7.1.1952 do 17.4.1956
Adresa Nerudova 1840, Pardubice
člen představenstva František Brát
Ve funkci od 7.1.1952 do 17.4.1956
Adresa Komenského 46, Pardubičky
člen představenstva Františka Novotná
Ve funkci od 7.1.1952 do 17.4.1956
Adresa Tyršovo nábř. 1486, Pardubice
člen náhradního orgánu Josef Poříz
Ve funkci od 12.2.1951 do 7.1.1952
Adresa Nerudova 1840, Pardubice
člen náhradního orgánu Marie Doskočilová
Ve funkci od 12.2.1951 do 7.1.1952
Adresa 151, Staré Čivice
člen náhradního orgánu Božena Havlíčková
Ve funkci od 12.2.1951 do 7.1.1952
Adresa Kostnická 254, Pardubice
člen náhradního orgánu Rudolf Štoček
Ve funkci od 12.2.1951 do 7.1.1952
Adresa Stříbova 450, Přelouč
člen představenstva František Brát
Ve funkci od 27.12.1945 do 12.2.1951
Adresa Studánka 256, Pardubice
člen představenstva Ludmila Vosátková
Ve funkci od 27.12.1945 do 12.2.1951
Adresa Havlíčkova 1018, Pardubice
člen představenstva Oldřich Štrych
Ve funkci od 6.5.1947 do 12.2.1951
Adresa 39, Popkovice
člen představenstva JUDr. Jiří Fabián
Ve funkci od 6.5.1947 do 12.2.1951
Adresa Palackého 227, Pardubice
člen představenstva Marie Postlová
Ve funkci od 21.4.1948 do 12.2.1951
Adresa Železničního pluku 1708, Pardubice
člen představenstva Jaroslav Savič
Ve funkci od 21.4.1948 do 12.2.1951
Adresa 87, Máteřov
člen představenstva Josef Polák
Ve funkci od 27.12.1945 do 21.4.1948
Adresa Češkova 913, Pardubice
člen představenstva Vlastimil Sirůček
Ve funkci od 27.12.1945 do 6.5.1947
Adresa Rašínova 509, Pardubice
člen představenstva Karel Machurka
Ve funkci od 27.12.1945 do 6.5.1947
Adresa Kostelní 99, Pardubice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

IČO (identifikační číslo): 00029793
Jméno: TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 27. 12. 1945
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Živnosti TVAR výrobní družstvo Pardubice

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 12. 1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba plastových a pryžových výrobků
  • Výroba strojů a zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 11. 1992

Statutární orgán TVAR výrobní družstvo Pardubice

Člen statutárního orgánu: Helena Schwarzbachová
Člen statutárního orgánu: Leoš Novák
Člen statutárního orgánu: Jiří Doležal
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Šťovíček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

IČO: 00029793
Firma: TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma: Družstvo
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice III
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 27. 12. 1945

Sídlo TVAR výrobní družstvo Pardubice

Sídlo: Husova 1682, Pardubice 53003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových obalů
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava