Firma TVAR výrobní družstvo Pardubice IČO 00029793


TVAR výrobní družstvo Pardubice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TVAR výrobní družstvo Pardubice (00029793) je Družstvo. Sídlí na adrese Husova 1682, Pardubice 530 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1945 a je stále aktivní. TVAR výrobní družstvo Pardubice má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o TVAR výrobní družstvo Pardubice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TVAR výrobní družstvo Pardubice na Justice.cz
Detailní informace o TVAR výrobní družstvo Pardubice na rzp.cz

Výpis dat pro TVAR výrobní družstvo Pardubice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka DrXVIII 310
IČO (identifikační číslo osoby) 00029793
Jméno TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.12.1945
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 30.04.2014. 20.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 20.5.2014
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 18.12.1992. 7.5.1993 - 20.5.2014
Nedělitelný fond: 20,387.434,89 Kč 7.5.1993 - 11.6.2014
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 27.3.1981 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 4.května 1981 se zapisuje změna článků 4 odst. 1 a 2, 45 odst. 1 písm. g/, 49 písm. a/, 66 odst. 2/, 66 odst. 3/, 67 odst. 1/ stanov. 21.5.1981 - 7.5.1993
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 17.10.1980, usnesení členské schůze přejímajícího družstva ze dne 26.9.1980 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 12.11.1980, č.j. E 0442/22-70/80 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1981 družstva "SNAHA, výrobní družstvo Holice v Čechách" zaps. v pod. rejstříku pod Do 334 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. 23.12.1980
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 13. dubna 1978 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 11.5.1978 se zapisuje změna článků 43 odst. 2/ a 72 odst. 2/ stanov. 1.6.1978 - 7.5.1993
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 29. září 1975 a schválených Českým svazem výrobních družstev v Praze ze dne 4.3.1976. 23.3.1976 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 30. dubna 1971 a ustavující schůze představenstva z téhož dne zapisují se změny a doplňky stanov: článků 36/a odst. 2, 42 odst. 1 písm. /b, 44 odst. 5, 48 odst. 1, 49 odst. 3 a 59 odst. 5, kteréžto změny a dopl ňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 6.12.1971 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 7. března 1969 zapisují se změny článku 39, článku 42 odst. 1b/ a d/ a odst. 2, článku 47 odst. 1 a článku 58 vlastních stanov, kteréžto změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.4.1969 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 29. března 1968 a ustavující schůze představenstva ze dne 6. dubna 1968 se zapisují změny a doplňky stanov: 1/. změny článku 2 odst. 1, článku 3 odst. 1 a článku 59 odst. 5, 2/. doplňky článku 9 odst. 1 o písmeno f/ a článku 16 o článek 16 a/. Tyto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 14.6.1968 - 7.5.1993
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 20. března 1967 zapisují se změny a doplňky stanov v 1. úvodním ustanovení, v článku 2 odst. 1/, čl. 6 odst. 2 a 3, čl. 9 odst. 1 písm. c/ a d/ a odst. 2, čl. 14 odst. 5, čl. 42 odst. 1 písm. c/ a k/, čl. 44 od st. 4, čl. 47 písm. a/, čl. 53, odst. 3, čl. 54 poslední odstavec, čl. 59, čl. 60, čl. 61, čl. 62. Tyto změny a ostatní drobnější úpravy v textech stanov týkají se vnitřních poměrů družstva. 21.4.1967 - 7.5.1993
Podle usnesení členských schůzí ze dne 27. června 1966, schůze představenstva ze dne 16. července 1966 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové ze dne 9. března 1966 podle § 91 odst. 1 zák. č. 109/64 Sb. zapisuje se ke dni 1.července 1966 sloučení družstva TVAR, výrobní družstvo, Pardubice (Do 342) s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. 4.8.1966
Právní poměry družstva se řídí podle nových přijatých stanov schválených členskou schůzí družstva ze dne 3. ledna 1966. Představenstvo družstva se skládá z předsedy družstva a dalších 4-10 členů, volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů) na dobu dvou let. 10.2.1966 - 7.5.1993
Ručení: uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 10.2.1966 - 7.5.1993
Podle usnesení řádné valné hromady ze dne 30. března 1963 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové: a). zapisuje se prodloužení funkčního období u členů představenstva družstva o jeden rok, b). zapisuje se změna článků 30, 33 odst. 6, 34 odst. 3, 36 odst. 4 a 37 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 27.4.1963 - 10.2.1966
Podle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 26. června 1961 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové ze dne 20. dubna 1961 zapisuje se ke dni 1. července 1961 sloučení družstva Novochema, lidové družstvo pro chemickou výrobu, Dolní Roveň (Do 343) s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. Přejímající družstvo převzalo práva a závazky družstva zaniklého. 6.7.1961
Podle usnesení ustavující valné hromady slučovaných výrobních družstev ze dne 26. června 1961 a první schůze představenstva z téhož dne byla schválena změna stanov v článku 1, odstavce 1 a 2 a článku 2, odstavec 3, změna článku 2 odst. 3 stanov se týká vn itřních poměrů družstva. 6.7.1961 - 10.2.1966
Na mimořádné valné hromadě družstva konané 11. listopadu 1958 byly přijaty nové stanovy družstva, kterými se družstvo řídí. 10.1.1959 - 10.2.1966
Ručení - nejvýše dvojnásobné. 7.5.1956 - 10.2.1966
Výbor je pěti až devítičlenný. 7.5.1956 - 10.2.1966
Na mimořádné valné hromadě družstva konané dne 20.června 1955 bylo ve smyslu § 36 a následujících, zákona číslo 53/54 Sb. usneseno splynutí tohoto družstva jako družstva přejímajícího s družstvem: "Lidové družstvo Dřevo - papír v Krouné" jako družstvem sl učovaným. Podle smlouvy o splynutí dané v Krouné 21.června 1955 a v Pardubicích dne 22.června 1955 a schválené Krajským svazem výrobních družstev v Pardubicích v zastoupení ústředního svazu výrobních družstev v Praze splynutí družstev provádí se ke dni 1 .července 1955 bez likvidace. Přejímající družstvo přebírá veškerá aktiva i pasiva slučovaného družstva, které zaniká bez likvidace a družstvo přejímající se stává jeho právním nástupcem. 19.1.1956
Ručení: Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobnou výši upsaných podílů. 7.1.1952 - 7.5.1956
Smlouva družstevní ze dne 13.12.1951. Představenstvo se skládá ze 6 členů. 7.1.1952 - 10.2.1966
Vyhlášky zveřejňují se vyvěšením na informačních tabulích hlavního závodu i všech provozoven. 7.1.1952 - 10.2.1966
Vzhledem na zákon č.100/50 Sb. (podnikový rejstřík) byla firma pod dosavadní spisovou značkou Dv XI 125 z obchodního rejstříku vymazána a přepsána do podnikového rejstříku a má nyní sp. značku Do I 33. Proti tomuto usnesení není opravného prostředku. 21.5.1951 - 10.2.1966
JNV v Pardubicích ze dne 14.2.1951 zn. VIII-191.1-13/2-1951 vymazuje se náhradní správa a náhradní správce. Zapisuje se náhradní orgán podle výměru URD v Praze zn. 374075/IV-kádr.HK/ZB a podle z.č.187/48 Sb., § 5 odst.3, písm.b 12.2.1951 - 10.2.1966
ONV v Pardubicích, výměrem ze dne 2.2.1950 čj. 551-2/2-1950-VIII/S zavedl národní správu ve smyslu dekretu č. 5/45 Sb. a ustanovil národním správcem Centropen, národní podnik v Pardubicích. 8.11.1950 - 12.2.1951
Podle výměru Krajského národního výboru v Pardubicích ze dne 23. května 1949 zn. 551-17/5-1949-VIII vymazuje se národní správa a národní správce firma Koh-i-noor, L. et C. Hardmuth, národní podnik v Českých Budějovicích. 21.12.1949 - 10.2.1966
Zemský národní výbor v Praze dne 7. srpna 1948 čj. VIII/2-3444/8-1948 zavedl národní správu ve smyslu § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 č. 5/45 Sb. a ustanovil národním správcem firmu Koh-i-noor, L. et C. Hardtmuth, národní podnik v  Českých Budějovicích národní podnik zastoupený svým statutárním orgánem, podle ust. § 20 a násl. dekr. č. 100/45 Sb. a vl. nař. č. 6/46 Sb. 17.8.1948 - 21.12.1949
Změna stanov usnesená při mimořádné valné hromadě dne 19.3.1948. Představenstvo čítá 6 členů volených valnou hromadou na tři roky. 21.4.1948 - 10.2.1966
Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 17. října 1945. 27.12.1945
Ručení: Každý člen ručí kromě svých závodních podílů jednonásobnou výší upsaných podílů. 27.12.1945 - 7.1.1952
Oznámení: písemně vyvěšením v provozovnách družstva veřejnosti přístupných. 27.12.1945 - 7.1.1952

Aktuální kontaktní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

Sídlo TVAR výrobní družstvo Pardubice

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 1682 , Pardubice 530 03 30.7.2015
Adresa Husova 1682 , Pardubice 530 03 7.5.1993 - 30.7.2015
Adresa Pardubice Česká republika
27.12.1945 - 7.5.1993

Předmět podnikání TVAR výrobní družstvo Pardubice

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.5.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3.5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nemo věcí 20.5.2014
Silniční motorová doprava nákladní 25.9.2001 - 20.5.2014
Velkoobchod 25.9.2001 - 20.5.2014
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 25.9.2001 - 20.5.2014
Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 25.9.2001 - 20.5.2014
Konstrukční práce pro výrobu forem a přípravků pro plastikářskou výrobu a drobnou strojírenskou činnost 7.5.1993 - 25.9.2001
Silniční motorová doprava 7.5.1993 - 25.9.2001
Mandlování prádla 7.5.1993 - 25.9.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.5.1993 - 25.9.2001
Výroba zboží z plastů, mimo činnosti uvedené v přílohách zákona č. 455/1991 Sb. 7.5.1993 - 25.9.2001

Předmět činnosti TVAR výrobní družstvo Pardubice

Platnost údajů od - do
Výroba v oboru chemie, zejména zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů, výroba obalů a razítek, výroba v oboru kožedělném, zejména v oboru výroby obuvi; 10.3.1989 - 7.5.1993
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v těchto oborech: zakázková výroba obuvi, provádění a montáž kovového těsnění oken a dveří, mandlování prádla a vypínání záclon a deček, opravy obuvi a kožené galanterie, hodinek, čištění šperků a úklidová slu žba; 10.3.1989 - 7.5.1993
Konstrukční práce pro výrobu forem a a přípravků pro plastikářskou výrobu a drobnou strojírenskou činnost (jiná činnost). 10.3.1989 - 7.5.1993
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v těchto oborech: zakázková výroba obuvi, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla, opravy obuvi, punčoch, kožené galanterie, hodinek, čištění šperků a úklidová služba; 16.9.1986 - 10.3.1989
Konstrukční práce pro výrobu forem a výrobu forem pro plastikářskou výrobu 3.5.1983 - 10.3.1989
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v těchto oborech: zakázková výroba obuvi, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla, opravy obuvi, punčoch, kožené galanterie, hodinek, plnicích per; 6.1.1981 - 16.9.1986
Výroba v oboru chemie, zejména zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů, výroba obalů a razítek, výroba v odvětví kožedělném, zejména v oboru výroby obuvi; 6.1.1981 - 10.3.1989
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami, maloobchodní prodej výrobků v oboru chemie, kovo a dřevo, prodej akvarijních potřeb, dále maloobchodní prodej v oboru prodeje obuvi a kožené galanterie , převážně z produkce výrobních družstev. 6.1.1981 - 7.5.1993
Maloobchodní prodej akvarijních potřeb 1.10.1979 - 6.1.1981
Výroba v oboru chemie, zejména zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů, výroba obalů a razítek; 23.3.1976 - 6.1.1981
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru oprav hodinek, plnicích per, hudebních nástrojů, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla; 23.3.1976 - 6.1.1981
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní prodej výrobků v oboru chemie, kovo a dřevo, převážně z produkce výrobních družstev. 23.3.1976 - 6.1.1981
Výroba gumových a jiných razítek 17.9.1974 - 23.3.1976
Obchodní činnost spojená s vlastní výrobou, opravářskými pracemi a zajišťování služeb, jakož i s výrobou jiných hlavně družstevních dodavatelů. 4.12.1971 - 23.3.1976
Obchodní činnost související s výrobou a opravářskými pracemi a zajišťování služeb. 2.9.1971 - 4.12.1971
Výroba a opravářské práce v odvětví chemie, zejména v těchto základních oborech: zpracování termosetů, termoplastů, sklolaminátů a obaloviny, 2.9.1971 - 23.3.1976
Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru oprav hodinek, plnicích per, hudebních nástrojů, provádění kovového těsnění oken a dveří, mandlování a žehlení prádla a pod. 2.9.1971 - 23.3.1976
Výroba a opravářské práce odvětví chemie, zejména v těchto základních oborech: výroba termosetů, termoplastů, sklolaminátů a obaloviny, 2.11.1970 - 2.9.1971
Zajišťování služeb obyvatelstvu v oboru oprav hodinek, plnících per, hudebních nástrojů, pokládání podlahové krytiny, provádění kovového těsnění oken a t.d. 2.11.1970 - 2.9.1971
Prodej svých výrobků a výrobků nakoupených od jiných organizací, příp. od občanů na vlastní obchodní síti. 2.11.1970 - 2.9.1971
Účelem družstva je podporovati členy v jejich živnosti, hospodaření, práci, podnikavosti a vynalézavosti společným provozováním výroby a prodejem plnicích per a jejich součástek, psacích potřeb a předmětů z umělých hmot a společným nákupem surovin, potřeb i nástrojů, sloužících ku provozování vytčené působnosti. Za tím účelem opatří si družstvo příslušná živnostenská oprávnění. Účelu toho má být dosaženo tím způsobem: a) zřízením společných dílen; b) provozováním výroby na účet společný; c) podporováním spořivosti svých členů přijímáním a úrokováním členských úsporných vkladů; d) úsilím o odborné zdokonalení členů; e) péčí o družstevní uvědomění a kulturní povznesení svých členů pořádáním vzdělávacích kursů a poučných přednášek podle ustanovení § 1 vládního nařízení z 18. května 1935, č. 116 Sb. z. a n., vyvíjejíc tuto činnost jen jako vedlejší a podružnou. Činnost družstva jest obmezena na členy. Toto ustanovení se týká jen zaměstnanců družstva. 27.12.1945 - 2.11.1970

vedení firmy TVAR výrobní družstvo Pardubice

Statutární orgán TVAR výrobní družstvo Pardubice

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za družstvo jedná navenek představenstvo nebo předseda nebo místopředseda. 25.9.2001
Zastupování a podepisování: Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Za družstvo podepisují dva členové představenstva a to předseda (v nepřítomnosti místopředseda) a jeden člen představenstva. 7.5.1993 - 25.9.2001
Zastupování a podepisování: K zastupování družstva je oprávněn předseda neb jeho zástupce. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda neb jeho zástupce a další člen představenstva. 10.2.1966 - 7.5.1993
Zastupování a zanmenání: Družstvo jsou oprávněni zastupovat vždy alespoň dva členové představenstva. Znamenání, k firmě připojí alespoň dva členové představenstva své podpisy. 7.1.1952 - 10.2.1966
Náhradní orgán vykonává působnost představenstva družstva. Náhradní orgán znamená firmu tak, že ke znění firmy družstva připojí dva členové náhradního orgánu své podpisy. 12.2.1951 - 7.1.1952
Znamenání firmy: Za znamenání firmy připojí se dodatek "Národní správa" a firemní znamenání Centropenu, národního podniku v Pardubicích. 8.11.1950 - 12.2.1951
Znamenání firmy: Za znění firmy kýmkoliv napsané nebo vytištěné se záhlavím "Národní správa firmy" se připojí dodatek "KOH-I-NOOR, L. et C. Hardtmuth, národní podnik v Českých Budějovicích národní správce" a vlastnoruční podpis ředitele tohoto národního podniku nebo někte rého z jeho náměstků. 17.8.1948 - 8.11.1950
Oprávněni zastupovati: dva členové představenstva. Znamenání firmy: ku znění firmy připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. 27.12.1945 - 17.8.1948
předseda družstva Zdeněk Korbel 9.7.2019
Vznik členství 3.5.2019
Vznik funkce 3.5.2019
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
místopředseda družstva Ing. Tomáš Šťovíček 9.7.2019
Vznik členství 3.5.2019
Vznik funkce 3.5.2019
Adresa: 77 , Staré Jesenčany 530 02
člen představenstva Jiří Doležal 9.7.2019
Vznik členství 3.5.2019
Adresa: U Josefa 117 , Pardubice 530 09
člen představenstva Leoš Novák 9.7.2019
Vznik členství 3.5.2019
Adresa: 162 , Dolní Roveň 533 71
člen představenstva Helena Schwarzbachová 9.7.2019
Vznik členství 3.5.2019
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Karel Machurka 27.12.1945 - 6.5.1947
Adresa: Kostelní 99 , Pardubice 530 02
člen představenstva Vlastimil Sirůček 27.12.1945 - 6.5.1947
Adresa: Rašínova 509 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Josef Polák 27.12.1945 - 21.4.1948
Adresa: Češkova 913 , Pardubice 530 02
člen představenstva František Brát 27.12.1945 - 12.2.1951
Adresa: Potěšilova 256 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ludmila Vosátková 27.12.1945 - 12.2.1951
Adresa: Havlíčkova 1018 , Pardubice 530 02
člen představenstva JUDr. Jiří Fabián 6.5.1947 - 12.2.1951
Adresa: Palackého třída 227 , Pardubice 530 02
člen představenstva Oldřich Štrych 6.5.1947 - 12.2.1951
Adresa: 39 , Popkovice Česká republika
člen představenstva Marie Postlová 21.4.1948 - 12.2.1951
Adresa: Železničního pluku 1708 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jaroslav Savič 21.4.1948 - 12.2.1951
Adresa: 87 , Máteřov Česká republika
člen náhradního orgánu Josef Poříz 12.2.1951 - 7.1.1952
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice 530 02
člen náhradního orgánu Marie Doskočilová 12.2.1951 - 7.1.1952
Adresa: 151 , Staré Čivice Česká republika
člen náhradního orgánu Božena Havlíčková 12.2.1951 - 7.1.1952
Adresa: Kostnická 254 , Pardubice 530 06
člen náhradního orgánu Rudolf Štoček 12.2.1951 - 7.1.1952
Adresa: Stříbova 450 , Přelouč Česká republika
předseda družstva Josef Poříz 7.1.1952 - 17.4.1956
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jaroslav Savič 7.1.1952 - 17.4.1956
Adresa: 87 , Máteřov Česká republika
člen představenstva Františka Novotná 7.1.1952 - 17.4.1956
Adresa: Tyršovo nábřeží 1486 , Pardubice 530 02
člen představenstva František Brát 7.1.1952 - 17.4.1956
Adresa: Komenského 46 , Pardubičky Česká republika
předseda družstva Karel S Hausmann 17.4.1956 - 16.1.1959
Adresa: Jiříkova 692 , Pardubice Česká republika
místopředseda Marie Doskočilová 7.1.1952 - 11.8.1959
Adresa: 151 , Staré Čivice Česká republika
člen představenstva Rudolf Štoček 7.1.1952 - 11.8.1959
Adresa: Střelova 450 , 535 01 Přelouč Česká republika
místopředseda Josef Poříz 17.4.1956 - 11.8.1959
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice 530 02
člen představenstva Marie Víšková 17.4.1956 - 11.8.1959
Adresa: 71 , Jezbořice 530 02
člen představenstva František Veselý 17.4.1956 - 11.8.1959
Adresa: Na Hrádku 101 , 530 02 Pardubice Česká republika
místopředseda František Veselý 11.8.1959 - 6.11.1959
Adresa: Na Hrádku 101 , 530 02 Pardubice Česká republika
člen představenstva Josef Poříz 11.8.1959 - 6.11.1959
Adresa: Nerudova 1840 , Pardubice 530 02
člen představenstva Emilie Střelková 11.8.1959 - 6.11.1959
Adresa: 2332 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Jarmila Chudá 11.8.1959 - 31.5.1960
Adresa: 2072 , Pardubice Česká republika
předseda družstva Jindřich Tuček 16.1.1959 - 6.7.1961
Adresa: Jägermannova 720 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Zdeněk Chvála 11.8.1959 - 6.7.1961
Adresa: Na Klínku 288 , Pardubice 530 06
člen představenstva František Veselý 6.11.1959 - 6.7.1961
Adresa: Na Hrádku 101 , 530 02 Pardubice Česká republika
člen představenstva Magda Vraná 31.5.1960 - 6.7.1961
Adresa: Rokycanova 2153 , Pardubice 530 02
člen představenstva Josef Koutenský 6.7.1961 - 12.4.1962
Adresa: Dolní Roveň Česká republika
člen představenstva Marie Kučerová 12.4.1962 - 27.4.1963
Adresa: 1 , Dolní Roveň Česká republika
místopředseda Emilie Střelková 6.11.1959 - 23.9.1964
Adresa: 2332 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Josef Poříz 6.11.1959 - 23.9.1964
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Josef Fidrhel 6.7.1961 - 23.9.1964
Adresa: 187 , Horní Roveň Česká republika
člen představenstva Ing. František Machač 27.4.1963 - 23.9.1964
Adresa: Žižkova 87 , Sezemice 533 04
člen představenstva Miroslav Tuna 23.9.1964 - 10.2.1966
Adresa: 77 , Česká Skalice Česká republika
předseda družstva Ladislav Roženský 6.7.1961 - 4.8.1966
Adresa: Kašparova 1462 , Pardubice 530 02
člen představenstva Marie Zavoralová 6.7.1961 - 4.8.1966
Adresa: Staňkova 1642 , Pardubice 530 02
místopředseda Ing. František Machač 23.9.1964 - 4.8.1966
Adresa: Žižkova 87 , Sezemice 533 04
člen představenstva Emilie Střelková 23.9.1964 - 4.8.1966
Adresa: 2332 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Milan Brada 23.9.1964 - 4.8.1966
Adresa: Dukelská 689 , 534 01 Holice Česká republika
člen představenstva Jaroslav Kodým 4.8.1966 - 21.4.1967
Adresa: Leningradská 2295 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Hana Táborská 4.8.1966 - 14.11.1967
Adresa: Leninovo nám. 907 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Rudolf Štoček 6.7.1961 - 14.6.1968
Adresa: Střelova 450 , 535 01 Přelouč Česká republika
člen představenstva Václav Škaryd 10.2.1966 - 14.6.1968
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
předseda družstva Bohuslav Pulpán 4.8.1966 - 14.6.1968
Adresa: 17. listopadu 249 , Pardubice 530 02
místopředseda Emilie Střelková 4.8.1966 - 14.6.1968
Adresa: 2332 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Marie Zavoralová 21.4.1967 - 14.6.1968
Adresa: U Marka 2542 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jindřich Svoboda 14.11.1967 - 14.6.1968
Adresa: Stavbařů 152 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. František Machač 4.8.1966 - 6.12.1971
Adresa: Žižkova 87 , Sezemice 533 04
místopředseda Václav Škaryd 14.6.1968 - 6.12.1971
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
člen představenstva František Prokop 14.6.1968 - 6.12.1971
Adresa: Slovenského povstání 1053 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Jiří Švec 14.6.1968 - 6.12.1971
Adresa: J. E. Purkyně 687 , Chrudim 537 01
člen představenstva Bohumil Hromas 14.6.1968 - 17.9.1974
Adresa: Pichlova 2534 , Pardubice 530 02
člen představenstva Marcela Chocholoušová 14.6.1968 - 17.9.1974
Adresa: Havlíčkova 84 , Pardubice 530 02
člen představenstva Eva Tučková 6.12.1971 - 17.9.1974
Adresa: 0 Moravany Česká republika
člen představenstva Jiří Čeliš 6.12.1971 - 17.9.1974
Adresa: Palackého 2560 , 530 02 Pardubice Česká republika
člen představenstva Bohuslava Pecková 17.9.1974 - 20.5.1975
Adresa: Kosmonautů 242 , Pardubice 530 09
člen představenstva Miloslava Michálková 17.9.1974 - 18.6.1975
Adresa: Jiráskova 71 , 530 02 Pardubice Česká republika
člen představenstva Emilie Střelková 6.12.1971 - 23.3.1976
Adresa: kpt. Nálepky 2332 , Pardubice 530 02
člen představenstva Bohuslava Dušková 20.5.1975 - 8.11.1976
Adresa: Kosmonautů 242 , Pardubice 530 09
člen představenstva Miloslava Keprová 18.6.1975 - 8.11.1976
Adresa: Jiráskova 71 , 530 02 Pardubice Česká republika
člen představenstva Věra Vrátná 6.12.1971 - 12.5.1977
Adresa: Bezdíčkova 1305 , Pardubice 530 03
člen představenstva Marie Zavoralová 17.9.1974 - 12.5.1977
Adresa: U Marka 2542 , Pardubice 530 02
člen představenstva Irena Hošková 8.11.1976 - 12.5.1977
Adresa: Družstevní 118 , Pardubice 530 09
místopředseda Ing. Miroslav Provazník 6.12.1971 - 30.7.1980
Adresa: 208 , Horní Ředice 533 75
člen představenstva Václav Škaryd 6.12.1971 - 30.7.1980
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
člen představenstva Vladimíra Ducháčová 8.11.1976 - 30.7.1980
Adresa: 123 , Horní Ředice 533 75
člen představenstva Soňa Topičová 12.5.1977 - 30.7.1980
Adresa: Petra Jilemnického 2220 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Josef Malý 17.9.1974 - 16.2.1981
Adresa: 220 , Holice v Čechách Česká republika
člen představenstva Vlasta Holubová 23.3.1976 - 16.2.1981
Adresa: Kosmonautů 251 , Pardubice 530 09
místopředseda Václav Škaryd 30.7.1980 - 16.2.1981
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jaroslava Korbelová 30.7.1980 - 16.2.1981
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Hana Filipová 30.7.1980 - 9.9.1982
Adresa: Kosmonautů 171 , 530 09 Pardubice Česká republika
člen představenstva Jaroslava Štenglová 16.2.1981 - 9.9.1982
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
předseda družstva Ing. Jindřich Svoboda 14.6.1968 - 28.5.1985
Adresa: Stavbařů 152 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ladislav Jelínek 12.5.1977 - 7.12.1987
Adresa: Brožíkova 435 , Pardubice 530 09
člen představenstva Milada Pavlíková 12.5.1977 - 7.12.1987
Adresa: Rosická 145 , Pardubice 530 09
místopředseda Ing. Miroslav Provazník 16.2.1981 - 12.7.1990
Adresa: 208 , Horní Ředice 533 75
člen představenstva Václav Škaryd 16.2.1981 - 12.7.1990
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
člen představenstva Eva Sochová 16.2.1981 - 12.7.1990
Adresa: Vrchlického 250 , Holice 534 01
člen představenstva Oldřich Vohralík 16.2.1981 - 12.7.1990
Adresa: Holubova 848 , Holice 534 01
člen představenstva Jiřina Valičková 9.9.1982 - 12.7.1990
Adresa: Labská 34 , Pardubice 530 02
člen představenstva Zdena Palatová 9.9.1982 - 12.7.1990
Adresa: 99 , Slepotice 530 02
předseda družstva Ing. Stanislav Čech 28.5.1985 - 12.7.1990
Adresa: U Suchého dubu 171 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jindřich Svoboda 28.5.1985 - 12.7.1990
Adresa: Stavbařů 152 , Pardubice 530 09
člen představenstva Jiří Čeliš 7.12.1987 - 12.7.1990
Adresa: Nerudova 1229 , Pardubice 530 02
člen představenstva Alena Krpatová 7.12.1987 - 12.7.1990
Adresa: Rožkova 2432 , Pardubice 530 02
místopředseda Luděk Rak 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: 94 , Staré Hradiště 533 52
člen představenstva Zdeněk Šedivý 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
člen představenstva Josef Kajzr 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: 102 , Černá za Bory Česká republika
člen představenstva Zdeněk Korbel 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Sverdlova 865 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Rádl 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Sverdlova 479 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Petr Horák 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Jiří Albrecht 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Staňkova 1322 , Pardubice 530 02
člen představenstva Vladimír Pražan 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Na Obci 81 , Choteč 533 04
člen představenstva Marie Haitmanová 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Gottwaldova 479 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Zdena Výšková 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Dukelská 380 , Holice 534 01
člen představenstva Josef Kain 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: Sadová 965 , Holice 534 01
člen představenstva Marie Procházková 12.7.1990 - 31.12.1991
Adresa: 24 , Drozdice Česká republika
člen představenstva Jiří Švec 12.7.1990 - 1.6.1994
Adresa: J. E. Purkyně 687 , Chrudim 537 01
člen představenstva Václav Buršík 31.12.1991 - 1.6.1994
Adresa: Brožíkova 435 , Pardubice 530 09
člen představenstva Jiřina Jetmarová 12.7.1990 - 10.6.1994
Adresa: Na Bukovině 1420 , Pardubice 530 03
člen představenstva Jaroslav Pleskot 31.12.1991 - 10.6.1994
Adresa: Studánecká 1281 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Miloš Hak 31.12.1991 - 11.12.1997
Adresa: B. Němcové 149 , Čeperka 533 45
člen představenstva Ing. Alena Mejstříková 10.6.1994 - 11.12.1997
Adresa: Anenská 1296 , Pardubice 530 02
člen představenstva Milan Bukač 10.6.1994 - 11.12.1997
Adresa: Jungmannova 157 , Sezemice 533 04
předseda družstva Ing. Vladislav Petříček 12.7.1990 - 31.7.2000
Adresa: Česká republika
Rohoznice 23, p. Staré Ždánice
místopředseda Zdeněk Korbel 31.12.1991 - 31.7.2000
Adresa: Sverdlova 865 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Vladimír Pražan 10.6.1994 - 31.7.2000
Adresa: 81 , Choteč Česká republika
člen představenstva Zdeněk Šedivý 10.6.1994 - 31.7.2000
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
člen představenstva Petr Jirout 11.12.1997 - 31.7.2000
Adresa: Husova 1673 , Pardubice 530 03
člen představenstva Marie Přikrylová 11.12.1997 - 23.8.2003
Zánik členství 6.5.2003
Adresa: Erno Košťála 1003 , Pardubice 530 12
člen představenstva Josef Kajzr 11.12.1997 - 23.8.2003
Zánik členství 6.5.2003
Adresa: Jabloňová 102 , Pardubice 533 01
předseda družstva Ing. Vladislav Petříček 31.7.2000 - 23.8.2003
Zánik členství 6.5.2003
Zánik funkce 6.5.2003
Adresa: 23 , Rohoznice 533 41
místopředseda Zdeněk Korbel 31.7.2000 - 23.8.2003
Zánik členství 6.5.2003
Zánik funkce 6.5.2003
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
člen představenstva Vladimír Pražan 31.7.2000 - 23.8.2003
Zánik členství 6.5.2003
Adresa: Na Obci 81 , Choteč 533 04
člen představenstva Helena Schwarzbachová 31.7.2000 - 23.8.2003
Zánik členství 6.5.2003
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Pavel Uhlíř 31.7.2000 - 23.8.2003
Zánik členství 6.5.2003
Adresa: Na Hrádku 1942 , Pardubice 530 02
předseda družstva Zdeněk Korbel 23.8.2003 - 15.2.2007
Vznik členství 6.5.2003
Zánik členství 2.5.2006
Vznik funkce 6.5.2003
Zánik funkce 2.5.2006
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
místopředseda družstva Marie Přikrylová 23.8.2003 - 15.2.2007
Vznik členství 6.5.2003
Zánik členství 2.5.2006
Vznik funkce 6.5.2003
Zánik funkce 2.5.2006
Adresa: Erno Košťála 1003 , Pardubice 530 12
člen představenstva Vladimír Pražan 23.8.2003 - 15.2.2007
Vznik členství 6.5.2003
Adresa: Na Obci 81 , Choteč 533 04
člen představenstva Helena Schwarzbachová 23.8.2003 - 15.2.2007
Vznik členství 6.5.2003
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Pavel Uhlíř 23.8.2003 - 15.2.2007
Vznik členství 6.5.2003
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: Na Hrádku 1942 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Alena Mejstříková 23.8.2003 - 15.2.2007
Vznik členství 6.5.2003
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: Anenská 1296 , Pardubice 530 02
člen představenstva Zdeňka Vaňurová 23.8.2003 - 15.2.2007
Vznik členství 6.5.2003
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: 52 , Přelouč 535 01
předseda družstva Zdeněk Korbel 15.2.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 4.5.2009
Vznik funkce 2.5.2006
Zánik funkce 4.5.2009
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
místopředseda družstva Vladimír Pražan 15.2.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 4.5.2009
Vznik funkce 2.5.2006
Zánik funkce 4.5.2009
Adresa: Na Obci 81 , Choteč 533 04
člen představenstva Marie Přikrylová 15.2.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 4.5.2009
Adresa: Erno Košťála 1003 , Pardubice 530 12
člen představenstva Helena Schwarzbachová 15.2.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 4.5.2009
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Pavel Uhlíř 15.2.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 4.5.2009
Adresa: Na Hrádku 1942 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová 15.2.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 4.5.2009
Adresa: Riegrova 269 , Pardubice 533 51
člen představenstva Naděžda Navrátilová 15.2.2007 - 31.7.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 4.5.2009
Adresa: 88 , Staré Jesenčany 530 02
předseda družstva Zdeněk Korbel 31.7.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 3.5.2012
Vznik funkce 4.5.2009
Zánik funkce 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
místopředseda družstva Helena Schwarzbachová 31.7.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 3.5.2012
Vznik funkce 4.5.2009
Zánik funkce 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Alena Krpatová 31.7.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 3.5.2012
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2157 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jiřina Mohoutová 31.7.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 3.5.2012
Adresa: Zborovská 455 , Sezemice 533 04
člen představenstva Pavel Uhlíř 31.7.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 3.5.2012
Adresa: Na Hrádku 1942 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová 31.7.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 3.5.2012
Adresa: Riegrova 269 , Pardubice 533 51
člen představenstva Alena Raisnerová 31.7.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 4.5.2009
Zánik členství 3.5.2012
Adresa: K Blahobytu 427 , 530 02 Pardubice Česká republika
předseda družstva Zdeněk Korbel 25.5.2012 - 20.5.2014
Vznik členství 3.5.2012
Vznik funkce 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
místopředseda družstva Helena Schwarzbachová 25.5.2012 - 20.5.2014
Vznik členství 3.5.2012
Vznik funkce 3.5.2012
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Alena Krpatová 25.5.2012 - 20.5.2014
Vznik členství 3.5.2012
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2157 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jiřina Mohoutová 25.5.2012 - 20.5.2014
Vznik členství 3.5.2012
Adresa: Zborovská 455 , Sezemice 533 04
člen představenstva Leoš Novák 25.5.2012 - 20.5.2014
Vznik členství 3.5.2012
Adresa: 162 , 533 71 Dolní Roveň Česká republika
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová 25.5.2012 - 20.5.2014
Vznik členství 3.5.2012
Adresa: Riegrova 269 , Pardubice 533 51
člen představenstva Alena Raisnerová 25.5.2012 - 20.5.2014
Vznik členství 3.5.2012
Adresa: K Blahobytu 427 , 530 02 Pardubice Česká republika
předseda družstva Zdeněk Korbel 20.5.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 30.4.2015
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
místopředseda družstva Helena Schwarzbachová 20.5.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 30.4.2015
Vznik funkce 3.5.2012
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Alena Krpatová 20.5.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2157 , Pardubice 530 02
člen představenstva Jiřina Mohoutová 20.5.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Zborovská 455 , Sezemice 533 04
člen představenstva Leoš Novák 20.5.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: 162 , Dolní Roveň 533 71
člen představenstva Ing. Milada Cyrusová 20.5.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Riegrova 269 , Pardubice 533 51
člen představenstva Alena Raisnerová 20.5.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: K Blahobytu 421 , Pardubice 530 02
předseda družstva Zdeněk Korbel 30.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 3.5.2019
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 3.5.2019
Adresa: Jana Zajíce 865 , Pardubice 530 12
místopředsedkyně družstva Helena Schwarzbachová 30.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 3.5.2019
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 3.5.2019
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
člen představenstva Jaroslava Lipoldová 30.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 3.5.2019
Adresa: Havlíčkova 310 , Sezemice 533 04
člen představenstva Jiří Doležal 30.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 3.5.2019
Adresa: U Josefa 117 , Pardubice 530 09
člen představenstva Leoš Novák 30.7.2015 - 9.7.2019
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 3.5.2019
Adresa: 162 , Dolní Roveň 533 71

Sbírka Listin TVAR výrobní družstvo Pardubice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXVIII 310/SL 48 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z čl.schůze Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2015 9.7.2015 6.8.2015 5
DrXVIII 310/SL 47 zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2015 14.5.2015 20.5.2015 9
DrXVIII 310/SL 46 účetní závěrka [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 9.4.2015 14.5.2015 20.5.2015 10
DrXVIII 310/SL 45 účetní závěrka [2013]  rozvaha+příloha,ds Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2014 23.5.2014 29.5.2014 11
DrXVIII 310/SL 44 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2014 23.5.2014 26.5.2014 11
DrXVIII 310/SL 43 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2014 26.5.2014 8
DrXVIII 310/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2014 26.5.2014 17
DrXVIII 310/SL 41 notářský zápis NZ 135/2014 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2014 14.5.2014 26.5.2014 21
DrXVIII 310/SL 40 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora ds Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2013 24.5.2013 27.5.2013 22
DrXVIII 310/SL 39 ostatní zápis z VČS Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2012 23.5.2012 31.5.2012 6
DrXVIII 310/SL 38 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2012 22.5.2012 30.5.2012 22
DrXVIII 310/SL 37 ostatní 2010,pen.toky,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2010 10.5.2011 11.5.2011 4
DrXVIII 310/SL 36 zpráva auditora 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2011 10.5.2011 11.5.2011 2
DrXVIII 310/SL 35 výroční zpráva 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2011 10.5.2011 11.5.2011 6
DrXVIII 310/SL 34 účetní závěrka 2010,příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 11.5.2011 8
DrXVIII 310/SL 33 účetní závěrka 2010,výkaz zz,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2011 10.5.2011 11.5.2011 3
DrXVIII 310/SL 32 účetní závěrka 2010,rozvaha,el. Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2011 10.5.2011 11.5.2011 4
DrXVIII 310/SL 29 zpráva auditora ,email Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2010 18.6.2010 14.7.2010 1
DrXVIII 310/SL 28 ostatní výkazy 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2010 18.6.2010 14.7.2010 2
DrXVIII 310/SL 27 účetní závěrka 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2010 18.6.2010 14.7.2010 4
DrXVIII 310/SL 31 účetní závěrka - příloha k ú.z. 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2010 14.6.2010 7
DrXVIII 310/SL 30 účetní závěrka - výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2010 14.6.2010 5
DrXVIII 310/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 219/2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 23.11.2009 23.2.2010 23.2.2010 14
DrXVIII 310/SL 25 ostatní zápis z čl. schůze Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2009 7.7.2009 31.7.2009 6
DrXVIII 310/SL 24 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2009 15.5.2009 20
DrXVIII 310/SL 23 ostatní VČS 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 7
DrXVIII 310/SL 22 ostatní zpráva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 1
DrXVIII 310/SL 21 ostatní - příloha k ú.z. 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 9
DrXVIII 310/SL 20 účetní závěrka - výsledovka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 2
DrXVIII 310/SL 19 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2008 19.5.2008 4
DrXVIII 310/SL 18 ostatní - výkaz zisku a ztrát 2006 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2007 28.5.2007 28.5.2007 2
DrXVIII 310/SL 16 účetní závěrka - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2007 28.5.2007 28.5.2007 2
DrXVIII 310/SL 15 ostatní - příloha k ÚZ 2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2007 28.5.2007 9
DrXVIII 310/SL 12 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2006 31.5.2006 31.5.2006 20
DrXVIII 310/SL 11 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2005 20.5.2005 20.5.2005 21
DrXVIII 310/SL 10 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2004 19.5.2004 19.5.2004 18
DrXVIII 310/SL 8 účetní závěrka  za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2003 3.6.2003 3.6.2003 21
DrXVIII 310/SL 7 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva - NZ 113/2002, .... Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2002 11.7.2002 11.7.2002 31
DrXVIII 310/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2002 6.6.2002 6.6.2002 21
DrXVIII 310/SL 5 stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2001 28.6.2001 26
DrXVIII 310/SL 4 účetní závěrka - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2001 30.5.2001 30.5.2001 20
DrXVIII 310/SL 3 stanovy společnosti, ostatní - zápis z člen. schůze Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2000 29.6.2000 36
DrXVIII 310/SL 1 ostatní - zápis z členské schůze Krajský soud v Hradci Králové 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

IČO (identifikační číslo) 00029793
Jméno TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 13.11.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo TVAR výrobní družstvo Pardubice

Živnosti a provozovny TVAR výrobní družstvo Pardubice

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Husova 1682, Pardubice 530 03
Identifikační číslo provozovny 1000691594
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.6.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 211, Dolní Roveň 533 71
Identifikační číslo provozovny 1000691608
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 6.6.2001

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.12.1992

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 21.6.2004

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Mandlování prádla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1992
Zánik oprávnění 25.7.2001

Živnost č. 6 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba zboží z plastů, mimo činnosti uvedené v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1992
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 8 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Konstrukční práce pro výrobu forem a přípravků pro plastikářskou výrobu a drobnou strojírenskou činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1992
Zánik oprávnění 6.6.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TVAR výrobní družstvo Pardubice

Člen statutárního orgánu Leoš Novák
Člen statutárního orgánu Jiří Doležal
Člen statutárního orgánu Zdeněk Korbel
Člen statutárního orgánu Helena Schwarzbachová
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Šťovíček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TVAR výrobní družstvo Pardubice

IČO: 00029793
Firma: TVAR výrobní družstvo Pardubice
Právní forma: Družstvo
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice III
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.12.1945

Sídlo TVAR výrobní družstvo Pardubice

Sídlo: Husova 1682, Pardubice 530 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových obalů
Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
tracking image