Firma TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. IČO 60193638


TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. (60193638) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tiskařská 257, 108 00 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2359
IČO (identifikační číslo osoby) 60193638
Jméno TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 9.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. přijala dne 2.9.2005 následující usnesení:1. Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 41194403, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 4736, která vlastní 132 kusů (jednostotřicet dva) akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. ojmenovité hodnotě l.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1.184 akcií TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií vlastněných společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. činí 133,184.000,-- Kč (slovy: jednostotřicettři miliony jednostoosmdesátčtyřitisíce korun českých), tj. 97,93 % základního kapitálu TTC TECHKOM CENTRTUM, a.s. Tyto akcie jsou vlistinné podobě znějící na majitele.2. Skutečnost, že společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. je osobou vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97,93 % základního kapitálu společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., je osvědčena dvěma prohlášeními společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. vden podání žádosti osvolání mimořádné valné hromady avden konání mimořádné valné hromady (prohlášení jsou přílohou číslo 8 a 9 tohoto notářského zápisu) adále fyzickým předložením listinných akcií na mimořádné valné hromadě.3. Valná hromada rozhodla opřechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., tj. kmenových akcií na majitele emitovaných společností TTC TECHKOM CENTRUM, a.s., které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, společnosti TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., na hlavního akcionáře, kterým je společnost TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. se sídlem Praha 10, Třebohostická 987/5, PSČ 100 00, IČ 411 944 03, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 4736, ato za protiplnění ve výši 387.801,50 Kč (slovy: třistaosmdesátsedmtisíc osmsetjedna koruna česká 50/100) za každou jednu listinnou akcii na majitele ojmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) aza protiplnění ve výši 388,--Kč (slovy: třistaosmdesátosm korun českých) za každou jednu listinnou akcii na majitele ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ato súčinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu akcií). Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem jsou osoby odlišné od hlavního akcionáře.Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem zpracovaným firmou PROSCON, s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Na Zlatnici 13, Praha 4, IČ 49356381, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 19831. Ve znaleckém posudku bylo pro určení výše protiplnění použito metody určen 20.7.2006
Zvýšení základního jmění o nejméně 6.000.000 Kč,- přičemž jepřipuštěno upisování akcií nad částku 6.000.000,-Kč, nejvícevšak o 1.000.000,-Kč a to podle těchto podmínek:l) Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno upsáním akciíčiní nejméně 6.000.000,-Kč (šestmilionů korun českých) tak, ževýše základních jmění společnosti bude činit po zvýšení nejméně142.500.000,-Kč (jednostočtyřicetdvamilionypětsettisíc korunčeských) nejvíce však o 1.000.000,-Kč (jedenmilion korunčeských).2) Upsáno bude 6.000 ks (šesttisíc kusů) a více akcií, nejvýševšak 7.000 ks (sedmtisíc kusů) akcií se jmenovitou hodnotou1.000,-Kč (jedentisíc korun českých), přičemž s akciemi nebudouspojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), upsané akcie budouznít na majitele a budou v zaknihované podobě. Listinaupisovatelů bude k dispozici v sídle společnosti. Náležitostilistiny upisovatelů jsou stanoveny zákonem (§ 165 odst. lobch.zák.)3) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a toAVR/Cardwell B.V.4) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva budesídlo společnosti BIJO TC, a.s. Pro upsání akcií bez využitípřednostního práva se stanovní lhůta dvou měsíců ode dne, kdyuplyne lhůta akcionářům společnosti pro uplatnění přednostníhopráva pro upsání. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.010,-Kč(jedentisícdeset korun českých). Emisní ážio tedy činí 10,-Kč(deset korun českých) na jednu akcii.5) Upsání nových akcií se provede na účet banky číslo9003-101/0100. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti,pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto své právo musívyužít ve lhůtě pro vykonání přednostního práva, která jestanovena v trvání dvou týdnů ode dne, který je stanoven jakodatum počátku běhu této lhůty. Dnem, který se započíná běh lhůtydvou týdnů, je den následující po dni, kdy bude doručenousnesení krajského obchodního soudu o zápisu rozhodnutípředstavenstva do obchodního rejstříku. Při upsání akcií sesplácí celý emisní kurs akcie najednou. 26.11.1997 - 18.6.1998
Členem představenstva, který je na základě písemnéhozmocnění představenstva oprávněn samostatně jednat za spole-čnost a za společnost se podepisovat je Ing. Jiří JaneckýCSc.,bytem Praha 4,Hurbanova 1305. 14.3.1994 - 19.6.1995
Akciová společnost byla založena podle §172 zák.č.513/91 Sb.je-diným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v praze 2,Rašínovo nábř.42, na který přešelmajetek státního podniku Výzkumný a vývojový ústav stavební Pra-ha se sídlem Praha 10,Tiskařská 10, zapsaného v obchodní rej-stříku vedeném u obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl Ps, vložka341, podle § 11 odst.2 zák.č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu ma-jetku státu na jiné osoby,ve znění zák.č.210/93 Sb.V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne24.září 1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov společnosti 1.1.1994 - 18.6.1998
a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve-deného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženove schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný avývojový ústav stavební Praha s.p. č.1664. 1.1.1994 - 18.6.1998

Aktuální kontaktní údaje TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Kapitál TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

zakladni jmění 136 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.2002
zakladni jmění 142 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.6.1998 - 25.10.2002
zakladni jmění 136 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.6.1996 - 18.6.1998
zakladni jmění 52 360 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 19.6.1996

Sídlo TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tiskařská 257 , 108 00 Praha 10 Česká republika
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10
7.10.2016
Adresa Tiskařská 10 , 108 28 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tiskařská 10, PSČ 10828
1.1.1994 - 7.10.2016

Předmět podnikání TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.10.2002 - 24.8.2009
realitní činnost 2.10.2002 - 24.8.2009
správa a údržba nemovitostí 2.10.2002 - 24.8.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.10.2002 - 26.11.2002
geologické práce 2.10.2002 - 26.11.2002
kopírovací práce 2.10.2002 - 26.11.2002
služby pro životní prostředíŽivnost provozovaná průmyslovým způsobem. 2.10.2002 - 26.11.2002
služby pro životní prostředí (provozování živnosti průmyslovýmzpůsobem) 7.10.1998 - 2.10.2002
posuzování vlivů na životní prostředí 26.11.1997 - 2.10.2002
úřední měření 21.3.1997 - 2.10.2002
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 3.1.1996 - 2.10.2002
Pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně služeb s tímspojených 22.12.1995 - 2.10.2002
Projektová činnost v investiční výstavbě 22.12.1995 - 2.10.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkouzboží, které je uvedeno v příl. 2 - 3 zák. č. 455/91 Sb. a tímtozák. vyloučeného 22.12.1995 - 2.10.2002
Opravy motorových vozidel 22.12.1995 - 2.10.2002
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 22.12.1995 - 2.10.2002
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 22.12.1995 - 2.10.2002
Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví (mimo činnostíuvedených v příloze č. 2 zákona č. 455/91 Sb.) 22.12.1995 - 2.10.2002
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenostisídlištních celků) 22.12.1995 - 2.10.2002
Poskytování informačních služeb v oboru přírodních vět 22.12.1995 - 2.10.2002
Výkon zeměměřičských činností 22.12.1995 - 7.10.1998
Výroba stavebních hmot s výjimkou činností uvedených v přílozeč. 1 zák. č. 455/91 Sb. 22.12.1995 - 7.10.1998
Zámečnictví 22.12.1995 - 7.10.1998
Provádění průmyslových staveb 22.12.1995 - 7.10.1998
technické služby ve stavebnictví-inženýring 1.1.1994 - 2.10.2002
výzkumná a vývojová činnost v oblasti stavebnictví a ekologie 1.1.1994 - 2.10.2002
kovoobrábění 1.1.1994 - 2.10.2002
truhlářství 1.1.1994 - 7.10.1998
opravy karosérií 1.1.1994 - 7.10.1998
výroba mechanizačních pomůcek ve stavebnictví 1.1.1994 - 7.10.1998
vydavatelství a nakladatelství 1.1.1994 - 7.10.1998
pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně servisní činno-sti s tím spojené 1.1.1994 - 22.12.1995
výroba stavebních hmot 1.1.1994 - 22.12.1995
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 22.12.1995
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 22.12.1995
zámečnictví 1.1.1994 - 22.12.1995
obchodní činnost 1.1.1994 - 22.12.1995

vedení firmy TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Statutární orgán TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda představenstva Ing. Martin Kubín 26.8.2013
Vznik členství 30.7.2013
Vznik funkce 30.7.2013
Adresa: Olšanská III 93 , 273 41 Brandýsek Česká republika
Olšanská III 93, Olšany, 273 41 Brandýsek
předseda představenstva JUDr. Čestmír Chudoba 26.8.2013
Vznik členství 30.7.2013
Vznik funkce 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Mazurská 524/17, Troja, 181 00 Praha 8
člen představenstva Mgr. Lukáš Chudoba 26.8.2013
Vznik členství 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Mazurská 524/17, Troja, 181 00 Praha 8
Jméno Ing. Jiří Janecký CSc. 1.1.1994 - 14.3.1994
Adresa: Hurbanova 1305 , 140 00 Praha 4-Krč Česká republika
Praha 4-Krč, Hurbanova 1305, PSČ 14000
Jméno RNDr. Evžen Holý 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Pod Viktorkou 6 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Viktorkou 6, PSČ 10000
Jméno Ing. Josef Palatka 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Luční 9 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 9, PSČ 13000
předseda představenstva Ing. Jiří Janecký CSc. 14.3.1994 - 19.6.1995
Adresa: Hurbanova 1305 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hurbanova 1305, PSČ 14000
člen představenstva JUDr. Arnošt Vodička 19.6.1995 - 19.6.1996
Adresa: Křejpského 1512 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512, PSČ 14000
předseda představenstva Ing. Karel Bičovský 19.6.1995 - 26.11.1997
Adresa: U Plynárny 75 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Zdeněk Čížek CSc. 19.6.1995 - 26.11.1997
Adresa: Čechova 31 , 300 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Čechova 31, PSČ 30000
člen představenstva Ing. Emil Korejčík 19.6.1995 - 26.11.1997
Adresa: Počeradská 430 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Počeradská 430, PSČ 18000
místopředseda představenstva Ing. Josef Palatka 19.6.1995 - 26.11.1997
Adresa: Luční 9 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 9, PSČ 13000
člen představenstva Ing. Tomáš Balous 19.6.1996 - 26.11.1997
Adresa: U Sluncové 611 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Sluncové 611/19
předseda představenstva Ing. Veselin Šopov 26.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Komárkova 25 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Komárkova 25
místopředseda představenstva Ing. Karel Bičovský 26.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: U Plynárny 75 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75
člen představenstva Ing. Jaroslav Šťastný 26.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: pplk. Sochora 18 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, pplk. Sochora 18
člen představenstva RNDr. Ing. Milan Žežulka 26.11.1997 - 18.1.2000
Adresa: Tovární 3 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tovární 3
člen představenstva RNDr. Jan Mráz CSc. 26.11.1997 - 30.1.2001
Adresa: Bítovská 1226 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1226
člen představenstva Gerrit Johan Paaimans 7.10.1998 - 30.1.2001
Adresa: Orchideeveld 20 , PM Nieuwerkerk AD IJSSEL Nizozemské království
2914 PM Nieuwerkerk AD IJSSEL, Orchideeveld 20
předseda představenstva Ing. Karel Bičovský 7.10.1998 - 6.9.2001
Zánik funkce 11.1.2001
Adresa: U Plynárny 75 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Šťastný 7.10.1998 - 6.9.2001
Zánik funkce 4.1.2001
Adresa: pplk. Sochora 18 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, pplk. Sochora 18
člen představenstva Ing. Ladislav Šíbl 30.1.2001 - 6.9.2001
Zánik funkce 31.12.2000
Adresa: Bzenecká 4 , Brno Česká republika
Brno, Bzenecká 4, okres Brno-město, PSČ 62800
člen představenstva Mgr. Václav Kratochvíl 30.1.2001 - 6.9.2001
Zánik funkce 4.1.2001
Adresa: Klimentská 32 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 32
člen představenstva Ing. Karel Bičovský 6.9.2001 - 2.10.2002
Vznik funkce 11.1.2001
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: U Plynárny 75 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, U Plynárny 75
člen představenstva Ing. Ján Romančík 6.9.2001 - 2.10.2002
Vznik funkce 11.1.2001
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: K vodojemu 209 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, K vodojemu 209/9, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Josef Palatka 18.1.2000 - 15.10.2004
Zánik členství 22.6.2004
Adresa: Luční 2611 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 2611/9
místopředseda představenstva Ing. Martin Kubín 6.9.2001 - 15.10.2004
Zánik členství 22.6.2004
Vznik funkce 11.1.2001
Adresa: K Bytovkám 375 , Brandýsek Česká republika
Brandýsek, K Bytovkám 375, okres Kladno, PSČ 27341
předseda představenstva JUDr. Čestmír Chudoba 6.9.2001 - 15.10.2004
Zánik členství 22.6.2004
Vznik funkce 11.1.2001
Adresa: Mazurská 524 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 524, PSČ 18200
místopředseda představenstva Ing. Martin Kubín 15.10.2004 - 18.7.2007
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: K Bytovkám 375 , Brandýsek Česká republika
Brandýsek, K Bytovkám 375, okres Kladno, PSČ 27341
předseda představenstva JUDr. Čestmír Chudoba 15.10.2004 - 18.7.2007
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 22.6.2004
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 524, PSČ 18100
člen představenstva Ing. Josef Palatka 15.10.2004 - 18.7.2007
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Luční 2611 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 2611/9, PSČ 13000
člen představenstva Ing. Josef Palatka 18.7.2007 - 24.8.2009
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Luční 2611 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 2611/9, PSČ 13000
místopředseda představenstva Ing. Martin Kubín 18.7.2007 - 26.8.2013
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 30.7.2013
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 30.7.2013
Adresa: Olšanská III. 93 , 273 41 Brandýsek - Olšany Česká republika
Brandýsek - Olšany, Olšanská III. 93, PSČ 27341
předseda představenstva JUDr. Čestmír Chudoba 18.7.2007 - 26.8.2013
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 30.7.2013
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 524/17, PSČ 18000
člen představenstva Mgr. Lukáš Chudoba 24.8.2009 - 26.8.2013
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 30.7.2013
Adresa: Mazurská 524 , 181 00 Praha 8 - Troja Česká republika
Praha 8 - Troja, Mazurská 524/17, PSČ 18100

Dozorčí rada TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Martin Sobota 26.8.2013
Vznik členství 30.7.2013
Vznik funkce 30.7.2013
Adresa: Dolnomlýnská 1630 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Dolnomlýnská 1630/4, Kunratice, 148 00 Praha 4
Jméno Doc.Ing. Zdeněk Matějka Drcs 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Bulharská 4 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Bulharská 4, PSČ 10100
Jméno JUDr. Alena Zahradníčková 1.1.1994 - 19.6.1995
Adresa: Přípotoční 17 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přípotoční 17, PSČ 10100
Jméno Ing. Vlasta Danielová 1.1.1994 - 19.6.1996
Adresa: Kubelíkova 9 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 9, PSČ 13000
člen dozorčí rady Eva Labuťová 19.6.1995 - 19.6.1996
Adresa: Přemyslovská 14 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 14, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Veselin Šopov 19.6.1995 - 26.11.1997
Adresa: Lohniského 747 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lohniského 747, PSČ 15000
Jméno JUDr. Arnošt Vodička 19.6.1996 - 26.11.1997
Adresa: Křejpského 1512 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512
člen dozorčí rady Ing. Richard Vertich 26.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Hovorčovická 1715 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 1715/26
Jméno Ing. Jiří Jungmann 19.6.1996 - 18.1.2000
Adresa: Bronislavova 1418 , Beroun Česká republika
Beroun, Bronislavova 1418
člen dozorčí rady Uwe Schnitger 26.11.1997 - 18.1.2000
Adresa: Biskupcova 1867 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 1867/91
předseda dozorčí rady JUDr. Arnošt Vodička CSc. 26.11.1997 - 18.1.2000
Adresa: Křejpského 1512 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512
člen dozorčí rady Ing. Karel Bičovský 26.11.1997 - 6.9.2001
Zánik funkce 11.1.2001
Adresa: Markušova 1630 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Markušova 1630
člen dozorčí rady JUDr. Arnošt Vodička CSc. 18.1.2000 - 6.9.2001
Zánik funkce 16.8.2000
Adresa: Křejpského 1512 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Křejpského 1512
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jungmann 18.1.2000 - 6.9.2001
Zánik funkce 30.6.2000
Adresa: Bronislavova 1418 , Beroun Česká republika
Beroun, Bronislavova 1418
předseda Ing. Josef Šilhán 6.9.2001 - 15.10.2004
Zánik členství 22.6.2004
Vznik funkce 11.1.2001
Adresa: Radhošťská 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 15, PSČ 13000
člen Ing. Petr Halíř 6.9.2001 - 15.10.2004
Zánik členství 22.6.2004
Vznik funkce 11.1.2001
Adresa: Nuselská 1418 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 1418/51, PSČ 14000
člen Pavel Šubrt 6.9.2001 - 15.10.2004
Zánik členství 22.6.2004
Vznik funkce 11.1.2001
Adresa: Krupná 2085 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Krupná 2085/25, PSČ 14300
člen Ing. Josef Šilhán 15.10.2004 - 18.7.2007
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Radhošťská 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 15, PSČ 13000
předseda Ing. Petr Halíř 15.10.2004 - 18.7.2007
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 22.6.2004
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Nuselská 1418 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 1418/51, PSČ 14000
člen Pavel Šubrt 15.10.2004 - 18.7.2007
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2007
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: Krupná 2085 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Krupná 2085/25, PSČ 14300
člen Ing. Josef Šilhán 18.7.2007 - 26.8.2013
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 30.7.2013
Vznik funkce 23.6.2007
Adresa: Radhošťská 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 15, PSČ 13000
předseda Ing. Petr Halíř 18.7.2007 - 26.8.2013
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 30.7.2013
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 30.7.2013
Adresa: Veronské náměstí 596 , 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy Česká republika
Praha 10 - Horní Měcholupy, Veronské náměstí 596, PSČ 10900
člen dozorčí rady Ing. Milan Těšík 18.7.2007 - 26.8.2013
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 30.7.2013
Vznik funkce 23.6.2007
Adresa: Nerudova 121 , 250 82 Úvaly Česká republika
Úvaly, Nerudova 121, PSČ 25082
člen dozorčí rady Helena Dědičová 26.8.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 30.7.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Za zahradami 404 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Za zahradami 404/18, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 10
člen dozorčí rady Ing. Milan Těšík 26.8.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 30.7.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Nerudova 121 , 250 82 Úvaly Česká republika
Nerudova 121, 250 82 Úvaly

Prokura TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Winzberger 4.8.2016
Adresa: 36 , 251 01 Doubek Česká republika
č.p. 36, 251 01 Doubek
Jméno RNDr. Jan Mráz CSc. 19.6.1995 - 6.9.2001
Adresa: Bítovská 1226 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1226/22, PSČ 14000
Jméno Ing. Jan Winzberger 26.2.2008 - 4.8.2016
Adresa: 36 , 251 01 Doubek Česká republika
Doubek 36, okres Praha-východ, PSČ 25101

Sbírka Listin TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2359/SL 47 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 23.11.2015 4.12.2015 6
B 2359/SL 44 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 24.10.2013 30.10.2013 6
B 2359/SL 43 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.7.2013 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 42 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.7.2013 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 41 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2012 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 40 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 8.8.2013 28.8.2013 1
B 2359/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.10.2012 18.10.2012 20
B 2359/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.10.2011 6.10.2011 20
B 2359/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.12.2010 10.12.2010 21
B 2359/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.11.2009 10.11.2009 23
B 2359/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.7.2009 25.8.2009 1
B 2359/SL 34 ostatní zápis o roz.jedi.akci.spol. Městský soud v Praze 30.6.2009 25.8.2009 1
B 2359/SL 33 ostatní -záp.z mimořádné VH Městský soud v Praze 24.11.2008 12.12.2008 4
B 2359/SL 31 notářský zápis NZ 7/2008 Městský soud v Praze 8.1.2008 28.2.2008 9
B 2359/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.1.2008 28.2.2008 1
B 2359/SL 29 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 9.1.2008 28.2.2008 1
B 2359/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.9.2007 6.9.2007 22
B 2359/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 11.8.2006 11.8.2006 0
B 2359/SL 26 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2005 13.7.2005 0
B 2359/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.10.2004 2.11.2004 0
B 2359/SL 25 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 23.6.2004 18.10.2004 0
B 2359/SL 24 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 22.6.2004 18.10.2004 0
B 2359/SL 23 ostatní zápis z:představ.+ Dr č.4/2004 Městský soud v Praze 22.6.2004 18.10.2004 0
B 2359/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 7.5.2004 14.5.2004 0
B 2359/SL 20 stanovy společnosti /26.11.02/ Městský soud v Praze 16.1.2003 17.1.2003 21.1.2003 0
B 2359/SL 19 ostatní o vztazích+ z představenstva Městský soud v Praze 18.3.2002 31.7.2002 18.10.2002 0
B 2359/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,zpráva auditu,příloha Městský soud v Praze 30.5.2002 31.7.2002 18.10.2002 0
B 2359/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 15.10.2002 0
B 2359/SL 16 notářský zápis -NZ598/02 Městský soud v Praze 27.6.2002 15.10.2002 0
B 2359/SL 15 notářský zápis -NZ564/01 Městský soud v Praze 13.8.2001 15.10.2002 0
B 2359/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2001 15.10.2002 0
B 2359/SL 9 notářský zápis -NZ13/01 Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 8 notářský zápis -NZ12/01 Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.1.2001 14.8.2001 0
B 2359/SL 5 stanovy společnosti +záp.z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.3.1999 9.4.1999 20.4.1999 0
B 2359/SL 4 notářský zápis -NZ104/99 Městský soud v Praze 29.3.1999 9.4.1999 20.4.1999 0
B 2359/SL 3 notářský zápis -NZ447/98+VZ-ÚZ-aud.r.97 Městský soud v Praze 24.6.1998 25.11.1998 0
B 2359/SL 2 notářský zápis -NZ189/97+záp.z VH/26.6.97/ Městský soud v Praze 10.9.1997 12.3.1998 0
B 2359/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.3.1996 12.3.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193638
Jméno TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 20.2.1995
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 1

Sídlo TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Živnosti a provozovny TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Tiskařská 257/10, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1002187192
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.2.1995

Živnost č. 2 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 5 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví (mimo činností uvedených v příloze č.2 zákona č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 10 Výroba stavebních hmot s výjimkou činností uvedených v příloze č.1 zák.č.455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.1995
Zánik oprávnění 28.2.1998
Konec oprávnění 28.2.1998

Živnost č. 12 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 13 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.1995
Zánik oprávnění 25.7.1996

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1995
Zánik oprávnění 31.7.2000
Konec oprávnění 31.7.2000

Živnost č. 15 Poskytování informačních služeb v oboru přírodních věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.1995
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 16 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.1995
Zánik oprávnění 17.7.2002

Živnost č. 17 Provádění a vyhodnocování geologických prací pro stavební účely, s výjimkou prací prováděných hornickým způsobem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.1995
Zánik oprávnění 26.2.2001

Živnost č. 18 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1996
Zánik oprávnění 17.7.2002

Živnost č. 19 Úřední měření

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.1996
Zánik oprávnění 15.11.1999

Živnost č. 20 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1997
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 21 Služby pro životní prostředí

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1997
Zánik oprávnění 17.7.2002

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1998
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 23 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2000
Zánik oprávnění 17.7.2002

Živnost č. 24 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.2001
Zánik oprávnění 17.7.2002
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Čestmír Chudoba
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Kubín
Člen statutárního orgánu JUDr. Lukáš Chudoba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

IČO: 60193638
Firma: TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo TTC TECHKOM CENTRUM, a.s.

Sídlo: Tiskařská 257/10, Praha 108 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
tracking image