Firma TT METEA, a.s. IČO 27741915


TT METEA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TT METEA, a.s. (27741915) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Popelce 3187/12, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 2007 a je stále aktivní. TT METEA, a.s. má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o TT METEA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TT METEA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TT METEA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TT METEA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TT METEA, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19451
IČO (identifikační číslo osoby) 27741915
Jméno TT METEA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.8.2007
Usnesením ze dne 20.listopadu 2009 mimořádná valná hromada společnosti TT METEAL, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnosti WELLYEN , a.s.. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky v Jihlavě, ze dne 20.11.2009, NZ 408/2009, N 456/2009. Obsah rozhodnutí valné hromady Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti TT METEA, a.s., který požádal o svolání mimořádné valné hromady, je obchodní společnost WELLYEN a.s., Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ: 130 00, IČ: 27873251, zapsaná v obchodním rejstříku u Městskéh o soudu v Praze, oddíl B, vložka 11677. Osvědčení společnosti WELLYEN a.s. jakožto hlavního akcionáře: Základní kapitál akciové společnosti TT METEA, a.s. činí 3 770 085,-Kč, slovy: tři milióny sedm set sedmdesát tisíc osmdesát pět korun českých a je rozdělen na 342735 kusů kmenových akcií na m ajitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 11 Kč. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář WELLYEN, a.s. je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 193 (tři sta třiceti sedmi tisíc sto devadesáti tří) kusů nekotovaných kmen ových akcií společnosti TT METEA, a.a.(vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11,-Kč, znějící na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,38% (devadesát osm celých třicet osm setin procenta) základního kapitálu a hlasových práv ve společnosti TT METEA a.s.. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekotované kmenové akcie společnosti TT METEA, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnot ě 11,-Kč (jedenáct korun českých), znějící na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s.. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 16,-Kč (šestnáct korun českých) za každou jednu nekotovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 11,-Kč, znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Tato výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o společnosti TT METEA,a.s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem byla v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFI-TEN a.s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 20/682, PSČ: 110 00, IČ: 25133 497; znalecký posudek má číslo 1064/2009 a byl vypracován dne 3.listopadu 2009 Ing. Jaromírem Daňkem. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: " Přiměřená hodnota protiplnění za 1 ks účastnického cenného papíru - akcie emitenta TT MET EA, a.s. v nominální hodnotě 11,-Kč je odhadnuta ve výši 16,72 Kč, slovy: šestnáct a 72/100 korun českých". Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE,a.s. se sídlem v Brně, Veveří 111 (Pl atinium), PSČ: 616 00, IČ: 27758419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8:30 do 16:00 hodin v jejím sídle (Veveří 111,Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na adre se corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538705789. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje j inak. Výplata protiplnění Hlavní akcionář, společnost WELLYEN a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše specifikovaná společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění ez zbytečného odkladu po p ředložení jejich účastnických cenných papírů (akcií).Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papír y do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupného dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti TT METEA, a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 20.11.2009 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti TT METEA a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodníh o zákoníku, a to každý pracovní den od 09:00 do 12:00 hodin. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. 30.11.2009 - 25.1.2010
Společnost vznikla rozdělením společnosti TESLA Jihlava, a.s., IČ: 463 47 518, se sídlem Jihlava, Havlíčkova 30, PSČ: 586 26 a přešlo na ni jmění výše uvedené právnické osoby, v rozsahu uvedeném v projektu rozdělení. Rozdělením výše uvedené právnické osoby současně vznikly společnosti: MODIA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 893 TTH Investment, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915. 21.8.2007

Aktuální kontaktní údaje TT METEA, a.s.

Kapitál TT METEA, a.s.

zakladni jmění 3 770 080 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.8.2007

Akcie TT METEA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 11 Kč 342 735 17.10.2013
Kmenové akcie na majitele 11 Kč 342 735 21.8.2007 - 17.10.2013

Sídlo TT METEA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 17.10.2013
Adresa 53 , Jihlava 586 01 16.11.2012 - 17.10.2013
Adresa Hruškové Dvory 53 , 586 01 Jihlava Česká republika
21.8.2007 - 16.11.2012

Předmět podnikání TT METEA, a.s.

Platnost údajů od - do
daňové poradenství 12.11.2010 - 2.11.2018
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.7.2009 - 14.9.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 22.7.2009 - 14.9.2015
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 21.9.2007 - 22.7.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 21.9.2007 - 22.7.2009
zprostředkování obchodu a služeb 21.9.2007 - 22.7.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 21.9.2007 - 22.7.2009

Předmět činnosti TT METEA, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 14.9.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 21.8.2007 - 14.9.2015

vedení firmy TT METEA, a.s.

Statutární orgán TT METEA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení jediný člen představenstva samostatně. 14.9.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech každý člen představenstva samostně. 21.8.2007 - 14.9.2015
člen představenstva Ing. Josef Kendrala Ph.D. 21.8.2007 - 11.7.2008
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: Jihlavská 366 , Humpolec 396 01
předseda představenstva Ing. Jan Bašta 21.8.2007 - 11.8.2010
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 21.8.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Dolní 1 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Krula 11.7.2008 - 11.8.2010
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Sluneční 269/7 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Radka Podhorská 21.8.2007 - 18.5.2014
Vznik členství 21.8.2007
Adresa: Polní 4398/8 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Radka Podhorská 18.5.2014 - 14.9.2015
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 24.8.2015
Zánik funkce 24.8.2015
Adresa: Holíkova 3836/79 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Radka Podhorská 14.9.2015 - 2.3.2017
Vznik členství 24.8.2015
Zánik členství 28.12.2016
Adresa: Holíkova 3836/79 , Jihlava 586 01

Dozorčí rada TT METEA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Martina Melchertová 30.3.2017
Vznik členství 28.12.2016
Adresa: 173 , 586 01 Hybrálec Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Tyráček 21.8.2007 - 11.7.2008
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: 66 , 588 61 Kostelec Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Pech 21.8.2007 - 22.7.2009
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 21.8.2007
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Požární 542/6 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady Ing. Jana Kozáková 21.8.2007 - 22.7.2009
Vznik členství 21.8.2007
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Bezručova 226 , Jaroměř 551 01
člen dozorčí rady Ing. Karel Vávra 11.7.2008 - 22.7.2009
Vznik členství 23.6.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Vojtova 1965/29 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Michal Bašta 22.7.2009 - 6.9.2015
Vznik členství 30.6.2009
Adresa: Kyjovská 3185 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Šiška 22.7.2009 - 14.9.2015
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 14.9.2015
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 14.9.2015
Adresa: Beranových 166 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Tyráček MBA 22.7.2009 - 14.9.2015
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 14.9.2015
Adresa: 66 , 588 61 Kostelec Česká republika
člen dozorčí rady Michal Bašta 6.9.2015 - 14.9.2015
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 14.9.2015
Adresa: Bělohradská 910 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Ing. Karel Vávra 14.9.2015 - 2.3.2017
Vznik členství 14.9.2015
Zánik členství 28.12.2016
Adresa: Vojtova 1965/29 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Mgr. Martina Melchertová 2.3.2017 - 30.3.2017
Vznik členství 28.12.2016
Adresa: třída Legionářů 1471/15 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin TT METEA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19451/SL 29 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 929/2015] Městský soud v Praze 24.8.2015 9.9.2015 15.9.2015 17
B 19451/SL 28 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 7.8.2015 18.8.2015 18
B 19451/SL 27 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 26.8.2014 16
B 5000/SL 26 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 27.6.2013 14.10.2013 18.10.2013 16
B 5000/SL 25 notářský zápis stanovy, NZ 417/2013 Městský soud v Praze 8.10.2013 14.10.2013 18.10.2013 19
B 5000/SL 24 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 4.6.2012 9.10.2012 18.10.2012 24
B 5000/SL 23 účetní závěrka 2010 Městský soud v Praze 17.6.2011 19.8.2011 23
B 5000/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2010 6
B 5000/SL 21 notářský zápis - rozh.jedin.akci.,NZ 400/2010 Městský soud v Praze 9.11.2010 23.11.2010 5
B 5000/SL 20 ostatní - rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2010 13.8.2010 1
B 5000/SL 19 ostatní - podnikat. záměr pro r. 2010 Městský soud v Praze 17.6.2010 13.8.2010 2
B 5000/SL 18 ostatní - zpráva představ. za r. 2009 Městský soud v Praze 17.6.2010 13.8.2010 3
B 5000/SL 17 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 24.2.2010 13.8.2010 24
B 5000/SL 16 notářský zápis - rozh. mimořádné VH,NZ 408/09 Městský soud v Praze 20.11.2009 8.12.2009 46
B 5000/SL 9 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 22.5.2009 29.7.2009 24
B 5000/SL 15 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 2.7.2009 29.7.2009 2
B 5000/SL 14 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.2009 29.7.2009 6
B 5000/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.7.2009 6
B 5000/SL 12 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 248/2009 Městský soud v Praze 30.6.2009 29.7.2009 12
B 5000/SL 11 ostatní - stanovisko dozorčí rady Městský soud v Praze 20.5.2009 29.7.2009 1
B 5000/SL 10 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2008 Městský soud v Praze 25.3.2009 29.7.2009 2
B 5000/SL 8 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 8.7.2008 22.7.2008 7
B 5000/SL 7 ostatní -zpráva předst. Městský soud v Praze 10.6.2008 22.7.2008 2
B 5000/SL 6 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 28.5.2008 22.7.2008 2
B 5000/SL 5 ostatní -záp. z VH Městský soud v Praze 23.6.2008 22.7.2008 6
B 5000/SL 4 ostatní -stanovisko DR Městský soud v Praze 28.5.2008 22.7.2008 1
B 5000/SL 3 ostatní -podnik. záměr Městský soud v Praze 10.6.2008 22.7.2008 1
B 5000/SL 2 účetní závěrka -2007 Městský soud v Praze 29.6.2008 22.7.2008 16
B 5000/SL 1 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 25.6.2007 31.8.2007 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TT METEA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27741915
Jméno TT METEA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 30.8.2007
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo TT METEA, a.s.

Živnosti a provozovny TT METEA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.8.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 5382, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1010420861
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 53, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1008556734
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 15.11.2012
Provozovna č. 3
Provozovna Na Popelce 3187/12, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1010187732
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 2.1.2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.10.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 5382, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1010420861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 53, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1008556734
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2012
Provozovna č. 3
Provozovna Na Popelce 3187/12, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1010187732
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.1.2015

Živnost č. 3 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.2007
Zánik oprávnění 26.8.2015

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.2008
Zánik oprávnění 26.8.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TT METEA, a.s.

IČO: 27741915
Firma: TT METEA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.8.2007

Sídlo TT METEA, a.s.

Sídlo: Na Popelce 3187/12, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Elektrické instalace
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image