Firma TRILTON, a.s. IČO 63079372


TRILTON, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TRILTON, a.s. (63079372) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Balbínova 496/8, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 1995 a je stále aktivní. TRILTON, a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o TRILTON, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TRILTON, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TRILTON, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TRILTON, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TRILTON, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3176
IČO (identifikační číslo osoby) 63079372
Jméno TRILTON, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.5.1995
Rozhodnutím valné hromady dne 21.11.2018 bylo schváleno : 1.Základní kapitál společnosti TRILTON, a.s. se zvyšuje o částku 14 000 000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) ze stávajících 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 16 000 000 Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých), a to upsáním no vých akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Při zvýšení základního kapitálu bude upsáno 140 (jedno sto čtyřicet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Akcie budou vydány jako cenné papíry. 3.Všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali podle 490, odst. 2 ZOK svého přednostního práva na upisování akcií. 4.Všechny nově upisované akcie, tedy 140 (jedno sto čtyřicet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) budou nabídnuty předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři VIGADOR s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vin ohrady, Balbínova 496/8, IČO 26693992, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87796 (dále jen Předem určený zájemce), který se hodlá podílet na financování rekonstrukce botelu Racek a splatit část upisovaných akcií peněžit ým vkladem a část zápočtem pohledávek za společností TRILTON, a.s. proti pohledávce společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií. 5.Upsání akcií proběhne v souladu s ust. § 479 ZOK formou uzavření smlouvy o úpisu akcií s Předem určeným zájemcem a to ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o úp isu akcií bude Předem určenému zájemci odeslán do 5 (pěti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady TRILTON, a.s. o zvýšení základního kapitálu. 6.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRILTON, a.s. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8. 7.Emisní kurs každé nově upisované akcie je 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)- 8.Pro upisování akcií Předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce za společností TRILTON, a.s. proti části pohledávky společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na spl acení části emisního kursu nově upsaných akcií. 9.Upisovatel je povinen splatit emisní kurz 33 (třicet tři) upsaných akcií ve výši 3 300 000 Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých peněžním vkladem na účet společnosti TRILTON, a.s. vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 6507150267/0100 ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů po uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určeným zájemcem. 10. Emisní kurz 107 (jedno sto sedm) nově upsaných akcii ve výši 10 700 000 Kč (slovy: dest milionů sedm set tisíc korun českých) bude splacen započtením Pohledávek Předem určeného zájemce v celkové nominální hodnotě 10 700 000 Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých), které představují: a)Nesplacenou část jistiny úvěru poskytnutého Předem určeným zájemcem společností TRILTON, a.s. podle Smlouvy o úvěru ze dne 30. 6. 2017 ve výši 4 400 000 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých). b)Část nesplacených úroků z výše uvedeného úvěru k 31. 10 2018 ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). c)Nesplacenou zápůjčku poskytnutou Předem určeným zájemcem společnosti TRILTON, a.s. podle Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 8. 2018 ve výši 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). d)Část nesplacené zápůjčky poskytnuté Předem určeným zájemcem společnosti TRILTON, a.s. podle Smlouvy o zápůjčce ze dne 30. 8. 2018 ve výši 4 600 000 Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých). s pohledávkou společnosti TRILTON, a.s. za Předem určeným zájemcem na splacení části emisního kurzu upsaných akcií ve výši 10 700 000 Kč (deset milionů sedm set tisíc korun českých). 11.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti TRILTON, a.s. Praha 2, Vinohrady, Balbínova 496/8. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení pohledávek je splacena část peněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu ve výši 10 700 000 Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých). 12.Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti VIGADOR s.r.o., se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 26693992 za společností TRILTON, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Balbínova 496/8, IČO 63079372, specifiko vaných v bodě 10 tohoto usnesení valné hromady s pohledávkou společnosti TRILTON, a.s. za společností VIGADOR s.r.o. na splacení části emisního kursu na zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápsu. Potvrzení auditora je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. 13.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480-483 ZOK. 14.12.2018 - 14.12.2018
Usnesení o zvýšení základního kapitálu přijaté valnou hromadou dne 11.6.2014: a) Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti TRILTON, a.s. o 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) z částky 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých). Upisování nad nebo pod n avrhovanou částku 1.000.000,-Kč se nepřipouští. b) Upisuje se 10 (deset) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (sto tisíc korun českých) na akcii, znějících na jméno, v listinné podobě. c) Všechny akcie budou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen "ZOK"), výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě nově vydávaných akcií. d)Upisovatelé splatí celý emisní kurs akcií na bankovní účet společnosti TRILTON, a.s., č.ú. 6507150267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. ve lhůtě do 10 dnů ode dne podpisu Dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu podle § 491 ZOK. 1.12.2017 - 6.5.2019

Kapitál TRILTON, a.s.

zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.10.2014 - 14.12.2018
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.5.1995 - 28.10.2014

Akcie TRILTON, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 150 14.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 28.10.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 28.10.2014 - 14.12.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 15.5.1995 - 28.10.2014

Sídlo TRILTON, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Balbínova 496/8 , Praha 120 00 13.5.2014
Adresa Na dvorecké louce-botel Racek , 140 00 Praha 4 Česká republika
15.5.1995 - 13.5.2014

Předmět podnikání TRILTON, a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 1.12.2017
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 1.12.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.10.2014
správa a údržba nemovitostí 26.1.2006 - 28.10.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 26.1.2006 - 28.10.2014
činnost technických poradců v oblasti výstavby a provozování hotelů a restaurací 26.1.2006 - 28.10.2014
provozování cestovní agentury 14.9.2002 - 28.10.2014
zprostředkování služeb 14.9.2002 - 28.10.2014
cestovní kancelář 15.5.1995 - 14.9.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb. 15.5.1995 - 28.10.2014
směnárenská činnost 15.5.1995 - 28.10.2014
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, botel a motel, včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních 15.5.1995 - 28.10.2014

vedení firmy TRILTON, a.s.

Statutární orgán TRILTON, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 26.1.2006
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. Za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 7.7.2003 - 26.1.2006
Jménem společnosti jednají navenek i uvnitř jednotliví členové představenstva, a to každý samostatně. Za společnost se podepi- suje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti při- pojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva. 15.5.1995 - 7.7.2003
předseda představenstva Oleg Rafikov 6.5.2019
Vznik členství 20.4.2019
Vznik funkce 20.4.2019
Adresa: Šeříková 455 , Jesenice 252 42
člen představenstva Oleg Koval 6.5.2019
Vznik členství 20.4.2019
Adresa: Malířská 398/3 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Zdeněk Trhlík 15.5.1995 - 5.1.1998
Adresa: Klírova 1911/14 , Praha 148 00
předseda představenstva Antonín Vaňátko 15.5.1995 - 7.7.2003
Vznik členství 15.5.1995
Zánik členství 12.2.2003
Vznik funkce 15.5.1995
Adresa: Klírova 1911/14 , Praha 148 00
místopředseda představenstva PaeDr. Vladislav Pravda 15.5.1995 - 7.7.2003
Vznik členství 15.5.1995
Zánik členství 12.2.2003
Vznik funkce 15.5.1995
Adresa: Nevanova 1078/25 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Eva Ječná 5.1.1998 - 7.7.2003
Vznik členství 3.6.1996
Zánik členství 12.2.2003
Vznik funkce 3.6.1996
Adresa: Na luzích 70/19 , Praha 160 00
člen představenstva Juraj Fonos 7.7.2003 - 21.4.2004
Vznik členství 12.2.2003
Zánik členství 29.2.2004
Adresa: Cihlářova 651/1 , Praha 142 00
člen představenstva Ľudovít Tonhauser 21.4.2004 - 26.1.2006
Vznik členství 1.3.2004
Adresa: V Úhoru 200 , Vestec 252 42
předseda představenstva Ľudovít Tonhauser 26.1.2006 - 30.4.2009
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 23.2.2009
Vznik funkce 8.11.2005
Zánik funkce 23.2.2009
Adresa: V Úhoru 200 , Vestec 252 42
člen představenstva Martin Eliáš 26.1.2006 - 30.4.2009
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 23.2.2009
Adresa: 161 , Klínec 252 10
člen představenstva Karel Rampír 26.1.2006 - 30.4.2009
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 23.2.2009
Adresa: V mokřinách 407/15 , Praha 147 00
člen představenstva Martin Eliáš 30.4.2009 - 11.1.2010
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 30.9.2009
Adresa: 161 , Klínec 252 10
předseda představenstva Ľudovít Tonhauser 30.4.2009 - 28.10.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 23.5.2014
Vznik funkce 23.2.2009
Zánik funkce 23.5.2014
Adresa: V Úhoru 200 , Vestec 252 42
člen představenstva Karel Rampír 30.4.2009 - 28.10.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 23.5.2014
Adresa: V mokřinách 407/15 , Praha 147 00
člen představenstva Marie Soukupová 11.1.2010 - 28.10.2014
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 23.5.2014
Adresa: Na Petynce 457/156 , Praha 169 00
předseda Ľudovít Tonhauser 28.10.2014 - 8.4.2016
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: V Úhoru 200 , Vestec 252 42
člen Marie Soukupová 28.10.2014 - 6.5.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 19.4.2019
Adresa: Údolní 1272/100 , Praha 142 00
předseda Ľudovít Tonhauser 8.4.2016 - 6.5.2019
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 19.4.2019
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 19.4.2019
Adresa: V Úhoru 200 , Vestec 252 42

Dozorčí rada TRILTON, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Vladimír Ilin 18.5.2015
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Masarykovo nábřeží 236/30 , Praha 110 00
člen Lara Ilina 16.6.2017
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Masarykovo nábřeží 236/30 , Praha 110 00
Předseda JUDr. Jan Rosler 15.5.1995 - 5.11.1999
Adresa: K lipám 293/26 , Praha 190 00
Předseda Mgr. Bronislav Šerák 5.11.1999 - 14.9.2002
Zánik členství 17.6.2002
Adresa: V hůrkách 2145/1 , Praha 158 00
člen Phdr. Ľudovít Tonhauser 15.5.1995 - 7.7.2003
Vznik členství 15.5.1995
Zánik členství 12.2.2003
Adresa: Rakovského 3141/7 , Praha 143 00
člen Ing. Martin Eliáš 15.5.1995 - 7.7.2003
Vznik členství 15.5.1995
Zánik členství 12.2.2003
Adresa: Toruňská 325/5 , Praha 181 00
předseda JUDr. Zdeněk Bauer 14.9.2002 - 7.7.2003
Vznik členství 17.6.2002
Zánik členství 12.2.2003
Vznik funkce 18.6.2002
Adresa: Záhřebská 2477/18 , Brno 616 00
člen dozorčí rady Andrey Ilin 7.7.2003 - 30.4.2009
Vznik členství 14.3.2003
Zánik členství 14.6.2008
Adresa: K oboře 782 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Vladimir Ilin 7.7.2003 - 30.4.2009
Vznik členství 12.2.2003
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: K oboře 782 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Nikolay Suprun 7.7.2003 - 30.4.2009
Vznik členství 12.2.2003
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Sarajevská 1915/15 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Vladimir Ilin 30.4.2009 - 28.10.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 23.5.2014
Adresa: Masarykovo nábřeží 236/30 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Iryna Koshelyeva 30.4.2009 - 28.10.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 23.5.2014
Adresa: Ukrajina
Družkovka, Deputatska 103,
člen dozorčí rady Ľubomír Tonhauser 30.4.2009 - 28.10.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 23.5.2014
Adresa: V Úhoru 200 , Vestec 252 42
předseda Vladimir Ilin 28.10.2014 - 18.5.2015
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Masarykovo nábřeží 236/30 , Praha 110 00
člen Lara Ilina 28.10.2014 - 24.2.2017
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Masarykovo nábřeží 236/30 , Praha 110 00
člen Lara Iljina 24.2.2017 - 16.6.2017
Vznik členství 11.6.2014
Adresa: Vodičkova 681/18 , Praha 110 00

Sbírka Listin TRILTON, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3176/SL 69 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 12.12.2014 17.12.2014 11
B 3176/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 560/2014 Městský soud v Praze 11.6.2014 1.10.2014 10.11.2014 22
B 3176/SL 67 notářský zápis NZ 716/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 1.10.2014 10.11.2014 5
B 3176/SL 66 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 24.8.2013 16.9.2013 4
B 3176/SL 65 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 24.8.2013 16.9.2013 3
B 3176/SL 64 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 24.8.2013 16.9.2013 2
B 3176/SL 63 účetní závěrka [2012] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 24.8.2013 16.9.2013 2
B 3176/SL 62 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.11.2012 30.11.2012 9
B 3176/SL 61 zpráva o vztazích za r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.11.2012 30.11.2012 2
B 3176/SL 60 účetní závěrka, zpráva o vztazích r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 1.7.2011 11
B 3176/SL 59 zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 2
B 3176/SL 58 účetní závěrka r.2009- příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 3
B 3176/SL 57 účetní závěrka r.2009- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 2
B 3176/SL 56 účetní závěrka r.2009- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 4.8.2010 4
B 3176/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.12.2009 5.1.2010 1.2.2010 1
B 3176/SL 54 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 7.12.2009 5.1.2010 1.2.2010 7
B 3176/SL 53 ostatní zápis z představensva Městský soud v Praze 30.9.2009 5.1.2010 1.2.2010 2
B 3176/SL 52 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.12.2009 10.12.2009 5
B 3176/SL 51 zpráva o vztazích 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.12.2009 10.12.2009 2
B 3176/SL 50 účetní závěrka 2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 7.12.2009 10.12.2009 2
B 3176/SL 49 účetní závěrka 2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 7.12.2009 10.12.2009 4
B 3176/SL 48 účetní závěrka 2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 7.12.2009 10.12.2009 3
B 3176/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.3.2009 23.4.2009 14.5.2009 1
B 3176/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.3.2009 23.4.2009 14.5.2009 1
B 3176/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.3.2009 23.4.2009 14.5.2009 1
B 3176/SL 43 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 3
B 3176/SL 42 účetní závěrka r.2007-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 2
B 3176/SL 41 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 9.12.2008 4
B 3176/SL 40 účetní závěrka - výkaz zisků r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 11.9.2008 2
B 3176/SL 39 účetní závěrka - rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2008 11.9.2008 4
B 3176/SL 38 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.12.2007 14.1.2008 2
B 3176/SL 37 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.12.2007 14.1.2008 4
B 3176/SL 36 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.12.2007 14.1.2008 3
B 3176/SL 35 notářský zápis -NZ780/05 Městský soud v Praze 8.11.2005 10.1.2006 0
B 3176/SL 34 podpisové vzory -3X Městský soud v Praze 8.11.2005 10.1.2006 0
B 3176/SL 33 ostatní -zápis z volby př.představenst Městský soud v Praze 8.11.2005 10.1.2006 0
B 3176/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 18.8.2005 23.8.2005 0
B 3176/SL 31 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.1.2005 24.2.2005 0
B 3176/SL 30 účetní závěrka za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.1.2005 0
B 3176/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 21.7.2004 12.8.2004 0
B 3176/SL 28 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.11.2003 30.3.2004 0
B 3176/SL 27 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 8.3.2004 30.3.2004 0
B 3176/SL 26 ostatní -usnesení MS v Praze Městský soud v Praze 27.10.2003 9.3.2004 0
B 3176/SL 25 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 29.12.2003 7.1.2004 0
B 3176/SL 24 notářský zápis NZ122/2003 Městský soud v Praze 12.2.2003 22.7.2003 0
B 3176/SL 23 notářský zápis NZ198/2003 Městský soud v Praze 14.3.2003 22.7.2003 0
B 3176/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.2.2003 21.7.2003 0
B 3176/SL 21 notářský zápis Městský soud v Praze 14.3.2003 14.7.2003 0
B 3176/SL 20 ostatní zápis z jednání DR Městský soud v Praze 11.2.2003 1.7.2003 1.7.2003 0
B 3176/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 1.7.2003 1.7.2003 0
B 3176/SL 17 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 3.12.2002 0
B 3176/SL 16 ostatní zpr. o vztazích Městský soud v Praze 3.12.2002 0
B 3176/SL 14 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 3.12.2002 0
B 3176/SL 13 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 7.3.2001 3.12.2002 0
B 3176/SL 9 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 7.3.2001 6.9.2002 15.10.2002 0
B 3176/SL 8 ostatní výrok auditora za r. 1999 Městský soud v Praze 20.6.2000 6.9.2002 15.10.2002 0
B 3176/SL 7 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2000 6.9.2002 15.10.2002 0
B 3176/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 7.12.1994 6.9.2002 15.10.2002 0
B 3176/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.9.2002 15.10.2002 0
B 3176/SL 11 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.8.1999 6.9.2002 15.10.2002 0
B 3176/SL 10 výroční zpráva za rok 1998 1999 Městský soud v Praze 6.9.2002 15.10.2002 0
B 3176/SL 5 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 17.9.2001 0
B 3176/SL 4 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 22.6.2001 17.9.2001 0
B 3176/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 5.10.1999 17.11.1999 0
B 3176/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 3.6.1996 13.10.1997 0
B 3176/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TRILTON, a.s.

IČO (identifikační číslo) 63079372
Jméno TRILTON, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 15.5.1995
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo TRILTON, a.s.

Živnosti a provozovny TRILTON, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

 • Ubytovací služby

 • Zprostředkování služeb

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Činnost technických poradců v oblasti výstavby a provozování hotelů a restaurací

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Na dvorecké louce-Botel Racek 147 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1003826971
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

 • Ubytovací služby

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 15.5.1995

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Na dvorecké louce-Botel Racek 147 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1003826971
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.4.2002

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.4.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Na dvorecké louce-Botel Racek 147 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1003826971
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.4.2016

Živnost č. 4 Cestovní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 7 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 31.5.1997

Živnost č. 8 Cestovní kancelář

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.1995
Zánik oprávnění 19.9.1996

Živnost č. 9 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost technických poradců v oblasti výstavby a provozování hotelů a restaurací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TRILTON, a.s.

Člen statutárního orgánu Oleg Koval
Člen statutárního orgánu Oleg Rafikov

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TRILTON, a.s.

IČO: 63079372
Firma: TRILTON, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.5.1995

Sídlo TRILTON, a.s.

Sídlo: Balbínova 496/8, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Činnosti cestovních agentur

Podobné firmy

tracking image