Firma Trafo CZ, a.s. IČO 27636224


Trafo CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Trafo CZ, a.s. (27636224) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Koutníkova 208/12, Hradec Králové 503 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 2006 a je stále aktivní. Trafo CZ, a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Trafo CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Trafo CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Trafo CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Trafo CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Trafo CZ, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2838
IČO (identifikační číslo osoby) 27636224
Jméno Trafo CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.12.2006
Jediný akcionář společnosti Trafo CZ, a.s. vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhoduje takto: zvyšuje v souladu s § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Trafo CZ, a.s., se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 208/12, PSČ 503 01, IČ: 276 36 224, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11423, z částky 2 .000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých) na částku 39.800.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set tisíc korun českých) za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 1.890 (slovy: jeden tisíc osm set devadesát) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upisování akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obcho dního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu akcionáři - obchodní společnosti ECO-INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, PSČ 110 00, IČ: 273 85 574, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10225. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odstavec 5 obchodního zákoníku p ředložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo čtyři tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti Trafo CZ, a.s. - Hradec Králové, Koutníkova 208/12, PSČ 503 01. 8) Upisovatel - společnost ECO-INVESTMENT, a.s. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností Trafo CZ, a.s. s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odstavce 4 obchodního zákoníku. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byl doručen návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 (deseti) dnů po zápisu r ozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře společnosti Trafo CZ, a.s. - společnosti ECO-INVESTMENT, a.s. ve výši 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých) za společností Trafo CZ, a.s. proti pohledávce společnosti společností Trafo CZ, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 37.800.000,-- Kč (slovy: třicet sedm milionů osm set tisíc korun českých). 23.2.2009 - 28.4.2009
Na společnost ASATOMA a.s. (zápisem fúze VČE - transformátory, a.s.), se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, identifikační číslo 276 36 224 přešlo v důsledku fúze slučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti VČE - transformá tory, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Koutníkova 208, PSČ 503 01, identifikační číslo 259 38 916. 23.10.2008

Aktuální kontaktní údaje Trafo CZ, a.s.

Kapitál Trafo CZ, a.s.

zakladni jmění 39 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2008 - 28.4.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 27.12.2006 - 18.4.2008

Akcie Trafo CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 990 30.1.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 990 28.4.2009 - 30.1.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 18.4.2008 - 28.4.2009
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 27.12.2006 - 18.4.2008

Sídlo Trafo CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Koutníkova 208/12 , Hradec Králové 503 01 12.11.2013
Adresa Koutníkova 208/12 , Hradec Králové 503 01 25.11.2008 - 12.11.2013
Adresa Ovocný trh 1096/8 , Praha 110 00 16.4.2007 - 25.11.2008
Adresa Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00 27.12.2006 - 16.4.2007

Předmět podnikání Trafo CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 7.2.2019
obráběčství 7.2.2019
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 7.2.2019
truhlářství, podlahářství 14.3.2012
zámečnictví, nástrojářství 14.3.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.3.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.6.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytnutí jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 27.12.2006 - 7.2.2019

vedení firmy Trafo CZ, a.s.

Statutární orgán Trafo CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou nepřesahující částku ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), zastupuje společnost samostatně předseda představenstva. V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou přesa hující částku ve výši 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), zastupují společnost vždy dva členové představenstva 7.2.2019
Způsob jednání: V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou nepřesahující částku ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých), jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou pře sahující částku ve výši 200 001,- Kč (slovy: dvěstě tisíc jedna koruna česká), jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva. 14.3.2012 - 7.2.2019
V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou nepřesahující částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. V záležitostech, jejichž předmětem je plnění s hodnotou př esahující částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva. 25.11.2008 - 14.3.2012
Za společnost jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo dva členové představenstva společně. 18.4.2008 - 25.11.2008
K jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně. 27.12.2006 - 18.4.2008
člen představenstva Ing. Subhi Brož Ph.D. 28.6.2017
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: Dědinova 1983/6 , Praha 148 00
člen představenstva Michal Ročeň 14.11.2017
Vznik členství 23.10.2017
Adresa: Na višňovce 964/13 , Praha 161 00
předseda představenstva Ing. Aleš Radník 27.1.2018
Vznik členství 22.2.2017
Vznik funkce 22.2.2017
Adresa: Moravcova 874 , Kolín 280 02
člen představenstva JUDr. Pavlína Fojtíková Ph.D. 27.12.2006 - 16.4.2007
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
člen představenstva Mgr. Zbyšek Jaroš 27.12.2006 - 16.4.2007
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Novákovo náměstí 691/1 , Praha 197 00
člen představenstva Ing. Pavel Fojtík 27.12.2006 - 16.4.2007
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Hrusická 762 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Ing. Radek Široký 16.4.2007 - 18.4.2008
Vznik členství 10.4.2007
Adresa: 34 , Zhoř u Tábora 390 02
člen představenstva Ing. Luděk Černovický 16.4.2007 - 25.11.2008
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 24.10.2008
Adresa: Tibetská 806/4 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Milan Musil 16.4.2007 - 25.11.2008
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 24.10.2008
Adresa: Nová 163 , Zlatníky-Hodkovice 252 41
místopředseda představenstva Ing. Ľubomír Klinka 18.4.2008 - 25.11.2008
Zánik členství 24.10.2008
Zánik funkce 24.10.2008
Adresa: 174 , 3483 Liptovská Teplá Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Alexander Mackanič 18.4.2008 - 3.8.2010
Zánik členství 15.6.2010
Adresa: Gaštanová 5 , 1001 Žilina Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kostelník 25.11.2008 - 29.6.2011
Vznik členství 24.10.2008
Vznik funkce 24.10.2008
Adresa: 427 , Tichá 742 74
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kostelník 29.6.2011 - 24.10.2011
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: Branická 981/123 , Praha 147 00
člen představenstva Hana Štefanová 3.8.2010 - 14.3.2012
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 21.2.2012
Adresa: Oldřicha Nového 835 , Velké Přílepy 252 64
předseda představenstva Ing. Jan Středa 25.11.2008 - 12.11.2013
Vznik členství 24.10.2008
Vznik funkce 24.10.2008
Adresa: Čajkovského 914/54 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Subhi Brož Ph.D. 16.12.2011 - 12.11.2013
Vznik členství 1.11.2011
Adresa: Dědinova 1983/6 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Aleš Radník 14.3.2012 - 12.11.2013
Vznik členství 22.2.2012
Adresa: Mikoláše Alše 666 , Kolín 280 02
předseda představenstva Ing. Jan Středa 12.11.2013 - 12.5.2015
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 24.10.2013
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 24.10.2013
Adresa: Na Občinách 1964/13 , Hradec Králové 500 09
předseda představenstva Ing. Jan Středa 12.5.2015 - 12.5.2015
Vznik členství 24.10.2013
Zánik členství 12.5.2015
Vznik funkce 24.10.2013
Zánik funkce 12.5.2015
Adresa: Na Občinách 1964/13 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Jan Středa 12.5.2015 - 23.10.2015
Vznik členství 12.5.2015
Adresa: Na Občinách 1964/13 , Hradec Králové 500 09
předseda představenstva Ing. Jan Středa 23.10.2015 - 22.11.2016
Vznik členství 12.5.2015
Zánik členství 9.11.2016
Vznik funkce 13.5.2015
Zánik funkce 9.11.2016
Adresa: Na Občinách 1964/13 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Aleš Radník 12.11.2013 - 7.3.2017
Vznik členství 22.2.2012
Adresa: Mikoláše Alše 666 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Subhi Brož Ph.D. 12.11.2013 - 28.6.2017
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 1.11.2016
Adresa: Dědinova 1983/6 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Aleš Radník 7.3.2017 - 28.6.2017
Vznik členství 22.2.2012
Zánik členství 22.2.2017
Vznik funkce 20.1.2017
Zánik funkce 22.2.2017
Adresa: Mikoláše Alše 666 , Kolín 280 02
člen představenstva Jan Puskás 7.3.2017 - 14.11.2017
Vznik členství 17.1.2017
Zánik členství 23.10.2017
Adresa: Staroměstské náměstí 603/15 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Aleš Radník 28.6.2017 - 27.1.2018
Vznik členství 22.2.2017
Vznik funkce 22.2.2017
Adresa: Mikoláše Alše 666 , Kolín 280 02

Dozorčí rada Trafo CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Vajs 23.10.2015
Vznik členství 12.5.2015
Adresa: Haškova 85 , 794 01 Banská Bystrica Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Andrej Farkaš PhD. 24.5.2019
Vznik členství 15.10.2018
Adresa: Rusovská cesta 3903/56 , 851 05 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Fiľo 11.6.2019
Vznik členství 15.4.2016
Vznik funkce 15.4.2016
Adresa: náměstí Republiky 1037/3 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Helena Nekvasilová 27.12.2006 - 16.4.2007
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Davídkova 989/127 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Urbánek 27.12.2006 - 16.4.2007
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Černého 428/4 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Měšťák 27.12.2006 - 16.4.2007
Vznik členství 27.12.2006
Zánik členství 10.4.2007
Adresa: Jarníkova 1881/2 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Petra Žlkovanová 16.4.2007 - 18.4.2008
Vznik členství 10.4.2007
Adresa: Počernická 517/53 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Mgr. David Mikula 16.4.2007 - 25.11.2008
Zánik členství 24.10.2008
Zánik funkce 24.10.2008
Adresa: Ocelářská 1066/15 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Vančura 16.4.2007 - 25.11.2008
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 24.10.2008
Adresa: Slunná 846 , Luhačovice 763 26
předseda dozorčí rady Ing. Milan Fiľo 18.4.2008 - 25.11.2008
Zánik členství 24.10.2008
Adresa: Nám. SNP 2 , 811 08 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Ľubomír Klinka 25.11.2008 - 8.6.2009
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 30.4.2009
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: 174 , 3483 Liptovská Teplá Slovenská republika
člen dozorčí rady Jan Hnilička 25.11.2008 - 3.8.2010
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 24.10.2008
Adresa: Černilovská 956 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady RNDr. Daniel Macko CSc. 8.6.2009 - 3.8.2010
Vznik členství 30.4.2009
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 30.4.2009
Zánik funkce 15.6.2010
Adresa: Sládkovičova 22 , 4001 Košice Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ivan Duda 3.8.2010 - 29.6.2011
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 29.3.2011
Adresa: Kubánské náměstí 1316/23 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jiří Hájek 25.11.2008 - 16.12.2011
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 31.10.2011
Vznik funkce 24.10.2008
Zánik funkce 31.10.2011
Adresa: Husova 586 , Smiřice 503 03
člen dozorčí rady Ing. Milan Fiľo 29.6.2011 - 7.12.2012
Vznik členství 15.4.2011
Adresa: Námestie SNP 7127 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Peter Hlaváč 16.12.2011 - 12.11.2013
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 21.10.2013
Adresa: Na Doline 106 14, 4001 Košice Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Vajs 3.8.2010 - 23.10.2015
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 12.5.2015
Adresa: Haškova 85 , 794 01 Banská Bystrica Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Fiľo 7.12.2012 - 28.6.2017
Vznik členství 15.4.2011
Zánik členství 15.4.2016
Vznik funkce 11.11.2011
Zánik funkce 15.4.2016
Adresa: Námestie SNP 7127 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Andrej Farkaš 12.11.2013 - 22.12.2018
Vznik členství 22.10.2013
Zánik členství 15.10.2018
Adresa: Dopravná 2986/23 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Fiĺo 28.6.2017 - 23.5.2019
Vznik členství 15.4.2016
Vznik funkce 15.4.2016
Adresa: Na višňovce 1026/11 , Praha 161 00
člen dozorčí rady JUDr. Andrej Farkaš PhD. 22.12.2018 - 24.5.2019
Vznik členství 15.10.2018
Adresa: Račianska 1509/31 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Milan Fiĺo 23.5.2019 - 11.6.2019
Vznik členství 15.4.2016
Vznik funkce 15.4.2016
Adresa: náměstí Republiky 1037/3 , Praha 110 00

Sbírka Listin Trafo CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2838/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2015 29.9.2015 29.10.2015 1
B 2838/SL 45 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2015 23.6.2015 2
B 2838/SL 44 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2015 23.6.2015 44
B 2838/SL 42 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2014 15.7.2014 42
B 2838/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2013 11.11.2013 12.11.2013 2
B 2838/SL 39 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2013 23.8.2013 2
B 2838/SL 38 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2013 23.8.2013 15
B 2838/SL 37 ostatní zápis ze DR Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2012 11.12.2012 2
B 2838/SL 36 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2012 2.7.2012 49
B 2838/SL 35 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2012 12.3.2012 21.3.2012 1
B 2838/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2012 21.3.2012 33
B 2838/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2011 14.12.2011 20.12.2011 2
B 2838/SL 32 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2011 14.12.2011 20.12.2011 2
B 2838/SL 31 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 26.9.2011 24.10.2011 26.10.2011 1
B 2838/SL 30 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 17.10.2011 17.10.2011 45
B 2838/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2011 29.6.2011 7.7.2011 2
B 2838/SL 28 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2011 7.7.2011 3
B 2838/SL 27 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, podpisové vzory 2009 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2010 4.8.2010 37
B 2838/SL 26 ostatní, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 rozhod.jed.akc.,záp.předst.,DR Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2009 11.5.2010 11.5.2010 17
B 2838/SL 25 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 30.6.2009 30
B 2838/SL 24 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2009 12.5.2009 27.5.2009 3
B 2838/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2009 23.3.2009 15.4.2009 18
B 2838/SL 22 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2008 20.2.2009 24.2.2009 16
B 2838/SL 21 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 4
B 2838/SL 20 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 3
B 2838/SL 19 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 3
B 2838/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 18
B 2838/SL 17 notářský zápis -NZ295/08 Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 12
B 2838/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 4
B 2838/SL 15 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.11.2008 19.11.2008 28.1.2009 2
B 2838/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 2
B 2838/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2008 19.11.2008 28.1.2009 2
B 2838/SL 12 ostatní -návrh sml.o fúzi Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 4.6.2008 5.6.2008 7
B 2838/SL 9 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2007 4.4.2008 22.4.2008 2
B 2838/SL 8 stanovy společnosti /bez data/ Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2008 22.4.2008 18
B 2838/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ546/07 Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2007 4.4.2008 22.4.2008 44
B 2838/SL 11 podpisové vzory -2x Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2007 4.4.2008 22.4.2008 2
B 2838/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.8.2007 4.4.2008 22.4.2008 1
B 2838/SL 6 ostatní rozhodnutí jediného akkcionáře Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2007 30.4.2007 30.4.2007 0
B 2838/SL 5 podpisové vzory +čestné prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2007 30.4.2007 30.4.2007 0
B 2838/SL 4 podpisové vzory +ČP-2x Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2006 14.3.2007 4
B 2838/SL 3 podpisové vzory +ČP-2x Krajský soud v Hradci Králové 13.12.2006 14.3.2007 4
B 2838/SL 2 podpisové vzory +ČP-2x Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2006 14.3.2007 4
B 2838/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ755/06 Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2006 14.3.2007 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Trafo CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27636224
Jméno Trafo CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 7.11.2008
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 6

Sídlo Trafo CZ, a.s.

Živnosti a provozovny Trafo CZ, a.s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2008

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Koutníkova 208/12, Hradec Králové 503 01
Identifikační číslo provozovny 1000663531
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 7.11.2008
Provozovna č. 2
Provozovna náměstí Republiky 1037/3, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1011972204
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2008

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2008

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2008

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2008

Statutární orgán Trafo CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Michal Ročeň
Člen statutárního orgánu Ing. Subhi Brož PhD.
Člen statutárního orgánu Aleš Radník

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Trafo CZ, a.s.

IČO: 27636224
Firma: Trafo CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.12.2006

Sídlo Trafo CZ, a.s.

Sídlo: Koutníkova 208/12, Hradec Králové 503 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image