Firma Tractebel Engineering a.s. IČO 15049451


Tractebel Engineering a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Tractebel Engineering a.s. (15049451) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pernerova 168, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 1991 a je stále aktivní. Tractebel Engineering a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Tractebel Engineering a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Tractebel Engineering a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Tractebel Engineering a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Tractebel Engineering a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Tractebel Engineering a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Tractebel Engineering a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 135
IČO (identifikační číslo osoby) 15049451
Jméno Tractebel Engineering a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.3.1991
Rozhodnutí valné hromady z 27. 5. 2003 o snížení základního kapitálu: 1. Důvod snížení základního kapitálu: V souladu s článkem 5 bod 7.3 stanov platných do 31. 12. 2002, který stanovil povinnost pro společnost odkoupit od zaměstnanců po splnění stanovených podmínek jejich zaměstnanecké akcie, a který dále stanovil povinnost pro zaměstnance vrátit bezplatně zam ěstnanecké akcie při nesplnění těchto podmínek, společnost odkoupila resp. získala zpět od zaměstnanců celkem 1358 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Společnosti dle ustanovení § 161b odstavec 4 zák. č. 513/91 Sb. v platném znění vzniká povinnost zcizit tyto vlastní akcie nejpozději do tří let ode dne jejich nabytí a pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, vzniká jí povinnost o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál. Společnost tedy rozhodla o snížení základního kapitálu. 2. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Tato částka byla použita na odkoupení zaměstnaneckých akcií za cenu definovanou ve stanovách společnosti. Rozdíl, o který cena pořízení vlastních akcií převyšuje jejich jmenovitou hodnotu, bude zaúčtována jako daňově neúčinný náklad. 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti CHEMING, a.s. se snižuje o částku 1 358 000,- Kč (slovy: Jeden milion tři sta padesát osm tisíc korun českých) na novou hodnotu základního kapitálu 53 642 000,- Kč (slovy: Padesát tři miliony šest set čtyřicet dva tisíce korun českých). 4. Způsob provedení snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se sníží použitím vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku - v počtu 1 358 kusů (slovy: Jeden tisíc tři sta padesát osm kusů) ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) v listinné podobě - t ím, že tyto akcie zničí. 18.7.2003 - 12.12.2003
Základní jmění se zvyšuje o 12 000 000,-- Kč upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Upisovány budou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, a to 12 000 kusů akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,-- Kč. 3.6.1998 - 15.1.1999
Všechny nové akcie budou upisovány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů - majitelů kmenových akcií, a to v sídle společnosti CHEMING, a.s. v Pardubicích, Pernerova 168 a ve lhůtě dvaceti dnů od 10. dne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs u akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě Kč 1 000,-- lze upsat 240/817 nové akcie. 3.6.1998 - 15.1.1999
Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty společnosti TRACTEBEL S.A. se sídlem Place du Trone 1, 1000 Brusel, Belgie. Akcie upisované bez využití přednostního práva se budou upisovat v sídle společnosti CHEMING, a.s. v Pardubicích, Pernerova 168 ve lhůtě dvaceti dnů od 35. dne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs u akcií upisovaných bez využití přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě. 3.6.1998 - 15.1.1999
Emisní kurs upisovaných akcií se bude splácet v penězích na účet Komerční banky, pobočka Pardubice - město, číslo 18307-561/0100. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upisovaných akcií do šedesáti dnů od úpisu. Pro případ, že budou akcie spláceny v belgických francích, bude použit účet u Komerční banky, pobočka Pardubice - město, číslo účtu 340321205155-561/0100 a přepočet bude proveden v kursu 100 BEF = 93,666 Kč (kurs k 1.1.1998). Správcem vkladu je TRACTEBEL S.A.. 3.6.1998 - 15.1.1999
Usnesení o zvýšení základního jmění: zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 14. května 1998 o zvýšení základního jmění: 3.6.1998 - 30.8.1999
Dodatek stanov č. 1 schválen valnou hromadou dne 3.8.1993. 22.10.1993 - 15.1.1999
Právní poměry se řídí stanovami ze dne 4.3.1993. 6.5.1993 - 15.1.1999
Změna stanov schválena rozhodnutím val. hromady z 29.10.1992 28.12.1992 - 15.1.1999
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par. 25 zák. č. 104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelským plánem ze dne 15.2.1991 jednorázově, jedním zakladatelem. 20.3.1991

Aktuální kontaktní údaje Tractebel Engineering a.s.

Kapitál Tractebel Engineering a.s.

zakladni jmění 53 642 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2003
zakladni jmění 55 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.1999 - 12.12.2003
zakladni jmění 43 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.11.1997 - 15.1.1999
zakladni jmění 43 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.1994 - 13.11.1997
zakladni jmění 29 828 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.10.1993 - 15.12.1994
zakladni jmění 22 693 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.1992 - 22.10.1993
zakladni jmění 22 415 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1991 - 28.12.1992
zakladni jmění 24 383 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.3.1991 - 9.9.1991
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.3.1991 - 27.3.1991

Akcie Tractebel Engineering a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 53 642 12.12.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 55 000 23.5.2003 - 12.12.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 53 634 30.6.2000 - 23.5.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 366 30.6.2000 - 23.5.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 53 387 13.10.1999 - 30.6.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 613 13.10.1999 - 30.6.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 52 850 15.1.1999 - 13.10.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 40 850 15.12.1994 - 15.1.1999
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 2 150 15.12.1994 - 13.10.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 28 337 22.10.1993 - 15.12.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 491 22.10.1993 - 15.12.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 22 693 28.12.1992 - 22.10.1993
Akcie na jméno 22 315 000 Kč 1 9.9.1991 - 28.12.1992
Akcie na jméno 24 283 000 Kč 24 283 000 27.3.1991 - 9.9.1991
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 20.3.1991 - 28.12.1992

Sídlo Tractebel Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pernerova 168 , Pardubice 530 02 2.3.2015
Adresa Pernerova 168 , Pardubice 530 02 2.10.2001 - 2.3.2015
Adresa Pernerova 168 , Pardubice 530 02 20.3.1991 - 2.10.2001

Předmět podnikání Tractebel Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 19.7.2016
geologické práce v oblasti hydrogeologie a sanační geologie 31.1.2006 - 20.1.2016
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 27.7.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.7.2005
realitní činnost 23.5.2003
správa a údržba nemovitostí 23.5.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 23.5.2003 - 4.10.2012
poradenská činnost při budování systémů environmentálního řízení podle řady ISO 14 000 nemající charakter živností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb., v platném znění 13.10.1999
poradenská činnost v oblasti řízení kvality 15.1.1999
pronájem nebytových prostor 3.6.1998 - 23.5.2003
ubytovací služby 3.6.1998 - 23.5.2016
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 17.7.1996
posuzování vlivů na životní prostředí 17.7.1996
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 17.7.1996
projektování elektrických zařízení 6.5.1993
poskytování softwaru 6.5.1993
automatizované zpracování dat 6.5.1993
projektová činnost v investiční výstavbě 6.5.1993
planografické služy - rozmnožovna 6.5.1993
zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě 6.5.1993
inženýrská a investorská činnost v oblasti průmyslových, bytových, občanských a ostatních staveb 6.5.1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.5.1993
pořádání přednáškové činnosti 6.5.1993 - 17.7.1996
počítačová grafika CAD/GIS (grafická projektová činnost a počítačové zpracování textu 6.5.1993 - 17.7.1996
ubytovací služby (ubytování nižší kategorie než je uvedeno v příl. č. 3 zák. č. 455/91 Sb.) 6.5.1993 - 17.7.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru ochrany životního prostředí 6.5.1993 - 17.7.1996
provádění inženýrských staveb 6.5.1993 - 17.7.1996
provádění bytových a občanských staveb 6.5.1993 - 17.7.1996
provádění průmyslových staveb 6.5.1993 - 17.7.1996
projektová činnost v rozsahu oprávněné projektové činnosti dle vyhlášky 186/90 Sb. udělené zejména pro průmyslové stavby organické a anorganické chemie, zvlášť se zaměřením na tyto obory chemických výrob: 20.3.1991 - 6.5.1993
a) výroby organických barviv, základních organických a farmaceutických výrobků, organických kyselin, akrylátových dispersí a vodou ředitelných hmot, pneumatik a technické pryže, průmyslových trhavin 20.3.1991 - 6.5.1993
výroba a rozvod technických plynů 20.3.1991 - 6.5.1993
zpracování plastických hmot 20.3.1991 - 6.5.1993
projektování stabilních zaplavovacích hasících zařízení včetně EPS Tesla Liberec a Cerberus Švýcarsko 20.3.1991 - 6.5.1993
zpracování úkolů typizace a experimentálního ověřování ve výstav. 20.3.1991 - 6.5.1993
výkon inženýrské činnosti ve výstavbě 20.3.1991 - 6.5.1993
poradenská činnost v oboru organické a anorganické chemie 20.3.1991 - 6.5.1993
konzultační činnost v oborech uplatňování elektronizace v řízení technologických procesů a zavádění výpočetní techniky v procesu projektování 20.3.1991 - 6.5.1993
budování automatizovaných technologických pracovišť 20.3.1991 - 6.5.1993
provádění geodetických a kartografických prací 20.3.1991 - 6.5.1993
poskytování služeb vyplývajících ze služeb rekreačních zařízení 20.3.1991 - 6.5.1993
konzultační činnost v oboru racionalizace spotřeby energie 20.3.1991 - 6.5.1993
konzultační činnost v oboru ochrany živnotního prostředí (likvidace odplynů z průmyslových výrob) 20.3.1991 - 6.5.1993
zabezpečování dodávek strojního zařízení a stavebních prací pro stavební a technologickou část staveb 20.3.1991 - 6.5.1993
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: 20.3.1991 - 6.5.1993
a) projektové činnosti 20.3.1991 - 6.5.1993
b) inženýrské činnosti 20.3.1991 - 6.5.1993
c) zprostředkování při aplikacích výpočetní techniky a programů 20.3.1991 - 6.5.1993
d) obchodního zastupování 20.3.1991 - 6.5.1993
e) konzultační a technicko poradenské činnosti v rozsahu předmětu činnosti organizace 20.3.1991 - 6.5.1993
f) poskytování technické pomoci zahraničním investorům 20.3.1991 - 6.5.1993
g) servisně technických služeb 20.3.1991 - 6.5.1993
h) provozování konsignačního skladu 20.3.1991 - 6.5.1993
i) zabezpečování geodetických a kartografických služeb 20.3.1991 - 6.5.1993
projektová činnost pro stavby bytové a občanské a pro stavby ostatní, jejich druhu a složitosti odpovídá odborné zaměření a personální vybavení organizace 20.3.1991 - 6.5.1993
ch)aplikaci služeb výpočetní techniky 20.3.1991 - 6.5.1993

vedení firmy Tractebel Engineering a.s.

Statutární orgán Tractebel Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Zastupuje samostatně Společnost ve všech záležitostech. 2.3.2015
Způsob jednání jménem společnosti: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda a místopředseda (ové) a to i samostatně. 8.11.2002 - 2.3.2015
Způsob jednání jménem společnosti: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda a oba místopředsedové, a to i samostatně. 30.6.2000 - 8.11.2002
Zastupování a podepisování: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, u záležitostí týkajících se prodeje, koupě a zatěžování nemovitého majetku, tři členové představenstva. 17.7.1996 - 30.6.2000
Zastupování a podepisování: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, u záležitostí týkajících se majetku společnosti tři členové představenstva. 6.5.1993 - 17.7.1996
Způsob zastupování a podepisování: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Podepisování společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnoti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda a vždy nejméně jeden z členů představenstva v tomto pořadí: ing. Pavel Dočekal, ing. Jiří Krejčí, ing. Karel Pokorný, ing. Lumobír Lukáč. 27.3.1991 - 6.5.1993
Způsob jednání za společnost: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány. Podepisování spolenčosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně člen představenstva. 20.3.1991 - 27.3.1991
Statutární ředitel Robert Berdal 22.2.2016
Vznik funkce 22.2.2016
Adresa: Avenue Paola 22 , 1330 Rixensart Belgické království
Jméno Ing. Jiří Junger 20.3.1991 - 27.3.1991
Adresa: Sezemická 1397 , Pardubice 530 03
Jméno Ing. Pavel Dočekal 20.3.1991 - 27.3.1991
Adresa: Moskevská 2252 , Pardubice Česká republika
Jméno Ing. Karel Pokorný 20.3.1991 - 27.3.1991
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
Jméno Ing. Luboš Lukáč 20.3.1991 - 27.3.1991
Adresa: Mičurinova 1924 , Sokolov 356 01
Jméno Ing. Jiří Krejčí 20.3.1991 - 27.3.1991
Adresa: Sezemická 1397 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. Pavel Dočekal 27.3.1991 - 6.5.1993
Adresa: Moskevská 2252 , Pardubice Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Pokorný 27.3.1991 - 6.5.1993
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Lubomír Lukáč 27.3.1991 - 6.5.1993
Adresa: Mičurinova 1924 , Sokolov 356 01
člen představenstva Ing. Jiří Krejčí 27.3.1991 - 6.5.1993
Adresa: Sezemická 1374 , Pardubice 530 03
předseda představenstva Ing. Jiří Junger 27.3.1991 - 17.7.1996
Adresa: Sezemická 1397 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Josef Malý 6.5.1993 - 17.7.1996
Adresa: Palackého třída 580 , Pardubice 530 02
člen představenstva Rolf K. G O D E S A R 6.5.1993 - 13.11.1997
Adresa: Rue Gospert 25 , B 4 700 Eupen, Belgie Česká republika
předseda představenstva Ing. Josef Malý 17.7.1996 - 30.8.1999
Adresa: Palackého třída 580 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Martin Slabý 17.7.1996 - 30.8.1999
Adresa: Bělehradská 271 , Pardubice 530 09
místopředseda představenstva Georges Vercammen 6.5.1993 - 26.5.2000
Adresa: Rue Sootens 57 , 1090 Brusel, Belgie Česká republika
člen představenstva Pierre Havelange 6.5.1993 - 26.5.2000
Adresa: Avenue Gribaumont , 1200 Brusel, Belgie Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Dočekal 30.8.1999 - 26.5.2000
Adresa: Jana Zajíce 956 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Pierre Havelange 26.5.2000 - 13.6.2000
Adresa: Česká republika
1200 Brusel, Avenue Gribaumont, Belgie dlouhodobý pobyt v ČR - Pardubice, Bobkova 404
Člen představenstva Grzegorz Górski 13.10.1999 - 2.10.2001
Adresa: Národních hrdinů 212 , Pardubice 530 03
člen představenstva Jean Fierens 6.5.1993 - 8.11.2002
Vznik členství 14.5.1998
Adresa: Rue M. Lietard 64 , 1150 Brusel, Belgie Česká republika
člen představenstva Rolf K. Godesar, Nar. 28.03.42 13.11.1997 - 8.11.2002
Vznik členství 14.5.1998
Zánik členství 30.5.2002
Adresa: Rue Gospert 25 , B 4 700 Eupen, Belgie Česká republika
Předseda představenstva Ing. Martin Slabý 30.8.1999 - 8.11.2002
Vznik členství 17.5.2001
Vznik funkce 18.5.2001
Adresa: Bělehradská 271 , Pardubice 530 09
Místopředseda představenstva Pierre Havelange 13.6.2000 - 8.11.2002
Vznik členství 28.4.1997
Zánik členství 30.5.2002
Vznik funkce 16.3.2000
Zánik funkce 30.5.2002
Adresa: Bokova 404 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Georges Vercammen 26.5.2000 - 23.5.2003
Vznik členství 18.6.1999
Zánik členství 11.2.2003
Adresa: Rue Sootens 57 , 1090 Brusel, Belgie Belgické království
Člen představenstva Grzegorz Górski 2.10.2001 - 23.5.2003
Vznik členství 18.6.1999
Zánik členství 11.2.2003
Adresa: Polská republika
Wybrzeze Wojska Polskiego 10/6, 44-100 Gliwice
člen představenstva Jean Fierens 8.11.2002 - 23.5.2003
Vznik členství 14.5.1998
Zánik členství 11.2.2003
Adresa: Belgické království
1150 Brusel, avenue R. Vandendriessche 22
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Dočekal 26.5.2000 - 28.7.2004
Vznik členství 18.6.1999
Zánik členství 12.5.2004
Vznik funkce 16.3.2000
Zánik funkce 12.5.2004
Adresa: Jana Zajíce 956 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Louis Delcroix 23.5.2003 - 31.1.2006
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 19.12.2005
Adresa: Belgické království
4500 Huy, Avenue do Vianden 10
Předseda představenstva Ing. Martin Slabý 8.11.2002 - 12.6.2006
Vznik členství 17.5.2001
Zánik členství 17.5.2006
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 17.5.2006
Adresa: Národních hrdinů 212 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Didier Mallieu 23.5.2003 - 12.6.2006
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 6.3.2006
Adresa: Belgické království
4000 Liege, Rue Louvrex 85
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Dočekal 28.7.2004 - 21.2.2007
Vznik členství 12.5.2004
Vznik funkce 13.5.2004
Adresa: Jana Zajíce 956 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Wojciech Beblo 23.5.2003 - 20.7.2007
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 3.5.2007
Adresa: Polská republika
40-213 Katowice, ul. Koniarkowej 4
člen představenstva Yanick Bigaud 27.2.2006 - 9.6.2009
Vznik členství 19.12.2005
Zánik členství 16.4.2009
Adresa: Avenue Bel-Air 36 , 1180 Brusel Belgické království
předseda představenstva Ing. Martin Slabý 12.6.2006 - 9.6.2009
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 16.4.2009
Vznik funkce 17.5.2006
Zánik funkce 16.4.2009
Adresa: Národních hrdinů 212 , Pardubice 530 03
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Dočekal 21.2.2007 - 9.6.2009
Vznik členství 12.5.2004
Zánik členství 20.5.2009
Vznik funkce 13.5.2004
Zánik funkce 20.5.2009
Adresa: Bartoňova 909 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Dočekal 9.6.2009 - 21.1.2010
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 12.1.2010
Vznik funkce 21.5.2009
Zánik funkce 12.1.2010
Adresa: Bartoňova 909 , Pardubice 530 12
člen představenstva Marc Lepiece 12.6.2006 - 23.7.2010
Vznik členství 6.3.2006
Adresa: Rue de Grady 51 , 4053 Chaudfontaine Belgické království
člen představenstva Daniel Hellemans 20.7.2007 - 23.7.2010
Vznik členství 13.6.2007
Adresa: Belgické království
Floreffe, Rue Maurice-Toussaint 2
místopředseda představenstva Ing. Jiří Netušil 21.1.2010 - 23.7.2010
Vznik členství 12.1.2010
Zánik členství 17.6.2010
Vznik funkce 12.1.2010
Zánik funkce 17.6.2010
Adresa: Na Morčáku 136 , Spojil 530 02
člen představenstva Marc Verstraete 9.6.2009 - 21.12.2010
Vznik členství 20.5.2009
Adresa: Rue Corniche Verte 4 , 1150 Brusel Belgické království
člen představenstva Marc Lepiece 23.7.2010 - 13.8.2011
Vznik členství 6.3.2006
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Rue de Grady 51 , 4053 Chaudfontaine Belgické království
člen představenstva Daniel Hellemans 23.7.2010 - 3.5.2012
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 12.4.2012
Adresa: Belgické království
Floreffe, Rue Maurice-Toussaint 2
člen představenstva Jean Francois Lerouge 3.5.2012 - 26.6.2012
Vznik funkce 12.4.2012
Zánik funkce 4.6.2012
Adresa: Rue Géry Everaerts 5 , Wavre Belgické království
člen představenstva Marc Verstraete 21.12.2010 - 19.12.2013
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 20.11.2013
Adresa: Avenue des Martinets 27 , 1160 Auderghem Belgické království
Předseda představenstva Ing. Marek Špok 24.9.2009 - 22.1.2014
Vznik členství 14.9.2009
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 15.9.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: 614 , Janovice 739 11
místopředseda představenstva Ing. Jiří Netušil 23.7.2010 - 22.1.2014
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 17.6.2010
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Na Morčáku 136 , Spojil 530 02
člen představenstva Marc Lepiece 13.8.2011 - 22.1.2014
Vznik členství 17.6.2011
Adresa: Rue de Grady 51 , 4053 Chaudfontaine Belgické království
člen představenstva Marc Franchimont 19.12.2013 - 22.1.2014
Vznik členství 20.11.2013
Adresa: Rue de la Ferme 10 , 1640 Rhode-Saint-Genese Belgické království
člen představenstva Jean Francois Lerouge 26.6.2012 - 2.3.2015
Zánik členství 4.12.2014
Vznik funkce 4.6.2012
Adresa: Rue Géry Everaerts 5 , Wavre Belgické království
místopředseda představenstva Marc Lepiece 22.1.2014 - 2.3.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 4.12.2014
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 4.12.2014
Adresa: Rue de Grady 51 , 4053 Chaudfontaine Belgické království
předseda představenstva Marc Franchimont 22.1.2014 - 2.3.2015
Vznik členství 20.11.2013
Zánik členství 4.12.2014
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 4.12.2014
Adresa: Rue de la Ferme 10 , 1640 Rhode-Saint-Genese Belgické království
Statutární ředitel Luc Resteigne 2.3.2015 - 22.2.2016
Vznik členství 4.12.2014
Zánik členství 22.2.2016
Vznik funkce 4.12.2014
Zánik funkce 22.2.2016
Adresa: Ruelle des Bois 3 , Longueville, Chaumont-Gistoux Belgické království

Dozorčí rada Tractebel Engineering a.s.

Platnost údajů od - do
člen Guy Kesseler 6.5.1993 - 17.7.1996
Adresa: Rue du Long Chéne 103 , B-1970 Wezembeek-Oppem, Belgie Česká republika
člen ing. Alena Vosáhlová 6.5.1993 - 17.7.1996
Adresa: Erno Košťála 958 , Pardubice 530 12
člen Ing. Ladislav Tesař 17.7.1996 - 30.8.1999
Adresa: Havlíčkova 104 , 530 02 Pardubice Česká republika
člen Ing. Miroslav Smažil 30.8.1999 - 8.11.2002
Vznik členství 11.5.1999
Adresa: Tolarova 195 , Pardubice 533 51
člen Paul Dupont 6.5.1993 - 23.5.2003
Vznik členství 18.6.1999
Zánik členství 11.2.2003
Adresa: Avenue Vandersmissen 41 , B - 1040 Brusel, Belgie Česká republika
člen Adriano Spezi 17.7.1996 - 28.7.2004
Vznik členství 18.6.1999
Zánik členství 12.5.2004
Adresa: Belgické království
B 6140 Fontaine-l Evégue, Belgie, rue de la Prairie 33
Předseda Ing. Miroslav Smažil 8.11.2002 - 9.10.2004
Vznik členství 11.5.1999
Zánik členství 24.5.2004
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 24.5.2004
Adresa: Tolarova 195 , Pardubice 533 51
předseda Ing. Miroslav Smažil 9.10.2004 - 5.9.2006
Vznik členství 24.5.2004
Zánik členství 6.4.2006
Vznik funkce 1.6.2004
Zánik funkce 6.4.2006
Adresa: Tolarova 195 , Pardubice 533 51
Člen dozorčí rady Patrick Herman 23.5.2003 - 20.7.2007
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 13.6.2007
Adresa: Belgické království
B - 9031 Gent, St. - Aldegondestraat 23
člen dozorčí rady Zdeněk Fidler 5.9.2006 - 20.7.2007
Vznik členství 30.6.2006
Adresa: Sladkovského 2059 , Pardubice 530 02
člen Adriano Spezi 28.7.2004 - 9.6.2009
Vznik členství 12.5.2004
Zánik členství 20.5.2009
Adresa: Belgické království
B 6140 Fontaine-l Evégue, Belgie, rue de la Prairie 33
předseda dozorčí rady Zdeněk Fidler 20.7.2007 - 23.7.2010
Vznik členství 30.6.2006
Vznik funkce 3.5.2007
Zánik funkce 28.4.2010
Adresa: Sladkovského 2059 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Bernard Del Brassinne 20.7.2007 - 23.7.2010
Vznik členství 13.6.2007
Zánik členství 17.6.2010
Adresa: Belgické království
Schaarbeek, Avenue de l'Emeraude 58
člen Adriano Spezi 9.6.2009 - 23.7.2010
Vznik členství 20.5.2009
Adresa: Belgické království
B 6140 Fontaine-l Evégue, Belgie, rue de la Prairie 33
člen dozorčí rady Zdeněk Fidler 23.7.2010 - 13.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Sladkovského 2059 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Bernard Del Brassinne 23.7.2010 - 3.5.2012
Vznik členství 17.6.2010
Adresa: Belgické království
Schaarbeek, Avenue de l'Emeraude 58
předseda dozorčí rady Adriano Spezi 23.7.2010 - 2.3.2015
Vznik členství 20.5.2009
Zánik členství 4.12.2014
Vznik funkce 28.4.2010
Zánik funkce 4.12.2014
Adresa: Belgické království
B 6140 Fontaine-l Evégue, Belgie, rue de la Prairie 33
člen dozorčí rady Zdeněk Fidler 13.8.2011 - 2.3.2015
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 4.12.2014
Adresa: Sladkovského 2059 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Bernard Del Brassinne 3.5.2012 - 2.3.2015
Vznik členství 17.6.2010
Zánik členství 4.12.2014
Adresa: Regenboogstraat 17 , 1560 Hoeilaart Belgické království

Sbírka Listin Tractebel Engineering a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 135/SL 90 rozhod. o statut. orgánu RJA Krajský soud v Hradci Králové 3.1.2016 12.2.2016 4.3.2016 3
B 135/SL 89 výroční zpráva [2014] el. Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2015 15.7.2015 17.7.2015 35
B 135/SL 87 rozhod. o statut. orgánu, ostatní ds Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2015 13.4.2015 16.4.2015 5
B 135/SL 86 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis SR,RJA Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2015 3.3.2015 12
B 135/SL 85 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2014 25.2.2015 3.3.2015 34
B 135/SL 84 notářský zápis [NZ 4964/2014] Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2014 25.2.2015 3.3.2015 25
B 135/SL 83 účetní závěrka [2013], zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2014 22.7.2014 23.7.2014 25
B 135/SL 82 rozhod. o statut. orgánu, ostatní rozh.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2013 6.1.2014 22.1.2014 2
B 135/SL 81 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z jednání předst. Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2013 17.12.2013 20.12.2013 2
B 135/SL 80 výroční zpráva [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2013 30.7.2013 42
B 135/SL 78 ostatní zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2012 19.4.2012 7.5.2012 2
B 135/SL 77 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2011 2.8.2011 44
B 135/SL 76 rozhod. o statut. orgánu, ostatní rozhodnutí,volba Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2011 21.7.2011 25.7.2011 3
B 135/SL 75 výroční zpráva 2009 - AJ, cd Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2011 3.3.2011 33
B 135/SL 74 výroční zpráva 2009 - ČJ, cd Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2011 3.3.2011 46
B 135/SL 73 ostatní volba místopřed., email Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 135/SL 72 ostatní jednání doz. rady - překlad,el Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2010 30.7.2010 2
B 135/SL 71 ostatní - zápis, email Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2010 30.7.2010 3
B 135/SL 70 ostatní - zápis z VH, email Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2010 30.7.2010 30.7.2010 6
B 135/SL 69 ostatní zápis z jednání, cd Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2010 15.1.2010 15.1.2010 1
B 135/SL 68 podpisové vzory Netušil, cd Krajský soud v Hradci Králové 14.1.2010 15.1.2010 15.1.2010 2
B 135/SL 67 výroční zpráva 2008, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2009 23.11.2009 23.11.2009 45
B 135/SL 66 ostatní, podpisové vzory zápisy o volbě Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2009 17.9.2009 17.9.2009 5
B 135/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2009 18.8.2009 11
B 135/SL 64 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2009 9.7.2009 6
B 135/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2009 30.6.2009 30.6.2009 10
B 135/SL 62 ostatní projednání res.předst. Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2009 30.6.2009 30.6.2009 1
B 135/SL 61 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2009 12.6.2009 12.6.2009 6
B 135/SL 60 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2008 30.6.2008 42
B 135/SL 59 ostatní zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2008 30.6.2008 4
B 135/SL 58 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2007 13.8.2007 13.8.2007 40
B 135/SL 57 ostatní - rezignace Herman Krajský soud v Hradci Králové 4.1.2007 19.7.2007 19.7.2007 3
B 135/SL 56 ostatní - rezignace Beblo Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2007 19.7.2007 19.7.2007 5
B 135/SL 55 podpisové vzory - Hellemans Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2007 19.7.2007 2
B 135/SL 54 podpisové vzory - Del Brassine Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2007 19.7.2007 2
B 135/SL 53 ostatní - zápis DR Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2007 19.7.2007 19.7.2007 2
B 135/SL 52 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2007 19.7.2007 19.7.2007 14
B 135/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2007 19.7.2007 19.7.2007 10
B 135/SL 50 notářský zápis - NZ 110/2007 Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2007 19.7.2007 19.7.2007 7
B 135/SL 49 zpráva auditora - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2007 28.6.2007 28.6.2007 25
B 135/SL 47 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2006 25.5.2006 25.5.2006 23
B 135/SL 45 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 208/2005 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2005 27.1.2006 27.1.2006 17
B 135/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2004 24.5.2004 24.5.2004 4
B 135/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2003 19.3.2004 19.3.2004 10
B 135/SL 38 notářský zápis, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva - NZ 78/2003, za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2003 24.6.2003 24.6.2003 36
B 135/SL 36 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva - za rok 2001, NZ 97/2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2002 26.9.2002 26.9.2002 99
B 135/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.2.1991 19.9.2001 19.9.2001 14
B 135/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2001 18.6.2001 18.6.2001 10
B 135/SL 9 notářský zápis - NZ 95/98 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.1998 27.5.1998 27.5.1998 7
B 135/SL 8 ostatní - zpráva o auditor. ověření Krajský soud v Hradci Králové 17.4.1998 27.5.1998 27.5.1998 20
B 135/SL 7 ostatní - příl.k roč.výkazům - r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 8.4.1998 27.5.1998 27.5.1998 10
B 135/SL 6 účetní závěrka - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 8.4.1998 27.5.1998 27.5.1998 6
B 135/SL 5 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Hradci Králové 14.5.1998 27.5.1998 27.5.1998 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Tractebel Engineering a.s.

IČO (identifikační číslo) 15049451
Jméno Tractebel Engineering a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 22.10.1992
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 6

Sídlo Tractebel Engineering a.s.

Živnosti a provozovny Tractebel Engineering a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Panského dvora 986/3, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1000361349
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.6.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Pernerova 168, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000361331
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 22.10.1992

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pernerova 168, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000361331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna U Panského dvora 986/3, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1000361349
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1995

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pernerova 168, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000361331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna U Panského dvora 986/3, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1000361349
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.1995

Živnost č. 4 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Pernerova 168, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000361331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.4.1996
Provozovna č. 2
Provozovna U Panského dvora 986/3, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1000361349
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.4.1996

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Pernerova 168, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000361331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.5.2005

Živnost č. 6 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.4.2016
Provozovna č. 1
Provozovna Pernerova 168, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000361331
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna U Panského dvora 986/3, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1000361349
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.4.2016

Živnost č. 7 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.4.1996

Živnost č. 8 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.4.1996

Živnost č. 9 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 3.11.2000

Živnost č. 10 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.4.1996

Živnost č. 11 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 14.11.2002

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.1992
Zánik oprávnění 14.11.2002

Živnost č. 17 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrská a investorská činnost v oblasti průmyslových, bytových, občanských a ostatních staveb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Počítačová grafika CAD/GIS (grafická projektová činnost a počítačové zpracování textu)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 13.7.1995

Živnost č. 21 Ubytovací služby ( ubytování nižší kategorie než je uvedeno v příloze č. 3 zák. č. 455/91 Sb. ).

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1992
Zánik oprávnění 13.7.1995

Živnost č. 22 Planografické služby - rozmnožovna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 14.11.2002

Živnost č. 23 Pořádání přednáškové činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 13.7.1995

Živnost č. 24 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1998
Zánik oprávnění 14.11.2002

Živnost č. 26 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poradenská činnost v oblasti řízení kvality

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Poradenská činnost při budování systémů environmentálního řízení podle řady ISO 14 000 nemající charakter živností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb., v platném znění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2002
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 31 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2002
Zánik oprávnění 30.9.2012

Živnost č. 32 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.2005
Zánik oprávnění 24.12.2015

Živnost č. 35 Provozování lyžařských vleků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Tractebel Engineering a.s.

Člen statutárního orgánu Robert Berdal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Tractebel Engineering a.s.

IČO: 15049451
Firma: Tractebel Engineering a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 20.3.1991

Sídlo Tractebel Engineering a.s.

Sídlo: Pernerova 168, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Výstavba bytových a nebytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Tractebel Engineering a.s.

IČO (identifikační číslo) 15049451
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ15049451
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Tractebel Engineering a.s.
Sídlo Pernerova 168 PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ 531 54 PARDUBICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, PARDUBICE V, tel.: 466 033 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
17032623/0300 9.12.2015
18307561/0100 4.12.2015
1825280/0300 11.3.2015
CZ0901000000789075010247 9.10.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 15049451
Jméno firmy Tractebel Engineering a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka xrkgqh5
tracking image