Firma TOS ZNOJMO, akciová společnost IČO 46347691


TOS ZNOJMO, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TOS ZNOJMO, akciová společnost (46347691) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Moravské náměstí 629/4, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. TOS ZNOJMO, akciová společnost má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o TOS ZNOJMO, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TOS ZNOJMO, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o TOS ZNOJMO, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro TOS ZNOJMO, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TOS ZNOJMO, akciová společnost

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 803
IČO (identifikační číslo osoby) 46347691
Jméno TOS ZNOJMO, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení počtu nové emise akcií na jméno při současném zvýšení nominální hodnoty každé jedné akcie. 1) Částka, o níž má být zvýšen základní kapitál Základní kapitál společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, v dosavadní výši 99.738,- Kč (slovy: devadesát tisíc sedmset třicet osm korun českých), se zvyšuje o částku 262.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát d va tisíc korun českých), na novou výši, jež bude po tomto zvýšení činit 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 262 (slovy: dvě stě šedesát dva) kusů kmenových akcií v listinné podobě, jež budou znít všechny na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) - dále jen Akcie 3) Přednostní právo na úpis Akcií Jediný akcionář, který je jediným akcionářem společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, má přednostní právo na úpis Akcií. 4) Způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 5) Emisní kurs Akcií Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 262.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva tisíc korun českých), odpovídá souhrnu jmenovitých hodnot upisovaných akcií a bude splacen tímt o jediným akcionářem - upisovatelem a to bezhotovostním převodem na účet akciové společnosti TOS ZNOJMO, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-4529740277/0100. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech Akcií v penězích, bezhotovostním převod em na účet akciové společnosti TOS ZNOJMO, akciová společnost, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-4529740277/0100, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs v celém rozsahu v penězích. Na splacení emisního kursu se stanová lhůta 60-ti (slov y: šedesáti) dnů, ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6) Smlouva o upsání akcií Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Jediný akcionář upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohot o rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen Smlouva o upsání akcií). 7) Lhůta a místo pro upisování akcií Lhůta pro upisování akcií Lhůta pro upisování Akcií, to je lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Jediného akcionáře, se stanovíA na 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jediné mu akcionáři ze strany Společnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce Jediného akcionáře a že k uzavření Smlouvy o upsání akcií můž e dojít též zmocněncem jednajícím jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Jediného akcionáře). Místem pro upisování Akcií, to je místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti. 15.3.2013 - 16.5.2013
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím valné hromady konané dne 23.6.1997. 7.11.1997
Základní jmění společnosti činí 99.738.000,-Kčs a je rozděleno do 99.738 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000Kčs 6.11.1992 - 6.11.1992
Základní jmění společnosti činí 99 738 000,- Kčs a je obsaženo v jedné akcii na majitele se jmenovitou hodnotou 99 738 000,- Kčs. 28.8.1992 - 6.11.1992
Způsob založení: a.s. vznikla rozdělením a.s. TOS Kuřim se sídlem v Kuřimi podle par. 69 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. a podle delimitačního protokolu ze dne 21.4.1992 30.4.1992
Jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 30.4.1992
Základní jmění: 99,356.000,-- Kčs 30.4.1992 - 28.8.1992
je rozděleno na: 1 akcii v nominální hodnotě 99,356.000,-- Kčs na majitele 30.4.1992 - 28.8.1992
Právní forma společnosti: akciová společnost 30.4.1992 - 17.11.1993
Dozorčí rada: - Josef B e z e g , Brno, Staňkova 5 - Ing. Josef L i ď á k , Znojmo, Vinohrady 2 - Mgr. Ladislav T u č e k , Chvalovice 93 30.4.1992 - 17.11.1993

Aktuální kontaktní údaje TOS ZNOJMO, akciová společnost

Kapitál TOS ZNOJMO, akciová společnost

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.5.2013
zakladni jmění 99 738 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.3.1998 - 16.5.2013
zakladni jmění 99 738 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.1992 - 2.3.1998

Akcie TOS ZNOJMO, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 20 16.5.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 99 738 15.3.2013 - 16.5.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 99 738 6.11.1992 - 15.3.2013

Sídlo TOS ZNOJMO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Moravské náměstí 629/4 , Brno 602 00 7.3.2016
Adresa Moravské náměstí 629/4 , Brno 602 00 23.3.2004 - 7.3.2016
Adresa Družstevní 2825/3 , Znojmo 669 02 30.4.1992 - 23.3.2004

Předmět podnikání TOS ZNOJMO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 2.4.2010
Obráběčství 2.4.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.4.2010
Zprostředkovatelská a poradenská činnost, mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy 24.2.1994 - 2.4.2010
Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazené zvláštními předpisy 24.2.1994 - 2.4.2010
Výroba dřevěných palubek 24.2.1994 - 2.4.2010
Stavba strojů s mechanickým pohonem 24.2.1994 - 2.4.2010
Výroba nástojů (nástroje, nářadí a pod.) 24.2.1994 - 2.4.2010
Kovoobrábění 24.2.1994 - 2.4.2010
Kovoobráběcí práce a činnosti, ke kterým není třeba povolení podle zvláštních předpisů Vývoj, výroba a odbyt: - variátorů, převodových zařízení s konstantním převodem samostatných strojních podskupin a uzlů, včetně všech komponentů - strojů, strojních zařízení, přístrojů, nástrojů a dalšího sortimentu v oboru strojírenství - náhradních dílů pro vyráběný sortiment - komponentů a příslušenství k obráběcích strojům a technologickým zařízením 30.4.1992 - 24.2.1994
- obalů včetně speciálních - generálních oprav vyráběného sortimentu - nástrojů (speciální a upínací) Publikační činnost Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění Zahraničně obchodní činnost Silniční doprava nákladů a osob Zprostředkovatelská a poradenská činnost Reklama, propagace, edice, servis, technické poradenství pro vlastní i cizí podnikatelskou činnost 30.4.1992 - 24.2.1994
Zajišťování rekreace, provoz rekreačních zařízení Majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob, finanční transakce, obchodování s ceninami 30.4.1992 - 24.2.1994

vedení firmy TOS ZNOJMO, akciová společnost

Statutární orgán TOS ZNOJMO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992
člen představenstva Ing. Petr Kopeček 3.9.2014
Vznik členství 27.6.2011
Adresa: Jarošova 1231/8 , Znojmo 669 02
předseda představenstva Ing. Vladimír Šmidák 7.3.2016
Vznik členství 13.4.2010
Vznik funkce 13.4.2010
Adresa: Kotlanova 2508/3 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kopeček 7.3.2016
Vznik členství 13.4.2010
Vznik funkce 13.4.2010
Adresa: Letní 428/3 , Znojmo 669 04
člen představenstva Ing. Miroslav Pavlas 7.3.2016
Vznik členství 25.6.2012
Adresa: Vinohrady 3514/72 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Vladimír Šmídák 30.4.1992 - 17.11.1993
Adresa: Urxova 705/10 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kavečka 30.4.1992 - 17.11.1993
Adresa: Na Loučkách 1221/1 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Aleš Fendrich 30.4.1992 - 17.11.1993
Adresa: Dostálova 112/3 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Josef Pajskrt 30.4.1992 - 17.11.1993
Adresa: Větrná 558/25 , Znojmo 669 04
člen představenstva Ing. Antonín Kopeček 30.4.1992 - 17.11.1993
Adresa: Vídeňská třída 697/39 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Vladimír Jemelík CSc. 30.4.1992 - 23.6.1995
Adresa: Zahradní 1258 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Horníček 30.4.1992 - 23.6.1995
Adresa: Zemkova 1195/14 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kavečka 17.11.1993 - 23.6.1995
Adresa: Vrchlického 590/5 , Kuřim 664 34
člen představenstva ing. Jaromír Seidl 23.6.1995 - 23.6.1995
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Vladimír Šmidák 17.11.1993 - 2.3.1998
Adresa: Urxova 705/10 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Miroslav Pavlas 17.11.1993 - 2.3.1998
Adresa: Vinohrady 3514/72 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Josef Pajskr 17.11.1993 - 2.3.1998
Adresa: Větrná 558/25 , Znojmo 669 04
člen představenstva Ing. Antonín Kopeček 17.11.1993 - 2.3.1998
Adresa: Vídeňská třída 699/35 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Jaromír Seidl 23.6.1995 - 2.3.1998
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
člen představenstva Mgr. Ladislav Tuček 2.3.1998 - 23.3.2004
Adresa: Větrná 543/7 , Znojmo 669 04
předseda představenstva Ing. Vladimír Šmidák 2.3.1998 - 23.3.2004
Adresa: Urxova 705/10 , Brno 624 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kopeček 2.3.1998 - 23.3.2004
Adresa: Vídeňská třída 699/35 , Znojmo 669 02
člen představenstva Ing. Josef Pajskr 2.3.1998 - 16.4.2010
Adresa: Větrná 558/25 , Znojmo 669 04
člen představenstva Ing. Miroslav Pavlas 2.3.1998 - 16.4.2010
Adresa: Vinohrady 3514/72 , Znojmo 669 02
předseda představenstva Ing. Vladimír Šmidák 23.3.2004 - 16.4.2010
Adresa: Kotlanova 2508/3 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kopeček 23.3.2004 - 16.4.2010
Adresa: Letní 428/3 , Znojmo 669 04
člen představenstva Mgr. Ladislav Tuček 23.3.2004 - 16.4.2010
Adresa: Hluboček 234/1 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Josef Pajskr 16.4.2010 - 2.8.2011
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: 181 , Mašovice 669 02
člen představenstva Ing. Miroslav Pavlas 16.4.2010 - 2.8.2011
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: Vinohrady 3514/72 , Znojmo 669 02
člen představenstva Mgr. Ladislav Tuček 16.4.2010 - 26.10.2012
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Hluboček 234/1 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Petr Kopeček 2.8.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 27.6.2011
Adresa: Jarošova 1231/8 , Znojmo 669 02
předseda představenstva Ing. Vladimír Šmidák 16.4.2010 - 7.3.2016
Vznik členství 13.4.2010
Vznik funkce 13.4.2010
Adresa: Kotlanova 2508/3 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kopeček 16.4.2010 - 7.3.2016
Vznik členství 13.4.2010
Vznik funkce 13.4.2010
Adresa: Letní 428/3 , Znojmo 669 04
člen představenstva Ing. Miroslav Pavlas 26.10.2012 - 7.3.2016
Vznik členství 25.6.2012
Adresa: Vinohrady 3514/72 , Znojmo 669 02

Dozorčí rada TOS ZNOJMO, akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Stanislav Kousal 4.1.2014
Vznik členství 13.4.2010
Adresa: Janáčkova 2627/15 , Znojmo 669 02
předseda dozorčí rady Mgr. Ladislav Tuček 7.3.2016
Vznik členství 25.6.2012
Vznik funkce 25.6.2012
Adresa: Hluboček 234/1 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Bc. Jana Weingruberová 20.12.2018
Vznik členství 27.9.2018
Adresa: Zimní 455/23 , Znojmo 669 04
Jméno Josef Bezeg 17.11.1993 - 23.6.1995
Adresa: Staňkova 355/5 , Brno 602 00
Jméno Richard Fiala 17.11.1993 - 23.6.1995
Adresa: Bolzanova 2440/31 , Znojmo 669 02
člen ing. Jiří Šalomoun 23.6.1995 - 7.11.1997
Adresa: Pražská sídl. 2411/6 , Znojmo 669 02
Jméno Mgr. Ladislav Tuček 17.11.1993 - 2.3.1998
Adresa: 93 , Chvalovice Česká republika
člen Ing. Rostislav Leikep 23.6.1995 - 2.3.1998
Adresa: U Lesíka 3572/1 , Znojmo 669 02
člen Stanislav Kousal 7.11.1997 - 16.4.2010
Adresa: Janáčkova 2627/15 , Znojmo 669 02
člen Ing. Jaroslav Kratochvíl 2.3.1998 - 16.4.2010
Adresa: Jasanová 2033/9 , Blansko 678 01
členka Anna Kabátková 2.3.1998 - 16.4.2010
Adresa: 17. listopadu 934/20 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kratochvíl 16.4.2010 - 2.8.2011
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 27.6.2011
Adresa: Kotlanova 2508/3 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Pavlas 2.8.2011 - 26.10.2012
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 25.6.2012
Vznik funkce 27.6.2011
Adresa: Vinohrady 3514/72 , Znojmo 669 02
člen dozorčí rady Stanislav Kousal 16.4.2010 - 4.1.2014
Vznik členství 13.4.2010
Adresa: Janáčkova 2627/15 , Znojmo 669 02
členka dozorčí rady Anna Kabátková 16.4.2010 - 7.3.2016
Vznik členství 13.4.2010
Adresa: 17. listopadu 934/20 , Znojmo 669 02
předseda dozorčí rady Mgr. Ladislav Tuček 26.10.2012 - 7.3.2016
Vznik členství 25.6.2012
Vznik funkce 25.6.2012
Adresa: Hluboček 234/1 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Anna Kabátková 7.3.2016 - 20.12.2018
Vznik členství 13.4.2010
Zánik funkce 27.9.2018
Adresa: 17. listopadu 934/20 , Znojmo 669 02

Sbírka Listin TOS ZNOJMO, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 803/SL 97 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 2.2.2015 3.3.2016 7.3.2016 2
B 803/SL 96 účetní závěrka [2014] přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 2.2.2015 3.3.2016 7.3.2016 1
B 803/SL 95 zpráva o vztazích za rok 2014 Krajský soud v Brně 2.2.2015 3.3.2016 7.3.2016 2
B 803/SL 93 zpráva auditora za rok 2014 Krajský soud v Brně 11.5.2015 3.3.2016 7.3.2016 2
B 803/SL 92 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.4.2015 3.3.2016 7.3.2016 4
B 803/SL 91 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 2.2.2015 3.3.2016 7.3.2016 5
B 803/SL 90 účetní závěrka [2014] přehled o peněžních tocích Krajský soud v Brně 2.2.2015 3.3.2016 7.3.2016 1
B 803/SL 89 ostatní rozhodnutí č. 1/15 jediného akcionáře Krajský soud v Brně 29.6.2015 3.3.2016 7.3.2016 1
B 803/SL 88 ostatní zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Krajský soud v Brně 3.3.2016 7.3.2016 1
B 803/SL 87 ostatní rozh. VH Krajský soud v Brně 24.6.2014 4.9.2014 12.11.2014 1
B 803/SL 86 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Brně 28.2.2014 4.9.2014 12.11.2014 4
B 803/SL 85 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 22.3.2014 4.9.2014 12.11.2014 1
B 803/SL 84 zpráva auditora Krajský soud v Brně 12.5.2014 4.9.2014 12.11.2014 2
B 803/SL 83 ostatní cash flow Krajský soud v Brně 28.2.2014 4.9.2014 12.11.2014 1
B 803/SL 82 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 28.2.2014 4.9.2014 12.11.2014 5
B 803/SL 81 účetní závěrka [2013] výkaz Krajský soud v Brně 28.2.2014 4.9.2014 12.11.2014 2
B 803/SL 80 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 22.4.2014 4.9.2014 12.11.2014 4
B 803/SL 79 ostatní přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 28.2.2014 4.9.2014 12.11.2014 1
B 803/SL 78 ostatní zpráva o činnosti Krajský soud v Brně 4.9.2014 12.11.2014 1
B 803/SL 76 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 6.6.2014 1.7.2014 28.8.2014 2
B 803/SL 75 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 18.2.2013 3.6.2014 10.6.2014 2
B 803/SL 74 zpráva o vztazích 2012 Krajský soud v Brně 29.3.2013 3.6.2014 10.6.2014 1
B 803/SL 73 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 20.5.2013 3.6.2014 10.6.2014 2
B 803/SL 72 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 29.4.2013 3.6.2014 10.6.2014 4
B 803/SL 71 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 18.2.2013 3.6.2014 10.6.2014 5
B 803/SL 70 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 18.2.2013 3.6.2014 10.6.2014 4
B 803/SL 69 notářský zápis opravná doložka, NZ 29/2013 Krajský soud v Brně 4.3.2013 11.3.2013 21.3.2013 3
B 803/SL 68 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 29/2013 Krajský soud v Brně 4.3.2013 11.3.2013 21.3.2013 7
B 803/SL 67 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 25.6.2012 17.10.2012 31.10.2012 2
B 803/SL 66 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.4.2012 17.10.2012 31.10.2012 21
B 803/SL 65 ostatní - zpráva o podnik. činn. 2010 Krajský soud v Brně 9.8.2011 1
B 803/SL 64 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 27.6.2011 9.8.2011 3
B 803/SL 63 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 4.5.2011 9.8.2011 2
B 803/SL 62 zpráva o vztazích za rok 2010 Krajský soud v Brně 30.3.2011 9.8.2011 1
B 803/SL 61 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2010 Krajský soud v Brně 9.3.2011 9.8.2011 1
B 803/SL 60 účetní závěrka - cash flow 2010 Krajský soud v Brně 9.3.2011 9.8.2011 1
B 803/SL 59 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 9.3.2011 9.8.2011 5
B 803/SL 58 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 9.3.2011 9.8.2011 2
B 803/SL 57 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 9.3.2011 9.8.2011 4
B 803/SL 56 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 26.4.2011 9.8.2011 4
B 803/SL 55 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 28.6.2010 1.11.2010 1
B 803/SL 54 ostatní - rozdělení hosp.výsledku 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 1.11.2010 1
B 803/SL 53 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.4.2010 1.11.2010 21
B 803/SL 52 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 13.4.2010 20.4.2010 8
B 803/SL 51 ostatní -rozhod. č.1/10 jed.akc. Krajský soud v Brně 13.4.2010 20.4.2010 1
B 803/SL 50 ostatní -záp.č.231 ze zas. předs. Krajský soud v Brně 13.4.2010 20.4.2010 1
B 803/SL 49 zpráva o vztazích za rok 2008 Krajský soud v Brně 14.4.2009 22.12.2009 1
B 803/SL 48 ostatní - zpráva o podn. činn. 2008 Krajský soud v Brně 22.12.2009 1
B 803/SL 47 zpráva auditora za rok 2008 Krajský soud v Brně 15.6.2009 22.12.2009 2
B 803/SL 46 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 29.6.2009 3.12.2009 1
B 803/SL 45 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 21.5.2009 3.12.2009 1
B 803/SL 44 účetní závěrka -rozdělení zisku Krajský soud v Brně 29.6.2009 3.12.2009 1
B 803/SL 43 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 27.2.2009 3.12.2009 1
B 803/SL 42 účetní závěrka -cash flow 2008 Krajský soud v Brně 27.2.2009 3.12.2009 1
B 803/SL 41 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 27.2.2009 3.12.2009 5
B 803/SL 40 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 27.2.2009 3.12.2009 2
B 803/SL 39 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 27.2.2009 3.12.2009 4
B 803/SL 38 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 14.4.2009 3.12.2009 4
B 803/SL 37 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 23.6.2008 16.3.2009 2
B 803/SL 36 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 17.6.2008 16.3.2009 1
B 803/SL 35 účetní závěrka -rozdělení hospod. výsledku Krajský soud v Brně 23.6.2008 16.3.2009 1
B 803/SL 34 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 25.2.2008 16.3.2009 1
B 803/SL 33 účetní závěrka -cash flow 2007 Krajský soud v Brně 25.2.2008 16.3.2009 1
B 803/SL 32 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 25.2.2008 16.3.2009 5
B 803/SL 31 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 25.2.2008 16.3.2009 2
B 803/SL 30 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 25.2.2008 16.3.2009 4
B 803/SL 29 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 17.6.2008 16.3.2009 2
B 803/SL 28 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 19.5.2008 16.3.2009 6
B 803/SL 26 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 24.2.2007 13.3.2009 5
B 803/SL 25 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 24.2.2007 13.3.2009 2
B 803/SL 24 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 24.2.2007 13.3.2009 4
B 803/SL 23 ostatní - zpr. o činnosti 2006 Krajský soud v Brně 11.4.2007 13.3.2009 1
B 803/SL 22 zpráva auditora - 2006 Krajský soud v Brně 13.3.2009 1
B 803/SL 21 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 4.4.2007 13.3.2009 4
B 803/SL 20 ostatní - přehled o zm. VK- 2006 Krajský soud v Brně 24.2.2007 13.3.2009 1
B 803/SL 19 ostatní - rozh. VH Krajský soud v Brně 28.5.2007 13.3.2009 1
B 803/SL 18 ostatní - prezenční listina Krajský soud v Brně 28.5.2007 13.3.2009 1
B 803/SL 17 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 20.4.2006 29.12.2006 15
B 803/SL 16 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 20.4.2005 29.12.2006 14
B 803/SL 15 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 29.4.2004 27.7.2004 35
B 803/SL 13 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.3.2003 28.8.2003 23
B 803/SL 12 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 29.3.2002 28.8.2003 25
B 803/SL 11 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 24.6.2002 28.8.2003 46
B 803/SL 9 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 15.5.2001 26.2.2002 29
B 803/SL 8 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 18.7.1997 26.2.2002 3
B 803/SL 7 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 10.5.2000 22.9.2000 16
B 803/SL 6 ostatní - rozhodn.akcionáře Krajský soud v Brně 21.6.1999 7.9.1999 1
B 803/SL 5 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 31.3.1999 21.5.1999 15
B 803/SL 4 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 11.3.1998 4.6.1998 15
B 803/SL 2 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 26.2.1998 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TOS ZNOJMO, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 46347691
Jméno TOS ZNOJMO, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 15.10.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Sídlo TOS ZNOJMO, akciová společnost

Živnosti a provozovny TOS ZNOJMO, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba dřevěných palubek

  • Stavba strojů s mechanickým pohonem

  • Zprostředkovatelská a poradenská činnost, mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy

  • Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Družstevní 2825/3, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1003772943
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba dřevěných palubek

  • Stavba strojů s mechanickým pohonem

  • Zprostředkovatelská a poradenská činnost, mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy

  • Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy

Zahájení provozování 15.10.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Družstevní 2825/3, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1003772943
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.11.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Družstevní 2825/3, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1003772943
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.11.1992

Živnost č. 4 Výroba dřevěných palubek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě a prodej zboží, mimo zboží vyhrazeného zvláštními předpisy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská a poradenská činnost, mimo činnosti vyhrazené zvláštními předpisy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TOS ZNOJMO, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Šmidák
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Kopeček
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kopeček
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Pavlas

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TOS ZNOJMO, akciová společnost

IČO: 46347691
Firma: TOS ZNOJMO, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo TOS ZNOJMO, akciová společnost

Sídlo: Moravské náměstí 629/4, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image