Firma TOS VARNSDORF a.s. IČO 27327850


TOS VARNSDORF a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TOS VARNSDORF a.s. (27327850) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Říční 1774, Varnsdorf 407 47. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 7. 2007 a je stále aktivní. TOS VARNSDORF a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o TOS VARNSDORF a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TOS VARNSDORF a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TOS VARNSDORF a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TOS VARNSDORF a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TOS VARNSDORF a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1782
IČO (identifikační číslo osoby) 27327850
Jméno TOS VARNSDORF a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.7.2007
Valná hromada dne 8.6.2015 přijala usnesení: Základní kapitál se snižuje o 16.000.000 Kč ( šestnáctmilionůkorunčeských)za účelem převodu této částky do rezervního fondu, sloužícího na úhradu budoucí ztráty, a to na 942 412 200 Kč. Ke snížení základního ka pitálu budou použity vlastní akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 16.000.000 Kč. 18.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 20.2.2014
Počet členů správní rady: 6 20.2.2014 - 23.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 20.2.2014 - 10.7.2019
Na společnost TOS VARNSDORF a.s. (původně PRIVATINVEST, a.s.) přešlo v důsledku fúze sloučením jako na právního nástupce jmění zanikajících společností TOS VARNSDORF a.s., IČ: 646 51 142, se sídlem Varnsdorf, Říční 1774, okres Děčín, PSČ 407 47, a T-SOT s.r.o., IČ: 250 31 481, se sídlem Varnsdorf, Prašná 3090, PSČ 407 47. 1.10.2008
Valná hromada dne 18.4. 2008 všemi hlasy přítomných akcionářů přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií: Základní kapitál společnosti PRIVATINVEST, a.s., IČ: 27327850, se sídlem Liberec 1, Lázeňská 782/5, PSČ 46001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 1782, se zvyšuje z dosavadní výše 2,000.000,- Kč (slov y: dvamiliony korun českých) o částku 952,403.000,- Kč (slovy: devětsetpadesátdvamilionyčtyřistatřitisícekorunčeských), na novou výši 954,403.000,- Kč (slovy: devětsetpadesátčtyřimilionyčtyřistatřitisícekorunčeských). - Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 952,403.000,- Kč bude kryt emisí nových akcií v počtu 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilio nůkorunčeských), 3 ks (slovy: tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských), 21 ks (slovy: dvacetjedna kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), 139 ks (slovy: jednostotřicetdevět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských ) a 13 ks (slovy: třináct) km enových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), se kterými budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými. - Upisování akcií nad částku 952,403.000,- Kč (slovy: devětsetpadesátdvamilionůčtyřistatřitisíckorunčeských) se nepřipouští. - Určuje se, že emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude splacen pouze peněžitými vklady. - Akcie budou upsány na základě dohody akcionářů společnosti na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu tak, že akcionář: A) Ing. Jan Rýdl, r.č. 490210/295, bytem Varnsdorf, Kmochova 586, okres Děčín, PSČ 407 47 upíše: - 4 ks (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,000.000,-Kč (slovy: jednostomilionůkorunčeských) - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) - 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) - 56 ks (slovy: padesátšest kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských) - 4 ks (slovy: čtyři kusy) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) B) Ing. Hynek Vojtěch, r.č. 431013/075, bytem Rybniště 38, PSČ 407 51 upíše: - 3 ks (slovy: tři kusy) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,000.000,-Kč (slovy: jednostomilionůkorunčeských) - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) - 52 ks (slovy: padesátdva kusy) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských) - 6 ks (slovy: šest kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jednetisíckorunčeských) C) Ing. Jan Rýdl, r.č. 741122/2401, bytem Varnsdorf, Kmochova 586, okres Děčín, PSČ 407 47 upíše: - 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,000.000,-Kč (slovy: jednostomilionůkorunčeských) - 3 ks (slovy: tři kusy) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) - 31 ks (slovy: třicetjeden kus) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských) - 3 ks (slovy: tři kusy) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) D) JUDr. Jaroslav Kašpar, r.č. 510707/112, bytem Bílá, Vlčetín 70, PSČ 463 43 upíše: - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,000.000,-Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) - 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) - Pro uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku se stanoví lhůta 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií, tedy místem pro uzavření výše uvedené dohody , je sídlo společnosti, nebude-li dohodou všech akcionářů určeno jinak. Upsání akcií uzavřením výše uvedené dohody nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům podán í návrhu a zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku dopisem zaslaným na adresu trvalého pobytu akcionářů dle seznamu akcionářů. - Připouští se možnost částečného započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu, a to následovně: 1) Proti pohledávce společnosti PRIVATINVEST, a.s. na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií ve výši 419,564.000,- Kč se připouští započtení části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jana Rýdla, r.č. 490210/295, bytem Varnsdorf, Kmochova 586, okres Děčín, PSČ 407 47, vůči společnosti PRIVATINVEST, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o koupi akcií ze dne 7.dubna 2008, v celkové výši 419,564.004,- Kč, a to ve výši 419,564.000,- Kč; 2) Proti pohledávce společnosti PRIVATINVEST, a.s. na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií ve výši 311,526.000,- Kč se připouští započtení části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Hynka Vojtěcha, r.č. 431013/075, bytem Rybniště 38, PSČ 407 51, v ůči společnosti PRIVATINVEST, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o koupi akcií ze dne 7.dubna 2008, v celkové výši 311,526.273,- Kč, a to ve výši 311,526.000,- Kč; 3) Proti pohledávce společnosti PRIVATINVEST, a.s. na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií ve výši 203,313.000,- Kč se připouští započtení části peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jana Rýdla mladšího, r.č. 741122/2401, bytem Varnsdorf, Kmochova 586, okres Děčín, PSČ 407 47, vůči společnosti PRIVATINVEST, a.s., vzniklé z titulu Smlouvy o koupi akcií ze dne 7.dubna 2008, v celkové výši 203,313.723,- Kč, a to ve výši 203,313.000,- Kč. - Emisní kurz nově emitovaných akcií ve výši 934,403.000,-Kč bude splacen započtením částí pohledávek Ing. Jana Rýdla, Ing. Hynka Vojtěcha a Ing. Jana Rýdla mladšího vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu nově emitovanýc h akcií a emisní kurz nově emitovaných akcií ve výši 18,000.000,- Kč (osmnáctmilionůkorunčeských) bude splacen peněžitým vkladem, který je upisovatel povinen splatit na vázaný účet společnosti PRIVATINVEST, a.s. č. 43-2024120217/0100 vedený u Komerční ban ky a.s., pobočky Varnsdorf. - Alespoň 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu nově vydávaných akcií musí být splaceno do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne upsání. Zbývající nesplacená část emisního kursu nově upisovaných akcií musí být splacena do jednoho roku od zápisu zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. - K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností PRIVATINVEST, a.s. a akcionáři Ing. Janem Rýdlem, Ing. Hynkem Vojtěchem a Ing. Janem Rýdlem mladším je stanovena lhůta 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení p ohledávky. Představenstvo společnosti PRIVATINVEST, a.s. je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky akcionářům, tj. Ing. Janu Rýdlovi, Ing. Hynku Vojtěchovi, Ing. Janu Rýdlovi mladšímu, na adresu jejich trvalého pobytu do 30 dnů o de dne uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku. 28.4.2008 - 23.5.2008

Aktuální kontaktní údaje TOS VARNSDORF a.s.

Kapitál TOS VARNSDORF a.s.

zakladni jmění 942 412 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2015
zakladni jmění 958 412 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.3.2013 - 18.6.2015
zakladni jmění 958 412 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2008 - 20.3.2013
zakladni jmění 954 403 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.5.2008 - 1.10.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.4.2008 - 23.5.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 12.7.2007 - 28.4.2008

Akcie TOS VARNSDORF a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 18.6.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 15 18.6.2015
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 162 1.10.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 556 1.10.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 684 1.10.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 9 23.5.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 339 23.5.2008 - 1.10.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 13 23.5.2008 - 1.10.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 3 23.5.2008 - 18.6.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 21 23.5.2008 - 18.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 12.7.2007 - 23.5.2008

Sídlo TOS VARNSDORF a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Říční 1774 , Varnsdorf 407 47 20.10.2016
Adresa Říční 1774 , Varnsdorf 407 47 28.4.2008 - 20.10.2016
Adresa Lázeňská 782/5 , Liberec 460 01 12.7.2007 - 28.4.2008

Předmět podnikání TOS VARNSDORF a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 1.10.2008
velkoobchod a maloobchod 1.10.2008
výroba strojů a zařízení 1.10.2008
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.10.2008
obráběčství 1.10.2008
slévárenství, modelářství 1.10.2008
zámečnictví, nástrojářství 1.10.2008
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný porvoz nemovitostí bytů a nebytových prostor 12.7.2007
realitní činnost 12.7.2007
zprostředkování obchodu a služeb 12.7.2007
činnost podnikatelských finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.7.2007

vedení firmy TOS VARNSDORF a.s.

Statutární orgán TOS VARNSDORF a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná navenek jménem společnosti. 20.2.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně s výjimkou zcizování a nákupu nemovitostí, převzetí úvěrů, poskytnutí půjček a ručení, kdy jednají dva členové představenstva společně. 28.4.2008 - 20.2.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo představenstvem písemně pověřený člen představenstva. 12.7.2007 - 28.4.2008
Statutární ředitel Ing. Jan Rýdl 10.7.2019
Vznik funkce 17.1.2017
Adresa: Kmochova 586 , Varnsdorf 407 47
předseda JUDr. Jaroslav Kašpar 12.7.2007 - 25.2.2008
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 25.1.2008
Vznik funkce 12.7.2007
Zánik funkce 25.1.2008
Adresa: 70 , Bílá 463 43
místopředseda Mgr. Zsolt Mészáros 12.7.2007 - 25.2.2008
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 25.1.2008
Vznik funkce 12.7.2007
Zánik funkce 25.1.2008
Adresa: Puškinova 97 , Liberec 463 12
člen Pavel Pěnička 12.7.2007 - 25.2.2008
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 25.1.2008
Adresa: 190 , Janov nad Nisou 468 11
předseda Ing. Jan Rýdl 25.2.2008 - 20.3.2013
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 26.1.2013
Vznik funkce 25.1.2008
Zánik funkce 26.1.2013
Adresa: Kmochova 586 , Varnsdorf 407 47
místopředseda Ing. Miroslav Bičiště 25.2.2008 - 20.3.2013
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 26.1.2013
Vznik funkce 25.1.2008
Zánik funkce 26.1.2013
Adresa: Svatoplukova 652/16 , Liberec 460 01
člen Ing. Jan Rýdl 25.2.2008 - 20.3.2013
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 26.1.2013
Adresa: Kmochova 586 , Varnsdorf 407 47
Předseda představenstva Jan Rýdl 20.3.2013 - 12.11.2013
Vznik členství 26.1.2013
Zánik členství 17.1.2014
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 17.1.2014
Adresa: Kmochova 586 , Varnsdorf 407 47
Místopředseda představenstva Jan Rýdl 20.3.2013 - 20.2.2014
Vznik členství 26.1.2013
Zánik členství 17.1.2014
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 17.1.2014
Adresa: Kmochova 586 , Varnsdorf 407 47
Člen představenstva Miroslav Bičiště 20.3.2013 - 20.2.2014
Vznik členství 26.1.2013
Zánik členství 17.1.2014
Adresa: Svatoplukova 652/16 , Liberec 460 01
Předseda představenstva Jan Rýdl 12.11.2013 - 20.2.2014
Vznik členství 26.1.2013
Zánik členství 17.1.2014
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 17.1.2014
Adresa: Raisova 3403 , Varnsdorf 407 47
Jméno Ing. Jan Rýdl 20.2.2014 - 10.7.2019
Vznik funkce 17.1.2014
Zánik funkce 17.1.2017
Adresa: Kmochova 586 , Varnsdorf 407 47

Dozorčí rada TOS VARNSDORF a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Iveta Mészárosová 12.7.2007 - 25.2.2008
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 25.1.2008
Vznik funkce 12.7.2007
Zánik funkce 25.1.2008
Adresa: Puškinova 97 , Liberec 463 12
člen Ondřej Vlach 12.7.2007 - 25.2.2008
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 25.1.2008
Adresa: Česká 499 , Liberec 463 12
člen Martin Václavík 12.7.2007 - 25.2.2008
Vznik členství 12.7.2007
Zánik členství 25.1.2008
Adresa: Maškova 137 , 460 06 Liberec 6 Česká republika
člen JUDr. Eva Ruthová 25.2.2008 - 10.10.2008
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 30.9.2008
Adresa: Zhořelecká 367 , Varnsdorf 407 47
předseda Ing. Hynek Vojtěch 25.2.2008 - 27.9.2011
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 25.1.2008
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 38 , Rybniště 407 51
člen JUDr. Jaroslav Kašpar 25.2.2008 - 27.9.2011
Vznik členství 25.1.2008
Adresa: 70 , Bílá 463 43
Předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Kašpar 27.9.2011 - 20.3.2013
Vznik členství 25.1.2008
Zánik členství 26.1.2013
Vznik funkce 7.9.2011
Zánik funkce 26.1.2013
Adresa: 70 , Bílá 463 43
Člen dozorčí rady Mgr. Hynek Vojtěch 27.9.2011 - 24.10.2013
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 4.6.2012
Adresa: 241 , Rybniště 407 51
Člen dozorčí rady Milan Junek 10.10.2008 - 12.11.2013
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 1.10.2013
Adresa: Petra Bezruče 2043 , Varnsdorf 407 47
Předseda dozorčí rady Jaroslav Kašpar 20.3.2013 - 20.2.2014
Vznik členství 26.1.2013
Zánik členství 17.1.2014
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 17.1.2014
Adresa: 70 , Bílá 463 43
Člen dozorčí rady Mgr. Hynek Vojtěch 24.10.2013 - 20.2.2014
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 4.6.2012
Adresa: 241 , Rybniště 407 51
Člen dozorčí rady Milan Junek 12.11.2013 - 20.2.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 9.1.2014
Adresa: Petra Bezruče 2043 , Varnsdorf 407 47

Sbírka Listin TOS VARNSDORF a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1782/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2015 29.9.2015 30.9.2015 23
B 1782/SL 72 notářský zápis [NZ 66/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2015 16.6.2015 18.6.2015 6
B 1782/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2014 4.12.2014 30.12.2014 17
B 1782/SL 70 notářský zápis [NZ 24/2014], ostatní NZ 24/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.12.2014 4.12.2014 30.12.2014 8
B 1782/SL 69 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.10.2014 5.11.2014 24
B 1782/SL 68 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2014 8.10.2014 31.10.2014 34
B 1782/SL 66 rozhod. o statut. orgánu rezignace 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.11.2013 28.1.2014 26.2.2014 3
B 1782/SL 65 ostatní rezignace 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.11.2013 28.1.2014 26.2.2014 2
B 1782/SL 64 ostatní zápis z jed. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.1.2014 28.1.2014 26.2.2014 2
B 1782/SL 63 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2012 28.1.2014 26.2.2014 7
B 1782/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2014 28.1.2014 26.2.2014 17
B 1782/SL 61 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2014 28.1.2014 26.2.2014 2
B 1782/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 6/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2014 28.1.2014 26.2.2014 25
B 1782/SL 59 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2013 15.10.2013 26.11.2013 2
B 1782/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2013 1.10.2013 1.10.2013 22
B 1782/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2013 25.7.2013 38
B 1782/SL 56 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2013 20.6.2013 21.6.2013 26
B 1782/SL 55 ostatní  zápis ze zased.D.rady Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2013 12.2.2013 21.3.2013 1
B 1782/SL 54 rozhod. o statut. orgánu  zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2013 12.2.2013 21.3.2013 1
B 1782/SL 53 rozhod. o statut. orgánu  zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2013 12.2.2013 21.3.2013 5
B 1782/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2012 11.12.2012 40
B 1782/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2012 4.12.2012 22
B 1782/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2012 25.6.2012 28.6.2012 26
B 1782/SL 49 podpisové vzory - člen DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2011 27.9.2011 5.10.2011 1
B 1782/SL 48 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2011 27.9.2011 5.10.2011 1
B 1782/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2011 8.7.2011 22
B 1782/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2011 15.6.2011 15.6.2011 27
B 1782/SL 45 výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 22.12.2010 23.12.2010 36
B 1782/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2010 7.7.2010 6.7.2010 26
B 1782/SL 43 výroční zpráva 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2010 1.7.2010 1.7.2010 20
B 1782/SL 42 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2009 9.12.2009 9.12.2009 40
B 1782/SL 41 výroční zpráva - 2008- konsolidovaná Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2009 2.10.2009 15.10.2009 18
B 1782/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2009 20.7.2009 26
B 1782/SL 39 ostatní - zápis mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2008 23.10.2008 2
B 1782/SL 38 ostatní - zápis z volby do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2008 23.10.2008 2
B 1782/SL 37 notářský zápis - NZ 169/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2008 2.10.2008 23
B 1782/SL 36 notářský zápis - NZ 168/2008- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2008 2.10.2008 28
B 1782/SL 35 notářský zápis - NZ 167/2008- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2008 2.10.2008 54
B 1782/SL 34 notářský zápis - NZ 166/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2008 2.10.2008 21
B 1782/SL 33 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 2.10.2008 3
B 1782/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2008 2.10.2008 7
B 1782/SL 31 změna právní formy, fúze, posudek znalce - 269/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2008 2.10.2008 125
B 1782/SL 30 změna právní formy, fúze, posudek znalce - 277/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 2.10.2008 52
B 1782/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora - k 1.1.2008- zahajovací Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2008 2.10.2008 11
B 1782/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007- Privat. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2008 2.10.2008 9
B 1782/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007- TOS Varn. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2008 2.10.2008 25
B 1782/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007- T-SOT Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2008 2.10.2008 42
B 1782/SL 25 ostatní - dohoda Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2008 8.9.2008 5
B 1782/SL 24 notářský zápis - NZ 52/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2008 8.9.2008 13
B 1782/SL 23 ostatní - smlouva o koupi akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.2008 8.9.2008 5
B 1782/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora -2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2008 3.9.2008 9
B 1782/SL 20 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2008 30.6.2008 12
B 1782/SL 19 notářský zápis Nz 192/2008 stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2008 21.5.2008 23
B 1782/SL 18 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.H.Vojtěch Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 20.5.2008 20.5.2008 1
B 1782/SL 17 podpisové vzory čestné prohlá.JUDr.J.Kašpar Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 20.5.2008 20.5.2008 1
B 1782/SL 16 podpisové vzory čestné prohlá.JUDr.E.Ruthová Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 20.5.2008 20.5.2008 1
B 1782/SL 15 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Rýdl Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 20.5.2008 20.5.2008 1
B 1782/SL 14 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Bičiště Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 20.5.2008 20.5.2008 1
B 1782/SL 13 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Rýdl Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 20.5.2008 20.5.2008 1
B 1782/SL 12 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2008 27.2.2008 28.2.2008 1
B 1782/SL 11 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2008 27.2.2008 28.2.2008 1
B 1782/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2008 27.2.2008 28.2.2008 3
B 1782/SL 9 podpisové vzory čestné prohlá.JUDr.J.Kašpar Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 8 podpisové vzory čestné prohlá.Z.Mészáros Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 7 podpisové vzory čestné prohlá.P.Pěnička Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 6 podpisové vzory čestné prohlá.I.Mészárosová Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 5 podpisové vzory čestné prohlá.O.Vlach Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 4 podpisové vzory čestné prohlá.M.Václavík Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 3 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 2 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 2
B 1782/SL 1 notářský zápis NZ 176/2007 zakladat.smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 12.7.2007 17.7.2007 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TOS VARNSDORF a.s.

IČO (identifikační číslo) 27327850
Jméno TOS VARNSDORF a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Varnsdorf
Vznik první živnosti: 12.7.2007
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Sídlo TOS VARNSDORF a.s.

Živnosti a provozovny TOS VARNSDORF a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1774, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1003362281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 7.10.2008

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1774, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1003362281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.2008

Živnost č. 3 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1774, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1003362281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.2008

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Říční 1774, Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny 1003362281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TOS VARNSDORF a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Rýdl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TOS VARNSDORF a.s.

IČO: 27327850
Firma: TOS VARNSDORF a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Varnsdorf
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.7.2007

Sídlo TOS VARNSDORF a.s.

Sídlo: Říční 1774, Varnsdorf 407 47

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image