Firma TOS KUŘIM - OS, a.s. IČO 26231522


TOS KUŘIM - OS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TOS KUŘIM - OS, a.s. (26231522) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Blanenská 1321/47, Kuřim 664 34. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2001 a je stále aktivní. TOS KUŘIM - OS, a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o TOS KUŘIM - OS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TOS KUŘIM - OS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TOS KUŘIM - OS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TOS KUŘIM - OS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TOS KUŘIM - OS, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3474
IČO (identifikační číslo osoby) 26231522
Jméno TOS KUŘIM - OS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2001
Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 8. června 2018 došlo ke sloučení, při němž na společnost TOS KUŘIM - OS, a.s., IČ 26231522, se sídlem Blanenská 1321/47, Kuřim, PSČ 664 34, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3474, jako nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti ENERGETIKA KUŘIM, a.s., IČ 28260945, se sídlem Kuřim, Blanenská 1321/47, PSČ 664 34, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5378. O schválení přeměny rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hro mady společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., IČ 26231522 dne 27. července 2018 a jediný akcionář v působnosti valné hromady ENERGETIKA KUŘIM, a.s., IČ 28260945 dne 27. července 2018. Rozhodný den fúze je 1.1.2018. 1.8.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 5.9.2014 - 14.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.9.2014 - 27.10.2016
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 25.02.213 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých), z částky 25 0.000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) na částku 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), upsáním 50 (padesáti) kusů kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nepřipouští se upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) je stanoven ve výši 1.000. 000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii, tedy ve výši jmenovité hodnoty akcie. Jediný akcionář společnosti - společnost ALTA Invest, a.s. se tímto výslovně vzdává přednostního práva na úpis akcií všech akcií společnosti. Jediný akcionář rozhodl, že 50(padesát) kusů kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) bude nabídnuto k úpisu peněžitým vkladem společnosti ALTA Invest, a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, č.p. 110, PSČ 602 00, IČ 60735244, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1497 a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchod ního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem přijetí tohoto rozhodnutí a skončí jeden měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti po podání n ávrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou společnosti ALTA Invest,a.s. začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve ji k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku a současně předloží společnosti ALTA Invest,a.s. návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií. Výslovně se uvádí, že tato smlouva o úpisu může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnut í návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Při úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady musí být splaceno nejméně 30% (třicet procent) jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ažio do třicáté ho dubna dva tisíce třináct ( 30.04.2013) a zbývající část nejpozději do třicátého listopadu dva tisíce třináct ( 30.11.2013). 7.3.2013 - 22.4.2013
Zvyšuje se základní kapitál společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s. o částku 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) z částky 206.000.000,- Kč (slovy: dvě stě šest milionů korun českých) tedy na částku 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě pades át milionů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií předem určenému zájemci - společnosti RESTRUKTURALIZAČNÍ KUŘIM, a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, čp. 110, PSČ 602 00, IČ 282 60 961, zapsané v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vlož ka 5379. V procesu zvýšení základního kapitálu bude emitováno 1 kus (slovy: jeden kus) kmenových akcií v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) za jednu akcii. Emisní kurz akcií bude splacen započtením peněžité pohledávky 41.917.849,87 Kč předem určeného zájemce RESTRUKTURALIZAČNÍ KUŘIM, a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, čp. 110, PSČ 602 00, IČ 282 60 961, zapsané v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložk a 5379, vůči společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., IČ 262 31 522 proti pohledávce na splacení emisního kurzu upisovaných akcií ve výši 44.000.000,- Kč a zaplacením peněžních prostředků ve výši 2.082.150,13 Kč. Tímto postupem zanikne vůči jmenovanému věřiteli dluh společnosti a tento postup povede k likvidaci závazků a zamezení dalších ztrát společnosti. Lhůta pro upsání akcií počíná běžet po podání návrhu na zápis Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a končí uplynutím 15-tého dne ode dne zápisu Rozhodnutí jedin ého akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nové akcie budou předem určeným zájemcem upsány Smlouvou o upsání akcií, která bude písemná a podpisy na ní budou úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídle společnosti. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je povinna podat společnost. Společnost je povinna doručit předem určenému zájemci Návrh na uzavření smlouvy nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy usnesení KS Brno o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Jediný akcionář - společnost ALTA, a.s. rozhodl o vyloučení přednostního práva k úpisu akcií. Důvodem navrhovaného vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, jímž je věřitel společnosti tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu upsaných akcií započíst svou pohledávku vůči společnosti, protože je důležitým zájmem společnosti vypořádání dluhu společnosti vůči tomuto věřiteli. Jediný akcionář společnost ALTA, a.s. vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti RESTRUKTURALIZAČNÍ KUŘIM, a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, čp. 110, PSČ 602 00, IČ 282 60 961 ve výši 41.917.849,87 Kč v souladu s ust. § 364 obch. zák. Dohod a o započtení bude uzavřena na základě návrhu TOS KUŘIM - OS, a.s. v písemné formě a bude uzavřena v průběhu lhůty pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. Splátka emisního kurzu akcií v části 2.082.150,13 Kč bude uhrazena na účet společnosti číslo 1071002702/5500 nejpozději do 31.1.2008. 10.3.2008 - 29.4.2008
Záměr o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií a z vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 43.900.000,--Kč z částky 162.100.000,--Kč na částku 206.000.000,--Kč. Jediný akcionář rozhodl o spojení více akcií následovně. Místo ° 5.068 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 12.250,--Kč (slovy: dvanáct tisíc dvě stě padesát korun českých), ° 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), ° 17 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) znějících na jméno, spolu s plánovaným zvýšením základního kapitálu společnosti o částku 43.900.000,--Kč, bude vydán jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 164.800.000,--Kč na jméno o jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 41.200.000,--Kč na jméno. Emisní kurs akcií je stanoven ve výši jmenovité hodnoty akcie. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v části ve výši 20.400.000,--Kč upsáním nových akcií. Základní kapitál (emisní kurs akcii) bude splacen započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce jediného akcionáře společnosti - ALTA, a.s. se sídlem 602 00 Brno, Štefánikova 41, IČ: 607 35 244 proti pohledávce na splacení emisního kurzu upisovaných akcií. Tímto zanikne vůči tomuto věřiteli v této částce dluh společnosti. Tento krok povede ke snížení závazků a zamezení dalších ztrát společnosti spočív ajících v povinnosti uhradit věřiteli kromě samotného závazku také sankční úroky. Lhůta pro upsání akcií počíná běžet po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a končí uplynutím 30.dne ode dne zápisu rozhodnutí jediného a kcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místo pro upisovnání akcií bude na adrese Štefánikova 41, 602 00 Brno a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního ka pitálu společnosti. Jediný akcionář - společnost ALTA, a.s. - rozhodl o vyloučení přednostního práva k úpisu akcií. Důvodem navrhovaného vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, jímž je věřitel společnosti tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu upsaných akcií započíst svou pohledávku vůči společnosti, protože je důležitým zájmem společnosti vypořádání dluhu společnosti vůči tomuto věřiteli za situace, kdy společnost důvodně očekává, že nebude schopna v budoucnu p lnit své peněžité závazky vůči tomuto věřiteli. Jediný akcionář - společnost ALTA, a.s. vyslovuje souhlas se započtením pohledávky vůči společnosti TOS KUŘIM-OS, a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, č.p. 110, PSČ: 602 00, IČ: 262 31 522 oproti pohledávce na splacení emisního kursu, a to zejména pohledá vky společnosti ALTA, a.s. z titulu smlouvy o úvěru ve výši 20.400.000,--Kč - vyčísleno bez příslušenství, uzavřené mezi TOS KUŘIM-OS, a.s. a společností ALTA, a.s.. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu společnosti TOS KUŘIM-OS, a.s. v písem né formě a bude uzavřena v průběhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v části ve výši 23.500.000,--Kč z vlastních zdrojů společnosti z části nerozděleného čistého zisku za minulá období, vykázaného v mimořádné účetní závěrce, zpracované k 31.07.2007 a ověřené auditorem - společno stí DANEKON, spol. s r.o. vyhotovenou dne 03.10.2007. 7.11.2007 - 10.1.2008
Usnesením valné hromady konané 6.6.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti o 100,017.000,- Kč, tj. ze stávající částky 62,083.000,- Kč na částku 162,100.000,- Kč. Valná hromada dále vyslovila souhlas s tím, aby všechny nově vzniklé akcie upsal upisovatel, společnost ALTA, a.s., a aby pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu akcií byla započtena proti pohledávce upisovatele, společnosti ALTA, a.s. vůči společnosti TOS-KUŘIM - OS, a.s. 27.12.2006 - 29.4.2008
Záměr o zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti s tím, že navrženým započtením peněžité pohledávky vůči společnosti ALTA, a.s., se sídlem 602 00 Brno, Štefánikova 41, IČ 60735244 proti pohledávce na s placení emisního kurzu upisovaných akcií zanikne vůči tomuto věřiteli dluh společnosti, což povede ke snížení závazků a zamezení dalších ztrát společnosti spočívající v povinnosti uhradit věřiteli kromě samotného závazku také sankční úroky. Základní kapit ál společnosti se zvyšuje o částku 100,017.000,- Kč peněžitým vkladem, a to z částky 62,083.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Po splacení peněžního vkladu bude vydáno 100 ks nových akcií o jmenovité ho dnotě 1,000.000,- Kč a 17 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisované akcie budou kmenové, na majitele, vydané v listinné podobě. Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč je stanoven ve výši 1,000.000,- Kč, tedy ve výši jmenovi té hodnoty akcie, emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je stanoven ve výši 1.000,- Kč, tedy ve výši jmenovité hodnoty akcie. Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností ALTA a.s., se sídlem Brno, Štefánikova 41, č.p. 110, PSČ 602 00, IČ 60735244. Místem upsání akcií je sídlo společnosti ALTA a.s., Brno, Štefánikova 41, č.p. 110, PSČ 602 00, IČ 60735244. Lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem podání návrhu na usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a  skončí uplynutím 30. dne ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve výši a lespoň 30% do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude splácen v povinném rozsahu na účet zřízený pro tento účel na jméno společnosti. Současně se v souladu s § 203 odst. 2 pís. j) a § 59 odst. 8 obchod, zákoníku vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti ALTA a.s. vůči společnost i TOS KUŘIM-OS, a.s. oproti pohledávce na splacení emisního kursu. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu společnosti ALTA a.s. v písemné formě a bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.9.2006 - 27.12.2006
Záměr o snížení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty vyplývající z účetní závěrky společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 444,717.000,- Kč na 62,083.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jme novité hodnoty akcií, kdy jmenovitá hodnota jedné akcie bude snížena o 87.750,- Kč, z 100.000,- Kč na 12.250,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty listiných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Akcionáři předloží akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na ak cii ve lhůtě třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Záměr o zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti s tím, že navrženým započtením peněžité pohledávky vůči společnosti ALTA, a.s., se sídlem 602 00 Brno, Štefánikova 41, IČ 60735244 proti pohledávce na s placení emisního kurzu upisovaných akcií zanikne vůči tomuto věřiteli dluh společnosti, což povede ke snížení závazků a zamezení dalších ztrát společnosti spočívající v povinnosti uhradit věřiteli kromě samotného závazku také sankční úroky. Základní kapit ál společnosti se zvyšuje o částku 100,017.000,- Kč peněžitým vkladem, a to z částky 62,083.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Po splacení peněžního vkladu bude vydáno 100 ks nových akcií o jmenovité ho dnotě 1,000.000,- Kč a 17 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisované akcie budou kmenové, na majitele, vydané v listinné podobě. Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč je stanoven ve výši 1,000.000,- Kč, tedy ve výši jmenovi té hodnoty akcie, emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je stanoven ve výši 1.000,- Kč, tedy ve výši jmenovité hodnoty akcie. Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností ALTA a.s., se sídlem Brno, Štefánikova 41, č.p. 110, PSČ 602 00, IČ 60735244. Místem upsání akcií je sídlo společnosti ALTA a.s., Brno, Štefánikova 41, č.p. 110, PSČ 602 00, IČ 60735244. Lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem podání návrhu na usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a  skončí uplynutím 30. dne ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve výši a lespoň 30% do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do 1 roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude splácen v povinném rozsahu na účet zřízený pro tento účel na jméno společnosti. Současně se v souladu s § 203 odst. 2 pís. j) a § 59 odst. 8 obchod, zákoníku vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti ALTA a.s. vůči společnost i TOS KUŘIM-OS, a.s. oproti pohledávce na splacení emisního kursu. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu společnosti ALTA a.s. v písemné formě a bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.8.2006 - 1.9.2006

Aktuální kontaktní údaje TOS KUŘIM - OS, a.s.

Kapitál TOS KUŘIM - OS, a.s.

zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.1.2014
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.8.2013 - 27.1.2014
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.2013 - 19.8.2013
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.4.2013 - 8.7.2013
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.4.2008 - 22.4.2013
zakladni jmění 206 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.1.2008 - 29.4.2008
zakladni jmění 162 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.12.2006 - 10.1.2008
zakladni jmění 62 083 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2006 - 27.12.2006
zakladni jmění 506 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2001 - 1.9.2006

Akcie TOS KUŘIM - OS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 300 24.1.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 22.4.2013 - 24.1.2018
Akcie na jméno 44 000 000 Kč 1 29.4.2008 - 24.1.2018
Akcie na jméno 164 800 000 Kč 1 10.1.2008 - 24.1.2018
Akcie na jméno 41 200 000 Kč 1 10.1.2008 - 24.1.2018
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 100 27.12.2006 - 10.1.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 17 27.12.2006 - 10.1.2008
Kmenové akcie na majitele 12 250 Kč 5 068 1.9.2006 - 10.1.2008
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 5 068 18.5.2005 - 1.9.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 5 068 1.1.2001 - 18.5.2005

Sídlo TOS KUŘIM - OS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Blanenská 1321/47 , Kuřim 664 34 24.1.2018
Adresa Štefánikova 110/41 , Brno 602 00 6.11.2015 - 24.1.2018
Adresa Štefánikova 110/41 , Brno 602 00 5.9.2014 - 6.11.2015
Adresa Štefánikova 110/41 , Brno 602 00 10.8.2006 - 5.9.2014
Adresa Blanenská 257/29 , Kuřim 664 34 1.1.2001 - 10.8.2006

Předmět podnikání TOS KUŘIM - OS, a.s.

Platnost údajů od - do
obchod s elektřinou 1.8.2018
distribuce elektřiny 1.8.2018
distribuce plynu 1.8.2018
obchod s plynem 1.8.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.8.2018
Zámečnictví, nástrojářství 19.5.2009
Obráběčství 19.5.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.5.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 30.11.2001 - 19.5.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 16.6.2001 - 19.5.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - výroba součástí pro převod otáčivého pohybu a výroba lineární techniky 1.1.2001 - 19.5.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - výroba obráběcích strojů a zařízení 1.1.2001 - 19.5.2009
zprostředkování obchodu - obráběcími a tvářecími stroji a součástmi těchto strojů 1.1.2001 - 19.5.2009
zprostředkování služeb - v oblasti strojírenské výroby 1.1.2001 - 19.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - organizační a ekonomické poradenství 1.1.2001 - 19.5.2009
činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky 1.1.2001 - 19.5.2009
projektování elektrických zařízení 1.1.2001 - 19.5.2009
kovoobráběčství 1.1.2001 - 19.5.2009
zámečnictví 1.1.2001 - 19.5.2009

vedení firmy TOS KUŘIM - OS, a.s.

Statutární orgán TOS KUŘIM - OS, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednajíc navenek vždy společně dva členové představenstva. 24.1.2018
Za společnost jedná a podepisuje navenek každý člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. 5.9.2014 - 24.1.2018
Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 1.1.2001 - 5.9.2014
předseda představenstva Dagmar Herring 24.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Vznik funkce 2.1.2018
Adresa: Vršavská 216 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Kateřina Kotková 24.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Vznik funkce 2.1.2018
Adresa: Čechova 458 , Otrokovice 765 02
člen představenstva Vojtěch Frkal 24.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Adresa: Havlíčkova 1139 , Modřice 664 42
člen představenstva Ing. Rostislav Horák 1.1.2001 - 16.6.2001
Adresa: Havlíčkova 1759 , Tišnov 666 01
předseda představenstva Ing. Miloš Hovorka 1.1.2001 - 29.8.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 26.7.2005
Adresa: Pod Horkou 589/18 , Kuřim 664 34
místopředseda představenstva Ing. Petr Polák 1.1.2001 - 29.8.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 26.7.2005
Adresa: Masarykovo náměstí 682 , Veverská Bítýška 664 71
člen představenstva Ing. Rostislav Horák 16.6.2001 - 29.8.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 26.7.2005
Adresa: Havlíčkova 1759 , Tišnov 666 01
člen představenstva Ing. Vladimír Odehnal 1.4.2004 - 29.8.2005
Vznik funkce 9.10.2003
Zánik funkce 26.7.2005
Adresa: 77 , Zbraslavec 679 72
předseda představenstva Ing. Vladimír Plašil 29.8.2005 - 10.8.2006
Vznik členství 26.7.2005
Zánik členství 31.3.2006
Vznik funkce 26.7.2005
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Komenského 176 , Řícmanice 664 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Bartuněk 29.8.2005 - 10.8.2006
Vznik členství 26.7.2005
Zánik členství 31.3.2006
Vznik funkce 26.7.2005
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Na Loučkách 1217/21 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Vítězslav Musil 29.8.2005 - 10.8.2006
Vznik funkce 26.7.2005
Adresa: 69 , 594 53 Skřinářov Česká republika
člen představenstva Ing. Lubomír Vlček 29.8.2005 - 10.8.2006
Vznik funkce 26.7.2005
Adresa: Družstevní 549 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Sylva Talla 29.8.2005 - 29.4.2008
Vznik funkce 26.7.2005
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Bartákova 2250/7 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. František Martinek 10.8.2006 - 29.4.2008
Vznik členství 26.5.2006
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: 11 , 675 78 Čikov Česká republika
předseda představenstva Ing. Vítězslav Musil 10.8.2006 - 27.5.2009
Vznik členství 26.7.2005
Zánik členství 6.5.2009
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 6.5.2009
Adresa: 69 , 594 53 Skřinářov Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Vlček 10.8.2006 - 27.5.2009
Vznik členství 26.7.2005
Zánik členství 6.5.2009
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 6.5.2009
Adresa: Družstevní 549 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Martin Belza 10.8.2006 - 27.5.2009
Vznik členství 31.3.2006
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
člen představenstva Tomáš Fiala 18.2.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Dvorská 1507/18 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Pavel Zumr 27.5.2009 - 2.7.2010
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 11.5.2010
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jan Sobola 29.4.2008 - 2.6.2011
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 13.5.2011
Adresa: Mrštíkova 587 , Rosice 665 01
člen představenstva Ing. Miroslav Chmelka 29.4.2008 - 2.6.2011
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 13.5.2011
Adresa: Optátova 806/12 , Brno 637 00
předseda představenstva Ing. Martin Belza 27.5.2009 - 2.6.2011
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 14.5.2011
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 14.5.2011
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Tomáš Fiala 27.5.2009 - 2.6.2011
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 13.5.2011
Vznik funkce 12.5.2009
Zánik funkce 13.5.2011
Adresa: Dvorská 1507/18 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Josef Jančařík 2.11.2009 - 2.6.2011
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 13.5.2011
Adresa: Štěpnická 1615 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda představenstva Ing. Martin Belza 2.6.2011 - 17.5.2012
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 31.3.2012
Vznik funkce 26.5.2011
Zánik funkce 31.3.2012
Adresa: Nad lomem 2607/10 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Milan Bláha 2.6.2011 - 17.5.2012
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 2.4.2012
Adresa: 101 , Letkov 326 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Zapletal 2.6.2011 - 22.1.2013
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 31.10.2012
Vznik funkce 26.5.2011
Zánik funkce 31.10.2012
Adresa: 21. dubna 692 , Lednice 691 44
člen představenstva Ing. Luboš Janoušek 2.6.2011 - 22.1.2013
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 1.12.2012
Adresa: Toužimská 1717/6 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Milan Bláha 17.5.2012 - 22.1.2013
Vznik členství 14.5.2011
Vznik funkce 2.4.2012
Zánik funkce 3.12.2012
Adresa: 101 , Letkov 326 00
člen představenstva Petr Skala 22.1.2013 - 18.4.2013
Vznik členství 1.12.2012
Zánik členství 18.2.2013
Adresa: Žižkova 261 , Meziboří 435 13
člen představenstva Milan Bláha 22.1.2013 - 18.4.2013
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 18.2.2013
Adresa: 101 , Letkov 326 00
předseda představenstva Michael Blaschke 22.1.2013 - 7.5.2013
Vznik členství 1.12.2012
Zánik členství 4.4.2013
Vznik funkce 3.12.2012
Zánik funkce 4.4.2013
Adresa: Ringhofferova 629 , Kamenice 251 68
člen představenstva Josef Kuník 18.4.2013 - 7.5.2013
Vznik členství 19.2.2013
Adresa: U hřiště 1115 , Modřice 664 42
předseda představenstva Josef Kuník 7.5.2013 - 5.9.2014
Vznik členství 19.2.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 5.4.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: U hřiště 1115 , Modřice 664 42
člen představenstva Miroslav Chmelka 18.4.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 19.2.2013
Zánik členství 31.10.2014
Zánik funkce 31.10.2014
Adresa: Optátova 806/12 , Brno 637 00
člen představenstva Petr Tuček 18.4.2014 - 6.11.2015
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Masarykovo náměstí 1768/17 , Šlapanice 664 51
předseda představenstva Karel Linert 4.11.2014 - 6.11.2015
Vznik členství 1.10.2014
Vznik funkce 1.10.2014
Adresa: Divišovská 2311/2 , Praha 149 00
Člen představenstva Ing. Bohumil Zámečník 2.3.2015 - 6.11.2015
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Středová 835 , Slavičín 763 21
Člen představenstva Ing. Bohumil Zámečník 6.11.2015 - 12.5.2016
Vznik členství 1.2.2015
Zánik členství 31.1.2016
Adresa: Středová 835 , Slavičín 763 21
předseda představenstva Karel Linert 6.11.2015 - 27.10.2016
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 1.8.2016
Vznik funkce 1.10.2014
Zánik funkce 1.8.2016
Adresa: Divišovská 2311/2 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Daniel Horský 12.5.2016 - 9.3.2017
Vznik členství 1.2.2016
Zánik členství 31.12.2016
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Šultysova 1049/4 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Radim Sobola 27.10.2016 - 18.8.2017
Vznik členství 4.8.2016
Vznik funkce 4.8.2016
Adresa: Sadová 690/34 , Troubsko 664 41
předseda představenstva Ing. Vladimír Plašil 27.10.2016 - 24.10.2017
Vznik členství 4.8.2016
Zánik členství 12.9.2017
Vznik funkce 4.8.2016
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Na Golfu 1772 , Kuřim 664 34
člen představenstva Ing. Radim Sobola 18.8.2017 - 11.1.2018
Vznik členství 4.8.2016
Zánik členství 11.12.2017
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Sadová 690/34 , Troubsko 664 41
předseda představenstva Josef Kuník 24.10.2017 - 11.1.2018
Vznik členství 12.9.2017
Zánik členství 7.12.2017
Vznik funkce 12.9.2017
Zánik funkce 7.12.2017
Adresa: Rážova 472/9 , Praha 190 15
člen představenstva Petr Tuček 6.11.2015 - 24.1.2018
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 2.1.2018
Adresa: Masarykovo náměstí 1768/17 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Svatomír Kupčík 29.8.2017 - 24.1.2018
Vznik členství 30.6.2017
Zánik členství 2.1.2018
Adresa: 79 , Bohdalice-Pavlovice 683 41
člen představenstva Kateřina Kotková 11.1.2018 - 24.1.2018
Vznik členství 11.12.2017
Zánik členství 2.1.2018
Adresa: Čechova 458 , Otrokovice 765 02
člen představenstva Ing. Vojtěch Toul 11.1.2018 - 24.1.2018
Vznik členství 11.12.2017
Zánik členství 2.1.2018
Adresa: Oskol 326/9 , Kroměříž 767 01

Dozorčí rada TOS KUŘIM - OS, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Michal Klika 24.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Vznik funkce 2.1.2018
Adresa: Na dlouhém lánu 274/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Soňa Dostálová 24.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Marie Otépková 24.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Adresa: B. Němcové 1113 , Otrokovice 765 02
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Odehnal 1.1.2001 - 1.4.2004
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 9.10.2003
Adresa: 77 , Zbraslavec 679 72
člen dozorčí rady Oldřich Šmarda 1.1.2001 - 1.4.2004
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 16.12.2003
Adresa: 53 , Milonice 679 22
člen dozorčí rady Ing. Michal Gaube 1.1.2001 - 17.8.2004
Vznik funkce 1.1.2001
Adresa: U staré plynárny 47/6 , Praha 170 00
předseda Ing. Jiří Hádek 1.4.2004 - 17.8.2004
Vznik členství 9.10.2003
Vznik funkce 19.11.2003
Adresa: Duhová 2960 , 621 00 Brno Česká republika
předseda Ing. Jiří Hádek 17.8.2004 - 29.8.2005
Vznik členství 9.10.2003
Zánik členství 26.7.2005
Vznik funkce 19.11.2003
Zánik funkce 26.7.2005
Adresa: Duhová 2060/5 , Brno 621 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Gaube 17.8.2004 - 29.8.2005
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 26.7.2005
Vznik funkce 11.5.2004
Zánik funkce 26.7.2005
Adresa: U staré plynárny 47/6 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka 29.8.2005 - 27.12.2006
Vznik členství 26.7.2005
Zánik členství 31.8.2006
Vznik funkce 26.7.2005
Zánik funkce 31.8.2006
Adresa: Antonína Zápotockého 64/4 , Vyškov 682 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Zapletal 29.8.2005 - 27.5.2009
Vznik členství 26.7.2005
Zánik členství 30.4.2009
Vznik funkce 26.7.2005
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: 21. dubna 692 , Lednice 691 44
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Vágner 27.5.2009 - 23.7.2009
Vznik členství 1.5.2009
Zánik členství 31.5.2009
Vznik funkce 6.5.2009
Zánik funkce 31.5.2009
Adresa: Mezírka 746/4 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Plašil 27.12.2006 - 2.7.2010
Vznik členství 31.8.2006
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Komenského 176 , Řícmanice 664 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Zapletal 23.7.2009 - 2.6.2011
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 13.5.2011
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 13.5.2011
Adresa: 21. dubna 692 , Lednice 691 44
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Fabík 2.7.2010 - 2.6.2011
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 14.5.2011
Adresa: Nad Tratí 747 , Bílovice nad Svitavou 664 01
člen Ing. Milan Vlk 1.4.2004 - 21.1.2014
Zánik členství 21.1.2014
Vznik funkce 16.12.2003
Adresa: Bezručova čtvrť 1115/32 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Mgr. Petr Vágner 2.6.2011 - 21.1.2014
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Mezírka 746/4 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Kuncová 2.6.2011 - 21.1.2014
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Majdalenky 853/17 , Brno 638 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Vágner 21.1.2014 - 5.9.2014
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Mezírka 746/4 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Vlk 21.1.2014 - 5.9.2014
Vznik členství 16.12.2003
Zánik členství 21.1.2014
Adresa: Bezručova čtvrť 1115/32 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Ing. Hana Kuncová 21.1.2014 - 5.9.2014
Vznik členství 14.5.2011
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Majdalenky 853/17 , Brno 638 00
předseda dozorčí rady Ing. Bronislav Šimek 5.9.2014 - 6.11.2015
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 3.6.2014
Adresa: 213 , Špindlerův Mlýn 543 51
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Fabík 5.9.2014 - 6.11.2015
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: Nad Tratí 747 , Bílovice nad Svitavou 664 01
předseda dozorčí rady Ing. Bronislav Šimek 6.11.2015 - 14.1.2016
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 27.11.2015
Vznik funkce 3.6.2014
Zánik funkce 27.11.2015
Adresa: 213 , Špindlerův Mlýn 543 51
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Fabík 6.11.2015 - 14.1.2016
Vznik členství 2.6.2014
Zánik členství 27.11.2015
Zánik funkce 27.11.2015
Adresa: Nad Tratí 747 , Bílovice nad Svitavou 664 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Bartuněk 14.1.2016 - 18.8.2017
Vznik členství 27.11.2015
Vznik funkce 27.11.2015
Adresa: Na Loučkách 1217/21 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Ing. Josef Jančařík 14.1.2016 - 18.8.2017
Vznik členství 18.12.2015
Vznik funkce 18.12.2015
Adresa: Štěpnická 1615 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda dozorčí rady Ing. Jozef Abrahám 14.1.2016 - 24.10.2017
Vznik členství 27.11.2015
Zánik členství 12.9.2017
Vznik funkce 27.11.2015
Zánik funkce 12.9.2017
Adresa: Sekýl'ska 8421/17 , 841 06 Bratislava- Záhorská Bystrica Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Bartuněk 18.8.2017 - 11.1.2018
Vznik členství 27.11.2015
Zánik členství 11.12.2017
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Na Loučkách 1217/21 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Ing. Josef Jančařík 18.8.2017 - 11.1.2018
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 11.12.2017
Zánik funkce 11.12.2017
Adresa: Štěpnická 1615 , Veselí nad Moravou 698 01
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Plašil 24.10.2017 - 24.1.2018
Vznik členství 12.9.2017
Zánik členství 2.1.2018
Vznik funkce 12.9.2017
Zánik funkce 2.1.2018
Adresa: Na Golfu 1772 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Dagmar Herring 11.1.2018 - 24.1.2018
Vznik členství 11.12.2017
Zánik členství 2.1.2018
Adresa: Vršavská 216 , Zlín 760 01

Sbírka Listin TOS KUŘIM - OS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3474/SL 113 notářský zápis [NZ 2126/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 18.12.2015 11.1.2016 18.1.2016 3
B 3474/SL 112 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.11.2015 11.1.2016 18.1.2016 1
B 3474/SL 111 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 27.11.2015 11.1.2016 18.1.2016 1
B 3474/SL 109 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 22.6.2015 5.11.2015 10.11.2015 1
B 3474/SL 107 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 30.6.2015 5.11.2015 10.11.2015 1
B 3474/SL 106 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.4.2015 5.11.2015 10.11.2015 51
B 3474/SL 104 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.5.2012 5.11.2015 10.11.2015 1
B 3474/SL 103 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.5.2014 5.11.2015 10.11.2015 1
B 3474/SL 102 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.1.2015 23.2.2015 5.3.2015 1
B 3474/SL 101 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 29.10.2014 3.12.2014 29.12.2014 1
B 3474/SL 100 ostatní 5. zápis ze společného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 9.10.2014 10.10.2014 7.11.2014 1
B 3474/SL 99 ostatní zkrácený zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 23.6.2014 4.9.2014 14.10.2014 1
B 3474/SL 98 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 2.6.2014 4.9.2014 14.10.2014 2
B 3474/SL 97 notářský zápis stanovy, NZ 963/2014 Krajský soud v Brně 2.6.2014 4.9.2014 14.10.2014 14
B 3474/SL 96 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 2.6.2014 15.8.2014 8.9.2014 2
B 3474/SL 95 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 29.5.2014 15.8.2014 8.9.2014 1
B 3474/SL 94 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 24.3.2014 15.8.2014 8.9.2014 55
B 3474/SL 93 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.6.2013 15.8.2014 8.9.2014 2
B 3474/SL 92 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 17.6.2013 15.8.2014 8.9.2014 1
B 3474/SL 91 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 29.3.2013 15.8.2014 8.9.2014 27
B 3474/SL 90 ostatní rozh. VH Krajský soud v Brně 28.2.2014 27.3.2014 25.4.2014 1
B 3474/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.4.2013 23.4.2013 13.5.2013 21
B 3474/SL 88 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 5.4.2013 2.5.2013 13.5.2013 1
B 3474/SL 87 ostatní zkrácený zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 19.2.2013 3.4.2013 16.4.2013 1
B 3474/SL 86 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 19.2.2013 3.4.2013 16.4.2013 1
B 3474/SL 85 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 50/2013 Krajský soud v Brně 25.2.2013 26.2.2013 7.3.2013 11
B 3474/SL 84 ostatní zkrácený zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 3.12.2012 8.1.2013 25.1.2013 1
B 3474/SL 83 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 30.11.2012 8.1.2013 25.1.2013 1
B 3474/SL 82 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 31.10.2012 8.1.2013 25.1.2013 1
B 3474/SL 81 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 19.9.2012 24.9.2012 36
B 3474/SL 80 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 6.6.2012 4.7.2012 10.7.2012 2
B 3474/SL 79 notářský zápis - stanovy, NZ 173/2012 Krajský soud v Brně 6.6.2012 4.7.2012 10.7.2012 33
B 3474/SL 78 ostatní - zkrácený zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 2.4.2012 16.5.2012 22.5.2012 1
B 3474/SL 77 notářský zápis - stanovy, NZ 66/2012 Krajský soud v Brně 27.2.2012 6.4.2012 11.4.2012 33
B 3474/SL 76 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 19.10.2011 60
B 3474/SL 75 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 8.6.2011 1
B 3474/SL 74 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.5.2011 8.6.2011 1
B 3474/SL 73 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.5.2011 8.6.2011 1
B 3474/SL 72 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.5.2011 8.6.2011 1
B 3474/SL 71 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.5.2011 8.6.2011 1
B 3474/SL 70 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 13.5.2011 8.6.2011 1
B 3474/SL 69 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 26.5.2011 8.6.2011 1
B 3474/SL 68 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 13.5.2011 8.6.2011 2
B 3474/SL 67 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 108/11 Krajský soud v Brně 13.5.2011 8.6.2011 11
B 3474/SL 66 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 29.6.2010 25.2.2011 1
B 3474/SL 65 ostatní - zpráva dozorčí rady pro VH Krajský soud v Brně 7.5.2010 19.8.2010 1
B 3474/SL 64 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 21.4.2010 19.8.2010 1
B 3474/SL 63 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 5.4.2010 19.8.2010 59
B 3474/SL 62 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.6.2010 3.8.2010 1
B 3474/SL 61 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 13.5.2010 3.8.2010 3
B 3474/SL 60 notářský zápis -zakl. listina, NZ 173/10 Krajský soud v Brně 31.5.2010 3.8.2010 24
B 3474/SL 59 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.9.2009 4.11.2009 1
B 3474/SL 58 ostatní - zápis č.14 ze zas.dozorčí r. Krajský soud v Brně 31.8.2009 4.11.2009 1
B 3474/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2009 29.7.2009 1
B 3474/SL 56 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 1.6.2009 29.7.2009 1
B 3474/SL 55 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 30.6.2009 29.7.2009 2
B 3474/SL 54 ostatní - zpráva dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.7.2009 1
B 3474/SL 53 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 1.4.2009 29.7.2009 54
B 3474/SL 52 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 13.5.2009 1.6.2009 1
B 3474/SL 51 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.5.2009 1.6.2009 1
B 3474/SL 50 ostatní - rozhodnutí akcionáře při VH Krajský soud v Brně 29.4.2009 1.6.2009 1
B 3474/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.2.2009 6.3.2009 14
B 3474/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 25.11.2008 3.3.2009 1
B 3474/SL 47 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.12.2008 3.3.2009 1
B 3474/SL 46 notářský zápis -rozhod. jed. akc., NZ 212/08 Krajský soud v Brně 19.12.2008 3.3.2009 3
B 3474/SL 45 ostatní -zpráva o vztazích-2007 Krajský soud v Brně 31.3.2008 27.5.2008 9
B 3474/SL 44 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 21.3.2008 27.5.2008 28
B 3474/SL 43 účetní závěrka - 2007 Krajský soud v Brně 21.3.2008 27.5.2008 6
B 3474/SL 42 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 21.4.2008 27.5.2008 12
B 3474/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.1.2008 21.5.2008 15
B 3474/SL 40 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.2.2008 5.5.2008 1
B 3474/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.2.2008 5.5.2008 2
B 3474/SL 38 ostatní - zápis č.1/07 doz. rady Krajský soud v Brně 11.1.2008 5.5.2008 2
B 3474/SL 37 ostatní - zápis č. 9/07 doz. rady Krajský soud v Brně 17.9.2007 5.5.2008 2
B 3474/SL 36 zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.2007 17.3.2008 3
B 3474/SL 35 notářský zápis -NZ 586/2007 Krajský soud v Brně 31.12.2007 17.3.2008 5
B 3474/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.12.2007 16.1.2008 14
B 3474/SL 33 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 4.4.2007 23.7.2007 36
B 3474/SL 32 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 25.5.2006 25.5.2007 48
B 3474/SL 31 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 22.5.2005 25.5.2007 39
B 3474/SL 30 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 31.8.2006 3.1.2007 2
B 3474/SL 29 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 31.8.2006 3.1.2007 1
B 3474/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.8.2006 6.9.2006 15
B 3474/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 199/06 Krajský soud v Brně 9.6.2006 28.8.2006 13
B 3474/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2006 28.8.2006 15
B 3474/SL 25 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 2.6.2006 28.8.2006 3
B 3474/SL 24 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.5.2006 28.8.2006 3
B 3474/SL 23 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 31.3.2006 28.8.2006 3
B 3474/SL 22 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 31.3.2006 28.8.2006 2
B 3474/SL 21 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 27.7.2005 31.8.2005 8
B 3474/SL 20 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 263/05 Krajský soud v Brně 27.7.2005 31.8.2005 20
B 3474/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.7.2005 31.8.2005 15
B 3474/SL 18 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 158/05 Krajský soud v Brně 10.5.2005 10.6.2005 6
B 3474/SL 17 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 28.6.2004 6.9.2004 1
B 3474/SL 16 ostatní -zápis ze zas. doz.rady Krajský soud v Brně 11.5.2004 6.9.2004 4
B 3474/SL 15 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 11.5.2004 28.7.2004 63
B 3474/SL 14 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.11.2003 6.4.2004 2
B 3474/SL 13 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.10.2003 6.4.2004 4
B 3474/SL 12 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 9.10.2003 6.4.2004 1
B 3474/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.10.2003 6.4.2004 14
B 3474/SL 10 notářský zápis -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 9.10.2003 6.4.2004 4
B 3474/SL 9 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 26.6.2003 5.8.2003 62
B 3474/SL 8 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 13.5.2002 25.7.2002 54
B 3474/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.12.2001 25.1.2002 14
B 3474/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.9.2001 22.1.2002 14
B 3474/SL 5 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 3.9.2001 22.1.2002 2
B 3474/SL 4 posudek znalce č.1800AJ1560/00 Krajský soud v Brně 12.10.2000 4.1.2001 40
B 3474/SL 3 posudek znalce č.1365-088/2000 Krajský soud v Brně 12.10.2000 4.1.2001 20
B 3474/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 13.11.2000 4.1.2001 59
B 3474/SL 1 notářský zápis - zakl.list.,stanovy Krajský soud v Brně 13.11.2000 4.1.2001 59

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TOS KUŘIM - OS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26231522
Jméno TOS KUŘIM - OS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kuřim
Vznik první živnosti: 1.1.2001
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Sídlo TOS KUŘIM - OS, a.s.

Živnosti a provozovny TOS KUŘIM - OS, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Blanenská 1321/47, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1010433229
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2015

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Blanenská 1321/47, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1010433229
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 29.7.2015

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Blanenská 1321/47, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1010433229
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2015

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Blanenská 1321/47, Kuřim 664 34
Identifikační číslo provozovny 1010433229
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2015

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.2018

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.10.2018

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TOS KUŘIM - OS, a.s.

Člen statutárního orgánu Kateřina Kotková
Člen statutárního orgánu Ing. Vojtěch Frkal
Člen statutárního orgánu Dagmar Herring

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TOS KUŘIM - OS, a.s.

IČO: 26231522
Firma: TOS KUŘIM - OS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2001

Sídlo TOS KUŘIM - OS, a.s.

Sídlo: Štefánikova 110/41, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image