Firma TOP střechy a fasády CZ, a.s. IČO 25766384


TOP střechy a fasády CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TOP střechy a fasády CZ, a.s. (25766384) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Součkova 951, 163 00 Praha 6-Řepy Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 1999 a je stále aktivní. TOP střechy a fasády CZ, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o TOP střechy a fasády CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TOP střechy a fasády CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TOP střechy a fasády CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TOP střechy a fasády CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5946
IČO (identifikační číslo osoby) 25766384
Jméno TOP střechy a fasády CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.5.1999
Valná hromada přijala dne 23. července 2004 rozhodnutí, kterým schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 1.230.000,- Kč, slovy: jedenmiliondvěstětisíckorun českých, bez možnosti upsání akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu, ato vydáním 41 kusů, slovy: čtyřicetijednoho kusů nových kmenových akcií vlistinné podobě na jméno se jmenovitou hodnotou jedné akcie ve výši 30.000,- Kč, slovy: třicetitisíckorun českých.Akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na úpis části nových akcií vsídle společnosti ve lhůtě 60 dnů, šedesáti dnů se zahájením upisování třicátý den od konání valné hromady, tj. 22. srpna 2004, dvacátého druhého srpna roku dvoutisícího čtvrtého. Na jednu dosavadní akcii připadá jedna pětina nové akcie stím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pro kmenové akcie na jméno vlistinné podobě se jmenovitou hodnotou 30.000,- Kč, slovy: třicettisíckorun českých, se pro upisování svyužitím přednostního práva stávajícími akcionáři stanoví emisní kurs ve výši jmenovité hodnoty, ato je 30.000,- Kč, slovy třicettisíckorun českých, za jednu akcii.Akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, budou nabídnuty dopisem (zaslaným na poslední známou adresu upisovatele) těm akcionářům, kteří využili svého přednostního práva na úpis akcií. Místem pro upisování těchto akcií se určuje sídlo společnosti, lhůta pro upisování se stanoví na 30 dní, třicet dní, přičemž počátek běhu této lhůty je 20. října 2004, dvacátého října roku dvoutisícího čtvrtého. Emisní kurz takto upisovaných akcií je stanoven na 30.000,- Kč, slovy: třicettisíckorun českých, za jednu akcii. Upisovatelé jsou povinni splatit povinnou část emisního kursu upsaných akcií, tj. nejméně 30% třicet procent, jejich jmenovité hodnoty, na zvláštní účet společnosti vedený Komerční bankou vPraze 6, číslo účtu 51-2587880287/0100, ve lhůtách určených pro upisování akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.11.2004 - 29.6.2005
Valná hromada dne 29.5.2002 přijala rozhodnutí, kterým schválilanavýšení základního kapitálu společnosti o 1.530.000,- Kč,slovy: jedenmilionpětsettřicettisíc korun českých, a to vydáním51 kusů, slovy: padesátijednoho kusů nových kmenových akcií vlistinné podobě na jméno se jmenovitou hodnotou jedné akcie vevýši 30.000,- Kč, slovy: třicettisíckorun českých. Současněvalná hromada schválila připuštění úpisu akcií nad částku1.530.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettřicettisíc korunčeských, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo společnosti. Akcionáři mohou uplatnit svépřednostní právo na úpis části nových akcií v sídle společnostive lhůtě 15 dnů. Počátek běhu této lhůty oznámí akcionářům popodání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříkupředseda představenstva akciové společnosti doporučeným dopisemodeslaným na poslední známou adresu bydliště (sídla) akcionáře.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jí jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Na jednu dosavadní akcii připadá jedna třetina novéakcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pro kmenové akciena jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 30.000,- Kč,slovy: třicettisíc korun českých, s pro upisování s využitímpřednostního práva stávajícími akcionáře společnosti stanovíemisní kurs ve výši jmenovité hodnoty, tj. 30.000,- Kč, slovy:třicettisíc korun českých, za jednu akcii. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnutyspolečnosti Alkon plus, s.r.o., Muchova 1, 160 00 Praha 6.Místem pro upisování těchto akcií se určuje síslo společnosti.lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dní, třicet dní,přičemž počátek běhu této lhůty oznámí upisovateli předsedapředstvenstva akciové společnosti doporučeným dopisem odeslanýmna poslední známou adresu sídla upisovatel. Emisní kurs taktoupisovaných akcií je stanoven na 30.000,- Kč, slovy: třicettisíckorun českých, za jednu akcii. Upisovatelé jsou povinni splatitpovinnou část emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účetspolečnosti vedený Komerční bankou v Praze 6, číslo účtu:27-4104780257/0100, ve lhůtě určené pro upisování akcií. 9.9.2002 - 30.11.2004
Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti o 1.560.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsetšedesáttisíc korun českých) z původního základního jmění ve výši3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých) na novézákladní jmění společnosti v nové výši 4.560.000,- Kč (slovy:čtyřimilionypětsetšedesáttisíc korun českých) upsáním 52 ks(slovy: padesátdva kusů) nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě s vyloučením přednostního práva stávajícíchakcionářů. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Všechnynové akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti Moravskábřidlice, s.r.o., do 10 dnů od konání mimořádné valné hromady,tj. 18.září 1999 při emisním kursu akcií ve výši jejichjmenovité hodnoty 30.000,- Kč/kus.- místem pro úpis akcií se stanovuje sídlo společnosti,upisování akcií bude provedeno do 30 dnů od zápisu usnesení valnéhromady do obchodního rejstříku.- upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsanéhozvýšení základního jmění, tj. 520.000,- Kč (slovy:pětsetdvacettisíc korun českých) do 8. října 1999 na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s. v Praze 6, č. účtu274080520257/0100. 20.10.1999 - 30.11.2004

Aktuální kontaktní údaje TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Kapitál TOP střechy a fasády CZ, a.s.

zakladni jmění 6 090 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.4.2003
zakladni jmění 6 090 000 Kč
Splaceno 92%
Platnost od - do 19.3.2003 - 10.4.2003
zakladni jmění 6 090 000 Kč
Splaceno 83%
Platnost od - do 4.12.2002 - 19.3.2003
zakladni jmění 4 560 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.2.2000 - 4.12.2002
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.10.1999 - 9.2.2000
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.5.1999 - 20.10.1999

Sídlo TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Součkova 951 , 163 00 Praha 6-Řepy Česká republika
Praha 6-Řepy, Součkova 951/14, PSČ 16300
26.5.1999

Předmět podnikání TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí včetně služeb s tím spojených 4.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjmačinností uvedených v příloze 1,2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., veznění pozdějších předpisů) 4.12.2002
organizační a ekonomické poradenství 4.12.2002
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn aodstraňování 4.12.2002
silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní s vozidly nad3,5 tuny celkévé hmotnosti a tahači) 4.12.2002
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn aodstraňování 21.3.2001 - 4.12.2002
pronájem nemovitostí včetně služeb s tím spojených 26.5.1999 - 4.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjmačinností uvedených v příloze 1,2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., veznění pozdějších předpisů) 26.5.1999 - 4.12.2002
organizační a ekonomické poradenství 26.5.1999 - 4.12.2002

vedení firmy TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Statutární orgán TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Eduard Pázler 6.11.2013
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Slunečná 161 , 273 51 Malé Kyšice Česká republika
Slunečná 161, 273 51 Malé Kyšice
místopředseda představenstva Richard Mlýnek 24.10.2015
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Dvořákova 378 , 747 05 Opava Česká republika
Dvořákova 378/42, Malé Hoštice, 747 05 Opava
člen představenstva Ing.arch. Květuše Berková 19.2.2016
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Přemyslova 506 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Přemyslova 506, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou
člen představenstva MUDr. Dagmar Pázlerová 26.5.1999 - 9.2.2000
Adresa: Na Rozdílu 718 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Rozdílu 718/28, PSČ 16000
člen představenstva Květuše Berková 26.5.1999 - 9.2.2000
Adresa: V Růžovém údolí 362 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 362, okres Mělník, PSČ 27801
člen představenstva Ing.arch. Květuše Berková 9.2.2000 - 30.11.2004
Adresa: V Růžovém údolí 362 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 362, okres Mělník, PSČ 27801
člen představenstva Ing. Roman Hauerland 9.2.2000 - 9.6.2005
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: 262 , 664 31 Česká Česká republika
Česká 262, okres Brno-venkov, PSČ 66431
předseda představenstva Ing. Eduard Pázler 26.5.1999 - 6.11.2013
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Součkova 950 , 163 00 Praha 6-Řepy Česká republika
Praha 6-Řepy, Součkova 950/16, PSČ 16300
místopředseda představenstva Richard Mlýnek 26.5.1999 - 24.10.2015
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Dvořákova 42 , Opava-Malé Hoštice Česká republika
Opava-Malé Hoštice, Dvořákova 42
člen představenstva Irena Holanová 9.6.2005 - 4.11.2015
Vznik členství 23.11.2004
Adresa: Lobeč 1097 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Lobeč 1097, okres Mělník, PSČ 27801
člen představenstva Ing.arch. Květuše Berková 30.11.2004 - 19.2.2016
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Přemyslova 506 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 506, okres Mělník, PSČ 27801
člen představenstva Irena Holanová 4.11.2015 - 27.9.2016
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 23.2.2010
Adresa: Lobeč 1097 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Lobeč 1097, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Dozorčí rada TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Radovan Mikula 26.5.1999
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Polívkova 156 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Polívkova 156/12
člen Eduard Pázler 24.2.2015
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: V. Poláka 370 , 273 42 Stehelčeves Česká republika
V. Poláka 370, 273 42 Stehelčeves
člen Anna Mlýnková 24.10.2015
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Dvořákova 378 , 747 05 Opava Česká republika
Dvořákova 378/42, Malé Hoštice, 747 05 Opava
člen Eduard Pázler 26.5.1999 - 30.11.2004
Adresa: V Růžovém údolí 362 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 362, okres Mělník, PSČ 27801
člen Eduard Pázler 30.11.2004 - 24.2.2015
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Součkova 950 , 163 00 Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Součkova 950/16, PSČ 16300
člen Anna Mlýnková 26.5.1999 - 24.10.2015
Vznik členství 23.7.2004
Adresa: Dvořákova 42 , Opava-Malé Hoštice Česká republika
Opava-Malé Hoštice, Dvořákova 42

Prokura TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Oldřich Berka 21.10.2015
Adresa: V Růžovém údolí 362 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
V Růžovém údolí 362, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Jméno Ing. Oldřich Berka 26.5.1999 - 21.10.2015
Adresa: V Růžovém údolí 362 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 362, okres Mělník, PSČ 27801

Sbírka Listin TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5946/SL 42 účetní závěrka [2009]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 15.5.2014 3.6.2014 1
B 5946/SL 41 účetní závěrka [2010]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 15.5.2014 3.6.2014 1
B 5946/SL 40 účetní závěrka [2010]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 15.5.2014 3.6.2014 1
B 5946/SL 39 účetní závěrka [2011]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 15.5.2014 3.6.2014 1
B 5946/SL 38 účetní závěrka [2009]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 15.5.2014 3.6.2014 1
B 5946/SL 37 účetní závěrka [2011]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 15.5.2014 3.6.2014 1
B 5946/SL 36 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 15.5.2014 3.6.2014 1
B 5946/SL 33 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.5.2014 2.6.2014 2
B 5946/SL 32 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.5.2009 13.5.2009 4
B 5946/SL 31 účetní závěrka - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.5.2009 13.5.2009 2
B 5946/SL 30 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.5.2009 13.5.2009 2
B 5946/SL 29 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 6.5.2009 13.5.2009 2
B 5946/SL 25 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 30.6.2005 13.7.2005 0
B 5946/SL 28 ostatní záp. z mimoř. VH Městský soud v Praze 23.11.2004 30.6.2005 0
B 5946/SL 27 podpisové vzory 8x,ČP 1x Městský soud v Praze 30.6.2005 0
B 5946/SL 26 stanovy společnosti /od 12/2004/ Městský soud v Praze 30.6.2005 0
B 5946/SL 24 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 23.7.2004 9.12.2004 0
B 5946/SL 23 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 23.7.2004 9.12.2004 0
B 5946/SL 22 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT+FÚ Městský soud v Praze 23.7.2004 9.12.2004 0
B 5946/SL 21 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.7.2004 9.12.2004 0
B 5946/SL 20 notářský zápis -NZ181/04 Městský soud v Praze 23.7.2004 9.12.2004 0
B 5946/SL 19 účetní závěrka r.2003 2x Městský soud v Praze 31.12.2003 8.7.2004 20.7.2004 0
B 5946/SL 18 účetní závěrka r.2002,zpráva auditora,přílohy Městský soud v Praze 6.6.2003 21.10.2003 27.11.2003 0
B 5946/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2002 11.12.2002 0
B 5946/SL 16 ostatní potvrzení+výpis účtu Městský soud v Praze 11.12.2002 0
B 5946/SL 15 ostatní prohlášení správce vkladů Městský soud v Praze 2.10.2002 11.12.2002 0
B 5946/SL 14 ostatní -koncesní listina+rozhodnutí Městský soud v Praze 17.7.2002 11.12.2002 0
B 5946/SL 13 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 15.10.2002 11.12.2002 0
B 5946/SL 12 ostatní -upisování akcií spol. Městský soud v Praze 27.8.2002 11.12.2002 0
B 5946/SL 11 notářský zápis NZ95/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 11.12.2002 0
B 5946/SL 10 ostatní -listina upisovatelů Městský soud v Praze 1.8.2002 11.12.2002 0
B 5946/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 29.5.2002 10.10.2002 0
B 5946/SL 8 stanovy společnosti - 2x, k 17.12.2001 Městský soud v Praze 29.1.2002 20.3.2002 0
B 5946/SL 7 notářský zápis 2x, z 17.12.2001 Městský soud v Praze 29.1.2002 20.3.2002 0
B 5946/SL 6 účetní závěrka -rok 2000 2x Městský soud v Praze 3.1.2002 21.2.2002 0
B 5946/SL 5 výroční zpráva -rok 2000 2x Městský soud v Praze 3.1.2002 21.2.2002 0
B 5946/SL 4 stanovy společnosti - ke dni 17.12.2001 2x Městský soud v Praze 3.1.2002 21.2.2002 0
B 5946/SL 3 notářský zápis +stanovy/13str./ Městský soud v Praze 16.11.2000 14.5.2001 0
B 5946/SL 2 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 11.1.2001 0
B 5946/SL 1 notářský zápis - včetně stanov Městský soud v Praze 5.5.1999 27.5.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TOP střechy a fasády CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25766384
Jméno TOP střechy a fasády CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 17
Vznik první živnosti: 26.5.1999
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Živnosti a provozovny TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.5.1999

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 3 Pronájem nemovitostí včetně služeb s tím spojených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.2002
Zánik oprávnění 19.10.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Eduard Pázler
Člen statutárního orgánu Richard Mlýnek
Člen statutárního orgánu Ing.arch. Květuše Berková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TOP střechy a fasády CZ, a.s.

IČO: 25766384
Firma: TOP střechy a fasády CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 17
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.5.1999

Sídlo TOP střechy a fasády CZ, a.s.

Sídlo: Součkova 951/14, Praha 163 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
tracking image