Firma TONAK a.s. IČO 00013226


TONAK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

TONAK a.s. (00013226) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. TONAK a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o TONAK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TONAK a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TONAK a.s. na rzp.cz
Detailní informace o TONAK a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro TONAK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TONAK a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 110
IČO (identifikační číslo osoby) 00013226
Jméno TONAK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.12.1990
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.7.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3Počet členů dozorčí rady: 3 22.7.2014 - 19.3.2015
Usnesením mimořádné valné hromady společnosti ze dne 15.10.2009 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva akcionářů na základě veřejné nabídky k úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání dalšího kapitálu za účelem snížení úvěrového zatížení akciové společnosti. Základní kapitál se zvyšuje o částku 30.000.015,-Kč (slovy: třicetmiliónůpatnáctkorunčeských) ze stávající výše základního kapitálu 162.917.100,-Kč na novou výši 192.917.115,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nově upsané akcie budou téhož druhu, stejné formy a podoby jako akcie dříve upsané a budou s nimi spojena veškerá práva podle platných stanov společnosti.Počet nově upsaných kmenových akcií, znějících na majitele majících charakter zaknihovaného cenného papíru činí 666.667 ks. Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií činí 45,-Kč na jednu akcii. Emisní kurz nových akcií je stanoven ve výši jmenovité hodnoty akcie, tj. 45,-Kč.Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti tak, že na jednu dosavadní akcii ve jmenovité hodnotě 45,-Kč připadá podíl ve výši 18.41428% (666.667/3.620.380) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 45,-Kč, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Úpis akcií bude realizován ve dvou kolech. 1.kolo proběhne v době od 10.11. do 30.11.2009. 2.kolo proběhne v době od 1.12. do 15.12. 2009.Prvního kola se zúčastní pouze stávající akcionáři za účelem využití svého přednostního práva.Ve druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost STARK B.V., se sídlem na adrese Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, Nizozemsko. Místem pro upisování akcií v obou kolech je sídlo akciové společnosti TONAK a.s., na adrese Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín - každý pracovní den v době od 8.00 hod do 15.00 hod.Emisní kurz upisovaných akcií je upisovatel povinen v rozsahu 100% splatit bezodkladně po upsání akcií, nejpozději do 30.11.2009, resp. do pěti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, pokud jde o předem určeného zájemce, a to na zvláštní účet č. 2102538142/2700 k tomuto účelu akciovou společností zřízený a vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přičemž splacením emisního kurzu se rozumí datum připsání příslušné částky na shora uvedený účet.Upisování bude provedeno na základě veřejné nabídky k úpisu akcií zveřejněné způsobem určeným pro svolávání valné hromady, tedy zveřejněním v Obchodním věstníku a v internetovém deníku Kurzy.cz.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den lhůty pro upisování. Kupsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnit jinou osobu, aby za něj zápis provedla. Plná moc musí být přiložena k listin 22.10.2009
Usnesením valné hromady společnosti ze dne 18.3.2009 bylo rozhodnuto osnížení základního kapitálu společnosti zdůvodu úhrady ztrát zpředchozích let apřevodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty zčástky 362.038.000,-- Kč na částku 162.917.100,-- Kč, ato snížením jmenovité hodnoty akcií způvodní hodnoty 100,-- Kč na jmenovitou hodnotu 45,-- Kč. 21.5.2009
Dne 28.3.2002 byla uzavřena smlouva o prodeji části podniku"Energetika - výtopna TONAK" mezi TONAK a.s., se sídlemZborovská čp. 823, 741 11 Nový Jičín, zaps. u Krajského soudu vOstravě, oddíl B, vložka 110, IČ: 00013226 jako prodávajícím aDalkia Morava, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ709 74, zaps. u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318,IČ: 45193410 jako kupujícím, smlouva nabyla účinnosti dne1.4.2002. 6.11.2002
Obchodní jméno společnosti:v jazyce anglickém : TONAK, Public Limited Company (PLC)v jazyce německém : TONAK, Aktiengesellschaft (AG)v jazyce francouzském: TONAK, Société Anonyme (S.A.)v jazyce italském : TONAK, Sociedad Anonima (S.p.a.)v jazyce ruském : TONAK, akcioněrnoe obščestvo (a.o.)v jazyce španělském : TONAK, Sociedad Ananyma (S.a.) 6.4.1993 - 20.12.2001
Způsob založení:Akciová společnost byla založena jednorázově na základěustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb., zakladatelského pláná z 31.12. 1990 a přijatých stanov. 29.12.1990
P o d e p i s o v á n í :Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpispředseda představenstva, popřípadě místopředseda v doběnepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva nebo dvačlenové představenstva v případě nepřítomnosti předsedy amístopředsedy. 29.12.1990 - 25.10.1994
ad/ Název společnosti:aglicky: TONAK, Company Limited.německy: TONAK, Aktiengesellschaft.španělsky: TONAK, Sociedad Anonima.italsky: TONAK, Azione Anonimo.rusky: TONAK, Acioněrnoje obščestvo. 29.12.1990 - 2.4.1993
Základní kapitál společnosti činí:221564 tis. Kčs, bude vydáno 22156 akcií, přičemž jmenovitáhodnota každé z nich bude 10000,-- Kčs, akcie společnosti znějína jméno. 29.12.1990 - 2.4.1993

Kapitál TONAK a.s.

zakladni jmění 192 917 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.1.2010
zakladni jmění 162 917 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.5.2009 - 8.1.2010
zakladni jmění 362 038 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1995 - 21.5.2009
zakladni jmění 329 125 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.4.1993 - 6.12.1995

Sídlo TONAK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zborovská 823 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín
19.3.2015
Adresa Zborovská 823 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Zborovská 823, PSČ 74101
9.11.2011 - 19.3.2015
Adresa Zborovská 823 , 741 11 Nový Jičín Česká republika
Zborovská č.p. 823, 741 11 Nový Jičín
20.12.2001 - 9.11.2011
Adresa Zborovská 65 , 741 11 Nový Jičín Česká republika
Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín
26.5.1999 - 20.12.2001
Adresa Nový Jičín , 741 11 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Zborovská 65, 741 11 Nový Jičín
10.6.1997 - 26.5.1999
Adresa Zborovská 65 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Zborovská 65
2.4.1993 - 10.6.1997
Adresa Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín
29.12.1990 - 2.4.1993

Předmět podnikání TONAK a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 Živnostenského zákona 21.5.2009
obráběčství 21.5.2009
správa a údržba nemovitostí 3.12.2002 - 21.5.2009
úprava a rozvod užitkové vody 3.12.2002 - 21.5.2009
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 3.12.2002 - 21.5.2009
poskytování technických služeb 6.11.2002 - 21.5.2009
výroba textilních vláken a tkanin 20.12.2001 - 21.5.2009
zpracování kůží a kožešin 25.10.2000
barvení a chemická úprava textilií 26.5.1999
výroba pokrývek hlavy a polotovarů pro jejich výrobu 26.5.1999 - 21.5.2009
šití textilních, kožešinových a kožených výrobků 26.5.1999 - 21.5.2009
kovoobráběčství 26.5.1999 - 21.5.2009
slévárenství 26.5.1999 - 12.5.2008
výroba kolagenu 26.5.1999 - 23.9.2003
ubytovací služby 26.5.1999 - 23.9.2003
silniční motorová doprava nákladní 26.5.1999 - 6.11.2002
zpracování kůží 26.5.1999 - 25.10.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.10.1994 - 21.5.2009
zprostředkování obchodu a služeb 25.10.1994 - 21.5.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 25.10.1994 - 3.12.2002
provozování zařízení pro výrobu, rozvod a prodej tepla 25.10.1994 - 6.11.2002
hostinská činnost 25.10.1994 - 20.12.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 25.10.1994 - 25.10.2000
výroba kloboučnických výrobků 25.10.1994 - 26.5.1999
barvení látek a příze 25.10.1994 - 26.5.1999
provozování mateřské školky 25.10.1994 - 26.5.1999
broušení a leštění kovů mimo nožů, nůžek a nástrojů 25.10.1994 - 26.5.1999
chemickotechnologický výzkum a vývoj v oblasti textilnívýroby 25.10.1994 - 26.5.1999
kovoobrábění 25.10.1994 - 26.5.1999
silniční motorová doprava 25.10.1994 - 26.5.1999
skladování 25.10.1994 - 26.5.1999
slévání železných a neželezných kovů 25.10.1994 - 26.5.1999
vulkanizace 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba dřevěných obalů a palet 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba nástrojů 25.10.1994 - 26.5.1999
výroba zboží z papíru a lepenky 25.10.1994 - 26.5.1999
zámečnictví 25.10.1994 - 26.5.1999
střední školství 25.10.1994 - 26.5.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady 20.8.1993 - 25.10.1994
provozování zařízení pro výrobu, rozvod a prodej tepla 20.8.1993 - 25.10.1994
skladování 20.8.1993 - 25.10.1994
silniční motorová doprava 20.8.1993 - 25.10.1994
výroba kloboučnických výrobků 2.4.1993 - 25.10.1994
barvení látek a příze 2.4.1993 - 25.10.1994
stavba strojů s mechanickým pohonem 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba nástrojů 2.4.1993 - 25.10.1994
broušení a leštění kovů mimo nožů, nůžek a nástrojů 2.4.1993 - 25.10.1994
kovoobrábění 2.4.1993 - 25.10.1994
slévání železných a neželezných kovů 2.4.1993 - 25.10.1994
vulkanizace 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba dřevěných obalů a palet 2.4.1993 - 25.10.1994
výroba zboží z papíru a lepenky 2.4.1993 - 25.10.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.4.1993 - 25.10.1994
hostinská činnost 2.4.1993 - 25.10.1994
střední školství 2.4.1993 - 25.10.1994
zprostředkování obchodu a služeb 2.4.1993 - 25.10.1994
chemicko-tehchnologický výzkum a vývoj v oblasti textilnívýroby 2.4.1993 - 25.10.1994
zámečnictví 2.4.1993 - 25.10.1994
- výroba kloboučnických polotovarů a výrobků 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba pánských, dámských a dětských klobouků a čepic 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba kloboučnických a textilních srstí 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba lepenkových kartonů a dřevěných obalů 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba filtračních hadic pro mlynářské účely 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba prototypů strojů a zařízení pro kloboučnickou výrobu 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba pracovních a zdravotních ochranných pomůcek z textilií 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba doplňkového vybavení z textilií k motorovým vozidlům 29.12.1990 - 2.4.1993
- výroba a prodej energie 29.12.1990 - 2.4.1993
- maloobchodní činnost 29.12.1990 - 2.4.1993
Podle rozhodnutí FMZO v Praze ze dne 2. 10. 1990, č. j.13/10978/90, regis. číslo: 108002521 byla povolena zahraničněobchodní činnost v tomto rozsahu:1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichžnomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohotorozhodnutí.2. dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace. 29.12.1990 - 2.4.1993
- obchodní činnost 29.12.1990 - 2.4.1993

vedení firmy TONAK a.s.

Statutární orgán TONAK a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Lenka Urbánková Jarešová 20.11.2015
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 5.10.2015
Adresa: Porubská 552 , 708 00 Ostrava Česká republika
Porubská 552/26, Poruba, 708 00 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Aleš Aujezdský 28.5.2016
Vznik členství 4.3.2016
Vznik funkce 23.3.2016
Adresa: Tyršova 1597 , 702 00 Ostrava Česká republika
Tyršova 1597/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
předseda a ředitel Ing. Jaroslav Holý 6.4.1993 - 20.8.1993
Adresa: Valašská 7 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Valašská 7
místopředseda JUDr. Rudolf Brož 6.4.1993 - 20.8.1993
Adresa: Pod lipami 61 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 61/2530
člen představenstva Ing. Eduard Janota 6.4.1993 - 20.8.1993
Adresa: Vapearova 3267 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vapearova 3267
člen představenstva Ing. Jaromír Prchlík 6.4.1993 - 20.8.1993
Adresa: Písnická 753 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Písnická 753
člen představenstva Ing. Jan Přikryl 6.4.1993 - 20.8.1993
Adresa: Pod Lipami 13 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Pod Lipami č. 13
předseda představenstva Ing. Jaroslav Holý 20.8.1993 - 25.10.1994
Adresa: Valašská 7 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Valašská 7
člen představenstva Ing. Bohumír Páleník 20.8.1993 - 25.10.1994
Adresa: Dreyerova 639 , Praha 5-Hlubočepy Česká republika
Praha 5-Hlubočepy, Dreyerova 639
člen představenstva Ing. Jaroslav Holý 25.10.1994 - 6.10.1995
Adresa: Valašská 7 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Valašská 7
člen představenstva Ing. Jan Přikryl 20.8.1993 - 20.2.1996
Adresa: Pod lipami 13 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Pod lipami 13
místopředseda představenstva Ing. Jan Kalina 20.8.1993 - 20.2.1996
Adresa: Hovorčovická 15 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 15
člen představenstva Ing. Jiří Schwarz 20.8.1993 - 10.6.1997
Adresa: U hřiště 418 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, U hřiště 418
předseda představenstva Ing. Bohumír Páleník 25.10.1994 - 10.6.1997
Adresa: Dreyerova 639 , Praha 5-Hlubočepy Česká republika
Praha 5-Hlubočepy, Dreyerova 639
člen představenstva Ing. Jiří Langer 6.12.1995 - 10.6.1997
Adresa: Nad střelnicí 875 , Bílovec Česká republika
Bílovec, Nad střelnicí 875/32, okres Nový Jičín
místopředseda představenstva Ing. Vlasta Stehlíková 20.2.1996 - 10.6.1997
Adresa: Zborovská 11 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Zborovská 11, okres Ostrava-město
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks 5.6.1996 - 10.6.1997
Adresa: Kodaňská 48 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Kodaňská 48
předseda představenstva Pedro Pick Waneck 10.6.1997 - 8.2.1999
Adresa: Pod Višňovkou 7 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Višňovkou 7
člen představenstva Ing. Vladimír Kozák 10.6.1997 - 26.5.1999
Adresa: Varnsdorfská 351 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Varnsdorfská 351
místopředseda představenstva Ing. Vlasta Stehlíková 10.6.1997 - 23.3.2000
Adresa: Zborovská 11 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Zborovská 11
člen představenstva Ing. Tomáš Fuks 10.6.1997 - 8.2.2001
Adresa: Kodaňská 48 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 48
člen představenstva Ing. Jiřina Hornychová 10.6.1997 - 4.6.2001
Adresa: Zdiměřická 1430 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zdiměřická 1430
člen představenstva Ing. Přemysl Skočdopol 10.6.1997 - 4.6.2001
Adresa: Klírova 1913 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klírova 1913
předseda představenstva Pedro Pick Waneck 8.2.1999 - 4.6.2001
Adresa: Karolíny Světlé 34 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Karolíny Světlé 34
místopředseda představenstva Ing. Vlasta Stehlíková 23.3.2000 - 4.6.2001
Adresa: Křižíkova 2831 , Moravská Ostrava Česká republika
Moravská Ostrava, Křižíkova 2831/4
člen představenstva Ing. Jan Vrba 8.2.2001 - 4.6.2001
Adresa: Na Hanspaulce 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hanspaulce 8
člen představenstva Ing. Josef Dragoun 4.6.2001 - 14.6.2001
Vznik funkce 18.12.2000
Adresa: Jateční 1458 , Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Jateční 1458/17
předseda představenstva Ing. Ján Križanský 4.6.2001 - 5.9.2001
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 31.3.2001
Adresa: Věšínova 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Věšínova 3
člen představenstva Ing. Michal Šimek CSc. 14.6.2001 - 5.9.2001
Vznik funkce 13.2.2001
Zánik funkce 31.3.2001
Adresa: Arch. Dubského 389 , Strakonice I Česká republika
Strakonice I, Arch. Dubského 389
místopředseda představenstva Petr Vlček 4.6.2001 - 21.9.2002
Zánik členství 31.3.2002
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 31.3.2002
Adresa: Žižkova 319 , Husinec Česká republika
Husinec, Žižkova 319
člen představenstva Ing. Jan Vrba 20.12.2001 - 21.9.2002
Vznik členství 3.7.2001
Adresa: Na Hanspaulce 1665 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hanspaulce 1665/8
člen předstvenstva Ing. Čestmír Kubečka 5.9.2001 - 23.10.2002
Zánik členství 30.10.2001
Vznik funkce 1.4.2001
Adresa: Hasičská 3043 , Frýdek-Místek - část Frýdek Česká republika
Frýdek-Místek - část Frýdek, Hasičská 3043
místopředseda představenstva Ing. Jan Vrba 21.9.2002 - 2.3.2004
Vznik členství 3.7.2001
Vznik funkce 25.4.2002
Adresa: Na Hanspaulce 1665 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hanspaulce 1665/8
člen představenstva Ing. Dalibor Andree 21.9.2002 - 28.1.2005
Vznik členství 1.4.2002
Adresa: Nad Přehradou 207 , Bílovec Česká republika
Bílovec, Nad Přehradou 207/3
místopředseda představenstva Ing. Jan Vrba 2.3.2004 - 28.1.2005
Vznik členství 3.7.2001
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 25.4.2002
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Na Čihadle 873 , Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Na Čihadle 873/24
předseda představenstva Ing. Michal Šimek CSc. 5.9.2001 - 12.1.2006
Vznik funkce 1.4.2001
Adresa: Arch. Dubského 389 , Strakonice I Česká republika
Strakonice I, Arch. Dubského 389
člen představenstva Rastislav Renko 23.10.2002 - 4.8.2008
Vznik členství 13.11.2001
Adresa: Podolí , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolí, Doudova 319/29
místopředseda představenstva Ing. Dalibor Andree 28.1.2005 - 4.8.2008
Vznik členství 1.4.2002
Vznik funkce 23.6.2004
Adresa: Nad Přehradou 207 , Bílovec Česká republika
Bílovec, Nad Přehradou 207/3
předseda představenstva Ing. Michal Šimek CSc. 12.1.2006 - 4.8.2008
Vznik funkce 1.4.2001
Adresa: Pod Hájovnou 375 , Strakonice - Dražejov Česká republika
Strakonice - Dražejov, Pod Hájovnou 375
předseda představenstva Ing. Michal Šimek CSc. 4.8.2008 - 5.2.2009
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 1.4.2001
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: Pod Hájovnou 375 , 386 01 Strakonice - Dražejov Česká republika
Strakonice - Dražejov, Pod Hájovnou 375, PSČ 38601
místopředseda představenstva Ing. Dalibor Andree 4.8.2008 - 5.2.2009
Vznik členství 1.4.2002
Vznik funkce 23.6.2004
Zánik funkce 26.1.2009
Adresa: Nad Přehradou 207 , 743 01 Bílovec Česká republika
Bílovec, Nad Přehradou 207/3, PSČ 74301
člen představenstva Rastislav Renko 4.8.2008 - 5.2.2009
Vznik členství 13.11.2001
Adresa: Česká republika
Praha 4, Podolí, Doudova 319/29, PSČ 14000
předseda představenstva Ing. Dalibor Andree 5.2.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 1.4.2002
Vznik funkce 26.1.2009
Adresa: Nad Přehradou 207 , 743 01 Bílovec Česká republika
Bílovec, Nad Přehradou 207/3, PSČ 74301
místopředseda představenstva Rastislav Renko 5.2.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 13.11.2001
Vznik funkce 26.1.2009
Adresa: Česká republika
Praha 4, Podolí, Doudova 319/29, PSČ 14000
člen představenstva Mgr. Vladimír Houser 5.2.2009 - 22.7.2014
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: 398 11 Žďár - Nová Ves u Protivína 22 Česká republika
Žďár - Nová Ves u Protivína 22, PSČ 39811
předseda představenstva Ing. Dalibor Andree 22.7.2014 - 30.9.2015
Vznik členství 1.4.2002
Zánik členství 31.7.2015
Vznik funkce 26.1.2009
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Nad přehradou 207 , 743 01 Bílovec Česká republika
Nad přehradou 207/3, 743 01 Bílovec
místopředseda představenstva Rastislav Renko 22.7.2014 - 20.11.2015
Vznik členství 13.11.2001
Zánik členství 30.9.2015
Vznik funkce 26.1.2009
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: Doudova 319 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Doudova 319/29, Podolí, 147 00 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Josef Blecha 20.11.2015 - 28.5.2016
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 5.10.2015
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: V Zahradách 229 , 252 44 Psáry Česká republika
V Zahradách 229, 252 44 Psáry
člen představenstva Mgr. Vladimír Houser 22.7.2014 - 8.7.2016
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 27.5.2016
Adresa: Nová Ves u Protivína 22 , 398 11 Žďár Česká republika
Nová Ves u Protivína 22, 398 11 Žďár

Dozorčí rada TONAK a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Jan Vrba 22.7.2014
Vznik členství 23.6.2004
Vznik funkce 23.6.2004
Adresa: Na čihadle 873 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na čihadle 873/24, Dejvice, 160 00 Praha 6
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Hořínek 22.7.2014
Vznik funkce 26.6.2009
Adresa: Nad Soutokem 271 , 252 44 Psáry Česká republika
Nad Soutokem 271, 252 44 Psáry
člen dozorčí rady Pavel Hruška 22.7.2014
Vznik členství 15.4.2010
Adresa: Bulharská 743 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Bulharská 743/9, 741 01 Nový Jičín
člen Zdenka Myslíková 2.4.1993 - 20.8.1993
Adresa: Trlicova 72 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Trlicova 72
člen Dalibor Barša 2.4.1993 - 20.8.1993
Adresa: Gen. Hĺaďo 33 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Gen. Hĺaďo 33
člen Jiří Libnar 20.8.1993 - 25.10.1994
Adresa: Pod Altánem 2405 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Altánem 2405
člen Ing. Stanislav Ryška 20.8.1993 - 25.10.1994
Adresa: Lidická 1035 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Lidická 1035
člen Ing. Eduard Janota 20.8.1993 - 6.6.1995
Adresa: Vapearova 3267 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vapearova 3267
člen Ing. Jiří Bílek 2.4.1993 - 10.6.1997
Adresa: Šrobárova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 21
předseda Ing. Karel Goláň 20.8.1993 - 10.6.1997
Adresa: 17. listopadu 32 , Přerov Česká republika
Přerov, 17. listopadu 32
člen Ing. Jiří Procházka 25.10.1994 - 10.6.1997
Adresa: Lechowitzova 13 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Lechowitzova 13/2826
člen Ing. Stanislav Ryška 25.10.1994 - 10.6.1997
Adresa: Lubina 59 , Kopřivnice Česká republika
Kopřivnice, Lubina 59
člen Marie Žďárová 6.12.1995 - 10.6.1997
Adresa: Plukovníka Mráze 1190 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Plukovníka Mráze 1190
člen Anna Pýtrová 6.12.1995 - 10.6.1997
Adresa: Jiřího Félixe 1689 , Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Jiřího Félixe 1689, okres Nový Jičín
člen Ing. Jiří Procházka 10.6.1997 - 8.2.1999
Adresa: Lechowiczova 13 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Lechowiczova 13/2826, okres Ostrava-město
předseda Ing. Hana Petrová 10.6.1997 - 26.5.1999
Adresa: 337 , Sedlnice Česká republika
Sedlnice 337
člen Jiří Čížek 8.2.1999 - 26.5.1999
Adresa: Na výsluní 2309 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na výsluní 2309
člen JUDr. Karel Choc 15.7.1999 - 8.2.2001
Adresa: Baranova 40 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Baranova 40
předseda Ing. Kateřina Kneslová 26.5.1999 - 4.6.2001
Adresa: Bořivojova 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 5
člen Michael Tělecký 8.2.2001 - 4.6.2001
Adresa: Místecká 450 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Místecká 450
člen Olga Horáková 10.6.1997 - 5.9.2001
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Dvořákova 331 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Dvořákova 331/4
předseda Michael Tělecký 4.6.2001 - 28.1.2005
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 2.11.2000
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Místecká 450 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Místecká 450
místopředseda Ing. Ivo Salcman 4.6.2001 - 4.8.2008
Vznik funkce 18.12.2000
Adresa: K vodárně 1497 , Dobříš Česká republika
Dobříš, K vodárně 1497
člen Jana Přibylová 5.9.2001 - 4.8.2008
Vznik funkce 10.4.2001
Adresa: Beskydská 289 , Nový Jičín-Žilina Česká republika
Nový Jičín-Žilina, Beskydská 289
předseda Ing. Jan Vrba 28.1.2005 - 4.8.2008
Vznik členství 23.6.2004
Vznik funkce 23.6.2004
Adresa: Na Čihadle 873 , Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Na Čihadle 873/24
místopředseda Ing. Ivo Salcman 4.8.2008 - 14.8.2009
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Na Kole 1621 , 263 01 Dobříš Česká republika
Dobříš, Na Kole 1621, PSČ 26301
člen Jana Přibylová 4.8.2008 - 18.11.2011
Zánik členství 15.4.2010
Vznik funkce 10.4.2001
Adresa: Beskydská 289 , 741 01 Nový Jičín-Žilina Česká republika
Nový Jičín-Žilina, Beskydská 289, PSČ 74101
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Hořínek 14.8.2009 - 13.11.2013
Vznik funkce 26.6.2009
Adresa: Nad Soutokem 271 , 252 44 Psáry Česká republika
Psáry, Nad Soutokem 271, PSČ 25244
předseda Ing. Jan Vrba 4.8.2008 - 22.7.2014
Vznik členství 23.6.2004
Vznik funkce 23.6.2004
Adresa: Na Čihadle 873 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Na Čihadle 873/24, PSČ 16000
člen dozorčí rady Pavel Hruška 18.11.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 15.4.2010
Adresa: Bulharská 743 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Bulharská 743/9, PSČ 74101
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Hořínek 13.11.2013 - 22.7.2014
Vznik funkce 26.6.2009
Adresa: Nad Soutokem 271 , 252 44 Psáry Česká republika
Nad Soutokem 271, 252 44 Psáry

Prokura TONAK a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Vladimír Kozak 20.3.1995 - 20.3.1995
Adresa: Varnsdorfská 351 , Praha 9-Prosek Česká republika
Praha 9-Prosek, Varnsdorfská 351
Jméno Ing. Vladimír Kozák 20.3.1995 - 8.2.1999
Adresa: Varnsdorfská 351 , Praha 9 - Prosek Česká republika
Praha 9 - Prosek, Varnsdorfská 351

Sbírka Listin TONAK a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 110/SL 117 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 25.8.2015 2.11.2015 20.11.2015 2
B 110/SL 116 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 5.10.2015 2.11.2015 20.11.2015 2
B 110/SL 115 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 10.9.2015 1.10.2015 2
B 110/SL 114 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 9.9.2015 23.9.2015 24.9.2015 45
B 110/SL 113 stanovy společnosti Úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 23.7.2015 28.7.2015 17
B 110/SL 112 ostatní protokol o výsledku a průběhu voleb Krajský soud v Ostravě 16.4.2013 16.7.2015 24.7.2015 1
B 110/SL 111 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 3/2013 DR Krajský soud v Ostravě 3.12.2013 16.7.2015 24.7.2015 2
B 110/SL 110 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 6/2012 předst. Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 108 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/2011 předst. Krajský soud v Ostravě 30.5.2011 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 107 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2011 DR Krajský soud v Ostravě 2.5.2011 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 6/2007 předst. Krajský soud v Ostravě 20.6.2007 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 105 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2007 DR Krajský soud v Ostravě 8.6.2007 16.7.2015 24.7.2015 3
B 110/SL 103 ostatní přílohy k zápisu z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 16.7.2015 23.7.2015 60
B 110/SL 102 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 16.7.2015 23.7.2015 6
B 110/SL 101 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrka s příl., audit, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 14.7.2015 20.7.2015 57
B 110/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 15.10.2014 31.10.2014 4.11.2014 25
B 110/SL 98 rozhod. o statut. orgánu Mimoř. valná hromada - výsledky hlasování Krajský soud v Ostravě 15.10.2014 31.10.2014 4.11.2014 21
B 110/SL 97 rozhod. o statut. orgánu, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 24.7.2014 25.8.2014 97
B 110/SL 95 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 28.7.2014 30
B 110/SL 94 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 19.7.2013 30.7.2013 22
B 110/SL 93 ostatní Výsledky z řádné VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 19.7.2013 30.7.2013 17
B 110/SL 92 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 17.7.2013 29.7.2013 59
B 110/SL 91 ostatní příloha č. 8 - 11 k VH Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 10
B 110/SL 90 ostatní příloha č. 3 k k VH Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 89 ostatní příloha č. 2 k VH - 4 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 88 ostatní příloha č. 2 k VH - 3 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 12
B 110/SL 87 ostatní příloha č. 2 k VH - 2 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 10
B 110/SL 86 ostatní příloha č. 2 k VH - 1 část Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 85 ostatní příloha č. 1 k VH Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 6.11.2012 4
B 110/SL 84 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2012 7.9.2012 6.11.2012 9
B 110/SL 83 zpráva auditora r. 2011 a úč. záv. vč. příl. Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 20.9.2012 35
B 110/SL 82 výroční zpráva r. 2011 s úč.z., § 66a/9, zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 20.9.2012 27
B 110/SL 81 výroční zpráva r.2010 s úč.záv,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 19.7.2011 57
B 110/SL 80 zpráva auditora r. 2009 +úč.záv.vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 2.6.2010 20
B 110/SL 79 výroční zpráva r.2009+úč.záv.vč.přílohy Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 2.6.2010 40
B 110/SL 78 notářský zápis NZ 182/2009-rozh.představ. Krajský soud v Ostravě 22.12.2009 17.2.2010 19.2.2010 7
B 110/SL 77 ostatní -záp.z mim.VH s přílohami Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 17.2.2010 19.2.2010 66
B 110/SL 76 notářský zápis NZ 134/2009-rozh.VH-zm.stanov Krajský soud v Ostravě 15.10.2009 17.2.2010 19.2.2010 12
B 110/SL 75 stanovy společnosti -úplné znění ke dni 8.1.2010 Krajský soud v Ostravě 15.1.2010 19.1.2010 29
B 110/SL 74 stanovy společnosti -úplné znění ke dni 15.10.09 Krajský soud v Ostravě 15.1.2010 19.1.2010 29
B 110/SL 73 ostatní -zápis z VH,schv.úč.závěrky 08 Krajský soud v Ostravě 24.6.2009 17.8.2009 15.9.2009 6
B 110/SL 71 výroční zpráva r.2008-text.část+§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 25.6.2009 15.7.2009 13
B 110/SL 70 stanovy společnosti k 18.3.09 Krajský soud v Ostravě 1.6.2009 8.6.2009 29
B 110/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 31.7.2008 3.9.2008 30
B 110/SL 68 výroční zpráva r.2007vč.úč.záv,§66a/9oz,zpr.a Krajský soud v Ostravě 2.7.2008 4.7.2008 58
B 110/SL 67 zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ostravě 25.5.2007 22.4.2008 29.4.2008 3
B 110/SL 66 zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 22.4.2008 29.4.2008 2
B 110/SL 65 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv, §66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 22.4.2008 29.4.2008 55
B 110/SL 64 podpisové vzory Waneck Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 63 podpisové vzory Vlček Krajský soud v Ostravě 9.1.2001 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 62 podpisové vzory Ing. Šimek Krajský soud v Ostravě 15.2.2001 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 61 podpisové vzory Ing. Stehlíková Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 60 podpisové vzory Ing. Skočdopol Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 0
B 110/SL 59 podpisové vzory Ing. Procházka Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 58 podpisové vzory Ing. Petrová Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 57 podpisové vzory Ing. Křižanský Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 56 podpisové vzory Ing. Kozák Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 55 podpisové vzory Hornychová Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 54 podpisové vzory Horáková Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 3
B 110/SL 53 podpisové vzory Ing. Fuks Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 52 podpisové vzory Ing. Dragoun Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 1.2.2007 2
B 110/SL 51 podpisové vzory Ing. Andree Krajský soud v Ostravě 12.1.2007 30.1.2007 1.2.2007 1
B 110/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 20.10.2006 31.10.2006 11
B 110/SL 49 notářský zápis NZ 258/2000 stanovy Krajský soud v Ostravě 20.12.2000 20.10.2006 31.10.2006 40
B 110/SL 48 notářský zápis NZ 92/98 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 19.5.1998 20.10.2006 31.10.2006 8
B 110/SL 47 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 20.10.2006 31.10.2006 39
B 110/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 20.10.2006 31.10.2006 30
B 110/SL 45 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 20.9.2006 2.10.2006 7
B 110/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis VH +schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 20.9.2006 2.10.2006 10
B 110/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 9/2004 předst. Krajský soud v Ostravě 25.10.2004 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/2004 předst. Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 15.6.2004 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 40 notářský zápis NZ 81/2004 změna stanov Krajský soud v Ostravě 23.6.2003 20.9.2006 2.10.2006 11
B 110/SL 39 notářský zápis NZ 88/2003 změna stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2003 20.9.2006 2.10.2006 9
B 110/SL 38 notářský zápis NZ 99/2002 změna stanov Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 20.9.2006 2.10.2006 11
B 110/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis č.2/2002 DR Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 36 notářský zápis NZ 60/02 návrh sml.o prod.pod. Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 20.9.2006 2.10.2006 57
B 110/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 5/2001 DR Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 4 DR Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 33 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 3/2001 předst. Krajský soud v Ostravě 28.3.2001 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2/2001 DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2001 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/2001 DR Krajský soud v Ostravě 13.2.2001 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis DR+ předst. Krajský soud v Ostravě 29.12.2000 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis č.9/2000 předst. Krajský soud v Ostravě 2.11.2000 20.9.2006 2.10.2006 5
B 110/SL 28 notářský zápis NZ 149/2000 osv. VH Krajský soud v Ostravě 26.7.2000 20.9.2006 2.10.2006 8
B 110/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis č.2/99 předst. Krajský soud v Ostravě 24.2.1999 20.9.2006 2.10.2006 7
B 110/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 16.2.1999 20.9.2006 2.10.2006 2
B 110/SL 25 ostatní zápis DR Krajský soud v Ostravě 30.4.1998 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 15.12.1997 20.9.2006 2.10.2006 4
B 110/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 30.6.1997 20.9.2006 2.10.2006 1
B 110/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis předst.+DR Krajský soud v Ostravě 12.12.1996 20.9.2006 2.10.2006 6
B 110/SL 21 notářský zápis NZ 299/96 stanovy Krajský soud v Ostravě 29.11.1996 20.9.2006 2.10.2006 20
B 110/SL 20 podpisové vzory ing.Jan Vrba Krajský soud v Ostravě 19.6.2001 2.8.2006 2
B 110/SL 19 notářský zápis NZ 98/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 2.8.2006 15
B 110/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 2.8.2006 6
B 110/SL 17 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 28.6.2006 60
B 110/SL 16 výroční zpráva r. 2004,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 28.6.2006 61
B 110/SL 15 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 28.6.2006 62
B 110/SL 14 výroční zpráva r. 2002,úč.z.,§66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.7.2003 24.7.2003 64
B 110/SL 13 podpisové vzory Rastislav Renko Krajský soud v Ostravě 20.12.2002 1
B 110/SL 12 výroční zpráva r. 2001,úč.z.§66a/9 Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 58
B 110/SL 9 smlouva o prodeji/převodu části podniku+doplnění Krajský soud v Ostravě 25.2.2002 27.2.2002 38
B 110/SL 11 posudek znalce zpráva zn.č.05-03/2002 Krajský soud v Ostravě 25.2.2002 27.2.2002 80
B 110/SL 10 posudek znalce č.04-02/2002 Krajský soud v Ostravě 25.2.2002 27.2.2002 70
B 110/SL 8 podpisové vzory Jana Přibylová Krajský soud v Ostravě 18.4.2001 8.2.2002 1
B 110/SL 7 podpisové vzory Ing.Čestm.Kubečka Krajský soud v Ostravě 9.4.2001 8.2.2002 1
B 110/SL 6 výroční zpráva r. 2000- dodatek Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 20.9.2001 9
B 110/SL 5 výroční zpráva r. 2000,úč.z. Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 17.9.2001 48
B 110/SL 4 účetní závěrka r. 1999,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 14.3.2000 9.8.2000 9.8.2000 29
B 110/SL 3 účetní závěrka r.1998,zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 16.6.1999 28
B 110/SL 2 výroční zpráva r. 1998,úč.z., Krajský soud v Ostravě 11.6.1999 16
B 110/SL 1 účetní závěrka r.1994-97,zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 30.4.1999 97

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TONAK a.s.

IČO (identifikační číslo) 00013226
Jméno TONAK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nový Jičín
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 4

Sídlo TONAK a.s.

Živnosti a provozovny TONAK a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 823/65, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004032757
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 12.10.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Heydukova 1111, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004032749
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.5.2001
Provozovna č. 3
Provozovna Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1012030571
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.1.2018
Provozovna č. 4
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012030580
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.1.2018
Provozovna č. 5
Provozovna Žatecká 55/14, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012030598
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.1.2018
Provozovna č. 6
Provozovna U Hellady 697/4, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012087581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 7.3.2018

Živnost č. 2 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 823/65, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004032757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1993

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 823/65, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004032757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1993

Živnost č. 4 Zpracování kůží a kožešin

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zborovská 823/65, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004032757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 5 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 26.3.2003

Živnost č. 6 Výroba zboží z papíru a lepenky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.1992
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 7 Výroba dřevěných obalů a palet

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.1992
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 8 Výroba kloboučnických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.1992
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Střední školství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 1.1.1997

Živnost č. 12 Chemicko-technologický výzkum a vývoj v oblasti textilní výroby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 13 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 21.11.1998

Živnost č. 14 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 19.9.1996

Živnost č. 15 kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 12.9.1996

Živnost č. 16 vulkanizace

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 20.11.1998

Živnost č. 17 broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 12.9.1996

Živnost č. 18 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 19 zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 28.11.1998

Živnost č. 20 hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 4.4.1996

Živnost č. 21 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 18.6.2008

Živnost č. 22 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 24.10.2001

Živnost č. 23 Podnikání v oblasti nakládání s odpady, vyjma nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1993
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 24 Skladování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1993
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 25 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1993
Zánik oprávnění 4.8.1994
Konec oprávnění 4.8.1994

Živnost č. 26 Provozování mateřské školy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.1994
Zánik oprávnění 2.11.1998

Živnost č. 27 Výroba pokrývek hlavy a polotovarů pro jejich výrobu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Šití textilních, kožešinových a kožených výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 11.12.2003

Živnost č. 30 Výroba kolagenu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1998
Zánik oprávnění 11.12.2003

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1999
Zánik oprávnění 13.12.2001

Živnost č. 32 Výroba textilních vláken a tkanin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TONAK a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lenka Urbánková Jarešová
Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Aujezdský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TONAK a.s.

IČO: 00013226
Firma: TONAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Nový Jičín
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1988

Sídlo TONAK a.s.

Sídlo: Zborovská 823/65, Nový Jičín 741 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
Výroba buničiny, papíru a lepenky
Slévárenství
Obrábění
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Úklidové činnosti

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje TONAK a.s.

IČO (identifikační číslo) 00013226
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00013226
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno TONAK a.s.
Sídlo Zborovská 823/65 NOVÝ JIČÍN 741 01 NOVÝ JIČÍN 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2027/47, NOVÝ JIČÍN, tel.: 556 788 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1003801/0100 10.5.2013
430071001/2700 5.4.2013
8010-809084093/0300 1.4.2013
CZ2103001712800809084093 5.6.2013
CZ1303001760300809084093 5.6.2013
CZ0927000000002101976538 14.5.2013
CZ5927000000000430071028 14.5.2013
CZ6827000000000430071060 14.5.2013
CZ1527000000000430071044 14.5.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00013226
Jméno firmy TONAK a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka y9rvvd6
tracking image