Firma THERMAL-F, a.s. IČO 25401726


THERMAL-F, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

THERMAL-F, a.s. (25401726) je Akciová společnost. Sídlí na adrese I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary 360 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1999 a je stále aktivní. THERMAL-F, a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o THERMAL-F, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o THERMAL-F, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o THERMAL-F, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro THERMAL-F, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje THERMAL-F, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 813
IČO (identifikační číslo osoby) 25401726
Jméno THERMAL-F, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1999
Valná hromada společnosti konaná dne 13.9.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1.základní kapitál společnosti se zvyšuje o 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých), vydáním 1 (jedné) nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun český ch); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2.nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem 3.na každou stávající akcii lze upsat takový podíl nové akcie, který odpovídá poměru jmenovité hodnoty této akcie k základnímu kapitálu společnosti 4.emisní kurs nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 300 000 000,-- Kč (tři sta milionů korun českých) 5.nová akcie bude nabídnuta k upsání jedinému akcionáři, jímž je Česká republika, jednající Ministerstvem financí České republiky, IČO 00006947, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v rámci jeho přednostního práva upsat nové akcie 6.nevyužije-li jediný akcionář svého přednostního práva, nebo pokud se ho vzdá, vylučuje se upsání akcií bez přednostního práva a rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu se zrušuje 7.přednostní právo na upsání nové akcie může jediný akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu v budově Ministerstva financí České republiky, Praha 1, Letenská 15 8.emisní kurs nové akcie upsané s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 115-3183240237/0100, název THERMAL-F, A.S. - NAVÝŠENÍ Z.K. zřízený podle § 475 písm. i) ZOK pro splacení vkladu v plné výši nejp ozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcie 9.k upsání nové akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií; náležitosti smlouvy stanoví § 479 ZOK 29.9.2016 - 19.4.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.8.2014 - 23.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 14.8.2014 - 23.6.2017
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.3.2012 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. v tomto znění: a) základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 479.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 499.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta de vadesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. b) důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. c) stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií. d) stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. e) nové akcie budou vydány v počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodn otě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 01, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valn é hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 107-0093770257/0100 u Komerční banky, a.s. 6.4.2012 - 23.5.2012
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 13. srpna 2010 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve znění: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 459.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku 479.550.000,- Kč (slovy: čt yři sta sedmdesát devět milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem. b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. c) Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií. d) Stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. e) Nové akcie budou vydány v počtu 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodn otě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) Zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 00006947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tz n. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9:00 a 16:00 hodinou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kpaitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (čtrnácti) kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání ak cií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. g) Upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 433208530207/0100 u Komerční banky, a.s. 27.8.2010 - 20.10.2010
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.03.2009 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 439.550.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč na částku 459.550.000,- Kč, a to peněžitým vkladem b) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj c) stanoví se, že zvýšení základního kapitálu společnosti se realizuje úpisem nových akcií d) stanoví se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští e) nové akcie budou vydány v počtu 20 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč, a to v zaknihované podobě. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejn á jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti. f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem stanovený zájemce se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu společnosti, tzn. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude proveden na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou, a to ve lhůtě 40 kalendářních dní ode dne, kdy bude proveden zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem stanovenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií tak, aby byla předem určenému zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 kalendářních dní k přijetí doručeného návrhu na uzavření smlouvy o upsání a kcií, a to ve vztahu k výše uvedené lhůtě, v níž má být úpis proveden. Úpis akcií při zvýšení základního kapitálu může být proveden i přede dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, avšak za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet společnosti č. 43-2338660267/0100 u Komerční banky a.s. 6.4.2009 - 11.6.2009
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.06.2008 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to ve vznění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 439.550.000,- Kč o částku 20.000.000,- Kč a to peněžitým vkladem; b) důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj; c) zvýšení základního kapitálu se realizuje úpisem nových akcií; d) upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; e) nové akcie budou vydány v počtu 20 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie. Práva spojená s těmito akciemi budou stejná jako práva spojená se stá vajícími akciemi společnosti.; f) zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno bez využití přednostního práva jediného akcionáře. Právo na upsání akcií vykoná předem stanovený zájemce - jediný akcionář, jímž je Česká republiky - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo 000 06 947, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií na Ministerstvu financí v pracovních dnech mezi 9.00 a 16.00 hodinou. Úpis akcií lze provést ve lhůtě 14 dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku.; g) upsané akcie budou splaceny v plné výši peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti č. 432338660267/0100 u Komerční banky, a.s. 17.7.2008 - 8.10.2008
Rozhodnutí jediného akcionáře: I. Důvody zvýšení základního kapitálu Rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 26.7.1993 byl převeden ke dni 1.8.1983 privatizovaný majetek dle privatizačního projektu ev.č. 467/formulář 4 B /2001/ státního podniku Lázeňské sanatorium Thermal Karlovy Vary (LST) na Fond národního majetku ČR. V souladu se schváleným privatizačním projektem s. p. Lázeňské sanatorium Thermal ev.č. 467 a na základě výsledků veřejné obchodní soutěže uzavřel FNM ČR dne 12.8.1993 smlouvu o prodeji privatizovaného majetku s kupujícím, kterým byla společnost JASMÍN, s.r.o., tehdy se sídlem Praha 3, Milličova 27. Vzhledem k tomu, že kupující sjednanou kupní cenu v termínu do 10.10.1993 nezaplatil, FNM ČR od kupní smlouvy odstoupil a téhož dne své rozhodnutí o odstoupení předal kupujícímu. Tímto práva a povinnosti založená kupní smlouvou zanikla a privatizovaný majetek přešel zpět na FNM ČR. I přes tuto skutečnost společnost JASMÍN, s.r.o. dosáhla toho, že dne 19.7.1994, na základě kupní smlouvy, k níž bez vědomí FNM ČR kupující pro katastrální úřad připojil ve formě notářského zápisu smlouvu s IMMO - PLAN, a která byla již v té době neplatná z důvodu odstoupení FNM ČR, Katastrální úřad povolil vklad vlastnického práva pro společnost JASMÍN, s.r.o. s tím, že právní účinky vkladu vznikly dne 12.8.1993, tj. v den uzavření kupní smlouvy. Na základě tohoto vkladu, v rozporu se zákonem, uzavřela společnost JASMÍN, s.r.o. dne 20.7.1994 kupní smlouvu na prodej majetku LST, jehož nebyla vlastníkem, se společností Helvetia House, a.s. Den nato Katastrální úřad v Karlových Varech povolil vklad vlastnického práva k nemovitostem LST pro společnost Helvetia House, a.s. FNM ČR v roce 1995 podal žalobu u Krajského obchodního soudu v Praze proti společnostem JASMÍN, s.r.o. a Helvetia House, a.s., za účelem zápisu FNM ČR jako vlastníka nemovitostí LST do katastru nemovitostí. Krajský obchodní soud v Praze vydal dne 26.6.1998 rozsudek, jímž určil, že FNM ČR je vlastníkem nemovitého majetku LST. Rozsudek nenabyl právní moci, neboť se společnost Helvetia House, a.s. odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.1999, zn. 44 Cm 57/95 - 1 Cmo 86/99-251, které nabylo právní moci dne 12.11.1999, byl potvrzen rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 26.6.1998, zn. 44 Cm 57/95-168, ve věci určení vlastnictví nemovitostí Lázeňského sanatoria Thermal Karlovy Vary, s.p., privatizační projekt ev.č. 467, který určuje, že FNM ČR je vlastníkem nemovitostí uvedených v tomto rozsudku. Zápis nemovitostí na list vlastnictví č. 1576 pro katastrální území Karlovy Vary ve prospěch FNM ČR byl proveden Katastrálním úřadem v Karlových Varech dne 5.1.2000. 9.4.2002 - 10.9.2002
FNM ČR v souladu s ust. zák. č. 171/1991 Sb., § 20 a odst. 3 v platném znění, na základě předchozího generálního souhlasu MSNMP ČR ze dne 12.3.1996, č.j. 260/32/96/Fiš a dle souhlasu 4. jednání Výkonného výboru FNM ČR ze dne 25.1.1999 a 9. jednání Výkonného výboru FNM ČR dne 1.3.1999 založil jako jediný zakladatel na základě notářského zápisu sepsaného dne 24.3.1999 akciovou společnost THERMAL-F, a.s. bez výzvy k upsání akcií. Základní kapitál při jejím založení ve výši 16.250.000,- Kč byl splacen v plné výši formou nepeněžitého vkladu zakladatele. Výše základního kapitálu byla stanovena na základě dvou znaleckých posudků, kterými byl oceněn soubor movitých věcí charakteru hmotného investičního majetku. 9.4.2002 - 10.9.2002
Na 42. jednání Výkonného výboru FNM ČR dne 8.11.1999 bylo v návaznosti na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.1999 rozhodnuto o vložení nemovitostí LST, uvedených v rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 26.6.1998, které jsou totožné se seznamem uvedeným v privatizačním projektu ev.č. 467, do majetku společnosti THERMAL-F, a.s. Na 49. jednání Výkonného výboru FNM ČR bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. formou nepeněžitého vkladu v hodnotě předmětných nemovitostí dle dvou znaleckých posudků podle obch. zák., § 59 odst. 3 v platném znění, ve výši 313.750.000,- Kč, a o nové emisi 330 ks akcií po 1 mil. Kč jmenovité hodnoty. 9.4.2002 - 10.9.2002
Fond národního majetku ČR jako jediný akcionář společnosti THERMAL-F, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o tomto zvýšení základního kapitálu notářským zápisem ze dne 19.1.2000, sepsaným notářkou JUDr. Staňkovou. K uvažovanému navýšení základního kapitálu však nedošlo, neboť dne 30.3.2000 a 8.11.2000 bylo nemovitostem, které měly být předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, rozhodnutím Okresního soudu v Karlových Varech zřízeno soudcovské zástavní právo. Usnesením téhož soudu ze dne 23.3.2001 a 18.9.2000 bylo řízení, v němž byl nařízen výkon rozhodnutí zřízením uvedeného soudcovského zástavního práva zastaveno. 9.4.2002 - 10.9.2002
Na základě těchto skutečností rozhodl výkonný výbor Fondu národního majetku ČR dne 14.1.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti THERMAL-F, a.s. formou nepeněžitého vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti za použití společného znaleckého posudku tak, jak bude stanoveno dále. 9.4.2002 - 10.9.2002
II. Nepeněžitý vklad Zvýšení základního kapitálu se realizuje nepeněžitým vkladem jediného akcionáře jakožto předem stanoveného zájemce, s vyloučením jeho přednostního práva. 9.4.2002 - 10.9.2002
Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Karlových Varech na listu vlastnictví č. 1576 pro katastrální území a obec Karlovy Vary, a sice: - budova čp. 844 (objekt bydlení) na pozemku parc. č. 1673 (zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 252 m2 - budova čp. 2002 (občanská vybavenost) na pozemku parc. č. 2947 (zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 4570 m2 - budova čp. 2001 (občanská vybavenost) na pozemku parc. 2953 (zast. pl., nádvoří) spolu s tímto pozemkem o výměře 13 161 m2 9.4.2002 - 10.9.2002
- pozemek parc. č. 1672 (ost. plocha - zeleň v zástavbě) o výměře 73 m2 - pozemek parc. č. 2946 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 1227 m2 - pozemek parc. č. 2950 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 451 m2 - pozemek parc. č. 2952/2 (ost. plocha - ost. komunikace) o výměře 50 m2 - pozemek parc. č. 2952/3 (ost. plocha - ost. komunikace) o výměře 223 m2 - pozemek parc. č. 2954 (ost. plocha - ost. komunikace) o výměře 6758 m2 - pozemek parc. č. 2955 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 2385 m2 - pozemek parc. č. 2956 (vodní plocha - vodní nádrž umělá) o výměře 708 m2 - pozemek parc. č. 2957 (ost. plocha - ost. veřejná zeleň) o výměře 2993 m2 9.4.2002 - 10.9.2002
III. Zvýšení základního kapitálu Jediný akcionář - Fond národního majetku České republiky - v souladu s rozhodnutím Výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky ze dne 14.1.2002, zvyšuje zcela splacený základní kapitál společnosti THERMAL-F, a.s. z dosavadní výše 16.250.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů dvěstěpadesát tisíc korun českých) o částku 423.300.000,- Kč (slovy: o čtyři sta dvacet tři milionů tři sta tisíc korun českých) na částku 439.550.000,- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět milionů pět set padesát tisíc korun českých). 9.4.2002 - 10.9.2002
Zvýšení základního kapitálu se realizuje nepeněžitým vkladem uvedeným v předchozím článku, jenž byl oceněn na základě společných znaleckých posudků, vypracovaných znalcem Ing. Petrem Šlajsem, Východní 9, Karlovy Vary, znalecký posudek č. 1150/91/2001 ze dne 17.12.2001 a č. 1152/93/2001 ze dne 14.12.2001, a Jindřichem Kubíkem, Sokolovská 30, Karlovy Vary, znalecký posudek č. 1280/2001 a č. 1281/2001 ze dne 17.12.2001, tedy znalci ustanovenými usneseními Městského soudu v Praze č.j. Nc 4294/2001-5 ze dne 11.10.2001 a Nc 4294/2001-8 ze dne 16.11.2001. 9.4.2002 - 10.9.2002
IV. Úpis, emise Úpis se uskuteční v sídle Fondu národního majetku České republiky ve lhůtě deseti dnů ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nad částku 423.300.000,- Kč se nepřipouští. 9.4.2002 - 10.9.2002
Dojde ke zvýšení jmenovité hodnoty dosavadní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 16.250.000,- Kč dle ust. § 209 odst. 2 obchodního zákoníku, a to výměnou jediné dosavadní akcie za 439 (slovy: čtyři sta třicet devět) kusů zaknihovaných (registrovaných) akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: po jednom milionu korun českých) a na 55 (slovy: padesát pět) kusů zaknihovaných (registrovaných) akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (slovy: po deseti tisících korun českých). Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 9.4.2002 - 10.9.2002
Společnost THERMAL-F, a.s. tyto zaknihované akcie převede na účet jediného akcionáře, zřízený u Střediska cenných papírů Praha, výměnou za dosavadní listinnou akcii, kterou je povinen akcionář předložit společnosti do jednoho měsíce od upsání akcií, a společnost je povinna dosavadní listinnou akcii neprodleně znehodnotit. 9.4.2002 - 10.9.2002
Jediným předem určeným zájemcem (upisovatelem) je Fond národního majetku České republiky. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Emisní kurs akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnutou. 9.4.2002 - 10.9.2002
Rozhodnutí FNM ČR jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady projednalo představenstvo společnosti THERMAL-F, a.s. na svém 33. zasedání konaném dne 22. ledna 2002. 9.4.2002 - 10.9.2002
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku na základě zakladatelské listiny ze dne 24.března 1999. 30.4.1999 - 10.9.2002

Aktuální kontaktní údaje THERMAL-F, a.s.

Kapitál THERMAL-F, a.s.

zakladni jmění 799 550 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.9.2016
zakladni jmění 499 550 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.5.2012 - 29.9.2016
zakladni jmění 479 550 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.10.2010 - 23.5.2012
zakladni jmění 459 550 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.2009 - 20.10.2010
zakladni jmění 439 550 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.9.2002 - 11.6.2009
zakladni jmění 16 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.1999 - 10.9.2002

Akcie THERMAL-F, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 300 000 000 Kč 1 29.9.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 499 23.5.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 479 20.10.2010 - 23.5.2012
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 459 11.6.2009 - 20.10.2010
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 55 10.9.2002
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 439 10.9.2002 - 11.6.2009
Akcie na majitele 16 250 000 Kč 1 30.4.1999 - 10.9.2002

Sídlo THERMAL-F, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa I. P. Pavlova 2001/11 , Karlovy Vary 360 01 3.3.2018
Adresa I. P. Pavlova 2001/11 , Karlovy Vary 360 01 2.7.1999 - 3.3.2018
Adresa Mírové náměstí 2442/6 , Ústí nad Labem 400 01 30.4.1999 - 2.7.1999

Předmět podnikání THERMAL-F, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotních služeb - ambulantní specializovaná a lůžková následná péče - rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, lázeňská léčebně rehabilitační péče 16.3.2016
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 14.8.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 14.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.8.2014
provozování zdravotnického zařízení - ambulantní specializovaná a lůžková následná péče - rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, lázeňská léčebně rehabilitační péče 14.8.2014 - 16.3.2016
masérské, rekondiční a regenerační služby 12.12.2001
provozování solárií 12.12.2001
ubytovací služby 12.12.2001 - 14.8.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě 12.12.2001 - 14.8.2014
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení 12.12.2001 - 14.8.2014
technické činnosti v dopravě 12.12.2001 - 14.8.2014
silniční motorová doprava osobní 12.12.2001 - 14.8.2014
zprostředkování služeb 12.12.2001 - 14.8.2014
realitní činnost 12.12.2001 - 14.8.2014
specializovaný maloobchod 12.12.2001 - 14.8.2014
provozování kina 6.2.2001 - 12.12.2001
poskytování telekomunikačních služeb 6.2.2001 - 14.8.2014
provoz nestátního zdravotnického zařízení s druhem a rozsahem poskytované péče: FBLR-poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče-preventivní, kurativní a rehabilitační 2.7.1999 - 14.8.2014
směnárenská činnost 2.7.1999 - 16.3.2016
hostinská činnost 30.4.1999
poskytování ubytovacích služeb 30.4.1999 - 12.12.2001
organizace a pořádání společenských a kulturních akcí 30.4.1999 - 12.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.4.1999 - 12.12.2001
provozování parkovišť 30.4.1999 - 12.12.2001
zprostředkování služeb v oblasti turistiky a lázeňství (nejedná se o činnost cestovní kanceláře) 30.4.1999 - 12.12.2001
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužicích regeneraci a rekondici 30.4.1999 - 14.8.2014

vedení firmy THERMAL-F, a.s.

Statutární orgán THERMAL-F, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo společnosti, a to společně předseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně místopředseda představenstva spolu s jedním dalším členem představenstva nebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. 14.8.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují všichni členové představenstva společně, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 30.4.1999 - 14.8.2014
předseda doc. Ing. Jiří Volf CSc. 12.9.2018
Vznik členství 14.12.2017
Vznik funkce 7.8.2018
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
místopředseda Ing. Michal Košarko 12.9.2018
Vznik členství 25.7.2018
Vznik funkce 7.8.2018
Adresa: Předpolní 58 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA. 14.8.2019
Vznik členství 25.6.2019
Adresa: Vrázova 1614/26 , Karlovy Vary 360 01
Předseda představenstva JUDr. Stanislav Terlica 30.4.1999 - 8.6.2000
Adresa: Bohuslava Martinů 818/28 , Brno 602 00
Místopředseda představenstva Mgr. Markéta Gabrielová 30.4.1999 - 8.6.2000
Adresa: Prusíkova 2492/13 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Leo Venclík 30.4.1999 - 8.6.2000
Adresa: Antala Staška 83/35 , Brno 613 00
Člen představenstva Ing. Jana Doležalová 30.4.1999 - 8.6.2000
Adresa: Haklova 1270 , Hostivice 253 01
předseda představenstva JUDr. Antonín Zídka 8.6.2000 - 2.11.2000
Adresa: Boloňská 302/2 , Praha 109 00
místopředseda představenstva Mgr. Robert Bratršovský 8.6.2000 - 2.11.2000
Adresa: Kpt. Stránského 1001/9 , Praha 198 00
člen představenstva Jana Vališová 2.11.2000 - 10.9.2002
Adresa: 32 , Dřísy Česká republika
člen představenstva JUDr. Antonín Zídka 2.11.2000 - 27.11.2003
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Boloňská 302/2 , Praha 109 00
člen představenstva JUDr. Petr Kopáček 8.6.2000 - 16.9.2005
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Vodárenská 793/1 , Karlovy Vary 360 10
předseda představenstva Mgr. Robert Bratršovský 2.11.2000 - 16.9.2005
Zánik členství 31.12.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Kpt. Stránského 1001/9 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Otokar Sojka 2.11.2000 - 27.10.2005
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
člen Ing. Václav Srba 10.9.2002 - 2.12.2005
Vznik členství 27.6.2002
Zánik členství 29.9.2005
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
předseda představenstva Mgr. Robert Bratršovský 16.9.2005 - 5.6.2006
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 23.1.2006
Vznik funkce 27.1.2005
Zánik funkce 23.1.2006
Adresa: Za sokolovnou 1227/1 , Praha 165 00
člen představenstva JUDr. Petr Kopáček 16.9.2005 - 5.6.2006
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 30.3.2006
Adresa: Vodárenská 793/1 , Karlovy Vary 360 10
člen představenstva Ing. Ladislav Korbel 3.10.2003 - 13.3.2007
Vznik členství 20.2.2003
Zánik členství 23.11.2006
Adresa: Cihelny 188/9 , Rohatec 696 01
člen představenstva Ing. Miloš Ečer 27.11.2003 - 13.3.2007
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 13.6.2006
Adresa: U větrolamu 598/37 , Praha 184 00
místopředseda představenstva Otokar Sojka 27.10.2005 - 13.3.2007
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 23.11.2006
Vznik funkce 27.7.2005
Zánik funkce 23.11.2006
Adresa: Klimentská 2066/19 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Mgr. Ing. Libor Lukášek 2.12.2005 - 13.3.2007
Vznik členství 29.9.2005
Zánik členství 13.6.2006
Adresa: Okružní 1956/48 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen představenstva Josef Neufus 5.6.2006 - 13.3.2007
Vznik členství 31.3.2006
Adresa: Bříšťanská 1687/21 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Vlasta Hašková 13.3.2007 - 13.3.2007
Vznik členství 23.11.2006
Adresa: Libčanská 735 , Praha 190 14
člen představenstva JUDr. Elemír Václavík 13.3.2007 - 17.8.2007
Vznik členství 23.11.2006
Zánik členství 20.2.2007
Adresa: Pakoměřická 608/21 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Vlasta Hašková 13.3.2007 - 17.8.2007
Vznik členství 23.11.2006
Zánik členství 25.4.2007
Vznik funkce 11.12.2006
Zánik funkce 25.4.2007
Adresa: Libčanská 735 , Praha 190 14
člen představenstva Ing. Jiří Chalupecký 13.3.2007 - 17.8.2007
Vznik členství 23.11.2006
Zánik členství 25.4.2007
Adresa: Na Malovance 530/14 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Marie Čižinská 13.3.2007 - 23.11.2007
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 2.10.2007
Adresa: Frýdecká 441 , Praha 199 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Klapka 23.11.2007 - 28.2.2008
Vznik členství 2.10.2007
Zánik členství 8.1.2008
Adresa: 108 , Laškov 798 57
člen představenstva Tomáš Čumpelík 17.8.2007 - 25.6.2008
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 28.4.2008
Adresa: Výletní 364/6 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Josef Neufus 13.3.2007 - 19.11.2008
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 31.8.2008
Vznik funkce 16.1.2007
Zánik funkce 31.8.2008
Adresa: Bříšťanská 1687/21 , Praha 193 00
člen představenstva Bc. Pavla Sluková 5.6.2006 - 3.3.2010
Vznik členství 24.1.2006
Adresa: Baškirská 1408/9 , Praha 101 00
člen představenstva JUDr. Tomáš Capoušek Ph.D. 28.2.2008 - 6.5.2011
Vznik členství 8.1.2008
Adresa: V bokách I 574/6 , Praha 152 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Klapka 25.6.2008 - 6.5.2011
Vznik členství 28.4.2008
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: 108 , Laškov 798 57
místopředseda představenstva JUDr. Josef Pavel 13.2.2009 - 6.5.2011
Vznik členství 17.12.2008
Vznik funkce 30.1.2009
Adresa: Vřídelní 127/37 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Ing. Pavla Sluková 3.3.2010 - 6.5.2011
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: Baškirská 1408/9 , Praha 101 00
předseda představenstva Ing. Robert Plavec 17.8.2007 - 5.10.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 19.7.2012
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 19.7.2012
Adresa: Klatovská 314 , Příbram 261 01
člen představenstva JUDr. Michal Švorc 17.8.2007 - 5.10.2012
Vznik členství 25.4.2007
Zánik členství 19.7.2012
Adresa: Hrdličkova 2189/12 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Josef Malý 6.5.2011 - 5.10.2012
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: Sokolovská 147/33 , Karlovy Vary 360 05
člen představenstva Ing. Robert Plavec 5.10.2012 - 25.10.2012
Vznik členství 19.7.2012
Adresa: Klatovská 314 , Příbram 261 01
člen představenstva Mgr. Petr Zahradníček 5.10.2012 - 25.10.2012
Vznik členství 19.7.2012
Adresa: Zahradní 311/17 , Loket 357 33
člen představenstva Doc. Ing. Jiří Volf CSc. 6.5.2011 - 14.11.2013
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
člen představenstva Jiří Vaněček 6.5.2011 - 27.7.2014
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 200 , Kolová 360 01
místopředseda představenstva JUDr. Josef Pavel 6.5.2011 - 14.8.2014
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 17.3.2014
Vznik funkce 30.1.2009
Zánik funkce 17.3.2014
Adresa: Krále Jiřího 1224/23 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva JUDr. Michal Švorc 5.10.2012 - 14.8.2014
Vznik členství 19.7.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Sartoriova 11/5 , Praha 169 00
předseda představenstva Ing. Robert Plavec 25.10.2012 - 14.8.2014
Vznik členství 19.7.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 14.9.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Klatovská 314 , Příbram 261 01
člen představenstva Mgr. Petr Zahradníček 25.10.2012 - 14.8.2014
Vznik členství 19.7.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: T. G. Masaryka 23/54 , Loket 357 33
člen představenstva Doc. Ing. Jiří Volf CSc. 14.11.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
člen představenstva Jiří Vaněček 27.7.2014 - 14.8.2014
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Nerudova 302/14 , Karlovy Vary 360 17
místopředseda představenstva Daniel Křováček 14.8.2014 - 22.10.2014
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 2.7.2014
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Maďarská 519/2 , Karlovy Vary 360 01
předseda představenstva Ing. Viktor Linhart 14.8.2014 - 22.10.2014
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 24.7.2014
Vznik funkce 2.7.2014
Zánik funkce 24.7.2014
Adresa: Krušnohorská 738/12 , Karlovy Vary 360 10
člen představenstva JUDr. Tomáš Ficner 14.8.2014 - 22.10.2014
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Alšova 1574/8 , Karlovy Vary 360 01
člen představenstva Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch 22.10.2014 - 3.3.2018
Vznik členství 24.7.2014
Zánik členství 22.12.2017
Adresa: Družstevní 398 , Včelná 373 82
předseda představenstva Ivan Chadima 22.10.2014 - 12.9.2018
Vznik členství 24.7.2014
Zánik členství 24.7.2018
Vznik funkce 25.7.2014
Zánik funkce 24.7.2018
Adresa: Cukrovarnická 491/22 , Praha 162 00
člen představenstva doc. Ing. Jiří Volf CSc. 3.3.2018 - 12.9.2018
Vznik členství 14.12.2017
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00

Dozorčí rada THERMAL-F, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 23.8.2018
Vznik funkce 22.6.2017
Adresa: Boční 423/17 , Karlovy Vary 360 04
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Matej 14.8.2019
Vznik členství 24.6.2019
Adresa: Dolnocholupická 247/4 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Mgr. Michal Štancl 14.8.2019
Vznik členství 22.12.2016
Vznik funkce 23.5.2019
Adresa: Písecká 486/14 , Praha 130 00
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Knap 30.4.1999 - 8.6.2000
Adresa: Tádžická 1424/2 , Praha 101 00
Místopředseda dozorčí rady RNDr. Ctirad Andrle CSc. 30.4.1999 - 8.6.2000
Adresa: Na Homoli 2006/16 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Mgr. Bronislav Friedl 8.6.2000 - 2.11.2000
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Jan Schneider 8.6.2000 - 2.11.2000
Adresa: Žižkova 0 , 580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Kremlík 2.11.2000 - 12.12.2001
Adresa: Pod Brankou 1002 , Náchod 547 01
člen Mgr. Martin Engel 8.8.2001 - 12.12.2001
Adresa: Ve Střešovičkách 1190 , 169 00 Praha 6 Česká republika
člen Jana Kroužková 12.12.2001 - 3.10.2003
Zánik členství 20.2.2003
Adresa: Kaplická 843/75 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Jiří Kadlec 10.2.2000 - 3.3.2005
Zánik členství 14.11.2004
Adresa: Ostrovská 276/7 , Karlovy Vary 360 04
člen dozorčí rady Dana Jirušková 8.6.2000 - 11.8.2005
Zánik členství 30.5.2005
Adresa: Horní alej 363/10 , Karlovy Vary 360 07
místopředseda dozorčí rady JUDr. Josef Pavel 8.6.2000 - 16.9.2005
Zánik členství 31.12.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Vřídelní 127/37 , Karlovy Vary 360 01
předseda Mgr. Martin Engel 12.12.2001 - 16.9.2005
Adresa: Ve Střešovičkách 1190 , 169 00 Praha 6 Česká republika
člen Kateřina Domonkosová 3.10.2003 - 16.9.2005
Vznik členství 20.2.2003
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Chebská 250/25 , Karlovy Vary 360 06
člen dozorčí rady Ing. Hana Ondrušková 2.11.2000 - 27.10.2005
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: 22. dubna 1184/31 , Mikulov 692 01
člen Ing. Martin Keprta 3.10.2003 - 5.6.2006
Vznik členství 20.2.2003
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Husníkova 2083/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Dryml 5.6.2006 - 13.3.2007
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 23.11.2006
Adresa: Bezdrevská 1016/14 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Dana Jirušková 11.8.2005 - 17.8.2007
Vznik členství 30.5.2005
Zánik členství 1.7.2006
Adresa: Horní alej 363/10 , Karlovy Vary 360 07
člen Ing. Hana Tomášková 3.10.2003 - 25.6.2008
Vznik členství 20.2.2003
Zánik členství 28.4.2008
Adresa: U střešovických hřišť 1047/4 , Praha 169 00
člen Jan Konopiský 3.10.2003 - 11.9.2008
Vznik členství 2.4.2003
Zánik členství 12.6.2008
Adresa: 5. května 162/6 , Karlovy Vary 360 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Josef Pavel 16.9.2005 - 27.2.2009
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 16.12.2008
Vznik funkce 11.2.2005
Zánik funkce 16.12.2008
Adresa: Vřídelní 127/37 , Karlovy Vary 360 01
předseda Mgr. Martin Engel 16.9.2005 - 3.6.2009
Vznik členství 9.4.2001
Zánik členství 9.7.2006
Vznik funkce 20.7.2001
Zánik funkce 9.7.2006
Adresa: Na Vráži 90 , Mnichovice 251 64
člen dozorčí rady Jiří Kadlec 3.3.2005 - 3.3.2010
Vznik členství 15.11.2004
Zánik členství 16.12.2009
Adresa: Ostrovská 276/7 , Karlovy Vary 360 04
člen dozorčí rady Mgr. Igor Fojtík 25.6.2007 - 3.3.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 1.1.2010
Adresa: Tobrucká 714/27 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Ondrušková 27.10.2005 - 25.2.2011
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 1.10.2010
Adresa: 22. dubna 1184/31 , Mikulov 692 01
člen dozorčí rady Marcel Man 3.3.2010 - 25.2.2011
Vznik členství 16.12.2009
Adresa: Kyjická 4755 , Chomutov 430 04
člen dozorčí rady Karel Vyšehradský 19.11.2008 - 6.5.2011
Vznik členství 3.9.2008
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: K Mýtu 109 , Tehovec 251 62
místopředseda dozorčí rady Ing. Lýdie Stráská 3.6.2009 - 6.5.2011
Vznik členství 2.2.2009
Zánik členství 6.4.2011
Vznik funkce 25.3.2009
Zánik funkce 6.4.2011
Adresa: Andělská Hora 114 , 364 71 Karlovy Vary Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Michal Morawski 3.3.2010 - 6.5.2011
Vznik členství 12.1.2010
Zánik členství 6.4.2011
Adresa: Havlovického 138/5 , Praha 147 00
člen dozorčí rady MUDr. Miloslav Kubíček PhD., MBA 6.5.2011 - 17.2.2012
Vznik členství 6.4.2011
Adresa: 132 , Slapy 252 08
člen dozorčí rady Alena Markusková 17.8.2007 - 5.10.2012
Vznik členství 22.3.2007
Zánik členství 25.5.2012
Adresa: Východní 474/3 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Ing. Antonín Vlk 6.5.2011 - 7.8.2013
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Na hroudě 1314/14 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Petra Píchalová Langrová 6.5.2011 - 17.10.2013
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 21.10.2013
Adresa: Wolfova 3281/3 , Prostějov 796 03
člen dozorčí rady Jan Konopiský 11.9.2008 - 18.12.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 13.6.2013
Adresa: 5. května 162/6 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Petra Černošková 17.10.2013 - 18.12.2013
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 21.10.2013
Adresa: Wolfova 3281/3 , Prostějov 796 03
člen dozorčí rady Mgr. Jana Zdráhalová 6.5.2011 - 31.1.2014
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Před Skalkami II 232/8 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Mgr. Helena Fraňková 27.2.2009 - 14.8.2014
Vznik členství 3.9.2008
Zánik členství 3.12.2013
Adresa: U smaltovny 1335/20 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Mgr. Martin Engel 3.6.2009 - 14.8.2014
Vznik členství 12.3.2009
Zánik členství 12.6.2014
Vznik funkce 25.3.2009
Zánik funkce 12.6.2014
Adresa: Na Vráži 90 , Mnichovice 251 64
člen dozorčí rady Marcel Man 25.2.2011 - 14.8.2014
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Lipová 218/12 , Karlovy Vary 360 06
místopředseda dozorčí rady MUDr. Miloslav Kubíček PhD., MBA 17.2.2012 - 14.8.2014
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 1.12.2011
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: 132 , Slapy 252 08
člen dozorčí rady Soňa Petříková 5.10.2012 - 14.8.2014
Vznik členství 25.5.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Jana Opletala 884/2 , Karlovy Vary 360 10
člen dozorčí rady Ing. Antonín Vlk 7.8.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Na hroudě 1314/14 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jan Konopiský 18.12.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 2.8.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 5. května 162/6 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Jiřina Vorlová 18.12.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 21.10.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Brdlíkova 192/11 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Zdráhalová 31.1.2014 - 14.8.2014
Vznik členství 6.4.2011
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Před Skalkami II 232/8 , Praha 106 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Procházka 14.8.2014 - 22.10.2014
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 18.7.2014
Vznik funkce 2.7.2014
Zánik funkce 18.7.2014
Adresa: Úzká 426 , Lázně Kynžvart 354 91
místopředseda dozorčí rady Jan Drahota 22.10.2014 - 4.3.2015
Vznik členství 1.9.2014
Vznik funkce 5.9.2014
Adresa: Na Hřebenkách 815/130 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Zbyšek Klapka 14.8.2014 - 16.3.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 26.11.2015
Adresa: Vilová 291/7 , Karlovy Vary 360 04
místopředseda dozorčí rady Jan Drahota 4.3.2015 - 3.3.2018
Vznik členství 1.9.2014
Zánik členství 11.10.2017
Vznik funkce 5.9.2014
Zánik funkce 11.10.2017
Adresa: Na Hřebenkách 815/130 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Vildumetzová 23.6.2017 - 23.8.2018
Vznik funkce 22.6.2017
Adresa: Boční 423/17 , Karlovy Vary 360 04
předseda dozorčí rady Ing. Josef Petřík 14.8.2014 - 14.8.2019
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 2.7.2014
Zánik funkce 22.5.2019
Adresa: U vlečky 2165/5 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Mgr. Michal Štancl 22.2.2017 - 14.8.2019
Vznik členství 22.12.2016
Adresa: Písecká 486/14 , Praha 130 00

Sbírka Listin THERMAL-F, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 813/SL 129 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 22.6.2015 9.7.2015 31.8.2015 54
B 813/SL 128 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 5.9.2014 18.9.2014 13.11.2014 2
B 813/SL 127 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 1.9.2014 18.9.2014 13.11.2014 1
B 813/SL 126 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 12.8.2014 18.9.2014 13.11.2014 2
B 813/SL 125 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 25.7.2014 18.9.2014 13.11.2014 4
B 813/SL 124 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 24.7.2014 18.9.2014 13.11.2014 1
B 813/SL 123 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 16.6.2014 9.7.2014 18.9.2014 34
B 813/SL 122 rozhod. o statut. orgánu zápis z představestva Krajský soud v Plzni 2.7.2014 22.7.2014 9.9.2014 5
B 813/SL 121 rozhod. o statut. orgánu zápis z dozorčí rady Krajský soud v Plzni 2.7.2014 22.7.2014 9.9.2014 5
B 813/SL 120 notářský zápis Nz 1029/2014 - stanovy Krajský soud v Plzni 27.6.2014 22.7.2014 9.9.2014 25
B 813/SL 119 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 21.10.2013 21.11.2013 18.12.2013 1
B 813/SL 118 rozhod. o statut. orgánu zápis ze 126 zasedání DR Krajský soud v Plzni 5.9.2013 21.11.2013 18.12.2013 1
B 813/SL 117 rozhod. o statut. orgánu výsledky voleb DR Krajský soud v Plzni 2.8.2013 21.11.2013 18.12.2013 2
B 813/SL 116 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 11.6.2013 27.6.2013 27.6.2013 30
B 813/SL 115 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 139.zasedání Krajský soud v Plzni 14.9.2012 27.9.2012 25.10.2012 1
B 813/SL 114 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 19.7.2012 17.8.2012 5.10.2012 5
B 813/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 117.zased.DR Krajský soud v Plzni 5.6.2012 23.7.2012 5.10.2012 1
B 813/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - výsledky voleb Krajský soud v Plzni 25.5.2012 23.7.2012 5.10.2012 1
B 813/SL 111 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 8.6.2012 3.7.2012 3.7.2012 31
B 813/SL 110 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 23.5.2012 3.7.2012 3.7.2012 16
B 813/SL 109 notářský zápis Nz 165/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.3.2012 2.4.2012 6.4.2012 32
B 813/SL 108 ostatní - výpis ze zasedání DR č. 113 Krajský soud v Plzni 1.12.2011 16.2.2012 17.2.2012 1
B 813/SL 107 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.7.2011 17.7.2011 16
B 813/SL 106 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 6.6.2011 13.7.2011 13.7.2011 35
B 813/SL 105 podpisové vzory - 7x Krajský soud v Plzni 13.4.2011 2.5.2011 6.5.2011 12
B 813/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 6.4.2011 2.5.2011 6.5.2011 2
B 813/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 104.zasedání DR Krajský soud v Plzni 13.1.2011 22.2.2011 25.2.2011 1
B 813/SL 102 smlouva o prodeji/převodu - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Plzni 20.9.2010 5.10.2010 11.10.2010 5
B 813/SL 101 notářský zápis Nz 409/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.8.2010 20.8.2010 27.8.2010 13
B 813/SL 100 notářský zápis Nz 349/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.6.2010 13.8.2010 20.8.2010 10
B 813/SL 99 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 30.7.2010 3.8.2010 6.8.2010 16
B 813/SL 98 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 4.6.2010 8.7.2010 8.7.2010 18
B 813/SL 97 výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 22.6.2010 8.7.2010 8.7.2010 21
B 813/SL 96 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.2.2010 25.2.2010 3.3.2010 2
B 813/SL 95 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 12.1.2010 25.2.2010 3.3.2010 4
B 813/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - výsledky voleb do DR Krajský soud v Plzni 16.12.2009 25.2.2010 3.3.2010 1
B 813/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena DR Krajský soud v Plzni 10.12.2009 25.2.2010 3.3.2010 1
B 813/SL 92 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 11.6.2009 8.7.2009 27.10.2009 17
B 813/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 22.5.2009 20.7.2009 20.7.2009 38
B 813/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 25.3.2009 21.4.2009 5.5.2009 1
B 813/SL 89 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.3.2009 21.4.2009 5.5.2009 3
B 813/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 12.3.2009 21.4.2009 5.5.2009 4
B 813/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 2.2.2009 21.4.2009 5.5.2009 4
B 813/SL 86 notářský zápis Nz 141/2009-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.3.2009 2.4.2009 6.4.2009 17
B 813/SL 85 podpisové vzory - JUDr. Josef Pavel Krajský soud v Plzni 7.1.2009 12.2.2009 13.2.2009 1
B 813/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 17.12.2008 12.2.2009 13.2.2009 4
B 813/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 88. zasedání DR Krajský soud v Plzni 16.12.2008 27.1.2009 2.2.2009 1
B 813/SL 82 podpisové vzory - Mgr. Helena Fraňková Krajský soud v Plzni 6.10.2008 10.9.2008 2.2.2009 2
B 813/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 3.9.2008 10.9.2008 2.2.2009 6
B 813/SL 80 podpisové vzory - Karel Vyšehradský Krajský soud v Plzni 25.9.2008 18.11.2008 19.11.2008 2
B 813/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - abdikace na fci člena před. Krajský soud v Plzni 30.7.2008 18.11.2008 19.11.2008 1
B 813/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 3.9.2008 18.11.2008 19.11.2008 4
B 813/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 101. představenstva Krajský soud v Plzni 1.8.2008 18.11.2008 19.11.2008 1
B 813/SL 76 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 5.8.2008 15.8.2008 21.8.2008 1
B 813/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - volby DR Krajský soud v Plzni 13.6.2008 15.8.2008 21.8.2008 1
B 813/SL 74 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Plzni 7.5.2008 21.8.2008 21.8.2008 2
B 813/SL 73 ostatní -zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 21.8.2008 21.8.2008 3
B 813/SL 72 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 21.8.2008 21.8.2008 14
B 813/SL 71 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 4.6.2008 21.8.2008 21.8.2008 2
B 813/SL 70 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Plzni 3.4.2008 21.8.2008 21.8.2008 5
B 813/SL 69 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 29.5.2008 21.8.2008 21.8.2008 11
B 813/SL 67 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 29.5.2008 21.8.2008 21.8.2008 4
B 813/SL 66 notářský zápis Nz 292/2008-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 12.6.2008 10.7.2008 17.7.2008 15
B 813/SL 65 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.5.2008 3.6.2008 5.6.2008 1
B 813/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 28.4.2008 3.6.2008 5.6.2008 4
B 813/SL 63 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.1.2008 25.2.2008 28.2.2008 1
B 813/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 8.1.2008 25.2.2008 28.2.2008 4
B 813/SL 61 podpisové vzory - JUDr. Zdeněk Klapka Krajský soud v Plzni 17.10.2007 16.11.2007 26.11.2007 1
B 813/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 2.10.2007 16.11.2007 26.11.2007 4
B 813/SL 59 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 13.8.2007 24.8.2007 3
B 813/SL 58 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 25.5.2007 13.8.2007 24.8.2007 15
B 813/SL 57 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 21.5.2007 13.8.2007 24.8.2007 11
B 813/SL 56 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 21.5.2007 13.8.2007 24.8.2007 2
B 813/SL 55 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 21.5.2007 13.8.2007 24.8.2007 4
B 813/SL 54 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.8.2007 16.8.2007 17.8.2007 3
B 813/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.5.2007 16.8.2007 17.8.2007 2
B 813/SL 52 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 2.5.2007 2.8.2007 17.8.2007 8
B 813/SL 51 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 26.3.2007 2.8.2007 17.8.2007 3
B 813/SL 50 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 25.4.2007 2.8.2007 17.8.2007 1
B 813/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 23.11.2006 7.3.2007 13.3.2007 8
B 813/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 86. předst. + dod. Krajský soud v Plzni 16.1.2007 7.3.2007 13.3.2007 4
B 813/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 23.11.2006 7.3.2007 13.3.2007 8
B 813/SL 46 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 15.3.2006 1.9.2006 1.9.2006 44
B 813/SL 45 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 22.5.2006 6.6.2006 6
B 813/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 22.5.2006 6.6.2006 11
B 813/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.10.2005 18.11.2005 6.12.2005 1
B 813/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 29.9.2005 18.11.2005 6.12.2005 5
B 813/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.8.2005 16.9.2005 7.10.2005 2
B 813/SL 40 ostatní - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 27.6.2005 16.9.2005 7.10.2005 6
B 813/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 16.4.2005 29.7.2005 17.8.2005 43
B 813/SL 39 podpisové vzory +rozh.,zpr.auditora k ÚZ a VZ Krajský soud v Plzni 4.8.2005 11.8.2005 46
B 813/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.3.2005 9.3.2005 11.8.2005 1
B 813/SL 36 podpisové vzory členů dozorčí rady Krajský soud v Plzni 1.12.2004 21.1.2005 9.2.2005 1
B 813/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 15.11.2004 21.1.2005 9.2.2005 1
B 813/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - dle rozh. VH Krajský soud v Plzni 15.12.2004 21.1.2005 9.2.2005 6
B 813/SL 33 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 6.4.2004 4.11.2004 24.11.2004 39
B 813/SL 32 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 12.11.2003 1.12.2003 8.12.2003 1
B 813/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2003 12.8.2003 14.8.2003 7
B 813/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 + zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 29.4.2003 12.8.2003 14.8.2003 38
B 813/SL 29 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 30.4.2003 30.4.2003 6.8.2003 1
B 813/SL 28 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 30.4.2003 6.8.2003 29
B 813/SL 27 notářský zápis Nz 72/2003 - rozh. Krajský soud v Plzni 20.2.2003 30.4.2003 6.8.2003 17
B 813/SL 26 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 11.2.2003 30.4.2003 6.8.2003 1
B 813/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 29.5.2002 11.9.2002 19.9.2002 32
B 813/SL 24 notářský zápis Nz 49/2002 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 6.5.2002 15.5.2002 12.8.2002 45
B 813/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 27.6.2002 1.8.2002 12.8.2002 6
B 813/SL 22 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Plzni 29.4.2002 1.8.2002 12.8.2002 13
B 813/SL 21 posudek znalce č. 1152/93/2001 Krajský soud v Plzni 14.12.2001 6.2.2002 10.4.2002 19
B 813/SL 20 posudek znalce č. 1150/91/2001 Krajský soud v Plzni 17.12.2001 6.2.2002 10.4.2002 74
B 813/SL 19 notářský zápis Nz 19/2002 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 17.1.2002 6.2.2002 10.4.2002 15
B 813/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.8.2001 2.10.2001 13.11.2001 2
B 813/SL 17 ostatní -rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Plzni 9.8.2001 2.10.2001 13.11.2001 3
B 813/SL 16 ostatní - zápis zasedání DR Krajský soud v Plzni 6.8.2001 31.10.2001 13.11.2001 2
B 813/SL 15 ostatní -zápis zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 18.7.2001 31.10.2001 13.11.2001 3
B 813/SL 14 notářský zápis Nz 129/2001 Krajský soud v Plzni 9.4.2001 31.10.2001 13.11.2001 30
B 813/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 17.9.2001 2.10.2001 13.11.2001 25
B 813/SL 12 notářský zápis Nz 129/2001 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 9.4.2001 26.4.2001 2.8.2001 30
B 813/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.4.2001 26.4.2001 2.8.2001 1
B 813/SL 10 ostatní -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 26.4.2001 20.9.2001 2.8.2001 3
B 813/SL 9 notářský zápis Nz 15/2000 + stanovy Krajský soud v Plzni 19.1.2000 19.1.2001 15.3.2001 197
B 813/SL 8 notářský zápis Nz 216/2000 - osvědčení Krajský soud v Plzni 28.7.2000 12.1.2001 29.1.2001 4
B 813/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.7.1999 12.7.1999 1.10.1999 21
B 813/SL 5 notářský zápis N 224/99, NZ 184/99 Krajský soud v Plzni 31.5.1999 12.7.1999 1.10.1999 9
B 813/SL 4 posudek znalce č. 9901 Krajský soud v Plzni 15.3.1999 3.5.1999 11
B 813/SL 3 posudek znalce č. 1/99 Krajský soud v Plzni 18.3.1999 3.5.1999 19
B 813/SL 2 notářský zápis NZ 102/99 Krajský soud v Plzni 24.3.1999 3.5.1999 31
B 813/SL 1 notářský zápis NZ 101/99 Krajský soud v Plzni 24.3.1999 3.5.1999 24
B 813/SL 7 ostatní -zápisy DR + před.- NEDOLOŹENY Krajský soud v Plzni 14.9.1999 0
B 813/SL 68 účetní závěrka 2007 - výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 29.5.2008 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje THERMAL-F, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25401726
Jméno THERMAL-F, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 30.4.1999
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 6

Sídlo THERMAL-F, a.s.

Živnosti a provozovny THERMAL-F, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649913
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.1999

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649913
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 21.5.1999

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.5.2001
Provozovna č. 1
Provozovna I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649913
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2001

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.2001

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1006649913
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.1.2014

Živnost č. 6 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 28.2.2001
Přerušení oprávnění 12.3.2018

Živnost č. 7 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 15.12.2000

Živnost č. 11 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb v oblasti turistiky a lázeňství (nejedná se o činnost cestovní kanceláře)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 23.1.2001

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.2000
Zánik oprávnění 3.10.2001

Živnost č. 18 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 20 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 1.5.2006
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán THERMAL-F, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Košarko
Člen statutárního orgánu Ing. Andrea Pfeffer Ferklová
Člen statutárního orgánu Vladimír Novák MBA.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje THERMAL-F, a.s.

IČO: 25401726
Firma: THERMAL-F, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 30.4.1999

Sídlo THERMAL-F, a.s.

Sídlo: I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary 360 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ústavní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní sportovní činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image