Firma TEZAS a.s. IČO 60193549


TEZAS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TEZAS a.s. (60193549) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Panelová 289/6, Praha 190 15. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1994 a je stále aktivní. TEZAS a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o TEZAS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TEZAS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TEZAS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TEZAS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TEZAS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2342
IČO (identifikační číslo osoby) 60193549
Jméno TEZAS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.2.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.6.2014
Představenstvo společnosti TEZAS a.s. zvyšuje dne 4,9,2003 na základě pověření valné hromady základní kapitál společnosti ze stávající výše 72.274.000,- Kč na 77.238.000,- Kč, tedy o 4.964.000,- Kč upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu ne peněžitým vkladem, s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímto způsobem: a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 4.964 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě, emisní kurs každé akcie je ro ven její jmenovité hodnotě, tj.j. 1.000,- Kč b) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je ze zákona vyloučeno. Upisovatelem nově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. (2) písm. d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projek tu č. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny ze dne 21,12,2001 č.j. 42/115963/2001, Fond národního majetku ČR, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ 128 00, IČ 4169291 8, c) lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejtříku. Počátek běhu této lhůty b ude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti Fondu národního majetku ČR na adresu jeho sídla uvedenou v obchodním rejstříku. Představenstvo spolu s tímto dopisem zašle Fondu národního majetku ČR návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Úpis akcií bude proveden ve smlouvě o úpisu akcií, kterou uzavře Fond národního majetku ČR, se společností TEZAS a.s. v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákon íku. Výše emisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000, Kč na jednu akcii, t.j. celkem 4.964.000,- Kč, d) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národního majetku ČR počne běžet prvým dnem lhůty pro úpis akcií a skončí šedesátého dne po jejím uplynutí. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, t.j. Praha 8, Pernerova 52, e) schvaluje se upisování akcií těmito nepeněžitými vklady uvedenými v doplňku č. 2 k původnímu privatizačnímu projektru ČSAD Technické a zásobovací služby Praha s.p. č. 21277 schválenému 14,10,1993 MSNMP ČR pod č.j. 630/2164/633/93, aktualizovanému k 31, 10,1997, číslo projektu v evidenci MF ČR: 50589, schválenému rozhodnutím o privatizaci majetku státu Ministerstva financí České republiky ze dne 23,10,1998 č.j. 42/49763/98/Kr, kterým byl schválen privatizační projekt vedený v evidenci Ministerstva financ í ČR pod č. 50589, SPJ 4001, přičemž toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím Ministerstva financí České republiky ze dne 21,12,2001, č.j. 42/115963/2001: pozemky v katastrálním území Satalice, zapsanými u Katastrálního úřadu Praha-město na LV č. 402 pro okres Hl.m. Praha, obec Praha, katastrální území Satalice, a to : p.č. 581 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, p.č. 582 - zastavěná plocha a nádvoří o výmě ře 677 m2, způsob využití - budova LV 498, p.č. 583 - zastavěná plocha a nádvoří o výměř e 1275 m2, způsob využití: budova LV 498, p.č. 584/1 - ostatní plocha o výměře 17593 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 584/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, p.č. 584/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2, způsob využití: budova LV 498, p.č. 585/1 - ostatní plocha o výměře 14027 m2, způsob využití: manipulační plocha, p.č. 585/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 713 m2, způsob využití: budova LV 498, p.č. 585/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1295 m2, p.č. 585/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 - nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro ČSAD Technické a zásobovací služby Praha, s.p., Praha 8, Pernerova 52. f) cena nepeněžitého vkladu se stanoví v souladu s ust. § 44 zákona 92/1991 Sb. na základě privatizačního projektu č. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny ze dne 21,12,2 001 č.j. 42/115963/2001, částkou 4.964.000,- Kč 31.10.2003 - 22.12.2003
Představenstvo společnosti TEZAS a.s. zvyšuje dne 10,9,2002 na základě pověření valné hromady základní kapitál společnosti ze stávající výše 72.274.000,- Kč na 77.238.000,- Kč, tedy o 4.964.000,- Kč upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitým vkladem, s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímto způsobem: a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 4.964 kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě, emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 1.000,- Kč. b) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je ze zákona vyloučeno. Upisovatelem nově emitovaných akcií a zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. (2) písm. d) obchodního zákoníku bude podle privatizačního projektu č. 50589 SPJ 4001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/49763/98/Kr ze dne 23,10,1998, ve znění jeho změny ze dne 21,12,2001 č.j. 42/115963/2001, Fond národního majetku ČR, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ 128 00, IČ 41692918. c) lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je třicet dnů a počíná běžet prvého dne po zveřejnění usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu společnosti v Obchodním věstníku. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem této lhůty nejbližší pracovní den. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Výše emisního kursu nově emitovaných akcií je shodná s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. d) lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu Fondem národního majetku ČR počne běžet prvým dnem lhůty pro úpis akcií a skončí třicátého dne po jejím uplynutí. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, tj. Praha 8, Pernerova 52. e) chvaluje se upisování akcií těmito nepeněžitými vklady: pozemky v katastrálním území Satalice, zapsanými u Katastrálního úřadu Praha-město na LV č. 402 pro okres Hl.m. Praha, obec Praha, katastrální území Satalice, a to: p.č. 581 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, p.č. 582 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 677 m2, p.č. 583 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1275 m2, p.č. 584/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 17593 m2, p.č. 584/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, p.č. 584/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2, p.č. 585/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 14027 m2, p.č. 585/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 713 m2, p.č. 585/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1459 m2, p.č. 585/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1295 m2, p.č. 585/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 - jedná se o část majetku státního podniku ČSAD Technické a zásobovací služby se sídlem Praha 8, Pernerova 52, IČ 14889731, převedenou do vlastnictví Fondu národního majetku ČR rozhodnutím Ministerstva financí ČR č. 42/49763/98/Kr, vydaným dne 23,10,1998 podle ust. § 11 zák.č. 92/1991 ve znění zák. č. 92/1992 Sb. f) cena nepeněžitého vkladu se stanoví na základě citovaného privatizačního projektu dle ust. § 44 zákona 92/1991 Sb. částkou 4.964.000,- Kč. 23.10.2002 - 25.2.2003
Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č.513/91 Sb. jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešla část majetku státního podniku ČSAD Technické a zásobovací služby Praha s.p.se sídlem Pernerova 52,Praha 8, zapsaného v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, oddíl Ps(ALX), vložka 738, dle § 11 odst. 2 zák.č.92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby , ve znění zák.č.210/1993 Sb. v zakladatelské listině učiněné formou not.zápisu ze dne 10.12.93 bylo rozhodnuto o schválení členů představenstva a dozorčí rady. 1.2.1994
zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině.Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném provatizačním projektu státního podniku č.21277. 1.2.1994

Kapitál TEZAS a.s.

zakladni jmění 77 238 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2003
zakladni jmění 72 274 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.1994 - 22.12.2003

Akcie TEZAS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 77 238 17.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 77 238 11.10.2004 - 17.6.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 77 238 22.12.2003 - 11.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 72 274 1.2.1994 - 22.12.2003

Sídlo TEZAS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Panelová 289/6 , Praha 190 15 1.11.2017
Adresa Pernerova 502/52 , Praha 186 00 10.10.2016 - 1.11.2017
Adresa Pernerova 502/52 , Praha 186 00 1.2.1994 - 10.10.2016

Předmět podnikání TEZAS a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.6.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.10.2013
klempířství a oprava karoserií 20.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.9.2010
opravy silničních vozidel 20.9.2010
zámečnictví, nástrojářství 20.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně. 20.9.2010 - 17.6.2014
montáž měřidel 26.4.2000 - 20.9.2010
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem a zajištujích řádný provoz nemovitostí, bytových a nebytových prostor 1.12.1998 - 20.9.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady 9.4.1996 - 20.9.2010
silniční motorová doprava mezinárodní a vnitrostátní autobusová 15.3.1996 - 8.10.2004
silniční motorová doprava nákladní mezinárodní a vnitrostátní 15.3.1996 - 20.9.2010
poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně 15.3.1996 - 20.9.2010
silniční motorová doprava veřejná osobní hromadná pravidelná vnitrostátní 15.3.1996 - 17.6.2014
vulkanizace-se specializací na tzv."studené protektorování pneumatik" 15.3.1996 - 17.6.2014
opravy, údržba, úpravy a odborná demontáž dopravních prostřed- ků a jejich příslušenství 1.2.1994 - 15.3.1996
silniční motorová doprava -veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní 1.2.1994 - 15.3.1996
silniční motorová doprava- veřejná nákladní vnitrostátní a mezi- národní 1.2.1994 - 15.3.1996
vyučování řízení motorových vozidel 1.2.1994 - 19.6.2002
výroba,opravy a údržba a úpravy strojů a zařízení servisní a garážovací techniky 1.2.1994 - 20.9.2010
organizační zajištění školení, zejména pro řidiče vysokozdvižných vozíků a svářečů 1.2.1994 - 20.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.2.1994 - 20.9.2010
opravy karosérií 1.2.1994 - 20.9.2010
opravy motorových vozidel 1.2.1994 - 20.9.2010

vedení firmy TEZAS a.s.

Statutární orgán TEZAS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních jednání, jejichž obsahem je: - vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitým věcem, - prodej, nájem či pacht obchodního závodu či jeho části, - zakládání dceřiných společností, - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, - dispozice s cennými papíry, - vystavování, přijímání, avalování a indosace směnek, - uzavírání smluv o zápůjčce či úvěru (s výjimkou leasingu a bankovního úvěru) - zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti), kdy za společnost jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 17.6.2014
Jménem společnosti je oprávněn navenek jednat a společnost zavazovat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních úkonů, jejichž obsahem je: - vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitostem - prodej a nájem podniku či jeho části - zakládání dceřiných společností - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - dispozice s cennými papíry - vystavování, přijímání, avalování a indosace směnek - uzavírání smluv o půjčce či úvěru (s výjimkou leasingu a bankovního úvěru) - zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti), kdy jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. 1.2.2012 - 17.6.2014
Jménem společnosti je oprávněn navenek jednat a společnost zavazovat buď samostatně předseda představenstva anebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních úkonů, jejichž obsahem je: - vznik, změna či zánik věcných práv k nemovitostem - prodej a nájem podniku či jeho části - zakládání dceřiných společností - přeměna společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - dispozice s cennými papíry - vystavování, přijímání, avalování a indosace směnek - uzavírání smluv o půjčce či úvěru (s výjimkou leasingu) - zajištění závazků třetích osob (včetně členů představenstva a dozorčí rady společnosti), kdy jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. 20.8.2011 - 1.2.2012
Za společnost jedná a vůči třetím osobám ji zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo samostatně místopředseda anebo pověřený člen představenstva, vyjma právních úkonů při - uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce - uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku - zakládání dceřinných společností - uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti - uzavírání smluv o poskytnutí a přijetí půjčky a úvěru (mimo leasingu) a bankovního úvěru - uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebítání ručitelského závazku ( mimo dohod o zpětném odkupu) - uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností - uzavírání smluv o prodeji a pronájmu podniku nebo jeho části kdy společnost zastupují místopředsedové představenstva společně Za společnost podepisuje předseda samostatně nebo samostatně místopředseda představenstva anebo pověřený člen představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis nebo podpisy, vyjma právních úkonů při - uzavírání nájemních smluv do dobu určitou nebo na dobu neurčitou a výpovědní dobou delší než tři měsíce - uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku - zakládání dceřinných společností - uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti - uzavírání smluv o poskytnutí a přijetí půjčky a úvěru ( mimo leasingu a bankovního úvěru ) - uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebítání ručitelského závazku ( mimo dohod o zpětném odkupu ) - uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností - uzavírání smluv o prodeji a pronájmu podniku nebo jeho části kdy za společnost podepisují oba místopředsedové představenstva tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí své podpisy. 24.4.2002 - 20.8.2011
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, mimo: -uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce -uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku -zakládání dceřinných společností -uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti -uzavírání smluv o poskytnutí půjčky a úvěru (mimo leasingu) -uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebírání ručitelského závazku (mimo dohod o zpětného odkupu) -uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností -uzavírání smluv o prodeji podniku nebo jeho části kdy společnost zastupují společně oba místopředsedové představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen s výjimkou: -uzavírání nájemních smluv na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce -uzavírání smluv o převodech a nabývání nemovitého majetku -zakládání dceřinných společností -uzavírání smluv o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a jiných změnách právního postavení společnosti -uzavírání smluv o poskytnutí půjčky a úvěru (mimo leasingu) -uzavírání smluv o zřizování věcného břemene nebo o jiném zatěžování majetku společnosti a přebírání ručitelského závazku (mimo dohod o zpětného odkupu) -uzavírání smluv o prodeji a nákupu akcií, případně majetkových podílů jiných společností -uzavírání smluv o prodeji podniku nebo jeho části kdy společnost podepisují společně oba místopředsedové představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 28.1.2002 - 24.4.2002
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva , anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že že buď podepisují spo- lečně všichni členové předstsvenstva , nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka 1.2.1994 - 28.1.2002
předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 30.11.2013
Vznik členství 30.6.2010
Vznik funkce 30.6.2010
Adresa: Konopišťská 904 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Stanislav Zámečník 27.7.2014
Vznik členství 30.6.2010
Vznik funkce 30.6.2010
Adresa: U sv. Jána 652 , Strání 687 66
místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura 10.10.2016
Vznik členství 30.6.2010
Vznik funkce 30.6.2010
Adresa: Ostrá horka I 509 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva ing. Radislav Rožánek 1.2.1994 - 9.4.1996
Adresa: Suchý vršek 2097/53 , Praha 158 00
člen ing. Miroslav Macek 1.2.1994 - 9.4.1996
Adresa: Hlavní 201/40 , Měšice 250 64
předseda představenstva ing. Zdeněk Kolář 1.2.1994 - 6.6.1996
Adresa: Hřibská 2034/12 , Praha 100 00
člen ing. Zdeněk Babka 15.3.1996 - 6.6.1996
Adresa: Formanská 270 , Praha 149 00
člen ing. Petr Bezouška 9.4.1996 - 6.6.1996
Adresa: Sokolovská 622 , 763 02 Zlín Česká republika
člen ing. Jaroslav Čudrnák 15.3.1996 - 23.9.1997
Adresa: Sušilova 490 , 769 01 Holešov Česká republika
člen JUDr. Ivan Juřena 9.4.1996 - 16.7.1998
Adresa: Kúty 1958 , Zlín 760 01
předseda představenstva ing. Zdeněk Babka 6.6.1996 - 16.7.1998
Adresa: Formanská 270 , Praha 149 00
místopředseda představenstva ing. Petr Bezouška 6.6.1996 - 16.7.1998
Adresa: Sokolovská 622 , 763 02 Zlín Česká republika
člen ing. Aleš Viktorín 23.9.1997 - 16.7.1998
Adresa: tř.2.května 4100 , Zlín Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. Ivan Juřena 16.7.1998 - 1.12.1998
Adresa: Kúty 1958 , Zlín 760 01
předseda představenstva ing. Peter Baďura 16.7.1998 - 1.12.1998
Adresa: Chlumská 377 , Zlín 763 02
člen představenstva ing. Radislav Rožánek 16.7.1998 - 1.12.1998
Adresa: Suchý vršek 2097/53 , Praha 158 00
člen představenstva ing. Zdeněk Kolář 6.6.1996 - 31.10.2003
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Hřibská 2034/12 , Praha 100 00
člen-místopředseda představenstva: Ing. Vladimír Hráský 28.1.2002 - 31.10.2003
Vznik členství 23.8.2000
Zánik členství 19.6.2003
Vznik funkce 23.8.2000
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Smečenská 568 , Libušín 273 06
člen-předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 1.12.1998 - 22.12.2003
Adresa: Suchý vršek 2097/53 , Praha 158 00
člen-místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura 1.12.1998 - 11.10.2004
Adresa: Větrná 4664 , Zlín 760 05
člen-předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 22.12.2003 - 12.1.2006
Adresa: Jeseniova 1045/33 , Praha 130 00
místopředseda Ing. Vladimír Sládeček 31.10.2003 - 12.11.2007
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 26.6.2007
Vznik funkce 19.6.2003
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Malá Trávnická 1659/40 , Přerov 750 02
člen-místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura 11.10.2004 - 26.2.2008
Zánik členství 26.6.2007
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Ostrá horka I 509 , Zlín 760 01
člen-předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 12.1.2006 - 26.2.2008
Zánik členství 26.6.2007
Zánik funkce 26.6.2007
Adresa: Konopišťská 904 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Pavel Mach 12.11.2007 - 26.2.2008
Vznik členství 26.6.2007
Adresa: Pod Oborou 351/20 , Valašské Meziříčí 757 01
místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura 26.2.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Ostrá horka I 509 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 26.2.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Konopišťská 904 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Ing. Pavel Mach 26.2.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Pod Oborou 351/20 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Ing. Radislav Rožánek 20.9.2010 - 30.11.2013
Vznik členství 30.6.2010
Vznik funkce 30.6.2010
Adresa: Konopišťská 904 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Stanislav Zámečník 20.9.2010 - 27.7.2014
Vznik členství 30.6.2010
Vznik funkce 30.6.2010
Adresa: U sklárny 619 , Strání 687 66
místopředseda představenstva Ing. Peter Baďura 20.9.2010 - 10.10.2016
Vznik členství 30.6.2010
Vznik funkce 30.6.2010
Adresa: Ostrá horka I 509 , Zlín 760 01

Dozorčí rada TEZAS a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Štěpánek 4.8.2016
Vznik členství 28.6.2016
Vznik funkce 28.6.2016
Adresa: Na Chmelnici 2392/60 , Boskovice 680 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Lhotský 4.8.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Pavel Bezouška 4.8.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Na Kopci 5192 , Zlín 760 01
Jméno ing. Zdeněk Babka 1.2.1994 - 15.3.1996
Adresa: Steinerova 603/14 , Praha 149 00
Jméno ing. Václav Kvapil 1.2.1994 - 16.7.1998
Adresa: Národní obrany 574/38 , Praha 160 00
Jméno Petr Kafka 15.3.1996 - 31.10.2003
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Ke Kolodějům 140 , Praha 190 11
Jméno Dr. František Zajíc 16.7.1998 - 31.10.2003
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: Levského 3185/10 , Praha 143 00
Jméno ing. Václav Šetelík 1.2.1994 - 12.4.2007
Zánik členství 16.6.2006
Adresa: Hekrova 816/11 , Praha 149 00
člen Ing. Zdeněk Kolář 31.10.2003 - 26.2.2008
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Hřibská 2034/12 , Praha 100 00
člen Ing. Vladimír Hráský 31.10.2003 - 26.2.2008
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Smečenská 568 , Libušín 273 06
člen dozorčí rady Petr Kafka 12.4.2007 - 26.2.2008
Vznik členství 16.6.2006
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Ke Kolodějům 140 , Praha 190 11
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Kolář 26.2.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 26.6.2007
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Hřibská 2034/12 , Praha 100 00
člen Ing. Vladimír Hráský 26.2.2008 - 20.9.2010
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Smečenská 568 , Libušín 273 06
člen dozorčí rady Ing. Petr Lhotský 20.9.2010 - 28.11.2013
Vznik členství 30.6.2010
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Petr Kafka 26.2.2008 - 4.8.2016
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Ke Kolodějům 140 , Praha 190 11
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Kolář 20.9.2010 - 4.8.2016
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Hřibská 2034/12 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Lhotský 28.11.2013 - 4.8.2016
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: třída Tomáše Bati 221 , Zlín 763 02

Sbírka Listin TEZAS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2342/SL 75 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 3
B 2342/SL 74 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 4
B 2342/SL 73 účetní závěrka [2013]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 2
B 2342/SL 72 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 15
B 2342/SL 71 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 36
B 2342/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.6.2014 1.7.2014 4.8.2014 20
B 2342/SL 68 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 31.7.2008 17.10.2013 24.10.2013 5
B 2342/SL 67 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2011 17.10.2013 24.10.2013 10
B 2342/SL 66 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2012 17.10.2013 24.10.2013 7
B 2342/SL 65 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.9.2008 17.10.2013 24.10.2013 3
B 2342/SL 64 účetní závěrka [2008]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 17.10.2013 24.10.2013 4
B 2342/SL 63 účetní závěrka [2008]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 17.10.2013 24.10.2013 2
B 2342/SL 62 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 17.10.2013 24.10.2013 55
B 2342/SL 61 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 26.6.2008 17.10.2013 24.10.2013 10
B 2342/SL 60 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 30.6.2010 17.10.2013 24.10.2013 12
B 2342/SL 59 ostatní  zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2013 2.10.2013 13.10.2013 11
B 2342/SL 58 zpráva auditora  za rok 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 13.10.2013 3
B 2342/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 13.10.2013 35
B 2342/SL 56 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 2.10.2013 13.10.2013 6
B 2342/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2013 25.9.2013 7.10.2013 20
B 2342/SL 54 notářský zápis NZ 782/2013 Městský soud v Praze 30.8.2013 25.9.2013 7.10.2013 4
B 2342/SL 53 účetní závěrka r.2011-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 2
B 2342/SL 52 účetní závěrka r.2011-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 4
B 2342/SL 51 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 3
B 2342/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 14.2.2013 37
B 2342/SL 48 notářský zápis NZ 366/2011 Městský soud v Praze 25.7.2011 20.3.2012 8
B 2342/SL 47 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2010-zápis předs. Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 58
B 2342/SL 46 účetní závěrka za rok 2010-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 2
B 2342/SL 45 účetní závěrka za rok 2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 3.8.2011 4
B 2342/SL 43 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 23.8.2010 22.9.2010 2
B 2342/SL 42 ostatní -volba čl.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2010 22.9.2010 2
B 2342/SL 41 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2010 22.9.2010 38
B 2342/SL 40 notářský zápis NZ 177/2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 22.9.2010 13
B 2342/SL 39 účetní závěrka r.2009 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2009 20.8.2010 23.8.2010 2
B 2342/SL 38 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 20.8.2010 23.8.2010 4
B 2342/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.8.2010 23.8.2010 45
B 2342/SL 36 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 23.6.2008 2
B 2342/SL 35 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 23.6.2008 4
B 2342/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 17.6.2008 23.6.2008 53
B 2342/SL 32 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.1.2008 12.3.2008 3
B 2342/SL 30 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 26.6.2007 12.3.2008 9
B 2342/SL 29 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 20.8.2007 2
B 2342/SL 28 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 20.8.2007 4
B 2342/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt.+zpr.předst. Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2007 20.8.2007 56
B 2342/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 7.7.2006 0
B 2342/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 4.5.2005 6.5.2005 0
B 2342/SL 24 výroční zpráva r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.6.2004 21.6.2004 0
B 2342/SL 23 ostatní -audit r.2003 Městský soud v Praze 19.2.2004 15.6.2004 21.6.2004 0
B 2342/SL 22 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 15.6.2004 21.6.2004 0
B 2342/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.02+zpr.o vztazích+pří Městský soud v Praze 31.12.2002 9.6.2003 10.6.2003 0
B 2342/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti /18str/ Městský soud v Praze 21.6.2001 17.10.2002 0
B 2342/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti /19str/ Městský soud v Praze 23.8.2000 17.10.2002 0
B 2342/SL 16 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 23.8.2000 17.10.2002 0
B 2342/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+příloha Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 0
B 2342/SL 12 stanovy společnosti - platné od 29.2.2000 Městský soud v Praze 29.2.2000 16.9.2001 27.2.2002 0
B 2342/SL 11 notářský zápis - osvědčení o mimořádné VH Městský soud v Praze 29.2.2000 16.9.2001 27.2.2002 0
B 2342/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2000 30.1.2002 0
B 2342/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2000 30.1.2002 0
B 2342/SL 10 výroční zpráva + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 7.12.2001 0
B 2342/SL 9 výroční zpráva - rok 2000 + účet.uzávěrka Městský soud v Praze 27.11.2001 6.12.2001 0
B 2342/SL 8 výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 13.9.2001 0
B 2342/SL 7 účetní závěrka za rok 2000-zp.auditora-příloh Městský soud v Praze 31.12.2000 22.6.2001 0
B 2342/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.1997 15.4.1998 0
B 2342/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 19.6.1996 15.4.1998 0
B 2342/SL 6 účetní závěrka r.1996,1998,1999 Městský soud v Praze 0
B 2342/SL 21 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 19.6.2003 0
B 2342/SL 20 notářský zápis Nz 329/03+ oz. o odst.čl. Městský soud v Praze 4.9.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TEZAS a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193549
Jméno TEZAS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 19
Vznik první živnosti: 8.8.1994
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 6

Sídlo TEZAS a.s.

Živnosti a provozovny TEZAS a.s.

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Skopalíkova 2385/45, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1003766366
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 1436/11, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1003766374
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Brněnská 366/25, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1003766358
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2006

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Panelová 289/6, Praha 190 15
Identifikační číslo provozovny 1003766340
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 29.12.1995

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.9.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.1994

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.2009

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.1.2013

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava veř. osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1994
Zánik oprávnění 8.8.1996
Konec oprávnění 8.8.1996

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava veř.osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1994
Zánik oprávnění 8.8.1996
Konec oprávnění 8.8.1996

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava veř.osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1994
Zánik oprávnění 8.8.1996
Konec oprávnění 8.8.1996

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava veř.osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1994
Zánik oprávnění 8.8.1996
Konec oprávnění 8.8.1996

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava veř. osobní hromadná pravidelná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1994
Zánik oprávnění 8.8.1996
Konec oprávnění 8.8.1996

Živnost č. 12 Organizační zajištění školení, zejména pro řidiče vysokozdvižných vozíků a svářečů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 1.1.2002

Živnost č. 14 Výroba, opravy, údržba a úpravy strojů a zařízení servisní a garážovací techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /s výjimkou zboží vyloučeného zák. č.455/91 Sb. a jeho přílohami/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Vulkanizace - se specializací na tzv. "studené protektorování pneumatik"

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 31.7.2004

Živnost č. 19 Poskytování přechod.ubytování v turistické ubytovně

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti nakládání s odpady kategorie 0

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1995
Zánik oprávnění 15.8.1996
Konec oprávnění 31.12.2000

Živnost č. 22 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytovánín i jiných ež základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TEZAS a.s.

Člen statutárního orgánu Stanislav Zámečník
Člen statutárního orgánu Radislav Rožánek
Člen statutárního orgánu Ing. Peter Baďura

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TEZAS a.s.

IČO: 60193549
Firma: TEZAS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 2.2.1994

Sídlo TEZAS a.s.

Sídlo: Pernerova 502/52, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

Podobné firmy

tracking image