Firma TESLA Properties a.s. IČO 28212657


TESLA Properties a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TESLA Properties a.s. (28212657) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poděbradská 186/56, Praha 198 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2007 a je stále aktivní. TESLA Properties a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o TESLA Properties a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TESLA Properties a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TESLA Properties a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TESLA Properties a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TESLA Properties a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 13356
IČO (identifikační číslo osoby) 28212657
Jméno TESLA Properties a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.12.2007
Jediný akcionář společnosti přijal dne 26.9.2017 toto rozhodnutí: Základní kapitál obchodní společnosti TESLA Properties a.s. se snižuje z dosavadní hodnoty 121.000.000,- Kč o částku 118.580.000,- Kč na základní kapitál ve výši 2.420.000,- Kč. Důvodem sní žení základního kapitálu je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Účelem snížení je výplata částky ve výši 109.000.000,- Kč akcionářům a převedení částky ve výši 9.580.000,- Kč do kapitálových fondů obc hodní společnosti TESLA Properties a.s.. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z dosavadní jmenovité hodnoty 100.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka ve výši 109.000.000,- Kč, tedy částka ve výši 90.082,64 Kč připadající na 1 akcii, bude vyplacena každému akcionáři majícímu akcii ve lhůtě 5 let ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zbývající částka ve výši 9.580.000,- Kč bude převedena do kapitálových fondů obchodní společnosti TESLA Properties a.s. bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společno sti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 1 měsíc od účinnosti snížení základního kapitálu. 11.10.2017 - 22.3.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 25.8.2014 - 22.3.2017
Počet členů statutárního orgánu: 2 25.8.2014 - 22.3.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.8.2014 - 11.10.2017
Zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti TESLA Properties a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) na částku 121.0 00.000,- Kč (slovy: sto dvacet jedna milionů korun českých) a to za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá; 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti; 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upiso vání akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku; 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Místem upisování je sídlo společnosti TESLA Properties a.s. 8) Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí je diného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TE SLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých), a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) započtením části peněžité pohledá vky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 1 19.000.000,- Kč (slovy: sto devatenáct milionů korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek, a to části pohledávky jediného akcionáře KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. ve výši 119.000.000,-- Kč (s lovy: sto devatenáct milionů korun českých) za společností TESLA Properties a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 119.000.000,- Kč (slovy:sto devatenáct milionů korun českých ). Pro účely započtení se stanoví tato pravidla: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, společností KILCULLEN TESLA HOLDING S.A. a společností TESLA Properties a.s., uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce společnosti KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti TESLA Properties a.s., na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. Společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., jako předem určený zájemce upíše a splatí 1.190 (slovy: jeden tisíc jedno sto devadesát ) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) Místem upisování se stanoví (je) sídlo společnosti TESLA Properties a.s., na adrese Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66. Upisovatel, společnost KILCULLEN TESLA HOLDING S.A., provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jedin ého akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 14.1.2009 - 21.1.2009
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti TESLA Properties a.s. ze dne 13. října 2008 došlo v důsledku rozdělení společnosti TESLA Holding s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 279 07 155, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125653, odštěpením sloučením se společností TESLA Properties a.s., k přechodu části obchodního jmění rozdělované společnosti TESLA Holding s.r.o. uvedené v projektu rozdělení odštěpením sloučením na společnost TESLA Properties a.s. 31.12.2008

Aktuální kontaktní údaje TESLA Properties a.s.

Kapitál TESLA Properties a.s.

zakladni jmění 2 420 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.3.2018
zakladni jmění 121 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.1.2009 - 22.3.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2008 - 21.1.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 28.12.2007 - 30.6.2008

Akcie TESLA Properties a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 000 Kč 1 210 22.3.2018
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 210 25.8.2014 - 22.3.2018
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 210 21.1.2009 - 25.8.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 28.12.2007 - 21.1.2009

Sídlo TESLA Properties a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Poděbradská 186/56 , Praha 198 00 30.6.2008
Adresa Olivova 2096/4 , Praha 110 00 28.12.2007 - 30.6.2008

Předmět podnikání TESLA Properties a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujích řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 28.12.2007

vedení firmy TESLA Properties a.s.

Statutární orgán TESLA Properties a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy předseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a člen představenstva. 25.8.2014
Jménem společnosti jedná předseda a člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně. 30.6.2008 - 25.8.2014
Za představenstvo jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Vykonává-li funkci představenstva pouze jeden člen představenstva, jedná jménem Společnosti tento člen představenstva. 28.12.2007 - 30.6.2008
člen představenstva Jan Výborný 11.10.2017
Vznik členství 27.9.2017
Vznik funkce 27.9.2017
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. František Hála 11.10.2017
Vznik členství 9.3.2017
Vznik funkce 27.9.2017
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen představenstva Barbora Brühlová 28.12.2007 - 30.6.2008
Vznik členství 28.12.2007
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Vinohradská 111/109 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Martin Stachník 30.6.2008 - 30.9.2009
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 17.9.2009
Adresa: Skloněná 921/7 , Praha 190 00
člen představenstva Václav Maněna 30.9.2009 - 7.10.2010
Vznik členství 17.9.2009
Zánik členství 20.7.2010
Adresa: Pertoldova 3382/43 , Praha 143 00
předseda představenstva Mgr. Robert Němec 30.6.2008 - 9.8.2011
Vznik členství 12.5.2008
Vznik funkce 12.5.2008
Adresa: K Hrnčířům 253 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. František Hála 30.6.2008 - 3.2.2012
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 12.1.2012
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Miroslav Kudláček 7.10.2010 - 3.2.2012
Vznik členství 10.8.2010
Zánik členství 12.1.2012
Adresa: Klapálkova 3135/10 , Praha 149 00
předseda představenstva Mgr. Robert Němec 9.8.2011 - 3.2.2012
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 12.1.2012
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 12.1.2012
Adresa: Na Zeleném Vršku 182 , Velké Popovice 251 69
předseda představenstva George Formandl 3.2.2012 - 13.7.2015
Vznik členství 12.1.2012
Vznik funkce 15.1.2012
Adresa: Mánesova 1633/74 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. František Hála 3.2.2012 - 22.3.2017
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 8.3.2017
Zánik funkce 8.3.2017
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00
předseda představenstva George Formandl 13.7.2015 - 22.3.2017
Vznik členství 12.1.2012
Zánik členství 8.3.2017
Vznik funkce 15.1.2012
Zánik funkce 8.3.2017
Adresa: Na Děkance 2109/1 , Praha 128 00
předseda představenstva George Formandl 22.3.2017 - 11.10.2017
Vznik členství 9.3.2017
Zánik členství 26.9.2017
Vznik funkce 9.3.2017
Zánik funkce 26.9.2017
Adresa: Na Děkance 2109/1 , Praha 128 00
člen představenstva Ing. František Hála 22.3.2017 - 11.10.2017
Vznik členství 9.3.2017
Zánik členství 27.9.2017
Vznik funkce 9.3.2017
Zánik funkce 27.9.2017
Adresa: Vřesová 675/3 , Praha 181 00

Dozorčí rada TESLA Properties a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Coufalová 25.8.2014
Vznik členství 24.6.2014
Adresa: V cestkách 1011 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Mgr. Anna Bednaříková 25.8.2014
Vznik členství 24.6.2014
Vznik funkce 9.7.2014
Adresa: 7 , Strančice 251 63
člen dozorčí rady Ing. Jan Procházka 11.10.2017
Vznik členství 27.9.2017
Vznik funkce 27.9.2017
Adresa: Pod Strání 501 , Libčice nad Vltavou 252 66
předseda dozorčí rady Ing. Michal Jurečka 28.12.2007 - 30.6.2008
Vznik členství 28.12.2007
Zánik členství 12.5.2008
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Jarní 3448/2 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Kateřina Němcová 28.12.2007 - 30.6.2008
Vznik členství 28.12.2007
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Mírová 161/22 , Povrly 403 32
člen dozorčí rady Lenka Říhová 28.12.2007 - 30.6.2008
Vznik členství 28.12.2007
Adresa: Lublaňská 1725/31 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Klečka 30.6.2008 - 24.3.2010
Vznik členství 12.5.2008
Adresa: Na Okrouhlíku 2370/9 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Zuzana Coufalová 30.6.2008 - 25.8.2014
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Na břehu 298/25 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Zdeněk Sedláček 30.6.2008 - 25.8.2014
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 24.6.2014
Adresa: Narcisová 2850/2 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Ing. Richard Klečka 24.3.2010 - 25.8.2014
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 24.6.2014
Vznik funkce 17.2.2010
Adresa: Na Okrouhlíku 2370/9 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Klečka 25.8.2014 - 11.10.2017
Vznik členství 24.6.2014
Zánik členství 26.9.2017
Zánik funkce 26.9.2017
Adresa: Na Ládví 821/3 , Praha 182 00

Sbírka Listin TESLA Properties a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 13356/SL 45 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.4.2015 20.7.2015 28.7.2015 1
B 13356/SL 44 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 20.7.2015 28.7.2015 12
B 13356/SL 42 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.5.2014 23.9.2014 15.10.2014 1
B 13356/SL 41 notářský zápis Městský soud v Praze 24.6.2014 30.7.2014 9.9.2014 15
B 13356/SL 40 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 17.6.2014 14
B 13356/SL 39 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 17.6.2014 24
B 13356/SL 37 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 20.8.2013 44
B 13356/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 30.7.2012 40
B 13356/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2012 4.7.2012 29
B 13356/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.6.2011 29.6.2011 0
B 13356/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.8.2010 14.10.2010 3
B 13356/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 19.4.2010 20.4.2010 35
B 13356/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.6.2009 8.6.2009 25
B 13356/SL 21 zpráva o vztazích -r.2008 Městský soud v Praze 27.2.2009 8.6.2009 8.6.2009 4
B 13356/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007/C125 653/ Městský soud v Praze 31.12.2007 5.1.2009 21
B 13356/SL 14 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.7.08 Městský soud v Praze 31.7.2008 5.1.2009 18
B 13356/SL 11 zpráva o vztazích -r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 23.9.2008 23.9.2008 2
B 13356/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 184/2007 Městský soud v Praze 23.10.2007 10.3.2008 20
B 13356/SL 20 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2008 22.1.2008 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TESLA Properties a.s.

IČO (identifikační číslo) 28212657
Jméno TESLA Properties a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 17.9.2008
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo TESLA Properties a.s.

Živnosti a provozovny TESLA Properties a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.2008

Statutární orgán TESLA Properties a.s.

Člen statutárního orgánu František Hála
Člen statutárního orgánu Jan Výborný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TESLA Properties a.s.

IČO: 28212657
Firma: TESLA Properties a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 28.12.2007

Sídlo TESLA Properties a.s.

Sídlo: Poděbradská 186/56, Praha 198 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image