Firma Tesco Stores ČR a.s. IČO 45308314


Tesco Stores ČR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Tesco Stores ČR a.s. (45308314) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vršovická 1527/68, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1992 a je stále aktivní. Tesco Stores ČR a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Tesco Stores ČR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Tesco Stores ČR a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Tesco Stores ČR a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Tesco Stores ČR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Tesco Stores ČR a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1377
IČO (identifikační číslo osoby) 45308314
Jméno Tesco Stores ČR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.3.1992
Z obchodní společnosti Tesco Stores ČR a.s., jako rozdělované společnosti, se v důsledku rozdělení formou odštěpení se vznikem jedné nové nástupnické společnosti oštěpilo část jmění a vznikla obchodní společnost Shopping Mall Plzeň s.r.o., se sídlem Vršov ická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 081 04 069. Odštěpená část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla na nástupnickou společnost Shopping Mall Plzeň s.r.o. podle projektu rozdělení ze dne 26.2.2019, přičemž rozhodný den fúze je 1.3.2019. 29.4.2019
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určená projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Retail Park Hradec Králové s.r.o., identifikační číslo: 0 7660189, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhodný den rozdělení byl 1. 3. 2018. 26.11.2018
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Tesco EU IT Services s.r.o., identifikační číslo: 04287291, se sídlem: Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhod ným dnem fúze byl 1. březen 2018. 30.4.2018
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určená projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Department store Praha s.r.o., identifikační číslo: 068 8 1 122, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhodný den rozdělení je 1. 3. 2018. 1.3.2018
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešla část jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určená projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklou společnost Nový Smíchov First Floor s.r.o., identifikační číslo: 0653 4058, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10. Rozhodný den rozdělení byl 1. 3. 2017. 30.10.2017
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Tesco Property a.s., identifikační číslo: 27625761, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 1527/68b, PSČ 10000. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2016. 30.1.2017
Ke dni 5. října 2016 byla část závodu společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČO 453 08 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B a ve vložce 1377, která je vyme zená jako Divize optik a která představuje samostatnou organizační složku ve smyslu § 2183 občanského zákoníku, převedena na společnost Galaxy Optical Services (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 052 95 23 8. 19.10.2016
V souvislosti s procesem rozdělení odštěpením společnosti Tesco Stores ČR a.s. přešly části jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s. určené projektem rozdělení odštěpením na nově vzniklé společnosti Department store HK s.r.o., identifikační číslo: 04919131 , Department store Plzeň s.r.o., identifikační číslo: 04919157, Department store Pardubice s.r.o., identifikační číslo: 04919165, Department store Brno s.r.o., identifikační číslo: 04919173, Seberov site s.r.o., identifikační číslo: 04919181, Letňany Cent re s.r.o., identifikační číslo: 04919190, Letňany Development land 1 s.r.o., identifikační číslo: 04919211, a Letňany Development land 2 s.r.o., identifikační číslo: 04955242, všechny se sídlem: Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 10000. Rozhodný den rozděl ení byl 1. 3. 2016. 4.4.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 5.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 5.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.9.2014
Na společnost Tesco Stores ČR a. s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré obchodní jmění společnosti Letňany Centre s.r.o., IČ: 282 43 544, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, jako společnosti zanikajíc í. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2013. 14.2.2014
Na společnost Tesco Stores ČR a. s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré obchodní jmění společnosti Letňany Centre s.r.o., IČ: 2820430544, se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, jako společnosti zanikajíc í. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2013. 14.2.2014 - 14.2.2014
Dne 21. listopadu 2013 byla mezi společností Tesco Stores ČR a.s. jako prodávající a společností H R U Š K A, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Martinov, Na Hrázi 3228/2, PSČ 723 05, Česká republika, IČ 190 14 325, jako kupující uzavřena dle ust. § 476 an . z. č. 513/1991 Sb. smlouva o prodeji a koupi části podniku společnosti Tesco Stores ČR a.s. Prodej části podniku dle uvedené smlouvy nabyl účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zveřejněn tento zápis. 31.1.2014
Dne 21. listopadu 2013 byla mezi společností Tesco Stores ČR a.s. jako prodávající a společností H R U Š K A, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Martinov, Na Hrázi 3228/2, PSČ 723 05, Česká republika, IČ 190 14 325, jako kupující, uzavřena smlouva o prodej i a koupi části podniku, na základě které Tesco Stores ČR a.s. s účinností k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zveřejněn tento zápis, převedla část svého podniku na H R U Š K A, spol. s r.o., a zároveň si tuto část pod niku od této společnosti zpět pronajala dle ust. § 488b an. z. č. 513/1991 Sb. 31.1.2014
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré obchodní jmění společnosti R.L.BUSINESS CENTRUM CZ, s.r.o., IČO: 262 15 853, se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, jako společ nosti zanikající. Rozhodným dnem fúze byl 1. březen 2013. 15.10.2013
Na společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti PR market, s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 619 47 296. 1.11.2011
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 356 508 000,-- Kč. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 356 508 000,-- Kč (tři sta padesát šest milionů pět set osm tisíc korun českých), vydáním 356 508 (tří set padesáti šesti tisíc pěti set osmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávanýc h v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Všechny nové akcie budou nabídnuty k ups ání předem určeným zájemcům takto: 160 429 (sto šedesát tisíc čtyři sta dvacet devět) kusů akcií společnosti Armitage Luxembourg S. á r.l., zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B120010, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L - 5365 Mun sbach, 6c, Parc d'activités Syrdall a 196 079 (sto devadesát šest tisíc sedmdesát devět) kusů akcií společnosti Delamare Luxembourg S. á r.l., zapsané v lucemburském rejstříku společností pod číslem B119857, se sídlem Lucemburské velkovévodství, L - 5365 Munsbach, 6c, Parc d'activités Syrdall. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (tisíc korun českých). Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům nejpozději do 15 (p atnácti) dnů ode dne konání této valné hromady doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisová ní akcií. Předem určení zájemci mohou nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti dnů) od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v sídle společnosti na adrese: Tesco Stores ČR a.s., Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, v pracovní dny v d obě od 10.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada souhlasí, aby celý emisní kurz všech nových akcií byl splacen výlučně započtením částí pohledávek předem určených zájemců proti společnosti Tesco Stores ČR a.s. a souhlasí se započtením částí těchto pohledávek předem určených zájemců proti p ohledávce společnosti Tesco Stores ČR a.s.: pohledávek společníka Armitage Luxembourg S. á r.l. za společností Tesco Stores ČR a.s. ze smluv o půjčkách z 1. září 2010 a 15. září 2010, přičemž celková výše pohledávek činí 160 429 617,50 Kč na jistině, zapo čítává se částka 160 429 000,-- Kč a pohledávek společníka Delamare Luxembourg S. á r.l. za společností Tesco Stores ČR a.s. ze smluv o půjčkách z 1. září 2010 a 15. září 2010, přičemž celková výše pohledávek činí 196 079 568,64 Kč na jistině, započítává se částka 196 079 000,-- Kč. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy; podpisy smluvních stran na dohodě o započtení nemusejí být úředně ověřeny. 3.11.2010 - 29.11.2010
Část obchodního jmění společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, jako rozdělované společnosti, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost LPQ Property a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 100 00, IČ: 285 23 032, a to v souladu s příslušným projektem rozdělení. 23.11.2009
Na společnost jako na nástupnickou společnost přešlo jmění zrušené obchodní společnosti KORNER, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 63/26, PSČ 113 89, identifikační číslo 251 26 881, z důvodu fúze formou sloučení, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.11.2003
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 26.2.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč na 12.906.802.000,-Kč.Zvýšení bude provedeno upsáním 1.000.000 ks neregistrovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá.S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva akcionářů jako s dosavadními akciemi.Emisní kurs akcií bude činit 1.000,-Kč za jednu akcii.Akcie budou splaceny peněžitými vklady.Připouští se upisování nad částku zvýšení základního kapitálu až na 23.813.604.000,-Kč.O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Upisování nových akcií stávajícími akcionáři při využití jejich přednostního práva lze provést následovně: každý z akcionářů bude oprávněn upsat na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.Stávající akcionáři budou s využitím přednostního práva oprávněni upsat neregistrované kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá.Emisní kurs bude činit 1.000,-Kč za jednu akcii.Přednostní právo bude možno vykonat v provozovně společnosti na adrese Veselská 663, Praha 9 - Letňany ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet 5. pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem akcionářům oznámení o provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatelé budou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do deseti pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti č. 2017539802/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci,kterým je Elizabeth Charmaine Williams, nar. 28.8.1966, bytem Na Poříčí 1933/36,Praha 1.Tyto akcie bude možno upsat v provozovně společnosti na adrese Veselská 663,Praha 9 - Letňany ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva.Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo určitému zájemci doporučeným dopisem odeslaným tomuto zájemci nejpozději pátý den lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude činit 1.000,-Kč za jednu akcii.Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do deseti pracovních dnů ode dne úpisu na zvláštní účet společnosti č. 2017539802/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 31.7.2002 - 20.1.2003
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 26,6,2000 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 1.000.000.000,- Kč upsáním 1.000.000 ks nových akcií doplněné usnesením valné hromady ze dne 4,9,2000. Všechny akcie, které budou tvořit zvýšené základní jmění, budou kmenovými akciemi na jméno, nebudou veřejně obchodovatelné a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1.000,- Kč s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitými vklady. Připouští se upisování nad částku zvýšení základního jmění až do 9.206.802.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové ( 6. patro ) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet pátý pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle akcionářům doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenovými akciemi na jméno vydanými v listinné podobě, emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatelé budou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři TESCO HOLDINGS B.V. se sídlem De Boelelaan 7, Officia I, 1083HJ Amsterdam, Nizozemsko. Tyto akcie bude možno upsat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové ( 6. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva. Emisní kurs akcií bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 6.9.2000 - 21.2.2001
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 11.5.1999 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 5 000 000 000,-- Kč upsáním 5 000 000 ks nových akcií.Všechny akcie, které budou tvořit zvýšené základní jmění, budou kmenovými akciemi na jméno, nebudou veřejně obchodnovatelné a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1 000,-- Kč s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitými vklady. Připouští se upisování nad částku zvýšení základního jmění až do 8 413 604 000,-- Kč. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnáctí dnů, která počne běžet pátý pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle akcionářům doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč každá. Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenovými akciemi na jméno vydanými v listinné podobě, emisní kurs každé akcie bude činit 1 000,-- Kč a bude splacen peněžitými vklady. upisovatelé budou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři TESCO HOLDING B.V. se sídlem De Boelelaan 7, Officia I, 1083 Amsterdam, Nizozemí. Tyto akcie bude možno upsat v sídle společnosti na Národní 26, Praha 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva. Emisní kurs akcií bude činit 1 000,-- Kč a bude spalcen peněžitými vklady. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 15.7.1999 - 13.12.1999
Valná hromada usnesením ze dne 19. 5. 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění o 2.337.112.000,- Kč na 4.206.802.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 2.337.112 ks veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, které budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. Přednostní právo akcionářů lze vykonat v sídle společnosti na Národní 26, Prah 1 v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet pátý pracovní den poté, co představenstvo společnosti odešle akcionářům doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 1,25 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie budou kmenovými akciemi na jméno vydanými v listinné podobě, emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č. 201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty akcionáři TESCO HOLDINGS B.V. se sídlem De Boelelaan 7, Officia I, 1083 HJ Amsterdam, Nizozemí. Tyto akcie bude možno upsat v sídle společnosti na N8rodní 26, Praha 1, v kanceláři JUDr. Zdeňky Libichové (5. patro) ve lhůtě patnácti dnů, která počne běžet první pracovní den následující po dni, ve kterém uplyne lhůta pro využití přednostního práva. Emisní kurs akcií bude činit 1.000,- Kč a bude splacen peněžitými vklady. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do 10 pracovních dnů ode dne úpisu na účet společnosti č.201 753-015/2600 vedený u Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6. 16.7.1998 - 17.11.1998
Akciová společnost je právním nástupcem akciové společnosti Obchodní dům Máj,se sídlem Praha 1,Národní tř. 26, IČO 00157252,jež byla vymazána ke dni 30.září 1995 v důsledku sloučení s akciovou společností Kmart ČR,a.s.. 30.9.1995
akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 13.02.1992. Zakladatelé splatili celý základní kapitál, dohodli se na stanovách, jmenovali členy představenstva, dozorčí rady. 23.3.1992

Aktuální kontaktní údaje Tesco Stores ČR a.s.

Kapitál Tesco Stores ČR a.s.

zakladni jmění 3 315 830 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.4.2016
zakladni jmění 13 263 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2010 - 4.4.2016
zakladni jmění 12 906 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.1.2003 - 29.11.2010
zakladni jmění 11 906 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.2.2001 - 20.1.2003
zakladni jmění 9 206 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.1999 - 21.2.2001
zakladni jmění 4 206 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.11.1998 - 13.12.1999
zakladni jmění 1 869 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.4.1996 - 17.11.1998
zakladni jmění 1 780 580 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.1995 - 11.4.1996
zakladni jmění 1 386 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.1994 - 30.9.1995
zakladni jmění 621 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.1992 - 25.10.1994
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.1992 - 11.6.1992

Akcie Tesco Stores ČR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 250 Kč 13 263 310 4.4.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 13 263 310 29.11.2010 - 4.4.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 906 802 20.1.2003 - 29.11.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 11 906 802 21.2.2001 - 20.1.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 9 206 802 13.12.1999 - 21.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 206 802 17.11.1998 - 13.12.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 869 690 16.7.1998 - 17.11.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 186 969 11.4.1996 - 16.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 178 058 30.9.1995 - 11.4.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 386 600 25.10.1994 - 30.9.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 621 000 11.6.1992 - 25.10.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 23.3.1992 - 11.6.1992

Sídlo Tesco Stores ČR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vršovická 1527/68 , Praha 100 00 16.5.2016
Adresa Vršovická 1527/68 , Praha 100 00 17.4.2007 - 16.5.2016
Adresa Veselská 663 , Praha 199 00 5.5.2004 - 17.4.2007
Adresa Národní 63/26 , Praha 110 00 25.10.1994 - 5.5.2004
Adresa U Sovových mlýnů 543/9 , Praha 118 00 23.3.1992 - 25.10.1994

Předmět podnikání Tesco Stores ČR a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.5.2018
řeznictví a uzenářství 15.5.2018
hostinská činnost 15.5.2018
poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru 15.5.2018
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 15.12.2016 - 15.5.2018
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 21.10.2014
provozování nestátního zdravotnického zařízení - optometrie - ambulantní péče 2.11.2013 - 15.5.2018
provozování nestátního zdravotnického zařízení - veřejné lékárenství - lékárna základního typu 1.11.2011 - 2.11.2013
oční optika 9.9.2010 - 15.12.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 14.10.2009
pekařství, cukrářství 14.10.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.10.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 14.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.10.2009
ostraha majetku a osob 14.10.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.10.2009 - 15.5.2018
Řeznictví a uzenářství 14.10.2009 - 15.5.2018
Hostinská činnost 14.10.2009 - 15.5.2018
výroba elektřiny 27.8.2007 - 14.10.2009
plnění nádob plyny 19.7.2006 - 14.10.2009
technické činnosti v dopravě 4.5.2006 - 14.10.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 18.8.2005 - 14.10.2009
zasílatelství 3.2.2005 - 14.10.2009
grafické práce a kresličské práce 3.2.2005 - 14.10.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, energetiky, chemie, potravinářství, textilního a oděvního průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, zemědělství 3.2.2005 - 14.10.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 3.2.2005 - 14.10.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3.2.2005 - 14.10.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 13.8.2004 - 14.10.2009
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků. 3.3.2004 - 14.10.2009
zprostředkování stavebního spoření 8.12.2003 - 14.10.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 31.7.2002 - 30.5.2007
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.7.2002 - 14.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 31.7.2002 - 14.10.2009
provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 6.6.2001 - 14.10.2009
provozování solárií 6.6.2001 - 14.10.2009
prodej drogistického zboží 21.2.2001 - 30.5.2007
reklamní a propagační činnost 21.2.2001 - 14.10.2009
průzkum trhu (marketing) 21.2.2001 - 14.10.2009
půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 21.2.2001 - 14.10.2009
pekařství a cukrářství 21.2.2001 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 13.12.1999 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti ekonomiky a řízení 13.12.1999 - 14.10.2009
inženýrsko-technická činnost ve výstavbě 13.12.1999 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti stavebnictví 13.12.1999 - 14.10.2009
poradenská činnost v oblasti personalistiky 13.12.1999 - 14.10.2009
ekonomické a organizační poradenství 13.12.1999 - 14.10.2009
pronájem nebytových prostor, včetně poskytování jiných služeb než základních spojených s pronájmem 13.12.1999 - 14.10.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 13.12.1999 - 14.10.2009
cukrářství 2.9.1997 - 21.2.2001
pekařství 2.9.1997 - 21.2.2001
automatizované zpracování dat 2.9.1997 - 14.10.2009
činnost účetních poradců 2.9.1997 - 14.10.2009
vedení účetnictví 2.9.1997 - 14.10.2009
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 11.10.1995 - 14.10.2009
drogistická živnost 30.9.1995 - 21.2.2001
organizační zajištění kulturních akcí s vyjímkou činností podle ustanovení § 3 písm.c,odst.9 zák.č. 455/91Sb. 30.9.1995 - 14.10.2009
realitní kancelář 30.9.1995 - 14.10.2009
praktický výcvik učňů 30.9.1995 - 14.10.2009
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 25.10.1994 - 21.2.2001
řeznictví a uzenářství 25.10.1994 - 14.10.2009
ubytovací služby 30.3.1993 - 14.10.2009
hostinská činnost 30.3.1993 - 14.10.2009
organizování kulturní činnosti 11.6.1992 - 30.9.1995
nákup a prodej nemovitostí pro vlastní potřebu 11.6.1992 - 30.9.1995
příprava žáků na výkon povolání v příslušném učebním oboru ve středisku praktického vyučování včetně zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti 11.6.1992 - 30.9.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.3.1992 - 14.10.2009

vedení firmy Tesco Stores ČR a.s.

Statutární orgán Tesco Stores ČR a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního či podpisového řádu společnosti. Lucie Kováčová zastupuje spole čnost ve vztahu k jejím zaměstnancům v personálních záležitostech. 16.5.2016
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačního či podpisového řádu společnosti. 14.10.2009 - 16.5.2016
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy nejméně dva členové představenstva společně. 3.3.2004 - 14.10.2009
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Za společnost mohou jednat a podepisovat jen ti členové představenstva, kteří mají bydliště na území ČR. 28.5.1996 - 3.3.2004
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. 18.8.1992 - 28.5.1996
Každý člen představenstva je oprávněn za společnost jednat a podepisovat samostatně. 23.3.1992 - 18.8.1992
členka představenstva Lucie Kováčová 16.5.2016
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Cechovní 174 , Jenštejn 250 73
předseda představenstva Matthew James Simister 19.9.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 4.9.2017
Adresa: Chapmore End Farm, Chapmore End , Ware, Herts Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Patrik Dojčinovič 16.7.2018
Vznik členství 6.6.2018
Adresa: Příčná 645/15 , Lovosice 410 02
člen představenstva Katarína Navrátilová 30.10.2018
Vznik členství 8.10.2018
Adresa: Žehuňská 847 , Praha 198 00
člen představenstva Markus Cornelius Dichtl 6.8.2019
Vznik členství 6.6.2018
Adresa: Belgická 535/7 , Praha 120 00
Jméno JUDr. Martin Radvan 23.3.1992 - 18.5.1992
Adresa: Nad kapličkou 2414/4 , Praha 100 00
Jméno JUDr. Jiří Horák 23.3.1992 - 18.5.1992
Adresa: Vejvodova 444/6 , Praha 110 00
Jméno Max Sounik 18.5.1992 - 22.5.1992
Adresa: Pod Hybšmankou 2857/30 , Praha 150 00
Jméno Roman Vojta 23.3.1992 - 11.6.1992
Adresa: Na Roli 3462/66 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Max Seunik 22.5.1992 - 30.3.1993
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
Jméno Randolph Schemidt 18.5.1992 - 25.10.1994
Adresa: Pod Hybšmankou 2857/30 , Praha 150 00
Jméno Donald Mcneill 30.3.1993 - 7.12.1994
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen představenstva Patrick Joseph Hopper 25.10.1994 - 11.10.1995
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
Jméno Stephen H. Smalley 7.12.1994 - 28.5.1996
Adresa: Družicová 33 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Jméno Christopher Henry David Smith 28.5.1996 - 1.10.1996
Adresa: Godalming, Surrey , Turners Farm, Elmstead Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen Jan Kotík 28.5.1996 - 15.5.1997
Adresa: Na Jezerce 1197/3 , Praha 140 00
člen představenstva Patrick Joseph Hopper 11.10.1995 - 2.9.1997
Adresa: Nad Petruskou 2280/3 , Praha 120 00
Jméno Ing. Helena Pískovská 11.6.1992 - 29.1.1998
Adresa: Slavíčkova 417/12 , Brno 638 00
Jméno Christopher Henry David Smith 1.10.1996 - 29.1.1998
Adresa: 30 , Dobřeň 277 21
člen Jan Kotík 15.5.1997 - 29.1.1998
Adresa: Na Jezerce 1197/3 , Praha 140 00
Jméno Hugh Holt Simson Dat.nar. 6.8.1953 29.1.1998 - 29.1.1998
Adresa: U Pohádky 203 , Praha 164 00
člen představenstva Patrick Joseph Hopper, Dat. Nar. 18. Března 1962 2.9.1997 - 16.7.1998
Adresa: U laboratoře 558/12 , Praha 162 00
Jméno Hugh Holt Simpson Dat.nar. 6.8.1953 29.1.1998 - 16.7.1998
Adresa: U Pohádky 203 , Praha 164 00
člen Keith Michael Brandon 9.12.1996 - 20.4.1999
Adresa: Konviktská 290/17 , Praha 110 00
Jméno Stephen Hammett 29.1.1998 - 13.3.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1112/17 , Praha 150 00
člen představenstva Stewart James Connell, Nar. 31. 1. 1956 16.7.1998 - 13.3.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Hřebenová 236 , Praha 165 00
člen Michael Gerhard Mellor, Nar. 22.12.1945 20.4.1999 - 13.3.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Rašínovo nábřeží 383/58 , Praha 128 00
člen představenstva Robert Neil Bignold, Nar. 21.9.1955 25.10.2000 - 13.3.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: Říčanská 452 , Průhonice 252 43
člen představenstva John Peter Edwin Burry, Nar. 18. 6. 1966 16.7.1998 - 31.7.2002
Zánik členství 26.2.2002
Adresa: Rašínovo nábřeží 54/385 203 , Praha 2 Česká republika
Jméno ing. Miroslav Friml 29.1.1998 - 26.4.2003
Adresa: K Vystrkovu 1498/17 , Praha 143 00
člen Ing. Stanislav Plecitý 20.4.1999 - 26.4.2003
Adresa: Tymiánová 565/5 , Praha 103 00
člen Ing. Tibor Koubek 20.4.1999 - 26.4.2003
Vznik členství 14.12.1998
Zánik členství 18.2.2003
Adresa: Konviktská 290/17 , Praha 110 00
člen Richard John Fabian, Nar. 12.6.1956 20.4.1999 - 26.4.2003
Vznik členství 14.12.1998
Zánik členství 18.2.2003
Adresa: V uličkách 41 , Praha 164 00
člen Petr Slezák 13.3.2002 - 26.4.2003
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 18.2.2003
Adresa: Chudenická 1059/30 , Praha 102 00
člen představenstva Simon Theodore King 21.2.2001 - 8.12.2003
Vznik členství 18.9.2003
Vznik funkce 9.11.2000
Adresa: Pachtův palác, Anenské náměstí 4 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Marcin Budzinski 31.7.2002 - 8.12.2003
Vznik členství 26.2.2002
Adresa: Pod spravedlností 1261 , Praha 156 00
člen David Turner 13.3.2002 - 3.3.2004
Vznik členství 27.6.2001
Adresa: Chrudimská 2526/2 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Stanislav Plecitý 26.4.2003 - 3.3.2004
Vznik členství 14.12.1998
Adresa: 97 , Praha 103 00
člen představenstva Ing. Miroslav Friml 26.4.2003 - 13.8.2004
Vznik členství 23.7.1997
Zánik členství 10.11.2003
Adresa: Oválová 316/9 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Plecitý 3.3.2004 - 13.8.2004
Vznik členství 14.12.1998
Zánik členství 14.3.2002
Vznik funkce 31.7.2001
Adresa: 97 , Praha 103 00
člen David Wayne Surdeau 13.3.2002 - 2.3.2005
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 27.9.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Surrey, 4 Savile Close, Thames Ditton
člen představenstva Steven John Wellard 20.10.2003 - 18.8.2005
Vznik členství 18.2.2003
Zánik členství 2.6.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
73 Highstreet, Ingatestone
člen představenstva Marcin Budzinski 8.12.2003 - 18.8.2005
Vznik členství 26.2.2002
Zánik členství 2.6.2005
Adresa: K vinicím 846 , Praha 164 00
předseda představenstva David Turner 3.3.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 27.6.2001
Zánik členství 9.9.2005
Vznik funkce 31.7.2001
Zánik funkce 9.9.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
5THE Glebe, London Road, Balderton, Newark upon Trent, Notts, NG 24 3 GN
člen představenstva Mgr. Pavel Tománek 26.4.2003 - 4.5.2006
Vznik členství 18.2.2003
Zánik členství 4.4.2006
Adresa: Boženy Němcové 2485/50 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Plecitý 13.8.2004 - 4.5.2006
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 4.4.2006
Vznik funkce 6.8.2004
Zánik funkce 4.4.2006
Adresa: 97 , Praha 103 00
člen představenstva Thomas Christopher Morgan 2.3.2005 - 4.5.2006
Vznik členství 27.9.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
44 High Road, Waterford, Herts, SG14 2PR
člen představenstva Ashley Cook 4.10.2005 - 19.10.2007
Vznik členství 2.6.2005
Zánik členství 11.10.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3B Main Road, Maple Corner, Bidden Horn Beds, MK 40 4BB
člen představenstva Andrew David Main Yaxley 13.8.2004 - 14.5.2009
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
107 Goldsmith Way, St. Albans, Hertfordshire
předseda představenstva Philip James Clarke 8.11.2005 - 14.5.2009
Vznik členství 9.9.2005
Vznik funkce 12.9.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Longdean, Firle Road, Seaford, East Sussex BN25 2HU
člen představenstva Ing. Radka Pekelská 26.4.2003 - 14.10.2009
Vznik členství 18.2.2003
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Dlouhá 579 , Trutnov 541 02
člen představenstva Ing. Miroslav Friml 13.8.2004 - 14.10.2009
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 26.8.2009
Adresa: Oválová 316/9 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. David Nekovář 18.8.2005 - 14.10.2009
Vznik členství 2.6.2005
Adresa: Záběhlická 3217/63 , Praha 106 00
místopředseda představenstva Thomas Christopher Morgan 4.5.2006 - 14.10.2009
Vznik členství 27.9.2004
Zánik členství 1.9.2009
Vznik funkce 13.3.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
44 High Road, Waterford, Herts, SG14 2PR
předseda představenstva Philip James Clarke 14.5.2009 - 14.10.2009
Vznik členství 9.9.2005
Vznik funkce 12.9.2005
Adresa: Pařížská 120/12 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Thomas Christopher Morgan 14.10.2009 - 14.10.2009
Vznik členství 2.9.2009
Vznik funkce 13.3.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
44 High Road, Waterford, Herts, SG14 2PR
člen představenstva Matthew James Simister 14.5.2009 - 9.6.2010
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hertfordshire SG14 3HX, 9 Davensbury Park, The Hawthorns, Warren Park Road 9
místopředseda představenstva Thomas Christopher Morgan 14.10.2009 - 9.6.2010
Vznik členství 2.9.2009
Zánik členství 31.5.2010
Vznik funkce 13.3.2006
Zánik funkce 31.5.2010
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen představenstva Steven Charles Strachota 9.6.2010 - 30.5.2011
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Spojené státy americké
Florida, Windermere, Claymon Circle 11621, 34786
člen představenstva Eva Williamsová 19.10.2007 - 25.5.2012
Vznik členství 11.10.2007
Zánik členství 31.1.2012
Adresa: U Křížku 36 , Horoměřice 252 62
předseda představenstva Philip James Clarke 14.10.2009 - 25.5.2012
Vznik členství 2.9.2009
Zánik členství 31.1.2012
Vznik funkce 12.9.2005
Zánik funkce 31.1.2012
Adresa: Pařížská 120/12 , Praha 110 00
člen představenstva Wojciech Henryk Wieronski 30.5.2011 - 14.9.2012
Vznik funkce 1.5.2011
Adresa: Polská republika
Bielsko Biala 6/6, 43-300
člen představenstva Karel Foltýn 25.5.2012 - 14.9.2012
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: U kombinátu 440/3 , Praha 100 00
člen představenstva Jesper Gronnegaard Lauridsen 9.6.2010 - 10.10.2012
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 19.9.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Maidenhead, SL6 8LD, Islet House, Islet Road
člen představenstva Ing. David Nekovář 14.10.2009 - 14.5.2013
Vznik členství 2.9.2009
Zánik členství 19.2.2013
Adresa: Záběhlická 3217/63 , Praha 106 00
člen představenstva Emilie Pražáková 18.6.2012 - 23.5.2014
Vznik členství 5.6.2012
Zánik členství 20.11.2013
Adresa: Chudoměřická 1013 , Praha 190 14
člen představenstva Ing. Miroslav Friml 14.10.2009 - 30.8.2014
Vznik členství 2.9.2009
Adresa: Oválová 316/9 , Praha 160 00
člen představenstva Karel Foltýn 14.9.2012 - 21.10.2014
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 30.9.2014
Adresa: Polská 936/2 , Praha 120 00
člen představenstva Robert Thomas Pitt 23.5.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 21.11.2013
Zánik členství 30.9.2014
Vznik funkce 21.11.2013
Adresa: U Ladronky 1324/35 , Praha 169 00
člen představenstva Wojciech Henryk Wieronski 14.9.2012 - 24.7.2015
Vznik členství 1.5.2011
Zánik členství 16.3.2015
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: Polská republika
Krakow, Obozowa 42A, 30-383
člen představenstva Ing. Miroslav Friml 30.8.2014 - 24.7.2015
Vznik členství 2.9.2009
Zánik členství 16.3.2015
Zánik funkce 16.3.2015
Adresa: Oválová 316/9 , Praha 160 00
člen představenstva Martin Kuruc 21.10.2014 - 24.7.2015
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 26.5.2015
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Moyzesova 9 , 949 01 Nitra Slovenská republika
člen představenstva Martin Beháň 24.7.2015 - 5.4.2016
Vznik členství 26.5.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Adresa: Zakšínská 571/8 , Praha 190 00
členka představenstva Lucie Kováčová 21.10.2014 - 16.5.2016
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Novozámocká 109/202 , 949 05 Nitra Slovenská republika
předseda představenstva David Morris 25.5.2012 - 15.12.2016
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 11.10.2016
Vznik funkce 1.2.2012
Zánik funkce 11.10.2016
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Lairg, Tuiteam, Rosehall
člen představenstva Jamie Walker 24.7.2015 - 28.7.2017
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Standon Mill 17 , SG111PT Standon Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Martin Beháň 5.4.2016 - 28.7.2017
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Sluncová 169 , Svémyslice 250 91
Předseda představenstva William Patrick O´neill 15.12.2016 - 19.9.2017
Vznik členství 11.10.2016
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 30.11.2016
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: 2 Fledborough Road , Wetherby, North Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Martin Kuruc 28.7.2017 - 19.3.2018
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Čirůvková 164/23 , Praha 104 00
člen představenstva Wojciech Wieronski 24.7.2015 - 16.7.2018
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 5.6.2018
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 5.6.2018
Adresa: Obozowa 42A , 30-383 Krakow Polská republika
člen představenstva Oldřich Novák 28.7.2017 - 16.7.2018
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 5.6.2018
Adresa: 64 , Řehenice 251 68
člen představenstva Martin Kuruc 19.3.2018 - 30.10.2018
Vznik členství 1.7.2017
Zánik členství 7.10.2018
Adresa: Čirůvková 164/23 , Praha 104 00
člen představenstva Markus Dichtl 16.7.2018 - 2.4.2019
Vznik členství 6.6.2018
Adresa: Hallbergstrasse 23 , 402 39 Düsseldorf Spolková republika Německo
člen představenstva Markus Dichtl 2.4.2019 - 6.8.2019
Vznik členství 6.6.2018
Adresa: Belgická 535/7 , Praha 120 00

Dozorčí rada Tesco Stores ČR a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jason Davies 30.10.2018
Vznik členství 8.10.2018
Adresa: 27 Beningfield Drive , St Albans Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady David Korček 5.11.2018
Vznik členství 20.9.2018
Adresa: Kpt. Nálepky 1073/10 , Kopřivnice 742 21
Předsedkyně dozorčí rady Kay Majid 8.1.2019
Vznik členství 29.5.2018
Vznik funkce 22.10.2018
Adresa: SG127SD Ware , The Moathouse Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno Anthony R. Mauro 23.3.1992 - 30.9.1995
Adresa: 3100 West Big Beaver Road , Troy,Michigan USA Česká republika
Jméno Peter P.jarmosevich 23.3.1992 - 28.5.1996
Adresa: 3100 West Big Beaver Road , Troy,Michigan USA Česká republika
Jméno Thomas F.muraski 23.3.1992 - 28.5.1996
Adresa: 3100 West Big Beaver Road , Troy,Michigan USA Česká republika
člen Miloslav Viktorín 30.9.1995 - 2.9.1997
Adresa: Oblá 425/30 , Brno 634 00
člen David Wilde 28.5.1996 - 29.1.1998
Adresa: Cheshunt, Herfordshire, EN8 9SL , Tesco House, Delamare Road Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen Stephen Hyde 28.5.1996 - 29.1.1998
Adresa: Cheshunt, Herfordshire, EN8 9SL , Tesco House, Delamare Road Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen Libuše Zimmerová 2.9.1997 - 25.10.2000
Adresa: Hrubínova 1462/8 , Hradec Králové 500 02
Jméno David James Wild Dat.nar. 19.5.1955 29.1.1998 - 25.10.2000
Adresa: 22 Branscombe Gardens , N21 3BN London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno Christopher Henry David Smith Dat.nar. 24.12.1946 29.1.1998 - 25.10.2000
Adresa: 30 , Dobřeň 277 21
člen John Carpenter 25.10.2000 - 13.3.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: 34 Cainhoe Road , Clophill Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen David Surdeau 25.10.2000 - 13.3.2002
Zánik členství 27.6.2001
Adresa: 4 Savile Close, Thames Ditton , Surrey Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen Ing. Eliška Kajzrová 25.10.2000 - 20.1.2003
Zánik členství 19.8.2002
Adresa: Kubelíkova 506/33 , Liberec 460 07
člen Malgorzata Zachorowska 25.10.2000 - 26.4.2003
Vznik členství 10.8.2000
Zánik členství 18.2.2003
Adresa: Gwiadzista 21 M. 100 , 01-651 Warszawa Polská republika
Jméno Rowley Ager 29.1.1998 - 19.7.2004
Vznik členství 23.7.1997
Zánik členství 26.5.2004
Adresa: Sirrus Building, Hertfordshire , Welwyn Garden City, Shire Park Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen Noel William Robbins 19.7.2004 - 14.5.2009
Vznik členství 26.5.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Mill Corner, Gerrards Cross, Buckinghamshire
předseda dozorčí rady Noel William Robbins 14.5.2009 - 3.3.2010
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 1.9.2009
Vznik funkce 6.12.2008
Zánik funkce 1.9.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Mill Corner, Gerrards Cross, Buckinghamshire
předseda dozorčí rady Trevor John Maters 3.3.2010 - 9.6.2010
Vznik členství 2.9.2009
Vznik funkce 9.10.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Herts, Gilston, Gilston Park, Blomfield House, CM20 2RG
člen Kevin Thomas Connor 26.4.2003 - 25.5.2012
Vznik členství 18.2.2003
Zánik členství 31.1.2012
Adresa: Maďarská republika
Beatrix utca 8, Szam, 1121 Budapest
předseda dozorčí rady Trevor John Masters 9.6.2010 - 25.5.2012
Vznik členství 2.9.2009
Zánik členství 31.1.2012
Vznik funkce 9.10.2009
Zánik funkce 31.1.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Herts, Gilston, Gilston Park, Blomfield House, CM20 2RG
člen Ing. Květuše Chmelíková 20.1.2003 - 14.9.2012
Vznik členství 29.8.2002
Adresa: Mnichovická 719/4 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jonathan Mark Lloyd 25.5.2012 - 14.9.2012
Vznik členství 1.3.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Northolme Road 5
člen dozorčí rady Joanne Wilson 25.5.2012 - 2.11.2013
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 30.9.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Islington, Liverpool Road 236, N1 1LG
předseda dozorčí rady Jonathan Mark Lloyd 14.9.2012 - 2.11.2013
Vznik členství 1.3.2012
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 27.6.2012
Zánik funkce 30.9.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Northolme Road 5, N2
člen dozorčí rady Ing. Květuše Chmelíková 14.9.2012 - 5.9.2014
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Mnichovická 719/4 , Praha 149 00
člen Ken Towle 2.11.2013 - 5.9.2014
Vznik členství 1.10.2013
Adresa: Dane O´Coys , Bishops Stratford Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen Michael Ryan Preston 2.11.2013 - 29.2.2016
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 23.7.2015
Adresa: Marine Road, 56 The Pavillion , Dublin Irsko
předseda dozorčí rady Ken Towle 5.9.2014 - 29.2.2016
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 23.7.2015
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 23.7.2015
Adresa: Dane O´Coys , Bishops Stratford Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Patrik Dojčinovič 21.10.2014 - 29.2.2016
Vznik členství 2.8.2014
Adresa: Příčná 645/15 , Lovosice 410 02
předseda dozorčí rady Patrik Dojčinovič 29.2.2016 - 15.12.2016
Vznik členství 2.8.2014
Vznik funkce 1.8.2015
Adresa: Příčná 645/15 , Lovosice 410 02
člen dozorčí rady Martin John Field 29.2.2016 - 24.3.2017
Vznik členství 23.7.2015
Zánik členství 27.1.2017
Adresa: 12 Farquhar Street , Bengeo, Hertfordshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Michael Snape 29.2.2016 - 9.5.2018
Vznik členství 23.7.2015
Zánik členství 11.4.2018
Adresa: 7 Wheelwrights , Kimpton, Bedfordshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda dozorčí rady Patrik Dojčinovič 15.12.2016 - 16.7.2018
Vznik členství 2.8.2014
Zánik členství 5.6.2018
Vznik funkce 1.8.2015
Zánik funkce 5.6.2018
Adresa: Příčná 645/15 , Lovosice 410 02
členka dozorčí rady Katarína Navrátilová 24.3.2017 - 30.10.2018
Vznik členství 27.1.2017
Zánik členství 7.10.2018
Adresa: Žehuňská 847 , Praha 198 00
členka dozorčí rady Kay Majid 4.6.2018 - 8.1.2019
Vznik členství 29.5.2018
Adresa: The Moathouse , Ware Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Sbírka Listin Tesco Stores ČR a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1377/SL 155 projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 3.3.2016 14.3.2016 15.3.2016 43
B 1377/SL 154 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 23.7.2015 12.2.2016 3.3.2016 6
B 1377/SL 153 projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením Městský soud v Praze 10.2.2016 15.2.2016 16.2.2016 45
B 1377/SL 152 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva auditora k.28.2.2015 + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 28.2.2015 9.10.2015 19.10.2015 38
B 1377/SL 151 ostatní + zápis z valné hromady Městský soud v Praze 17.8.2015 9.10.2015 19.10.2015 3
B 1377/SL 150 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 26.5.2015 13.7.2015 27.7.2015 6
B 1377/SL 149 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 16.3.2015 13.7.2015 27.7.2015 5
B 1377/SL 148 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2014 Městský soud v Praze 28.2.2014 25.2.2015 4.3.2015 36
B 1377/SL 147 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.9.2014 25.2.2015 4.3.2015 6
B 1377/SL 146 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 29.9.2014 3.10.2014 27.10.2014 5
B 1377/SL 145 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 2.8.2014 3.10.2014 27.10.2014 4
B 1377/SL 144 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 22.6.2014 31.7.2014 10.9.2014 4
B 1377/SL 143 notářský zápis NZ 776/2014 Městský soud v Praze 2.7.2014 31.7.2014 10.9.2014 38
B 1377/SL 142 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 467/2014 Městský soud v Praze 5.6.2014 31.7.2014 10.9.2014 57
B 1377/SL 141 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.7.2014 31.7.2014 10.9.2014 21
B 1377/SL 140 notářský zápis NZ 746/2013 Městský soud v Praze 20.11.2013 24.4.2014 3.6.2014 40
B 1377/SL 139 notářský zápis NZ 693/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 7.11.2013 9.1.2014 25.2.2014 22
B 1377/SL 138 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.3.2013 Městský soud v Praze 1.3.2013 9.1.2014 25.2.2014 9
B 1377/SL 137 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2013 Městský soud v Praze 28.2.2013 9.1.2014 25.2.2014 37
B 1377/SL 136 ostatní smlouva o prodeji a koupi části podniku Městský soud v Praze 21.11.2013 21.1.2014 24.2.2014 150
B 1377/SL 135 notářský zápis NZ 746/2013 Městský soud v Praze 20.11.2013 21.1.2014 24.2.2014 40
B 1377/SL 134 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.3.2013 25.9.2013 14.11.2013 9
B 1377/SL 133 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2013 Městský soud v Praze 28.2.2013 25.9.2013 14.11.2013 37
B 1377/SL 132 notářský zápis NZ 527/2013 Městský soud v Praze 22.8.2013 1.10.2013 14.11.2013 18
B 1377/SL 131 notářský zápis NZ 693/2013 - projekt fúze Městský soud v Praze 7.11.2013 7.11.2013 8.11.2013 22
B 1377/SL 130 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.9.2013 1.10.2013 14.10.2013 18
B 1377/SL 129 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 28.2.2013 1.10.2013 14.10.2013 37
B 1377/SL 128 notářský zápis NZ 430/2013, projekt fúze Městský soud v Praze 27.6.2013 1.7.2013 2.7.2013 19
B 1377/SL 127 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2013 9.5.2013 22.5.2013 20
B 1377/SL 126 notářský zápis NZ 102/2013 Městský soud v Praze 19.2.2013 9.5.2013 22.5.2013 15
B 1377/SL 125 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 19.9.2012 4.10.2012 24.10.2012 4
B 1377/SL 124 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 29.2.2012 Městský soud v Praze 29.2.2012 31.8.2012 12.9.2012 39
B 1377/SL 123 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.6.2012 29.6.2012 19
B 1377/SL 122 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2012 12.6.2012 18
B 1377/SL 121 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.2.2012 12.6.2012 4
B 1377/SL 120 notářský zápis NZ 1248/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 17.10.2011 28.11.2011 23
B 1377/SL 119 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.3.2011 Městský soud v Praze 1.3.2011 28.11.2011 18
B 1377/SL 118 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2011 /C 33721 Městský soud v Praze 28.2.2011 3.8.2011 4.8.2011 30
B 1377/SL 117 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2011 /B 4705 Městský soud v Praze 28.2.2011 3.8.2011 4.8.2011 32
B 1377/SL 116 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2011 /C 134886 Městský soud v Praze 28.2.2011 3.8.2011 4.8.2011 28
B 1377/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2011 Městský soud v Praze 28.2.2011 3.8.2011 4.8.2011 58
B 1377/SL 114 ostatní plna moc k fúzi Městský soud v Praze 18.5.2011 3.8.2011 4.8.2011 4
B 1377/SL 113 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 2.8.2011 3.8.2011 4.8.2011 5
B 1377/SL 112 ostatní zápis z mimořádné VH. Městský soud v Praze 29.4.2011 9.5.2011 8.6.2011 4
B 1377/SL 111 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.4.2011 9.5.2011 8.6.2011 4
B 1377/SL 110 zpráva auditora Městský soud v Praze 25.10.2010 7.12.2010 3
B 1377/SL 109 notářský zápis NZ 975/2010 Městský soud v Praze 25.10.2010 1.11.2010 3.11.2010 11
B 1377/SL 108 ostatní - náv.na rozd.zisku k 28.2.10 Městský soud v Praze 30.6.2010 20.9.2010 2
B 1377/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2010 Městský soud v Praze 28.2.2010 16.9.2010 53
B 1377/SL 106 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.8.2010 16.9.2010 19
B 1377/SL 105 notářský zápis NZ 725/2010 Městský soud v Praze 16.8.2010 16.9.2010 25
B 1377/SL 104 notářský zápis NZ 724/2010 Městský soud v Praze 16.8.2010 16.9.2010 25
B 1377/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 20.2.2009 Městský soud v Praze 28.2.2009 3.9.2010 56
B 1377/SL 102 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 1.9.2009 3.9.2010 17
B 1377/SL 101 notářský zápis NZ 1008/2009 Městský soud v Praze 1.9.2009 3.9.2010 23
B 1377/SL 99 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2010 29.6.2010 3
B 1377/SL 98 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2010 29.6.2010 2
B 1377/SL 97 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.5.2010 29.6.2010 2
B 1377/SL 96 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2009 17.6.2010 28.6.2010 18
B 1377/SL 95 notářský zápis NZ 423/2009 Městský soud v Praze 30.10.2009 17.6.2010 28.6.2010 33
B 1377/SL 100 notářský zápis NZ 1009/2009 Městský soud v Praze 1.9.2009 25.2.2010 21.6.2010 27
B 1377/SL 94 zpráva auditora +zahaj.rozvaha 1.3.09/B15033/ Městský soud v Praze 1.3.2009 26.11.2009 13
B 1377/SL 93 posudek znalce č.341/09 Městský soud v Praze 7.8.2009 26.11.2009 40
B 1377/SL 92 posudek znalce č.340/09 Městský soud v Praze 7.8.2009 26.11.2009 35
B 1377/SL 91 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.3.09 Městský soud v Praze 1.3.2009 26.11.2009 14
B 1377/SL 90 notářský zápis -NZ825/09-proj.rozděl. Městský soud v Praze 20.10.2009 26.11.2009 44
B 1377/SL 89 notářský zápis -NZ824/09-proj.rozděl. Městský soud v Praze 20.10.2009 26.11.2009 43
B 1377/SL 88 notářský zápis -NZ823/09-proj.rozděl. Městský soud v Praze 20.10.2009 26.11.2009 45
B 1377/SL 87 účetní závěrka, zpráva auditora -13.2.09-28.2.09/B15033/ Městský soud v Praze 28.2.2009 26.11.2009 11
B 1377/SL 86 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.3.09/B4705/ Městský soud v Praze 1.3.2009 26.11.2009 12
B 1377/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 28.2.09+zpr.o vztazích/B4705 Městský soud v Praze 28.2.2009 26.11.2009 38
B 1377/SL 84 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 7.10.2009 2.11.2009 5.11.2009 1
B 1377/SL 83 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 6.10.2009 7.10.2009 7.10.2009 2
B 1377/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - k 28.2.2009 Městský soud v Praze 28.2.2009 16.9.2009 16.9.2009 56
B 1377/SL 81 ostatní -projekt rozdělení/doplnění/ Městský soud v Praze 26.8.2009 2.9.2009 3.9.2009 34
B 1377/SL 80 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 27.8.2009 31.8.2009 1.9.2009 3
B 1377/SL 79 ostatní -projekt rozdělení Městský soud v Praze 26.8.2009 31.8.2009 1.9.2009 34
B 1377/SL 78 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 30.6.2008 7.5.2009 28.5.2009 4
B 1377/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.4.2009 7.5.2009 28.5.2009 2
B 1377/SL 76 ostatní - záp.z VH+příl.+PM Městský soud v Praze 14.8.2008 16.9.2008 19.9.2008 21
B 1377/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 29.2.2008 Městský soud v Praze 29.2.2008 16.9.2008 19.9.2008 58
B 1377/SL 74 ostatní zápis z mimoř. VH+ list. přít. Městský soud v Praze 12.3.2008 12.3.2008 19.3.2008 11
B 1377/SL 73 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 3.10.2007 15.10.2007 5.11.2007 1
B 1377/SL 72 ostatní - zápis z mim. VH Městský soud v Praze 11.10.2007 15.10.2007 5.11.2007 3
B 1377/SL 71 notářský zápis -NZ527/07 Městský soud v Praze 7.8.2007 23.8.2007 13.9.2007 15
B 1377/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.8.2007 5.9.2007 7.9.2007 18
B 1377/SL 69 účetní závěrka k 28.2.2007-příloha Městský soud v Praze 28.2.2007 7.8.2007 14.8.2007 16
B 1377/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora k 28.2.2007 Městský soud v Praze 28.2.2007 7.8.2007 14.8.2007 17
B 1377/SL 67 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2007 Městský soud v Praze 28.2.2007 7.8.2007 14.8.2007 20
B 1377/SL 66 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.9.2006 8.11.2006 8.11.2006 17
B 1377/SL 65 smlouva o prodeji/převodu /dodatek č.1/ Městský soud v Praze 4.8.2006 18.10.2006 19.10.2006 3
B 1377/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 28.2.2006 Městský soud v Praze 28.2.2006 31.7.2006 2.8.2006 47
B 1377/SL 64 notářský zápis -NZ226/05 Městský soud v Praze 9.9.2005 14.7.2006 27.7.2006 11
B 1377/SL 62 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 27.6.2006 30.6.2006 4.7.2006 208
B 1377/SL 61 posudek znalce č.125/2006 Městský soud v Praze 24.6.2006 30.6.2006 4.7.2006 78
B 1377/SL 60 notářský zápis, smlouva o prodeji/převodu NZ 120/2006 Městský soud v Praze 27.6.2006 30.6.2006 4.7.2006 41
B 1377/SL 59 notářský zápis -NZ201/06 Městský soud v Praze 4.4.2006 24.4.2006 9.5.2006 10
B 1377/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.9.2005 5.10.2005 1
B 1377/SL 57 ostatní výpis z OR Městský soud v Praze 25.8.2005 5.10.2005 10
B 1377/SL 56 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 2.6.2005 5.10.2005 8
B 1377/SL 55 notářský zápis NZ 226/2005 Městský soud v Praze 9.9.2005 5.10.2005 12
B 1377/SL 54 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře+př. Městský soud v Praze 2.6.2005 22.8.2005 5.9.2005 8
B 1377/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 8.6.2005 15.6.2005 38
B 1377/SL 52 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 27.10.2004 17.2.2005 1
B 1377/SL 51 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 27.9.2004 17.2.2005 6
B 1377/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.12.2004 26.1.2005 18
B 1377/SL 49 notářský zápis -NZ1057/04 Městský soud v Praze 28.12.2004 26.1.2005 14
B 1377/SL 48 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 24.3.2004 29.11.2004 14
B 1377/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2004 15.10.2004 18
B 1377/SL 46 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 31.5.2001 15.10.2004 2
B 1377/SL 45 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 23.5.2001 13.8.2004 2
B 1377/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.5.2001 12.8.2004 2
B 1377/SL 43 notářský zápis NZ 389/2004 Městský soud v Praze 26.5.2004 12.8.2004 13
B 1377/SL 42 ostatní -doporučení DR Městský soud v Praze 9.4.2004 21.7.2004 1
B 1377/SL 41 ostatní -návrh na rozdělení zisku r.03 Městský soud v Praze 23.3.2004 21.7.2004 1
B 1377/SL 40 ostatní -zpr.o činnosti spol.r.2003 Městský soud v Praze 5.3.2004 21.7.2004 2
B 1377/SL 39 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.5.2004 21.7.2004 6
B 1377/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.5.2004 21.7.2004 1
B 1377/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 31.5.2004 1.6.2004 50
B 1377/SL 36 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 18.2.2003 13.5.2004 1
B 1377/SL 35 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 18.2.2003 13.5.2004 6
B 1377/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2004 11.5.2004 18
B 1377/SL 33 notářský zápis NZ 234/04 Městský soud v Praze 1.4.2004 11.5.2004 15
B 1377/SL 32 notářský zápis NZ 780/03 Městský soud v Praze 10.12.2003 27.2.2004 14
B 1377/SL 31 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 27.2.2004 7
B 1377/SL 30 notářský zápis NZ 553/2003 Městský soud v Praze 18.9.2003 10.12.2003 14
B 1377/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.9.2003 10.12.2003 18
B 1377/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj. rozvaha k 1.1.03 Městský soud v Praze 1.1.2003 10.11.2003 14
B 1377/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 10.11.2003 54
B 1377/SL 26 notářský zápis NZ 401/03-smlouva o fúzi Městský soud v Praze 20.6.2003 10.11.2003 13
B 1377/SL 25 notářský zápis NZ 379/03návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 16.6.2003 10.11.2003 29
B 1377/SL 24 podpisové vzory 1x+zápis z VH Městský soud v Praze 18.2.2003 30.9.2003 9
B 1377/SL 23 výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.7.2003 11.7.2003 40
B 1377/SL 22 ostatní -návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 12.5.2003 14.5.2003 15.5.2003 9
B 1377/SL 21 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 2.5.2003 14.5.2003 15.5.2003 3
B 1377/SL 20 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 16.1.2003 17
B 1377/SL 19 notářský zápis NZ116/2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 16.1.2003 20
B 1377/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.2.2002 23.7.2002 18
B 1377/SL 16 notářský zápis NZ 116/2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 23.7.2002 21
B 1377/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 3.6.2002 10.7.2002 50
B 1377/SL 15 ostatní -zápis VH-přílohy Městský soud v Praze 27.6.2001 24.5.2002 9
B 1377/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 382/2001 Městský soud v Praze 27.6.2001 24.5.2002 36
B 1377/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 361/2000 Městský soud v Praze 10.8.2000 24.5.2002 28
B 1377/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 12.9.2001 33
B 1377/SL 11 notářský zápis NZ 154/2001 Městský soud v Praze 21.3.2001 11.6.2001 15
B 1377/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.3.2001 11.6.2001 16
B 1377/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.11.2000 31.5.2001 16
B 1377/SL 8 notářský zápis NZ 675/2000 Městský soud v Praze 9.11.2000 31.5.2001 17
B 1377/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 11.8.2000 24.8.2000 34
B 1377/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 374/99 Městský soud v Praze 27.7.1999 17.1.2000 35
B 1377/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 5.8.1999 32
B 1377/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 266/98 Městský soud v Praze 19.5.1998 23.7.1999 56
B 1377/SL 2 notářský zápis NZ 403/96 Městský soud v Praze 19.12.1996 23.7.1999 6
B 1377/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 123/97 Městský soud v Praze 29.5.1997 23.7.1999 34
B 1377/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 23.7.1997 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Tesco Stores ČR a.s.

IČO (identifikační číslo) 45308314
Jméno Tesco Stores ČR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 23.3.1992
Celkový počet živností: 53
Aktivních živností: 10

Sídlo Tesco Stores ČR a.s.

Živnosti a provozovny Tesco Stores ČR a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Mlýnská 1927, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1011026520
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Chrudichromská 2454/3, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1011077621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Makovského 1330/34, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1004497253
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Arbesovo náměstí 275/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004497261
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Osecká 1317, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1004497270
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Nuselská 1418/51, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497288
Druh provozovny stánek
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna 275, Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny 1004497296
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1004497300
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Svobodova 1961/1, Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny 1004497318
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Cukrovarská 786/69, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1004497326
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Dr.Milady Horákové 10, Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny 1004497334
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna nám. Jana Masaryka 2735, Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny 1004497342
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Jabloňová 3000/15, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1004497351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1004497369
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny 1004497377
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna Koněvova 1685/110, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004497385
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497393
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna Průmyslová 500, Postřižín 250 70
Identifikační číslo provozovny 1004497407
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 19
Provozovna 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny 1004497415
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.5.2010
Provozovna č. 20
Provozovna Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1000187721
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 21
Provozovna V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1000332586
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 5.8.2010
Provozovna č. 22
Provozovna Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny 1000332560
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 23
Provozovna Vrchlického 830/41, Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny 1000332578
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 14.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny 1000434630
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 19.8.2010
Provozovna č. 25
Provozovna Palackého 520, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000851796
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna Kvítková 4352, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000851800
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny 1000851818
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna Farského 4732, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001155203
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny 1001168917
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 23.9.2010
Provozovna č. 30
Provozovna Marie Majerové 2241, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1001931513
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 4.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1002207657
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.11.2010
Provozovna č. 32
Provozovna Hejnická 1136, Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny 1002392845
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna Sokolovská 2164, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1002394511
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.12.2010
Provozovna č. 34
Provozovna 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1002800315
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna Špitálské náměstí 3517/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1002800307
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny 1002800323
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.1.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1002851688
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 10.2.2011
Provozovna č. 38
Provozovna Táborská 619/46, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003286712
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 31.3.2011
Provozovna č. 39
Provozovna Jana Buchara 986, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1003364993
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 40
Provozovna Dr. E. Beneše 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo provozovny 1003474284
Druh provozovny stánek
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.4.2011
Provozovna č. 41
Provozovna Jiřího Trnky 73, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1003567266
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna náměstí 14. října 83/15, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1003567231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 43
Provozovna Na pískách 1815/29, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1003567240
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.5.2011
Provozovna č. 44
Provozovna Nádražní 747, Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny 1003780075
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.5.2011
Provozovna č. 45
Provozovna Sportovní 1610, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1003889514
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna Hlavní 345, Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny 1003943616
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.6.2011
Provozovna č. 47
Provozovna Prokopova 2859/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004046545
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.7.2011
Provozovna č. 48
Provozovna Tyršova 684, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1004046553
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.6.2011
Provozovna č. 49
Provozovna Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004069481
Druh provozovny stánek
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 19.7.2011
Provozovna č. 50
Provozovna Osvobození 540, Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny 1004131852
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.7.2011
Provozovna č. 51
Provozovna Roztylské náměstí 2772/44, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1004495218
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 13.10.2011
Provozovna č. 52
Provozovna Finská 600/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004623488
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna Starodubečská 400/16, Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny 1004629699
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 54
Provozovna Toušeňská 2042, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1004629711
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 55
Provozovna Přetlucká 3295/50, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004495731
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna Novodvorská 994/138, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1004495749
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004495714
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna Zámecká 1100, Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny 1004495820
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna Husova 661, Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny 1004495897
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny 1004496125
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna Slezská 3505, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496150
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna 417 42 Krupka
Identifikační číslo provozovny 1004496427
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1004686030
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny 1004686048
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna 1181, Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny 1004716478
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna Dukelská 1017, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004716486
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna třída Svobody 836, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1004716613
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 68
Provozovna Nádražní 196, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1004716311
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 69
Provozovna tř. Těreškovové 2232/26, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004716567
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 70
Provozovna 790, Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny 1004716320
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 71
Provozovna Kysucká 1829/14, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004716389
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 72
Provozovna Bílkova 270, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1004762976
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 73
Provozovna Hrádecká 763 21 Slavičín
Identifikační číslo provozovny 1004762984
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 74
Provozovna Havlíčkova 1842, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004811225
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 75
Provozovna 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny 1004927576
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 26.1.2012
Provozovna č. 76
Provozovna Petržílkova 2706/30, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1005174822
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 77
Provozovna Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny 1005174814
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 78
Provozovna Divadelní 603/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1005403775
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 26.4.2012
Provozovna č. 79
Provozovna 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny 1005658005
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 6.6.2012
Provozovna č. 80
Provozovna Sportovní 1699, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1005658081
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 14.6.2012
Provozovna č. 81
Provozovna 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny 1005677913
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.6.2012
Provozovna č. 82
Provozovna Mělnická 395, Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny 1005678375
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 28.6.2012
Provozovna č. 83
Provozovna 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1008322661
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.7.2012
Provozovna č. 84
Provozovna Sokolovská 968/189, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1008355127
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 26.7.2012
Provozovna č. 85
Provozovna Brněnská 514/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1008465909
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 4.10.2012
Provozovna č. 86
Provozovna Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny 1008465895
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.9.2012
Provozovna č. 87
Provozovna 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny 1008531987
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 31.10.2012
Provozovna č. 88
Provozovna Velenická 72/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1009326325
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.12.2013
Provozovna č. 89
Provozovna U Přehrady 4596/42, Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny 1010014030
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.11.2014
Provozovna č. 90
Provozovna Národní 63/26, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004495412
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 2.10.1995
Provozovna č. 91
Provozovna 96, Česká Metuje 549 31
Identifikační číslo provozovny 1004495595
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 31.10.1994
Provozovna č. 92
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1004496761
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 14.11.2000
Provozovna č. 93
Provozovna Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004496702
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 4.12.2004
Provozovna č. 94
Provozovna Nová 1016, Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny 1004496494
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.5.2008
Provozovna č. 95
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004496061
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 96
Provozovna Rybářská 2481, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1004495641
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.6.2005
Provozovna č. 97
Provozovna Dornych 404/4, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004495421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 21.9.1992
Provozovna č. 98
Provozovna náměstí 28. října 1610/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1003557970
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 21.9.1992
Provozovna č. 99
Provozovna Masarykovo náměstí 1950, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003557988
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 21.9.1992
Provozovna č. 100
Provozovna Kafkova 483 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1004496885
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.4.2007
Provozovna č. 101
Provozovna Průmyslová 500, Postřižín 250 70
Identifikační číslo provozovny 1004496842
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.12.2007
Provozovna č. 102
Provozovna Skandinávská 128/2, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495447
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 21.10.1998
Provozovna č. 103
Provozovna Skandinávská 144/25, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496834
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.2.1999
Provozovna č. 104
Provozovna Vodárenská 3653, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1004495609
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 6.9.2004
Provozovna č. 105
Provozovna Bělehradská 474/89, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1004496231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 21.8.2007
Provozovna č. 106
Provozovna J. Boreckého 1590, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1004495978
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 4.4.2006
Provozovna č. 107
Provozovna Nádražní 2590, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1004496109
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 108
Provozovna Šumperská 527, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1004496338
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 13.12.2007
Provozovna č. 109
Provozovna Novinářská 3178/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1004496036
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 110
Provozovna Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny 1004496583
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 9.11.2006
Provozovna č. 111
Provozovna Sídliště Za Chlumem 822, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1004495951
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 112
Provozovna Veltruská 815, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004495722
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 113
Provozovna Budějovická 650, Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny 1004496168
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.12.2006
Provozovna č. 114
Provozovna Tř. T. G. Masaryka 830, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1004495919
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 115
Provozovna Hradecká 1141, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1004495684
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.10.2005
Provozovna č. 116
Provozovna Seifertova 574, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1004495803
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 117
Provozovna 495, Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny 1004495927
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 118
Provozovna Rudolická 1214, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004495692
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 119
Provozovna Mukařovského 2590/2, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496222
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 22.5.2007
Provozovna č. 120
Provozovna Bořkovská 574, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1004495811
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 121
Provozovna Neklanova 2693, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1004495838
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 122
Provozovna Plzeňská 916, Planá 348 15
Identifikační číslo provozovny 1004496273
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.9.2007
Provozovna č. 123
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1004495404
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 27.9.1999
Provozovna č. 124
Provozovna 1. máje 1043, Zruč nad Sázavou 285 22
Identifikační číslo provozovny 1003387926
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 125
Provozovna Velehradská 3254/105, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1004496630
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 8.6.2006
Provozovna č. 126
Provozovna Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny 1004496567
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 14.6.2007
Provozovna č. 127
Provozovna Vídeňská 100/117, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495994
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 128
Provozovna Třeboňská 1002/91, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1004495846
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 129
Provozovna V Kasárnách 1019, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004495668
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 14.9.2005
Provozovna č. 130
Provozovna 28. října 985/14, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1004495633
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 9.6.2005
Provozovna č. 131
Provozovna Teplická 345, Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny 1004495765
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 132
Provozovna Děčínská 246, Benešov nad Ploučnicí 407 22
Identifikační číslo provozovny 1004495871
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 133
Provozovna Obchodní 663, Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny 1004495862
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 134
Provozovna Písečná 5376, Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny 1004495773
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 135
Provozovna Jablunkovská 2041/38, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004496303
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 13.10.2007
Provozovna č. 136
Provozovna Frýdecká 77, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004496141
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 25.11.2006
Provozovna č. 137
Provozovna Táborská 2024, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1004496290
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 138
Provozovna Bělohorská 4492/161, Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny 1004496559
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 14.6.2007
Provozovna č. 139
Provozovna Chomutovská 210, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1004496257
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 140
Provozovna Radlická 233/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004496052
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 141
Provozovna Domoradická 299, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004496508
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.2.2008
Provozovna č. 142
Provozovna Dr. E. Beneše 642, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004495706
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 3.11.2005
Provozovna č. 143
Provozovna Mohylová 1139/55, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495960
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 144
Provozovna Cihlářská 1516, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1004496486
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 26.6.2008
Provozovna č. 145
Provozovna Kojetínská 3133/10, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004495650
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 31.8.2005
Provozovna č. 146
Provozovna Brněnská 1825/23, Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny 1004496010
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 147
Provozovna Lidická 3341/137, Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny 1004496524
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 5.12.2007
Provozovna č. 148
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004496044
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 149
Provozovna Alešova 3083, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1004496249
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.8.2007
Provozovna č. 150
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004496613
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 151
Provozovna Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1004495617
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.10.2004
Provozovna č. 152
Provozovna Americká 2777, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1004496711
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 29.11.2003
Provozovna č. 153
Provozovna Černokostelecká 2270/22, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004496362
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 5.6.2008
Provozovna č. 154
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1004496117
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 26.10.2006
Provozovna č. 155
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1004495579
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.11.2003
Provozovna č. 156
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1004496729
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 18.11.2003
Provozovna č. 157
Provozovna U Vodojemu 992, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1004496095
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 158
Provozovna Cimburkova 593/4, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1004496605
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 159
Provozovna Olbrachtova 808/2, Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny 1004495790
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 160
Provozovna Veslařská 3430, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1004495781
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 161
Provozovna Pražská 2494/15, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004495676
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 6.10.2005
Provozovna č. 162
Provozovna Rokycanská 1385/130, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495471
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 18.7.2000
Provozovna č. 163
Provozovna Skálova 92, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1004495935
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 164
Provozovna tř. 17. listopadu 3170/41, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004496311
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.11.2007
Provozovna č. 165
Provozovna Hegerova 1120, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004496265
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.9.2007
Provozovna č. 166
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496753
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 28.7.2001
Provozovna č. 167
Provozovna Prodloužená 807, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1004495510
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.10.2001
Provozovna č. 168
Provozovna Železničářů 1303/8, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1004495528
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 3.8.2002
Provozovna č. 169
Provozovna Konečná 441/25, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1004495501
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 13.9.2001
Provozovna č. 170
Provozovna Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1004495536
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 17.8.2002
Provozovna č. 171
Provozovna Brněnská 4971/74, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004495544
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.4.2003
Provozovna č. 172
Provozovna Rudolická 1706/4, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004496745
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.6.2003
Provozovna č. 173
Provozovna Dukelská 435/13, Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny 1004496966
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 17.7.2008
Provozovna č. 174
Provozovna Italská 705, Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny 1004496974
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.7.2008
Provozovna č. 175
Provozovna Lidická 252 63 Roztoky
Identifikační číslo provozovny 1004496788
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 8.12.2007
Provozovna č. 176
Provozovna tř. 17. listopadu 883/2, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004495561
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 6.9.2003
Provozovna č. 177
Provozovna Brandlova 1640/2, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497008
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.10.2008
Provozovna č. 178
Provozovna Masarykova 873, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1004497024
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.10.2008
Provozovna č. 179
Provozovna Milady Horákové 116/109, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1004497032
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 18.10.2008
Provozovna č. 180
Provozovna Myslibořská 299, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1004497041
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.10.2008
Provozovna č. 181
Provozovna Pražská 814/23, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1004497059
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 23.10.2008
Provozovna č. 182
Provozovna Mečová 695/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004497067
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 1.11.2008
Provozovna č. 183
Provozovna Obchodní 879, Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny 1004497083
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 15.11.2008
Provozovna č. 184
Provozovna Nádražní 228/2, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1004497091
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 27.11.2008
Provozovna č. 185
Provozovna Žežická 598, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1004497105
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 186
Provozovna Netroufalky 770/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1004497113
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 187
Provozovna Mendelova 665/13, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497121
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 11.12.2008
Provozovna č. 188
Provozovna Palackého nám. 30, Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny 1004497130
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 13.12.2008
Provozovna č. 189
Provozovna Sklářská 333, Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny 1004497148
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 2.4.2009
Provozovna č. 190
Provozovna Moskevská 466/82, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004497156
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 9.4.2009
Provozovna č. 191
Provozovna Bělocerkevská 1305/34, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004497164
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 192
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1004497172
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 193
Provozovna Krajinská 251/16, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004497199
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 16.5.2009
Provozovna č. 194
Provozovna 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny 1004497202
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 21.5.2009
Provozovna č. 195
Provozovna 756 54 Zubří
Identifikační číslo provozovny 1004497211
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 28.5.2009
Provozovna č. 196
Provozovna 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny 1004497229
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 30.5.2009
Provozovna č. 197
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004497237
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 26.2.2009

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Chrudichromská 2454/3, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1011077621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 275, Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny 1004497296
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1004497300
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Dr.Milady Horákové 10, Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny 1004497334
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1004497369
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny 1004497377
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.1.2010
Provozovna č. 7
Provozovna Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1000187721
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 8
Provozovna Palackého 520, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000851796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 9
Provozovna Marie Majerové 2241, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1001931513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.2010
Provozovna č. 10
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1002207657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2010
Provozovna č. 11
Provozovna Sokolovská 2164, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1002394511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2010
Provozovna č. 12
Provozovna 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1002800315
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 13
Provozovna Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1002851688
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.2.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Rudolická 1706/4, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004496745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 15
Provozovna Skandinávská 144/25, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496834
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.11.2011
Provozovna č. 16
Provozovna Rybářská 2481, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1004495641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 17
Provozovna Americká 2777, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1004496711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 18
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1004496761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 19
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 20
Provozovna Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004496702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 21
Provozovna Velehradská 3254/105, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1004496630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 22
Provozovna Cimburkova 593/4, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1004496605
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 23
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1004496729
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 24
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004496613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 25
Provozovna Lidická 3341/137, Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny 1004496524
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 26
Provozovna Cihlářská 1516, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1004496486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 27
Provozovna Domoradická 299, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004496508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 28
Provozovna Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny 1004496567
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 29
Provozovna Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny 1004686048
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 30
Provozovna Dukelská 1017, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004716486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 31
Provozovna 1181, Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny 1004716478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 32
Provozovna třída Svobody 836, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1004716613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 33
Provozovna Nádražní 196, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1004716311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 34
Provozovna tř. Těreškovové 2232/26, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004716567
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 35
Provozovna 790, Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny 1004716320
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 36
Provozovna Kysucká 1829/14, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004716389
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Bílkova 270, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1004762976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 38
Provozovna 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny 1004927576
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 26.1.2012
Provozovna č. 39
Provozovna Toušeňská 2042, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1004629711
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 40
Provozovna Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny 1005174814
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 41
Provozovna Divadelní 603/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1005403775
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.4.2012
Provozovna č. 42
Provozovna 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny 1005677913
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 7.6.2012
Provozovna č. 43
Provozovna Mělnická 395, Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny 1005678375
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2012
Provozovna č. 44
Provozovna 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1008322661
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.7.2012
Provozovna č. 45
Provozovna Sokolovská 968/189, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1008355127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2012
Provozovna č. 46
Provozovna Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny 1008465895
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.9.2012
Provozovna č. 47
Provozovna Brněnská 514/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1008465909
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.10.2012
Provozovna č. 48
Provozovna 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny 1008531987
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.10.2012
Provozovna č. 49
Provozovna U Přehrady 4596/42, Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny 1010014030
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2014
Provozovna č. 50
Provozovna Černokostelecká 2270/22, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004496362
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2008
Provozovna č. 51
Provozovna Masarykova 873, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1004497024
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2008
Provozovna č. 52
Provozovna Nádražní 228/2, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1004497091
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.11.2008
Provozovna č. 53
Provozovna Žežická 598, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1004497105
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 54
Provozovna Netroufalky 770/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1004497113
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 55
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1004497172
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 56
Provozovna 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny 1004497229
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.5.2009
Provozovna č. 57
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004497237
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.2.2009
Provozovna č. 58
Provozovna J. Boreckého 1590, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1004495978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2006
Provozovna č. 59
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004496044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 60
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004496061
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 61
Provozovna Radlická 233/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004496052
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 62
Provozovna Brněnská 1825/23, Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny 1004496010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 63
Provozovna Novinářská 3178/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1004496036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 64
Provozovna Vídeňská 100/117, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495994
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 65
Provozovna Nádražní 2590, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1004496109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 66
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1004496117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2006
Provozovna č. 67
Provozovna Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny 1004496125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2006
Provozovna č. 68
Provozovna Frýdecká 77, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004496141
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2006
Provozovna č. 69
Provozovna Slezská 3505, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496150
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2006
Provozovna č. 70
Provozovna Alešova 3083, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1004496249
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2007
Provozovna č. 71
Provozovna Chomutovská 210, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1004496257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 72
Provozovna Táborská 2024, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1004496290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 73
Provozovna Jablunkovská 2041/38, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004496303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2007
Provozovna č. 74
Provozovna Šumperská 527, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1004496338
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2007
Provozovna č. 75
Provozovna Novodvorská 994/138, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1004495749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2006
Provozovna č. 76
Provozovna Seifertova 574, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1004495803
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 77
Provozovna Bořkovská 574, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1004495811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 78
Provozovna Olbrachtova 808/2, Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny 1004495790
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 79
Provozovna Mohylová 1139/55, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 80
Provozovna Neklanova 2693, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1004495838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 81
Provozovna Třeboňská 1002/91, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1004495846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 82
Provozovna 495, Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny 1004495927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 83
Provozovna Skálova 92, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1004495935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 84
Provozovna Přetlucká 3295/50, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004495731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.2005
Provozovna č. 85
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1004495404
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.1999
Provozovna č. 86
Provozovna Národní 63/26, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004495412
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.1995
Provozovna č. 87
Provozovna Masarykovo náměstí 1950, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003557988
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1994
Provozovna č. 88
Provozovna náměstí 28. října 1610/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1003557970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1994
Provozovna č. 89
Provozovna Dornych 404/4, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004495421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1994
Provozovna č. 90
Provozovna Skandinávská 128/2, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495447
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1998
Provozovna č. 91
Provozovna Rokycanská 1385/130, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2000
Provozovna č. 92
Provozovna Konečná 441/25, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1004495501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2001
Provozovna č. 93
Provozovna Prodloužená 807, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1004495510
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2001
Provozovna č. 94
Provozovna Železničářů 1303/8, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1004495528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.2002
Provozovna č. 95
Provozovna Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1004495536
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.2002
Provozovna č. 96
Provozovna Brněnská 4971/74, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004495544
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2003
Provozovna č. 97
Provozovna tř. 17. listopadu 883/2, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004495561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2003
Provozovna č. 98
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1004495579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2003
Provozovna č. 99
Provozovna Vodárenská 3653, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1004495609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2004
Provozovna č. 100
Provozovna Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1004495617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2004
Provozovna č. 101
Provozovna Kojetínská 3133/10, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004495650
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2005
Provozovna č. 102
Provozovna V Kasárnách 1019, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004495668
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2005
Provozovna č. 103
Provozovna Pražská 2494/15, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004495676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2005
Provozovna č. 104
Provozovna Hradecká 1141, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1004495684
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2005
Provozovna č. 105
Provozovna Dr. E. Beneše 642, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004495706
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2005
Provozovna č. 106
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004495714
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.2005
Provozovna č. 107
Provozovna Veltruská 815, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004495722
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2005

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Mlýnská 1927, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1011026520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Chrudichromská 2454/3, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1011077621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Makovského 1330/34, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1004497253
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Arbesovo náměstí 275/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004497261
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Osecká 1317, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1004497270
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Nuselská 1418/51, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497288
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna 275, Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny 1004497296
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1004497300
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Svobodova 1961/1, Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny 1004497318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Cukrovarská 786/69, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1004497326
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Dr.Milady Horákové 10, Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny 1004497334
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna nám. Jana Masaryka 2735, Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny 1004497342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Jabloňová 3000/15, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1004497351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1004497369
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny 1004497377
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna Koněvova 1685/110, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004497385
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497393
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny 1004497415
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.5.2010
Provozovna č. 19
Provozovna Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1000187721
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 20
Provozovna V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1000332586
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.8.2010
Provozovna č. 21
Provozovna Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny 1000332560
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 22
Provozovna Vrchlického 830/41, Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny 1000332578
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.8.2010
Provozovna č. 23
Provozovna 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny 1000434630
Zahájení provozování 19.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna Palackého 520, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000851796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 25
Provozovna Kvítková 4352, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000851800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny 1000851818
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 2.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna Farského 4732, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001155203
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny 1001168917
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 23.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna Marie Majerové 2241, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1001931513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.2010
Provozovna č. 30
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1002207657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Hejnická 1136, Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny 1002392845
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.2010
Provozovna č. 32
Provozovna Sokolovská 2164, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1002394511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna Špitálské náměstí 3517/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1002800307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 34
Provozovna Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny 1002800323
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1002800315
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1002851688
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.2.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Táborská 619/46, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003286712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.3.2011
Provozovna č. 38
Provozovna náměstí 14. října 83/15, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1003567231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 39
Provozovna Na pískách 1815/29, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1003567240
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2011
Provozovna č. 40
Provozovna Jiřího Trnky 73, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1003567266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna Nádražní 747, Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny 1003780075
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna Sportovní 1610, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1003889514
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2011
Provozovna č. 43
Provozovna Hlavní 345, Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny 1003943616
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.6.2011
Provozovna č. 44
Provozovna Tyršova 684, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1004046553
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2011
Provozovna č. 45
Provozovna Prokopova 2859/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004046545
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.2011
Provozovna č. 46
Provozovna Osvobození 540, Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny 1004131852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.2011
Provozovna č. 47
Provozovna Roztylské náměstí 2772/44, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1004495218
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2011
Provozovna č. 48
Provozovna Finská 600/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004623488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2011
Provozovna č. 49
Provozovna Toušeňská 2042, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1004629711
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 50
Provozovna Rudolická 1706/4, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004496745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 51
Provozovna Skandinávská 144/25, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496834
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.11.2011
Provozovna č. 52
Provozovna Zámecká 1100, Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny 1004495820
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna Rybářská 2481, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1004495641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna Americká 2777, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1004496711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1004496761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004496702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny 1004496583
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna Kafkova 483 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1004496885
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna Velehradská 3254/105, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1004496630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna Bělohorská 4492/161, Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny 1004496559
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna Cimburkova 593/4, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1004496605
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1004496729
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004496613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna Lidická 3341/137, Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny 1004496524
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna Cihlářská 1516, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1004496486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna Nová 1016, Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny 1004496494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 68
Provozovna Domoradická 299, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004496508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 69
Provozovna Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny 1004496567
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 70
Provozovna Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1004686030
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 71
Provozovna Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny 1004686048
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 72
Provozovna Dukelská 1017, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004716486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 73
Provozovna třída Svobody 836, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1004716613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 74
Provozovna 1181, Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny 1004716478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 75
Provozovna Nádražní 196, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1004716311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 76
Provozovna tř. Těreškovové 2232/26, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004716567
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 77
Provozovna 790, Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny 1004716320
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 78
Provozovna Kysucká 1829/14, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004716389
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 79
Provozovna Bílkova 270, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1004762976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 80
Provozovna Havlíčkova 1842, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004811225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 81
Provozovna 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny 1004927576
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 26.1.2012
Provozovna č. 82
Provozovna Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny 1005174814
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 83
Provozovna Divadelní 603/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1005403775
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.4.2012
Provozovna č. 84
Provozovna 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny 1005658005
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 6.6.2012
Provozovna č. 85
Provozovna Sportovní 1699, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1005658081
Zahájení provozování 14.6.2012
Provozovna č. 86
Provozovna 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny 1005677913
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 7.6.2012
Provozovna č. 87
Provozovna Mělnická 395, Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny 1005678375
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2012
Provozovna č. 88
Provozovna 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1008322661
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.7.2012
Provozovna č. 89
Provozovna Sokolovská 968/189, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1008355127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2012
Provozovna č. 90
Provozovna Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny 1008465895
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.9.2012
Provozovna č. 91
Provozovna Brněnská 514/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1008465909
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.10.2012
Provozovna č. 92
Provozovna 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny 1008531987
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.10.2012
Provozovna č. 93
Provozovna Velenická 72/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1009326325
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2013
Provozovna č. 94
Provozovna U Přehrady 4596/42, Jablonec nad Nisou 466 02
Identifikační číslo provozovny 1010014030
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2014
Provozovna č. 95
Provozovna Černokostelecká 2270/22, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004496362
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2008
Provozovna č. 96
Provozovna Dukelská 435/13, Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny 1004496966
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 17.7.2008
Provozovna č. 97
Provozovna Italská 705, Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny 1004496974
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.7.2008
Provozovna č. 98
Provozovna Brandlova 1640/2, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497008
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2008
Provozovna č. 99
Provozovna Masarykova 873, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1004497024
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2008
Provozovna č. 100
Provozovna Milady Horákové 116/109, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1004497032
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2008
Provozovna č. 101
Provozovna Myslibořská 299, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1004497041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2008
Provozovna č. 102
Provozovna Pražská 814/23, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1004497059
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2008
Provozovna č. 103
Provozovna Mečová 695/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004497067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2008
Provozovna č. 104
Provozovna Obchodní 879, Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny 1004497083
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2008
Provozovna č. 105
Provozovna Nádražní 228/2, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1004497091
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.11.2008
Provozovna č. 106
Provozovna Žežická 598, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1004497105
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 107
Provozovna Netroufalky 770/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1004497113
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 108
Provozovna Mendelova 665/13, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2008
Provozovna č. 109
Provozovna Palackého nám. 30, Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny 1004497130
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2008
Provozovna č. 110
Provozovna Sklářská 333, Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny 1004497148
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2009
Provozovna č. 111
Provozovna Moskevská 466/82, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004497156
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2009
Provozovna č. 112
Provozovna Bělocerkevská 1305/34, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004497164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 113
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1004497172
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 114
Provozovna Krajinská 251/16, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004497199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.5.2009
Provozovna č. 115
Provozovna 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny 1004497202
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.5.2009
Provozovna č. 116
Provozovna 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny 1004497229
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.5.2009
Provozovna č. 117
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004497237
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.2.2009
Provozovna č. 118
Provozovna J. Boreckého 1590, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1004495978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2006
Provozovna č. 119
Provozovna Obchodní 663, Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny 1004495862
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 120
Provozovna 495, Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny 1004495927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 121
Provozovna Písečná 5376, Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny 1004495773
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 122
Provozovna Tř. T. G. Masaryka 830, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1004495919
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 123
Provozovna Sídliště Za Chlumem 822, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1004495951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 124
Provozovna Mohylová 1139/55, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 125
Provozovna Bořkovská 574, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1004495811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 126
Provozovna Husova 661, Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny 1004495897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 127
Provozovna Skálova 92, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1004495935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 128
Provozovna Seifertova 574, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1004495803
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 129
Provozovna Neklanova 2693, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1004495838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 130
Provozovna Olbrachtova 808/2, Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny 1004495790
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 131
Provozovna Teplická 345, Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny 1004495765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 132
Provozovna Třeboňská 1002/91, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1004495846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 133
Provozovna Vídeňská 100/117, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495994
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 134
Provozovna Brněnská 1825/23, Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny 1004496010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 135
Provozovna Novinářská 3178/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1004496036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 136
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004496044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 137
Provozovna Radlická 233/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004496052
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 138
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004496061
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 139
Provozovna U Vodojemu 992, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1004496095
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 140
Provozovna Nádražní 2590, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1004496109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 141
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1004496117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2006
Provozovna č. 142
Provozovna Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny 1004496125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2006
Provozovna č. 143
Provozovna Frýdecká 77, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004496141
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2006
Provozovna č. 144
Provozovna Slezská 3505, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496150
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2006
Provozovna č. 145
Provozovna Budějovická 650, Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny 1004496168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2006
Provozovna č. 146
Provozovna Mukařovského 2590/2, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2007
Provozovna č. 147
Provozovna Bělehradská 474/89, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1004496231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.8.2007
Provozovna č. 148
Provozovna Alešova 3083, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1004496249
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2007
Provozovna č. 149
Provozovna Chomutovská 210, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1004496257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 150
Provozovna Hegerova 1120, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004496265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2007
Provozovna č. 151
Provozovna Táborská 2024, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1004496290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 152
Provozovna Jablunkovská 2041/38, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004496303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2007
Provozovna č. 153
Provozovna Šumperská 527, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1004496338
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2007
Provozovna č. 154
Provozovna Novodvorská 994/138, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1004495749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2006
Provozovna č. 155
Provozovna Přetlucká 3295/50, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004495731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.2005
Provozovna č. 156
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1004495404
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.1999
Provozovna č. 157
Provozovna Národní 63/26, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004495412
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.1995
Provozovna č. 158
Provozovna Masarykovo náměstí 1950, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003557988
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1995
Provozovna č. 159
Provozovna náměstí 28. října 1610/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1003557970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1995
Provozovna č. 160
Provozovna Dornych 404/4, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004495421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1995
Provozovna č. 161
Provozovna Skandinávská 128/2, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495447
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1998
Provozovna č. 162
Provozovna Rokycanská 1385/130, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.7.2000
Provozovna č. 163
Provozovna Konečná 441/25, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1004495501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2001
Provozovna č. 164
Provozovna Prodloužená 807, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1004495510
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2001
Provozovna č. 165
Provozovna Železničářů 1303/8, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1004495528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.2002
Provozovna č. 166
Provozovna Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1004495536
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.2002
Provozovna č. 167
Provozovna Brněnská 4971/74, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004495544
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2003
Provozovna č. 168
Provozovna tř. 17. listopadu 883/2, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004495561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2003
Provozovna č. 169
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1004495579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2003
Provozovna č. 170
Provozovna Vodárenská 3653, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1004495609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2004
Provozovna č. 171
Provozovna Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1004495617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2004
Provozovna č. 172
Provozovna 28. října 985/14, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1004495633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2005
Provozovna č. 173
Provozovna Kojetínská 3133/10, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004495650
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2005
Provozovna č. 174
Provozovna V Kasárnách 1019, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004495668
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2005
Provozovna č. 175
Provozovna Pražská 2494/15, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004495676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2005
Provozovna č. 176
Provozovna Hradecká 1141, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1004495684
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2005
Provozovna č. 177
Provozovna Rudolická 1214, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004495692
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 178
Provozovna Dr. E. Beneše 642, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004495706
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2005
Provozovna č. 179
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004495714
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.2005
Provozovna č. 180
Provozovna Veltruská 815, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004495722
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2005

Živnost č. 4 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Mlýnská 1927, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1011026520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Chrudichromská 2454/3, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1011077621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Makovského 1330/34, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1004497253
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Arbesovo náměstí 275/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004497261
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Osecká 1317, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1004497270
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Nuselská 1418/51, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497288
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna 275, Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny 1004497296
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1004497300
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Svobodova 1961/1, Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny 1004497318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Cukrovarská 786/69, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1004497326
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Dr.Milady Horákové 10, Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny 1004497334
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna nám. Jana Masaryka 2735, Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny 1004497342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Jabloňová 3000/15, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1004497351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1004497369
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny 1004497377
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna Koněvova 1685/110, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004497385
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497393
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny 1004497415
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.5.2010
Provozovna č. 19
Provozovna Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1000187721
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 20
Provozovna V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1000332586
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.8.2010
Provozovna č. 21
Provozovna Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny 1000332560
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 22
Provozovna Vrchlického 830/41, Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny 1000332578
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.8.2010
Provozovna č. 23
Provozovna 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny 1000434630
Zahájení provozování 19.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna Palackého 520, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000851796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 25
Provozovna Kvítková 4352, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000851800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny 1000851818
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 2.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna Farského 4732, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001155203
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny 1001168917
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 23.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna Marie Majerové 2241, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1001931513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.2010
Provozovna č. 30
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1002207657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Hejnická 1136, Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny 1002392845
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.2010
Provozovna č. 32
Provozovna Sokolovská 2164, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1002394511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1002800315
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 34
Provozovna Špitálské náměstí 3517/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1002800307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny 1002800323
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1002851688
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.2.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Táborská 619/46, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003286712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.3.2011
Provozovna č. 38
Provozovna Jana Buchara 986, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1003364993
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 39
Provozovna náměstí 14. října 83/15, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1003567231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 40
Provozovna Na pískách 1815/29, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1003567240
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna Jiřího Trnky 73, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1003567266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna Nádražní 747, Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny 1003780075
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2011
Provozovna č. 43
Provozovna Sportovní 1610, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1003889514
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2011
Provozovna č. 44
Provozovna Hlavní 345, Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny 1003943616
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.6.2011
Provozovna č. 45
Provozovna Tyršova 684, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1004046553
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna Prokopova 2859/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004046545
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.2011
Provozovna č. 47
Provozovna Osvobození 540, Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny 1004131852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.2011
Provozovna č. 48
Provozovna Roztylské náměstí 2772/44, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1004495218
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2011
Provozovna č. 49
Provozovna Finská 600/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004623488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2011
Provozovna č. 50
Provozovna Starodubečská 400/16, Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny 1004629699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 51
Provozovna Toušeňská 2042, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1004629711
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 52
Provozovna Rudolická 1706/4, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004496745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna Skandinávská 144/25, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496834
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna Rybářská 2481, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1004495641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna Americká 2777, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1004496711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1004496761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004496702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny 1004496583
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna Velehradská 3254/105, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1004496630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna Bělohorská 4492/161, Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny 1004496559
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna Cimburkova 593/4, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1004496605
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1004496729
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004496613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna Lidická 3341/137, Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny 1004496524
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna Cihlářská 1516, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1004496486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna Nová 1016, Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny 1004496494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 68
Provozovna Domoradická 299, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004496508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 69
Provozovna Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny 1004496567
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 70
Provozovna Lidická 252 63 Roztoky
Identifikační číslo provozovny 1004496788
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 71
Provozovna Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny 1004686048
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 72
Provozovna Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1004686030
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 73
Provozovna Dukelská 1017, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004716486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 74
Provozovna třída Svobody 836, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1004716613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 75
Provozovna 1181, Bystřice 739 95
Identifikační číslo provozovny 1004716478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 76
Provozovna Nádražní 196, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1004716311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 77
Provozovna tř. Těreškovové 2232/26, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004716567
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 78
Provozovna 790, Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny 1004716320
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 79
Provozovna Kysucká 1829/14, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004716389
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2011
Provozovna č. 80
Provozovna Bílkova 270, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1004762976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 81
Provozovna Hrádecká 763 21 Slavičín
Identifikační číslo provozovny 1004762984
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 82
Provozovna Havlíčkova 1842, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004811225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 83
Provozovna 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny 1004927576
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 26.1.2012
Provozovna č. 84
Provozovna Petržílkova 2706/30, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1005174822
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 85
Provozovna Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny 1005174814
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 86
Provozovna Divadelní 603/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1005403775
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.4.2012
Provozovna č. 87
Provozovna 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny 1005658005
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 6.6.2012
Provozovna č. 88
Provozovna Sportovní 1699, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1005658081
Zahájení provozování 14.6.2012
Provozovna č. 89
Provozovna 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny 1005677913
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 7.6.2012
Provozovna č. 90
Provozovna Mělnická 395, Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny 1005678375
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2012
Provozovna č. 91
Provozovna 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1008322661
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.7.2012
Provozovna č. 92
Provozovna Sokolovská 968/189, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1008355127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2012
Provozovna č. 93
Provozovna Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny 1008465895
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.9.2012
Provozovna č. 94
Provozovna Brněnská 514/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1008465909
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.10.2012
Provozovna č. 95
Provozovna 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny 1008531987
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.10.2012
Provozovna č. 96
Provozovna Velenická 72/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1009326325
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2013
Provozovna č. 97
Provozovna Veslařská 3430, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1009646702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.4.2014
Provozovna č. 98
Provozovna Černokostelecká 2270/22, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004496362
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2008
Provozovna č. 99
Provozovna 417 42 Krupka
Identifikační číslo provozovny 1004496427
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 6.9.2007
Provozovna č. 100
Provozovna Dukelská 435/13, Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny 1004496966
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 17.7.2008
Provozovna č. 101
Provozovna Italská 705, Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny 1004496974
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.7.2008
Provozovna č. 102
Provozovna Brandlova 1640/2, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497008
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2008
Provozovna č. 103
Provozovna Masarykova 873, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1004497024
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2008
Provozovna č. 104
Provozovna Milady Horákové 116/109, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1004497032
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2008
Provozovna č. 105
Provozovna Myslibořská 299, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1004497041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2008
Provozovna č. 106
Provozovna Pražská 814/23, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1004497059
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2008
Provozovna č. 107
Provozovna Mečová 695/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004497067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2008
Provozovna č. 108
Provozovna Obchodní 879, Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny 1004497083
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2008
Provozovna č. 109
Provozovna Nádražní 228/2, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1004497091
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.11.2008
Provozovna č. 110
Provozovna Žežická 598, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1004497105
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 111
Provozovna Netroufalky 770/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1004497113
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 112
Provozovna Mendelova 665/13, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2008
Provozovna č. 113
Provozovna Palackého nám. 30, Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny 1004497130
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2008
Provozovna č. 114
Provozovna Sklářská 333, Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny 1004497148
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2009
Provozovna č. 115
Provozovna Moskevská 466/82, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004497156
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2009
Provozovna č. 116
Provozovna Bělocerkevská 1305/34, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004497164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 117
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1004497172
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 118
Provozovna Krajinská 251/16, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004497199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.5.2009
Provozovna č. 119
Provozovna 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny 1004497202
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.5.2009
Provozovna č. 120
Provozovna 756 54 Zubří
Identifikační číslo provozovny 1004497211
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.5.2009
Provozovna č. 121
Provozovna 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny 1004497229
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.5.2009
Provozovna č. 122
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004497237
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.2.2009
Provozovna č. 123
Provozovna J. Boreckého 1590, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1004495978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2006
Provozovna č. 124
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004496061
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 125
Provozovna Vídeňská 100/117, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495994
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 126
Provozovna Brněnská 1825/23, Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny 1004496010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 127
Provozovna Novinářská 3178/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1004496036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 128
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004496044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 129
Provozovna Radlická 233/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004496052
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 130
Provozovna U Vodojemu 992, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1004496095
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 131
Provozovna Nádražní 2590, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1004496109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 132
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1004496117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2006
Provozovna č. 133
Provozovna Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny 1004496125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2006
Provozovna č. 134
Provozovna Frýdecká 77, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004496141
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2006
Provozovna č. 135
Provozovna Slezská 3505, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496150
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2006
Provozovna č. 136
Provozovna Budějovická 650, Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny 1004496168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2006
Provozovna č. 137
Provozovna Mukařovského 2590/2, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2007
Provozovna č. 138
Provozovna Bělehradská 474/89, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1004496231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.8.2007
Provozovna č. 139
Provozovna Alešova 3083, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1004496249
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2007
Provozovna č. 140
Provozovna Chomutovská 210, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1004496257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 141
Provozovna Hegerova 1120, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004496265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2007
Provozovna č. 142
Provozovna Plzeňská 916, Planá 348 15
Identifikační číslo provozovny 1004496273
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2007
Provozovna č. 143
Provozovna Táborská 2024, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1004496290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 144
Provozovna Jablunkovská 2041/38, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004496303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2007
Provozovna č. 145
Provozovna tř. 17. listopadu 3170/41, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004496311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2007
Provozovna č. 146
Provozovna Šumperská 527, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1004496338
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2007
Provozovna č. 147
Provozovna Novodvorská 994/138, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1004495749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2006
Provozovna č. 148
Provozovna Přetlucká 3295/50, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004495731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.2005
Provozovna č. 149
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1004495404
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.1999
Provozovna č. 150
Provozovna Národní 63/26, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004495412
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1996
Provozovna č. 151
Provozovna Masarykovo náměstí 1950, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1003557988
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.2.1998
Provozovna č. 152
Provozovna náměstí 28. října 1610/1, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1003557970
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.2.1998
Provozovna č. 153
Provozovna Dornych 404/4, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004495421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.12.1996
Provozovna č. 154
Provozovna Skandinávská 128/2, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495447
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.10.1998
Provozovna č. 155
Provozovna Rokycanská 1385/130, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2000
Provozovna č. 156
Provozovna Konečná 441/25, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1004495501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2001
Provozovna č. 157
Provozovna Prodloužená 807, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1004495510
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2001
Provozovna č. 158
Provozovna Železničářů 1303/8, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1004495528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.2002
Provozovna č. 159
Provozovna Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1004495536
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.2002
Provozovna č. 160
Provozovna Brněnská 4971/74, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1004495544
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.4.2003
Provozovna č. 161
Provozovna tř. 17. listopadu 883/2, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004495561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2003
Provozovna č. 162
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1004495579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2003
Provozovna č. 163
Provozovna Vodárenská 3653, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1004495609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2004
Provozovna č. 164
Provozovna Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1004495617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2004
Provozovna č. 165
Provozovna Kojetínská 3133/10, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004495650
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2005
Provozovna č. 166
Provozovna V Kasárnách 1019, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004495668
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2005
Provozovna č. 167
Provozovna Pražská 2494/15, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004495676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2005
Provozovna č. 168
Provozovna Hradecká 1141, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1004495684
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2005
Provozovna č. 169
Provozovna Rudolická 1214, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004495692
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 170
Provozovna Dr. E. Beneše 642, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004495706
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2005
Provozovna č. 171
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004495714
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.2005
Provozovna č. 172
Provozovna Veltruská 815, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004495722
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2005

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Národní 63/26, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004495412
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.1997
Provozovna č. 2
Provozovna Dornych 404/4, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004495421
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.1.2001

Živnost č. 6 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Mlýnská 1927, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1011026520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Chrudichromská 2454/3, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1011077621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Makovského 1330/34, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1004497253
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Arbesovo náměstí 275/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004497261
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Osecká 1317, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1004497270
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Nuselská 1418/51, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497288
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna 275, Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny 1004497296
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1004497300
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Svobodova 1961/1, Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny 1004497318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Cukrovarská 786/69, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1004497326
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Dr.Milady Horákové 10, Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny 1004497334
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna nám. Jana Masaryka 2735, Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny 1004497342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Jabloňová 3000/15, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1004497351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1004497369
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny 1004497377
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna Koněvova 1685/110, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004497385
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497393
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna Průmyslová 500, Postřižín 250 70
Identifikační číslo provozovny 1004497407
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 19
Provozovna 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny 1004497415
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.5.2010
Provozovna č. 20
Provozovna Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1000187721
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 21
Provozovna V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1000332586
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.8.2010
Provozovna č. 22
Provozovna Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny 1000332560
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 23
Provozovna Vrchlického 830/41, Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny 1000332578
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny 1000434630
Zahájení provozování 19.8.2010
Provozovna č. 25
Provozovna Palackého 520, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000851796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna Kvítková 4352, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000851800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny 1000851818
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 2.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna Farského 4732, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001155203
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny 1001168917
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 23.9.2010
Provozovna č. 30
Provozovna Marie Majerové 2241, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1001931513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1002207657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2010
Provozovna č. 32
Provozovna Hejnická 1136, Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny 1002392845
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna Sokolovská 2164, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1002394511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2010
Provozovna č. 34
Provozovna 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1002800315
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna Špitálské náměstí 3517/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1002800307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny 1002800323
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.1.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1002851688
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.2.2011
Provozovna č. 38
Provozovna Táborská 619/46, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003286712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.3.2011
Provozovna č. 39
Provozovna 1. máje 1043, Zruč nad Sázavou 285 22
Identifikační číslo provozovny 1003387926
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.4.2011
Provozovna č. 40
Provozovna Jiřího Trnky 73, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1003567266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna Nádražní 747, Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny 1003780075
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna Sportovní 1610, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1003889514
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2011
Provozovna č. 43
Provozovna Prokopova 2859/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004046545
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.2011
Provozovna č. 44
Provozovna Osvobození 540, Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny 1004131852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.2011
Provozovna č. 45
Provozovna Roztylské náměstí 2772/44, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1004495218
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2011
Provozovna č. 46
Provozovna Finská 600/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004623488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2011
Provozovna č. 47
Provozovna Toušeňská 2042, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1004629711
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 48
Provozovna Starodubečská 400/16, Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny 1004629699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 49
Provozovna tř. 17. listopadu 883/2, Karviná 734 01
Identifikační číslo provozovny 1004495561
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 50
Provozovna Přetlucká 3295/50, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004495731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 51
Provozovna Tř. Maršála Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1004495714
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 52
Provozovna Americká 2777, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1004496711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 53
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1004496761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004496613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004496702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny 1004496583
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna Chomutovská 210, Klášterec nad Ohří 431 51
Identifikační číslo provozovny 1004496257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna Bělohorská 4492/161, Brno 636 00
Identifikační číslo provozovny 1004496559
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna Cimburkova 593/4, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1004496605
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1004496729
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna Slezská 3505, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496150
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 63
Provozovna Lidická 3341/137, Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny 1004496524
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 64
Provozovna Husova 438 01 Žatec
Identifikační číslo provozovny 1004496567
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.11.2011
Provozovna č. 65
Provozovna Podkrušnohorská 436 01 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1004686030
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 66
Provozovna Chebská 353 01 Mariánské Lázně
Identifikační číslo provozovny 1004686048
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 67
Provozovna Bílkova 270, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1004762976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2011
Provozovna č. 68
Provozovna Havlíčkova 1842, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1004811225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.12.2011
Provozovna č. 69
Provozovna 664 91 Ivančice
Identifikační číslo provozovny 1004927576
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 26.1.2012
Provozovna č. 70
Provozovna Petržílkova 2706/30, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1005174822
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 71
Provozovna Dukelská 742 42 Šenov u Nového Jičína
Identifikační číslo provozovny 1005174814
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.3.2012
Provozovna č. 72
Provozovna Divadelní 603/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1005403775
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.4.2012
Provozovna č. 73
Provozovna 539 73 Skuteč
Identifikační číslo provozovny 1005658005
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 6.6.2012
Provozovna č. 74
Provozovna Sportovní 1699, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1005658081
Zahájení provozování 14.6.2012
Provozovna č. 75
Provozovna 664 61 Rajhrad
Identifikační číslo provozovny 1005677913
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 7.6.2012
Provozovna č. 76
Provozovna Mělnická 395, Líbeznice 250 65
Identifikační číslo provozovny 1005678375
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2012
Provozovna č. 77
Provozovna 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1008322661
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.7.2012
Provozovna č. 78
Provozovna Sokolovská 968/189, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1008355127
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2012
Provozovna č. 79
Provozovna Brněnská 514/13, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1008465909
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.10.2012
Provozovna č. 80
Provozovna Sportovců 253 01 Hostivice
Identifikační číslo provozovny 1008465895
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.9.2012
Provozovna č. 81
Provozovna 541 01 Trutnov
Identifikační číslo provozovny 1008531987
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.10.2012
Provozovna č. 82
Provozovna Velenická 72/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1009326325
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2013
Provozovna č. 83
Provozovna Bělocerkevská 1305/34, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004497164
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 84
Provozovna Mukařovského 2590/2, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004496222
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2007
Provozovna č. 85
Provozovna Děčínská 246, Benešov nad Ploučnicí 407 22
Identifikační číslo provozovny 1004495871
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 86
Provozovna Obchodní 879, Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny 1004497083
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.11.2008
Provozovna č. 87
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1004495404
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.1999
Provozovna č. 88
Provozovna Olbrachtova 808/2, Liberec 460 15
Identifikační číslo provozovny 1004495790
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 89
Provozovna Konečná 441/25, Držovice 796 07
Identifikační číslo provozovny 1004495501
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2001
Provozovna č. 90
Provozovna Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1004495617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2004
Provozovna č. 91
Provozovna V Kasárnách 1019, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1004495668
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.9.2005
Provozovna č. 92
Provozovna Novodvorská 994/138, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1004495749
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.3.2006
Provozovna č. 93
Provozovna Domoradická 299, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1004496508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2008
Provozovna č. 94
Provozovna Radlická 233/1, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004496052
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 95
Provozovna Železničářů 1303/8, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1004495528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.2002
Provozovna č. 96
Provozovna Rokycanská 1385/130, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.7.2000
Provozovna č. 97
Provozovna Krajinská 251/16, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1004497199
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.5.2009
Provozovna č. 98
Provozovna Šumperská 527, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1004496338
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2007
Provozovna č. 99
Provozovna Vídeňská 100/117, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1004495994
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 100
Provozovna Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1004495536
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.8.2002
Provozovna č. 101
Provozovna Na Výsluní 1368 277 11 Neratovice
Identifikační číslo provozovny 1004495757
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 102
Provozovna Sklářská 333, Sázava 285 06
Identifikační číslo provozovny 1004497148
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2009
Provozovna č. 103
Provozovna Brandlova 1640/2, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497008
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.2008
Provozovna č. 104
Provozovna Dr. E. Beneše 642, Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny 1004495706
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2005
Provozovna č. 105
Provozovna Tř. T. G. Masaryka 830, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1004495919
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 106
Provozovna Sídliště Za Chlumem 822, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1004495951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 107
Provozovna Smetanovy sady 2152 431 11 Jirkov
Identifikační číslo provozovny 1004496125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2006
Provozovna č. 108
Provozovna Nádražní 228/2, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1004497091
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.11.2008
Provozovna č. 109
Provozovna Pražská 2494/15, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1004495676
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.10.2005
Provozovna č. 110
Provozovna Italská 705, Milovice 289 24
Identifikační číslo provozovny 1004496974
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 12.7.2008
Provozovna č. 111
Provozovna U Vodojemu 992, Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny 1004496095
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 112
Provozovna Chebská 370/81, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1004495579
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2003
Provozovna č. 113
Provozovna 495, Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny 1004495927
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 114
Provozovna Myslibořská 299, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1004497041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.2008
Provozovna č. 115
Provozovna Nádražní 2590, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1004496109
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.10.2006
Provozovna č. 116
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1004496061
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 117
Provozovna Moskevská 466/82, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004497156
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2009
Provozovna č. 118
Provozovna Brněnská 1825/23, Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny 1004496010
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 119
Provozovna Veltruská 815, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1004495722
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.11.2005
Provozovna č. 120
Provozovna Černokostelecká 2270/22, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004496362
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2008
Provozovna č. 121
Provozovna Masarykova 873, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1004497024
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2008
Provozovna č. 122
Provozovna 28. října 985/14, Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny 1004495633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2005
Provozovna č. 123
Provozovna Seifertova 574, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1004495803
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 124
Provozovna Mendelova 665/13, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1004497121
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.12.2008
Provozovna č. 125
Provozovna Rudolická 1706/4, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004496745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.6.2003
Provozovna č. 126
Provozovna Zámecká 1100, Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny 1004495820
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 127
Provozovna Písečná 5376, Chomutov 430 04
Identifikační číslo provozovny 1004495773
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 128
Provozovna Třeboňská 1002/91, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1004495846
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 129
Provozovna Alešova 3083, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny 1004496249
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2007
Provozovna č. 130
Provozovna Novinářská 3178/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1004496036
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 131
Provozovna Palackého nám. 30, Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny 1004497130
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.12.2008
Provozovna č. 132
Provozovna Žežická 598, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1004497105
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 133
Provozovna Mohylová 1139/55, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1004495960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 134
Provozovna Teplická 345, Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny 1004495765
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 135
Provozovna 269 01 Rakovník
Identifikační číslo provozovny 1004497229
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.5.2009
Provozovna č. 136
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1004497172
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.5.2009
Provozovna č. 137
Provozovna Táborská 2024, Černošice 252 28
Identifikační číslo provozovny 1004496290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.9.2007
Provozovna č. 138
Provozovna Národní 63/26, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004495412
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.1999
Provozovna č. 139
Provozovna Obchodní 663, Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny 1004495862
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 140
Provozovna Mečová 695/2, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1004497067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2008
Provozovna č. 141
Provozovna Prodloužená 807, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1004495510
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2001
Provozovna č. 142
Provozovna Hradecká 1141, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1004495684
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2005
Provozovna č. 143
Provozovna Husova 661, Mimoň 471 24
Identifikační číslo provozovny 1004495897
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 144
Provozovna Frýdecká 77, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004496141
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2006
Provozovna č. 145
Provozovna Milady Horákové 116/109, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1004497032
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2008
Provozovna č. 146
Provozovna Dukelská 435/13, Litovel 784 01
Identifikační číslo provozovny 1004496966
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 17.7.2008
Provozovna č. 147
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1004496044
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2006
Provozovna č. 148
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1004497237
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.2.2009
Provozovna č. 149
Provozovna Netroufalky 770/14, Brno 625 00
Identifikační číslo provozovny 1004497113
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2008
Provozovna č. 150
Provozovna J. Boreckého 1590, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1004495978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2006
Provozovna č. 151
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1004496117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.10.2006
Provozovna č. 152
Provozovna Velehradská 3254/105, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1004496630
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.6.2006
Provozovna č. 153
Provozovna Rudolická 1214, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004495692
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2005
Provozovna č. 154
Provozovna Neklanova 2693, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1004495838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 155
Provozovna Jablunkovská 2041/38, Český Těšín 737 01
Identifikační číslo provozovny 1004496303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2007
Provozovna č. 156
Provozovna Kojetínská 3133/10, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1004495650
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2005
Provozovna č. 157
Provozovna Vodárenská 3653, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1004495609
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2004
Provozovna č. 158
Provozovna Skálova 92, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1004495935
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 159
Provozovna Nová 1016, Horní Slavkov 357 31
Identifikační číslo provozovny 1004496494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.5.2008
Provozovna č. 160
Provozovna Bořkovská 574, Semily 513 01
Identifikační číslo provozovny 1004495811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 161
Provozovna 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo provozovny 1004497202
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.5.2009
Provozovna č. 162
Provozovna Hegerova 1120, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1004496265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.9.2007
Provozovna č. 163
Provozovna Pražská 814/23, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1004497059
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2008
Provozovna č. 164
Provozovna Cihlářská 1516, Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny 1004496486
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.6.2008
Provozovna č. 165
Provozovna Rybářská 2481, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1004495641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2005

Živnost č. 7 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Mlýnská 1927, Tišnov 666 01
Identifikační číslo provozovny 1011026520
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Chrudichromská 2454/3, Boskovice 680 01
Identifikační číslo provozovny 1011077621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Makovského 1330/34, Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny 1004497253
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Arbesovo náměstí 275/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004497261
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Osecká 1317, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1004497270
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Nuselská 1418/51, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497288
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 8.8.2009
Provozovna č. 7
Provozovna 275, Zápy 250 01
Identifikační číslo provozovny 1004497296
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 8
Provozovna Jáchymovská 363 01 Ostrov
Identifikační číslo provozovny 1004497300
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.9.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Svobodova 1961/1, Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny 1004497318
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Cukrovarská 786/69, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1004497326
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Dr.Milady Horákové 10, Chrudim 537 03
Identifikační číslo provozovny 1004497334
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.11.2009
Provozovna č. 12
Provozovna nám. Jana Masaryka 2735, Kladno 272 04
Identifikační číslo provozovny 1004497342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Jabloňová 3000/15, Praha 106 00
Identifikační číslo provozovny 1004497351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Chebská 352 01 Aš
Identifikační číslo provozovny 1004497369
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 3.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Hrádecká 342 01 Sušice
Identifikační číslo provozovny 1004497377
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 21.1.2010
Provozovna č. 16
Provozovna Koněvova 1685/110, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004497385
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2010
Provozovna č. 17
Provozovna náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1004497393
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.2.2010
Provozovna č. 18
Provozovna 357 35 Chodov
Identifikační číslo provozovny 1004497415
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.5.2010
Provozovna č. 19
Provozovna Okružní 258 01 Vlašim
Identifikační číslo provozovny 1000187721
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 20
Provozovna V Kaštánkách 289 11 Pečky
Identifikační číslo provozovny 1000332586
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 5.8.2010
Provozovna č. 21
Provozovna Masarykovo náměstí 25, Bělá pod Bezdězem 294 21
Identifikační číslo provozovny 1000332560
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.7.2010
Provozovna č. 22
Provozovna Vrchlického 830/41, Liberec 460 14
Identifikační číslo provozovny 1000332578
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.8.2010
Provozovna č. 23
Provozovna 1. máje 357 09 Habartov
Identifikační číslo provozovny 1000434630
Zahájení provozování 19.8.2010
Provozovna č. 24
Provozovna Palackého 520, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000851796
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2010
Provozovna č. 25
Provozovna Kvítková 4352, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000851800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.9.2010
Provozovna č. 26
Provozovna 385 01 Vimperk
Identifikační číslo provozovny 1000851818
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 2.9.2010
Provozovna č. 27
Provozovna Farského 4732, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1001155203
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2010
Provozovna č. 28
Provozovna Nádražní 257 22 Čerčany
Identifikační číslo provozovny 1001168917
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 23.9.2010
Provozovna č. 29
Provozovna Marie Majerové 2241, Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny 1001931513
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.11.2010
Provozovna č. 30
Provozovna Dráby 936, Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny 1002207657
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2010
Provozovna č. 31
Provozovna Hejnická 1136, Frýdlant 464 01
Identifikační číslo provozovny 1002392845
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.2010
Provozovna č. 32
Provozovna Sokolovská 2164, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1002394511
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2010
Provozovna č. 33
Provozovna 785 01 Šternberk
Identifikační číslo provozovny 1002800315
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 34
Provozovna Špitálské náměstí 3517/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1002800307
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.1.2011
Provozovna č. 35
Provozovna Sjednocení 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny 1002800323
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.1.2011
Provozovna č. 36
Provozovna Husova 551 01 Jaroměř
Identifikační číslo provozovny 1002851688
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 10.2.2011
Provozovna č. 37
Provozovna Táborská 619/46, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003286712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.3.2011
Provozovna č. 38
Provozovna Jana Buchara 986, Jilemnice 514 01
Identifikační číslo provozovny 1003364993
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2011
Provozovna č. 39
Provozovna 1. máje 1043, Zruč nad Sázavou 285 22
Identifikační číslo provozovny 1003387926
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 19.4.2011
Provozovna č. 40
Provozovna náměstí 14. října 83/15, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1003567231
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 41
Provozovna Na pískách 1815/29, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1003567240
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.5.2011
Provozovna č. 42
Provozovna Jiřího Trnky 73, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1003567266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2011
Provozovna č. 43
Provozovna Nádražní 747, Kdyně 345 06
Identifikační číslo provozovny 1003780075
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.5.2011
Provozovna č. 44
Provozovna Sportovní 1610, Pohořelice 691 23
Identifikační číslo provozovny 1003889514
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.2011
Provozovna č. 45
Provozovna Hlavní 345, Sulice 251 68
Identifikační číslo provozovny 1003943616
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.6.2011
Provozovna č. 46
Provozovna Prokopova 2859/7, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1004046545
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.2011
Provozovna č. 47
Provozovna Tyršova 684, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1004046553
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2011
Provozovna č. 48
Provozovna Osvobození 540, Stochov 273 03
Identifikační číslo provozovny 1004131852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.7.2011
Provozovna č. 49
Provozovna Roztylské náměstí 2772/44, Praha 141 00
Identifikační číslo provozovny 1004495218
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2011
Provozovna č. 50
Provozovna Finská 600/2, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1004623488
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.2011
Provozovna č. 51
Provozovna Starodubečská 400/16, Praha 107 00
Identifikační číslo provozovny 1004629699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 52
Provozovna Toušeňská 2042, Čelákovice 250 88
Identifikační číslo provozovny 1004629711
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 27.10.2011
Provozovna č. 53
Provozovna Rudolická 1706/4, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1004496745
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 54
Provozovna Zámecká 1100, Šluknov 407 77
Identifikační číslo provozovny 1004495820
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 55
Provozovna Rybářská 2481, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1004495641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 56
Provozovna Americká 2777, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1004496711
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 57
Provozovna Rašínova třída 1669, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1004496761
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 58
Provozovna Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1004496753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011
Provozovna č. 59
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1004496613
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 60
Provozovna Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1004496702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 61
Provozovna Dr. Hajného 1274 389 01 Vodňany
Identifikační číslo provozovny 1004496583
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 62
Provozovna Kafkova 483 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1004496885
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.11.2011
Provozovna č. 63