Firma TES Praha, a.s. IČO 45272549


TES Praha, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TES Praha, a.s. (45272549) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Svornosti 811/30, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. TES Praha, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o TES Praha, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TES Praha, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TES Praha,a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TES Praha, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TES Praha, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1443
IČO (identifikační číslo osoby) 45272549
Jméno TES Praha, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Valná hromada konaná dne 9.12.2005 v souladu se Stanovami společnosti a obchodním zákoníkem přijala kvalifikovanou většinou následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: - důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let - plně splacený základní kapitál společnosti se snižuje z částky 18,159.000,- Kč o 13,619.250,- Kč na 4,539.750,- Kč - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty předchozích let a bude zaúčtována na účet číslo 429011 - snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech 18.159 ks kmenových neregistrovaných akcií společnosti znějících na majitele, v listinné podobě, a to ze stávající jmenovité hodnoty 1.000,- Kč o 750,- Kč na 250,- K č nové jmenovité hodnoty - snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii - představenstvo společnosti je povinno uveřejnit výzvu k předložení listinných akcií za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty z důvodu snížení jejich jmenovité hodnoty ve lhtůě 30 dnů od právní moci zápisu snížení základního kapitálu do obch odního rejstříku, a to způsobem určeným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady. Lhůta pro předložení listinných akcií činí 30 dnů od uveřejnění výzvy - ukládá se představenstvu společnosti rozhodnout o technice vyznačení nižší jmenovité hodnoty na akcie společnosti - ukládá se představenstvu společnosti dále postupovat podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku 10.1.2006 - 8.3.2006
Na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 31,1,2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 5.000.000,-Kč za těchto podmínek: a) důvody zvýšení základního jmění : zajištění zdrojů pro další investiční činnost a rozvoj společnosti b) způsob zvýšení základního jmění: upsáním nových akcií se zveřejněním výzvy k upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů k upisování nových akcií dle § 204a obchodního zákoníku c) částka, o níž se základní jmění zvyšuje činí 5.000.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku tohoto zvýšení základního jmění, a to max. do výše 6.500.000,- Kč d) počet nově vydaných akcií: 5.000 kusů e) druh nově vydaných akcií: kmenové f) podoba upisovaných akcií: jako zaknihované cenné papíry g) forma nově vydaných akcií: na majitele h) jmenovitá hodnota nově vydaných akcií činí při jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč částku ve výši 5.000.000,- Kč ch) emisní kurz upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie, tedy emisní ážio je nulové i) místo pro vykonání přednostního práva: Rybná 14, Praha 1, 1. patro, od pondělí do pátku od 9.00 hodin do 15.00 hodin j) lhůta pro vykonání přednostního práva: dva týdny ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Usnesení zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Dosavadní akcionáři mohou upsat akcie v poměru jedna nově upisovaná akcie na tři dosavadní akcie. Upisovatel na základě přednostního práva může upsat akcie do dvou týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, při úpisu je upisovatel povinen splatit alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty na účet č. 300102893/0300 vedeného u ČSOB Praha, Na příkopě 14, zbytek do jednoho roku ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku j) na tři stávající akcie společnosti lze upsat jednu novou akcii k) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva: viz body e) až ch) l) akcie, které nebudou ve lhůtě upsány s využitím přednostního práva, budou do jednoho týdne po uplynutí této lhůty na základě veřejné výzvy nabídnuty k úpisu veřejnosti. Na základě veřejné výzvy mohou upisovat i dosavadní akcionáři, kteří nevyužili svého práva k přednostnímu úpisu. Upisovatel na základě veřejné výzvy k úpisu akcií může upsat akcie nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Při úpisu je upisovatel povinen splatit alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty na účet č. 300102893/0300 vedeného u ČSOB Praha, Na příkopě 14, zbytek do jednoho roku ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání úpisu na základě veřejné výzvy je Rybná 14, Praha 1, 1. patro od pondělí do pátku od 9.00 hodin do 15.00 hodin. 23.8.2000 - 20.2.2001
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle §172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jme- nování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Základní jmění společnosti: Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku TES Pra- ha, s.p. 1.5.1992

Aktuální kontaktní údaje TES Praha, a.s.

Kapitál TES Praha, a.s.

zakladni jmění 4 539 750 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2006
zakladni jmění 18 159 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.5.2002 - 8.3.2006
zakladni jmění 18 159 000 Kč
Splaceno 80%
Platnost od - do 20.2.2001 - 3.5.2002
zakladni jmění 13 159 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 20.2.2001

Akcie TES Praha, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 250 Kč 18 159 8.3.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 18 159 20.2.2001 - 8.3.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 13 159 1.5.1992 - 20.2.2001

Sídlo TES Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Svornosti 811/30 , Praha 150 00 14.4.2005
Adresa Wenzigova 1861/7 , Praha 120 00 1.5.1992 - 14.4.2005

Předmět podnikání TES Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování software 7.11.2000
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 7.11.2000
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.1.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.1.1994
vyučování v oboru cizích jazyků - angličtina, němčina 19.1.1994 - 7.11.2000
zprostředkovatelská činnost v oblasti cestovního ruchu (nejedná se o činnost CK) 19.1.1994 - 7.11.2000
poradenská a publikační činnost 1.5.1992 - 19.1.1994
činnost charakteru odborných služeb pro organizace a jednotlivce. 1.5.1992 - 19.1.1994
výchovně vzdělávací a školící činnost 1.5.1992 - 19.1.1994

vedení firmy TES Praha, a.s.

Statutární orgán TES Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to osobou předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: a) předseda nebo místopředseda představenstva nebo b) předseda dozorčí rady a jeden další její člen, a to výhradně ve věcech svěřených obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti k projednávání a rozhodování dozorčí radě, c) člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. 8.7.1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: a) předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva b) předseda nebo místopředseda dozočí rady společně s jedním jejím dalším členem, a to v záležitostech svěřených obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti projednání a rozhodování dozorčí radě c) nebo člen představenstva v rozsahu svého zmocnění 19.1.1994 - 8.7.1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 19.1.1994
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pokorný 26.10.2013
Vznik členství 28.11.2007
Vznik funkce 28.11.2007
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Sležek 1.5.1992 - 19.1.1994
Adresa: Platónova 3283/18 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Černý 19.1.1994 - 19.1.1994
Adresa: Jofkova 3156 , Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Janoušek CSc. 1.5.1992 - 28.7.1995
Adresa: Pujmanové 877/35 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Jiří Lstibůrek 1.5.1992 - 28.7.1995
Adresa: Kafkova 527/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Červený CSc. 19.1.1994 - 28.7.1995
Adresa: Jordana Jovkova 3256/11 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Milan Ceplecha 19.1.1994 - 28.7.1995
Adresa: Suchý vršek 2124/29 , Praha 158 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Štípek 19.1.1994 - 28.7.1995
Adresa: Vrchlického 755/7 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Předseda představenstva Ing. Petr Veselský 28.7.1995 - 8.7.1997
Adresa: Studentská 2581 , Mělník 276 01
Místopředseda představenstva Ing. Marcela Gajdová 28.7.1995 - 8.7.1997
Adresa: 119 , Zašová 756 51
Člen představenstva Ing. Ondřej Hradil 28.7.1995 - 8.7.1997
Adresa: Partyzánská 903 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Člen přestavenstva Ing. Petr Vavřinek 28.7.1995 - 8.7.1997
Adresa: nám. Přátelství 2802/3 , Tábor 390 05
Člen představenstva Ing. Petr Ferkl 28.7.1995 - 8.7.1997
Adresa: Ostravská 621 , Praha 199 00
člen Ing. Tomáš Pokorný 8.7.1997 - 8.7.1997
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
člen Ing. Vladimír Prágl 8.7.1997 - 7.11.2000
Adresa: Verdunská 724/25 , Praha 160 00
místopředseda Ing. Tomáš Pokorný 8.7.1997 - 7.11.2000
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
předseda Dipl.Kfm. Michal Flek 8.7.1997 - 7.11.2000
Adresa: Liliová 247/10 , Praha 110 00
místopředseda Ing. Tomáš Pokorný 7.11.2000 - 6.3.2003
Zánik členství 19.8.2001
Zánik funkce 19.8.2001
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
předseda Dipl.Kfm. Michal Flek 7.11.2000 - 6.3.2003
Zánik členství 25.2.2002
Zánik funkce 25.2.2002
Adresa: Pohořelec 111/25 , Praha 118 00
člen JUDr. Zdenka Pokorná 7.11.2000 - 10.1.2006
Vznik členství 11.8.2000
Zánik členství 11.11.2005
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
předseda Dipl. Kfm. Michal Flek 6.3.2003 - 10.1.2006
Vznik členství 28.5.2002
Vznik funkce 5.6.2002
Adresa: Pohořelec 111/25 , Praha 118 00
místopředseda Ing. Tomáš Pokorný 6.3.2003 - 17.3.2009
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 28.8.2007
Vznik funkce 5.6.2002
Zánik funkce 28.8.2007
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
předseda Dipl. Kfm. Michal Flek 10.1.2006 - 17.3.2009
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 28.8.2007
Vznik funkce 5.6.2002
Zánik funkce 28.8.2007
Adresa: Oddělená 2391/1 , Praha 169 00
člen JUDr. Zdenka Pokorná 10.1.2006 - 14.4.2009
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 3.3.2009
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pokorný 17.3.2009 - 26.10.2013
Vznik členství 28.11.2007
Vznik funkce 28.11.2007
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
předseda představenstva Dipl. Kfm. Michal Flek 17.3.2009 - 24.2.2015
Vznik členství 28.11.2007
Vznik funkce 28.11.2007
Adresa: Oddělená 2391/1 , Praha 169 00
předseda představenstva Dipl. Kfm. Michal Flek 24.2.2015 - 3.10.2018
Vznik členství 28.11.2007
Zánik členství 11.6.2018
Vznik funkce 28.11.2007
Zánik funkce 11.6.2018
Adresa: Dvouletky 2720/209 , Praha 100 00

Dozorčí rada TES Praha, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Ivan Regal 10.1.2006
Vznik členství 9.12.2005
Adresa: Lipová 473 , Velké Popovice 251 69
člen Ing. Lenka Stránská 15.7.2015
Vznik členství 9.12.2005
Adresa: Ovčárská 421/1 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Jarmila Kozová 16.7.2015
Vznik členství 28.11.2007
Adresa: 236 , Karlštejn 267 18
Člen Ing. Ludmila Synková 1.5.1992 - 9.2.1993
Adresa: Sýkovecká 159/21 , Praha 198 00
Člen Ing. Iva Fialová 1.5.1992 - 19.1.1994
Adresa: Milady Horákové 853/80 , Praha 170 00
Člen Ing. Olga Hlaváčková CSc. 1.5.1992 - 19.1.1994
Adresa: Antonínská 424/8 , Praha 170 00
Člen Václav Poledno 19.1.1994 - 19.1.1994
Adresa: Londýnská 22 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Člen PhDr. Vlastimil Šindýlek 19.1.1994 - 28.7.1995
Adresa: Dr. Horákové 384/45 , Poděbrady 290 01
Člen Ing. Václav Poledno 19.1.1994 - 28.7.1995
Adresa: Londýnská 22 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Člen Ing. Drahomíra Voříšková 9.2.1993 - 8.7.1997
Adresa: Rajmonova 119 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Člen Ing. Roman Hruška 28.7.1995 - 8.7.1997
Adresa: Lesenská 547 , Praha 8 Česká republika
Člen Ing. Irena Janíková 28.7.1995 - 8.7.1997
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
Člen Ing. Irena Buřilová 8.7.1997 - 8.7.1997
Adresa: Kodaňská 875/44 , Praha 101 00
člen Ing. Jan Klepiš 8.7.1997 - 31.3.1999
Adresa: Zálešná II 3401 , Zlín 760 01
předseda JUDr. Zdenka Pokorná 8.7.1997 - 7.11.2000
Adresa: Fráni Šrámka 1918/36 , Praha 150 00
člen Ing. Pavel Chýňava 31.3.1999 - 7.11.2000
Adresa: Kolínská 1743/8 , Praha 130 00
člen Mgr. Helena Fleková 8.7.1997 - 6.3.2003
Zánik členství 25.2.2002
Adresa: Krolmusova 425/48 , Praha 163 00
předseda Wernher H. Behrendt Dat.nar.23.12.1944 7.11.2000 - 10.1.2006
Vznik členství 11.8.2000
Zánik členství 11.11.2005
Vznik funkce 14.8.2000
Zánik funkce 11.11.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
Silbergrundstrasse 7, 8700 Küsnacht ZH
člen Ing. Ivan Regal 7.11.2000 - 10.1.2006
Vznik členství 26.7.2000
Zánik členství 26.10.2005
Adresa: Na Břehu 414 , 387 11 Katovice Česká republika
člen Mgr. Helena Fleková 6.3.2003 - 17.3.2009
Vznik členství 28.5.2002
Zánik členství 28.8.2007
Adresa: Pohořelec 111/25 , Praha 118 00
člen Ing. Lenka Stránská 10.1.2006 - 15.7.2015
Vznik členství 9.12.2005
Adresa: Foersterova 1248/16 , Karlovy Vary 360 01
člen dozorčí rady Jarmila Kozová 17.3.2009 - 16.7.2015
Vznik členství 28.11.2007
Adresa: 236 , Karlštejn 267 18

Sbírka Listin TES Praha, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1443/SL 42 účetní závěrka [2010] vzz Městský soud v Praze 31.12.2010 29.8.2014 4.11.2014 2
B 1443/SL 41 účetní závěrka [2010] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 29.8.2014 4.11.2014 4
B 1443/SL 40 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 29.8.2014 4.11.2014 15
B 1443/SL 39 účetní závěrka [2011] vzz Městský soud v Praze 31.12.2011 29.8.2014 4.11.2014 2
B 1443/SL 38 účetní závěrka [2011] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 29.8.2014 4.11.2014 4
B 1443/SL 37 účetní závěrka [2011] příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 29.8.2014 4.11.2014 8
B 1443/SL 36 účetní závěrka [2013] vzz Městský soud v Praze 31.12.2013 29.8.2014 4.11.2014 2
B 1443/SL 35 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 29.8.2014 4.11.2014 9
B 1443/SL 34 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 29.8.2014 4.11.2014 2
B 1443/SL 33 účetní závěrka [2012] vzz Městský soud v Praze 31.12.2012 29.8.2014 4.11.2014 2
B 1443/SL 32 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 29.8.2014 4.11.2014 2
B 1443/SL 31 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 29.8.2014 4.11.2014 8
B 1443/SL 30 účetní závěrka -příloha,výroční zpráva-r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 27.10.2010 15
B 1443/SL 29 účetní závěrka r.2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 27.10.2010 2
B 1443/SL 28 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 27.10.2010 4
B 1443/SL 25 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 28.11.2007 24.4.2009 2
B 1443/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.11.2007 24.4.2009 4
B 1443/SL 23 výroční zpráva + příloha za r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.4.2008 5.5.2008 15
B 1443/SL 22 účetní závěrka - VZaZ za r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.4.2008 5.5.2008 2
B 1443/SL 21 účetní závěrka - rozvaha za r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.4.2008 5.5.2008 2
B 1443/SL 20 ostatní výroč.zpr. a příloha k ÚZ 2006 Městský soud v Praze 26.3.2007 25.5.2007 25.5.2007 0
B 1443/SL 19 účetní závěrka 2006 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 25.5.2007 25.5.2007 0
B 1443/SL 18 účetní závěrka 2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 25.5.2007 25.5.2007 0
B 1443/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 13.4.2006 14.4.2006 0
B 1443/SL 16 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 9.12.2005 23.1.2006 0
B 1443/SL 15 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 9.12.2005 23.1.2006 0
B 1443/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 16.5.2005 21
B 1443/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 12.11.2004 30
B 1443/SL 11 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 2.11.2004 12.11.2004 5
B 1443/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,audit.zpráva,příloha Městský soud v Praze 16.5.2002 20.3.2003 0
B 1443/SL 8 ostatní, podpisové vzory +zápis představenstva, ČP Městský soud v Praze 5.6.2002 20.3.2003 0
B 1443/SL 10 ostatní vztahy s propoj.osobami Městský soud v Praze 15.4.2002 20.3.2003 0
B 1443/SL 7 výroční zpráva - rok 2000 Městský soud v Praze 28.11.2001 12.12.2001 0
B 1443/SL 6 účetní závěrka -zpráva auditora,rok 2000 Městský soud v Praze 27.11.2001 4.12.2001 0
B 1443/SL 5 účetní závěrka -zpráva auditora 97/98/99 Městský soud v Praze 20.11.2000 0
B 1443/SL 4 zakladatelské dokumenty -stanovy+změna stanov/1s./ Městský soud v Praze 11.8.2000 20.11.2000 0
B 1443/SL 1 účetní závěrka r.1996,1997 Městský soud v Praze 13.10.1997 0
B 1443/SL 2 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TES Praha,a.s.

IČO (identifikační číslo) 45272549
Jméno TES Praha,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo TES Praha,a.s.

Živnosti a provozovny TES Praha,a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,

  • Poskytování software

  • Pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Svornosti 811/30, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1005753407
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,

  • Poskytování software

  • Pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování 28.8.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Wenzigova 1861/7, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1007473835
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování 20.4.1993

Živnost č. 2 Vyučování v oboru cizích jazyků - angličtina,němčina

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 23.8.2000

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 23.8.2000

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání odborných kurzů,školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TES Praha,a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Pokorný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TES Praha, a.s.

IČO: 45272549
Firma: TES Praha, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo TES Praha, a.s.

Sídlo: Svornosti 811/30, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image