Firma TERMIZO a.s. IČO 64650251


TERMIZO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TERMIZO a.s. (64650251) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec 460 07. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1996 a je stále aktivní. TERMIZO a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o TERMIZO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TERMIZO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TERMIZO a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TERMIZO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TERMIZO a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 793
IČO (identifikační číslo osoby) 64650251
Jméno TERMIZO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.2.1996
Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zcela podřizuje zákonu o obchodních korporacích, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obc hodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. 30.10.2015
Počet členů statutárního orgánu: 2 6.3.2014 - 23.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 6.3.2014 - 23.10.2014
Valná hromada společnosti schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.500.000,-Kč(slovy Dvanáctmilionůpětset- tisíc korun českých) upsáním nových akcií společnosti předem určeným zájemcem a s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů upsat příslušnou část akcií,a to za následujících podmínek: a)částka zvýšení- zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 12.500.000,-Kč (slovy Dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) b)přípustnost upsání v rozsahu přesahujícím navrhované zvýšení základního kapitálu- upisování nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu,tj.nad částku 12.500.000,-Kč (dvanáctmilio- nůpětsettisicí korun českých) se nepřipouští. c) počet,jmenovitá hodnota, druh,forma,podoba upisovaných akcií - základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 1250 (jedentisícdvěstepadesát)kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno,o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (de- settisíc korun českých).(dále jen Nové akcie).Celková jmenovitá hodnota nové emise akcií je 12.500.000,-Kč(slovy dvanáctmilionů- pětsettisíc korun českých) d)vyloučení přednostního práva- přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upsání Nových akcií v důležitém zájmu společnosti a v souladu s rozhodnutím této mimořádné valné hro- mady vylučuje. e)určení osoby zájemce o upsání akcií-všechny Nové akcie upíše předem určený zájemce, a to společnost ČP finanční služby a.s., se sídlem Na Pankráci 1658, 140 21 Praha č,IČ 26117193 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B,vložce 6157 (dále jen Zájemce) f)způsob upsání akcií-upsání Nových akcií Zájemcem bude ve smyslu ust.§203 odst.4 Obch.zák.provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku ve smlouvě o upsání akcií s tím,že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazova- cí podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejtříku. g)lhůta pro upsání akcií-do dvou pracovních dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společ- nosti Zájemce k upsání Nových akcií a zašle mu návrh smlouvy o upsání akcií s tím,že Zájemci bude k upsání(podpisu smlouvy o upsání akcií)poskytnuta lhůta patnácti dnů ode dne doručení ná- vrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že přesný termín podpisu smlouvy o upsání akcií bude dohodnout mezi společností a Zájemcem a v případě, že by k takovéto dohodě nedošlo,může se Zájemce dostavit do místa pro upsání akcií v kterýkoli pracovní den průběhu lhůty,a to v době mezi 8.00 a 15.00 a ve smlouvě o upsání akcií bude stanovena lhůta pěti pracovních dnů pro splacení celého emisního kursu Nových akcií Zájemcem. h)místo pro upsání akcií- Nové akcie společnosti budou upsány (smlouva o upsání akcií bude podepsána)v sídle společnosti na adrese tř.Dr.M.Horákové 115/65,460 06 Liberec. i)výše emisního kursu akcií- emisní kurs každé z Nových akcií se stanoví ve výši 10.000,-Kč(slovy desettisíc korun českých).Celková výše emisního kursu všech Nových akcií činí 12.500.000,-Kč(slovy dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých). j)lhůta pro splacení emisního kursu akcií- emisní kurs Nových akcií je platný ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne upsání Nových akcií(podpisu smlouvy o upsání akcií) k)způsob splacení emisního kursu akcií- emisní kurs Nových akcií bude splacen peněžitým vkladem Zájemce na zvláštní účet společ- nosti č.100 502 6028/2400 u eBanky a.s.Praha,přičemž za splacení se považuje připsání příslušné částky ve prospěch tohoto účtu. 7.5.2003 - 28.8.2003
Akcie jsou kmenové. 12.11.1998 - 13.2.2003

Kapitál TERMIZO a.s.

zakladni jmění 13 890 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.8.2003
zakladni jmění 1 390 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.1998 - 28.8.2003
zakladni jmění 1 390 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.2.1996 - 12.11.1998

Akcie TERMIZO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 389 23.10.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 389 12.5.2014 - 23.10.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 389 28.8.2003 - 12.5.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 139 13.2.2003 - 28.8.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 139 19.2.1996 - 13.2.2003

Sídlo TERMIZO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dr. Milady Horákové 571/56 , Liberec 460 07 12.10.2016
Adresa Dr. Milady Horákové 571/56 , Liberec 460 07 13.2.2003 - 12.10.2016
Adresa Dr. Milady Horákové 115/65 , Liberec 460 07 12.11.1998 - 13.2.2003
Adresa Palachova 504/7 , Liberec 460 01 19.2.1996 - 12.11.1998

Předmět podnikání TERMIZO a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.10.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 9.8.2007 - 25.10.2010
provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu 8.3.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.2.2003
výroba tepla 13.2.2003
výroba elektřiny 13.2.2003
nakládání s odpady 13.2.2003 - 25.10.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady 19.2.1996 - 13.2.2003

vedení firmy TERMIZO a.s.

Statutární orgán TERMIZO a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Představenstvo navenek zastupují jeho členové samostatně. Při podepisování za společnost připojí člen představenstva k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis. 30.10.2015
Za společnost jedná představenstvo; představenstvo navenek zastupují dva jeho členové společně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva. 23.10.2014 - 30.10.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo navenek jménem společnosti jednají dva jeho členové společně. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva. 7.8.2013 - 23.10.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti samostatně. Společnost může zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 25.10.2010 - 7.8.2013
Jménem společnosti jednají společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva. V případě udělení prokury je oprávněn každý prokurista jednat samostatně. Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. Prokurista navíc připojí dodatek označující prokuru. 8.3.2004 - 25.10.2010
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. V případě udělení prokury prokurista samostatně. Podepisovat se děje za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva nebo prokurista svůj podpis s uvedením funkce. 13.2.2003 - 8.3.2004
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva. V případě udělení prokury, prokurista, resp. předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování se děje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva nebo prokurista svůj podpis s uvedením funkce. 14.1.2000 - 13.2.2003
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva svůj podpis. 19.2.1996 - 14.1.2000
předseda představenstva Ing. Pavel Bernát 1.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Vznik funkce 3.1.2017
Adresa: Vizovická 311 , Liberec 460 08
místopředseda představenstva Petr Heincl 18.10.2017
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 3.10.2016
Adresa: Názovská 3253/4 , Praha 100 00
Člen představenstva JUDr. Jiří Kozák 19.2.1996 - 28.11.1996
Adresa: Květnové revoluce 324/13 , Liberec 460 01
Člen představenstva Doc.ing. Jaroslav Hyžík 19.2.1996 - 12.11.1998
Adresa: U Uranie 1346/15 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Milan Faltus 19.2.1996 - 12.11.1998
Adresa: Tichá 557 , Hrádek nad Nisou 463 34
Člen představenstva Jindřich Prokš 28.11.1996 - 12.11.1998
Adresa: Kominická 601/3 , Liberec 460 01
Člen představenstva František Nyč 19.2.1996 - 14.1.2000
Adresa: Nad Kyselkou 648 , Liberec 463 11
Člen představenstva RNDr. Zdeněk Kadlas 19.2.1996 - 14.1.2000
Adresa: Haškova 978/24 , Liberec 460 06
Člen představenstva Antonín Samek 19.2.1996 - 14.1.2000
Adresa: Mánesova 567 , Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Člen představenstva Jindřich Prokš 12.11.1998 - 14.1.2000
Adresa: Hvězdná 483/5 , Liberec 460 05
Člen představenstva Ing. Jiří Kittner 14.1.2000 - 13.2.2003
Zánik členství 25.7.2000
Adresa: Vřesová 119 , Liberec 460 15
Člen představenstva Ing. Josef Nadrchal 14.1.2000 - 13.2.2003
Zánik členství 21.1.2000
Adresa: Pod Ještědem 289 , Liberec 460 08
Člen představenstva Stanislav Cvrček 14.1.2000 - 13.2.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Zhořelecká 1328/2 , Liberec 460 01
Člen představenstva Ing. Michael Canov 19.2.1996 - 7.5.2003
Vznik členství 23.2.1999
Zánik členství 31.10.2002
Adresa: Střelecký vrch 666 , Chrastava 463 31
Předseda představenstva Ing. Jiří Drda 19.2.1996 - 7.5.2003
Vznik členství 23.2.1999
Zánik členství 31.10.2002
Vznik funkce 23.2.1999
Zánik funkce 31.10.2002
Adresa: Slovanské údolí 237/4 , Liberec 460 14
Místopředseda představenstva Vladimír Kahánek 19.2.1996 - 7.5.2003
Vznik členství 23.2.1999
Zánik členství 31.10.2002
Vznik funkce 23.2.1999
Zánik funkce 31.10.2002
Adresa: Husova 779 , Smržovka 468 51
Člen představenstva Ing. Roman Uzel 14.1.2000 - 7.5.2003
Vznik členství 23.2.1999
Zánik členství 31.10.2002
Adresa: Sametová 717/10 , Liberec 460 06
Člen představenstva MVDr. Petr Krobot 13.2.2003 - 7.5.2003
Vznik členství 25.7.2000
Zánik členství 31.10.2002
Adresa: Wolkerova 275/5 , Liberec 460 15
Člen představenstva Ing. Jiří Kuchař 13.2.2003 - 7.5.2003
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 31.10.2002
Adresa: Na Kačírku 454/13 , Liberec 460 06
předseda představenstva Ing. Libor Táborský 7.5.2003 - 8.3.2004
Vznik členství 31.10.2002
Vznik funkce 31.10.2002
Adresa: Klášterného 255 , Liberec 10 Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Průcha 7.5.2003 - 8.3.2004
Vznik členství 31.10.2002
Zánik členství 1.1.2004
Adresa: Mařanova 333 , Liberec 463 12
člen představenstva Ing. Jiří Drda 7.5.2003 - 1.10.2004
Vznik členství 31.10.2002
Zánik členství 22.4.2004
Adresa: Slovanské údolí 237/4 , Liberec 460 14
předseda představenstva Ing. Libor Táborský 8.3.2004 - 16.3.2007
Vznik členství 31.10.2002
Zánik členství 14.2.2007
Vznik funkce 31.10.2002
Zánik funkce 14.2.2007
Adresa: Klášterského 255/12 , Liberec 460 10
člen představenstva ing. Pavel Bernát 8.3.2004 - 16.3.2007
Vznik členství 1.1.2004
Adresa: Vizovická 311 , Liberec 460 08
člen představenstva Ing. Zbyněk Štěrba 1.10.2004 - 18.12.2009
Vznik členství 22.4.2004
Zánik členství 22.4.2009
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
předseda představenstva Ing. Pavel Bernát 16.3.2007 - 18.12.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 1.1.2009
Vznik funkce 14.2.2007
Zánik funkce 1.1.2009
Adresa: Vizovická 311 , Liberec 460 08
člen představenstva Marek Herold 16.3.2007 - 24.8.2011
Vznik členství 14.2.2007
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: Za kovárnou 422/19 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Štěrba 18.12.2009 - 24.8.2011
Vznik členství 23.4.2009
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
předseda představenstva Ing. Pavel Bernát 18.12.2009 - 6.3.2014
Vznik členství 2.1.2009
Zánik členství 2.1.2014
Vznik funkce 2.1.2009
Zánik funkce 2.1.2014
Adresa: Vizovická 311 , Liberec 460 08
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Pitín 13.8.2013 - 10.8.2016
Vznik členství 18.7.2013
Zánik členství 18.7.2016
Vznik funkce 18.7.2013
Zánik funkce 18.7.2016
Adresa: Kafkova 681/30 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jan Vencour 10.8.2016 - 28.10.2016
Vznik členství 18.7.2016
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Jana Hroudy 492 , Poříčany 289 14
předseda představenstva Ing. Pavel Bernát 6.3.2014 - 1.2.2017
Vznik členství 3.1.2014
Vznik funkce 3.1.2014
Adresa: Vizovická 311 , Liberec 460 08
místopředseda představenstva Petr Heincl 28.10.2016 - 18.10.2017
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 3.10.2016
Adresa: Pod Rapidem 2473/20 , Praha 100 00

Dozorčí rada TERMIZO a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jörg Lüdorf 18.8.2018
Vznik členství 13.6.2018
Vznik funkce 20.7.2018
Adresa: Bussardweg 10 , 752 03 Königsbach-Stein Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Pantůček 18.8.2018
Vznik členství 20.7.2018
Adresa: Věžická 2446 , Praha 193 00
Člen dozorčí rady Ing. Ilja Štěpánek 19.2.1996 - 12.11.1998
Adresa: Soukenická 742/13 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Rittich 19.2.1996 - 12.11.1998
Adresa: Nová Ves 4 , Chrastava Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Roman Uzel 12.11.1998 - 14.1.2000
Adresa: Sametová 717/10 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady Ing. Jiřina Vyštejnová 19.2.1996 - 13.2.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: 143 , Světlá pod Ještědem 463 43
Člen dozorčí rady Ing. Radim Šlapák 12.11.1998 - 13.2.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Na Jezírku 622/17 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Ježek 14.1.2000 - 13.2.2003
Zánik členství 25.7.2000
Adresa: Pod Ještědem 287 , Liberec 460 08
Člen dozorčí rady Ing. Martin Hušek 14.1.2000 - 13.2.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Frimlova 343/37 , Liberec 460 05
Člen dozorčí rady Antonín Samek 14.1.2000 - 13.2.2003
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Mánesova 567 , Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Člen dozorčí rady Tomáš Hasil 13.2.2003 - 7.5.2003
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 31.10.2002
Adresa: Tomanova 803/6 , Liberec 460 14
Člen dozorčí rady Michal Martínek 13.2.2003 - 7.5.2003
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 31.10.2002
Adresa: K vrbě 546/40 , Praha 103 00
Člen dozorčí rady Petr Goldmann 13.2.2003 - 7.5.2003
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 31.10.2002
Adresa: Mařákova 1106 , Litomyšl 570 01
předseda dozorčí rady Ing. Karel Pražák 7.5.2003 - 24.1.2008
Vznik členství 31.10.2002
Zánik členství 31.10.2007
Vznik funkce 31.10.2002
Zánik funkce 31.10.2007
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Řehák 7.5.2003 - 24.1.2008
Vznik členství 31.10.2002
Zánik členství 31.10.2007
Adresa: Olšová 420 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kittner 7.5.2003 - 24.1.2008
Vznik členství 31.10.2002
Zánik členství 31.10.2007
Adresa: Vřesová 119 , Liberec 460 15
předseda dozorčí rady Ing. Karel Pražák 24.1.2008 - 24.8.2011
Vznik členství 15.11.2007
Zánik členství 26.7.2011
Vznik funkce 15.11.2007
Zánik funkce 26.7.2011
Adresa: Otradovická 730/9 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Řehák 24.1.2008 - 24.8.2011
Vznik členství 15.11.2007
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: Jugoslávská 670/7 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kittner 24.1.2008 - 24.8.2011
Vznik členství 15.11.2007
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen dozorčí rady Ing. Václav Hrach Ph.D. 24.8.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 26.7.2011
Adresa: Patočkova 1632/55 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kovářík 24.8.2011 - 7.9.2011
Vznik členství 26.7.2011
Adresa: Československé armády 366 , Odolena Voda 250 70
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Kovářík 7.9.2011 - 25.1.2012
Vznik členství 26.7.2011
Zánik členství 6.12.2011
Vznik funkce 15.8.2011
Zánik funkce 6.12.2011
Adresa: Československé armády 366 , Odolena Voda 250 70
člen dozorčí rady Ing. Jitka Kafková 24.8.2011 - 31.7.2013
Vznik členství 26.7.2011
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Hrach Ph.D. 7.9.2011 - 15.3.2014
Vznik členství 26.7.2011
Zánik členství 12.2.2014
Vznik funkce 15.8.2011
Zánik funkce 12.2.2014
Adresa: Patočkova 1632/55 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Jitka Kafková 31.7.2013 - 15.3.2014
Vznik členství 26.7.2011
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Kafková MBA 15.3.2014 - 27.8.2014
Vznik členství 26.7.2011
Zánik členství 25.7.2014
Vznik funkce 13.2.2014
Zánik funkce 25.7.2014
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Kafková MBA. 27.8.2014 - 1.4.2015
Vznik členství 26.7.2014
Vznik funkce 26.7.2014
Zánik funkce 10.2.2015
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 23.4.2012 - 13.5.2015
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 29.3.2015
Vznik funkce 29.3.2012
Zánik funkce 29.3.2015
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Ing. Jitka Kafková MBA 1.4.2015 - 13.5.2015
Vznik členství 26.7.2014
Zánik členství 11.3.2015
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Žížala 13.5.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 30.3.2015
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Koptík 1.4.2015 - 9.3.2018
Vznik členství 9.2.2015
Zánik členství 9.2.2018
Vznik funkce 10.2.2015
Zánik funkce 9.2.2018
Adresa: Luční 101 , Králův Dvůr 267 01
člen dozorčí rady Ing. Libor Žížala 30.10.2015 - 26.4.2018
Vznik členství 30.3.2015
Zánik členství 30.3.2018
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Koptík 9.3.2018 - 18.6.2018
Vznik členství 10.2.2018
Zánik členství 30.5.2018
Vznik funkce 10.2.2018
Zánik funkce 30.5.2018
Adresa: Luční 101 , Králův Dvůr 267 01
člen dozorčí rady Ing. Libor Žížala 26.4.2018 - 18.6.2018
Vznik členství 31.3.2018
Zánik členství 30.5.2018
Adresa: Vančurova 1389 , Benešov 256 01
člen dozorčí rady Jörg Lüdorf 13.7.2018 - 18.8.2018
Vznik členství 13.6.2018
Adresa: Bussardweg 10 , 752 03 Königsbach-Stein Spolková republika Německo

Prokura TERMIZO a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno František Nyč 14.1.2000 - 13.2.2003
Adresa: Nad Kyselkou 648 , Liberec 463 11
Jméno Ing. Milan Průcha 13.2.2003 - 8.3.2004
Adresa: Mařanova 333 , Liberec 463 12
Jméno ing. Pavel Bernát 8.3.2004 - 25.10.2010
Adresa: Vizovická 311 , Liberec 460 08

Sbírka Listin TERMIZO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 793/SL 126 výroční zpráva [2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2015 29.12.2015 30.12.2015 58
B 793/SL 122 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2015 20.4.2015 15.5.2015 3
B 793/SL 119 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2015 11.3.2015 9.4.2015 2
B 793/SL 118 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2015 11.3.2015 9.4.2015 1
B 793/SL 117 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2014 24.9.2014 6.10.2014 33
B 793/SL 116 notářský zápis NZ 485/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2014 24.9.2014 6.10.2014 39
B 793/SL 115 rozhod. o statut. orgánu zápis zDR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2014 2.9.2014 2.9.2014 3
B 793/SL 114 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2014 2.9.2014 2.9.2014 1
B 793/SL 113 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2014 19.5.2014 19.5.2014 34
B 793/SL 111 notářský zápis NZ 113/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2014 12.5.2014 13.5.2014 11
B 793/SL 110 výroční zpráva [2013]  k 30.9.2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2013 9.5.2014 12.5.2014 48
B 793/SL 109 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2014 18.3.2014 19.3.2014 5
B 793/SL 108 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2014 18.3.2014 19.3.2014 1
B 793/SL 107 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.2013 10.3.2014 10.3.2014 3
B 793/SL 106 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2013 10.3.2014 10.3.2014 6
B 793/SL 105 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 165/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2013 13.8.2013 13.8.2013 41
B 793/SL 104 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2013 8.8.2013 9.8.2013 1
B 793/SL 103 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2013 8.8.2013 9.8.2013 4
B 793/SL 102 výroční zpráva k 30.9.2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2012 25.3.2013 27.3.2013 46
B 793/SL 101 notářský zápis NZ 34/2013+stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2013 1.3.2013 1.3.2013 37
B 793/SL 99 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2012 23.4.2012 24.4.2012 2
B 793/SL 100 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2012 23.4.2012 24.4.2012 2
B 793/SL 98 výroční zpráva k 30.9.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2011 18.4.2012 19.4.2012 50
B 793/SL 97 ostatní Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2011 26.1.2012 2.2.2012 4
B 793/SL 96 ostatní výpis ze zápisu Krajský soud v Ústí nad Labem 15.8.2011 8.9.2011 15.9.2011 2
B 793/SL 95 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
B 793/SL 94 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 24.8.2011 26.8.2011 5
B 793/SL 93 ostatní Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
B 793/SL 92 ostatní Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
B 793/SL 91 ostatní Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
B 793/SL 90 ostatní Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
B 793/SL 89 ostatní Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2011 24.8.2011 26.8.2011 2
B 793/SL 88 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2011 21.7.2011 2.8.2011 41
B 793/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2011 3.5.2011 6.6.2011 6
B 793/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2011 3.5.2011 6.6.2011 5
B 793/SL 84 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2010 24.11.2010 30.11.2010 19
B 793/SL 83 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 21.7.2010 26.7.2010 41
B 793/SL 82 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2009 22.12.2009 28.12.2009 1
B 793/SL 81 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.2008 22.12.2009 28.12.2009 1
B 793/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2009 22.12.2009 28.12.2009 1
B 793/SL 79 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2009 30.6.2009 1.7.2009 39
B 793/SL 78 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2008 22.10.2008 22.10.2008 39
B 793/SL 77 podpisové vzory Ing. K. Pražák Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2008 25.1.2008 28.1.2008 1
B 793/SL 76 podpisové vzory Ing. J. Řehák Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2007 25.1.2008 28.1.2008 1
B 793/SL 75 podpisové vzory Ing. J. Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2007 25.1.2008 28.1.2008 1
B 793/SL 74 ostatní výpis ze zápisu z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2007 25.1.2008 28.1.2008 1
B 793/SL 73 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2007 25.1.2008 28.1.2008 4
B 793/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2007 9.8.2007 14.8.2007 13
B 793/SL 71 notářský zápis NZ 198/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2007 9.8.2007 14.8.2007 8
B 793/SL 70 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2007 13.6.2007 13.6.2007 38
B 793/SL 69 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Bernát Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 20.3.2007 22.3.2007 2
B 793/SL 68 podpisové vzory čestné prohlá.M.Herold Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2007 20.3.2007 22.3.2007 2
B 793/SL 67 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2007 20.3.2007 22.3.2007 2
B 793/SL 66 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2007 20.3.2007 22.3.2007 2
B 793/SL 65 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2006 19.6.2006 27.6.2006 39
B 793/SL 64 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2004 16.5.2005 30.8.2005 65
B 793/SL 63 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.2005 16.5.2005 30.8.2005 41
B 793/SL 62 podpisové vzory Ing. Zbyněk Štěrba Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2004 7.10.2004 5.11.2004 1
B 793/SL 61 rozhod. o statut. orgánu výpis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2004 1.10.2004 5.11.2004 2
B 793/SL 60 ostatní ŽL Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2002 8.3.2004 11.3.2004 1
B 793/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2003 8.3.2004 11.3.2004 14
B 793/SL 58 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P.Bernát Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2003 8.3.2004 11.3.2004 2
B 793/SL 57 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2003 8.3.2004 11.3.2004 6
B 793/SL 56 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2003 8.3.2004 11.3.2004 5
B 793/SL 55 notářský zápis NZ 309/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2003 13.11.2003 14.11.2003 29
B 793/SL 54 ostatní pozvánka na VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2003 2.9.2003 5.9.2003 1
B 793/SL 53 ostatní čestné prohlášení Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 2.9.2003 5.9.2003 1
B 793/SL 52 ostatní prohlášení Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2003 2.9.2003 5.9.2003 1
B 793/SL 51 ostatní potvrzení banky Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2002 2.9.2003 5.9.2003 1
B 793/SL 50 ostatní smlouva o upsání kacií Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2002 21.7.2003 5.9.2003 3
B 793/SL 49 notářský zápis NZ 54/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2003 2.9.2003 5.9.2003 19
B 793/SL 48 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2003 31.7.2003 19.8.2003 63
B 793/SL 47 notářský zápis NZ 395/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2002 12.5.2003 30.5.2003 7
B 793/SL 46 notářský zápis NZ 54/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2003 12.5.2003 30.5.2003 5
B 793/SL 45 notářský zápis NZ 394/2002, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2002 12.5.2003 30.5.2003 9
B 793/SL 44 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2002 14.4.2003 41
B 793/SL 43 účetní závěrka zpráva auditora 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2001 14.4.2003 25
B 793/SL 42 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2001 14.4.2003 38
B 793/SL 41 účetní závěrka zpráva auditora 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 14.4.2003 17
B 793/SL 40 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2003 20
B 793/SL 39 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2003 18
B 793/SL 38 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.1998 14.4.2003 17
B 793/SL 37 účetní závěrka zpráva auditora 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.1997 14.4.2003 13
B 793/SL 36 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.1997 14.4.2003 17
B 793/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 14.4.2003 12
B 793/SL 34 notářský zápis NZ 265/2001, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 14.4.2003 12
B 793/SL 33 notářský zápis NZ 283/2000, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2000 14.4.2003 3
B 793/SL 32 notářský zápis NZ 25/2000, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.2000 14.4.2003 2
B 793/SL 31 notářský zápis NZ 205/99, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1999 14.4.2003 3
B 793/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 14.4.2003 12
B 793/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 14.4.2003 4
B 793/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2000 14.4.2003 3
B 793/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2000 14.4.2003 2
B 793/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1999 14.4.2003 3
B 793/SL 25 ostatní plná moc prokura Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2001 14.4.2003 2
B 793/SL 24 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.M.Průcha Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 23 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J.Kuchař Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 22 podpisové vzory čestné prohlá. MVDr.P.Krobot Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 21 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.R.Uzel Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 20 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.M.Canov Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 19 podpisové vzory čestné prohlá. V.Kahánek Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 18 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J.Drda Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 17 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.M.Martínek Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 16 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P.Goldmann Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 15 podpisové vzory čestné prohlá. T. Hasil Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2002 14.4.2003 1
B 793/SL 14 účetní závěrka rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 17.10.2000 31
B 793/SL 9 účetní závěrka -zpráva auditora za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.1999 1.2.2000 13
B 793/SL 13 ostatní -zápis č.99-01 z jed.představe Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.1999 1.2.2000 4
B 793/SL 12 ostatní -plná moc-prokura Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.1999 1.2.2000 2
B 793/SL 11 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.1999 1.2.2000 14
B 793/SL 10 notářský zápis NZ 51/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.2.1999 1.2.2000 4
B 793/SL 8 účetní závěrka -zpráva auditora r. 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.1999 3.8.1999 13
B 793/SL 7 účetní závěrka -příloha za r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.1999 3.8.1999 11
B 793/SL 6 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.1999 3.8.1999 6
B 793/SL 5 účetní závěrka -zpráva auditora pro akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.1998 18.3.1999 13
B 793/SL 4 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.1996 18.3.1999 6
B 793/SL 3 notářský zápis NZ 53/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.1998 18.3.1999 16
B 793/SL 2 notářský zápis NZ 77/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.1997 18.3.1999 13
B 793/SL 1 účetní závěrka - rozvaha k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.1997 18.3.1999 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TERMIZO a.s.

IČO (identifikační číslo) 64650251
Jméno TERMIZO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 19.2.1996
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo TERMIZO a.s.

Živnosti a provozovny TERMIZO a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.1996

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.1999

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s odpady /mimo činností v příl.č.3 zák.č.455/91 Sb. v platném znění/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Provoz spaloven odpadu a zařízení schválených pro spoluspalování odpadu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.1999
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 5 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TERMIZO a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Bernát
Člen statutárního orgánu Petr Heincl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TERMIZO a.s.

IČO: 64650251
Firma: TERMIZO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.2.1996

Sídlo TERMIZO a.s.

Sídlo: Dr. Milady Horákové 571/56, Liberec 460 07

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image