Firma Teplárna Loučovice, a.s. IČO 24193992


Teplárna Loučovice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Teplárna Loučovice, a.s. (24193992) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova tř. 1847/5, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2011 a je stále aktivní. Teplárna Loučovice, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Teplárna Loučovice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Teplárna Loučovice, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Teplárna Loučovice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Teplárna Loučovice, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 2126
IČO (identifikační číslo osoby) 24193992
Jméno Teplárna Loučovice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.2011
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.9.2014
Valná hromada rozhodla dne 29. 5. 2014 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 71.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých) na celkovou částku 73.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát t ři milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 71.276 (slovy: sedmdesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát šest) nových kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Nové kmenové akcie budou vydány j ako zaknihované cenné papíry. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnost Energo Holding, a.s., pan Emir Begovič a společnost CARTHAMUS a.s., se prohlášením na valné hromadě v souladu s § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali přednostního práva na upisování akcií. Pro odstranění pochybností se výslovně určuje, že se nepřipouští ani upisování akcií na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ohledně akcií, jež zůstanou po využití přednostního práva neupsány. Všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích (dále jen Dohoda). Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce po skončení této valné hromady společnosti (lhůta pro upsání akcií ), která rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Valná hromada rozhodla ve smyslu § 284 zákona o obchodních korporacích, že rozhodným dnem pro právo na úpis akcií v rámci tohoto zvýšení základního kapitálu a výkon dalších práv s tím souvisejících pro účel y uzavření Dohody je den, který byl rozhodný pro účast na této valné hromadě, tj. 22. květen 2014. Emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), což bude odpovídat jmenovité hodnotě každé akcie, která činí 1.000,- Kč (s lovy: jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit 71.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), což bude odpovídat celkovému souhrnu jmenovitých hodnot akcií, který činí 71.276.000,- Kč (slovy: sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých). Emisní kurs bude zcela splacen peněžitými vklady, a to započtením pohledávek podle bodu ý tohoto rozhodnutí, a proto je bezpředmětné uvádět účet u banky pro splacení emisního kursu. Emisní kurs musí být splacen započtením nejpozději do jednoho měsíce od upsání akcií tím kterým upisovatelem v rámci Dohody. Připouští se splacení emisního kursu započtením pohledávek, které mají akcionáři společnosti - společnost Energo Holding, a.s., společnost CARTHAMUS a.s. a pan Emir Begovič za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu, a to nás ledovně: (a) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu vůči společnosti Energo Holding, a.s. bude započtena pohledávka společnosti Energo Holding, a.s. vůči společnosti vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2012 uzavřené mezi těmito smluvními stranami a na základě poskytnutí finančních prostředků dle uvedené smlouvy na účet společnosti, přičemž pohledávka bude započtena zcela, tj. v celkové výši 53.529.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů pět set dvacet devět tisíc korun českých); (b) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu vůči panu Emiru Begovičovi bude započtena pohledávka pana Emira Begoviče vůči společnosti vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2012 uzavřen é mezi těmito smluvními stranami a na základě poskytnutí finančních prostředků dle uvedené smlouvy na účet společnosti, přičemž pohledávka bude započtena zcela, tj. v celkové výši 16.471.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc ko run českých); (c) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu vůči společnosti CARTHAMUS a.s. bude započtena pohledávka společnosti CARTHAMUS a.s. vůči společnosti vzniklá na základě smlouvy o poradenství a inženýringu ze dne 30. 6. 2012 týkající se poskyt ování poradenských služeb v souvislosti s kompletním zabezpečením a koordinací investiční akce Rekonstrukce energobloku Loučovice instalace kombinované výroby elektrické energie a tepla uzavřené mezi těmito smluvními stranami, a to v části pohledávky vzni klé na základě faktury společnosti CARTHAMUS a.s. č. VF140051 ve výši 1.276.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých). Zbylá část pohledávky vzniklá z této faktury č. VF140051 ve výši 676.577,- Kč (slovy: šest set sedmdesát šest tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých) nebude předmětem započtení. Valná hromada společnosti se započtením výše uvedených pohledávek vyslovila souhlas a schválila návrhy písemných smluv o započtení ve znění přílohy č. 3 až 5 zápisu z valné hromady. Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou následující: Smlouvy o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. akcionáři společnosti a společností uzavřeny písemnou formou, a to osobně či v za stoupení. Smlouvy o započtení mohou být uzavřeny nejpozději do 1 (slovy: jednoho) měsíce od upsání nových akcií v rámci Dohody. Ve smlouvách o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti na sp lacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila souhlas valná hromada společnosti. Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkami sp olečnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. 2.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.9.2014 - 9.3.2016
Počet členů dozorčí rady: 1 2.9.2014 - 9.3.2016

Aktuální kontaktní údaje Teplárna Loučovice, a.s.

Kapitál Teplárna Loučovice, a.s.

zakladni jmění 73 276 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.9.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2011 - 2.9.2014

Akcie Teplárna Loučovice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 71 276 2.9.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 25.2.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 19.12.2011 - 25.2.2014

Sídlo Teplárna Loučovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Husova tř. 1847/5 , České Budějovice 370 01 9.3.2016
Adresa Vrbenská 511/25 , České Budějovice 370 01 12.6.2012 - 9.3.2016
Adresa V celnici 1031/4 , Praha 110 00 19.12.2011 - 12.6.2012

Předmět podnikání Teplárna Loučovice, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 2.9.2014
výroba tepelné energie 2.9.2014
rozvod tepelné energie 2.9.2014

Předmět činnosti Teplárna Loučovice, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.12.2011

vedení firmy Teplárna Loučovice, a.s.

Statutární orgán Teplárna Loučovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 2.9.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 12.6.2012 - 2.9.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. 19.12.2011 - 12.6.2012
předseda představenstva Jan Tůma 1.8.2017
Vznik členství 17.5.2017
Vznik funkce 24.5.2017
Adresa: K. Kučery 227/12 , Karlovy Vary 360 06
člen představenstva Emir Begović 1.8.2017
Vznik členství 17.5.2017
Adresa: Průběžná 244 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Milan Belinger 19.10.2018
Vznik členství 29.5.2014
Adresa: K Vrtilce 673 20, 142 00 Praha Česká republika
člen představenstva Rudolf Vřešťal 19.12.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 28.2.2012
Vznik funkce 19.12.2011
Zánik funkce 28.2.2012
Adresa: Nad lesním divadlem 1353/8 , Praha 142 00
předseda představenstva Jan Tůma 12.6.2012 - 24.4.2014
Vznik členství 28.2.2012
Vznik funkce 5.3.2012
Adresa: K. Kučery 227/12 , Karlovy Vary 360 06
člen představenstva Jaroslav Mašek 12.6.2012 - 2.8.2014
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Na Sadech 1854/29 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Jaroslav Mašek 2.8.2014 - 2.9.2014
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Na Sadech 1854/29 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Emir Begovič 12.6.2012 - 9.3.2016
Vznik členství 28.2.2012
Adresa: Labská 1154/1 , České Budějovice 370 11
předseda představenstva Jan Tůma 24.4.2014 - 1.8.2017
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 28.2.2017
Vznik funkce 5.3.2012
Zánik funkce 28.2.2017
Adresa: K. Kučery 227/12 , Karlovy Vary 360 06
člen představenstva Emir Begović 9.3.2016 - 1.8.2017
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: Průběžná 244 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Milan Belinger 2.9.2014 - 19.10.2018
Vznik členství 29.5.2014
Adresa: Rašínovo nábřeží 384/56 , Praha 128 00

Dozorčí rada Teplárna Loučovice, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Karel Hamr 23.7.2014
Vznik členství 23.8.2013
Adresa: Křížová 294/3 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Petra Čápová 19.12.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 28.2.2012
Vznik funkce 19.12.2011
Zánik funkce 28.2.2012
Adresa: 40 , Radimovice 463 44
člen dozorčí rady Pavel Včelák 19.12.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 28.2.2012
Adresa: U Střelnice 881/4 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Veronika Altmanová 19.12.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 28.2.2012
Adresa: Zdiměřická 1449/20 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Miroslav Ryba 12.6.2012 - 23.9.2013
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 23.8.2013
Adresa: Zelená 2212 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Milan Belinger 12.6.2012 - 10.7.2014
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 29.5.2014
Vznik funkce 5.3.2012
Zánik funkce 29.5.2014
Adresa: Rašínovo nábřeží 384/56 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Karel Hamr 23.9.2013 - 23.7.2014
Vznik členství 23.8.2013
Adresa: Dobrovského 1536/14 , Litoměřice 412 01
člen dozorčí rady PhDr. Jindřich Beznoska 12.6.2012 - 2.9.2014
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Kafkova 586/13 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Milan Belinger 10.7.2014 - 2.9.2014
Vznik členství 28.2.2012
Zánik členství 29.5.2014
Vznik funkce 5.3.2012
Zánik funkce 29.5.2014
Adresa: Rašínovo nábřeží 384/56 , Praha 128 00

Sbírka Listin Teplárna Loučovice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2126/SL 11 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2015 9.7.2015 18
B 2126/SL 10 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.11.2014 24.11.2014 32
B 2126/SL 9 notářský zápis NZ 130/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2014 3.9.2014 28
B 2126/SL 8 notářský zápis NZ 129/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2014 3.9.2014 53
B 2126/SL 7 notářský zápis 25/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2014 20.2.2014 25.2.2014 11
B 2126/SL 6 ostatní Zápis z mimořádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2013 20.9.2013 23.9.2013 8
B 2126/SL 5 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2013 15.7.2013 20
B 17747/SL 4 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Českých Budějovicích 5.3.2012 11.5.2012 29.10.2012 2
B 17747/SL 3 notářský zápis NZ 99/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.2.2012 11.5.2012 29.10.2012 15
B 17747/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 457/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2011 21.12.2011 17
B 17747/SL 1 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2011 21.12.2011 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Teplárna Loučovice, a.s.

IČO: 24193992
Firma: Teplárna Loučovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2011

Sídlo Teplárna Loučovice, a.s.

Sídlo: Husova tř. 1847/5, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image