Firma Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. IČO 25282174


Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. (25282174) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 1998 a je stále aktivní. Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. nemá žádnou provozovnu a pět živností.

Jako zdroj dat o Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1765
IČO (identifikační číslo osoby) 25282174
Jméno Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.1.1998
Dne 25. 5. 2005 byla mezi společností Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s., IČ 252 82 174, jako prodávajícím a Správou sportovních zařízení města Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové, IČ 648 11 069, jako kupujícím, uzavřena smlouva o prodeji části podniku, označeného jako organizační složka Správa nemovitého majetku, která je blíže specifikována v čl. III. smlouvy o prodeji části podniku. 23.1.2012
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. 10. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti: - a) Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu přebytku vlastních zdrojů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři. - b) Základní kapitál se snižuje z částky 301,400.000,-- Kč (tři sta jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na výši, v jakém rozsahu bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy. - c) Snížení základního kapitálu bude realizováno na základě veřejného návrhu smlouvy v maximálním rozsahu 5 (pět) kusů akcií s nominální hodnotou 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). - d) Akcie budou vzaty z oběhu úplatně za částku 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) za akcii. - e) Listinné akcie budou předloženy do 3 (tří) měsíců ode dne zveřejnění zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 15.12.2004 - 15.8.2005
Město Hradec Králové - jediný akcionář akciové společnosti Správa nemovitostí, a.s. (dále jen akcionář) rozhodl, že zvýší základní jmění společnosti bez výzvy k upisování akcií o 77,500.000,- Kč, slovy : sedmdesátsedmmiliónůpětsettisíckorunčeských. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 7750 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:desettisíckorunčeských) znějících na jméno. Akcie budou vydány v zaknihované podobě, nebudou veřejně obchodovatelné, emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Základní jmění společnosti bude tedy činit 301,400.000,-- Kč, slovy: třistajedenmiliónčtyřistatisíckorunčeských, a bude rozvrženo na 30140 ks, slovy: třicettisícjednostočtyřicet kusů, akcií znějících na jméno s jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských. Základní jmění se zvyšuje tak, že upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem, majetkem vedeným v účetnictví akcionáře, a to následujícím způsobem: 1) Nemovitostmi blíže popsanými a oceněnými jednak ve znaleckém posudku soudního znalce pana René Tomše ze dne 23.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 91-1880/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 48,524.000,-- Kč, slovy: čtyřicetosmmiliónůpětsetdvacetčtyřitisícekorunčeských, a ve znaleckém posudku soudního znalce pana René Tomše ze dne 24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 97-1886/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 397.620,-- Kč, slovy: třistadevadesátsedmtisícšestsedvacetkorunčeských, a jednak ve znaleckém posudku soudního znalce pana ing. Tomislava Badinského ze dne 22.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 46/2036/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 48,102.470,-- Kč, slovy: čtyřicetosmmiliónůjednostodvatisícečtyřistasedmdesátkorunčeských a ve znaleckém posudku soudního znalce pana ing. Tomislava Badinského ze dne 24.3.1998, zapsaného ve znaleckém deníku pod poř. č. 57/2047/1998, podle kterého činí cena nemovitostí částku 397.620,-- Kč, slovy: třistadevadesátsedmtisícšestsetdvacetkorunčeských. Akcionář rozhodl, že tyto nemovitosti vkládá do základního jmění v ceně 13,000.000,-- Kč, slovy: třináctmiliónůkorunčeských. Vlastnické právo k těmto nemovitostem nabude akciová společnost rozhodnutím Katastrálního úřadu Hradec Králové o povolení vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí, a to na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem, předaného společnosti. 2) Souborem hmotného investičního majetku blíže popsaného a oceněného ve znaleckém posudku ze dne 15.1.1998 ve znění dodatku k tomuto znaleckému posudku ze dne 16.1.1998, podaného soudním znalcem panem ing. Aloizem Nemečkem (posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 1/1998) a soudním znalcem panem Jindřichem Dufkem (posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 470/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku 126,887.000,-- Kč, slovy : jednostodvacetšestmiliónůosmset- osmdesátsedmtisíckorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 35,000.000,-- Kč, slovy: třicetpětmiliónůkorunčeských. 3) Majetek blíže popsaným a oceněným ve znaleckém posudku ze dne 23.3.1998, podaného soudním znalcem panem ing. Vladimírem Horákem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 2/98) a soudním znalcem panem ing. Vítězslavem Hálkem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 2/98), podle kterého činí cena tohoto majetku částku 91,290.000,-- Kč slovy: devadesátjedenmilióndvěstědevadesáttisíckorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 24,000.000,--Kč, slovy : dvacetčtyřimiliónykorunčeských. 4) Souborem drobného hmotného investičního majetku blíže popsaného a oceněného ve znaleckém posudku ze dne 16.3.1998 ve znění dodatku ze dne 17.3.1998, podaného soudním znalcem panem Miloslavem Holým (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 1704/98) a soudním znalcem panem Jindřichem Dufkem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 474/1998), podle kterého činí cena tohoto majetku částku 6,795.776,-- Kč, slovy: šestmiliónůsedmsetdevadesátpět- tisícsedmsetsedmdesátšestkorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 2,500.000,-- Kč, slovy: dvamiliónypětsettisíckorun- českých. 5) Vozidly blíže popsanými a oceněnými ve znaleckém posudku ze dne 14.1.1998 ve znění dodatku ze dne 16.1.1998, podaného soudním znalcem panem ing. Jiřím Maixnerem (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 537) a soudním znalcem panem ing. Ladislavem Motyčkou (znalecký posudek zapsán ve znaleckém deníku pod poř. č. 615), podle kterého činí cena těchto vozidel částku 6,338.700,-- Kč, slovy: šestmiliónů- třistatřicetosmtisícsedmsetkorunčeských. Akcionář rozhodl, že tento majetek vkládá do základního jmění v ceně 3,000.000,-- Kč, slovy: třimiliónykorunčeských. 26.3.1998 - 31.3.1998

Aktuální kontaktní údaje Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Kapitál Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

zakladni jmění 251 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.8.2005
zakladni jmění 301 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.1998 - 15.8.2005
zakladni jmění 223 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.1.1998 - 31.3.1998

Akcie Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 25 15.8.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 14 4.2.2004
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 4.2.2004 - 15.8.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 30 140 31.3.1998 - 4.2.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 22 390 16.1.1998 - 31.3.1998

Sídlo Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Brně 362/15 , Hradec Králové 500 06 2.12.2014
Adresa Na Brně 362/15 , Hradec Králové 500 06 30.10.2008 - 2.12.2014
Adresa Pouchovská 440/54 , Hradec Králové 500 03 15.8.2005 - 30.10.2008
Adresa Kydlinovská 1521/79 , Hradec Králové 500 02 16.1.1998 - 15.8.2005

Předmět podnikání Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
rozvod tepelné energie 12.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 12.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 12.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 12.6.2009
vodoinstalatérství, topenářství 12.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.6.2009
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 12.6.2009
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 27.12.2002 - 12.6.2009
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 27.12.2002 - 12.6.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 27.12.2002 - 12.6.2009
Montáž měřidel 27.12.2002 - 12.6.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 27.12.2002 - 12.6.2009
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 27.12.2002 - 12.6.2009
Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 16.1.1998 - 27.12.2002
Silniční motorová doprava nákladní 16.1.1998 - 27.12.2002
Zámečnictví 16.1.1998 - 27.12.2002
Truhlářství 16.1.1998 - 27.12.2002
Zednictví 16.1.1998 - 27.12.2002
Obkladačství 16.1.1998 - 27.12.2002
Pokrývačství 16.1.1998 - 27.12.2002
Klempířství 16.1.1998 - 27.12.2002
Správa nemovitého majetku 16.1.1998 - 12.6.2009
Poradenství v oblasti bytového a tepelného hospodářství 16.1.1998 - 12.6.2009
Výroba tepla 16.1.1998 - 12.6.2009
Rozvod tepla 16.1.1998 - 12.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 16.1.1998 - 12.6.2009
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 16.1.1998 - 12.6.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 16.1.1998 - 12.6.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.1.1998 - 12.6.2009
Vodoinstalatérství 16.1.1998 - 12.6.2009
Izolatérství 16.1.1998 - 12.6.2009
Topenářství 16.1.1998 - 12.6.2009

vedení firmy Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Statutární orgán Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy předseda nebo dva členové představenstva. 2.12.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva jedná za společnost společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se dě je tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí výše uvedené osoby svůj podpis, resp. podpisy. 16.1.1998 - 2.12.2014
předseda představenstva Ing. Jiří Seidler 26.7.2017
Vznik členství 23.5.2017
Vznik funkce 23.5.2017
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Juránek 26.7.2017
Vznik členství 23.5.2017
Vznik funkce 23.5.2017
Adresa: Husova 581 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Mgr. Martin Hanousek 10.6.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Vachkova 829/6 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Bc. Michal Moravec 10.6.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Za Jízdárnou 1993/20 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Jiří Kos 10.6.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Baarova 1378/11 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Vlastimil Novotný 16.1.1998 - 16.2.1999
Adresa: Petra Jilemnického 377/57 , Hradec Králové 503 01
člen představenstva JUDr. Arnošt Urban 16.1.1998 - 16.2.1999
Adresa: Za Lípou 548/15 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Vlastimil Bělík 16.1.1998 - 20.8.1999
Adresa: Bratří Štefanů 805/32 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Pavel Zámečník 16.1.1998 - 14.10.2003
Adresa: Pod Zámečkem 385/118 , Hradec Králové 500 06
místopředseda představenstva PharmDr. Jiří Sova 16.1.1998 - 14.10.2003
Adresa: Jungmannova 1390/17 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Mgr. Petr Kmoch 16.2.1999 - 14.10.2003
Adresa: Domečkova 222/18 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Ing. Bedřich Koros 16.2.1999 - 14.10.2003
Adresa: Kyjovská 490/23 , Hradec Králové 500 06
člen představenstva Ing. Jitka Rejchrtová 20.8.1999 - 14.10.2003
Adresa: Jana Masaryka 1320/8 , Hradec Králové 500 12
místopředseda představenstva Ing. Martin Dvořák 14.10.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 30.9.2003
Vznik funkce 16.4.2003
Zánik funkce 30.9.2003
Adresa: třída Edvarda Beneše 1533/64 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Ing. Boris Herman 14.10.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 1.4.2003
Adresa: třída Karla IV. 613/15 , Hradec Králové 500 02
místopředseda představenstva Ing. Martin Dvořák 31.3.2004 - 30.9.2004
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 8.6.2004
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 8.6.2004
Adresa: třída Edvarda Beneše 1533/64 , Hradec Králové 500 12
předseda představenstva Ing. Pavel Zámečník 14.10.2003 - 15.12.2004
Vznik členství 1.4.2003
Vznik funkce 16.4.2003
Zánik funkce 29.9.2004
Adresa: Pod Zámečkem 385/118 , Hradec Králové 500 06
člen představenstva Jan Jirka 30.9.2004 - 15.12.2004
Vznik členství 8.6.2004
Adresa: Velké náměstí 134/20 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. arch. Jan Falta 14.10.2003 - 7.11.2006
Vznik členství 1.4.2003
Adresa: Bidlova 922/18 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Pavel Zámečník 15.12.2004 - 7.11.2006
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Pod Zámečkem 385/118 , Hradec Králové 500 06
místopředseda představenstva Ing. Boris Herman 30.9.2004 - 20.2.2007
Vznik členství 1.4.2003
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 21.12.2006
Adresa: třída Karla IV. 613/15 , Hradec Králové 500 02
předseda představenstva Jan Jirka 15.12.2004 - 20.2.2007
Vznik členství 8.6.2004
Vznik funkce 29.9.2004
Zánik funkce 21.12.2006
Adresa: Velké náměstí 134/20 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. arch. Jan Falta 7.11.2006 - 20.2.2007
Vznik členství 1.4.2003
Adresa: Emy Destinnové 889/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Václav Vašata 14.10.2003 - 9.8.2007
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Blodkova 346/66 , Hradec Králové 500 06
člen představenstva Ing. Jiří Seidler 7.11.2006 - 9.8.2007
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Horní 1114/1 , Krnov 794 01
předseda představenstva Ing. Boris Herman 20.2.2007 - 9.8.2007
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 19.6.2007
Vznik funkce 21.12.2006
Zánik funkce 19.6.2007
Adresa: třída Karla IV. 613/15 , Hradec Králové 500 02
místopředseda představenstva Ing. arch. Jan Falta 20.2.2007 - 9.8.2007
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 19.6.2007
Vznik funkce 21.12.2006
Zánik funkce 19.6.2007
Adresa: Emy Destinnové 889/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Jan Jirka 20.2.2007 - 9.8.2007
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Velké náměstí 134/20 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Jiří Seidler 9.8.2007 - 27.8.2007
Vznik členství 19.6.2007
Vznik funkce 19.6.2007
Adresa: Horní 1114/1 , Krnov 794 01
předseda představenstva Ing. Jiří Seidler 27.8.2007 - 29.8.2007
Vznik členství 19.6.2007
Vznik funkce 19.6.2007
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Josef Malíř 9.8.2007 - 7.2.2011
Vznik členství 19.6.2007
Adresa: Albertova 713/21 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Mgr. Pavel Staněk 9.8.2007 - 7.2.2011
Vznik členství 19.6.2007
Adresa: Mandysova 1297/24 , Hradec Králové 500 12
místopředseda představenstva Ing. Boris Herman 9.8.2007 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 19.6.2007
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: třída Karla IV. 613/15 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Jiří Jiroušek MBA 9.8.2007 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Na Vyšehradě 204 , Předměřice nad Labem 503 02
předseda představenstva Ing. Jiří Seidler 29.8.2007 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 19.6.2007
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Josef Malíř 7.2.2011 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Dlouhá 103/17 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva JUDr. Pavel Staněk 7.2.2011 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Za Jízdárnou 1985/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Zdeněk Harapát 18.8.2011 - 23.1.2012
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 10.1.2012
Adresa: Bož. Němcové 175 , České Meziříčí 517 71
místopředseda představenstva JUDr. Pavel Staněk 18.8.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 21.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: Za Jízdárnou 1985/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Josef Malíř 18.8.2011 - 10.2.2014
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Dlouhá 103/17 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Jiří Seidler 18.8.2011 - 8.3.2014
Vznik členství 21.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Jiří Jiroušek 18.8.2011 - 8.3.2014
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Na Vyšehradě 204 , Předměřice nad Labem 503 02
člen představenstva Tomáš Patera 25.4.2012 - 2.12.2014
Vznik členství 3.4.2012
Adresa: 216 , Praskačka 503 33
místopředseda představenstva JUDr. Pavel Staněk 7.6.2013 - 31.7.2015
Vznik členství 21.6.2011
Vznik funkce 24.6.2011
Adresa: Za Jízdárnou 1985/4 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Josef Malíř 10.2.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Dlouhá 103/17 , Hradec Králové 500 03
předseda představenstva Ing. Jiří Seidler 8.3.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 9.6.2015
Vznik funkce 24.6.2011
Zánik funkce 9.6.2015
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Jiří Jiroušek 8.3.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 9.6.2015
Adresa: Na Vyšehradě 204 , Předměřice nad Labem 503 02
člen představenstva Tomáš Patera 2.12.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 9.6.2015
Adresa: Palachova 1882/21 , Hradec Králové 500 12
místopředseda představenstva JUDr. Pavel Staněk 31.7.2015 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 24.6.2011
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: Na Obci 433 , Předměřice nad Labem 503 02
místopředseda představenstva Ing. Jiří Jiroušek MBA 18.8.2015 - 1.12.2015
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 30.11.2015
Vznik funkce 15.6.2015
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: Na Vyšehradě 204 , Předměřice nad Labem 503 02
člen představenstva Ing. Petr Juránek 1.12.2015 - 5.1.2016
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Husova 581 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Ing. Jaroslav Štěchovský 18.8.2015 - 17.3.2016
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 2.12.2015
Adresa: K Sokolovně 427/18 , Hradec Králové 503 41
předseda představenstva Ing. Jiří Seidler 18.8.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 23.5.2017
Vznik funkce 15.6.2015
Zánik funkce 23.5.2017
Adresa: Nad Dubinkou 1630 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Tomáš Patera 18.8.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Palachova 1882/21 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Bc. Libor Žák DiS. 18.8.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Labská kotlina 984/26 , Hradec Králové 500 02
místopředseda představenstva Ing. Petr Juránek 5.1.2016 - 26.7.2017
Vznik členství 1.12.2015
Zánik členství 23.5.2017
Vznik funkce 1.12.2015
Zánik funkce 23.5.2017
Adresa: Husova 581 , Kostelec nad Orlicí 517 41
člen představenstva Vlastimil Ondráček 17.3.2016 - 26.7.2017
Vznik členství 9.2.2016
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Palachova 1103/8 , Hradec Králové 500 06
člen představenstva Tomáš Patera 26.7.2017 - 10.6.2019
Vznik členství 23.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Adresa: Palachova 1882/21 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Vlastimil Ondráček 26.7.2017 - 10.6.2019
Vznik členství 23.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Adresa: Palachova 1103/8 , Hradec Králové 500 06
člen představenstva Bc. Libor Žák DiS. 26.7.2017 - 10.6.2019
Vznik členství 23.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Adresa: Labská kotlina 984/26 , Hradec Králové 500 02

Dozorčí rada Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Pavel Horák 26.7.2017
Vznik členství 23.5.2017
Vznik funkce 30.6.2017
Adresa: U Svodnice 836/1 , Hradec Králové 500 04
člen dozorčí rady Josef Blatník 26.7.2017
Vznik členství 23.5.2017
Adresa: Na Dubech 65/11 , Hradec Králové 503 41
předseda dozorčí rady MUDr. Eva Matyášová 10.6.2019
Vznik členství 14.5.2019
Vznik funkce 17.5.2019
Adresa: Bratří Štefanů 317/61 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady Ing. Martin Soukup 10.6.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Mánesova 915/25 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Groh LL.M., MBA 10.6.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Vrchlického 1230/2 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Ing. Ivan Tláskal 10.6.2019
Vznik členství 14.5.2019
Adresa: Písečná 777/13 , Hradec Králové 500 09
místopředseda dozorčí rady MUDr. Helena Audrlická 16.1.1998 - 16.2.1999
Adresa: Selicharova 1286/15 , Hradec Králové 500 12
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslav Tejral CSc. 16.1.1998 - 16.2.1999
Adresa: Na Zahrádkách 195/13 , Hradec Králové 503 41
člen dozorčí rady Pavel Vokřál 16.1.1998 - 16.2.1999
Adresa: Kyjevská 444/7 , Hradec Králové 503 41
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Štěpán 16.1.1998 - 14.10.2003
Adresa: K Hvězdárně 1503/56 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Eva Valešová 16.1.1998 - 14.10.2003
Adresa: Gočárova 902 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
místopředseda dozorčí rady Pavel Vokřál 16.2.1999 - 14.10.2003
Adresa: Kyjevská 444/7 , Hradec Králové 503 41
člen dozorčí rady PhDr. Bc. Jiří Nosek 16.2.1999 - 14.10.2003
Adresa: Brožíkova 1567/7 , Hradec Králové 500 12
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Zbudil 16.2.1999 - 14.10.2003
Adresa: Uhelná 868/3 , Hradec Králové 500 03
člen dozorčí rady MUDr. Leoš Petr 26.2.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 19.6.2001
Adresa: Milady Horákové 420/56 , Hradec Králové 500 06
člen dozorčí rady Jan Jirka 14.10.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 8.6.2004
Adresa: Velké náměstí 134/20 , Hradec Králové 500 03
předseda dozorčí rady Ing. Otakar Divíšek 14.10.2003 - 31.5.2005
Vznik členství 1.4.2003
Vznik funkce 15.4.2003
Adresa: U Melounky 589/10 , Hradec Králové 503 01
člen dozorčí rady Alois Hájek 14.10.2003 - 31.5.2005
Vznik členství 1.4.2003
Adresa: Pouchovská 179/3 , Hradec Králové 503 41
člen dozorčí rady Miloš Suchan 14.10.2003 - 26.7.2005
Vznik členství 2.12.2002
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Mrštíkova 932/16 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Lenka Říhová 26.7.2005 - 20.2.2007
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 31.8.2006
Adresa: 110 , Dohalice 503 13
člen dozorčí rady Dana Marečková 14.10.2003 - 9.8.2007
Vznik členství 1.4.2003
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Wintrova 1120/11 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Ing. Václav Ludvík 30.9.2004 - 9.8.2007
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: A. Malé 323/25 , Hradec Králové 500 06
předseda dozorčí rady Ing. Pavla Finfrlová 31.5.2005 - 9.8.2007
Zánik členství 19.6.2007
Zánik funkce 19.6.2007
Adresa: Dubová 544/2 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Miroslav Berák 31.5.2005 - 9.8.2007
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Sekaninova 400/6 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady Ing. Rostislav Jireš 9.8.2007 - 17.1.2008
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 4.12.2007
Adresa: Gagarinova 705/33 , Hradec Králové 500 03
místopředseda dozorčí rady Pavel Horák 14.10.2003 - 7.2.2011
Vznik členství 2.12.2002
Vznik funkce 22.1.2003
Adresa: Slezská 473/23 , Hradec Králové 500 03
předseda dozorčí rady Ing. Václav Ludvík 9.8.2007 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: A. Malé 323/25 , Hradec Králové 500 06
člen dozorčí rady Ing. František Barák 9.8.2007 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Šimonova 1110 , 163 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Dana Marečková 9.8.2007 - 18.8.2011
Vznik členství 19.6.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Wintrova 1120/11 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady MUDr. Emil Jaroš Ph.D. 17.1.2008 - 18.8.2011
Vznik členství 4.12.2007
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Střelecká 907/43 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Josef Blatník 20.2.2007 - 5.12.2011
Vznik členství 8.11.2006
Zánik členství 15.11.2011
Adresa: Na Dubech 71 , 503 41 Hradec Králové Česká republika
místopředseda dozorčí rady Pavel Horák 7.2.2011 - 11.2.2013
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 14.12.2012
Vznik funkce 22.11.2007
Zánik funkce 31.1.2013
Adresa: U Svodnice 836/1 , Hradec Králové 500 04
člen dozorčí rady Ing. František Barák 18.8.2011 - 10.2.2014
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Šimonova 1110 25, 163 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Dana Marečková 18.8.2011 - 24.7.2014
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Wintrova 1120/11 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Ing. Václav Ludvík 18.8.2011 - 2.12.2014
Vznik členství 21.6.2011
Vznik funkce 29.6.2011
Adresa: A. Malé 323/25 , Hradec Králové 500 06
člen dozorčí rady MUDr. Jan Hýsek 18.8.2011 - 2.12.2014
Vznik členství 21.6.2011
Adresa: Štefánikova 340/34 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady Josef Blatník 5.12.2011 - 2.12.2014
Vznik členství 15.11.2011
Adresa: Na Dubech 71/15 , Hradec Králové 503 41
člen dozorčí rady Ing. František Barák 10.2.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Šimonova 1110/1 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Dana Marečková 24.7.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 9.6.2015
Adresa: Jiřího Purkyně 1702/47 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Ing. Václav Ludvík 2.12.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 31.3.2015
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 31.3.2015
Adresa: A. Malé 323/25 , Hradec Králové 500 06
člen dozorčí rady MUDr. Jan Hýsek 2.12.2014 - 18.8.2015
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Štefánikova 340/34 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady PhDr. Ing. Mgr. Lukáš Janeček 18.8.2015 - 20.7.2016
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Školní 230 , Rokytnice v Orlických horách 517 61
člen dozorčí rady Josef Blatník 2.12.2014 - 10.2.2017
Vznik členství 15.11.2011
Zánik členství 15.11.2016
Adresa: Na Dubech 65/11 , Hradec Králové 503 41
místopředseda dozorčí rady Pavel Horák 11.2.2013 - 26.7.2017
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 23.5.2017
Vznik funkce 31.1.2013
Zánik funkce 23.5.2017
Adresa: U Svodnice 836/1 , Hradec Králové 500 04
předseda dozorčí rady Vladimír Lesák 18.8.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 23.5.2017
Vznik funkce 20.4.2015
Zánik funkce 23.5.2017
Adresa: Gočárova třída 254/53 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Juppa 18.8.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Husova 605/5 , Hradec Králové 500 08
člen dozorčí rady Dana Marečková 18.8.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Jiřího Purkyně 1702/47 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady PhDr. Ing. Mgr. Lukáš Janeček 20.7.2016 - 26.7.2017
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Jana Masaryka 1317/14 , Hradec Králové 500 12
člen dozorčí rady Josef Blatník 10.2.2017 - 26.7.2017
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 23.5.2017
Adresa: Na Dubech 65/11 , Hradec Králové 503 41
člen dozorčí rady PhDr. Ing. Mgr. Lukáš Janeček 26.7.2017 - 1.9.2017
Vznik členství 23.5.2017
Zánik členství 15.8.2017
Adresa: Jana Masaryka 1317/14 , Hradec Králové 500 12
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Juppa 26.7.2017 - 6.3.2019
Vznik členství 23.5.2017
Zánik členství 31.1.2019
Adresa: Husova 605/5 , Hradec Králové 500 08
předseda dozorčí rady Vladimír Lesák 26.7.2017 - 10.6.2019
Vznik členství 23.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Vznik funkce 30.6.2017
Zánik funkce 14.5.2019
Adresa: Gočárova třída 254/53 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Dana Marečková 26.7.2017 - 10.6.2019
Vznik členství 23.5.2017
Zánik členství 14.5.2019
Adresa: Jiřího Purkyně 1702/47 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Ing. Pavel Lisý 22.9.2017 - 10.6.2019
Vznik členství 22.8.2017
Zánik členství 14.5.2019
Adresa: Štefánikova 305/3 , Hradec Králové 500 11

Sbírka Listin Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1765/SL 77 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 1.12.2015 16.12.2015 7.1.2016 1
B 1765/SL 76 ostatní výpis z usnesení rady města Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2015 25.11.2015 1.12.2015 2
B 1765/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2015 10.9.2015 60
B 1765/SL 74 rozhod. o statut. orgánu Výňatek ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2015 6.8.2015 21.8.2015 1
B 1765/SL 73 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Usnesení z Rady města Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2015 6.8.2015 21.8.2015 4
B 1765/SL 72 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Usnesení z Rady města Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2015 6.8.2015 21.8.2015 1
B 1765/SL 71 ostatní Zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 20.4.2015 6.8.2015 21.8.2015 2
B 1765/SL 70 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2014 19.12.2014 58
B 1765/SL 69 notářský zápis [NZ 293/2014] Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2014 1.12.2014 4.12.2014 17
B 1765/SL 68 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2013 26.8.2013 62
B 1765/SL 67 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2013 12.2.2013 2
B 1765/SL 66 ostatní zápis o průběhu voleb Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2013 12.2.2013 2
B 1765/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2012 6.12.2012 60
B 1765/SL 64 notářský zápis NZ 206/2012 Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2012 6.12.2012 12
B 1765/SL 63 notářský zápis NZ 408/2012 Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2012 6.12.2012 10
B 1765/SL 62 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2012 2.5.2012 6
B 1765/SL 61 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2012 25.1.2012 6
B 1765/SL 60 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2011 2.12.2011 1
B 1765/SL 59 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2011 12.8.2011 60
B 1765/SL 58 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2011 12.8.2011 2
B 1765/SL 56 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2011 8.2.2011 3
B 1765/SL 55 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 9.11.2010 9.11.2010 3
B 1765/SL 54 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 9.11.2010 9.11.2010 58
B 1765/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2009 18.6.2009 12
B 1765/SL 52 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2009 3.6.2009 4
B 1765/SL 51 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 3.6.2009 4
B 1765/SL 50 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 12.5.2009 54
B 1765/SL 49 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 12.5.2009 26
B 1765/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2008 10.11.2008 11
B 1765/SL 46 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2008 31.10.2008 17
B 1765/SL 47 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2008 29.10.2008 29.10.2008 2
B 1765/SL 45 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 16.1.2008 21.1.2008 2
B 1765/SL 44 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2007 8.8.2007 1
B 1765/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2007 8.8.2007 1
B 1765/SL 42 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2007 8.8.2007 5
B 1765/SL 40 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2006 11.1.2007 1.2.2007 5
B 1765/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2006 13.9.2006 18.10.2006 15
B 1765/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva audit, 2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2006 18.7.2006 20.7.2006 53
B 1765/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2005 8.8.2005 8.8.2005 11
B 1765/SL 36 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2005 22.7.2005 22.7.2005 1
B 1765/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Hradci Králové 18.3.2005 11.7.2005 11.7.2005 54
B 1765/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti, smlouva o prodeji/převodu NZ 137/2005 Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2005 31.5.2005 31.5.2005 45
B 1765/SL 31 převod,náj.podn.,ovládání návrh sml o prodeji Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2005 11.4.2005 37
B 1765/SL 32 převod,náj.podn.,ovládání návrh sml.o prodeji Krajský soud v Hradci Králové 8.4.2005 8.4.2005 38
B 1765/SL 33 notářský zápis, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2004 2.2.2005 2.2.2005 3
B 1765/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 29.9.2004 14.10.2004 14.10.2004 12
B 1765/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2004 27.7.2004 27.7.2004 16
B 1765/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2004 22.7.2004 22.7.2004 14
B 1765/SL 26 notářský zápis, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2003 9.3.2004 9.3.2004 4
B 1765/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2003 9.7.2003 9.7.2003 79
B 1765/SL 23 notářský zápis, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2003 11.6.2003 11.6.2003 7
B 1765/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2002 19.9.2002 19.9.2002 14
B 1765/SL 21 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2002 9.8.2002 9.8.2002 23
B 1765/SL 19 účetní závěrka - za r. 1998 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1999 30.6.1999 30.6.1999 19
B 1765/SL 17 účetní závěrka - za r. 1998 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1999 30.6.1999 30.6.1999 19
B 1765/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1999 30.6.1999 30.6.1999 1
B 1765/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 17.12.1998 21.1.1999 21.1.1999 1
B 1765/SL 9 posudek znalce - č. 1704/98 + dodatek Krajský soud v Hradci Králové 16.3.1998 26.3.1998 26.3.1998 160
B 1765/SL 8 posudek znalce - č. 470/1998 + dodatek Krajský soud v Hradci Králové 16.1.1998 26.3.1998 26.3.1998 71
B 1765/SL 7 posudek znalce - č. 57/2047/1998 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.1998 26.3.1998 26.3.1998 5
B 1765/SL 6 posudek znalce - č. 97-1886/1998 Krajský soud v Hradci Králové 24.3.1998 26.3.1998 26.3.1998 4
B 1765/SL 15 notářský zápis - NZ 26/98 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.1998 26.3.1998 26.3.1998 4
B 1765/SL 14 posudek znalce - č. 46/2036/1998 Krajský soud v Hradci Králové 22.3.1998 26.3.1998 26.3.1998 91
B 1765/SL 13 posudek znalce - č. 91-1880/1998 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 26.3.1998 26.3.1998 117
B 1765/SL 12 posudek znalce - č. 2/98 Krajský soud v Hradci Králové 23.3.1998 26.3.1998 26.3.1998 49
B 1765/SL 11 posudek znalce - dodatek k č. 615 Krajský soud v Hradci Králové 16.1.1998 26.3.1998 26.3.1998 1
B 1765/SL 10 posudek znalce - č. 615 + dodatek k č. 537 Krajský soud v Hradci Králové 14.1.1998 26.3.1998 26.3.1998 100
B 1765/SL 5 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 15.1.1998 16.1.1998 16.1.1998 1
B 1765/SL 4 notářský zápis - NZ 3/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.1.1998 16.1.1998 16.1.1998 15
B 1765/SL 3 notářský zápis - NZ 4/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.1.1998 16.1.1998 16.1.1998 5
B 1765/SL 2 posudek znalce - č. 13/2003/1998 Krajský soud v Hradci Králové 12.1.1998 16.1.1998 16.1.1998 0
B 1765/SL 1 posudek znalce - č. 6-1794/1998 Krajský soud v Hradci Králové 14.1.1998 16.1.1998 16.1.1998 0
B 1765/SL 41 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2007 36
B 1765/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25282174
Jméno Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 16.1.1998
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 5

Sídlo Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Živnosti a provozovny Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.1998

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.1998

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.1998

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.1998

Živnost č. 6 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 11.11.2003

Živnost č. 7 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 15.4.2009

Živnost č. 8 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 11.11.2003

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 24.1.2001

Živnost č. 10 Pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 11.11.2003

Živnost č. 11 Obkladačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 5.12.2000

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 11.11.2003

Živnost č. 13 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 11.11.2003

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 15.4.2009

Živnost č. 15 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 24.1.2001

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Správa nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poradenství v oblasti bytového a tepelného hospodářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 15.4.2009

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1998
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 21 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 15.4.2009

Živnost č. 25 Poskytování služeb - v oblasti zadávání veřejných zakázek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Juránek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Seidler
Člen statutárního orgánu Mgr. Martin Hanousek
Člen statutárního orgánu Bc. Michal Moravec
Člen statutárního orgánu Jiří Kos

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

IČO: 25282174
Firma: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 16.1.1998

Sídlo Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Sídlo: Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Silniční nákladní doprava
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image