Firma TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. IČO 25505611


TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. (25505611) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mostecká 3700/24, Jihlava 586 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 1997 a je stále aktivní. TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2409
IČO (identifikační číslo osoby) 25505611
Jméno TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.10.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014
O zvýšení základního kapitálu rozhodla valná hromada dne 8.2.2013 1. Zvýšení základního kapitálu 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje z 46.736.000,--Kč, slovy: čtyřicet šesti milionů sedm set třicet šest tisící korun českých o částku ve výši 5.812.000,-- Kč, slovy: pět milionů osm set dvanáct tisíc korun českých, tedy na 52.548.000,--Kč, sl ovy: padesát dva milionů pět set čtyřicet osm tisíc korun českých. 1.2.Důvod zvýšení: Získání finančních prostředků pro zajištění kapitálu na rekonstrukci areálu. 1.3. Druh a počet nových akcií Základní kapitál se zvyšuje vydáním: 55 kusů (slovy: padesát pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 4 kusů (slovy: čtyř kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 19 kusů (slovy: devatenáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 17 kusů (slovy: sedmnáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6. 1.6.Způsob zvýšení - upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 5.812.000,-- Kč (slovy: pět milionů osm set dvanáct tisíc korun českých) s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci. 1.7.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava. 1.8.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2.Upisování s využitím přednostního práva: 2.1.s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie 2.2.emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: - 55 kusů (slovy: padesát pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých),4 kusy (slovy: čtyři kusy) nových nekótovaných kmenových a kcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 19 kusů (slovy: devatenáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, kaž dá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 17 kusů (slovy: sedmnáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) 2.3.představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 7 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle §203, odst.4 obch. zák. do Obchodního rejstříku.Dále oznámit předem určenému zájemci, stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava lhůtu pro ostatní upisovatele, která začne běžet po skončení lhůt y pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude 14 dnů. 2.4.přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 7 dnů ode dne zápisu valné hro mady dle §203, odst.4 obch. zák. do Obchodního rejstříku 2.5.emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 100% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obc hodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. 3.Upisování předem určenému zájemci: 3.1.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava.- 3.2.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenému zájemci se rovná její jmenovité hodnotě 3.3.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání ak cií 3.4.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin- K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem určený zájemce se společností. 3.5.emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 100% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. 3.6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava. 4.3.2013 - 16.5.2013
1. O zvýšení základního kapitálu rozhodla valná hromada ze dne 15.6.2012. 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z 36.546.000,--Kč, slovy třiceti šesti milionů pět set čtyřiceti šesti tisíci korun českých o částku ve výši 10.190.000,--Kč (slovy: des et milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých), tedy na 46.736.000,--Kč, slovy: čtyřicet šest milionů sedm set třicet šest tisíc korun českých. 1.2. Důvod zvýšení: Získání finančních prostředků pro zajištění kapitálu na rekonstrukci areálu. 1.3. Druh a počet nových akcií. Základní kapitál se zvyšuje vydáním: 99 kusů (slovy: devadesát devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 3 kusy (slovy: tři kusy) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 26 kusů (slovy: dvacet šest kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,--Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 10 kusů (slovy: deset kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmeno vité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: tisíc korun českých). 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6. 1.6. Způsob zvýšení - upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 10.190.000,--Kč (slovy: deset milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci. 1.7. všechny nové ak cie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. 1.8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda a kcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie. 2.2. emisní kurs každé n ové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: - 99 kusů (slovy: devadesát devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sl ovy sto tisíc korun českých) - 3 kusy (slovy: tři kusy) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 26 kusů (slovy: dvacet šest kusů) no vých nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 10 kusů (slovy deset kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v li stinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: tisíc korun českých) - 2.3. představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s v yužitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchodního rejstříku. Dále oznámit předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. lhůtu pro ostatní upisovatele, která začne běžet po skončení lhůty pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude nejméně 14 dnů. 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchod ního rejstříku. 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. 3. Upisování předem určenému zájemci: - 3 .1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři obchodní firmě PJS, a.s. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenému zájemci se rovná její jmenovité hodnotě. 3 .3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro uspání ak cií. 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. K upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. 3.5. emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet 435695430287/0100 u Komer ční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 2.7.2012 - 6.10.2012
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - 1.1 základní kapitál společnosti se zvyšuje z 31.356.000,-Kč, slovy: třiceti jedna milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých o částku ve výši 5.190.000,-Kč (slovy: pět milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých), tedy na 36.546.000,-Kč (slov y: třicet šest milionů pět set čtyřicet šest tisíc korun českých). 1.2. Důvod zvýšení: Získání finančních prostředků pro zajištění kapitálu na rekonstrukci areálu. 1.3. Druh a počet nových akcií Základní kapitál se zvyšuje vydáním: 48 kusů (slovy: čtyřicet osm kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 4 kusů (slovy: čtyři kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 35 kusů (slovy: třicet pět kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 15 kusů (slovy: patnácti kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6 1.6. Způsob zvýšení - upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 5.190.000,-Kč (slovy: pět milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci. 1.7. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. 1.8 ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: 48 kusů (slovy: čtyřicet osm kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) 4 kusů (slovy: čtyři kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 35 kusů (slovy: třicet pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 15 kusů ( slovy: patnácti kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchodního rejstříku. Dále oznámit předem určenému zájemci, stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. lhůtu pro ostatní u pisovatele, která začne běžet po skončení lhůty pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude nejméně 14 dnů 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hr omady dle § 203, odst. 4 obch.zák. do Obchodního zákoníku 2.5 emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 43569530287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obcho dního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. 3. Upisování předem určenému zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři obchodní firmě PJS,a.s. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenému zájemci se rovná její jmenovité hodnotě 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání a kcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. K upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. 3.5. emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií 21.12.2011 - 5.6.2012
ad 4) Zvýšení základního kapitálu společnosti Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z 24.955.000,-Kč, slovy: dvaceti čtyř milionů devíti set padesáti pěti tisíc korun českých o 6.401.000,-Kč (slovy: šest milionů čtyři sta jedna tisíc korun českých), na 31.356.000,-Kč, slovy: třicet jedna milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých. 1.2. Důvod zvýšení: V případě peněžitého vkladu, je důvodem získání finančních prostředků pro zajištění provozního a investičního kapitálu. V případě nepeněžitého vkladu, je důvodem získání pozemků pro plánovanou výstavbu. 1.3. Druh a počet nových akcií Základní kapitál se zvýšení vydáním: - 61 kusů (slovy: šedesát jedna kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 3 kusů (slovy: tři kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 29 kusů (slovy: dvacet devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých - 6 kusů (slovy: šest kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 1.5. nové akcie mohou být upsány peněžitými a nepeněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6. 1.6. Způsob zvýšení-upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 2 701 000,-Kč s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určeným zájemcům b) nepeněžitým vkladem o celkové hodnotě 3 700 000,-Kč a to vkladem dosavadního akcionáře Statutárního města Jihlava, sestávajícího z vkladu nemovitostí - pozemků zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrálním území a obec Jihlava, číslo 4744 /2 o výměře - 488m2, 4745/1-771m2, 4745/2-2044m2, 4745/3-2741m2, 4745/6-822m2, 4745/7-271m2, 4745/8-1448m2, 4745/9-105m2,4745/19-11m2, 4745/20-2m2, 4745/21-72m2, 4745/23-21m2 a pro katastrálním území Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava-parcely čísel 1217 o výměře - 295m2, 1220-61m2, 1321/2-123m2, 193/49-951m2, 193/50-167m2, 193/61-26m2. Nepeněžitý vklad byl oceněn Ing. Jaroslavem Dolejším, číslo ocenění 511/09 z 31.08.2009, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6375/2009-9 1.7. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům-stávajícím akcionářům panu Jaroslavu Dobrovolnému a panu Ing. Pavlu Vomelovi. 1.8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie. 2.2. emisní kurs každé akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: - 61 kusů (slovy: šedesát jeden kus) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun) - 3 kusy (slovy: tři kusy) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 29 kusů (slovy: dvacet devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 6 kusů (slovy: šest kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů, přičem ž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle § 203, odst. 4 obch.zák. do Obchodního rejstříku. Dále oznámit předem určenému zájemci, stávajícím akcionářům panu Jaroslavu Dobrovolnému a panu Ing. Pavlu Vomelovi lhůtu pro ostatní upisovatele, které začne běžet po skončení lhůty pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude nejméně 14 dnů 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ: 586 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchodního rejstříku 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obc hodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci stávajícím akcionářům panu Jaroslavu Dobrovolnému a panu Ing. Pavlu Vomelovi. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě. 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání a kcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ: 586 01, v pracovní dny v době 10.00 do 14.00 hodin. K upsán í akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. 16.9.2010 - 4.1.2011
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 3.460.00,-Kč vydáním 32 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnot 100.000,-Kč. 2 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč. 31 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč. 5 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány výlučně peněžitými vklady. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři PSJ, a.s. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obch, zákoníků se vylučují. Upisování s využitím přednostního práva: S využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie, lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí - u 32 kusů 100.000,- Kč - u 2 kusů 50.000,- Kč - u 31 kusů 5.000,- Kč - u 5 kusů l.000,- Kč Upisování proběhne ve lhůtě 14 ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hromady dle § 203 odst. 4 obch. z do Obchodního rejstříku. Přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601 v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14 ti dnů. Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s. zřízený podle § 204 odst. 2 obch. z. pro splacení vkladu nejpozději do 30 ti dnů od u psání akcií. Upisování předem určenými zájemci. Pro všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, PSJ a.s. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodn otě. Předem určený zájemce může akcie upsat ve lhůtě 14 ti dnů od uběhnuté lhůty pro uspání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601 v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14 ti dnů . Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj 100 % emisního kursu) na zvláštní účet společnosti nejpozději do 30 ti dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s. zřízený podle § 204 odst. 2 obch. z. pro splacení vkladu. 13.11.2009 - 9.2.2010
Valná hromada společnosti dne 28.6.2001 přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti v souladu s novelou obchodního zákoníku. 5.9.2001 - 9.2.2010
Akcie společnosti jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. 5.9.2001 - 9.2.2010
Zvýšení základního jmění: 7.11.2000 - 5.9.2001
Zapisuje se zvýšení základního jmění společnosti o 4,995.000,- Kč. 7.11.2000 - 5.9.2001
Důvod zvýšení: - v případě peněžitého vkladu je důvodem získání finančních prostředků pro zajištění provozního kapitálu - v případě nepeněžitého vkladu je důvodem majetkoprávní vypořádání staveb ve vlastnictví společnosti a pozemků, které mají být vloženy a na kterých jsou tyto stavby postaveny 7.11.2000 - 5.9.2001
Způsob zvýšení - upisováním akcií: a) peněžitými vklady ve výši 4.000.000,- Kč s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se upisování akcií nepřipouští. b) nepeněžitým vkladem o celkové hodnotě 995.000,- Kč, a to vkladem dosavadního akcionáře Město Jihlava, sestávajícím: - z vkladu nemovitostí - pozemků v k.ú. a obec Jihlava: p.č. 4744/9, 4745/10,4745/11, 4745/12, 4745/18, 4745/22, 4749, 6176/2, v hodnotě 935.200,- Kč, na nichž stojí stavby ve vlastnictví společnosti - z vkladů movitých věcí v hodnotě 59.800,- Kč Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 9/00 společnosti CENZUS EXPERT, spol. s r.o. - znalecký ústav ze dne 17.08.2000. 7.11.2000 - 5.9.2001
Navrhovaný druh a počet nových akcií: - akcii na jméno v listinné podobě v počtu: - 34 kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč - 21 kusů o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč - 109 kusů o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií, - lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů takto: 7.11.2000 - 5.9.2001
Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů je 30 dnů, přičemž její počátek začne 15. dnem ode dne právní moci usnesení obchodního rejstříku v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. 7.11.2000 - 5.9.2001
Lhůta pro upisování akcií pro ostatní akcionáře začne běžet 1. dnem po skončení lhůty s využitím přednostního práva akcionářů a její délka je 60 dnů. 7.11.2000 - 5.9.2001
Lhůta pro splácení celého emisního kurzu akcií je 3 měsíce ode dne jejich upsání. 7.11.2000 - 5.9.2001
Splácení akcií bude provedeno na účet společnosti u KB, a.s., pobočka Jihlava, č.ú.: 19890774057/0100. 7.11.2000 - 5.9.2001

Aktuální kontaktní údaje TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Kapitál TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

zakladni jmění 52 548 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2013
zakladni jmění 46 736 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.10.2012 - 16.5.2013
zakladni jmění 36 546 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.6.2012 - 6.10.2012
zakladni jmění 31 356 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.11.2011 - 5.6.2012
zakladni jmění 31 356 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.2011 - 7.11.2011
zakladni jmění 24 955 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.2010 - 4.1.2011
zakladni jmění 21 495 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.9.2001 - 9.2.2010
zakladni jmění 16 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.1997 - 5.9.2001

Akcie TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 494 16.5.2013
Akcie na jméno 50 000 Kč 37 16.5.2013
Akcie na jméno 5 000 Kč 249 16.5.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 53 16.5.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 439 6.10.2012 - 16.5.2013
Akcie na jméno 50 000 Kč 33 6.10.2012 - 16.5.2013
Akcie na jméno 5 000 Kč 230 6.10.2012 - 16.5.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 36 6.10.2012 - 16.5.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 340 5.6.2012 - 6.10.2012
Akcie na jméno 50 000 Kč 30 5.6.2012 - 6.10.2012
Akcie na jméno 5 000 Kč 204 5.6.2012 - 6.10.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 26 5.6.2012 - 6.10.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 292 4.1.2011 - 5.6.2012
Akcie na jméno 50 000 Kč 26 4.1.2011 - 5.6.2012
Akcie na jméno 5 000 Kč 169 4.1.2011 - 5.6.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 11 4.1.2011 - 5.6.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 231 9.2.2010 - 4.1.2011
Akcie na jméno 50 000 Kč 23 9.2.2010 - 4.1.2011
Akcie na jméno 5 000 Kč 140 9.2.2010 - 4.1.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 9.2.2010 - 4.1.2011
Akcie na jméno 100 000 Kč 199 5.9.2001 - 9.2.2010
Akcie na jméno 50 000 Kč 21 5.9.2001 - 9.2.2010
Akcie na jméno 5 000 Kč 109 5.9.2001 - 9.2.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 16 500 30.10.1997 - 5.9.2001

Sídlo TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mostecká 3700/24 , Jihlava 586 01 20.11.2015
Adresa Mostecká 3700/24 , Jihlava 586 01 2.8.2013 - 20.11.2015
Adresa Mostecká 3700/24 , Jihlava 586 01 5.9.2001 - 2.8.2013
Adresa Mostecká 3700/24 , Jihlava 586 01 30.10.1997 - 5.9.2001

Předmět podnikání TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.4.2009
specializovaný maloobchod 19.10.2007 - 6.4.2009
překladatelská a tlumočnická činnost 5.9.2001 - 19.10.2007
velkoobchod 5.9.2001 - 6.4.2009
reklamní činnost a marketing 5.9.2001 - 6.4.2009
zprostředkování služeb 5.9.2001 - 6.4.2009
zprostředkování obchodu 5.9.2001 - 6.4.2009
opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb 5.9.2001 - 6.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.10.1997 - 5.9.2001
reklamní činnost 30.10.1997 - 5.9.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby, obchodu a služeb 30.10.1997 - 5.9.2001
teoretická a praktická výuka tenisu 30.10.1997 - 5.9.2001
opravy sportovního vybavení 30.10.1997 - 5.9.2001
překladatelská a tlumočnická činnost 30.10.1997 - 5.9.2001

vedení firmy TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Statutární orgán TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek a podepisují za společnost předseda představenstva a jeden člen představenstva spolu nebo místopředseda představenstva a jeden člen spolu. 5.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva spolu, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva spolu, nebo osoba zmocněná, nebo prokurista. 30.10.1997 - 5.8.2014
místopředseda představenstva Jiří Pech 31.5.2018
Vznik členství 23.3.2018
Vznik funkce 3.5.2018
Adresa: Brněnská 2638/56 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jan Varhaník 31.5.2018
Vznik členství 23.3.2018
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Ing. Miroslav Tomanec 4.9.2019
Vznik členství 3.5.2019
Adresa: Palackého 1597/50 , Jihlava 586 01
Předseda představenstva Ing. Jaromír Kalina 4.9.2019
Vznik členství 3.5.2019
Vznik funkce 24.5.2019
Adresa: Havířská 1000/5 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Ing. Vojtěch Prchal 4.9.2019
Vznik členství 3.5.2019
Adresa: Lípová 323/7 , Jihlava 586 01
Člen představenstva Mgr. Radek Toman 4.9.2019
Vznik členství 3.5.2019
Adresa: Polní 4402/12 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Anton Novoveský 30.10.1997 - 29.11.1999
Adresa: Březinova 3989/104 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Drvota 30.10.1997 - 29.11.1999
Adresa: Horní 207/14 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Ing. Vratislav Výborný 30.10.1997 - 29.11.1999
Adresa: Mahlerova 2090/25 , Jihlava 586 01
člen představenstsva Vladimír Hink 30.10.1997 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Nad Plovárnou 3738/16 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 30.10.1997 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Stanislav Zdražil 29.11.1999 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Demlova 3607/27 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Miroslav Tomeček 29.11.1999 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Srázná 4313/18 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jiří Hrdlička 29.11.1999 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Kosmákova 1038/43 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Jiří Hrdlička 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Kosmákova 1038/43 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Varhaník 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Za Prachárnou 4268/1 , Jihlava 586 01
člen představenstva Vladimír Hink 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Nad Plovárnou 3738/16 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Pavel Vomela 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Seifertova 1833/59 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jaroslav Dobrovolný 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Havířská 1050/33 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Vladimír Hink 20.4.2004 - 6.9.2005
Vznik funkce 13.6.2003
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: Nad Plovárnou 3738/16 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Jiří Hrdlička 20.4.2004 - 22.1.2007
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Kosmákova 1038/43 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jiří Varhaník 20.4.2004 - 22.1.2007
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel Vomela 20.4.2004 - 22.1.2007
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Kroftova 354 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Dobrovolný 20.4.2004 - 22.1.2007
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Havířská 1050/33 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jiří Varhaník 22.1.2007 - 22.1.2007
Vznik členství 23.6.2006
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Jiří Fejta 15.2.2007 - 15.2.2007
Vznik členství 23.6.2006
Vznik funkce 23.6.2006
Adresa: Jasanová 475/45 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Němec 6.9.2005 - 19.10.2007
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Mahlerova 1967/11 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Jiří Hrdlička 22.1.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Kosmákova 1038/43 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel Vomela 22.1.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 23.6.2006
Adresa: Kroftova 354 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda představenstva Pavel Vomela 19.10.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 23.6.2006
Vznik funkce 3.8.2007
Zánik funkce 10.9.2007
Adresa: Kroftova 354 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Dobrovolný 15.2.2007 - 19.8.2009
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Havířská 1050/33 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 22.1.2007 - 27.10.2009
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.9.2009
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel Vomela 19.10.2007 - 27.10.2009
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 23.9.2009
Adresa: Kroftova 354 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda představenstva Ing. Mgr. Tomáš Sedlák 19.10.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 10.9.2007
Zánik funkce 25.6.2010
Adresa: U Kasáren 4671/2 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva JUDr. Tomáš Marek 19.10.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 3.8.2007
Zánik funkce 25.6.2010
Adresa: Havlíčkova 1400/29 , Jihlava 586 01
člen představenstva Petr Havlíček 19.10.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 3.9.2007
Zánik členství 25.6.2010
Adresa: Jiráskova 2162/31 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jaroslav Vymazal 19.10.2007 - 23.8.2011
Vznik členství 3.9.2007
Adresa: Brtnická 907/5 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Ing. Mgr. Tomáš Sedlák 16.9.2010 - 23.8.2011
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 17.6.2011
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 17.6.2011
Adresa: U Kasáren 4671/2 , Jihlava 586 01
člen představenstva Bc. Vladimír Hink 16.9.2010 - 23.8.2011
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: 58 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Pavel Vomela 13.11.2009 - 7.11.2011
Vznik členství 25.9.2009
Adresa: Kroftova 354 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 23.8.2011 - 7.11.2011
Vznik členství 17.6.2011
Adresa: Nad Plovárnou 3931/53 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jaroslav Dobrovolný 19.8.2009 - 2.7.2012
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: Havířská 1050/33 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 13.11.2009 - 2.7.2012
Vznik členství 25.9.2009
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Pavel Vomela 7.11.2011 - 2.7.2012
Vznik členství 25.9.2009
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: Kroftova 357/14 , Praha 150 00
místopředseda představenstva JUDr. Tomáš Marek 16.9.2010 - 18.1.2013
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 14.9.2012
Vznik funkce 25.6.2010
Zánik funkce 14.9.2012
Adresa: Havlíčkova 1400/29 , Jihlava 586 01
člen představenstva MUDr. Zdeněk Faltus 23.8.2011 - 18.1.2013
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 14.9.2012
Adresa: Brněnská 602/26 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jaroslav Dobrovolný 2.7.2012 - 18.1.2013
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 16.11.2012
Adresa: Havířská 1050/33 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 2.7.2012 - 18.1.2013
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 14.9.2012
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen představenstva Ing. Pavel Vomela 2.7.2012 - 18.1.2013
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 14.9.2012
Adresa: Kroftova 357/14 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vymazal 23.8.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 3.9.2007
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 12.7.2011
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Brtnická 907/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 7.11.2011 - 5.8.2014
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: Nad Plovárnou 3931/53 , Jihlava 586 01
člen představenstva Eva Krpálková 18.1.2013 - 27.4.2015
Vznik členství 14.9.2012
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Na Vyhlídce 2326/12 , Jihlava 586 01
člen představenstva David Beke 18.1.2013 - 27.4.2015
Vznik členství 14.9.2012
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Jiřího z Poděbrad 2307/18 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Jaroslav Vymazal 20.8.2013 - 27.4.2015
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 20.3.2015
Vznik funkce 23.7.2013
Zánik funkce 20.3.2015
Adresa: Brtnická 907/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 5.8.2014 - 27.4.2015
Vznik členství 20.6.2014
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Nad Plovárnou 3931/53 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Jiří Pech 18.1.2013 - 27.8.2015
Vznik členství 16.11.2012
Zánik členství 24.6.2015
Vznik funkce 19.11.2012
Zánik funkce 24.6.2015
Adresa: Březinova 3988/103 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jan Varhaník 18.1.2013 - 27.8.2015
Vznik členství 16.11.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen představenstva Vladimír Jabulka 18.1.2013 - 27.8.2015
Vznik členství 16.11.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: Kaštanová 465/22 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Jiří Pech 27.8.2015 - 3.7.2016
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 29.7.2015
Adresa: Březinova 3988/103 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jana Vítů 27.4.2015 - 26.4.2017
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Havlíčkova 2731/103 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jana Vítů 26.4.2017 - 17.7.2017
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 16.6.2017
Zánik funkce 16.6.2017
Adresa: 8 , Batelov 588 51
předseda představenstva Jaroslav Vymazal 27.4.2015 - 31.5.2018
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 20.3.2018
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 20.3.2018
Adresa: Brtnická 907/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva Rudolf Chloupek 27.4.2015 - 31.5.2018
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 20.3.2018
Adresa: Nad Plovárnou 3931/53 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jan Sedlák 27.4.2015 - 31.5.2018
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 20.3.2018
Adresa: Leoše Janáčka 2125/6 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jan Varhaník 27.8.2015 - 31.5.2018
Vznik členství 24.6.2015
Zánik členství 23.3.2018
Adresa: Jeřabinová 440/15 , Jihlava 586 01
člen představenstva Vladimír Jabulka 27.8.2015 - 31.5.2018
Vznik členství 24.6.2015
Zánik členství 23.3.2018
Adresa: Kaštanová 465/22 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Jiří Pech 3.7.2016 - 31.5.2018
Vznik členství 24.6.2015
Zánik členství 23.3.2018
Vznik funkce 29.7.2015
Zánik funkce 23.3.2018
Adresa: Brněnská 2638/56 , Jihlava 586 01
člen představenstva Pavel František Daněk 17.7.2017 - 4.9.2019
Vznik členství 16.6.2017
Zánik členství 3.5.2019
Vznik funkce 16.6.2017
Zánik funkce 3.5.2019
Adresa: Vančurova 4355/9 , Jihlava 586 01
předseda představenstva Jaroslav Vymazal 31.5.2018 - 4.9.2019
Vznik členství 23.3.2018
Zánik členství 3.5.2019
Vznik funkce 3.5.2018
Zánik funkce 3.5.2019
Adresa: Brtnická 907/5 , Jihlava 586 01
člen představenstva Rudolf Chloupek 31.5.2018 - 4.9.2019
Vznik členství 23.3.2018
Zánik členství 3.5.2019
Adresa: Nad Plovárnou 3931/53 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jan Sedlák 31.5.2018 - 4.9.2019
Vznik členství 23.3.2018
Zánik členství 3.5.2019
Adresa: Leoše Janáčka 2125/6 , Jihlava 586 01
člen představenstva Vladimír Jabulka 31.5.2018 - 4.9.2019
Vznik členství 23.3.2018
Zánik členství 5.11.2018
Adresa: Kaštanová 465/22 , Jihlava 586 01

Dozorčí rada TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Mgr. Bc. Robert Kohn 4.9.2019
Vznik členství 3.5.2019
Vznik funkce 11.6.2019
Adresa: Sasovské údolí 5595/8 , Jihlava 586 01
Místopředseda dozorčí rady Eva Krpálková 4.9.2019
Vznik členství 3.5.2019
Vznik funkce 11.6.2019
Adresa: Na Vyhlídce 2326/12 , Jihlava 586 01
členka Lenka Medunová 30.10.1997 - 29.11.1999
Adresa: Slavíčkova 4216/6 , Jihlava 586 01
člen Jiří Fejta 30.10.1997 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Dlouhá 67/19 , Jihlava 586 01
člen Ing. Pavel Vomela 30.10.1997 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Seifertova 1833/59 , Jihlava 586 01
člen Michaela Vítková 29.11.1999 - 20.3.2002
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Vrchlického 2601/40 , Jihlava 586 01
předseda Ing. František Chromý 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Na Dolech 4876/19 , Jihlava 586 01
místopředsedkyně Michaela Vítková 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Vrchlického 2601/40 , Jihlava 586 01
člen Jiří Fejta 20.3.2002 - 20.4.2004
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Dlouhá 67/19 , Jihlava 586 01
předseda PaedDr.Ing. Rudolf Chloupek 20.4.2004 - 22.1.2007
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Nad Plovárnou 3931/53 , Jihlava 586 01
místopředseda Jiří Fejta 20.4.2004 - 22.1.2007
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Jasanová 475/45 , Jihlava 586 01
člen Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček 20.4.2004 - 22.1.2007
Vznik funkce 13.6.2003
Adresa: Kosmákova 1039/41 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady PaedDr.Ing. Rudolf Chloupek 22.1.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Nad Plovárnou 3931/53 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček 22.1.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: Kosmákova 1039/41 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Jan Dršata 19.10.2007 - 12.5.2009
Vznik členství 3.9.2007
Zánik členství 20.2.2009
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 20.2.2009
Adresa: Sokolovská 3006/68 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Urban 19.10.2007 - 12.5.2009
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 24.12.2008
Adresa: Nové sady 177/6 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Jiří Fejta 15.2.2007 - 19.8.2009
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 26.6.2009
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 26.6.2009
Adresa: Jasanová 475/45 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Petr Koláček 12.5.2009 - 16.9.2010
Vznik členství 20.2.2009
Vznik funkce 5.3.2009
Zánik funkce 9.8.2010
Adresa: 17. listopadu 2097/18 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Jiří Fejta 19.8.2009 - 16.9.2010
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 25.6.2010
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 25.6.2010
Adresa: Jasanová 475/45 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Eva Krpálková 12.5.2009 - 23.8.2011
Vznik členství 20.2.2009
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Na Vyhlídce 2326/12 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Petr Koláček 16.9.2010 - 23.8.2011
Vznik členství 20.2.2009
Zánik členství 17.6.2011
Vznik funkce 9.8.2010
Zánik funkce 17.6.2011
Adresa: 17. listopadu 2097/18 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Horňák 16.9.2010 - 7.11.2011
Vznik členství 25.6.2010
Vznik funkce 9.8.2010
Adresa: Sinkulova 78/33 , Praha 147 00
člen dozorčí rady František Dvořák 23.8.2011 - 2.7.2012
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: Demlova 3590/10 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Horňák 7.11.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 9.8.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Sinkulova 78/33 , Praha 147 00
místopředseda dozorčí rady Martin Hájek 23.8.2011 - 29.1.2014
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 17.6.2014
Vznik funkce 29.7.2011
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: 146 , Smrčná 588 01
místopředseda dozorčí rady Martin Hájek 29.1.2014 - 5.8.2014
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 17.6.2014
Vznik funkce 29.7.2011
Zánik funkce 17.6.2014
Adresa: 20 , Plandry 588 41
člen dozorčí rady Mgr. Stanislava Prokešová 2.7.2012 - 27.4.2015
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Wolkerova 1885/35 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Ing. Marie Veselá 5.8.2014 - 27.4.2015
Vznik členství 20.6.2014
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: U Hřbitova 2772/14 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Jan Procházka 27.4.2015 - 20.11.2015
Vznik členství 20.3.2015
Vznik funkce 9.4.2015
Adresa: Na Dolech 4949/21 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Ludvík Stehlík 20.8.2013 - 17.8.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 29.6.2016
Vznik funkce 22.7.2013
Zánik funkce 29.6.2016
Adresa: 114 , Rančířov 586 01
místopředseda dozorčí rady Jan Procházka 20.11.2015 - 17.7.2017
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 16.6.2017
Vznik funkce 9.4.2015
Zánik funkce 16.6.2017
Adresa: Na Dolech 4949/21 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Stanislava Prokešová 27.4.2015 - 27.11.2017
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Wolkerova 1885/35 , Jihlava 586 01
člen dozorčí rady Kryštof Kothbauer 17.7.2017 - 2.5.2018
Vznik členství 16.6.2017
Vznik funkce 16.6.2017
Adresa: Ortenova 4754/15 , Jihlava 586 01
místopředseda dozorčí rady Stanislava Prokešová 27.11.2017 - 31.5.2018
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 20.3.2018
Vznik funkce 1.9.2017
Zánik funkce 20.3.2018
Adresa: Wolkerova 1885/35 , Jihlava 586 01
předseda dozorčí rady Ludvík Stehlík 17.8.2016 - 4.9.2019
Vznik členství 29.6.2016
Zánik členství 29.6.2019
Vznik funkce 29.6.2016
Zánik funkce 29.6.2019
Adresa: 114 , Rančířov 586 01
člen dozorčí rady Kryštof Kothbauer 2.5.2018 - 4.9.2019
Vznik členství 16.6.2017
Zánik členství 3.5.2019
Vznik funkce 16.6.2017
Zánik funkce 3.5.2019
Adresa: Žižkovo nám. 16/16 , Tábor 390 01
místopředseda dozorčí rady Stanislava Prokešová 31.5.2018 - 4.9.2019
Vznik členství 23.3.2018
Zánik členství 3.5.2019
Vznik funkce 29.3.2018
Zánik funkce 3.5.2019
Adresa: Wolkerova 1885/35 , Jihlava 586 01

Sbírka Listin TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2409/SL 83 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 29.7.2015 25.8.2015 31.8.2015 1
B 2409/SL 82 ostatní zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Brně 24.6.2015 25.8.2015 31.8.2015 3
B 2409/SL 81 ostatní zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Brně 20.3.2015 20.4.2015 29.4.2015 11
B 2409/SL 80 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 21.5.2014 26.1.2015 27.1.2015 2
B 2409/SL 79 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 26.1.2015 27.1.2015 9
B 2409/SL 78 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 26.1.2015 27.1.2015 6
B 2409/SL 77 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 21.5.2013 26.1.2015 27.1.2015 3
B 2409/SL 76 účetní závěrka [2012] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 26.1.2015 27.1.2015 6
B 2409/SL 75 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 4.6.2013 26.1.2015 27.1.2015 11
B 2409/SL 74 notářský zápis rozhod VH, stanovy, NZ 279/2014 Krajský soud v Brně 20.6.2014 1.8.2014 14.10.2014 27
B 2409/SL 73 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 28.6.2013 16.8.2013 27.8.2013 4
B 2409/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.2.2013 25.4.2013 20.5.2013 17
B 2409/SL 71 notářský zápis rozhod.VH, NZ 45/2013 Krajský soud v Brně 8.2.2013 4.3.2013 6.3.2013 18
B 2409/SL 70 ostatní zápis z mim.VH Krajský soud v Brně 16.11.2012 28.12.2012 25.1.2013 12
B 2409/SL 69 ostatní zápis mim.VH Krajský soud v Brně 14.9.2012 28.12.2012 25.1.2013 7
B 2409/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2012 12.10.2012 17
B 2409/SL 67 zpráva o vztazích za rok 2011 Krajský soud v Brně 15.2.2012 4.10.2012 2
B 2409/SL 66 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 1.3.2012 4.10.2012 7
B 2409/SL 65 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 13.4.2012 4.10.2012 7
B 2409/SL 64 zpráva o vztazích za rok 2010 Krajský soud v Brně 31.1.2011 4.10.2012 2
B 2409/SL 63 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 8.3.2011 4.10.2012 7
B 2409/SL 62 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 26.4.2011 4.10.2012 7
B 2409/SL 61 notářský zápis rozhodnutí,NZ 256/2012 Krajský soud v Brně 15.6.2012 13.8.2012 21
B 2409/SL 60 notářský zápis -rozhodnutí,NZ 483/11 Krajský soud v Brně 11.11.2011 2.1.2012 24
B 2409/SL 59 ostatní -zápis č. 5/11 za zas. předst. Krajský soud v Brně 12.7.2011 31.8.2011 1
B 2409/SL 58 podpisové vzory + ČP - 4x Krajský soud v Brně 22.6.2011 31.8.2011 4
B 2409/SL 57 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 17.6.2011 31.8.2011 6
B 2409/SL 56 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 5.3.2010 9.2.2011 7
B 2409/SL 55 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 9.8.2010 17.9.2010 2
B 2409/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.7.2010 17.9.2010 17
B 2409/SL 53 podpisové vzory + ČP - 5x Krajský soud v Brně 19.7.2010 17.9.2010 10
B 2409/SL 52 ostatní - zápis č.3/10 ze zas.předst. Krajský soud v Brně 25.6.2010 17.9.2010 1
B 2409/SL 51 ostatní - odhad obvyklé ceny nemovit. Krajský soud v Brně 31.8.2009 17.9.2010 19
B 2409/SL 50 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.4.2009 4.2.2010 2
B 2409/SL 49 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 28.4.2009 4.2.2010 8
B 2409/SL 48 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 9.3.2009 3.2.2010 7
B 2409/SL 47 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.10.2009 20.11.2009 2
B 2409/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.9.2009 20.11.2009 18
B 2409/SL 45 notářský zápis -rozhod.VH,NZ 340/09 Krajský soud v Brně 25.9.2009 20.11.2009 16
B 2409/SL 44 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.8.2009 31.8.2009 2
B 2409/SL 43 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 26.6.2009 31.8.2009 1
B 2409/SL 42 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 26.6.2009 31.8.2009 4
B 2409/SL 41 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 5.3.2009 19.5.2009 1
B 2409/SL 40 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.3.2009 19.5.2009 2
B 2409/SL 39 ostatní -záp. z mim. VH Krajský soud v Brně 20.2.2009 19.5.2009 2
B 2409/SL 38 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 17.3.2008 5.8.2008 7
B 2409/SL 37 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 13.3.2007 5.8.2008 7
B 2409/SL 36 podpisové vzory -předs. předst. Krajský soud v Brně 3.8.2007 23.10.2007 1
B 2409/SL 35 ostatní -zápis č. 6/2007 ze zas. předs Krajský soud v Brně 3.8.2007 23.10.2007 4
B 2409/SL 34 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.9.2007 23.10.2007 6
B 2409/SL 33 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 15.6.2007 23.10.2007 6
B 2409/SL 32 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 3.9.2007 23.10.2007 4
B 2409/SL 31 notářský zápis -NZ 253/2007rozh. mim. VH Krajský soud v Brně 3.9.2007 23.10.2007 7
B 2409/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.10.2007 18
B 2409/SL 29 podpisové vzory -předs. předst. Krajský soud v Brně 3.8.2007 23.10.2007 1
B 2409/SL 28 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.2.2007 19.2.2007 4
B 2409/SL 27 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 23.6.2006 29.1.2007 5
B 2409/SL 26 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 29.8.2006 29.1.2007 1
B 2409/SL 25 ostatní -zápis č. 4/2006 Krajský soud v Brně 13.10.2006 29.1.2007 1
B 2409/SL 24 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 11.8.2006 29.1.2007 14
B 2409/SL 23 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 23.6.2006 27.11.2006 19
B 2409/SL 22 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 8.9.2005 1
B 2409/SL 21 ostatní -zápis č.4/2005 Krajský soud v Brně 3.6.2005 8.9.2005 1
B 2409/SL 20 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 27.5.2005 8.9.2005 4
B 2409/SL 19 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 14.6.2005 16.6.2005 22
B 2409/SL 18 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 2.6.2004 26.5.2005 28
B 2409/SL 17 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.2.2004 27.4.2004 14
B 2409/SL 16 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 29.4.2003 15.9.2003 21
B 2409/SL 15 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 15.8.2000 15.9.2003 1
B 2409/SL 14 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 27.5.2002 18.6.2002 21
B 2409/SL 13 podpisové vzory - čest. pr., výpis z RT Krajský soud v Brně 23.11.2001 25.3.2002 8
B 2409/SL 12 ostatní - zápis jednání val. hr. Krajský soud v Brně 23.11.2001 25.3.2002 6
B 2409/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 23.1.2002 21
B 2409/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 20.5.2001 7.6.2001 16
B 2409/SL 9 posudek znalce č.9/00 Krajský soud v Brně 17.8.2000 23.11.2000 8
B 2409/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.10.2000 23.11.2000 2
B 2409/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 24.8.2000 23.11.2000 4
B 2409/SL 6 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 24.5.2000 20.7.2000 8
B 2409/SL 5 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 22.6.1999 17.12.1999 4
B 2409/SL 4 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 10.9.1998 2
B 2409/SL 2 ostatní - zakl. smlouva Krajský soud v Brně 29.9.1998 14.3.1998 10
B 2409/SL 1 notářský zápis - zakl.smlouva, stanovy Krajský soud v Brně 13.6.1997 14.3.1998 80
B 2409/SL 3 notářský zápis - oprava Krajský soud v Brně 13.6.1997 13.10.1997 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25505611
Jméno TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 30.10.1997
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Sídlo TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Živnosti a provozovny TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

 • Zprostředkování služeb

 • Reklamní činnost a marketing

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Mostecká 3700/24, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1003230806
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

 • Zprostředkování služeb

 • Reklamní činnost a marketing

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

Zahájení provozování 30.10.1997

Živnost č. 2 Teoretická a praktická výuka tenisu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 3 Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Teoretická a praktická výuka tenisu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 21.5.2003

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby, obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 9.7.2001

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Varhaník
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Pech
Člen statutárního orgánu Radek Toman
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Kalina
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Tomanec MBA
Člen statutárního orgánu Vojtěch Prchal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

IČO: 25505611
Firma: TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.10.1997

Sídlo TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Sídlo: Mostecká 3700/24, Jihlava 586 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba sportovních potřeb
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image