Firma TENEZ a.s. IČO 45534535


TENEZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TENEZ a.s. (45534535) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žižkova 990, Chotěboř 583 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. TENEZ a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o TENEZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TENEZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TENEZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TENEZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TENEZ a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 607
IČO (identifikační číslo osoby) 45534535
Jméno TENEZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.5.2014
1. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost RETRANA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1097, Nikósie, Kypr, zapsána v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 203080 (d ále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 94,01 % na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením akcií Společnosti ke dni konání valné hromady. Z předložených akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 78.483 kusů listinných kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnot a dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,01 %. Hlavním akcionářem byly předloženy tyto konkrétní akcie: - 1 kus hromadné listiny série B000001 nahrazující 2.476 kusů akcií na majitele číslo A 17.001 až A 19.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč, - 1 kus hromadné listiny série C000001 nahrazující 1.000 kusů akcií na majitele číslo A 19.477 až A 20.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč, - 1 kus hromadné listiny série D000001 nahrazující 3.000 kusů akcií na majitele číslo A 20.477 až A 23.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč, - 1 kus hromadné listiny série E000001 nahrazující 60.000 kusů akcií na majitele číslo A 23.477 až A 83.476 o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč, - 1 kus hromadné listiny série F000001 nahrazující 12.000 kusů akcií na majitele číslo A 1.196 až A 1.213, A 1.310 až A 1.318, A 1.438 až A 1.467, A 1.523 až A 1.528, A 1.556 až 1.570, A 1.645 až A 1.674, A 1.809 až A 1.824, A 1.972 až A 2.300, A 2.301 a ž A 2.302, A 2.376 až A 3.175, A 3.598 až A 3.627, A 3.717 až A 3.739, A 3.740 až A 3.795, A 3.866 až A 4.266, A 3.289 až A 3.292, A 4.267 až A 4.515, A 4.567 až A 4.598, A 4.600 až A 5.002, A 5.058 až A 5.606, A 5.650 až A 5.679, A 6.095 až A 8.496, A 8.631 až A 9.646, A 9.877 až A 10.886, A 10.904 až A 11.027, A 11.067 až A 11.086, A 11.692 až A 11.776, A 11.955 až A 11.969, A 12.165 až A 12.242, A 12.287 až A 12.313, A 12.360 až A 12.391, A 12.392 až A 12.689, A 12.727 až A 12.735, A 12.750 až A 12.8 20, A 12.837 až A 13.198, A 13.395 až A 13.660, A 13.814 až A 13.841, A 13.876 až A 14.877, A 14.878 až A 17.000, o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč, - 7 kusů akcií série A1802 - A1808 na majitele o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč; celkem tedy hlavní akcionář předložil 78.483 kusů akcií. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinn ostí ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společn osti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 190,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.300,- Kč. Navržená výše protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým pos udkem vypracovaným společností Activities a.s. se sídlem Praha 1, Platnéřská 191/6, PSČ 110 00, IČ: 601 96 891, znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti České republiky č.j. 199/2000-Zn., do seznamu znaleckých ústavů kva lifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro zpracování projektů dle § 69 obchodního zákoníku (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že :"Hodnota přiměřeného protiplnění za v ýkup účastnických cenných papírů zjištěná metodou likvidační, připadající na 1 ks akcie menšinového akcionáře o nominální hodnotě 1.300,- Kč společnosti TENEZ a.s., se sídlem Chotěboř, Žižkova 990, IČ: 455 34 535, činí k 31.12.2008 částku 186,- Kč" Jak vy plývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody likvidační. Nabízené protiplnění tak převyšuje přiměřenou hodnotu akcie určenou znaleckým posudkem. 4. Dosavadní vlastníci akcií předloží akcie Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva tak, že je předají obchodníkovi s cennými papíry pověřenému Společnosti k výplatě protiplnění a výměně akcií - společnosti CYRRUS, a.s., se sídl em Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020, v jeho sídle v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Spole čnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 5. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry pověřeným Společností k výplatě protipln ění a výměně akcií společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, IČ: 639 07 020. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií; pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo. 4.8.2009 - 25.1.2010
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Chotěbořské strojírny ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992
V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 25.1.2010

Kapitál TENEZ a.s.

zakladni jmění 108 519 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.1995
zakladni jmění 63 783 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.9.1995 - 3.10.1995
zakladni jmění 49 064 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.1992 - 21.9.1995

Akcie TENEZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 300 Kč 83 476 5.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 300 Kč 83 476 30.4.2003 - 5.5.2014
Kmenové akcie na majitele 1 300 Kč 83 476 9.10.2001 - 30.4.2003
Akcie na majitele 1 300 Kč 83 476 3.10.1995 - 9.10.2001
Akcie na majitele 1 300 Kč 49 064 21.9.1995 - 3.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 49 064 1.5.1992 - 21.9.1995

Sídlo TENEZ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Žižkova 990 , Chotěboř 583 01 20.11.2000
Adresa Žižkova ul. , 583 01 Chotěboř Česká republika
1.5.1992 - 20.11.2000

Předmět podnikání TENEZ a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 4.8.2009
galvanizérství, smaltérství 4.8.2009
obráběčství 4.8.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 4.8.2009
zámečnictví, nástrojařství 4.8.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 4.8.2009
Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.4.2005 - 4.8.2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 1.4.2005 - 4.8.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 26.5.2004 - 4.8.2009
Testování, měření a analýzy 9.10.2001 - 4.8.2009
Poskytování software 3.8.1999 - 4.8.2009
Kovoobráběčství 3.8.1999 - 4.8.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.8.1999 - 4.8.2009
Smaltérství 3.8.1999 - 4.8.2009
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 3.8.1999 - 4.8.2009
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení 16.2.1998 - 3.8.1999
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky tlakových nádob 16.2.1998 - 1.4.2005
Výroba, instalace a opravy elektrických zařízení 16.2.1998 - 4.8.2009
Montáž měřidel 16.2.1998 - 4.8.2009
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 10.4.1997 - 9.10.2001
Provozování plynových zařízení s kyslíkem a acetylénem 10.4.1997 - 4.8.2009
Provozování plynových zařízení 3.10.1995 - 10.4.1997
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 3.10.1995 - 16.2.1998
Smaltování 3.10.1995 - 3.8.1999
Zprostředkování obchodu a služeb 3.10.1995 - 4.8.2009
Laboratorní práce 3.10.1995 - 4.8.2009
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 7.1.1994 - 16.2.1998
Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 7.1.1994 - 16.2.1998
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 7.1.1994 - 3.8.1999
Kovoobrábění 7.1.1994 - 3.8.1999
Obchodní činnost dle zák. 455/91 Sb. § 33, písm. a) s vyjímkou činností vyhrazených 7.1.1994 - 3.8.1999
Automatizované zpracování dat 7.1.1994 - 4.8.2009
Projektování elektrických zařízení 7.1.1994 - 4.8.2009
Zámečnictví 7.1.1994 - 4.8.2009
Stavba strojů s mechanickým pohonem - výroba ostat. strojů pro ostatní hospodářská odvětví 7.1.1994 - 4.8.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 7.1.1994 - 4.8.2009
Svářečské práce v oblasti technologie 7.1.1994 - 4.8.2009
Kompletační činnost v oblasti technologie 7.1.1994 - 4.8.2009
Montážní práce technologie 7.1.1994 - 4.8.2009
Projektování a konstrukční práce v oboru strojírenství 7.1.1994 - 4.8.2009
Vývoj, výroba a odbyt - strojů a zařízení pro mlékárenský a nápojový průmysl a jejich dílů, - řezacích, svařovacích a pájecích zařízení a jejich dílů, - smaltovaných zařízení a jejich dílů, - metalurgických výrobků vč. forem a modelů 1.5.1992 - 7.1.1994
Montáže technologických zařízení, 1.5.1992 - 7.1.1994
Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění, 1.5.1992 - 7.1.1994
Servisní a poradenská činnost pro uvedené výrobní činnosti 1.5.1992 - 7.1.1994
Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 1.5.1992 - 7.1.1994

Předmět činnosti TENEZ a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 24.11.2010
správa vlastního majetku 4.8.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 4.8.2009 - 24.11.2010

vedení firmy TENEZ a.s.

Statutární orgán TENEZ a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 2.1.2019
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 5.5.2014 - 2.1.2019
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. 24.11.2010 - 5.5.2014
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají navenek společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda či místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda či místopředseda. 16.2.1998 - 24.11.2010
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo generální ředitel či další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.10.1995 - 16.2.1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo ředitel, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva nebo ředitel, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 7.1.1994 - 3.10.1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni člen ové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 7.1.1994
člen představenstva Ing. Jitka Jarolímová 18.2.2017
Vznik členství 3.1.2017
Adresa: Žitná 1413 , Chotěboř 583 01
Člen představenstva Ing. Karel Škorpík 1.5.1992 - 7.1.1994
Adresa: K Vepřové 98 , Havlíčkova Borová 582 23
Člen představenstva Ing. Antonín Urban 1.5.1992 - 7.1.1994
Adresa: V Drážkách 985 , Chotěboř 583 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Stehno 1.5.1992 - 7.1.1994
Adresa: Lipová 1180 , Chotěboř 583 01
Člen představenstva Ing. Jaromír Procházka 7.1.1994 - 21.9.1995
Adresa: Trojská 606/101 , Praha 182 00
Člen představenstva JUDr. Ladislav Pauker 7.1.1994 - 21.9.1995
Adresa: Žalovská 430/36 , Praha 181 00
Člen představenstva Ing. František Kudela 7.1.1994 - 3.10.1995
Adresa: Kotojedská 3294/94 , Kroměříž 767 01
Člen představenstva Ing. René Činátl 21.9.1995 - 3.10.1995
Adresa: Sinkulova 1121/42 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Kamil Jiránek 3.10.1995 - 10.4.1997
Adresa: Severní 1334 , Chotěboř 583 01
Člen představenstva Ing. Ivan Mikeš 3.10.1995 - 10.4.1997
Adresa: U Sluncové 606/3 , Praha 186 00
Předsedkyně představenstva Ing. Eva Kislingerová CSc. 7.1.1994 - 16.2.1998
Adresa: Jagellonská 1609/1 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Tomáš Franc 3.10.1995 - 16.2.1998
Adresa: Novoborská 612/11 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Nepraš 10.4.1997 - 16.2.1998
Adresa: Plánická 723/3 , Praha 153 00
Člen představenstva Ing. Karel Páral 16.2.1998 - 7.1.1999
Adresa: Na Rozhraní 548/2 , Hradec Králové 500 12
Předseda představenstva Ing. Vladimír Soudný 16.2.1998 - 7.1.1999
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Jan Klement 7.1.1999 - 3.8.1999
Adresa: Kamenná 1581 , Chotěboř 583 01
Předseda představenstva Ing. Karel Páral 7.1.1999 - 3.8.1999
Adresa: Na Rozhraní 548/2 , Hradec Králové 500 12
Předseda představenstva Ing. Vladimír Soudný 3.8.1999 - 17.8.2000
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
Člen představenstva Mgr. Josef Žáček 3.8.1999 - 17.8.2000
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Knytl 17.8.2000 - 9.10.2001
Adresa: Ratibořská 748/36 , Praha 181 00
Předseda představenstva Mgr. Josef Žáček 17.8.2000 - 18.7.2002
Vznik funkce 24.5.1999
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
Místopředseda představenstva Ing. Antonín Urban 7.1.1994 - 4.2.2003
Vznik funkce 13.5.1998
Adresa: V Drážkách 985 , Chotěboř 583 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc. 18.7.2002 - 28.11.2003
Vznik členství 1.5.2002
Vznik funkce 6.5.2002
Adresa: K lipám 295/22 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Knytl 9.10.2001 - 8.1.2007
Vznik funkce 30.5.2000
Zánik funkce 16.7.2004
Adresa: Pod Pensionátem 737 , Dobřichovice 252 29
Místopředseda představenstva Dr. Ing. Luděk Karásek 4.2.2003 - 8.1.2007
Vznik členství 1.11.2002
Zánik členství 1.5.2006
Vznik funkce 1.11.2002
Zánik funkce 1.5.2006
Adresa: Rooseveltova 118 , 779 00 Olomouc Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc. 28.11.2003 - 8.1.2007
Vznik členství 1.5.2002
Zánik členství 1.5.2006
Vznik funkce 6.5.2002
Zánik funkce 1.5.2006
Adresa: Příčka 684/2 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Vladimír Knytl 8.1.2007 - 8.1.2007
Vznik členství 16.7.2004
Zánik členství 14.7.2006
Adresa: Pod Pensionátem 737 , Dobřichovice 252 29
předseda představenstva Ing. Jiří Houška CSc. 8.1.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 12.5.2008
Vznik funkce 1.5.2006
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Příčka 684/2 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Dr. Ing. Luděk Karásek 8.1.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 1.5.2006
Vznik funkce 1.5.2006
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Slámova 1679 , Chotěboř 583 01
člen představenstva Mgr. Josef Žáček 8.1.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 14.7.2006
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
předseda představenstva Dr. Ing. Luděk Karásek 22.5.2008 - 12.1.2009
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 25.11.2008
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 25.11.2008
Adresa: Slámova 1679 , Chotěboř 583 01
člen představenstva Ing. Tomáš Polák MBA 22.5.2008 - 3.8.2010
Vznik členství 12.5.2008
Adresa: Novodvorská 413/135 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Drastich MBA 24.6.2009 - 14.1.2011
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 22.12.2010
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 22.12.2010
Adresa: Aviatiků 1524/16 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šima 22.5.2008 - 13.6.2011
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 12.5.2008
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Na Slezsku 350 , Fulnek 742 45
člen představenstva Ing. Tomáš Polák MBA 3.8.2010 - 13.6.2011
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 12.5.2008
Adresa: Na Vysoké 2371/24 , Říčany 251 01
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Polák MBA 13.6.2011 - 16.5.2012
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 30.4.2012
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 30.4.2012
Adresa: Na Vysoké 2371/24 , Říčany 251 01
předseda představenstva Ing. Pavel Šima 13.6.2011 - 6.9.2012
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 8.8.2012
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 8.8.2012
Adresa: Na Slezsku 350 , Fulnek 742 45
člen představenstva Jan Kabrhel 13.6.2011 - 6.9.2012
Vznik členství 24.5.2011
Zánik členství 8.8.2012
Adresa: Janského 427/14 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jan Petříček DiS. 6.9.2012 - 4.7.2013
Vznik členství 15.8.2012
Zánik členství 20.2.2013
Adresa: Na Skalce 178 , Libice nad Doubravou 582 77
místopředseda představenstva Jiří Hiblbauer 6.9.2012 - 5.5.2014
Vznik členství 15.8.2012
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 16.8.2012
Zánik funkce 31.3.2014
Adresa: 10 , Jitkov 583 01
předseda představenstva Ing. Petr Sedlák 6.9.2012 - 25.7.2015
Vznik členství 15.8.2012
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 16.8.2012
Zánik funkce 15.6.2015
Adresa: Ledečská 2934 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva František Jonák 4.7.2013 - 25.7.2015
Vznik členství 22.5.2013
Adresa: Kamenná 1582 , Chotěboř 583 01
člen představenstva Ing. František Jonák 25.7.2015 - 16.11.2016
Vznik členství 22.5.2013
Zánik členství 6.10.2016
Adresa: Kamenná 1582 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Ing. Radim Šlapák 25.7.2015 - 25.11.2016
Vznik členství 15.6.2015
Zánik členství 27.10.2016
Vznik funkce 15.6.2015
Zánik funkce 27.10.2016
Adresa: Tyršova 511/11 , Liberec 460 05
člen představenstva Ing. Petr Sedlák 15.4.2016 - 25.11.2016
Vznik členství 21.1.2016
Adresa: Ledečská 2934 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Michaela Bláhová 16.11.2016 - 4.8.2017
Vznik členství 6.10.2016
Adresa: 1 , Libice nad Doubravou 583 01
člen představenstva Michaela Bláhová 4.8.2017 - 27.9.2017
Vznik členství 6.10.2016
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: Smetanova 734 , Sezemice 533 04
předseda představenstva Ing. Petr Sedlák 25.11.2016 - 2.1.2019
Vznik členství 21.1.2016
Zánik členství 31.8.2018
Vznik funkce 27.10.2016
Zánik funkce 31.8.2018
Adresa: Ledečská 2934 , Havlíčkův Brod 580 01

Dozorčí rada TENEZ a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. David Hejnar 25.7.2015
Vznik členství 9.8.2012
Vznik funkce 15.8.2012
Adresa: Malý Koloredov 566 , Frýdek-Místek 738 01
Člen dozorčí rady Ing. Milan Havlíček 1.5.1992 - 7.1.1994
Adresa: Žižkova 566 , Havlíčkův Brod 580 01
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Igaz 1.5.1992 - 7.1.1994
Adresa: Liščie údolie 69 , Bratislava Slovenská republika
Člen dozorčí rady Ing. Petr Piskač 7.1.1994 - 3.10.1995
Adresa: Smilova 364 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Milan Gálik 7.1.1994 - 3.10.1995
Adresa: Jedlová 1 , Bratislava Slovenská republika
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Severa 3.10.1995 - 16.2.1998
Adresa: Loučanská 761/8 , Praha 153 00
Člen dozorčí rady Prof. Ing. Milan Malý CSc. 3.10.1995 - 16.2.1998
Adresa: Na vápenném 1069/4 , Praha 147 00
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Franc 16.2.1998 - 7.1.1999
Adresa: Novoborská 612/11 , Praha 190 00
Předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Soudný 7.1.1999 - 3.8.1999
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Nepraš 16.2.1998 - 17.8.2000
Adresa: Plánická 723/3 , Praha 153 00
Člen dozorčí rady Václav Švanda 1.5.1992 - 9.10.2001
Zánik funkce 24.5.2001
Adresa: Družstevní 350 , Ždírec nad Doubravou 582 63
Předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 3.8.1999 - 4.11.2003
Vznik funkce 24.5.1999
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
Člen dozorčí rady Ladislav Hospodka 9.10.2001 - 29.8.2006
Vznik funkce 24.5.2001
Zánik funkce 24.8.2005
Adresa: Severní 1143 , Chotěboř 583 01
Místopředseda dozorčí rady Radko Kaska 17.8.2000 - 8.1.2007
Vznik funkce 30.5.2000
Zánik funkce 25.3.2004
Adresa: Španielova 1298/82 , Praha 163 00
Předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 30.12.2003 - 28.6.2007
Vznik členství 27.3.2003
Zánik členství 1.4.2007
Vznik funkce 25.4.2003
Zánik funkce 1.4.2007
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
Předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 28.6.2007 - 1.10.2007
Vznik členství 1.4.2007
Zánik členství 13.6.2007
Vznik funkce 1.4.2007
Zánik funkce 13.6.2007
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
Předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 1.10.2007 - 20.10.2007
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 17.9.2007
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 17.9.2007
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
Místopředseda dozorčí rady Radko Kaska 8.1.2007 - 14.5.2008
Vznik členství 25.3.2004
Zánik členství 26.3.2008
Vznik funkce 30.4.2004
Zánik funkce 26.3.2008
Adresa: Borotínská 919/18 , Praha 142 00
Předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 20.10.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 17.9.2007
Zánik členství 12.5.2008
Vznik funkce 17.9.2007
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
Místopředseda dozorčí rady Radko Kaska 14.5.2008 - 22.5.2008
Vznik členství 26.3.2008
Zánik členství 12.5.2008
Vznik funkce 26.3.2008
Zánik funkce 12.5.2008
Adresa: Borotínská 919/18 , Praha 142 00
Člen dozorčí rady Zdeněk Wasserbauer 29.8.2006 - 3.8.2010
Vznik členství 12.7.2006
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: 7 , Slavíkov 583 01
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rozehnal 22.5.2008 - 6.9.2012
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 9.8.2012
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 9.8.2012
Adresa: 202 , Chrustenice 267 12
místopředseda dozorčí rady Ing. Dušan Macháček 22.5.2008 - 6.9.2012
Vznik členství 12.5.2008
Zánik členství 9.8.2012
Vznik funkce 12.5.2008
Zánik funkce 9.8.2012
Adresa: Bítovská 1227/9 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Zdeněk Wasserbauer 3.8.2010 - 5.5.2014
Vznik členství 13.7.2010
Zánik členství 8.4.2014
Adresa: 7 , Slavíkov 583 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Dana Hejnarová 6.9.2012 - 5.5.2014
Vznik členství 9.8.2012
Zánik členství 8.4.2014
Vznik funkce 15.8.2012
Zánik funkce 8.4.2014
Adresa: K rukavičkárně 95 , Praha 190 14
předseda dozorčí rady Ing. David Hejnar 6.9.2012 - 25.7.2015
Vznik členství 9.8.2012
Vznik funkce 15.8.2012
Adresa: Malý Koloredov 566 , Frýdek-Místek 738 01

Sbírka Listin TENEZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 607/SL 74 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 6.1.2016 8.1.2016 19
B 607/SL 73 výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 6.1.2016 8.1.2016 10
B 607/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2015 7.7.2015 27.7.2015 5
B 607/SL 71 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2015 21.1.2015 33
B 607/SL 70 ostatní rozhodnutí DR Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2014 7.5.2014 1
B 607/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2014 7.5.2014 19
B 607/SL 68 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2013 19.12.2013 37
B 607/SL 67 ostatní zápis z DR, představenstva, odst. z funkce Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2013 8.7.2013 4
B 607/SL 64 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011] Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2012 20.8.2012 22.8.2012 44
B 607/SL 63 ostatní odstoupení, zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2012 6.6.2012 2
B 607/SL 62 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2012 26.4.2012 47
B 607/SL 60 ostatní zápis ze zased. DR Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2011 14.6.2011 1
B 607/SL 59 ostatní zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2011 14.6.2011 1
B 607/SL 58 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2011 15.3.2011 1
B 607/SL 57 ostatní odstoupení z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2011 15.3.2011 1
B 607/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2011 26.1.2011 49
B 607/SL 53 ostatní volební řád pro volbu člena DR Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2010 23.7.2010 10.8.2010 4
B 607/SL 52 notářský zápis, posudek znalce osvědčení o průběhu VH Krajský soud v Hradci Králové 29.7.2009 10.8.2009 148
B 607/SL 50 účetní závěrka [2008], výroční zpráva [2008] Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2009 3.8.2009 40
B 607/SL 49 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2009 22.6.2009 22.6.2009 1
B 607/SL 48 ostatní zápis - dozorčí rada Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2009 22.6.2009 22.6.2009 1
B 607/SL 45 ostatní zápis dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 13.1.2009 13.1.2009 1
B 607/SL 44 ostatní oznámení o odvolání Krajský soud v Hradci Králové 13.1.2009 13.1.2009 1
B 607/SL 41 podpisové vzory zápis z VH, zápis předst. Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2008 16.5.2008 26
B 607/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2008 21.4.2008 37
B 607/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2007 3.9.2007 3.9.2007 7
B 607/SL 35 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2004 15.11.2006 15.11.2006 18
B 607/SL 33 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 13.2.2006 21.4.2006 21.4.2006 40
B 607/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r,04 Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2005 20.4.2005 20.4.2005 37
B 607/SL 30 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003] Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2004 30.4.2004 30.4.2004 33
B 607/SL 25 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002] Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2003 9.4.2003 9.4.2003 48
B 607/SL 22 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 4.3.2002 18.6.2002 18.6.2002 39
B 607/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 22.2.2001 18.9.2001 18.9.2001 26
B 607/SL 19 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2001 18.9.2001 18.9.2001 21
B 607/SL 15 účetní závěrka - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 21.2.2001 18.9.2001 18.9.2001 17
B 607/SL 17 podpisové vzory - 1x Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2001 4.7.2001 4.7.2001 1
B 607/SL 14 notářský zápis - NZ 49/2001 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 19.3.2001 4.7.2001 4.7.2001 9
B 607/SL 13 notářský zápis - NZ 66/2001 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2001 4.7.2001 4.7.2001 25
B 607/SL 12 notářský zápis - NZ 65/2001 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2001 4.7.2001 4.7.2001 35
B 607/SL 9 notářský zápis - NZ 87/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 31.5.1999 24.10.2000 24.10.2000 38
B 607/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. DR a předst. Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2000 29.6.2000 29.6.2000 2
B 607/SL 10 notářský zápis - NZ 101/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2000 29.6.2000 29.6.2000 23
B 607/SL 8 notářský zápis - NZ 87/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 31.5.1999 14.7.1999 14.7.1999 37
B 607/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - zased. DR a představenstva Krajský soud v Hradci Králové 24.5.1999 14.7.1999 14.7.1999 6
B 607/SL 6 ostatní - zápis č. 39/98 ze zased. DR Krajský soud v Hradci Králové 13.5.1998 9.11.1998 9.11.1998 2
B 607/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 13.5.1998 9.11.1998 9.11.1998 4
B 607/SL 4 notářský zápis - NZ 88/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 26.5.1998 9.11.1998 9.11.1998 36
B 607/SL 3 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 23.5.1997 25.8.1997 25.8.1997 2
B 607/SL 2 notářský zápis - NZ 164/97 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 17.6.1997 25.8.1997 25.8.1997 33
B 607/SL 1 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1997 25.8.1997 25.8.1997 6
B 607/SL 37 účetní závěrka [2006], výroční zpráva [2006] Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2007 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TENEZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 45534535
Jméno TENEZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Chotěboř
Vznik první živnosti: 7.4.1993
Celkový počet živností: 32
Aktivních živností: 7

Sídlo TENEZ a.s.

Živnosti a provozovny TENEZ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 185, Nová Ves u Chotěboře 582 73
Identifikační číslo provozovny 1003490018
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Zahájení provozování 13.6.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Žižkova 990, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1003490000
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 5.5.1993

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 990, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1003490000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.1997

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 990, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1003490000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.1996

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 990, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1003490000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 185, Nová Ves u Chotěboře 582 73
Identifikační číslo provozovny 1003490018
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.6.1994

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 990, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1003490000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.1993

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 990, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1003490000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.1997

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 990, Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny 1003490000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.5.1996

Živnost č. 8 Laboratorní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 22.4.1997

Živnost č. 10 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 24.10.2000

Živnost č. 12 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Stavba strojů s mechanickým pohonem - výroba ostat. strojů pro ostatní hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 19 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 20 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1993
Zánik oprávnění 22.4.1997

Živnost č. 22 Montážní práce technologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Projektování a konstrukční práce v oboru strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Kompletační činnost v oblasti technologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Svářečské práce v oblasti technologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1993
Zánik oprávnění 22.4.1997

Živnost č. 28 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Provozování plynových zařízení s kyslíkem a acetylenem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.1996
Zánik oprávnění 16.2.2001

Živnost č. 32 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TENEZ a.s.

Člen statutárního orgánu Jitka Jarolímová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TENEZ a.s.

IČO: 45534535
Firma: TENEZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Havlíčkův Brod
Základní územní jednotka: Chotěboř
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo TENEZ a.s.

Sídlo: Žižkova 990, Chotěboř 583 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Podobné firmy

tracking image