Firma TELCOM Brno, a.s. IČO 25577255


TELCOM Brno, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TELCOM Brno, a.s. (25577255) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Milíčova 533/14, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 1999 a je stále aktivní. TELCOM Brno, a.s. nemá žádnou provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o TELCOM Brno, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TELCOM Brno, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TELCOM Brno, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TELCOM Brno, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TELCOM Brno, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 18511
IČO (identifikační číslo osoby) 25577255
Jméno TELCOM Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.9.1999
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady z 21. 3. 2016 27.4.2016
Společnost ATS - TELCOM PRAHA a.s. se sídlem Praha 7, Trojská 195/88, PSČ 171 00, IČO 61860409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2936, se jako rozdělovaná společnost rozdělila odštěpením sloučením se společn ostí TELCOM Brno, a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Milíčova 533/14, PSČ 130 00, IČO 25577255, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 18511 a společností FEULLES COMPANY s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Milíčova 533/14, PSČ 130 00, IČO 24198803, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka187896, jako společnostmi nástupnickými, přičemž na nástupnické společnosti přeš la vyčleněná část jmění rozdělované společnosti za podmínek uvedených v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 18. 11. 2014. 9.2.2015
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady zrušeno rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací ze dne 4. 4. 2013. Společnost se nadále řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady z 10. 10. 2014. 13.11.2014
Společnost se ke dni 4. 4. 2013 zrušuje s likvidací rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady z 4. 4. 2013. 17.4.2013
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady z 24.6.2004 ve smyslu úplného znění stanov z 9.10.2004. 25.11.2004
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.6.2004 o záměru snížit základní kapitál následujícím způsobem: a) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vykázaná v účetní závěrce za rok 2003 v celkové výši 139.970.328,99 Kč (slovy: stotřicetdevěttisícdevětsetsedmdesáttisíctřistadvacetosm korun českých devadesátdevěthaléřů) a zároveň převo d do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti v souladu s § 216a odst. 1 písm. b) ObchZ. b) Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 156.000.000,- Kč (slovy: stopadesátšestmiliónů korun českých) o částku ve výši 141.414.000,- Kč (slovy: stočtyřicetjednamiliónůčtyřistačtrnácttisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 14.586 .000,- Kč (slovy: čtrnáctmiliónůpětsetosmdesátšesttisíc korun českých). c) S celkovou částkou ve výši 141.414.000,- Kč (slovy: stočtyřicetjednamiliónůčtyřistačtrnácttisíc korun českých) bude v souladu s ust. Odd. 7 odst. 6 platných stanov společnosti naloženo tak, že: - částka ve výši 139.970.329,- Kč (slovy: stotřicetdevětmiliónůdevětsetsedmdesáttisíctřistadvacetdevět korun českých) bude použita na úhradu ztráty společnosti vykázané v účetní závěrce společnosti za rok 2003, - částka ve výši 1.443.671,- Kč (slovy: jedenmiliónčtyřistačtyřicettřitisícšestsetsedmdesátjedna korun českých) nepřevyšující 10% základního kapitálu společnosti bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. d) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že: - u 8 (slovy: osmi) ks akcií o nominální hodnotě 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) bude provedeno snížení nominální hodnoty z 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) na novou nominální hodnotu ve výši 28.050,- Kč (slovy: dvacetosmtis íc korun českých), - u 252 (slovy: dvěstěpadesátidvou) ks akcií o nominální hodnotě 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých) na novou nominální hodnotu ve výši 56.100,- Kč (slovy: padesátšesttisíc korun českých), - u 2 (slovy: dvou) ks akcií o nominální hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmilióndvěstětisíc korun českých) bude provedeno snížení nominální hodnoty z 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmilióndvěstětisíc korun českých) na novou nominální hodnotu ve výši 112.20 0,- Kč (slovy: stodvanácttisícdvěstě korun českých). e) Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení jejich nižší nominální hodnoty se stanovuje na dobu 30 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 25.9.2004 - 25.11.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady z 24.6.2004 ve smyslu úplného znění stanov z 1.7.2004. 4.8.2004 - 25.11.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady z 17.5.2001 a 27.9.2001 ve smyslu úplného znění stanov z 24.3.2004. 29.5.2004 - 4.8.2004
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27.9.2001 o záměru snížit základní kapitál: 15.10.2001 - 11.3.2002
a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zjištění představenstva společnosti, že společnost TELCOM Brno, a.s., vzhledem ke své činnosti a minimální výši závazků, nepotřebuje vlastní zdroje financování v takové výši. 15.10.2001 - 11.3.2002
b) Základní kapitál společnosti TELCOM Brno, a.s. se snižuje z celkové částky 388.000.000,- Kč (slovy: třistaosmdesátosmmilionůkorunčeských), o částku 232.000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetdvamilionůkorunčeských), na částku ve výši 156.000.000,- (slovy: jednostopadesátšestmilionůkorunčeských). 15.10.2001 - 11.3.2002
c) Snížení základního kapitálu bude zaúčtováno tak, že částka ve výši 17.524.964,39 (slovy: sedmnáctmilionůpětsetdvacetčtyřitisícdevětsetšedesátčtyřikorun českýchtřicetdevěthaléřů), bude použita, v souladu s Odd. 22 odst. 6. Platných stanov, k úhradě ztráty společnosti a částka ve výši 86.475.035,61 Kč (slovy: osmdesátšestmilionůčtyřistasedmdesátpěttisíctřicetpětkorunčeských šedesátjednahaléřů), bude použita v souladu s Odd. 23 platných stanov, ke tvorbě rezervního fondu, částka ve výši 128.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetosmilionůkorunčeských), bude vyplacena akcionářům. 15.10.2001 - 11.3.2002
d) Snížení základního kapitálu bude provedeno takto: - v rozsahu 128.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetiosmilionůkorunčeských) vzetím 128 kusů (slovy: jednostodvacetiosmi) listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) z oběhu na základě návrhu akcionářům, - v rozsahu 104.000.000,- Kč (slovy: jednostočtyřimilionykorunčeských) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty u všech zbývajících akcií o dvě pětiny jejich nominální hodnoty z důvodu vyrovnání ztráty a naplnění rezervního fondu takto: * u 252 kusů (slovy: dvěstěpadesátidvoukusů) akcií o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), se snižuje nominální hodnota z 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), na novou nominální hodnotu ve výši 600.000,- Kč (slovy: šestsetitisíckorunčeských), * u 8 kusů (slovy: osmikusů) akcií o nominální hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsetitisíckorunčeských), se snižuje nominální hodnota z 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na novou nominální hodnotu ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských), * u 2 kusů (slovy: dvoukusů) akcií o nominální hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských), se snižuje nominální hodnota z 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) na novou nominální hodnotu ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíckorunčeských). 15.10.2001 - 11.3.2002
e) Snižování základního kapitálu na základě návrhu akcionářů vzetím akcií z oběhu je úplatné a výše úplaty je stanovena posudkem soudního znalce Ing. Jiřího Kudra, ekonomického a organizačního poradce, Janderkova 37/290, Praha 10, PSČ: 108 00, a to k datu 31.8.2001, 15.10.2001 - 11.3.2002
f) V návaznosti na snížení jmenovité hodnoty u všech zbývajících akcií se stanovuje lhůta pro předložení listinných akcií k jejich výměně nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií na dobu 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady (rozhodnutí jediného akcionáře) o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 15.10.2001 - 11.3.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 13.12.2000. 18.12.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 30.8.2000. 8.12.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 8.10.1999. 4.11.1999
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 8.10.1999 o záměru zvýšit základního jmění: 4.11.1999 - 23.11.1999
Základní jmění obchodní společnosti TELCOM Brno, a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 1.000.000,-Kč o částku 387.000.000,-Kč na celkovou výši základního jmění ve výši 388.000.000,-Kč a to úpisem nových akcií. Důvodem zvýšení základního jmění je posílení kapitálu a majetku společnosti. 4.11.1999 - 23.11.1999
Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 4.11.1999 - 23.11.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno dalším úpisem 6 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,-Kč, 2 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč, 2 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 190.000.000,-Kč. Všechny tyto nově emitované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, připadá 1 hlas, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč, připadají 4 hlasy a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 190.000.000,-Kč, připadá 380 hlasů. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 4.11.1999 - 23.11.1999
Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitým vkladem, který do základního jmění obchodní společnosti TELCOM Brno, a.s., vloží dosavadní akcionář pan Karel Hamšík st. Vzhledem ke skutečnosti, že celé zvýšení základního jmění bude pokryto dále popsaným nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají, v souladu s ustanovením paragrafu 204a odst. 1 obchodního zákoníku, přednostní právo k úpisu nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. 4.11.1999 - 23.11.1999
Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitým vkladem stávajícího akcionáře, pana Karla Hamšíka, st., jehož předmětem je know-how, Karel Hamšík st., je majitelem tohoto know-how s obchodním názvem "Programový systém KOMPO (komunikační provozní ochrana)", sestávajícího z kompletního programového vybavení obsahující soubor prostředků na ochranu přenášených informací před zneužitím nepovolanou osobou při jejich přenosu pomoci moderních digitálních spojových prostředků. Hodnota nepeněžitého vkladu, který je blíže specifikován ve společném znaleckém posudku č. 119-06-01-99 znalců Ing. Zdenka Vanka, CSc. a Ing. Vítězslava Hálka ze dne 8.10.1999 č. znaleckého deníku Ing. Zdenka Vanka, CSc. 7/99 a č. znaleckého deníku Ing. Vítězslava Hálka 82/99, byla stejným posudkem stanovena na částku 387.000.000,-Kč. 4.11.1999 - 23.11.1999
Předmětný nepeněžitý vklad bude vložen do základního jmění obchodní společnosti TELCOM Brno, a.s. na základě smlouvy o převodu know-how. 4.11.1999 - 23.11.1999
Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti. Lhůta pro úpis akcií začíná běžet následující den poté, co bude záměr o zvýšení základního jmění obchodní společnosti TELCOM Brno, a.s. zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, a trvá 30 dnů. Úpis bude proveden v sídle společnosti, tedy na adrese Brno, Vídeňská 104, okres Brno-město, PSČ: 619 00. Výše emisního kurzu akcií je totožná s jmenovitou hodnotou emitovaných akcií. Úpis provede upisovatel osobně, a to podpisem listiny upisovatelů, čímž se zaváže ke splacení emisního kursu akcií. Vlastní úpis akcií a splacení proběhne současně. Nepeněžitý vklad bude splacen při úpisu shora popsaného know-how do základního jmění společnosti TELCOM Brno, a.s. a převodem předmětu vkladu do dispozice společnosti, o čemž společnost vydá prohlášení. 4.11.1999 - 23.11.1999
Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti TELCOM Brno, spol.s r.o. se sídlem v Brně, Vídeňská 104, IČO 48 52 91 76, C 10619 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 30.9.1999

Aktuální kontaktní údaje TELCOM Brno, a.s.

Kapitál TELCOM Brno, a.s.

zakladni jmění 14 586 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.11.2004
zakladni jmění 156 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.3.2002 - 25.11.2004
zakladni jmění 388 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.1999 - 11.3.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.1999 - 23.11.1999

Akcie TELCOM Brno, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 28 050 Kč 8 31.8.2010
Akcie na jméno 112 200 Kč 2 31.8.2010
Akcie na jméno 56 100 Kč 252 31.8.2010
Akcie na majitele 28 050 Kč 8 25.11.2004 - 31.8.2010
Akcie na majitele 112 200 Kč 2 25.11.2004 - 31.8.2010
Akcie na majitele 56 100 Kč 252 25.11.2004 - 31.8.2010
Akcie na majitele 300 000 Kč 8 11.3.2002 - 25.11.2004
Akcie na majitele 1 200 000 Kč 2 11.3.2002 - 25.11.2004
Akcie na majitele 600 000 Kč 252 11.3.2002 - 25.11.2004
Akcie na majitele 500 000 Kč 8 18.12.2000 - 11.3.2002
Akcie na majitele 2 000 000 Kč 2 18.12.2000 - 11.3.2002
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 380 18.12.2000 - 11.3.2002
Akcie na majitele 500 000 Kč 8 8.12.2000 - 18.12.2000
Akcie na majitele 2 000 000 Kč 2 8.12.2000 - 18.12.2000
Akcie na majitele 190 000 000 Kč 2 8.12.2000 - 18.12.2000
Akcie na jméno 500 000 Kč 8 23.11.1999 - 8.12.2000
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 2 23.11.1999 - 8.12.2000
Akcie na jméno 190 000 000 Kč 2 23.11.1999 - 8.12.2000
Akcie na jméno 500 000 Kč 2 30.9.1999 - 23.11.1999

Sídlo TELCOM Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Milíčova 533/14 , Praha 130 00 22.8.2012
Adresa Vídeňská 51/122 , Brno 619 00 18.12.2000 - 22.8.2012
Adresa Vídeňská 138/104 , Brno 619 00 30.9.1999 - 18.12.2000

Předmět podnikání TELCOM Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.5.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 8.12.2000 - 22.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.12.2000 - 22.5.2009
pronájem průmyslového zboží 8.12.2000 - 22.5.2009
pronájem nemovitostí 8.12.2000 - 22.5.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 8.12.2000 - 22.5.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebně-montážních prací 8.12.2000 - 22.5.2009
projektování elektrických zařízení 8.12.2000 - 22.5.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 8.12.2000 - 13.11.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.12.2000 - 13.11.2014
montáž a oprava telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v paragrafu 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona 30.9.1999 - 13.11.2014
montáž a údržba telekomunikačních zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: 1. Drátová telekomunikační vedení, včetně navazujících kabelových souborů 2. Telekomunikační kabely s optickými vlákny, včetně navazujících kabelových souborů 3. Analogové a digitální přenosové systémy 4. Telefonní přístroje 30.9.1999 - 13.11.2014

vedení firmy TELCOM Brno, a.s.

Statutární orgán TELCOM Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně jediný člen představenstva. 13.11.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat všichni členové představenstva samostatně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis. 30.9.1999 - 13.11.2014
Člen představenstva Karel Hamšík 13.11.2014
Vznik členství 28.4.2014
Adresa: Kubelíkova 777/56 , Praha 130 00
člen představenstva Jiří Večerka 30.9.1999 - 21.6.2001
Zánik funkce 17.5.2001
Adresa: 211 , Prusy-Boškůvky 682 01
předseda představenstva Karel Hamšík st. 30.9.1999 - 4.8.2006
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 30.9.1999
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Kubelíkova 777/56 , Praha 130 00
člen představenstva Karel Hamšík ml. 30.9.1999 - 4.8.2006
Vznik funkce 30.9.1999
Adresa: Kubelíkova 777/56 , Praha 130 00
člen představenstva Václav Ocelík 21.6.2001 - 4.8.2006
Vznik funkce 17.5.2001
Adresa: Velkomoravská 508/57 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Karel Hamšík ml. 4.8.2006 - 22.5.2009
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 14.5.2009
Adresa: Kubelíkova 777/56 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Václav Ocelík 4.8.2006 - 22.5.2009
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 14.5.2009
Adresa: Velkomoravská 508/57 , Olomouc 779 00
člen představenstva JUDr. Eva Radová 4.8.2006 - 22.5.2009
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 14.5.2009
Adresa: U líhní 39/13 , Praha 142 00
člen představenstva Karel Hamšík 22.5.2009 - 13.11.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Kubelíkova 777/56 , Praha 130 00

Dozorčí rada TELCOM Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Petr Ocelík 13.11.2014
Vznik členství 28.4.2014
Adresa: 54 , Šumice 671 75
člen Václav Ocelík 30.9.1999 - 21.6.2001
Zánik funkce 17.5.2001
Adresa: Velkomoravská 508/57 , Olomouc 779 00
předseda Ing. Václav Grohman 30.9.1999 - 4.8.2006
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 30.9.1999
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Rožnovská 10 , Olomouc Česká republika
místopředseda JUDr. Miroslav Kučera 30.9.1999 - 4.8.2006
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 30.9.1999
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Příkop 834/8 , Brno 602 00
člen Jan Stoklas 21.6.2001 - 4.8.2006
Zánik členství 26.6.2006
Vznik funkce 17.5.2001
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: 103 , Petrov 696 65
člen dozorčí rady František Kuchař 4.8.2006 - 31.8.2010
Vznik členství 26.6.2006
Adresa: Sienkiewiczova 354/11 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Filip 4.8.2006 - 30.1.2014
Vznik členství 26.6.2006
Vznik funkce 26.6.2006
Adresa: Hlavatého 621/7 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Petr Ocelík 4.8.2006 - 13.11.2014
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: 54 , Šumice 671 75
člen dozorčí rady František Kuchař 31.8.2010 - 13.11.2014
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: 9 , Snovídky 683 33
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Filip 30.1.2014 - 13.11.2014
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 28.4.2014
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 28.4.2014
Adresa: Hlavatého 621/7 , Praha 149 00
Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Filip 13.11.2014 - 27.4.2016
Vznik členství 28.4.2014
Zánik členství 21.3.2016
Vznik funkce 28.4.2014
Zánik funkce 21.3.2016
Adresa: Hlavatého 621/7 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Ing. František Kuchař 13.11.2014 - 27.4.2016
Vznik členství 28.4.2014
Zánik členství 21.3.2016
Adresa: 9 , Snovídky 683 33

Likvidace TELCOM Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jiří Koten 17.4.2013 - 13.11.2014
Adresa: Na rovnosti 2690/17 , Praha 130 00

Prokura TELCOM Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. František Kuchař 27.4.2016
Adresa: 9 , Snovídky 683 33
Jméno Karel Hamšík st. 30.9.1999 - 21.6.2001
Adresa: Kubelíkova 777/56 , Praha 130 00
Jméno Karel Hamšík ml. 30.9.1999 - 21.6.2001
Adresa: Kubelíkova 777/56 , Praha 130 00
Jméno Jiří Večerka 30.9.1999 - 21.6.2001
Adresa: 211 , Prusy-Boškůvky 682 01

Sbírka Listin TELCOM Brno, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 18511/SL 46 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 30.6.2015 13.8.2015 24.8.2015 10
B 18511/SL 45 notářský zápis [NZ 448/2014] projekt rozdělení Městský soud v Praze 19.12.2014 22.12.2014 17.2.2015 21
B 18511/SL 44 ostatní rozhod. jedin. společ. Městský soud v Praze 28.4.2014 3.11.2014 21.11.2014 1
B 18511/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 354/2014 Městský soud v Praze 10.10.2014 3.11.2014 21.11.2014 14
B 18511/SL 42 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 18.11.2014 18.11.2014 19.11.2014 10
B 18511/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.4.2013 16.4.2013 23.4.2013 18
B 18511/SL 40 notářský zápis NZ 132/2013 Městský soud v Praze 4.4.2013 16.4.2013 23.4.2013 8
B 3101/SL 39 notářský zápis rozh. VH, NZ 170/2012 Městský soud v Praze 30.7.2012 28.8.2012 8
B 3101/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.2010 30.7.2012 28.8.2012 18
B 3101/SL 37 notářský zápis -rozh.jedin.akcion., NZ 217/10 Městský soud v Praze 24.11.2010 30.11.2010 13
B 3101/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.2010 7.9.2010 18
B 3101/SL 35 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 161/10 Městský soud v Praze 26.8.2010 7.9.2010 9
B 3101/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2009 1.6.2009 17
B 3101/SL 33 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 14.5.2009 29.5.2009 1
B 3101/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 95/09 Městský soud v Praze 14.5.2009 29.5.2009 7
B 3101/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2006 28.8.2006 5
B 3101/SL 30 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 26.6.2006 28.8.2006 1
B 3101/SL 29 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 26.6.2006 28.8.2006 1
B 3101/SL 28 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 26.6.2006 28.8.2006 6
B 3101/SL 27 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 7.6.2006 28.8.2006 2
B 3101/SL 26 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 19.11.2002 28.8.2006 1
B 3101/SL 25 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 19.11.2002 28.8.2006 5
B 3101/SL 24 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 15.6.2005 6.9.2005 30
B 3101/SL 23 notářský zápis Městský soud v Praze 24.6.2004 25.10.2004 13
B 3101/SL 22 notářský zápis - rozhod. VH Městský soud v Praze 24.6.2004 17.8.2004 7
B 3101/SL 21 výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 18.6.2004 4.8.2004 36
B 3101/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.2004 8.6.2004 16
B 3101/SL 19 notářský zápis -stanovy Městský soud v Praze 17.5.2001 8.6.2004 25
B 3101/SL 18 výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 22.8.2003 38
B 3101/SL 17 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 1.6.2002 20.12.2002 31
B 3101/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2001 9.9.2002 13
B 3101/SL 15 notářský zápis - ovládací smlouva Městský soud v Praze 27.11.2001 1.3.2002 14
B 3101/SL 14 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 27.9.2001 17.10.2001 7
B 3101/SL 13 notářský zápis - VH, stanovy Městský soud v Praze 17.5.2001 27.6.2001 24
B 3101/SL 12 ostatní - odvolání prokury Městský soud v Praze 17.5.2001 27.6.2001 1
B 3101/SL 11 podpisové vzory + ČP + zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 17.5.2001 27.6.2001 9
B 3101/SL 9 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 13.12.2000 8.1.2001 7
B 3101/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2000 8.1.2001 4
B 3101/SL 8 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 30.8.2000 18.12.2000 6
B 3101/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.8.2000 18.12.2000 4
B 3101/SL 6 posudek znalce č.119-06-01-99 Městský soud v Praze 8.10.1999 9.11.1999 38
B 3101/SL 5 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 8.10.1999 9.11.1999 9
B 3101/SL 4 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 19.8.1999 18.10.1999 1
B 3101/SL 3 ostatní - zápis z jednání představenst Městský soud v Praze 19.8.1999 18.10.1999 1
B 3101/SL 2 posudek znalce Městský soud v Praze 18.8.1999 18.10.1999 11
B 3101/SL 1 notářský zápis - ZL Městský soud v Praze 19.8.1999 18.10.1999 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TELCOM Brno, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25577255
Jméno TELCOM Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 15.11.1999
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo TELCOM Brno, a.s.

Živnosti a provozovny TELCOM Brno, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebně montážních prací

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Pronájem nemovitostí

  • Pronájem průmyslového zboží

  • Činnost ekonomických a organizačních poradců

  • Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.1999

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.11.1999

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.1999

Živnost č. 4 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2000

Živnost č. 5 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1999
Zánik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 6 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1999
Zánik oprávnění 31.10.2000

Živnost č. 8 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebně montážních prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TELCOM Brno, a.s.

Člen statutárního orgánu Karel Hamšík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TELCOM Brno, a.s.

IČO: 25577255
Firma: TELCOM Brno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.9.1999

Sídlo TELCOM Brno, a.s.

Sídlo: Milíčova 533/14, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image