Menu Zavřít

FIRMA TEDOM a.s. IČO: 28466021

TEDOM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

TEDOM a.s. (28466021) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 195, 67401 Výčapy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 2008 a je stále aktivní. TEDOM a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o TEDOM a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro TEDOM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TEDOM a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 29. 9. 2008
Spisová značka: B 6260
IČO (identifikační číslo osoby): 28466021
Jméno: Zitana Consulting a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.9.2008
Zapsána dne: 29.9.2008
V důsledku rozdělení obchodní společnosti TEDOM a.s., se sídlem č.p. 195, 674 01 Výčapy, IČ: 28466021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6260, jako rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením s obchodní společností TEDOM power s.r.o., se sídlem č.p. 195, 674 01 Výčapy, IČ: 11795255, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 124806, jako nástupnickou společností, došlo s účinností ke dni zápisu této přeměny do obchodní ho rejstříku k odštěpení části jmění rozdělované společnosti, včetně určitých práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a jejímu přechodu na nástupnickou společnost, a to v souladu s příslušným projektem rozdělení. 1.1.2022
Společnost TEDOM a.s., se sídlem Výčapy 195, okres Třebíč, PSČ 67401, IČ: 28466021, byla rozdělena odštěpením sloučením, v jehož důsledku přešla část jejího jmění na společnost ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČ: 290601 09, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691. 31.12.2012
Mimořádná valná hromada přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího obsahu: Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti TEDOM a.s., nepeněžitými vklady z důvodu zvýšení majetkové účasti obchodní společnosti TEDOM a.s. na obchodní společnosti ČEZ Energo, s.r.o. a s tím související zvýšení hospodářského prospěchu obchodní spol ečnosti TEDOM a.s. z podnikání obchodní společnosti ČEZ Energo, s.r.o., včetně možnosti efektivněji ovlivňovat další podnikatelské aktivity obchodní společnosti ČEZ Energo, s.r.o. a vykonávat práva společníka, takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti TEDOM a.s. z částky 20,000.005,-Kč (slovy: dvacet milionů pět korun českých) o částku 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých) na celkovou částku 20,100.005,-Kč (slovy: dvacet milionů jedno sto tisíc pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti TEDOM a.s. bude upsáno 400 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dva cet pět haléřů). Akcie nejsou kótované. 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: panem Ing. Ivo Poukarem, r.č. 601224/0850, bytem Stařeč, Zahradní 427 - 40000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haleřů), panem Ing. Josefem Jelečkem, r.č. 610124/1267, bytem Třebíč, Lavického 325/31 - 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů), a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět h aléřů), společností MOUFLECO HODLINGS LIMITED, se sídlem Nicósia, Avlonos, Maria House, 5th floor, PSČ 1075, Kyperská republika, identifikační číslo: HE 253054 - 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 K č (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů). 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnosti TEDOM a.s. předem určeným zájemcům písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do deseti (10) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvý šení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis roz hodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určeným zájemcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že každému z nich bude poskytnuta lhůta dvou (2) týdnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností TEDOM a.s. dojde v sídle společnosti Advokátní kancelář Liška&Sabolová s.r.o. na adrese Karolinská 661, Praha 8. 7. Emisní kurz nových akcií bude zcela splacena nepeněžitými vklady předem určených zájemců. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce - pana Ing. Ivo Poukara je jeho obchodní podíl v obchodní společnosti ČEZ Energo s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 29060109, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691, který představuje podíl ve výši dvě/osmdesáttisícčtyřicet (2/80040) na základním kapitálu společnosti a odpovídá zcela splacenému vkladu ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 vyhotoveným dne 27.09.2011 panem Ing. Pavlem Hejskem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 30.08.2011 Krajským soudem v Brně pod č.j. 35Nc 6430/2011-10, které nabylo právní moci dne 27.09.2011 a činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností TEDOM a.s., jako společností na straně jedné, a panem Ing. Ivo Poukarem, jako vkladatelem na straně druhé. Smlouva o vkladu musí být uzavřena nejpozději do p atnácti (15) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Za tento nepeněžitý vklad bude panu Ing. Ivo Poukarovi vydáno 40 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů). 9. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce - pana Ing. Josefa Jelečka je jeho obchodní podíl v obchodní společnosti ČEZ Energo s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 29060109, zapsané v obchodním rejstříku vede ném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 163691, který představuje podíl ve výši devět/osmdesáttisícčtyřicet (9/80040) na základním kapitálu společnosti a odpovídá zcela splacenému vkladu ve výši 90.000,-Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 vyhotoveným dne 27.09.2011 panem Ing. Pavlem Hejskem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 30.08.2011 Krajským soudem v Brně pod č.j. 35 Nc 6430/2011-10, které n abylo právní moci dne 27.09.2011 a činí 45.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností TEDOM a.s., jako společností na straně jedné, a panem Ing. Ivo Poukarem, jako vkladatelem na straně druhé. Smlouva o vkladu musí být uzavřena nejpozději do p atnácti (15) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Za tento nepeněžitý vklad bude panu Ing. Josefu Jelečkovi vydáno 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů). 10. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce - společnosti MOUFLECO HOLDINGS LIMITED je jeho obchodní podíl v obchodní společnosti ČEZ Energo s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 29060109, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 163691, který představuje podíl ve výši devět/osmdesáttisícčtyřicet(9/80040) na základním kapitálu společnosti a odpovídá zcela splacenému vkladu ve výši 90.000,-Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 vyhotoveným dne 27.09.2011 panem Ing. Pavlem Hejskem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 30.08.2011 Krajským soudem v Brně pod čj. 35 Nc 6430/2011-10, které na bylo právní moci dne 27.09.2011 a činí 45.000,-Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu uzavřené mezi obchodní společností TEDOM a.s., jako společností na straně jedné, a panem Ing. Ivo Poukarem, jako vkladatelem na straně druhé. Smlouva o vkladu musí být uzavřena nejpozději do p atnácti (15) dnů od upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Za tento nepeněžitý vklad bude společnosti MOUFLECO HOLDINGS LIMITED vydáno 180 000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů) a emisním kursu 0,25 Kč (slovy: dvacet pět haléřů ). 11. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští. 18.11.2011 - 6.1.2012
Společnost TEDOM a.s., se sídlem Výčapy 195, okres Třebíč, PSČ 67401, IČ: 28466021, byla rozdělena odštěpením sloučením, v rámci kterého přešla část jejího jmění na společnost ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČ: 2906010 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691. 1.7.2011
Na společnost TEDOM a.s. ( dříve TEDOM Holding a.s. ) přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností: - společnosti TEDOM s.r.o, se sídlem Třebíč, Výčapy 195, PSČ 67401, IČ 43371931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C , vložka 4549 - společnosti TEDOM CHP s.r.o., se sídlem Hořovice, Masarykova 1436, okres Beroun, PSČ 26801, IČ 43762697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6555 - společnosti TEDOM ENERGO s.r.o. se sídlem Třebíč, Výčapy 195, PSČ 67401, IČ 25395416, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34445 - společnosti JESENICKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST s.r.o., se sídlem Jeseník, Mašínova 1055, PSČ 790 01, IČ 25386581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17547. 1.11.2010

Kapitál TEDOM a.s.

Základní kapitál 20 100 005 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 6.1.2012
Základní kapitál 20 000 005 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.11.2010  - 6.1.2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 19.10.2009  - 1.11.2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 30 %
Platnost od - do 29.9.2008  - 19.10.2009

Akcie TEDOM a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 0 Kč 80 400 020 31.7.2015
Akcie na jméno 0 Kč 80 400 020 6.1.2012  - 31.7.2015
Akcie na jméno 0 Kč 80 000 020 1.11.2010  - 6.1.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 7.12.2009  - 1.11.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 29.9.2008  - 7.12.2009

Sídlo TEDOM a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 195, Výčapy 67401, Česká republika 18.3.2014
Adresa: Karolinská 661, Praha 8 18600, Česká republika 23.7.2010 - 1.11.2010
Adresa: Olivova 4/2096, Praha 1 11000, Česká republika 29.9.2008 - 23.7.2010

Předmět podnikání TEDOM a.s.

Platnost údajů od - do
distribuce plynu 20.6.2022
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.1.2021
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.1.2021
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.11.2010 - 13.7.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
distribuce elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
distribuce elektřiny 25.11.2010 - 13.7.2012
obchod s elekřinou 25.11.2010 - 13.7.2012
obchod s elektřinou 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
rozvod tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
rozvod tepelné energie 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho stroje nad 50k W 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho stroje nad 50k W 25.11.2010 - 13.7.2012
silniční motorová doprava nákladní 25.11.2010 - 13.7.2012
silniční motorová doprava nákladní 25.11.2010 - 13.7.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.11.2010 - 13.7.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.11.2010 - 13.7.2012
projektová činnost ve výstavbě 25.11.2010 - 13.7.2012
projektová činnost ve výstavbě 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.11.2010 - 13.7.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.11.2010 - 13.7.2012
vodoinstalatérství 25.11.2010 - 13.7.2012
vodoinstalatérství 25.11.2010 - 13.7.2012
topenářství 25.11.2010 - 13.7.2012
topenářství 25.11.2010 - 13.7.2012
zámečnictví, nástrojařství 25.11.2010 - 13.7.2012
zámečnictví, nástrojařství 25.11.2010 - 13.7.2012
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.11.2010 - 13.7.2012
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 25.11.2010 - 13.7.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.11.2010 - 13.7.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.11.2010 - 13.7.2012
obráběčství, kovoobráběčství 25.11.2010 - 13.7.2012
obráběčství, kovoobráběčství 25.11.2010 - 13.7.2012
klempířství a oprava karosérií 25.11.2010 - 13.7.2012
klempířství a oprava karosérií 25.11.2010 - 13.7.2012
oprava silničních vozidel 25.11.2010 - 13.7.2012
oprava silničních vozidel 25.11.2010 - 13.7.2012
malířství, lakýrnictví, natěračství 25.11.2010 - 13.7.2012
malířství, lakýrnictví, natěračství 25.11.2010 - 13.7.2012
výroba elektřiny 1.11.2010
distribuce elektřiny 1.11.2010
obchod s elektřinou 1.11.2010
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho stroje nad 50kW 1.11.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.11.2010
projektová činnost ve výstavbě 1.11.2010
montáž, opravy , revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.11.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.11.2010
vodoinstalatérství, topenářství 1.11.2010
zámečnictví, nástrojařství 1.11.2010
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 1.11.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.11.2010
obráběčství , kovoobrábění 1.11.2010
klempířství a oprava karosérií 1.11.2010
oprava silničních vozidel 1.11.2010
malířství, lakýrnictví, natěračství 1.11.2010
silniční motorová doprava nákladní 1.11.2010 - 13.7.2012
výroba tepelné energie 1.11.2010 - 20.6.2022
rozvod tepelné energie 1.11.2010 - 20.6.2022
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.6.2010
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 29.9.2008 - 23.7.2010

Vedení firmy TEDOM a.s.

Statutární orgán TEDOM a.s.

druhý místopředseda Ing. Marek Malík MBA
Ve funkci od 5.5.2021
Adresa Kameníčkova 1056/31, 61600 Brno
člen představenstva Ing. Miloslav Kužela Ph.D.
Ve funkci od 14.8.2020
Adresa Kozina 524, 74266 Štramberk
člen představenstva Ing Igor Fait
Ve funkci od 14.8.2020
Adresa Stará osada 3971/17, 61500 Brno
první místopředseda představenstva Ing. Ladislav Zeman
Ve funkci od 18.10.2023
Adresa Soukenická 973/2, 60200 Brno
předseda představenstva Ing. Oldřich Šoba Ph.D.
Ve funkci od 14.8.2020
Adresa 29, 66902 Mašovice
člen představenstva Ing. Tomáš Sameš
Ve funkci od 14.12.2022
Adresa Čechova 1326/8, 41201 Litoměřice
člen představenstva Ing. Ladislav Zeman
Ve funkci od 12.9.2023 do 18.10.2023
Adresa Soukenická 973/2, 60200 Brno
první místopředseda Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka
Ve funkci od 18.9.2020 do 9.5.2023
Adresa Antonína Zápotockého 64/4, 68201 Vyškov
člen představenstva Ing. Tomáš Sameš
Ve funkci od 16.9.2020 do 14.12.2022
Adresa Michalská 33/15, 41201 Litoměřice
druhý místopředseda Ing. Marek Malík MBA
Ve funkci od 14.8.2020 do 5.5.2021
Adresa Šumická 435, 66407 Pozořice
první místopředseda Ing. Josef Jeleček
Ve funkci od 14.8.2020 do 18.9.2020
Adresa Lavického 333, 67401 Třebíč
člen představenstva Tomáš Sameš
Ve funkci od 14.8.2020 do 16.9.2020
Adresa Michalská 33/15, 41201 Litoměřice
člen přestavenstva Ing. Ivo Poukar
Ve funkci od 20.12.2019 do 14.8.2020
Adresa náměstí Zachariáše z Hradce 18, 58856 Telč
předseda představenstva Ing. Josef Jeleček
Ve funkci od 20.12.2019 do 14.8.2020
Adresa Lavického 333, 67401 Třebíč
člen představenstva Ing. Martin Komínek
Ve funkci od 20.11.2017 do 14.8.2020
Adresa Amforová 1926/9, 15500 Praha
člen představenstva Ing. Ivo Poukar
Ve funkci od 31.7.2015 do 10.12.2019
Adresa náměstí Zachariáše z Hradce 18, 58856 Telč
předseda představenstva Ing. Josef Jeleček
Ve funkci od 31.7.2015 do 10.12.2019
Adresa Lavického 333, 67401 Třebíč
místopředseda představenstva Marek Rosenbaum
Ve funkci od 20.11.2017 do 20.11.2019
Adresa Jakubská 647/2, 11000 Praha
člen představenstva Marek Rosenbaum
Ve funkci od 31.7.2015 do 20.11.2017
Adresa Jakubská 647/2, 11000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Monika Marečková
Ve funkci od 31.7.2015 do 20.11.2017
Adresa Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
člen představenstva Marek Rosenbaum
Ve funkci od 31.7.2015 do 20.11.2017
Adresa Jakubská 647/2, 11000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Monika Marečková
Ve funkci od 31.7.2015 do 20.11.2017
Adresa Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
předseda představenstva Ing. Josef Jeleček
Ve funkci od 18.3.2014 do 31.7.2015
Adresa Lavického 333, 67401 Třebíč
člen představenstva Marek Rosenbaum
Ve funkci od 18.3.2014 do 31.7.2015
Adresa Jakubská 647/2, 11000 Praha
člen představenstva Ing. Ivo Poukar
Ve funkci od 27.7.2014 do 31.7.2015
Adresa náměstí Zachariáše z Hradce 18, 58856 Telč
místopředseda představenstva Ing. Monika Marečková
Ve funkci od 3.3.2015 do 31.7.2015
Adresa Elišky Krásnohorské 123/10, 11000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Monika Marečková
Ve funkci od 18.3.2014 do 3.3.2015
Adresa Šermířská 2378/3a, 16900 Praha 6
člen představenstva Ing. Ivo Poukar
Ve funkci od 18.3.2014 do 27.7.2014
Adresa Zahradní 427, 67522 Stařeč
člen představenstva Ing. Ivo Poukar
Ve funkci od 7.12.2009 do 18.3.2014
Adresa Zahradní 427, 67522 Stařeč
člen představenstva Marek Rosenbaum
Ve funkci od 7.12.2009 do 18.3.2014
Adresa Jakubská 2/647, 11000 Praha 1
místopředseda představenstva Ing. Monika Marečková
Ve funkci od 7.12.2009 do 18.3.2014
Adresa Šermířská 2378/3a, 16900 Praha 6
předseda představenstva Ing. Josef Jeleček
Ve funkci od 7.12.2009 do 18.3.2014
Adresa Lavického 325/31, 67401 Třebíč
člen představenstva Barbora Brühlová
Ve funkci od 19.10.2009 do 7.12.2009
Adresa Vinohradská 111/109, 13000 Praha 3
člen představenstva Taťána Vrbová
Ve funkci od 29.9.2008 do 19.10.2009
Adresa 551, 68754 Bánov

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TEDOM a.s.

IČO (identifikační číslo): 28466021
Jméno: TEDOM a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 29. 9. 2008
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 16

Sídlo TEDOM a.s.

Sídlo: 195, Výčapy 67401

Živnosti TEDOM a.s.

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 1. 2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 3. 2016

Živnost č. 3 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 11. 2010

Živnost č. 4 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 11. 11. 2010

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 10 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 12 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 14 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 15 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 10. 2010

Živnost č. 16 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 6. 2010

Statutární orgán TEDOM a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Igor Fait
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Malík MBA.
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Kužela Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka
Člen statutárního orgánu: Ing. Oldřich Šoba Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Tomáš Sameš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TEDOM a.s.

IČO: 28466021
Firma: TEDOM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Třebíč
Základní územní jednotka: Výčapy
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 29. 9. 2008

Sídlo TEDOM a.s.

Sídlo: 195, Výčapy 67401

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Opravy strojů
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost