Firma TECHSOX INVEST SE IČO 24266442


TECHSOX INVEST SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TECHSOX INVEST SE (24266442) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Rybná 716/24, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2012 a je stále aktivní. TECHSOX INVEST SE nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o TECHSOX INVEST SE nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TECHSOX INVEST SE na Justice.cz
Detailní informace o TECHSOX INVEST SE na rzp.cz

Výpis dat pro TECHSOX INVEST SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TECHSOX INVEST SE

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka H 760
IČO (identifikační číslo osoby) 24266442
Jméno TECHSOX INVEST SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Evropská
Zapsána dne 1.9.2012
Jediný akcionář společnosti TECHSOX INVEST SE rozhodl dne 5.12.2013 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TECHSOX INVEST SE o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHSOX INVEST SE: Základní kapitál společnosti TECHSOX INVEST SE se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 20.573.180,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set sedmdesát tři tisíce jedno sto osmdesát korun českých) z dosavadní výše 326.709.420,- Kč (slovy: tři sta dvacet šest mil iónů sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), s tím že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 709.420,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého v kladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání. Jako předmě t nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti zapsané v katastru nemovitosti pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Pří bram, a to: - pozemek parc. č. st. 3167 o výměře 1437 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez č.p./č.e., jiná stavba (hala, technická opravna vozů), na pozemku parc. č. st. 3167. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 2401-97/2013 ze dne 20.10.2013 Jiřího Janouška, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na nemovitosti, částkou ve výši 20.573.180,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set sedmdesát tři tisíce jedno sto osmdesát korun českých). O tomto způsobu určení hodnoty nepeněžitého vkladu rozhodl statutární orgán společnosti TECHSOX INVEST SE ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku. za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 709.420,- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem společností ESOX lentus, s.r.o., IČ: 264 72 767, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, tj. vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále jen upisovatel), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy a upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doru čí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TECHSOX INVEST SE, Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24 , PSČ 110 00, doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 709.420,- Kč ( slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 20.573.180,- Kč (slovy: dvacet miliónů pět set sedmdesát tři tisíce jedno sto osmdesát korun českých). 11.12.2013 - 23.12.2013
Jediný akcionář společnosti TECHSOX INVEST SE rozhodl dne 20. 12. 2012 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TECHSOX INVEST SE o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHSOX INVEST SE: Základní kapitál společnosti TECHSOX INVEST SE se zvyšuje upsáním nových akcií o částku o 323.609.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tři milióny šest set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) z dosavadní výše 3.100.000,-- Kč (slovy: tři milióny jedno sto tisíc korun českých) na 326.709.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet šest miliónů sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovi té hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pra coviště Příbram, a to: - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (vrátnice a strážnice) situovaná na st. parc. č. 3160, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Bios 1) situovaná na st. parc. č. 3162, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Bios 2) situovaná na st. parc. č. 3163, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (kuchyňský blok) situovaná na st. parc. č. 3165, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (objekt velení) situovaná na st. parc. č. 3166, - garáž bez č.p./č.e. (Hala - velký přístřešek - garáže) situovaná na st. parc. č. 3168, - garáž bez č.p./č.e. (Hala - přístřešek malý) situovaná na st. parc. č. 3171, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (kontrolní tech. stanice) situovaná na st. parc. č. 3170, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (budova PHM) situovaná na st. parc. č. 3172, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Umývárna vozidel) situovaná na st. parc. č. 3174, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (hlavní rozvodna el. sítě) situovaná na st. parc. č. 3175, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (hala - zastřešená skládka paliva) situovaná na st. parc. č. 3176, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (kotelna) situovaná na st. parc. č. 3177, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (sportovní hala ESO) situovaná na st. parc. č. 3150, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (hlavní výměníková stanice) situovaná na st. parc. č. 3154, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (provozní a administrativní budova) situovaná na st. parc. č. 3155, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Ubytovací objekt U2) situovaná na st. parc. č. 3091, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (Ubytovací objekt U1) situovaná na st. parc. č. 3156, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (objekt ATS) situovaná na st. parc. č. 3159, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (objekt strážnice) situovaná na st. parc. č. 3161, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (sklad odpadků) situovaná na st. parc. č. 3164, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (vrchní stavba ČOV) situovaná na st. parc. č. 3059, - budova bez č.p./č.e. stavba technického vybavení (přístřešek PHM) situovaná na st. parc. č. 3173, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (stavba určená pro chov prasat včetně přístřešku pro prasata) situovaná na st. parc. č. 3178, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (psinec - zděný objekt) situovaná na st. parc. č. 3149, včetně příslušenství, kterým je dřevostavba - sklad pro prasata, - budova bez č.p./č.e. jiná stavba (psinec, kotce) situovaná na st. parc. č. 3148, včetně příslušenství a součástí a to: - inženýrská stavba - zpevněné plochy a komunikace na poz. parc. č. 1809/9, poz. parc. č. 1809/81 a na poz. parc. č. 1809/12 (poz. parc. č. 1809/9 a 1809/81 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/9 o výměře 16164 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemov itostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Hol ého 976.), - inženýrská stavba - rozvody topení - teplovod o rozměru DN 80, - inženýrská stavba - rozvody topení - teplovod o rozměru DN 70, - inženýrská stavba - rozvody topení - teplovod o rozměru DN 40, - inženýrská stavba - zpevněná plocha - (skládka uhlí) na části poz. parc. č. 1809/80. (poz. parc. č. 1809/80 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/7 o výměře 70604 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.) - inženýrská stavba - silnoproudé rozvody vedou od trafostanice Voznice, jedná se o rozvod KV 22kV 3*185, - inženýrská stavba - slaboproudé rozvody vedoucí od trafostanice v objektu k jednotlivým objektům, - inženýrská stavba - požární nádrž na poz. parc. č. 1809/15, požární nádrž na poz. parc. č. 1809/16 a požární nádrž na poz. parc. č. 1809/17, - inženýrská stavba - nádrž na poz. parc. č. 1809/19, - inženýrská stavba - kanalizace splašková prof. 300 mm, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 600, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 500, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 400, - inženýrská stavba - kanalizace dešťová, profil 300, - inženýrská stavba - veřejné osvětlení, - inženýrská stavba - přivaděč vody, (z vodojemu v katastru Voznice poz. parc. č. 2024/1 pozemek je jiného vlastníka), - inženýrská stavba - rozvod vody v areálu - DN 80, - inženýrská stavba - ČOV na st. parc. č. 3059, - inženýrská stavba - nádrž PHM - betonová monolitická nádrž na st. parc. č. 3173, - inženýrská stavba - zauhlovací šachta, - inženýrská stavba - výtah u kotelny, - inženýrská stavba - komín u kotelny, - inženýrská stavba - vodojem - na st. parc. č. 3159, - inženýrská stavba - komunikace na poz. parc. č. 2563/1 (pozemek je jiného vlastníka), - venkovní úpravy - kanalizace splašková profil 250, - venkovní úpravy - kanalizace splašková profil 200, - venkovní úpravy - odlučovač tuků u obj. kontrolní tech. stanice - betonová jímka u stanice technické kontroly na st. parc. č. 3170, - venkovní úpravy - lapol u Kuchyňského bloku, - venkovní úpravy - odlučovač tuků u přístřešku na PHM, - venkovní úpravy - jímka u objektu pro prasata na st. parc. č. 3178, - venkovní úpravy - oplocení, - venkovní úpravy - vrata plotu 7 ks, - venkovní úpravy - vrátka 4 ks, - venkovní úpravy - šachta na teplovodu, - venkovní úpravy - trafostanice - umístěna v objektu na st.parc. č. 3175, - dále pozemky zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Dobříš, obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, a to: - poz. parc. č. 1809/12, poz. parc. č. 3116, - poz. parc. č. 1809/81, (poz. parc. č. 1809/81 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/9 o výměře 16164 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kr aj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.), - poz. parc. č. 1809/9 o výměře 9233 m2 (poz. parc. č. 1809/9 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/9 o výměře 16164 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.), - poz. parc. č. 1809/11, poz. parc. č. 1809/13, poz. parc. č. 1809/14, - poz. parc. č. 1809/80, (poz. parc. č. 1809/80 vznikne ze současné poz. parc. č. 1809/7 o výměře 70604 m2 ostatní plocha zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Dobříš, na listu vlastnictví č. 3909, Katastrální úřad pro Středočeský kr aj, Katastrální pracoviště Příbram, podle geometrického plánu č. 2746-50/2010, který zhotovil Ing. Karel Štochl - GGS, se sídlem Hořovice, Dr. Holého 976.), - poz. parc. č. 1809/10, poz. parc. č. 1809/15, poz. parc. č. 1809/16, poz. parc. č. 1809/17, poz. parc. č. 1809/19, st. parc. č. 3159, st. parc. č. 3059, st. parc. č. 3148, st. parc. č. 3149, st. parc. č. 3178, st. parc. č. 3150, st. parc. č. 3091, st. p arc. č. 3155, st. parc. č. 3156, st. parc. č. 3160, st. parc. č. 3161, st. parc. č. 3162, st. parc. č. 3163, st. parc. č. 3164, st. parc. č. 3165, st. parc. č. 3166, st. parc. č. 3172, st. parc. č. 3168, st. parc. č. 3170, st. parc. č. 3171, st. parc. č. 3173, st. parc. č. 3174, st. parc. č. 3154, st. parc. č. 3175, st. parc. č. 3176, st. parc. č. 3177. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 2268-79/2012 Jiřího Janouška znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na nemovitosti, částkou, ve výši 323.609.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tři milióny šest set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). O tomto způsobu určení hodnoty nepeněžitého vkladu rozhodl statutární orgán společnosti TECHSOX INVEST SE ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 9 ks (slovy: devět kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie n a majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem společností ESOX lentus, s.r.o., identifikační číslo: 264 72 767, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, tj. vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále jen jako upisov atel), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doru čí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo advokátní kanceláře NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s. tj. Praha 1 , V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých) částku 32.600.000,-- Kč (slovy: třicet dva miliónů šest set tisíc korun českých), u kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých) částku 29.500.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů pět set tisíc korun českých), u kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmen ovité hodnotě 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých) částku 709.420,-- Kč (slovy: sedm set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 323.609.420,-- Kč (slovy: tři sta dvacet tři milióny šest set devět tisíc čtyři sta dvacet korun českých). 4.1.2013 - 18.3.2013

Aktuální kontaktní údaje TECHSOX INVEST SE

Kapitál TECHSOX INVEST SE

zakladni jmění 347 283 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2013
zakladni jmění 326 709 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.3.2013 - 23.12.2013
zakladni jmění 3 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2013 - 18.3.2013
zakladni jmění 3 100 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 1.9.2012 - 4.1.2013

Akcie TECHSOX INVEST SE

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 709 420 Kč 29 23.12.2013
Akcie na majitele 32 600 000 Kč 10 18.3.2013
Akcie na majitele 709 420 Kč 1 18.3.2013
Akcie na majitele 32 600 000 Kč 9 18.3.2013 - 18.3.2013
Akcie na majitele 29 500 000 Kč 1 18.3.2013 - 18.3.2013
Akcie na majitele 310 000 Kč 10 1.9.2012 - 18.3.2013

Sídlo TECHSOX INVEST SE

Platnost údajů od - do
Adresa Rybná 716/24 , Praha 110 00 27.10.2015
Adresa Rybná 716/24 , Praha 110 00 1.9.2012 - 27.10.2015

Předmět podnikání TECHSOX INVEST SE

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.12.2017
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.9.2012

vedení firmy TECHSOX INVEST SE

Statutární orgán TECHSOX INVEST SE

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představe nstva. 1.9.2012
člen představenstva Vítězslav Liška 27.10.2015
Vznik členství 25.1.2013
Adresa: Vodičkova 681/18 , Praha 110 00
člen představenstva JUDr. Vladimír Jašek Ph.D., LL.M. 1.9.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 25.1.2013
Vznik funkce 1.9.2012
Zánik funkce 25.1.2013
Adresa: Klínovecká 770/11 , Karlovy Vary 360 10
člen představenstva Vítězslav Liška 5.2.2013 - 27.10.2015
Vznik členství 25.1.2013
Adresa: Masarykovo nábřeží 247/14 , Praha 110 00

Dozorčí rada TECHSOX INVEST SE

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Pavel Liška 27.10.2015
Vznik členství 25.1.2013
Adresa: Odborů 289/10 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Houžvic 1.9.2012 - 4.1.2013
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 2.9.2012
Vznik funkce 1.9.2012
Zánik funkce 2.9.2012
Adresa: Na Návsi 1136 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen dozorčí rady Pavel Liška 5.2.2013 - 27.10.2015
Vznik členství 25.1.2013
Adresa: Odborů 289/10 , Praha 120 00

Sbírka Listin TECHSOX INVEST SE

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
H 760/SL 11 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 19.8.2014 23.10.2014 6
H 760/SL 9 ostatní rozhodnutí statutárního orgánu Městský soud v Praze 1.10.2013 10.12.2013 12.12.2013 1
H 760/SL 8 notářský zápis NZ 579/2013 Městský soud v Praze 5.12.2013 10.12.2013 12.12.2013 4
H 760/SL 10 ostatní oznámení společnosti Městský soud v Praze 5.12.2013 10.12.2013 12.12.2013 1
H 760/SL 7 posudek znalce č. 2041-97/2013 Městský soud v Praze 10.10.2013 6.12.2013 10.12.2013 20
H 760/SL 6 ostatní prohlášení spol. Městský soud v Praze 28.2.2013 20.3.2013 22.3.2013 1
H 760/SL 5 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.1.2013 30.1.2013 12.2.2013 3
H 760/SL 4 notářský zápis NZ 82/2012 Městský soud v Praze 20.12.2012 14.1.2013 15.1.2013 14
H 760/SL 3 notářský zápis NZ 82/2012 Městský soud v Praze 20.12.2012 7.1.2013 11.1.2013 14
H 760/SL 2 posudek znalce č. 2268-79/2012 Městský soud v Praze 6.10.2012 8.1.2013 11.1.2013 129
H 760/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 57/2012 Městský soud v Praze 23.8.2012 28.11.2012 3.12.2012 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TECHSOX INVEST SE

IČO (identifikační číslo) 24266442
Jméno TECHSOX INVEST SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 11.12.2017
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo TECHSOX INVEST SE

Živnosti a provozovny TECHSOX INVEST SE

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.2017

Statutární orgán TECHSOX INVEST SE

Člen statutárního orgánu Vítězslav Liška

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TECHSOX INVEST SE

IČO: 24266442
Firma: TECHSOX INVEST SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.9.2012

Sídlo TECHSOX INVEST SE

Sídlo: Rybná 716/24, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image