Firma TECHNOEXPORT, a.s. IČO 00000841


TECHNOEXPORT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

TECHNOEXPORT, a.s. (00000841) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Třebohostická 3069, 100 31 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1969 a je stále aktivní. TECHNOEXPORT, a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o TECHNOEXPORT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TECHNOEXPORT, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TECHNOEXPORT, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o TECHNOEXPORT, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro TECHNOEXPORT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TECHNOEXPORT, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXXXVI 62
IČO (identifikační číslo osoby) 00000841
Jméno TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1969
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Na základě projektu rozdělení došlo kodštěpení části jmění rozdělované společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod akpřechodu této odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Koruna Palace Assets a.s., IČ: 24720640, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 113 34, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze voddílu B, vložce 16339. 11.8.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod (dále jen "Společnost") přijala dne 23.10.2009 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem Společnosti je společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále jen "hlavní akcionář"či "Chemoprojekt, a.s.").Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 34.807 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, vydaných jako:- 359 ks jednotlivých akcií, série 04.01, pořadová čísla: 000001-000097, 000220-000236, 000253-000321, 000352-000353, 000357-000359, 000373-000377, 000379-000391, 000437-000476, 000478-000480, 000573-000578, 000641-000643, 000731-000793, 000800-000822, 000826-000838, 000840-000841,- 1 ks hromadné listiny číslo H 01, nahrazující celkem 34.448 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.01: 000098-000219, 000322-000351, 000396-000436, 000481-000572, 000579-000640, 000644-000730, 000794-000799, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.02: 000001-001335, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.03: 000001-032673,Z uvedeného vyplývá, že Chemoprojekt, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 696.140.000,- Kč, což představuje podíl 99,88 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeMimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 42 ks akcií série 04.01, pořadová čísla: 000237-000252, 000354-000356, 000360-000372, 000378, 000392-000395, 000477, 000823-000825, 000839, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuPo přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 18.212,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emitovanou společností 11.11.2009 - 21.5.2010
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla osnížení základního kapitálu společnosti:1) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti.2) Základní kapitál společnosti bude snížen očástku 2.787.920.000,- Kč ajeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 696.980.000,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20.000,- Kč. Důvody snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti.3) Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti kjejich výměně za akcie snižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře kpředložení akcií za účelem jejich výměny za akcie onižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.8.2007
Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku ve výši 3.267.300.000,- Kčs (slovy: tři miliardy dvě stě šedesát sedm milionů tři sta tisíc korun českých), ato upsáním nové emise akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2) Důvody zvýšení základního kapitálu: řešení neuhrazené části účetní ztráty společnosti za rok 2003, zajištění finanční aúčetní stability společnosti, řešení významné části závazků společnosti vůči společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, číslo vložky 25556.3) Způsob upisování akcií:První koloPrvní kolo je určeno pro upisování akcií společnosti svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů stím, že upisovací nárok se vypočte zmaximální výše zvýšení základního kapitálu.Druhé koloVdruhém kole budou akcie, které nebyly upsány svyužitím přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnuty kúpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165.4) Druh akcií, podoba, forma apočet akcií: kmenové listinné akcie na jméno, eminent: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, 32.673 kusů akcií.5) Jmenovitá hodnota nových akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).6) Rozsah aobsah práv: všechna akcionářská práva spojená skmenovými akciemi TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ve smyslu stanov společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod aprávního řádu České republiky.7) Akcie nového druhu nebudou vydány.8) Poukázky na akcie nebudou vydávány.9) Lhůta pro upsání akcií:První kolo bude zahájeno dvacátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu vPraze ozápisu záměru ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ajeho délka bude stanovena na dvacet dní. Představenstvo společnosti je vsouladu sustanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu vPraze ozapsání usnesení valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit azpůsobem určeným zákonem astanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci opřednostním právu akcionářů na úpis nových akcií suvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií.Lhůta pro úpis akcií vdruhém kole začne běžet padesátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu vPraze ozápisu záměru ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ajeho délka bude stanovena na dvacet dnů. Počátek lhůty pro úpis akcií ve druhém kole upisování anávrh smlouvy na úpis akc 22.7.2005 - 2.8.2007
Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti TECHNOEXPORTakciová společnost pro zahraniční obchod ze dne 28.11.2000.Mimořádná valná hromada schválila usnesení o zvýšení základníhojmění společnosti upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitéhovkladu, a to formou dle ustanovení § 59 odst. 7 číslo 513/1991Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (kapitalizacepohledávek).Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky společnosti Českáinkasní, s.r.o. za společnostií TECHNOEXPORT akciová společnostpro zahraniční obchod v celkové výši 133.500.000,- Kč (slovy:jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Nová výše základního jmění bude činit částku 217.600.000,- Kč(slovy: dvě stě sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých).Počet nově upisovaných akcií: 1.335 kusů.Druh akcií: kmenové akciePodoba akcií: listinnéForma akcií: na jménoJmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí při jmenovitéhodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jkedno sto tisíc korunčeských) celkovou částkou ve výši 133.500.000,- Kč (slovy: jednosto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých).Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie,tedy emisní ážio je nulové.Upisování akcií nad stanovenou hodnotu se nepřipouští.V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb.,Obchodního zákoníku, v platném znění, se vylučuje přednostníprávo dosavadních akcionářů na úpis akcií, a to s ohledem nanavrhovaný způsob zvýšení základního jmění společnosti.Upisování a splacení nových akcií bude nabídnuto určitémuzájemci, a to obchodní společnosti Česká inkasní, s.r.o., sesídlem Komunardů 6, Praha 7, na adrese sídla společnostiTECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha 1,Václavské náměstí 1, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů po dni, vekterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisuusnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. 26.2.2001 - 2.8.2007
Akcie jsou vydány v listinné podobě. 11.6.1997 - 23.6.2014
Akcie na jméno jsou převoditelné na jinou osobu rubopisem a topo předchozím souhlasu představenstva. Převod akcií nabýváúčinnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vedespolečnost. 11.6.1997 - 2.8.2007
Záměr snížit základní jmění společnosti na 84,100.000,-Kč( osmdesátčtyřimilionůjednostotisíc Kč) s rozdělením na 841akcií po 100.000,-Kč. 11.3.1993 - 12.11.1993
Generální ředitel: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4 18.12.1989 - 29.11.1995
náměstek generálního ředitele. ing.Milan BubeníkMračnická 1056,Praha 10-Hostivař 18.12.1989 - 11.4.1991
náměstek generálního ředitele: ing.Václav PšeničkaHostivice I.,Sídliště na pískách 519,okr.Praha -západ 18.12.1989 - 11.4.1991
náměstek generálního ředitele: ing.Josef CílekKaplická 854/53,Praha 4 14.9.1989 - 18.12.1989
náměstek generálního ředitele: ing.Jaroslav StrnadJablonecká 420,Praha 9 15.2.1988 - 11.4.1991
Generální ředitel:ing.Oldřich KuchtaKrohova 2254,Praha 6-Baba 12.3.1984 - 14.9.1989
náměstek generálního ředitele:ing.Jiří PalounekPoříčany 353,okr.Nymburk 11.7.1978 - 29.3.1989
náměstek generálního ředitele: Jiří Sosnovec,Nad Šutkou 20,Praha 8 22.5.1978 - 14.9.1989
Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta,V rozkvětu 2671,Praha 3 10.11.1977 - 12.3.1984
Usnesením valné hromady konané dne 30.4.1975 byly přijatyzměny §§ 17a19 stanov společnosti.Tyto změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 11.7.1975,čj.715/75/SN. 21.1.1976 - 29.11.1995
Změny se týkají vnitřních poměrů společnosti. 21.1.1976 - 29.11.1995
Usnesením valné hromady konané dne 21.4.1971 byly změněnyustanovení §§ 1,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,25,27 azrušeny ustanovení §§ 21,22,23 a 29 stanov společnosti. 30.12.1971 - 29.11.1995
Tyti změny byly schváleny rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971čj.14/251/71. 30.12.1971 - 29.11.1995
generální ředitel: ing.Zdeněk Mizera, Špálova 7,Praha 6 6.5.1971 - 10.11.1977
náměstek generálního ředitele: ing.Oldřich KuchtaNa Pernikářce 26,Praha 6 17.2.1969 - 10.11.1977
Akciová společnost byla zřízena podle zákona č.243/49 Sb.a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstvazahraničního obchodu ze dne 17.12.1968 č.j.2345/68-SM,dálena stanovách tímže ministerstvem schválených a na usneseníustavující valné hromady konané dne 17.12.1968,osvědčenénotářským zápisem ze dne 17.12.1968 č.j.1 N 541/68 1 NZ 394/68. 1.1.1969
Představenstvo společnosti se skládá z 5-13 členů. 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti slovensky: TECHNOEXPORT účastinárskaspoĺočnost pre zahraničný obchod 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti anglicky: TECHNOEXPORT Foreign Trade CompanyLimited 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti francouzsky: TECHNOEXPORT Société Anonymepour le Commerce Extérieur 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti německy: TECHNOEXPORT Aktiengesellschaftfür Aussenhandel 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti rusky: TECHNOEXPORT Vněšnětorgovoeakcioněrnoe obščestvo 1.1.1969 - 29.11.1995
název společnosti španělsky: TECHNOEXPORT Sociedad Anónymapare el Commercio Exterior 1.1.1969 - 29.11.1995
náměstek generálního ředitele: František Samek, Novovysočanská 15Praha 9 1.1.1969 - 11.12.1972
Generální ředitel: ing. Oldřich Mojžíšek,U Pergamenky 6,Praha 7 1.1.1969 - 6.5.1971

Kapitál TECHNOEXPORT, a.s.

zakladni jmění 418 188 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.8.2010
zakladni jmění 696 980 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.8.2007 - 11.8.2010
zakladni jmění 3 484 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.2007 - 2.8.2007
zakladni jmění 217 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.4.2002 - 17.4.2007
zakladni jmění 84 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.11.1993 - 10.4.2002
zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1969 - 12.11.1993

Sídlo TECHNOEXPORT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Třebohostická 3069 , 100 31 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Třebohostická 3069/14, PSČ 10031
16.2.2011
Adresa Václavské náměstí 846 , 113 34 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11334
6.12.2002 - 16.2.2011
Adresa Václavské náměstí 1 , 113 34 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ 11334
15.10.1997 - 6.12.2002
Adresa Václavské náměstí 1 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1
23.8.1977 - 15.10.1997
Adresa Václavské náměstí 56 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 56
1.1.1969 - 23.8.1977

Předmět podnikání TECHNOEXPORT, a.s.

Platnost údajů od - do
projektová činnost ve výstavbě 28.2.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.2.2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 28.1.2008 - 3.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 28.1.2008 - 3.6.2009
poskytování software aporadenství voblasti hardware asoftware 28.1.2008 - 3.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 28.1.2008 - 3.6.2009
činnost technických poradců voblasti životního prostředí 28.1.2008 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tímsouvisejících 15.10.1997 - 28.2.2012
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 15.10.1997 - 3.6.2009
pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tímsovisejících 15.10.1997 - 15.10.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příloze zákona č.455/91 Sb.o živnostenskémpodnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 12.11.1993 - 3.6.2009
obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu 12.11.1993 - 3.6.2009
poradenství v obchodě a investicích 12.11.1993 - 28.1.2008
1) zahraniční obchod,zvláště vývoz a dovoz strojů a zařízení prochemický průmysl,včetně zařízení pro průmysl gumárenský aplastikárenský,dále pro průmysl papíru a celulozy,jakož i proprůmysl potravinářský. 1.1.1969 - 12.11.1993
2)vývoz i dovoz jednotlivých částí zařízení,náhradních dílů,komponentů,projektů,licencí,montáže,šáfmontáže a technické pomoci,popřípadě stavebních částí dodávek,vesměs pokud to souvisís vývozem nebo dovozem zboží uvedeného pod bodem 1. 1.1.1969 - 12.11.1993
vše to buď vlastním jménem a na vlastní účet nebo vlastním jménema na cizí účet,u licencí a technické pomoci též cizím jménem ana cizí účet 1.1.1969 - 12.11.1993
3)veškerá vedlejší činnost související s předmětem podnikánípod body 1) a 2),zejména:a)obstarávání záležitostí pro třetí osobyb)účast na zahraničním i tuzemském výrobním,obchodním nebojiném podnikání v jakékoliv právně přípustné forměc)úprava nebo jiné zpracování prodávaného zboží a poskytováníslužeb s prodejem souvisejících 1.1.1969 - 12.11.1993

vedení firmy TECHNOEXPORT, a.s.

Statutární orgán TECHNOEXPORT, a.s.

Platnost údajů od - do
statutární ředitel Tomáš Plachý 10.2.2017
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4
předseda představenstva Ing. Zdeněk Chytil 1.1.1969 - 2.9.1971
Adresa: Jurkovičova 8 , Brno Česká republika
Brno, Jurkovičova 8
místopředseda představenstva Ing. Štefan Voskár 1.1.1969 - 2.9.1971
Adresa: . Česká republika
..
člen představenstva František Staněk 1.1.1969 - 2.9.1971
Adresa: Tábor 44 , Brno Česká republika
Brno, Tábor 44 C
člen představenstva Ladislav Hemelík 1.1.1969 - 2.9.1971
Adresa: V lipkách 866 , Hradec Králové I Česká republika
Hradec Králové I, V lipkách 866
člen představenstva Jaroslav Čechura 1.1.1969 - 2.9.1971
Adresa: . Česká republika
..
člen představenstva Miroslav Tkadlec 1.1.1969 - 2.9.1971
Adresa: Prievozska cesta 27 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Prievozska cesta 27
člen představenstva Ing. Bohuslav Preclík 1.1.1969 - 2.9.1971
Adresa: U vodárny 16 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U vodárny 16
člen představenstva Ing. Josef Bouda 2.9.1971 - 9.9.1971
Adresa: Marxova 6 , Blansko Česká republika
Blansko, Marxova 6
člen představenstva Ing. Karol Kubala 2.9.1971 - 9.9.1971
Adresa: Plzeňská 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Plzeňská 11
člen představenstva Vladislav Čermák 1.1.1969 - 16.10.1973
Adresa: Dělnická 872 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Dělnická 872
člen představenstva Antonín Kunc 1.1.1969 - 16.10.1973
Adresa: Tlustice 101 , Hořovice Česká republika
Hořovice, Tlustice 101
člen představenstva Rudolf Mačák 1.1.1969 - 16.10.1973
Adresa: Revoluční 1283 , Gottwaldov I Česká republika
Gottwaldov I, Revoluční 1283
člen představenstva Ing. Jan Rottenborn 2.9.1971 - 16.10.1973
Adresa: Raisova 20 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Raisova 20
člen představenstva Ing. Karol Morár 2.9.1971 - 16.10.1973
Adresa: Košická 26 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Košická 26
člen představenstva Cyrill Voráč 27.9.1971 - 16.10.1973
Adresa: Labská kotlina 973 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Labská kotlina 973
člen představenstva Jiří Löffler 1.1.1969 - 21.1.1976
Adresa: Krasnojarská 12 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, Krasnojarská 12
člen představenstva Ing. Jan Ludvík 16.10.1973 - 21.1.1976
Adresa: Táborská 36 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Táborská 36
člen představenstva Dr. Jan Tichý 2.9.1971 - 2.7.1976
Adresa: Třída SNB 699 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Třída SNB 699/74
předseda představenstva Ing. Josef Bouda 9.9.1971 - 2.7.1976
Adresa: Marxova 6 , Blansko Česká republika
Blansko, Marxova 6
člen představenstva František Nepovím 21.1.1976 - 2.7.1976
Adresa: Nad Hercovkou 18 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Hercovkou 18
člen představenstva Ing. Josef Doležal 2.7.1976 - 5.2.1980
Adresa: Slunečná 28 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Slunečná 28
člen představenstva Svatopluk Klaban 1.1.1969 - 5.4.1983
Adresa: Bělehradská 37 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Bělehradská 37
člen představenstva Ing. Josef Malát 1.1.1969 - 5.4.1983
Adresa: Průběžná 63 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Průběžná 63
člen představenstva Antonín Babáček 2.9.1971 - 5.4.1983
Adresa: Chládkova 20 , Brno Česká republika
Brno, Chládkova 20
místopředseda představenstva Ing. Karol Kubala 9.9.1971 - 5.4.1983
Adresa: Plzeňská 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Plzeňská 11
člen představenstva Dr. Václav Ohnútek 16.10.1973 - 5.4.1983
Adresa: Viniční 224 , Brno Česká republika
Brno, Viniční 224
člen představenstva Ing. Imrich Varhola 16.10.1973 - 5.4.1983
Adresa: Hanzlíčkova 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Hanzlíčkova 11
člen představenstva Ing. Jaroslav Klimecký 16.10.1973 - 5.4.1983
Adresa: Bohuslavice 2 , okr.Gottwaldov Česká republika
okr.Gottwaldov, Bohuslavice 2
člen představenstva Ing. Vladimír Lexa 5.4.1983 - 4.8.1983
Adresa: Červeňova 15 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Červeňova 15
člen představenstva Václav Šmídl 5.2.1980 - 27.7.1984
Adresa: Sokolovská 97 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolovská 97
člen představenstva Ing. Eduard Nešpor 5.4.1983 - 27.7.1984
Adresa: Mahenova 7 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Mahenova 7
člen představenstva Fridolín Kotrba 2.7.1976 - 27.12.1985
Adresa: Na Sklonku 1 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Sklonku 1
člen představenstva Oldřich Čermák 16.10.1973 - 18.9.1986
Adresa: Severní 1144 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Severní 1144
člen představenstva František Matys 16.10.1973 - 18.9.1986
Adresa: Heleny Malířové 6 , Brno Česká republika
Brno, Heleny Malířové 6
člen představenstva Ing. Zbyněk Oktábec CSc. 5.4.1983 - 18.9.1986
Adresa: Milešovská 7 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Milešovská 7
člen představenstva Ing. Ludovít Brezula 5.4.1983 - 18.9.1986
Adresa: Pod Rovnicami 13 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Pod Rovnicami 13
člen představenstva Ing. Zdeněk Trnka 5.4.1983 - 19.8.1987
Adresa: Štěpánská 59 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štěpánská 59
člen představenstva Zdeněk Štrunc 27.7.1984 - 19.8.1987
Adresa: Hálkova 34 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Hálkova 34
předseda představenstva Ing. Vladimír Štroner 2.7.1976 - 18.8.1988
Adresa: Merhautova 78 , Brno Česká republika
Brno, Merhautova 78
člen představenstva Ing. Leopold Faber 5.4.1983 - 18.8.1988
Adresa: Brechtova 2 , Brno-Lesná Česká republika
Brno-Lesná, Brechtova 2
člen představenstva Ing. Karel Noga 5.4.1983 - 18.8.1988
Adresa: Třemošnice 186 , okr.Chrudim Česká republika
okr.Chrudim, Třemošnice 186
člen představenstva Ing. Miroslav Švejka 18.9.1986 - 26.10.1989
Adresa: Zemědělská 14 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zemědělská 14
člen představenstva Ing. Zdeněk Feigl 2.7.1976 - 31.12.1991
Adresa: S.K.Neumanna 11 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, S.K.Neumanna 11
člen představenstva Ing. Ivan Križko 4.8.1983 - 31.12.1991
Adresa: Sklodovskej 4 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Sklodovskej 4
člen představenstva Ing. Josef Hlavačka 27.7.1984 - 31.12.1991
Adresa: Žerotínova 247 , Napajedla Česká republika
Napajedla, Žerotínova 247
člen představenstva Ing. Adolf Murín 27.12.1985 - 31.12.1991
Adresa: Nezabudkova 36 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Nezabudkova 36
člen představenstva Ing. Vladimír Havel 18.9.1986 - 31.12.1991
Adresa: Odborářská 888 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Odborářská 888
člen představenstva Ing. Svatopluk Pastyřík 18.9.1986 - 31.12.1991
Adresa: Kamýcká 945 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kamýcká 945
člen představenstva Ing. Alois Ondra 19.8.1987 - 31.12.1991
Adresa: Saratovská 18 , Bratislava IV Česká republika
Bratislava IV, Saratovská 18
předseda představenstva Ing. Karel Noga 18.8.1988 - 31.12.1991
Adresa: Třemošnice 186 , okr.Chrudim Česká republika
okr.Chrudim, Třemošnice 186
člen představenstva Ing. Jan Bartošic 18.8.1988 - 31.12.1991
Adresa: Sverdlova 13 , Brno Česká republika
Brno, Sverdlova 13
člen představenstva Ing. Josef Peringer 18.8.1988 - 31.12.1991
Adresa: Rudé armády 799 , Hradec Králové III Česká republika
Hradec Králové III, Rudé armády 799
člen představenstva Ing. Jaroslav Lněnička 31.12.1991 - 11.3.1993
Adresa: Uhlířova 1144 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Uhlířova 1144
člen představenstva Ing. Josef Čimbora 31.12.1991 - 11.3.1993
Adresa: Slatinská 6 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Slatinská 6
člen představenstva Ing. Milan Šíbl 19.8.1987 - 5.1.1995
Adresa: Plzenecká 74 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Plzenecká 74
člen představenstva Ing. Antonín Šinágl 31.12.1991 - 5.1.1995
Adresa: Zahradní 92 , Meziboří Česká republika
Meziboří, Zahradní 92
člen představenstva Ing. Jiří Tesner 11.3.1993 - 5.1.1995
Adresa: Hrubínova 1460 , Hradec Králové 2 Česká republika
Hradec Králové 2, Hrubínova 1460
člen představenstva Ing. František Devera 27.12.1985 - 29.11.1995
Adresa: U nádraží 138 , Hořovice Česká republika
Hořovice, U nádraží 138
člen představenstva Ing. Radim Štengl CSc. 26.10.1989 - 29.11.1995
Adresa: Sovětské armády 785 , Praha 4-Modřany Česká republika
Praha 4-Modřany, Sovětské armády 785/42
člen představenstva Ing. Petr Novák CSc. 31.12.1991 - 29.11.1995
Adresa: Jaselská 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jaselská 10
člen představenstva Ing. Josef Cílek CSc. 31.12.1991 - 29.11.1995
Adresa: Kaplická 854 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kaplická 854/53
člen představenstva Ing. Luděk Doležal 31.12.1991 - 3.4.1997
Adresa: Nad údolím 13 , Praha 4-Hodkovičky Česká republika
Praha 4-Hodkovičky, Nad údolím 13/241
předseda představenstva Ing. Josef Cílek CSc. 29.11.1995 - 3.4.1997
Adresa: Kaplická 854 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kaplická 854/53
člen představenstva Ing. Karel Páral 5.1.1995 - 15.10.1997
Adresa: Na rozhraní 548 , 500 12 Hradec Králové 12 Česká republika
Hradec Králové 12, Na rozhraní 548, PSČ 50012
člen představenstva Věra Kicová 3.4.1997 - 15.10.1997
Adresa: Vinohradská 74 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 74
člen představenstva František Smrčka 11.3.1993 - 4.3.1999
Adresa: Pujmanové 879 , Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Pujmanové 879/31
člen představenstva Ing. Lubor Vitáček 5.1.1995 - 4.3.1999
Adresa: Slunečná 17 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Slunečná 17, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Miroslav Langer 15.10.1997 - 6.12.2002
Zánik členství 1.6.2002
Adresa: Štíbrova 1213 , 180 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1213/18, PSČ 18000
člen představenstva Ing. Jiří Palounek 12.11.1993 - 12.8.2003
Adresa: okr.Nymburk , Kounická 353 Česká republika
okr.Nymburk, Kounická 353,Poříčany
člen představenstva Ing. Pavel Mráz 5.1.1995 - 12.8.2003
Adresa: 5.května 1324 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 1324/7, PSČ 14000
předseda představenstva Ing. Josef Cílek CSc. 3.4.1997 - 12.8.2003
Adresa: Španielova 1314 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1314/23
člen představenstva Ing. Věra Kicová 15.10.1997 - 16.8.2006
Vznik členství 9.5.1996
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Vinohradská 74 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 74
člen představenstva Michal Krejčík 6.12.2002 - 16.8.2006
Vznik členství 1.6.2002
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16900
předseda představenstva Ing. Josef Cílek CSc. 12.8.2003 - 16.8.2006
Vznik členství 31.10.1990
Zánik členství 1.6.2006
Vznik funkce 30.5.1995
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Nepálská 802 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nepálská 802/2, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Jiří Palounek 12.8.2003 - 16.8.2006
Vznik členství 31.3.1992
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Kounická 353 , Poříčany Česká republika
Poříčany, Kounická 353, okres Nymburk
člen představenstva Ing. Pavel Mráz 12.8.2003 - 16.8.2006
Vznik členství 29.4.1994
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: 5.května 1324 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 1324/7, PSČ 14000
předseda představenstva Ing. Miloslav Kožnar 16.8.2006 - 27.9.2007
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 24.9.2007
Vznik funkce 2.6.2006
Zánik funkce 24.9.2007
Adresa: Na Poříčí 16 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Poříčí 16, PSČ 11000
místopředseda představenstva Ing. Pavel Mráz 16.8.2006 - 27.9.2007
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 24.9.2007
Vznik funkce 2.6.2006
Zánik funkce 24.9.2007
Adresa: 5. května 1324 , 140 00 Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, 5. května 1324/7, PSČ 14000
člen představenstva Jan Mayer 16.8.2006 - 27.9.2007
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 24.9.2007
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18200
člen představenstva Ing. Miroslav Langer 16.8.2006 - 30.1.2008
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 3.1.2008
Adresa: Štíbrova 1213 , 182 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1213/18, PSČ 18200
člen představenstva Dmitrij Švec 30.1.2008 - 24.6.2009
Vznik členství 18.12.2007
Zánik členství 15.6.2009
Adresa: Betlémská 10 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Betlémská 10, PSČ 11000
předseda představenstva Pavel Kryštof 27.9.2007 - 20.7.2009
Vznik členství 24.9.2007
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 24.9.2007
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Kpt. Stránského 960 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kpt. Stránského 960, PSČ 19800
člen představenstva Ing. Lubomír Prosek 30.7.2008 - 20.7.2009
Vznik členství 16.6.2008
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: U Zeleného ptáka 1159 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, U Zeleného ptáka 1159, PSČ 14800
místopředseda představenstva Ing. Petr Wesselý 27.9.2007 - 24.8.2010
Vznik členství 24.9.2007
Zánik členství 21.6.2010
Vznik funkce 24.9.2007
Zánik funkce 21.6.2010
Adresa: Do Lehovic 2208 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Do Lehovic 2208, PSČ 25101
člen představenstva Ing. Jan Mengler CSc. 20.7.2009 - 24.8.2010
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
člen představenstva Michal Krejčík 16.8.2006 - 18.1.2011
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16000
předseda představenstva Ing. Vladimír Kuba 20.7.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 25.6.2009
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Za zahradami 397 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Za zahradami 397/4, PSČ 10900
člen představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA. 20.7.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900
místopředseda představenstva Ing. Jan Mengler CSc. 24.8.2010 - 18.1.2011
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
člen představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc. 18.1.2011 - 1.8.2011
Vznik členství 16.12.2010
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štítová 243, PSČ 14900
člen představenstva Michal Krejčík 1.8.2011 - 10.10.2013
Zánik členství 30.9.2013
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16000
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA. 1.8.2011 - 12.10.2013
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900
předseda představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc. 1.8.2011 - 14.5.2014
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štítová 243, PSČ 14900
člen představenstva Karel Kareta 10.10.2013 - 23.6.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Krajanská 360 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Krajanská 360/46, Újezd, 149 00 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA. 12.10.2013 - 23.6.2014
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4
předseda představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc. 14.5.2014 - 23.6.2014
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4
statutární ředitel Tomáš Plachý 23.6.2014 - 4.3.2015
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4
statutární ředitel Tomáš Plachý 4.3.2015 - 10.2.2017
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4

Dozorčí rada TECHNOEXPORT, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Miroslav Chocholouš 11.3.1993 - 5.1.1995
Adresa: Fučíkova 871 , Chodov Česká republika
Chodov, Fučíkova 871
člen Ing. Miloš Kadlec 11.3.1993 - 5.1.1995
Adresa: Na vyhlídce 1737 , Děčín 6 Česká republika
Děčín 6, Na vyhlídce 1737/5
člen Ing. Karel Babor 11.3.1993 - 5.1.1995
Adresa: Rakouského 3161 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rakouského 3161
člen Ing. Jiří Kroupa 11.3.1993 - 29.11.1995
Adresa: Severní 1334 , Chotěboř Česká republika
Chotěboř, Severní 1334
člen Ing. Jaroslav Weiss 5.1.1995 - 29.11.1995
Adresa: Sokolovská 97 , 323 15 Plzeň Česká republika
Plzeň, Sokolovská 97, PSČ 32315
člen Yona Šourková 11.3.1993 - 15.10.1997
Adresa: Mazurská 520 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Mazurská 520
člen Ing. Eva Krecarová 5.1.1995 - 15.10.1997
Adresa: Vršovická 16 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 16, PSČ 10000
člen (z řad prac. Technoexportu) Ing. Jiří Poupa 15.10.1997 - 15.10.1997
Adresa: Aubrechtové 3110 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3110, PSČ 10000
člen (z řad prac. Technoexportu) Ing. Irena Krecarová 15.10.1997 - 15.10.1997
Adresa: Krohova 2254 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohova 2254/37, PSČ 16000
člen Ing. Pavel Fiala 29.11.1995 - 4.3.1999
Adresa: Adélova 14 , 320 01 Plzeň Česká republika
Plzeň, Adélova 14, PSČ 32001
člen Ing. Vratko Kaššovič CSc. 5.1.1995 - 20.9.2000
Adresa: Damborského 2 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Damborského 2
člen Ing. Radim Štengl CSc. 29.11.1995 - 20.9.2000
Adresa: K Vltavě 785 , 140 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, K Vltavě 785/42, PSČ 14000
člen Ing. Jiří Poupa 15.10.1997 - 20.9.2000
Adresa: Aubrechtové 3110 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3110, PSČ 10000
člen Irena Kuchtová 15.10.1997 - 20.9.2000
Adresa: Krohova 2254 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohova 2254/37, PSČ 16000
člen Ing. Miroslav Doležal 4.3.1999 - 20.9.2000
Adresa: Smetanová 317 , Vejprnice Česká republika
Vejprnice, Smetanová 317, okres Plzeň-sever, PSČ 33027
člen Antonín Kadlec 12.11.1993 - 10.5.2002
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Loosova 14 , Brno Česká republika
Brno, Loosova 14
člen Ing. Miloslav Hejnák CSc. 20.9.2000 - 6.12.2002
Adresa: Slezská 119 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 119, PSČ 13000
člen JUDr. Ing. Jiří Špička 20.9.2000 - 26.5.2006
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 19.10.2005
Adresa: Arménská 4 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Arménská 4, PSČ 10000
člen Jan Mayer 20.9.2000 - 26.5.2006
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 4.5.2006
Adresa: Kolínská 1666 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 1666/19, PSČ 13000
člen Ing. Milan Čoupek 10.5.2002 - 26.5.2006
Zánik členství 4.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Adresa: Vinohrady 15 , Brno Česká republika
Brno, Vinohrady 15, okres Brno-město, PSČ 63900
předseda Ing. Miloslav Hejnák CSc. 6.12.2002 - 26.5.2006
Vznik členství 27.6.2000
Zánik členství 4.5.2006
Vznik funkce 14.9.2000
Zánik funkce 4.5.2006
Adresa: Slezská 119 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 119, PSČ 13000
člen Ing. Petr Platovský 20.9.2000 - 16.8.2006
Vznik členství 21.5.2000
Zánik členství 22.5.2006
Adresa: Na Sádce 1748 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Sádce 1748, PSČ 14000
člen Ing. René David 20.9.2000 - 16.8.2006
Vznik členství 21.5.2000
Zánik členství 22.5.2006
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
člen dozorčí rady Ing. Karel Goldemund 26.5.2006 - 21.5.2007
Vznik členství 4.5.2006
Zánik členství 11.4.2007
Adresa: Tyršova 681 , Vyškov Česká republika
Vyškov, Tyršova 681/38
člen dozorčí rady Mgr. Karel Štogl 21.5.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Melodická 1418 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Melodická 1418/15, PSČ 15500
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Hejnák CSc. 26.5.2006 - 25.9.2007
Vznik členství 4.5.2006
Zánik členství 10.8.2007
Vznik funkce 18.5.2006
Zánik funkce 10.8.2007
Adresa: Slezská 119 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 119, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Jiří Bis 26.5.2006 - 25.9.2007
Vznik členství 4.5.2006
Zánik členství 10.8.2007
Adresa: Koterovská 145 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Koterovská 145, PSČ 32600
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Čáp Ph.D. 26.5.2006 - 25.9.2007
Vznik členství 4.5.2006
Zánik členství 9.8.2007
Vznik funkce 18.5.2006
Zánik funkce 9.8.2007
Adresa: Vlasákova 2763 , 276 01 Mělník Česká republika
Mělník, Vlasákova 2763/5, PSČ 27601
člen dozorčí rady Ing. Radek Zamrzla 25.9.2007 - 30.7.2008
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 25.3.2008
Adresa: Americká 1301 , 360 09 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Americká 1301/12, PSČ 36009
člen dozorčí rady Ing. Petr Platovský 16.8.2006 - 3.6.2009
Vznik členství 22.5.2006
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: Doubravická 1307 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Doubravická 1307, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. René David 16.8.2006 - 3.6.2009
Vznik členství 22.5.2006
Zánik členství 21.5.2009
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
člen dozorčí rady JUDr. Petr Polák 2.8.2007 - 23.7.2009
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Podolská 606 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Podolská 606/120, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Mgr. Pavel Pražák 25.9.2007 - 23.7.2009
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 11.9.2007
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Podléšková 1229 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, Podléšková 1229/24, PSČ 10600
místopředseda dozorčí rady JUDr. Zdeněk Klapka 25.9.2007 - 23.7.2009
Vznik členství 10.8.2007
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 11.9.2007
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: 798 57 Laškov 108 Česká republika
Laškov 108, PSČ 79857
člen dozorčí rady Tomáš Čumpelík 30.7.2008 - 23.7.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Výletní 364 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Výletní 364/6, PSČ 14200
místopředseda dozorčí rady JUDr. Tomáš Jindra 23.7.2009 - 11.11.2009
Vznik členství 1.7.2009
Vznik funkce 1.7.2009
Adresa: Pod Dálnicí 472 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Dálnicí 472/6, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Helena Tychnová 3.6.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: V Dubině 164 , 252 28 Černošice Česká republika
Černošice, V Dubině 164, PSČ 25228
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Plachý CSc. 23.7.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Štítová 243 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štítová 243, PSČ 14900
člen dozorčí rady Ing. Radek Zamrzla 23.7.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Americká 1301 , 360 09 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Americká 1301/12, PSČ 36009
člen dozorčí rady Hana Benediktová 23.7.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Chelčického 28 , 378 04 Chlum u Třeboně Česká republika
Chlum u Třeboně, Chelčického 28, PSČ 37804
místopředseda dozorčí rady JUDr. Tomáš Jindra 11.11.2009 - 18.1.2011
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Dlouhá 618 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 618/14, PSČ 11000
člen dozorčí rady Michal Krejčík 18.1.2011 - 1.8.2011
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , 160 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Kutnauerovo nám. 679/4, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. René David 3.6.2009 - 5.6.2012
Vznik členství 21.5.2009
Zánik členství 17.5.2012
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
předseda dozorčí rady Ing. Jan Mengler CSc. 18.1.2011 - 12.10.2013
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Zlatnická 1129/8, PSČ 11000
člen dozorčí rady Ing. František Doleček 1.8.2011 - 23.6.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Wichterlova 2372 , 182 00 Praha 9 - Libeň Česká republika
Praha 9 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 18200
člen dozorčí rady Ing. René David 5.6.2012 - 23.6.2014
Vznik členství 17.5.2012
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Londýnská 16 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 16, PSČ 12000
předseda dozorčí rady Ing. Jan Mengler CSc. 12.10.2013 - 23.6.2014
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Zlatnická 1129 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Prokura TECHNOEXPORT, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Samprokjiří Ureš 25.3.1969 - 31.12.1970
Adresa: U Smaltovny 26 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Smaltovny 26
Jméno Ing. Samprokštefan Glosík 25.3.1969 - 31.12.1970
Adresa: Ke Krči 25 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke Krči 25
Jméno Samprokváclav Stříbrný 25.3.1969 - 27.9.1971
Adresa: Jungmannova 30 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jungmannova 30
Jméno Ing. Samprokfrantišek Huml 25.3.1969 - 16.6.1972
Adresa: V Olšinách 2012 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Olšinách 2012
Jméno Ing. Samprokvěroslav Zíka 1.11.1971 - 15.10.1974
Adresa: Žateckých 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Žateckých 4
Jméno Samprokjaroslav Hejhal 7.3.1973 - 14.4.1976
Adresa: Vodičkova 707 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 707/37
Jméno Samprokjiří Sosnovec 25.3.1969 - 22.5.1978
Adresa: Nad Šutkou 20 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Šutkou 20
Jméno Samprokmarie Svobodová 7.2.1978 - 24.5.1978
Adresa: V zálomu 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zálomu 5
Jméno Ing. Samprokjiří Palounek 21.1.1976 - 11.7.1978
Adresa: Poříčany 353 , okr. Nymburk Česká republika
okr. Nymburk, Poříčany 353
Jméno Sam Prokstanislav Rybář 8.1.1971 - 12.1.1981
Adresa: tř.SNB 9 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, tř.SNB 9
Jméno Samprokmiroslav Pavlíček 14.4.1976 - 12.1.1981
Adresa: Čechova 309 , Horní Počernice Česká republika
Horní Počernice, Čechova 309
Jméno Ing. Samproktomáš Strakoš 12.1.1981 - 6.1.1983
Adresa: Běluňská 1970 , Praha 9-Horní Počernice Česká republika
Praha 9-Horní Počernice, Běluňská 1970
Jméno Ing. Samprokjosef Cílek 24.5.1978 - 1.2.1985
Adresa: sídliště Pankrác I , Praha 4 Česká republika
Praha 4,sídliště Pankrác I, Kaplická 854/53
Jméno Samprokjan Zmrhal 15.10.1974 - 15.2.1988
Adresa: Tolstého 21 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, Tolstého 21/1063
Jméno Ing. Samprokjaroslav Strnad 1.2.1985 - 15.2.1988
Adresa: Jablonecká 420 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 420
Jméno Ing. Samprokzdeněk Vilím 11.7.1978 - 27.10.1988
Adresa: Družná 1273 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Družná 1273/6
Jméno Ing. Samprokjosef Cílek 25.8.1988 - 14.9.1989
Adresa: Kaplická 854 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kaplická 854/53
Jméno Ing. Samprokmilan Bubeník 6.1.1983 - 18.12.1989
Adresa: Mračnická 1056 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mračnická 1056
Jméno Ing. Sam Prokváclav Pšenička 19.8.1987 - 18.12.1989
Adresa: okr.Praha-západ , Hostivice Česká republika
Hostivice,okr.Praha-západ, Sídliště na pískách 519
Jméno Ing. Samprokjosef Šmíd 14.4.1976 - 31.5.1990
Adresa: Na Chodovci 2504 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Chodovci 2504
Jméno Ing. Samprokvěroslav Zíka 30.7.1981 - 31.5.1990
Adresa: Žateckých 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Žateckých 4
Jméno Ing. Samprokoldřich Staněk 15.2.1988 - 31.5.1990
Adresa: Poljanovova 3241 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Poljanovova 3241
Jméno Samproklubomír Pohanka 31.5.1990 - 11.3.1993
Adresa: Majorova 1469 , Praha 4 - Opatov Česká republika
Praha 4 - Opatov, Majorova 1469
Jméno Ing. Sam Prokjiří Kedles 15.11.1990 - 11.3.1993
Adresa: Fibichova 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Fibichova 3
Jméno Prokurista:ingmilan Pazour 11.4.1991 - 11.3.1993
Adresa: Klimovova 2106 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Klimovova 2106
Jméno Ing. Samprokluděk Doležal 11.3.1993 - 5.1.1995
Adresa: Nad údolím 241 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad údolím 241/13
Jméno Ing. Samprokzdeněk Humhal 11.3.1993 - 3.4.1997
Adresa: Doubravčická 2200 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Doubravčická 2200
Jméno Miroslav Langer 3.4.1997 - 3.4.1997
Adresa: Štíbrova 1213 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1213/18
Jméno Ing. Miroslav Langer 3.4.1997 - 3.4.1997
Adresa: Štíbrova 1213 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1213/18
Jméno Ing. Samprokjiří Knobloch 11.3.1993 - 11.6.1997
Adresa: Bělocerkevská 1009 , Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1009/1
Jméno Ing. Samproklubomír Vitáček 15.11.1990 - 5.3.1999
Adresa: Slunečná 17 , Praha 10-Strašnice Česká republika
Praha 10-Strašnice, Slunečná 17
Jméno Ing. Samprokadam Kisza 11.3.1993 - 12.8.2003
Adresa: Frýdlantská 1319 , Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Frýdlantská 1319/5
Jméno Ing. Samprokváclav Dvořák 26.10.1989 - 24.10.2007
Adresa: Boháčova 863 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Boháčova 863
Jméno Ing. Samprokjiří Palounek 11.3.1993 - 24.10.2007
Adresa: okr.Nymburk , Kounická 353 Česká republika
okr.Nymburk, Kounická 353,Poříčany
Jméno Ing. Samprokpavel Mráz 11.3.1993 - 24.10.2007
Adresa: 5.května 1324 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, 5.května 1324/7
Jméno Ing. Samprokmiroslav Langer 3.4.1997 - 24.10.2007
Adresa: Štíbrova 1213 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štíbrova 1213/18
Jméno Ing. Samprokváclav Mašek 12.8.2003 - 24.10.2007
Adresa: Kolínská 1964 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 1964/12, PSČ 13000
Jméno Jan Mayer 16.8.2006 - 24.10.2007
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18200
Jméno JUDr. Ing. Tomáš Novotný 20.4.2007 - 8.9.2008
Adresa: Štíbrova 1218 , 182 00 Praha 8 - Kobylisy Česká republika
Praha 8 - Kobylisy, Štíbrova 1218/8, PSČ 18200
Jméno Michal Krejčík 5.3.1999 - 20.7.2009
Adresa: Kutnauerovo nám. 679 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kutnauerovo nám. 679/4
Jméno Ing. Tomáš Plachý MBA. 20.7.2009 - 1.8.2011
Adresa: Na Křtině 271 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Křtině 271, PSČ 14900

Sbírka Listin TECHNOEXPORT, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
BXXXVI 62/SL 95 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 13.7.2015 46
BXXXVI 62/SL 94 ostatní zápis ze zasedání SR. Městský soud v Praze 10.6.2014 17.6.2014 26.6.2014 2
BXXXVI 62/SL 93 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 245/2014 Městský soud v Praze 10.6.2014 17.6.2014 26.6.2014 31
BXXXVI 62/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 48
BXXXVI 62/SL 91 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.8.2013 3.10.2013 11.10.2013 4
BXXXVI 62/SL 90 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 18.9.2013 3.10.2013 52
BXXXVI 62/SL 89 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 3.10.2013 50
BXXXVI 62/SL 88 notářský zápis NZ 59/2012 Městský soud v Praze 17.2.2012 5.3.2012 21
BXXXVI 62/SL 87 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 18.7.2011 24.11.2011 24.2.2012 47
BXXXVI 62/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2011 3.8.2011 4
BXXXVI 62/SL 84 notářský zápis - NZ 236/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 3.8.2011 21
BXXXVI 62/SL 86 ostatní záp.z mimořádného zased.předs Městský soud v Praze 30.6.2011 2.8.2011 2
BXXXVI 62/SL 81 notářský zápis NZ 42/2011 Městský soud v Praze 3.2.2011 2.3.2011 12
BXXXVI 62/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.12.2010 29.12.2010 3
BXXXVI 62/SL 82 notářský zápis NZ 430/2010 Městský soud v Praze 16.12.2010 29.12.2010 34
BXXXVI 62/SL 76 ostatní -zápis ze 7 mim.zased.předst. Městský soud v Praze 28.6.2010 7.9.2010 2
BXXXVI 62/SL 80 notářský zápis NZ 356/2010 Městský soud v Praze 3.8.2010 12.8.2010 31
BXXXVI 62/SL 79 posudek znalce č.100615 Městský soud v Praze 15.6.2010 12.8.2010 138
BXXXVI 62/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 12.8.2010 6
BXXXVI 62/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 30
BXXXVI 62/SL 75 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 29.6.2010 29.6.2010 30.6.2010 17
BXXXVI 62/SL 74 notářský zápis, posudek znalce č.090921/21.9.09/-NZ222/09 Městský soud v Praze 23.10.2009 16.11.2009 19.11.2009 105
BXXXVI 62/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 6.8.2009 81
BXXXVI 62/SL 68 ostatní zápis z mim. VH+předst. Městský soud v Praze 1.7.2009 24.7.2009 17
BXXXVI 62/SL 72 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 30.6.2009 20.7.2009 1
BXXXVI 62/SL 71 podpisové vzory +ČP x3 Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 7
BXXXVI 62/SL 70 ostatní výpis ze zápi.z mimo.zase.před Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 3
BXXXVI 62/SL 69 ostatní zápis z mimo.zase.před.spol. Městský soud v Praze 25.6.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 67 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 2
BXXXVI 62/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 1
BXXXVI 62/SL 64 ostatní výpis ze zápisu z mimořa.zase. Městský soud v Praze 15.6.2009 26.6.2009 1
BXXXVI 62/SL 62 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.4.2009 4.6.2009 8.6.2009 16
BXXXVI 62/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 22.4.2009 23.4.2009 17
BXXXVI 62/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.1.2009 15.1.2009 67
BXXXVI 62/SL 56 ostatní -výp.ze záp.mimoř.jed.představ Městský soud v Praze 14.8.2008 9.9.2008 2
BXXXVI 62/SL 59 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 25.3.2008 1.9.2008 3
BXXXVI 62/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.6.2008 1.9.2008 1
BXXXVI 62/SL 57 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 16.6.2008 1.9.2008 4
BXXXVI 62/SL 55 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2008 8.8.2008 12.8.2008 15
BXXXVI 62/SL 54 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 24.6.2008 30.7.2008 10
BXXXVI 62/SL 53 ostatní -výp.ze záp.4.zased.představ. Městský soud v Praze 3.1.2008 30.1.2008 1
BXXXVI 62/SL 52 ostatní -zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 18.12.2007 30.1.2008 2
BXXXVI 62/SL 51 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 24.1.2008 30.1.2008 2
BXXXVI 62/SL 50 notářský zápis, účetní závěrka NZ 401/2007,2006-rozv+výkaz ZZ Městský soud v Praze 13.12.2007 29.1.2008 20
BXXXVI 62/SL 49 ostatní -výp.ze záp.2zased.představ. Městský soud v Praze 10.10.2007 25.10.2007 2
BXXXVI 62/SL 48 podpisové vzory + čestné prohlášení 2x Městský soud v Praze 24.9.2007 1.10.2007 4
BXXXVI 62/SL 47 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 24.9.2007 1.10.2007 2
BXXXVI 62/SL 45 ostatní - listina přítomných VH Městský soud v Praze 10.8.2007 26.9.2007 6
BXXXVI 62/SL 44 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 10.8.2007 26.9.2007 9
BXXXVI 62/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.8.2007 9.8.2007 15.8.2007 22
BXXXVI 62/SL 41 ostatní -záp. z 6.zased.představenstva Městský soud v Praze 6.3.2007 16.4.2007 4
BXXXVI 62/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.3.2007 16.4.2007 2
BXXXVI 62/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 36 ostatní -záp.z 1.zased.předst. Městský soud v Praze 2.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 34 ostatní zápis z DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 1.6.2006 9.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.05+aud.+z.o vz.+VH/26.6.06 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 8.8.2006 0
BXXXVI 62/SL 30 ostatní -záp.ze zased.VH Městský soud v Praze 4.5.2006 6.6.2006 0
BXXXVI 62/SL 29 ostatní -zápis z DR/volba předst./ Městský soud v Praze 18.5.2006 6.6.2006 0
BXXXVI 62/SL 28 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 20.9.2005 26.9.2005 0
BXXXVI 62/SL 27 ostatní záp. z XXXVIII VH Městský soud v Praze 29.6.2005 20.9.2005 26.9.2005 0
BXXXVI 62/SL 26 notářský zápis NZ 356/2004 Městský soud v Praze 30.8.2004 29.7.2005 0
BXXXVI 62/SL 25 notářský zápis NZ 355/2004 Městský soud v Praze 30.8.2004 29.7.2005 0
BXXXVI 62/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 9.7.2004 10.8.2004 0
BXXXVI 62/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2004 9.7.2004 10.8.2004 0
BXXXVI 62/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002+zápis z VH Městský soud v Praze 8.4.2003 3.10.2003 0
BXXXVI 62/SL 21 zpráva o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 18 ostatní zápis z XXXV. zasedání VH,příl Městský soud v Praze 20.6.2002 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2002 17.12.2002 0
BXXXVI 62/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 235/2001 Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2000 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 11 ostatní -zápis zasedání V H Městský soud v Praze 14.6.2001 4.6.2002 0
BXXXVI 62/SL 10 notářský zápis NZ 469/2000 Městský soud v Praze 28.11.2000 4.4.2001 0
BXXXVI 62/SL 9 ostatní -zápis z VH XXXIII-zasedání Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 8 stanovy společnosti -úplné znění-2x Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 7 notářský zápis NZ 299/2000 Městský soud v Praze 27.6.2000 22.11.2000 0
BXXXVI 62/SL 6 ostatní - zápis z XXXII.zasedání VH Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 4 notářský zápis NZ 272/99 Městský soud v Praze 1.6.1999 26.7.2000 0
BXXXVI 62/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 2.7.1998 15.7.1998 0
BXXXVI 62/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 10.2.1998 0
BXXXVI 62/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 174/97 Městský soud v Praze 25.6.1997 10.2.1998 0
BXXXVI 62/SL 46 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 24.9.2007 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TECHNOEXPORT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000841
Jméno TECHNOEXPORT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Sídlo TECHNOEXPORT, a.s.

Živnosti a provozovny TECHNOEXPORT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Třebohostická 3069/14, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1008674796
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 24.1.2013

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.1.2012

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.1.2012

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TECHNOEXPORT, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Plachý CSc.

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje TECHNOEXPORT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000841
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00000841
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno TECHNOEXPORT, a.s.
Sídlo Třebohostická 3069/14 PRAHA 10 - STRAŠNICE 100 31 PRAHA
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, PRAHA 10, tel.: 267 271 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2104160446/2700 28.5.2013
901183/0300 1.4.2013
CZ8662000001070010357249 14.6.2013
CZ7903001759000000901183 4.6.2013
CZ7003001769030000901183 4.6.2013
CZ0280905039780001010016 28.5.2013
CZ2762000000000010357249 23.5.2013
CZ6427000000002102784722 19.5.2013
CZ8227000000002105759194 19.5.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00000841
Jméno firmy TECHNOEXPORT, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka t2ngkt3

Podobné firmy

tracking image