Firma Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace IČO 00097811


Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace (00097811) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2003 a je stále aktivní. Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka Pr 851
IČO (identifikační číslo osoby) 00097811
Jméno Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 10.9.2003
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Městského zastupitelstva v Lipníku nad Bečvou č. 102/92 ze dne 15.12.1992, s účinností od 1.1.1993 na dobu neurčitou. Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 67/2015 ZM 3 ze dne 17.2.2015 s účinností od 1.3.2015 a nahrazuje zřizovací listinu schválenou usnesením č. 557/2009 ZM - 19 ze dne 22.9.2009 s účinností do 1.10.2009 včetně jejich Dodatků č. 1 - 8. 30.9.2015
Zřizovací listina ze dne 4.3.2008, schválená usnesením Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 263/2008 ZM - 10 súčinností od 1.4.2008 plně nahradila zřizovací listinu ze dne 30.4.2002, včetně jejích změn adoplňků. 7.5.2008 - 2.11.2009
Zřizovatel příspěvkové organizace: Město Lipník nad Bečvou, IČO: 003 01 493 10.9.2003
Příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení Městského zastupitelstva v Lipníku nad Bečvou č. 102/92 ze dne 15.12.1992, s účinností od 1.1.1993 na dobu neurčitou. 10.9.2003 - 30.9.2015
Zřizovací listina ze dne 24.6.2003, schválená usnesením Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 135/2003 ZM - 5 s účinností od 1.7.2003 plně nahradila zřizovací listinu ze dne 30.4.2002, včetně jejích změn a doplňků. 10.9.2003 - 7.5.2008

Aktuální kontaktní údaje Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Sídlo Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Za Porážkou 1142 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
Za Porážkou 1142/27, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
30.9.2015
Adresa Za porážkou 1142 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
Lipník nad Bečvou, Za porážkou 1142, PSČ 75131
13.12.2005 - 30.9.2015
Adresa Za Porážkou 1142 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
Lipník nad Bečvou, Za Porážkou 1142, PSČ 75131
10.9.2003 - 13.12.2005

Předmět činnosti Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník nad Bečvou na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je zajištování veřejně prospěšných služeb na celém území města Lipník nad Bečvou včetně jeho částí, a to komplexní nakládání s odpady a s rostlinným materiálem, údržby místních komunikací vč. jejich čištění a zimní údržby, údržby a zakládání veřejné zeleně, údržby a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení a správa hřbitovů. 30.9.2015
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací, b) čištění místních komunikací a jejich součástí, c) čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží, d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích - uličních vpustíe) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému,f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování sběrného střediska odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí,g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem, na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí,h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na účet zřizovatele,i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,k) zajištění hřbitovních služeb evidence, výběru nájemného a poplatku za služby, převedení finančních prostředků za nájem hrobových míst na účet zřizovatele, a zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: - hřbitov v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc.č. 301/1 ostatní plocha hřbitov, urnový háj parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby hřbitovní kaple, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, parc. č. st. 2932 zastavěná plocha a nádvoří včetně objektu občanské vybavenosti, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,- židovské hřbitovy v Lipníku nad Bečvou (pozemky parc. č. 2771 ostatní plocha zelen, parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou), - hřbitov v Lipníku nad Bečvou V - Podhoří (pozemky parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 96 včetně stavby občanské vybavenosti, vše v k.ú. Podhoří na Moravě),- hřbitov v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka (pozemky parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj a parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří včetně jiné st. č. p. 198, hřnitovní zed na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučkal) zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitovam) zajištění údržby a oprav kašen a laviček,n) zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících 30.9.2015
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník nad Bečvou na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je zajišťování veřejně prospěšných služeb na celém území města včetně jeho částí, a to komplexní nakládání s odpady a s rostlinným materiálem, údržby místních komunikací vč. jejich čištění a zimní údržby, údržby a zakládání veřejné zeleně, údržby a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení a provoz pohřební služby. 11.12.2013 - 30.9.2015
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:a)opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací, b)čištění místních komunikací a jejich součástí, c)čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží, d)zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, e)zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému,f)zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou,g)provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem,h)zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, výběru poplatku a převedení finančních prostředků na účet zřizovatele,i)zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců,j)zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc.č. st.276/3 a parc.č. 483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,k)zajištění hřbitovních služeb – evidence, vybírání poplatků (nájemné a služby), převedení finančních prostředků (nájemného) za pronájem hrobových míst na účet zřizovatele, zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů: pozemek parc.č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, hřbitovní kaple parc.č. st.397, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc.č. st.397 zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti na poz. parc.č. st.2930, parc.č. st.2931 a parc.č. st.2932, pozemek parc.č. st.2930 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. st.2931 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,pozemek parc.č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, pozemek parc.č. 96 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Podhoří na Moravě, pozemek parc.č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, hřbitovní zdi na pozemku parc.č. 2646, vše v k.ú. Loučka,pozemek parc.č. 2771 ostatní plocha zeleň, pozemek parc.č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj, židovské hřbitovy, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,l)zajištění pohřební služby, včetně přepravy zesnulých,m)zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova, n)zajištění údržby a oprav kašen a laviček,o)zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál ko 11.12.2013 - 30.9.2015
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací,b) čištění místních komunikací a jejich součástí,c) čištění, údržby a opravy areálu autobusového nádraží,d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích,e) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému,f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou,g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržby vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem,h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin,i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazby květin a věnců,j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc. č. 166 a střešní zahrady parc. č. st. 276/3 a parc. č. st. 483/5, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,k) zajištění hřbitovních služeb - evidence, vybírání poplatků, provoz, opravy a údržba hřbitovů:- pozemek parc. č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 26.100 m2, hřbitovní kaple parc. č. st. 397, vše k. ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2, objekt občanské vybavenosti na poz. parc. č. st. 2930, parc. č. st. 2931 a parc. č. st. 2932, pozemek parc. č. st. 2930 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8m2, pozemek parc. č. st. 2931 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,- pozemek parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 1.342 m2. Pozemek parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k. ú. Podhoří na Moravě,- pozemek parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 2.285 m2, hřbitovní zdi na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka,- pozemek parc. č. 2771 ostatní plocha zeleň o výměře 6.400 m2, pozemek parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 6.505 m2, židovské hřbitovy, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,l) zajištění pohřební služby, včetně přepravy zesnulých,m) zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova,n) zajištění údržby a oprav kašen a laviček,o) zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a 29.8.2013 - 11.12.2013
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník na Bečvou na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. Hlavním účelem je zajišťování veřejně prospěšných služeb na celém území města včetně jeho částí, a to komplexní nakládání s odpady, údržby místních komunikací vč. jejich čištění a zimní údržby, údržby a zakládání veřejné zeleně, údržby a opravy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení a provoz pohřební služby. 7.5.2008 - 11.12.2013
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací, jejich součástí včetně zimní údržby místních komunikací,b) čištění místních komunikací a jejich součástí,c) čištění, údržby a opravy areálu autobusového nádraží,d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích,e) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského informačního systému,f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou,g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržby vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem,h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin,i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazby květin a věnců,j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc. č. 166 a střešní zahrady parc. č. st. 276/3 a parc. č. st. 483/5, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,k) zajištění hřbitovních služeb - evidence, vybírání poplatků, provoz, opravy a údržba hřbitovů:- pozemek parc. č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 26.100 m2, hřbitovní kaple parc. č. st. 397, vše k. ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2, objekt občanské vybavenosti na poz. parc. č. st. 2930, parc. č. st. 2931 a parc. č. st. 2932, pozemek parc. č. st. 2930 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8m2, pozemek parc. č. st. 2931 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,- pozemek parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 1.342 m2. Pozemek parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k. ú. Podhoří na Moravě,- pozemek parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 2.285 m2, hřbitovní zdi na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka,- pozemek parc. č. 2771 ostatní plocha zeleň o výměře 6.400 m2, pozemek parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 6.505 m2, židovské hřbitovy, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,l) zajištění pohřební služby, včetně přepravy zesnulých,m) zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova,n) zajištění údržby a oprav kašen a laviček,o) zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na území města a 7.5.2008 - 29.8.2013
hřbitovní služby - evidence, vybírání poplatků, zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů:pozemek parc. č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 26100 m2, hřbitovní kaple parc. č. st. 397, vše k.ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 1342 m2, pozemek parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše v k.ú. Podhoří na Moravě, pozemek parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov , urnový háj o výměře 2285 m2, hřbitovní zdi na pozemku parc. č. 2646, vše v k.ú. Loučka, pozemek parc. č. 2771 ostatní plocha zeleň o výměře 6400 m2, pozemek parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 6505 m2, židovské hřbitovy, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou 13.12.2005 - 7.5.2008
zajištění údržby a oprav dětských zařízení, hřišť a pískovišť (ul. Zahraní, ul. M.J.Husa, ul. M.Alše, ul. Hranická vč. sídliště Dukla, ul. Na Kopečku, ul. Bratrská, ul. Za Parkem, ul. Na Zelince, ul. Za porážkou), 13.12.2005 - 7.5.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona. 10.9.2003 - 30.9.2015
Doplňková činnost: 10.9.2003 - 30.9.2015
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 10.9.2003 - 30.9.2015
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti, 10.9.2003 - 30.9.2015
poskytování technických služeb. 10.9.2003 - 30.9.2015
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, včetně místních částí, na základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele. 10.9.2003 - 7.5.2008
Hlavní činnost: 10.9.2003 - 7.5.2008
opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací a zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, včetně opravy zábradlí, 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení, včetně místních částí, 10.9.2003 - 7.5.2008
provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, dle pasportu VO, opravy semaforů, montáž a údržba vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem, 10.9.2003 - 7.5.2008
čištění komunikací a prostranství, včetně zajištění zimní údržby, 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, třídění odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a podle ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 8/2001, 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění údržby, opravy a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců, 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku (parc. č. 166), 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál koupaliště (parc. č. st. 2294, parc. č. 2464/7 a parc. č. 2464/5), 10.9.2003 - 7.5.2008
údržba a opravy kanalizace a kanalizačních vpustí dle pasportu kanalizací, 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění provozu, opravy a údržby veřejných WC tržnice a aut. nádraží parc. č. st. 2236, parc. č. st. 2931, 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění údržby a oprav kašen a laviček, 10.9.2003 - 7.5.2008
provoz a údržba rekultivované skládky, 10.9.2003 - 7.5.2008
zabezpečování přepravních služeb fyzickým a právnickým osobám, provádění služeb speciálními mechanizačními prostředky, 10.9.2003 - 7.5.2008
silniční motorová doprava nákladní, 10.9.2003 - 7.5.2008
zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin, 10.9.2003 - 7.5.2008
nakládání s kumunálním odpadem v souladu s § 50 zák. č. 128/2000 Sb., 10.9.2003 - 7.5.2008
pohřební služba, včetně přepravy zesnulých, 10.9.2003 - 7.5.2008
hřbitovní služby - evidence, vybírání poplatků, zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovní parc. č. 2646 Loučka, hřbitovní kaple parc. č. st. 397 a židovských hřbitovů parc. č. 2771 a 28772 Lipník nad Bečvou, 10.9.2003 - 13.12.2005
zajištění údržby a oprav dětských zařízení, hřišť a pískovišť (ul. Zahraní, ul. M.J.Husa, ul. M.Alše, ul. Hranická vč. sídliště Dukla, ul. Na Kopečku, ul. Bratrská, ul. Za Parkem, ul. Na Zelince), 10.9.2003 - 13.12.2005

vedení firmy Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Statutární orgán Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
ředitel Ing. Dušan Pořízka 30.9.2015
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: Tyršova 719 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
Tyršova 719/18, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
ředitel Martin Rára 10.9.2003 - 18.6.2005
Zánik funkce 8.9.2004
Adresa: Hranická 989 , Lipník nad Bečvou I. - Město Česká republika
Lipník nad Bečvou I. - Město, Hranická 989
ředitel Ing. Daniel Coufalík 18.6.2005 - 29.8.2013
Vznik funkce 1.3.2005
Adresa: Velké Novosady 553 , 750 02 Přerov - Přerov I-Město Česká republika
Přerov - Přerov I-Město, Velké Novosady 553/12, PSČ 75002
ředitel Daniel Coufalík 29.8.2013 - 31.5.2014
Zánik funkce 27.1.2014
Adresa: Mezilesí I 39 , 751 24 Přerov Česká republika
Mezilesí I 39/9, Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov
ředitel Dušan Pořízka 5.6.2014 - 30.9.2015
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: Tyršova 719 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
Tyršova 719/18, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

Sbírka Listin Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 851/SL 59 zakladatelské dokumenty Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Krajský soud v Ostravě 6.11.2015 19.11.2015 25.11.2015 3
Pr 851/SL 58 zakladatelské dokumenty Zřizovací listina Krajský soud v Ostravě 17.2.2015 31.8.2015 5.10.2015 10
Pr 851/SL 57 zakladatelské dokumenty Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Krajský soud v Ostravě 17.12.2014 22.12.2014 14.4.2015 3
Pr 851/SL 56 zakladatelské dokumenty Příloha č. 1 ke zřizovací listině Krajský soud v Ostravě 17.2.2015 27.3.2015 14.4.2015 3
Pr 851/SL 55 zakladatelské dokumenty Zřizovací listina Krajský soud v Ostravě 27.3.2015 14.4.2015 6
Pr 851/SL 54 výroční zpráva [2014] o činnosti a hospodaření Krajský soud v Ostravě 27.3.2015 1.4.2015 11
Pr 851/SL 53 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 27.3.2015 1.4.2015 5
Pr 851/SL 52 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 27.3.2015 1.4.2015 3
Pr 851/SL 51 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 27.3.2015 1.4.2015 19
Pr 851/SL 50 účetní závěrka [2014] rozbory - tabulky Krajský soud v Ostravě 27.3.2015 1.4.2015 5
Pr 851/SL 49 účetní závěrka [2013]  výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 17.7.2014 3
Pr 851/SL 48 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 17.7.2014 5
Pr 851/SL 47 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 17.7.2014 17
Pr 851/SL 46 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 17.7.2014 10
Pr 851/SL 45 ostatní Výpis z usnesení 1785/2014 - RM 66 Krajský soud v Ostravě 10.3.2014 14.5.2014 17.7.2014 1
Pr 851/SL 9 ostatní usn.zastupitel. Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 18.5.2007 4.6.2007 1
Pr 851/SL 8 zakladatelské dokumenty dodat.č.4 k zřiz.list. Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 18.5.2007 4.6.2007 1
Pr 851/SL 7 zakladatelské dokumenty -dodatek č. 3 ke zřiz.listině Krajský soud v Ostravě 29.9.2006 20.10.2006 23.10.2006 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00097811
Jméno Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Lipník n. Bečvou
Vznik první živnosti: 21.12.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Sídlo Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.8.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Za Porážkou 1142/27, Lipník nad Bečvou 751 31
Identifikační číslo provozovny 1006260951
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.8.2002

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.2015

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.9.2018
Provozovna č. 1
Provozovna B. Němcové 1696 751 31 Lipník nad Bečvou
Identifikační číslo provozovny 1012388859
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.9.2018

Živnost č. 5 provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 6 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 8.12.2000

Živnost č. 7 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 28.8.2000

Živnost č. 8 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování pohřební služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 12.5.2000

Živnost č. 10 nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 12.5.2000

Živnost č. 11 služby poskytované speciálními mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1992
Zánik oprávnění 12.5.2000

Živnost č. 12 montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 10.6.1993

Živnost č. 13 pohřební služba

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 12.5.2000

Živnost č. 14 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 12.5.2000

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 12.5.2000

Živnost č. 16 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1993
Zánik oprávnění 2.10.1996
Konec oprávnění 12.12.1997

Živnost č. 17 vazba květin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 12.5.2002

Živnost č. 18 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Ing. Dušan Pořízka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

IČO: 00097811
Firma: Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Lipník nad Bečvou
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.1.1978

Sídlo Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Sídlo: Za Porážkou 1142/27, Lipník nad Bečvou 751 31

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Ostatní úklidové činnosti
Provozování sportovních zařízení
tracking image