Firma Technické služby Děčín a.s. IČO 64052257


Technické služby Děčín a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Technické služby Děčín a.s. (64052257) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Březová 405/95, Děčín 405 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1996 a je stále aktivní. Technické služby Děčín a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Technické služby Děčín a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Technické služby Děčín a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Technické služby Děčín a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Technické služby Děčín a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Technické služby Děčín a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 772
IČO (identifikační číslo osoby) 64052257
Jméno Technické služby Děčín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.7.2014 - 7.5.2019
Statutární město Děčín tedy rozhoduje jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2.550.000,--Kč (dva milióny pět set padesát tisíc korun č eských) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 255 (dvě stě padesát pět) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,--Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a akcie v listinné podobě. Všechny akcie upíše jediný akcionář společnosti, tedy Statutární město Děčín, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Statutárnímu městu Děčín bude nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v budově, kde sí dlí Magistrát města Děčína, tedy v Děčíně IV, Mírové náměstí 1175/5, a to do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Statutárnímu městu Děčín. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Schvaluje se, že upsat výše uvedené akcie lze nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti, tedy Statutárního města Děčín, jehož předmětem jsou pozemky, a to ostatní plocha číslo parcely 2636/2 v katastrálním území a obci Děčín, ostatní plochy číslo parcely 286 a číslo parcely 306/1 a zahrada číslo parcely 300 v katastrálním území Děčín - Staré Město, v obci Děčín. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 2.550.000,--Kč (dva milióny pět set padesát tisíc korun českých) a byla určena znaleckým po sudkem číslo 1673-027/07 ze dne 15.2.2007, vypracovaným znalcem Vladimírou Látalovou, bydlištěm Děčín VI, Slovanská 1250/83, jmenovanou za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13.12.2006, č.j. 32 Nc 1120/2006-6, přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 255 (dvě stě padesát pět) kusů akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč (deset tisíc korun českých), v listinné podobě, kmenových akcií na jméno. Místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu jsou výše uvedené pozemky a lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je 30 (třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 205 odstavce 4 obchodního zákoníku. 19.4.2007 - 24.5.2007
Rada Města Děčín jako jediného akcionáře společnosti rozhodla dne 25.10.2005 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 6.140.000,-- Kč (šest miliónů sto čtyřicet tisíc korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 614 (šest set čtrnáct) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen peněžitým vkladem ve výši 6.140.000,-- Kč (šest miliónů sto čtyřicet tisíc korun českých), a to na zvláštní účet číslo 78-5338180267/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Děčín, který zatím účelem společnost otev řela na své jméno. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Město Děčín jako jediný akcionář společnosti má přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu a Město Děčín pak na základě tohoto svého přednostního práva všechny akcie upíše ve smlouvě o upsání akcií, kter ou uzavře se společností. Městu Děčín bude nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v budově, kde sídlí Městský úřa d Děčín, tedy v Děčíně IV, Mírové náměstí 1175/5, a to do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Městu Děčín. 9.11.2005 - 20.12.2005
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 74.800.000,--Kč (sedmdesátčtyřimiliónyosmsettisíc korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií v počtu 7.480 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10.000,- Kč, jedná se o kmenová akcie, akcie na jméno a budou vydány v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem v sídle společnosti do třiceti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcionář splatí upisované akcie nepeněžitými vklady, které budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku s tím, že emisní kurs kurs upisovaných akcií činí 10.000,-Kč. Předmětem vkladu je objekt bydlení čp. 305 v Podmoklech se zastavěnou plochou č.p. 421, včetně venkovních úprav, zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální úřad Podmokly, obec Děčín, výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku číslo 5249-51-97-- znalce Jaroslavy Sejrkové, bytem Děčín XXXI, Malá 69 a znaleckého posudku číslo 1226-65-97 znalce JUDr. Karla Čády, bytem Děčín II, - El. Krásnohorské 40 částkou ve výši 2.403.000,- Kč, předmětem vkladu je dále ostatní plocha neplodná číslo parcely 1386 v Podmoklech, včetně staveb, venkovních úprav a 10001 pro katastrální území Podmokly, obec Děčín, výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znalekcého posudku číslo 1247-86-97 výše uvedeného znalce JUDr. Karla Čády a na základě znalekcého posudku číslo 435-57-97 výše uvedeného znalce Jaroslavy Sejrkové částkou ve výši 6.787.000,- Kč, předmětem vkladu jsou dále nemovitosti v katastrálním území Děčín - Staré Město, a to ostatní stavební objekt čp. 399 - garáže - se zastavěnou plochou č.p. 287/6, ostatní stavební objekt čp. 400-garáže se zastavěnou plochou č.p. 287/7, ostatní stavební objekt čp. 401-dílny se zastavěnou plochou č.p. 287/8, ostatní stavební obejkt čp. 402-sklad se zastavěnou plochou č.p. 287/9, ostatní stavební obejkt čp. 403-čerpací stanice se zastavěnou plochou č.p.287/10, ostatní stavební objekt č.p. 404-sklad se zastavěnou plochou č.p. 287/11 a ostatní stavební objekt čp. 405 - vrátnice se zastavěnou plochou číslo parcely 287/12 a ostaní plocha staveniště číslo parcely 287/1, včetně venkovních úprav a porostů, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Děčín - Staré Město, obec Děčín u Katastrálního úřadu v Děčíně, výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku číslo 1246-85-97 - výše uvedeného znalce JUDr. Karla Čády a na základě znaleckého posudku číslo 441-63-97 výše uvedeného znalce Jaroslavy Sejrkové částkou ve výši 65.661.000,- Kč. 22.6.1998 - 1.9.1998
Rozsah splacení základního jmění: 100 % 10.4.1997 - 31.3.1998
Rozhodnutím valné hromady ze dne 28. 5. 1996 se slučuje Společnost pro nakládání s odpady s.r.o., se sídlem Děčín III., Březová 386/95, identifikační číslo 47 78 10 76 se společností Technické služby Děčín V., Baarova 881/12, IČ 64 05 22 57 a tato přebírá veškerá práva a povinosti společnosti Společnost pro nakládání s odpady s.r.o. 1.11.1996
Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák.. Jediným zakladatelem společnosti je Město Děčín - Městský úřad se sídlem v Děčíně IV., Mírové náměstí, IČO 261 238. 1.1.1996

Aktuální kontaktní údaje Technické služby Děčín a.s.

Kapitál Technické služby Děčín a.s.

zakladni jmění 113 850 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.5.2007
zakladni jmění 111 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.12.2005 - 24.5.2007
zakladni jmění 105 160 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.8.2005 - 20.12.2005
zakladni jmění 77 660 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.1998 - 17.8.2005
zakladni jmění 2 860 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.1998 - 1.9.1998
zakladni jmění 2 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1996 - 31.3.1998

Akcie Technické služby Děčín a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 385 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 385 24.5.2007 - 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 130 20.12.2005 - 24.5.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 516 17.8.2005 - 20.12.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 766 1.9.1998 - 17.8.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 286 1.1.1996 - 1.9.1998

Sídlo Technické služby Děčín a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Březová 405/95 , Děčín 405 02 22.6.1998
Adresa Baarova 881 , Děčín V. Česká republika
1.1.1996 - 22.6.1998

Předmět podnikání Technické služby Děčín a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 11.4.2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.4.2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.4.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.4.2013
opravy silničních vozidel 19.4.2007
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 19.4.2007 - 11.4.2013
silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily 19.4.2007 - 11.4.2013
provozování parkovacích automatů 19.4.2007 - 11.4.2013
výroba elektřiny 19.4.2007 - 11.4.2013
opravy motorových vozidel 19.4.2007 - 11.4.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 4.1.2000
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 4.1.2000 - 11.4.2013
investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví 4.1.2000 - 11.4.2013
výškové práce vyjma činností uvedených v přílohách č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4.1.2000 - 11.4.2013
dopravní značení 31.3.1998 - 11.4.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.3.1998 - 11.4.2013
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 31.3.1998 - 11.4.2013
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.11.1996 - 11.4.2013
silniční motorová doprava 1.1.1996 - 19.4.2007
vnitrozemská vodní doprava 1.1.1996 - 19.4.2007
opravy motorových vozidel (dvoustopá motorová doprava vozidla: automobily osobní a dodávkové, automobily nákladní, tahací, autobusy a jiné účelové modifikace) 1.1.1996 - 19.4.2007
provozování veřejného koupaliště 1.1.1996 - 19.4.2007
provozování zimního stadionu 1.1.1996 - 19.4.2007
ubytovací služby 1.1.1996 - 19.4.2007
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1996 - 11.4.2013
provozování pohřebišť 1.1.1996 - 11.4.2013
zahradnické služby 1.1.1996 - 11.4.2013
pronájem nemovitostí 1.1.1996 - 11.4.2013
pronájem motorových vozidel 1.1.1996 - 11.4.2013
pronájem strojního zařízení 1.1.1996 - 11.4.2013
služby inzertní 1.1.1996 - 11.4.2013
správa, údržba a čištění komunikací 1.1.1996 - 11.4.2013

vedení firmy Technické služby Děčín a.s.

Statutární orgán Technické služby Děčín a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 18.7.2014
Za společnost jednají navenek jménem společnosti společně nejméně dva členové představenstva. Jednající členové představenstva jménem společnosti podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 27.5.2004 - 18.7.2014
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a jeden z dalších členů, nebo pověřený člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Jednající členové představenstva jménem společnosti podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 4.1.2000 - 27.5.2004
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové předsta- venstva a to předseda a jeden z dalších členů. Právo jednat a podepisovat samostatně za společnost může také výkonný ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo předepsanému jménu společnosti připojí výkonný ředitel svůj podpis. 29.10.1998 - 4.1.2000
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové předsta- venstva a to předseda a jeden z dalších členů. Právo jednat a podepisovat samostatně za společnost může také výkonný ředitel Jaroslav Gerhard. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo předepsanému jménu společnosti připojí výkonný ředitel svůj podpis. 1.1.1996 - 29.10.1998
Předseda představenstva Michal Plíšek 7.5.2019
Vznik členství 17.4.2019
Vznik funkce 17.4.2019
Adresa: 336 , Bedřichov 468 12
Člen představenstva Ing. Rudolf Pilecký 7.5.2019
Vznik členství 17.4.2019
Adresa: 5. května 732 , Česká Kamenice 407 21
Člen představenstva Martin Liesel 7.5.2019
Vznik členství 14.2.2019
Adresa: Na Slatinách 55 , Děčín 405 05
Předseda představenstva Ing. Ludvík Nesnídal 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Slovanská 992/39 , Děčín 405 02
Člen představenstva a výk. ředitel Jaroslav Gerhard 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Rakovnická 346/11 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Miroslav Baudisch 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Purkyňova 743/6 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Ladislav Novák 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Vokolkova 1217/44 , Děčín 405 02
Člen představenstva Josef Zámečník 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Krásnostudenecká 1518/23 , Děčín 405 02
Člen představenstva Zdena Dušková 10.4.1997 - 31.3.1998
Adresa: Okružní 259 , Jílové u Děčína Česká republika
Člen předst. a výkonný ředitel Jaroslav Gerhard 10.4.1997 - 22.6.1998
Adresa: Rakovnická 346/11 , Děčín 405 02
Člen představenstva PhDr. Karel Daněk 10.4.1997 - 22.6.1998
Adresa: Veveří 75/13 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Ing. Ludvík Nesnídal 10.4.1997 - 4.1.2000
Adresa: Slovanská 992/39 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Miroslav Baudisch 10.4.1997 - 4.1.2000
Adresa: Purkyňova 743/6 , Děčín 405 02
Člen představenstva Věra Houdková 10.4.1997 - 4.1.2000
Adresa: Příčná 349/2 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Dalibor Voborský 22.6.1998 - 4.1.2000
Adresa: Wolkerova 1121/6 , Děčín 405 02
Člen představenstva Eva Šmídová 22.6.1998 - 4.1.2000
Adresa: Růžová 368/9 , Děčín 405 02
Předseda představenstva PaedDr. Martin Sekal 4.1.2000 - 6.12.2003
Zánik členství 25.3.2003
Zánik funkce 25.3.2003
Adresa: Tržní 197/28 , Děčín 405 02
Člen představenstva Pavel Sinko 4.1.2000 - 6.12.2003
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Lovosická 1233/19 , Děčín 405 02
Člen představenstva Mgr. Pavel Schwarz 4.1.2000 - 6.12.2003
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: 28. října 717/10 , Děčín 405 02
Člen představenstva MUDr. Ivan Stríbrský 4.1.2000 - 6.12.2003
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Purkyňova 689/11 , Děčín 405 02
Člen představenstva František Černík 4.1.2000 - 6.12.2003
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Na Skluzu 50/14 , Děčín 405 02
Člen představenstva Zdeněk Masojídek 6.12.2003 - 27.5.2004
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 7.1.2004
Adresa: Oldřichovská 113/47 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Dalibor Voborský 6.12.2003 - 27.5.2004
Vznik členství 1.7.2003
Zánik členství 7.1.2004
Adresa: Wolkerova 1121/6 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Ing. Miroslav Baudisch 6.12.2003 - 19.4.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 7.3.2007
Vznik funkce 15.4.2003
Zánik funkce 7.3.2007
Adresa: Purkyňova 743/6 , Děčín 405 02
Člen představenstva Mgr. Václav Lešanovský 6.12.2003 - 19.4.2007
Vznik členství 25.3.2003
Adresa: Varšavská 1871/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Pavel Jeřábek 6.12.2003 - 19.4.2007
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 7.3.2007
Adresa: Folknáře 67 , 405 01 Děčín XXVIII Česká republika
Předseda představenstva Mgr. Václav Lešanovský 19.4.2007 - 19.8.2008
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 25.6.2008
Vznik funkce 27.3.2007
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: Varšavská 1871/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Bohumil Bárta 19.4.2007 - 19.8.2008
Vznik členství 7.3.2007
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Na Stráni 1794/9 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Petr Sukdol 19.4.2007 - 19.8.2008
Vznik členství 7.3.2007
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Bezručova 402 , 405 02 Děčín IV Česká republika
Člen představenstva Marek Gilar 19.8.2008 - 16.6.2009
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 29.4.2009
Adresa: Baarova 1380/15 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Mgr. Václav Lešanovský 19.8.2008 - 15.3.2011
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 28.1.2011
Adresa: Varšavská 1871/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Jan Peknuša 16.6.2009 - 15.3.2011
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 28.1.2011
Adresa: Fričova 517/3 , Liberec 463 12
Předseda představenstva Michal Plíšek 19.8.2008 - 26.7.2012
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 25.4.2012
Vznik funkce 22.7.2008
Zánik funkce 25.4.2012
Adresa: Jehlářská 13/3 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen představenstva Marek Gilar 15.3.2011 - 13.8.2012
Vznik členství 28.1.2011
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: Baarova 1380/15 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Šárka Zimová Dostálová 15.3.2011 - 11.4.2013
Vznik členství 28.1.2011
Adresa: Stoliční 1203/2 , Děčín 405 02
Člen představenstva Šárka Zimová Dostálová 11.4.2013 - 1.9.2015
Vznik členství 28.1.2011
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Křížová 342/7 , Děčín 405 02
Člen představenstva Šárka Zimová Dostálová 1.9.2015 - 8.12.2016
Vznik členství 27.7.2015
Adresa: Křížová 342/7 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Michal Plíšek 26.7.2012 - 7.5.2019
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2016
Vznik funkce 25.4.2012
Zánik funkce 25.4.2016
Adresa: 336 , Bedřichov 468 12
Člen představenstva Ing. Rudolf Pilecký 13.8.2012 - 7.5.2019
Vznik členství 25.4.2012
Zánik členství 25.4.2016
Adresa: 5. května 732 , Česká Kamenice 407 21
Člen představenstva Šárka Zimová Dostálová 8.12.2016 - 7.5.2019
Vznik členství 27.7.2015
Zánik členství 14.2.2019
Adresa: Nerudova 563/21 , Děčín 405 02

Dozorčí rada Technické služby Děčín a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. Jan Novák 1.9.2015
Vznik členství 27.7.2015
Adresa: Štefánikova 375/37 , Hradec Králové 500 11
Člen dozorčí rady Mgr. Václav Lešanovský 7.5.2019
Vznik členství 14.2.2019
Adresa: Varšavská 1871/5 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Lívia Klimentová 7.5.2019
Vznik členství 17.4.2019
Adresa: Na Poštolce 331 , Vyžlovka 281 63
Jméno PhDr. Stanislava Holíková 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Teplická 633/4 , Děčín 405 02
Jméno Věra Houdková 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Příčná 349/2 , Děčín 405 02
Jméno Václav Tůma 1.1.1996 - 10.4.1997
Adresa: Saská 139/69 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Eva Šmídová 10.4.1997 - 22.6.1998
Adresa: Růžová 368/9 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Dalibor Voborský 10.4.1997 - 22.6.1998
Adresa: Wolkerova 1121/6 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady PhDr. Stanislava Holíková 10.4.1997 - 4.1.2000
Adresa: Teplická 633/4 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Josef Zámečník 10.4.1997 - 4.1.2000
Adresa: Krásnostudenecká 1518/23 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Viktor Schulz 10.4.1997 - 4.1.2000
Adresa: Bezručova 589/17 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Václav Tůma 31.3.1998 - 4.1.2000
Adresa: Saská 139/69 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady PhDr. Karel Daněk 22.6.1998 - 4.1.2000
Adresa: Veveří 75/13 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Eva Šmídová 4.1.2000 - 6.12.2003
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Růžová 368/9 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Jan Kavalír 4.1.2000 - 6.12.2003
Zánik členství 25.3.2003
Adresa: Na Vyhlídce 36 , Děčín 405 05
Člen dozorčí rady Josef Nebohý 4.1.2000 - 27.5.2004
Vznik členství 7.1.1999
Zánik členství 10.12.2003
Adresa: U Tvrze 1456/25 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Libor Kunte 6.12.2003 - 27.5.2004
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 7.1.2004
Adresa: Libverda 76 , 405 02 Děčín Česká republika
Člen dozorčí rady Zdeněk Masojídek 27.5.2004 - 19.4.2007
Vznik členství 7.1.2004
Zánik členství 7.3.2007
Adresa: Oldřichovská 113/47 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Stejskal 6.12.2003 - 19.8.2008
Vznik členství 25.3.2003
Zánik členství 25.6.2008
Adresa: Sněžnická 309 , 405 02 Děčín X Česká republika
Člen dozorčí rady Ivan Vepřek 19.4.2007 - 19.8.2008
Vznik členství 7.3.2007
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Pod Úvozem 195 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Josef Nebohý 27.5.2004 - 16.6.2009
Vznik členství 10.12.2003
Zánik členství 2.12.2008
Adresa: U Tvrze 1456/25 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Stejskal 19.8.2008 - 15.3.2011
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 28.1.2011
Adresa: Sněžnická 309 , 405 02 Děčín X Česká republika
Člen dozorčí rady Roman Fikar 16.6.2009 - 26.7.2012
Vznik členství 2.3.2009
Zánik členství 11.4.2012
Adresa: Dubová 591 , Ústí nad Labem 403 31
Člen dozorčí rady Ing. Milan Páv 19.8.2008 - 29.11.2013
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 22.10.2012
Adresa: Bezručova 1336/16 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Ing. Milan Páv 29.11.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 22.10.2012
Adresa: Bezručova 1336/16 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Daniela Trojanová 15.3.2011 - 1.9.2015
Vznik členství 28.1.2011
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: U Školy 63 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady Ing. Milan Páv 18.7.2014 - 1.9.2015
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 27.7.2015
Adresa: Bezručova 1336/16 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Martin Malát 26.7.2012 - 21.12.2015
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 12.11.2015
Zánik funkce 12.11.2015
Adresa: Družinová 94 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Anděl 1.9.2015 - 7.5.2019
Vznik členství 29.4.2015
Zánik členství 14.2.2019
Adresa: Riegrova 662/17 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady Ing. Marie Vratislavová 21.12.2015 - 7.5.2019
Vznik členství 12.11.2015
Zánik členství 17.4.2019
Vznik funkce 12.11.2015
Zánik funkce 17.4.2019
Adresa: 84 , Mžany 503 15

Sbírka Listin Technické služby Děčín a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 772/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2015 6.1.2016 8.1.2016 8
B 772/SL 97 notářský zápis [NZ 256/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 16.11.2015 21.12.2015 3
B 772/SL 95 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2015 8.7.2015 7.9.2015 3
B 772/SL 94 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2015 8.7.2015 7.9.2015 3
B 772/SL 92 notářský zápis NZ 198/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2014 30.6.2014 23.7.2014 15
B 772/SL 91 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2014 11.6.2014 11.6.2014 45
B 772/SL 90 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2013 10.6.2013 14.6.2013 46
B 772/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2012 28.6.2012 10.8.2012 1
B 772/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2012 28.6.2012 10.8.2012 1
B 772/SL 86 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2012 28.6.2012 1.8.2012 1
B 772/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2012 28.6.2012 1.8.2012 2
B 772/SL 84 notářský zápis - NZ 45/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2012 28.6.2012 1.8.2012 22
B 772/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2012 15.5.2012 16.5.2012 44
B 772/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2011 6.9.2011 12.9.2011 46
B 772/SL 81 podpisové vzory - členů představ. 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2011 23.2.2011 28.3.2011 2
B 772/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2011 23.2.2011 28.3.2011 7
B 772/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení čl.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2010 23.2.2011 21.3.2011 1
B 772/SL 78 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2010 22.7.2010 23.7.2010 46
B 772/SL 77 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2009 29.9.2009 29.9.2009 48
B 772/SL 76 podpisové vzory - Jan Peknuša Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2009 18.6.2009 1
B 772/SL 75 ostatní - zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2009 18.6.2009 4
B 772/SL 74 ostatní - osvědčení o volbě Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2009 18.6.2009 1
B 772/SL 73 notářský zápis NZ 219/2008 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2008 18.6.2009 21
B 772/SL 72 podpisové vzory - členů představenstva 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2008 3.9.2008 3
B 772/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2008 3.9.2008 2
B 772/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2008 3.9.2008 3
B 772/SL 69 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2008 1.7.2008 48
B 772/SL 68 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2007 9.11.2007 50
B 772/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2007 10.10.2007 19
B 772/SL 66 notářský zápis - NZ 365/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2007 10.10.2007 2
B 772/SL 65 notářský zápis - NZ 364/2007-rozh.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2007 10.10.2007 2
B 772/SL 64 ostatní - prohlášení o vkladu Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2007 20.7.2007 5
B 772/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2007 12.6.2007 1
B 772/SL 62 podpisové vzory - Ing. Bohumil Bárta Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 12.6.2007 1
B 772/SL 61 podpisové vzory - Ing. Petr Sukdol Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2007 12.6.2007 1
B 772/SL 60 podpisové vzory - Ivan Vepřek Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 12.6.2007 1
B 772/SL 59 notářský zápis NZ 103/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2007 12.6.2007 21
B 772/SL 58 notářský zápis NZ 96/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2007 12.6.2007 20
B 772/SL 57 posudek znalce č. 1673-027/07 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.2.2007 12.6.2007 31
B 772/SL 56 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2007 12.6.2007 3
B 772/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení - Z. Masojídek Krajský soud v Ústí nad Labem 27.11.2006 12.6.2007 1
B 772/SL 54 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2006 4.9.2006 46
B 772/SL 53 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2005 10.1.2006 11
B 772/SL 52 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2005 10.1.2006 3
B 772/SL 51 notářský zápis NZ 534/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2005 7.12.2005 2
B 772/SL 50 notářský zápis NZ 520/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2005 7.12.2005 2
B 772/SL 49 notářský zápis NZ 279/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2005 5.10.2005 2
B 772/SL 48 notářský zápis NZ 268/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2005 5.10.2005 2
B 772/SL 47 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2005 5.10.2005 25
B 772/SL 46 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2004 18.1.2005 27
B 772/SL 45 podpisové vzory - Josef Nebohý Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2004 7.6.2004 1
B 772/SL 44 podpisové vzory - Zdeněk Masojídek Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2004 7.6.2004 1
B 772/SL 43 notářský zápis NZ 6/2004 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.2004 7.6.2004 12
B 772/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - výpis z usn. 34. rady města Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2003 7.6.2004 1
B 772/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - výpis z usn. 34. rady města Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2003 7.6.2004 1
B 772/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - volba do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2003 7.6.2004 1
B 772/SL 39 podpisové vzory - Ing. Miroslav Baudisch Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 38 podpisové vzory - Pavel Jeřábek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 37 podpisové vzory - Zdeněk Masojídek Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 36 podpisové vzory - Ing. Libor Kunte Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 35 podpisové vzory - Ing. Dalibor Voborský Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 34 podpisové vzory - Ing. Jiří Stejskal Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - výpis z usn. 20. rady města Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 32 podpisové vzory - Mgr. Václav Lešanovský Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis z ustav. zasedání př. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2003 20.1.2004 2
B 772/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - výpis z usn. rady města Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2003 20.1.2004 1
B 772/SL 28 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2002 13.5.2003 45
B 772/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 426/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 22.2.2002 5
B 772/SL 25 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2001 17.12.2001 49
B 772/SL 24 notářský zápis NZ 315/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.1999 26.1.2000 2
B 772/SL 23 notářský zápis NZ 173/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.1999 26.1.2000 17
B 772/SL 22 notářský zápis NZ 394/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.1998 26.1.2000 2
B 772/SL 21 notářský zápis NZ 300/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.1998 26.1.2000 2
B 772/SL 20 ostatní -oznámení výsledků voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.1999 26.1.2000 1
B 772/SL 19 notářský zápis NZ 299/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.1996 26.1.2000 2
B 772/SL 18 ostatní -odvolání Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.1998 26.1.2000 1
B 772/SL 17 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1998 19.10.1998 8
B 772/SL 16 účetní závěrka - příloha r. 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1998 19.10.1998 10
B 772/SL 9 posudek znalce č. 435-57-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.1997 14.9.1998 35
B 772/SL 8 posudek znalce č. 1246-85-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 14.9.1998 41
B 772/SL 7 posudek znalce č. 1247-86-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.1997 14.9.1998 31
B 772/SL 6 posudek znalce č. 1226-65-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1997 14.9.1998 10
B 772/SL 4 notářský zápis NZ 285/95 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.1995 14.9.1998 22
B 772/SL 3 notářský zápis NZ 344/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.11.1996 14.9.1998 2
B 772/SL 15 notářský zápis NZ 390/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.1997 14.9.1998 14
B 772/SL 14 posudek znalce dodatek č.1 k č.429-51-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.7.1997 14.9.1998 1
B 772/SL 13 posudek znalce č. 429-51-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.7.1997 14.9.1998 9
B 772/SL 12 posudek znalce -dodatek č.1 k č. 441-63-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.1997 14.9.1998 2
B 772/SL 11 posudek znalce č. 441-63-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.1997 14.9.1998 42
B 772/SL 10 posudek znalce dodatek č.1 k č.435-57-97 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.1997 14.9.1998 2
B 772/SL 1 notářský zápis NZ 100/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.1997 4.5.1998 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Technické služby Děčín a.s.

IČO (identifikační číslo) 64052257
Jméno Technické služby Děčín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Děčín
Vznik první živnosti: 17.11.1992
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 6

Sídlo Technické služby Děčín a.s.

Živnosti a provozovny Technické služby Děčín a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1992

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Březová 405/95, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000508811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2004

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Poděbradská 373 10 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny 1001525493
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Březová 405/95, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1001525485
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 405 02 Malšovice
Identifikační číslo provozovny 1000508820
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.1.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Březová 405/95, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000508811
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 26.3.1996

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.5.1997

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Březová 405/95, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000508811
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2004

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1999

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 18.3.1996

Živnost č. 8 Provozování pohřebišť

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 8.1.1996
Konec oprávnění 2.12.1999

Živnost č. 10 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 11 pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 provozování zimního stadionu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 28.4.2004

Živnost č. 14 služby inzertní

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 pronájem strojního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 28.4.2004

Živnost č. 17 zahradnické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 správa, údržba a čištění komunikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 provozování veřejného koupaliště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1995
Zánik oprávnění 28.4.2004

Živnost č. 20 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Konec oprávnění 13.12.2010

Živnost č. 22 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 dopravní značení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 výškové práce vyjma činností uvedených v přílohách č. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 provozování parkovacích automatů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Technické služby Děčín a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Rudolf Pilecký
Člen statutárního orgánu Michal Plíšek
Člen statutárního orgánu Martin Liesel

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Technické služby Děčín a.s.

IČO: 64052257
Firma: Technické služby Děčín a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1996

Sídlo Technické služby Děčín a.s.

Sídlo: Březová 402 NEOAD, Děčín 405 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Pohřební a související činnosti
tracking image