Firma Technic Tube, a.s. IČO 25508598


Technic Tube, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Technic Tube, a.s. (25508598) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jedovnická 2346/8, Brno 628 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 1997 a je stále aktivní. Technic Tube, a.s. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Technic Tube, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Technic Tube, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Technic Tube, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Technic Tube, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Technic Tube, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2473
IČO (identifikační číslo osoby) 25508598
Jméno Technic Tube, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.11.1997
Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 6.9.2005 přijala, počtem hlasů 100 % přítomných akcionářů usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Hanušovice, a.s. sídlem Hanušovice, Zábřežská 247, IČ 255 08 598. Základní kapitál společn osti, který činí 170 584 000,- se zvyšuje o částku 27 009 000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět tisíc korun českých), tj. na částku 197 593 000,-Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření podmínek finanční restrukturalizace. Zvý šení základního kapitálu bude provedeno upsáním nové akcie. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není přípustný. 11.10.2005 - 15.12.2005
Charakteristika nově vydané akcie: Počet vydaných akcií: kus Jmenovitá hodnota: 1 akcie: 27 009 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná 11.10.2005 - 15.12.2005
Stávající akcionáři, tj. společnost ZKL, a.s. a V.L. Brno, a.s. se vzdávají přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, a to společnosti VLT Brno, a.s. která projevila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. 11.10.2005 - 15.12.2005
Nově vydané akcie na majitele tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 27 009 000,-Kč v počtu 1 kusu bude upsána peněžitým vkladem společností VLT Brno, a.s. se sídlem Brno-Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Brně, oddílu B, vložce 2207. 11.10.2005 - 15.12.2005
II. Svůj zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. projevil zájemce přípisem ze dne 9.4.2005 a nabídl splatit nově vydanou akcii formou započetí závazku z úpisu akcie s pohledávkou, kterou má vůči společnosti ZKL Hanušovice, a.s. z titulu úplaty za postoupení pohledávek. Pohledávka společnosti VLT Brno, a.s. vůči ZKL Hanušovice, a.s vyplývá ze smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 15.9.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.3.2004, v e znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005. Dle citovaných smluv o postoupení pohledávek činí závazek ZKL Hanušovice, a.s. vůči věřiteli VLT Brno, a.s. vyplývající z titulu povinnosti zaplacení úplaty za postoupení pohledávek neuhrazený zůstatek v částce 27 00 9 211,15Kč. 11.10.2005 - 15.12.2005
Společnoti VLT Brno, a.s. bude nabídnuto uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu kmenové, na majitele, o jmenovité hodnotě akcie ve výši 27 009 000,-Kč. 11.10.2005 - 15.12.2005
III. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky zájemce, kterou má vůči společnosti ZKL Hanušovice , a.s. dle specifikace uvedené v bodě II. tohoto notářského zápisu. Emisní kurs akcie bude splacen výhradně zap očtením, a to dle níže vedených pravidel. 11.10.2005 - 15.12.2005
Zájemce VLT Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 27 009 000,-Kč , kmenovou, na majitele, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Hanušovice, a.s. do 15 dn ů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě do 30.9.2005. Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Hanušovice a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. 11.10.2005 - 15.12.2005
Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Hanušovice, a.s. vyplývajícího z nesplacené úplaty za postoupení pohledávek uzavřených dne 15.9.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.3.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005. Smlouva o započtení peněžité pohledávky VLT Brno, a.s. vůči společnosti ZKL Hanušovice, a.s. proti pohledávce ZKL Hanušovice, a.s. na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu a kcie. 11.10.2005 - 15.12.2005
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Šumperku č.j. 15 Nc 6390/2004-77 byla ukončena a exekuční příkaz vydaný ve věci byl zrušen, z důvodu pravomocného zastavení exekuce. 10.10.2005 - 10.10.2005
Řádná valná hromada společnosti na svém jednání konaném dne 25.10.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ZKL Hanušovice, a.s. o částku 42 616 000,- Kč 1. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty dle ustanovení § 216a) odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku 2. Základní kapitál se snižuje o částku 42 616 000,- z dosavadních 213 200 000,- Kč na částku 170 584 000,- Kč 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti a) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 100 000,- Kč se snižuje na částku 80 011,26 Kč b) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 10 000 000,- Kč se snižuje na částku 8 001 125,70 Kč c) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 92 000 000,- Kč se snižuje na částku 73 610 356,47 Kč 4. Lhůta pro předložení akcií se stanoví na 15 dnů po zápisu záměru společnosti, tj. rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku Průkazem splnění podmínek pro snížení základního kapitálu o částku 42 616 000,- za účelem úhrady ztráty je zpráva auditora BDO CA s.r.o. ze dne 6.9.2004, která osvědčuje, že snížení základního kapitálu souhlasí na kumulovaný výsledek hospodaření minulých let a běžného účetního období - viz zpráva auditora ze dne 6.9.2004, která je přílohou tohoto zápisu. 15.12.2004 - 1.4.2005
Usnesením Okresního soudu v Šumperku č.j. 15 Nc 6390/2004-77 nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 10.9.1996, čj. 17 Cm 646/93 ve spojení s vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Ost ravě č.j. 26 Cm 226/2000-26 ze dne 3.10.2001 a ve spojení s vykonatelným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci č.j. Cmo 624/2001-79 ze dne 12.12.2003. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Josef Potoček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 3, Hradecká 3 . Exekutor vydal dne 2.4.2004 exekuční příkaz č.j. EX 324/04-12/Ku k uspokojení pohledávky oprávněného Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 854/14 ve výši 666806184,32Kč prodejem podniku povinné společnosti ZKL Hanušovice, a.s. se sídlem Hanušovice, Zábřežská čp. 247. Správcem podniku povinného je ustanoven JUDr. Jan Zetocha, bytem Jeseník, Klicperova 948. 27.4.2004 - 10.10.2005
Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 28.7.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti VLT Hanušovice, a.s. se sídlem v Hanušovicích, Zábřežská 247, IČO 25 50 85 98 o částku 92 000 000,-Kč (slovy: devadesát dva milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je vytvoření podmínek k realizaci finanční restrukturalizace. Úpis akcií nad čásku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. 5.9.2000 - 12.12.2000
Charakteristika nově vydané akcie: Počet akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 92 000 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná 5.9.2000 - 12.12.2000
Nově vydaná akcie v počtu 1ks bude upsána nepeněžitým vkladem s tím, že stávající akcionáři společnosti, tj. společnost ZKL, a.s. a společnost VLT Brno, a.s. berou na vědomí, že v daném případě nemají přednostní právo k úpisu akcie. Akcionáři výslovně souhlasí s nabídnutím upsání akcie o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč zájemci, kterým je společnost V.L.Brno, a.s. se sídlem v Brně, Jedovnická 8, IČO 25 56 00 26. 5.9.2000 - 12.12.2000
Nově vydaná akcie v počtu 1ks o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč, kmenová, na majitele, v listinné podobě bude upsána nepeněžitým vkladem společností V.L.Brno, a.s., která je zájemcem o majetkovou účast ve společnosti VLT Hanušovice, a.s. Předmětem nepeněžitého vkladu bude pohledávka, jejíž specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích oceňujících nepeněžitý vklad. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem znalce Ing. Petra Svobody číslo 547-27/00 ze dne 25.7.2000, v částce 92 957 900,-Kč a posudkem znalce Ing. Ladislava Esterka, číslo 34/06/00 ze dne 25.7.200 v částce 92 958 000,-Kč. Znalecké posudky jsou přílohou notářského zápisu osvědčujícího průběh mimořádné valné hromady. Valná hromada schválila předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 92 000 000,-Kč. 5.9.2000 - 12.12.2000
Lhůta pro upsání akcie o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč, kmenové, na majitele v listinné podobě, jejíž emisní kurs je 100 % jmenovité hodnoty, je 20 dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem úpisu je sídlo společnosti VLT Hanušovice, a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu v sídle společnosti VLT Hanušovice, a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. Převod pohledávky bude učiněn formou postoupení pohledávky s tím, že upisovatel odpovídá za dobytnost pohledávky do výše jejich ocenění. 5.9.2000 - 12.12.2000
Obchodní společnost VLT Hanušovice,a.s. se sídlem v Hanušovicích, Zábřežská 247, okres Šumperk, PSČ 788 33, IČO 25 50 85 98 se vymazává z oddílu B, vložky 2473 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. 23.9.1998
Obchodní společnost VLT Hanušovice, a.s. se sídlem Hanušovice, Zábřežská 247, okres Šumperk, PSČ 788 33, identifikační číslo 25 50 85 98 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1962 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. 7.7.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 10.4.1998. 18.5.1998
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími jediného akcionáře ze dne 16.1.1998 a ze dne 6.3.1998. 10.3.1998
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.1.1998 doplněného rozhodnutím téhož ze dne 6.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 10.3.1998 - 3.4.1998
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře, společnosti VLT Brno, a.s. který při výkonu působnosti valné hromady, rozhodl dne 16.1.1998 o zvýšení základního jmění společnosti VLT Invest, a.s. o částku 120,000.000,- Kč. Důvodem zvýšení je restrukturalizace společnosti VLT Brno, a.s. 10.3.1998 - 3.4.1998
Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. 10.3.1998 - 3.4.1998
Charakteristika nově vydaných akcií: Počet akcií: 12 kusů Jmenovitá hodnota: 10,000.000,- Kč/ 1 ks akcie Druh: kmenové Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100% jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné 10.3.1998 - 3.4.1998
Všechny nově vydané akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediným akcionářem, společností VLT Brno, a.s.. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, movitosti a pohledávky, jejichž specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích oceňujících vklad. 10.3.1998 - 3.4.1998
Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem znaleckého ústavu Ing. Antonína Hubíka - SLAVELA - znalecký posudek č. 01/98 ze dne 12.1.1998 doplněný znaleckým posudkem č. 08/98 ze dne 3.3.1998 a znaleckým posudkem znaleckého ústavu CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., č. 19-01/98 ze dne 12.1.1998, doplněným znaleckým posudkem č. 23-05/98 ze dne 3.3.1998. Hodnota nepeněžitého vkladu činí dle posudku znaleckého ústavu Ing. Antonína Hubíka - SLAVELA částku 156,674.000,- Kč a dle posudku znaleckého ústavu CENY + ODHADY ZLÍn, s.r.o. částku 158,634.000,- Kč. 10.3.1998 - 3.4.1998
Jediný akcionář schválil hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 120,000.000,- Kč. 10.3.1998 - 3.4.1998
Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem úpisu je sídlo společnosti VLT Invest, a.s., Brno, Trnkova 101. Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti VLT Invest, a.s.. 10.3.1998 - 3.4.1998
Jediný akcionář: VLT, a.s. Brno, Jedovnická 8, IČO 25 32 33 77 26.11.1997 - 26.11.1997
Jediný akcionář: VLT Brno, a.s., Brno, Jedovnická 8, IČO 25 32 33 77 26.11.1997 - 16.11.1999

Aktuální kontaktní údaje Technic Tube, a.s.

Kapitál Technic Tube, a.s.

zakladni jmění 168 578 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.2013
zakladni jmění 197 593 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2005 - 26.11.2013
zakladni jmění 170 584 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.2005 - 15.12.2005
zakladni jmění 213 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.2000 - 1.4.2005
zakladni jmění 121 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1998 - 12.12.2000
zakladni jmění 121 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.4.1998 - 9.9.1998
zakladni jmění 1 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.1997 - 3.4.1998

Akcie Technic Tube, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 68 262 Kč 12 26.11.2013
Akcie na jméno 6 826 220 Kč 12 26.11.2013
Akcie na jméno 62 801 200 Kč 1 26.11.2013
Akcie na jméno 23 042 900 Kč 1 26.11.2013
Akcie na jméno 80 011 Kč 12 1.11.2012 - 26.11.2013
Akcie na jméno 8 001 130 Kč 12 1.11.2012 - 26.11.2013
Akcie na jméno 73 610 400 Kč 1 1.11.2012 - 26.11.2013
Akcie na jméno 27 009 000 Kč 1 1.11.2012 - 26.11.2013
Kmenové akcie na majitele 27 009 000 Kč 1 15.12.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 80 011 Kč 12 1.4.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 8 001 130 Kč 12 1.4.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 73 610 400 Kč 1 1.4.2005 - 1.11.2012
Akcie na majitele 92 000 000 Kč 1 12.12.2000 - 1.4.2005
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 12 3.4.1998 - 1.4.2005
Akcie na majitele 100 000 Kč 12 26.11.1997 - 1.4.2005

Sídlo Technic Tube, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jedovnická 2346/8 , Brno 628 00 21.3.2016
Adresa Zábřežská 247 , Hanušovice 788 33 8.11.2001 - 21.3.2016
Adresa Zábřežská 247 , Hanušovice 788 33 18.5.1998 - 8.11.2001
Adresa Trnkova 101 , 636 00 Brno Česká republika
26.11.1997 - 18.5.1998

Předmět podnikání Technic Tube, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 14.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.7.2012
zámečnictví, nástrojářství 10.7.2012
obráběčství 10.7.2012
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.6.2006 - 10.7.2012
velkoobchod 1.6.2006 - 10.7.2012
specializovaný maloobchod 1.6.2006 - 10.7.2012
zprostředkování obchodu 1.6.2006 - 10.7.2012
zprostředkování služeb 1.6.2006 - 10.7.2012
zámečnictví 3.4.1998 - 10.7.2012
kovoobráběčství 3.4.1998 - 10.7.2012
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.11.1997 - 3.4.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.11.1997 - 1.6.2006
zprostředkovatelská činnost 26.11.1997 - 1.6.2006
činnost ekonomických a organizačních poradců 26.11.1997 - 10.7.2012

vedení firmy Technic Tube, a.s.

Statutární orgán Technic Tube, a.s.

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 8.11.2001
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda a místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat, takovým způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 26.11.1997 - 8.11.2001
předseda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc. 14.11.2014
Vznik členství 15.5.2012
Vznik funkce 3.7.2014
Adresa: 397 , Podolí 664 03
místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 14.11.2014
Vznik členství 28.3.2014
Vznik funkce 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen představenstva Ing. Alena Antonova 12.9.2015
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: Olomoucká 534/84 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Jiří Prášil 11.10.2018
Vznik členství 31.10.2015
Adresa: Spáčilova 1257/2 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Ivan Schiller 26.11.1997 - 3.4.1998
Adresa: Sedlákova 513/34 , Brno 602 00
předseda představenstva Ivo Eliášek 26.11.1997 - 18.5.1998
Adresa: Krásného 1077/57 , Brno 636 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Prášil 26.11.1997 - 18.5.1998
Adresa: Podolí u Brna 397 Česká republika
člen představenstva Ladislav Žiška 3.4.1998 - 18.5.1998
Adresa: 96 , Olšany 789 62
člen představenstva PhDr. Pavel Fabini 26.11.1997 - 26.7.1999
Adresa: Pražského 637/32 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Emil Filouš 18.5.1998 - 26.7.1999
Adresa: Boskovická 1376/7 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Jiří Vlček 18.5.1998 - 25.7.2000
Adresa: Kupkova 701/13 , Brno 638 00
člen představenstva Miroslav Kužel 25.7.2000 - 19.2.2005
Zánik členství 29.11.2004
Adresa: Marie Kudeříkové 1005/9 , Brno 636 00
člen představenstva Ing. Jan Otoupalík 26.11.1997 - 29.8.2008
Adresa: U vodárny 3069/5 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Ivo Eliášek 18.5.1998 - 29.8.2008
Zánik členství 9.6.2008
Zánik funkce 9.6.2008
Adresa: Krásného 1077/57 , Brno 636 00
člen představenstva Ing. Pavel Katolický 19.2.2005 - 14.5.2009
Vznik členství 29.11.2004
Zánik členství 17.2.2009
Adresa: Valouškova 582/10 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Petr Scholz 29.8.2008 - 10.7.2012
Vznik členství 9.6.2008
Zánik členství 8.6.2012
Adresa: Čajkovského 1987/42 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Ing. Jiří Prášil 18.5.1998 - 10.9.2014
Adresa: 397 , Podolí u Brna Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Otoupalík 14.5.2009 - 10.9.2014
Vznik členství 17.2.2009
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík 29.8.2008 - 14.11.2014
Vznik členství 26.11.1997
Zánik členství 3.7.2014
Vznik funkce 14.7.2008
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: U vodárny 3069/5 , Brno 616 00
člen představenstva Jiří Prášil 10.7.2012 - 14.11.2014
Vznik členství 8.6.2012
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: 397 , Podolí 664 03
předseda představenstva Ing. Jiří Prášil 10.9.2014 - 14.11.2014
Zánik členství 15.5.2012
Zánik funkce 3.7.2014
Adresa: 397 , Podolí 664 03
člen představenstva Ing. Jan Otoupalík 10.9.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 17.2.2009
Zánik členství 28.3.2014
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen představenstva Ing. Rudolf Brož 14.11.2014 - 14.2.2015
Vznik členství 3.7.2014
Zánik členství 10.12.2014
Adresa: 54 , Rejchartice 787 01
člen představenstva Ing. Alena Prášilová 14.11.2014 - 12.9.2015
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: 397 , Podolí 664 03
člen představenstva Ing. Lada Heydová 14.2.2015 - 20.1.2016
Vznik členství 11.12.2014
Zánik členství 31.10.2015
Adresa: 355 , Roštín 768 03
člen představenstva Ing. Jiří Prášil 20.1.2016 - 11.10.2018
Vznik členství 31.10.2015
Adresa: 397 , Podolí 664 03

Dozorčí rada Technic Tube, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marie Křížová 14.11.2014
Vznik členství 15.5.2012
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Josef Vafek 14.11.2014
Vznik členství 15.5.2012
Adresa: Hlavní 399 , Hanušovice 788 33
člen dozorčí rady Ing. Jan Otoupalík 14.11.2014
Vznik členství 3.7.2014
Adresa: Nádražní 705/54 , Střelice 664 47
člen Ing. Zoltán Szivanyó 26.11.1997 - 3.4.1998
Adresa: Oderská 259/6 , Brno 625 00
členka JUDr. Vojtěška Burešová 26.11.1997 - 3.4.1998
Adresa: Švermova 255/8 , Brno 625 00
členka Jiřina Hanzálková 26.11.1997 - 3.4.1998
Adresa: Oblá 403/35 , Brno 634 00
členka Drahomíra Pavelková 3.4.1998 - 26.7.1999
Adresa: Hlavní 208 , Hanušovice 788 33
členka Marie Křížová 3.4.1998 - 10.9.2014
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00
člen Josef Vafek 3.4.1998 - 14.11.2014
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Hlavní 399 , Hanušovice 788 33
členka JUDr. Jana Skácelová 26.7.1999 - 14.11.2014
Zánik členství 3.7.2014
Adresa: Josefy Faimonové 2246/10 , Brno 628 00
členka Marie Křížová 10.9.2014 - 14.11.2014
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Elplova 2067/6 , Brno 628 00

Sbírka Listin Technic Tube, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1962/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.3.2016 21.3.2016 15
B 1962/SL 62 notářský zápis [NZ 96/2016] Krajský soud v Ostravě 21.3.2016 21.3.2016 8
B 1962/SL 61 rozhod. o statut. orgánu RJA - odvolání + jmenování člena představenstva Krajský soud v Ostravě 31.10.2015 9.12.2015 27.1.2016 1
B 1962/SL 60 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč.příl. Krajský soud v Ostravě 8.9.2015 10.9.2015 38
B 1962/SL 59 rozhod. o statut. orgánu RJA - odstoupení člena představenstva Krajský soud v Ostravě 11.12.2014 15.1.2015 27.3.2015 1
B 1962/SL 58 notářský zápis [NZ 389/2014 RJA - změna stanov] Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 16.9.2014 8.12.2014 26
B 1962/SL 57 ostatní RJA - opětovn jmenování člena představ. Krajský soud v Ostravě 28.3.2014 16.9.2014 8.12.2014 1
B 1962/SL 54 ostatní RJA - opětovné jmenování členů ředstav. a DR Krajský soud v Ostravě 3.6.2007 16.9.2014 8.12.2014 1
B 1962/SL 53 ostatní Zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 25.1.2004 16.9.2014 8.12.2014 3
B 1962/SL 51 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 29.9.2014 20.11.2014 37
B 1962/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.9.2013 7.10.2013 4.12.2013 13
B 1962/SL 49 notářský zápis NZ 228/2013 RJS - změna stanov Krajský soud v Ostravě 26.9.2013 7.10.2013 4.12.2013 9
B 1962/SL 48 výroční zpráva [2012]  audit,úč.závěrka+příloha Krajský soud v Ostravě 17.9.2013 25.9.2013 35
B 1962/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.10.2012 10.10.2012 8.11.2012 14
B 1962/SL 46 notářský zápis NZ 232/2012 RJA - změna formy akcií Krajský soud v Ostravě 9.10.2012 10.10.2012 8.11.2012 4
B 1962/SL 45 výroční zpráva rok 2011, audit, účet.záv. vč. příloh Krajský soud v Ostravě 19.10.2012 24.10.2012 33
B 1962/SL 44 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 8.6.2012 19.6.2012 12.7.2012 1
B 1962/SL 43 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 5.9.2011 33
B 1962/SL 42 výroční zpráva r2009 vč.úč.záv,§66a,audit. Krajský soud v Ostravě 16.9.2010 27.9.2010 33
B 1962/SL 41 výroční zpráva r.2008vč.zpr.audit,§66a,úč.záv Krajský soud v Ostravě 23.11.2009 30.11.2009 33
B 1962/SL 40 podpisové vzory Ing. Jan Otoupalík Krajský soud v Ostravě 29.4.2009 11.5.2009 26.5.2009 2
B 1962/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odvolání,jmenování čl.předst Krajský soud v Ostravě 17.2.2009 11.5.2009 26.5.2009 1
B 1962/SL 38 podpisové vzory Ing. Petr Scholz Krajský soud v Ostravě 11.6.2008 26.8.2008 9.10.2008 1
B 1962/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 26.8.2008 9.10.2008 1
B 1962/SL 35 výroční zpráva r.2007 vč. zpr.audit,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 26.8.2008 3.9.2008 34
B 1962/SL 34 výroční zpráva r 2006 vč.úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 27.12.2007 23.4.2008 34
B 1962/SL 33 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 14.7.2006 8.8.2006 31
B 1962/SL 32 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 12.5.2006 7.6.2006 14
B 1962/SL 31 rozhod. o statut. orgánu mimořádná VH Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 12.5.2006 7.6.2006 5
B 1962/SL 30 notářský zápis NZ 80/2006 Krajský soud v Ostravě 18.4.2006 12.5.2006 7.6.2006 9
B 1962/SL 29 ostatní -zápis z VH,schv.úč.z. Krajský soud v Ostravě 22.9.2005 18.1.2006 19.1.2006 3
B 1962/SL 28 notářský zápis NZ 262/2005 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 6.9.2005 24.10.2005 9
B 1962/SL 27 výroční zpráva r.2004,úč.záv.,zp.audit. Krajský soud v Ostravě 19.10.2005 20.10.2005 28
B 1962/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.11.2004 24.2.2005 2
B 1962/SL 23 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 25.10.2004 22.12.2004 29.12.2004 4
B 1962/SL 22 výroční zpráva r. 2003,úč.z.,příl. Krajský soud v Ostravě 22.12.2004 29.12.2004 26
B 1962/SL 21 notářský zápis Nz 295/2004 Krajský soud v Ostravě 27.12.2004 11
B 1962/SL 20 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.6.2003 2.10.2003 6.10.2003 2
B 1962/SL 19 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.10.2003 6.10.2003 6
B 1962/SL 18 účetní závěrka r. 2002, vč. zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 2.10.2003 6.10.2003 22
B 1962/SL 17 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 11.4.2003 16.4.2003 30
B 1962/SL 9 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 25.6.2002 20
B 1962/SL 16 podpisové vzory (neověřeno) Krajský soud v Ostravě 13.6.2002 21.6.2002 25.6.2002 4
B 1962/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.4.2000 21.6.2002 25.6.2002 2
B 1962/SL 14 notářský zápis NZ 21/98 Krajský soud v Ostravě 16.1.1998 21.6.2002 25.6.2002 5
B 1962/SL 13 notářský zápis NZ 153/98 Krajský soud v Ostravě 10.4.1998 21.6.2002 25.6.2002 4
B 1962/SL 12 notářský zápis NZ 264/99 Krajský soud v Ostravě 31.5.1999 21.6.2002 25.6.2002 6
B 1962/SL 11 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 25.6.2002 20
B 1962/SL 10 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 25.6.2002 20
B 1962/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 7.9.2001 18.12.2001 15
B 1962/SL 7 notářský zápis NZ 173/2001 Krajský soud v Ostravě 29.6.2001 7.9.2001 18.12.2001 23
B 1962/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.12.2000 27.12.2001 9.1.2001 16
B 1962/SL 5 notářský zápis NZ 497/2000-VH Krajský soud v Ostravě 21.12.2001 27.12.2001 9.1.2001 11
B 1962/SL 3 notářský zápis NZ 302/2000vč.znal.posudku Krajský soud v Ostravě 28.7.2000 1.8.2000 5.9.2000 230
B 1962/SL 1 ostatní výpisy z účtu 2x nedoloženo Krajský soud v Ostravě 18.6.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Technic Tube, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25508598
Jméno Technic Tube, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 26.11.1997
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo Technic Tube, a.s.

Živnosti a provozovny Technic Tube, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu

  • Velkoobchod

  • Specializovaný maloobchod

  • Zprostředkování služeb

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Zábřežská 247, Hanušovice 788 33
Identifikační číslo provozovny 1005821607
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 13.7.2005

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zábřežská 247, Hanušovice 788 33
Identifikační číslo provozovny 1005821607
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zábřežská 247, Hanušovice 788 33
Identifikační číslo provozovny 1005821607
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.1998

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.2010

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 18.3.1998

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 18.4.2001

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Technic Tube, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Alena Antonova
Člen statutárního orgánu Jiří Prášil
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Prášil CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Otoupalík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Technic Tube, a.s.

IČO: 25508598
Firma: Technic Tube, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Líšeň
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.11.1997

Sídlo Technic Tube, a.s.

Sídlo: Jedovnická 2346/8, Brno 628 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image