Menu Zavřít

FIRMA TATRA TRUCKS a.s. IČO: 01482840

TATRA TRUCKS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

TATRA TRUCKS a.s. (01482840) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Areál Tatry 1450/1, 74221 Kopřivnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2013 a je stále aktivní. TATRA TRUCKS a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o TATRA TRUCKS a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro TATRA TRUCKS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TATRA TRUCKS a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 8. 3. 2013
Spisová značka: B 10443
IČO (identifikační číslo osoby): 01482840
Jméno: TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 8.3.2013
Zapsána dne: 8.3.2013
Valná hromada obchodní společnosti TATRA TRUCKS a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, identifikační číslo: 014 82 840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 10443 (dále též jen Společnost) konaná dne 19.11.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000.000,- Kč (slovy: jednu miliardu korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále též jen Akcie); (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat část nových Akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů; (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určeným zájemcům, kterými jsou: -obchodní společnost NIKA Development a.s. se sídlem Chrudim IV, Tovární 1112, PSČ 53736, identifikační číslo: 275 28 910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 2691, které bude nabídnuto k úpisu celkem 6.500 (slovy: šest tisíc pět set) Akcií, -obchodní společnost PROMET TOOLS a.s. se sídlem 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 286 42 279, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375, které bude nabídnuto k úpisu celkem 3.500 (slovy: tři tisíce pět set) Akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští; Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK); (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určenými zájemci na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem; (ix) připouští se započtení pohledávek předem určených zájemců vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu jimi upsaných Akcií takto: - určení započítávaných pohledávek, včetně jejich výše a jejich vlastníků: a) pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností NIKA Development a.s., ve výši 650.000.000,- Kč (slovy: šest set padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým pohledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: a1) pohledávka ve výši 363.164.221,31 Kč (slovy: tři sta šedesát tři milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) vzniklé z titulu úvěrové smlouvy označené jako THE EUR 44,000,000 AND CZK 800,000,000 MULTICURRENCY TERM, REVOLVING, OVERDRAFT, LETTER OF CREDIT AND BANK GUARANTEE FACILITIES AGREEMENT uzavřené dne 2.6.2008 (slovy: druhého června roku dvatisíceosm) mezi obchodní společností TATRA, a.s., obchodní společností Československá obchodní banka, a.s. a společností Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ve znění dodatků k této úvěrové smlouvě, a to dodatku číslo 1 až dodatku číslo 77 (tato úvěrová smlouva ve znění jejich dodatků dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 1), přičemž část této pohledávky ve výši 345.555.080,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát pět tisíc osmdesát korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 17.609.141,31 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set devět tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých třicet jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a2) pohledávka ve výši 161.153.422,66 Kč (slovy: jedno sto šedesát jedna milionů jedno sto padesát tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých šedesát šest haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.10.2012 (slovy: dvacátéhočtvrtého října roku dvatisícedvanáct) mezi obchodní společností TATRA, a.s. a obchodní společností DEVELOPMENT AGENCY s.r.o., ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 2), přičemž část této pohledávky ve výši 145.427.966,71 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc devět set šedesát šest korun českých sedmdesát jedna haléřů českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 15.725.455,95 Kč (slovy: patnáct milionů sedm set dvacet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých devadesát pět haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a3) pohledávka ve výši 44.722.599,10 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet dva tisíc pět set devadesát devět korun českých deset haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvatisícetřináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s. a společností GOMANOLD TRADING LIMITED, se sídlem Nicosia, Akropoleos, SAVVIDES CENTRE 59-61, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Republika Kypr, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.12.2013 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícetřináct) (tato úvěrová smlouva ve znění jejího dodatku číslo 1 dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 3), přičemž část této pohledávky ve výši 39.822.250,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set dvacet dva tisíc dvě stě padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 4.900.345,10 Kč (slovy: čtyři miliony devět set tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých deset haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, a4) pohledávka ve výši 80.959.756,94 Kč (slovy: osmdesát milionů devět set padesát devět tisíc sedm set padesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.3.2013 (slovy: jedenáctého března roku dvatisícetřináct) mezi obchodní společností TRUCK DEVELOPMENT a.s., obchodní společností PROMET TOOLS a.s. a panem Jaroslavem Strnadem, datum narození 10.6.1972, bytem Slatiňany, Tyršova 816 (tato úvěrová smlouva dále též jen jako Úvěrová smlouva č. 4), přičemž část této pohledávky ve výši 74.750.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 6.209.756,94 Kč (slovy: šest milionů dvě stě devět tisíc sedm set padesát šest korun českých devadesát čtyři haléřů českých) představuje příslušenství jistiny; b)pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu Akcií upsaných předem určeným zájemcem, a to obchodní společností PROMET TOOLS a.s., ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) bude započtena v této výši proti peněžitým pohledávkám tohoto předem určeného zájemce, který je tak vlastníkem těchto pohledávek, vůči Společnosti, a to: b1) pohledávka ve výši 195.549.965,32 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set šedesát pět korun českých třicet dva haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 1, přičemž část této pohledávky ve výši 186.068.120,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů šedesát osm tisíc jedno sto dvacet korun českých) představuje jistinu úvěru a část této pohledávky ve výši 9.481.845,32 Kč (slovy: devět milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun českých třicet dva haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b2) pohledávka ve výši 86.774.919,89 Kč (slovy: osmdesát devět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc devět set devatenáct korun českých osmdesát devět haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 2, přičemž část této pohledávky ve výši 78.307.366,69 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů tři sta sedm tisíc tři sta šedesát šest korun českých šedesát devět haléřů českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 8.467.553,20 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set padesát tři korun českých dvacet haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b3) pohledávka ve výši 24.081.399,51 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osmdesát jedna tisíc tři sta devadesát devět korun českých padesát jedna haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 3, přičemž část této pohledávky ve výši 21.442.750,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc sedm set padesát korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 2.638.649,51 Kč (slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc šest set čtyřicet devět korun českých padesát jedna haléřů českých) představuje příslušenství jistiny, b4) pohledávka ve výši 43.593.715,27 Kč (slovy: čtyřicet tři milionů pět set devadesát tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy č. 4, přičemž část této pohledávky ve výši 40.250.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) představuje jistinu úvěrů a část této pohledávky ve výši 3.343.715,27 Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tři tisíc sedm set patnáct korun českých dvacet sedm haléřů českých) představuje příslušenství jistiny; - pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a)smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b)obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady Společnosti; c)představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Akcií doručit předem určeným zájemcům Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost; d)ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e)smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f)uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných předem určeným zájemcem; emisní kurs všech Akcií bude splacen výlučně započtením výše uvedených pohledávek. 1.12.2014 - 18.3.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.10.2014

Kapitál TATRA TRUCKS a.s.

Základní kapitál 1 002 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.12.2014
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 8.3.2013  - 1.12.2014

Akcie TATRA TRUCKS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 020 10.10.2016
kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 020 1.12.2014  - 10.10.2016
kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.7.2013  - 1.12.2014
kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 8.3.2013  - 1.7.2013

Sídlo TATRA TRUCKS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 74221, Česká republika 2.4.2013
Adresa: Nádražní 305/5, Ostrava 70200, Česká republika 8.3.2013 - 2.4.2013

Předmět podnikání TATRA TRUCKS a.s.

Platnost údajů od - do
Klempířství a oprava karosérií 22.8.2023
Opravy silničních vozidel 22.8.2023
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 22.8.2023
Obráběčství 22.8.2023
Ostraha majetku a osob 22.8.2023
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.8.2023
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.8.2023
Hostinská činnost 22.8.2023
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 22.8.2023
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 22.8.2023
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 22.8.2023
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 22.8.2023
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 22.8.2023
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 22.8.2023
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 22.8.2023
Výroba plastových a pryžových výrobků 22.8.2023
Výroba a zpracování skla 22.8.2023
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin 22.8.2023
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 22.8.2023
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 22.8.2023
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení 22.8.2023
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí 22.8.2023
Výroba strojů a zařízení 22.8.2023
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií 22.8.2023
Stavba a výroba plavidel 22.8.2023
Výroba a opravy čalounických výrobků 22.8.2023
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 22.8.2023
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 22.8.2023
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 22.8.2023
Sklenářské práce, rámování a paspartování 22.8.2023
Zprostředkování obchodu a služeb 22.8.2023
Velkoobchod a maloobchod 22.8.2023
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 22.8.2023
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 22.8.2023
Zasilatelství a zastupování v celním řízení 22.8.2023
Ubytovací služby 22.8.2023
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 22.8.2023
Pronájem a půjčování věcí movitých 22.8.2023
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 22.8.2023
Testování, měření, analýzy a kontroly 22.8.2023
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 22.8.2023
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 22.8.2023
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 22.8.2023
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních pro-dukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 22.8.2023
Poskytování technických služeb 22.8.2023
klempířství a oprava karosérií 2.4.2013 - 22.8.2023
opravy silničních vozidel 2.4.2013 - 22.8.2023
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 2.4.2013 - 22.8.2023
obráběčství 2.4.2013 - 22.8.2023
ostraha majetku a osob 2.4.2013 - 22.8.2023
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2.4.2013 - 22.8.2023
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.4.2013 - 22.8.2023
hostinská činnost 2.4.2013 - 22.8.2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.3.2013 - 22.8.2023

Vedení firmy TATRA TRUCKS a.s.

Statutární orgán TATRA TRUCKS a.s.

místopředseda představenstva Ing. Petr Buršík
Ve funkci od 21.11.2023
Adresa 1214, 73994 Vendryně
člen představenstva Ing. Radomír Smolka
Ve funkci od 12.4.2023
Adresa Fučíkova 1330, 74258 Příbor
předseda představenstva Ing. Lukáš Andrýsek
Ve funkci od 12.4.2023
Adresa Beskydská 730, 73961 Třinec
místopředseda představenstva Ing. Daniel Bekeš
Ve funkci od 2.5.2024
Adresa Ždiar 103 , Ždiar
místopředseda představenstva Mgr. Petr Šimek
Ve funkci od 12.4.2023 do 2.5.2024
Adresa Mlýnská 1211, 73581 Bohumín
člen představenstva Ing. Daniel Bekeš
Ve funkci od 12.4.2023 do 2.5.2024
Adresa Ždiar 103 , Ždiar, okres Poprad
místopředseda představenstva Ing. Marián Lipovský
Ve funkci od 12.4.2023 do 7.9.2023
Adresa Otiskova 2843/6, 62800 Brno
člen představenstva Petr Šimek
Ve funkci od 2.5.2022 do 12.4.2023
Adresa Mlýnská 1211, 73581 Bohumín
předseda představenstva Ing. Pavel Lazar MBA
Ve funkci od 13.2.2020 do 12.4.2023
Adresa K Vodojemu 1212, 73553 Dolní Lutyně
místopředseda představenstva Ing. David Sivčák
Ve funkci od 4.5.2022 do 12.4.2023
Adresa Hlavní 93/139, 74706 Opava
místopředseda představenstva Petr Hendrych
Ve funkci od 15.5.2019 do 12.4.2023
Adresa 281, 73951 Nošovice
člen představenstva Ing. Pavel Jurečka
Ve funkci od 7.6.2019 do 12.4.2023
Adresa 170, 74301 Bítov
místopředseda představenstva Ing. David Sivčák
Ve funkci od 2.5.2022 do 4.5.2022
Adresa Nad Vodárnou 1090/5, 74714 Ludgeřovice
člen představenstva Ing. David Sivčák
Ve funkci od 15.5.2019 do 2.5.2022
Adresa Nad Vodárnou 1090/5, 74714 Ludgeřovice
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Mahut
Ve funkci od 28.8.2019 do 2.5.2022
Adresa Koblovská 479/23a, 71100 Ostrava
předseda představenstva Ing. Petr Rusek
Ve funkci od 11.4.2019 do 13.2.2020
Adresa 97, 56802 Opatovec
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Mahut
Ve funkci od 15.5.2019 do 28.8.2019
Adresa Bedřicha Václavka 992/14, 70030 Ostrava
člen představenstva Ing. Michal Kurtinec
Ve funkci od 15.5.2019 do 7.6.2019
Adresa Cibulkova 810, 33901 Klatovy
člen představenstva Ing. David Sivčák
Ve funkci od 24.3.2018 do 15.5.2019
Adresa Nad Vodárnou 1090/5, 74714 Ludgeřovice
místopředseda představenstva Ing. Radomír Smolka
Ve funkci od 18.3.2017 do 15.5.2019
Adresa Fučíkova 1330, 74258 Příbor
místopředseda představenstva Ing. Radek Strouhal
Ve funkci od 11.4.2019 do 15.5.2019
Adresa Koroptví 1340/30, 72400 Ostrava
předseda představenstva Petr Rusek
Ve funkci od 30.4.2013 do 11.4.2019
Adresa 97, 56802 Opatovec
místopředseda představenstva Radek Strouhal
Ve funkci od 13.5.2016 do 11.4.2019
Adresa Koroptví 1340/30, 72400 Ostrava
člen představenstva Ronny Bartholomeus Bonsen
Ve funkci od 12.4.2016 do 11.4.2019
Adresa Brederodestraat 89 , Zandvoort
člen představenstva Ing. Martin Šustek
Ve funkci od 18.3.2017 do 23.11.2017
Adresa Fügnerova 514/7, 75701 Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Ing. Martin Bednarz
Ve funkci od 12.4.2016 do 18.3.2017
Adresa Na Výsluní 187, 28002 Kolín
člen představenstva Ing. Radomír Smolka
Ve funkci od 12.4.2016 do 18.3.2017
Adresa Fučíkova 1330, 74258 Příbor
místopředseda představenstva Radek Strouhal
Ve funkci od 30.4.2013 do 13.5.2016
Adresa Jičínská 286/21, 70030 Ostrava
člen představenstva Jaroslav Strnad
Ve funkci od 30.4.2013 do 12.4.2016
Adresa Tyršova 816, 53821 Slatiňany
člen představenstva Marek Galvas
Ve funkci od 8.3.2013 do 30.4.2013
Adresa Běly Pažoutové 686/16, 62400 Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TATRA TRUCKS a.s.

IČO (identifikační číslo): 01482840
Jméno: TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 8. 3. 2013
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 10

Sídlo TATRA TRUCKS a.s.

Sídlo: Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 74221

Živnosti TATRA TRUCKS a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 10. 2023

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 3. 2013

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2013

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2013

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2013

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2013

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2013

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2013

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 3. 2013

Živnost č. 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování pozemkových úprav
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Projektování elektrických zařízení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Fotografické služby
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 3. 2013

Statutární orgán TATRA TRUCKS a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Lukáš Andrýsek
Člen statutárního orgánu: Radomír Smolka
Člen statutárního orgánu: Petr Buršík
Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Bekeš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TATRA TRUCKS a.s.

IČO: 01482840
Firma: TATRA TRUCKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Kopřivnice
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 8. 3. 2013

Sídlo TATRA TRUCKS a.s.

Sídlo: Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice 74221

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur