Firma TAPRAMS, a.s. IČO 27192059


TAPRAMS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TAPRAMS, a.s. (27192059) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Podbabská 1112/13, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2004 a je stále aktivní. TAPRAMS, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o TAPRAMS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TAPRAMS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TAPRAMS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TAPRAMS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TAPRAMS, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9636
IČO (identifikační číslo osoby) 27192059
Jméno TAPRAMS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.2004
Jediný akcionář rozhodl dne 26. ledna 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti TAPRAMS, a.s. z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých) s tím, že emisní kurz up isovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím v těchto nemovitostech: pozemky: parc. č. 1689/3 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1689/1 - zastavěná plocha a nádvoří, a budova: bez č.p./č.e. jiná stavba - postavená na pozemku parc.č. 1689/3 s příslušenstvím v katastrálním území Bubeneč, obec Praha, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví 871 pro katastrální území Bubeneč. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1732/41/2004 ze dne 25.10.2004 vypracovaného Doc.Ing. Jaromírem Ryskou, CSc., Praha 6, K Matěji 4, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí (dále jen nemovitosti), ustanov eným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1.10.2004, čj. Nc 4619/2004-3, které nabylo právní moci 30.10.2004 Tržní hodnota nepeněžitého vkladu stanovená ve výše uvedeném znaleckém posudku činí 41.700.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilionsedmsettisíc korun českých) Jediný akcionář schválil ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního kapitálu společnosti částkou 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých). Částka 700.000,-Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých) bude zaúčtována do rezervního fondu společnosti. Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 43.000.000,- Kč (slovy: čtyřicettřimiliony korun českých). Důvodem pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je posílení a rozvoj podnikatelské činnosti společnosti na trhu za účelem budoucího růstu společnosti a její další činnosti v době po přistoupení České republiky k Evropské unii. Písemná zpráva předložená představenstvem jedinému akcionáři v působnosti valné hromady, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu společnosti TAPRAMS, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 41 (čtyřicetjedna) kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to kmenových akcií na jméno. Nově vydávané akcie nebudou kótované a budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilion korun českých) se nepřipouští. Společnost RADIOSTAV, a.s., jako jediný akcionář společnosti TAPRAMS, a.s. má podle ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Společnost RADIOSTAV, a.s. se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí, budou nabídnuty společnosti RADIOSTAV, a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 17, IČ: 260 29 243, jako předem určeném u zájemci ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 41 kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 41.000.000,- Kč upsány jediným akcionářem tj.společností RADIOSTAV, a.s., jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností RADIOSTAV, a.s. a společností TAPRAMS, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TAPRAMS, a.s. Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnosti TAPRAMS, a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností RADIOSTAV, a.s.a společností TAPRAMS, a.s. bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: Představenstvo TAPRAMS, a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti TAPRAMS, a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost RADIOSTAV, a.s., jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společností TAPRAMS, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti TAPRAMS, a.s. Lhůta pro upsání akcií se stanoví 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem, jako předem určeným zájemcem, tj. společností RADIOSTAV, a.s. splacen u 41 kusů upisovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 41.000.000,- Kč (čtyřicetjedenmilion korun českých) nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi výše popsanými. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1,2 obchodního zákoníku společnosti TAPRAMS, a.s. na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí, před zápisem zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. 1.2.2005 - 3.2.2005

Kapitál TAPRAMS, a.s.

zakladni jmění 43 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2005
zakladni jmění 43 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.2.2005 - 19.5.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 35%
Platnost od - do 1.11.2004 - 3.2.2005

Akcie TAPRAMS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 43 26.1.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 43 3.2.2005 - 26.1.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 1.11.2004 - 3.2.2005

Sídlo TAPRAMS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Podbabská 1112/13 , Praha 160 00 17.8.2007
Adresa Podbabská 81/17 , Praha 160 00 1.11.2004 - 17.8.2007

Předmět podnikání TAPRAMS, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.4.2010
velkoobchod 1.11.2004 - 14.4.2010
zprostředkování obchodu 1.11.2004 - 14.4.2010
pronájem nebytových prostor a nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 1.11.2004 - 26.1.2018

vedení firmy TAPRAMS, a.s.

Statutární orgán TAPRAMS, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně člen představenstva. 26.1.2018
Za společnost jedná v plném rozsahu člen představenstva. 17.8.2007 - 26.1.2018
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jednají společně všichni členové představenstva. 1.11.2004 - 17.8.2007
člen představenstva Jiří Jankovský 10.4.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Na okraji 366/33 , Praha 162 00
předseda představenstva Jiří Jankovský 1.11.2004 - 17.8.2007
Vznik členství 1.11.2004
Zánik členství 9.8.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 9.8.2007
Adresa: Na okraji 366/33 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Jambura 1.11.2004 - 17.8.2007
Vznik členství 1.11.2004
Zánik členství 9.8.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 9.8.2007
Adresa: Dolní Novosedly 5 , 397 01 Písek Česká republika
člen představenstva Ing. Vratislav Kokeš 1.11.2004 - 17.8.2007
Vznik členství 1.11.2004
Zánik členství 9.8.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 9.8.2007
Adresa: Nad úvozem 923/18 , Praha 184 00
člen představenstva Jiří Jankovský 17.8.2007 - 14.4.2010
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: Na okraji 366/33 , Praha 162 00
člen představenstva Jiří Jankovský 14.4.2010 - 19.12.2013
Vznik členství 1.4.2010
Adresa: Na okraji 366/33 , Praha 162 00
člen představenstva Jiří Jankovský 19.12.2013 - 6.5.2015
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Na okraji 366/33 , Praha 162 00
člen představenstva Jiří Jankovský 6.5.2015 - 10.4.2018
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 1.3.2018
Adresa: Na okraji 366/33 , Praha 162 00

Dozorčí rada TAPRAMS, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Říhová 10.4.2018
Vznik členství 1.3.2018
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Št. Dvořáka 835 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Monika Válová 10.4.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Gen. Svobody 481 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Stanislav Krejsa 10.4.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Smyslovská 463 , Tábor 391 56
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Jankovská 1.11.2004 - 17.8.2007
Vznik členství 1.11.2004
Zánik členství 9.8.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 9.8.2007
Adresa: Št. Dvořáka 835 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Petra Pincová 1.11.2004 - 17.8.2007
Vznik členství 1.11.2004
Zánik členství 9.8.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 9.8.2007
Adresa: Sažinova 863 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Magdaléna Kroupová 1.11.2004 - 17.8.2007
Vznik členství 1.11.2004
Zánik členství 9.8.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 9.8.2007
Adresa: 150 , Kovářov 398 55
člen dozorčí rady Ing. Vratislav Kokeš 17.8.2007 - 23.6.2008
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 11.6.2008
Adresa: Nad úvozem 923/18 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Jankovská 17.8.2007 - 14.4.2010
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 1.4.2010
Vznik funkce 9.8.2007
Zánik funkce 1.4.2010
Adresa: Št. Dvořáka 835 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Petra Pincová 17.8.2007 - 14.4.2010
Vznik členství 9.8.2007
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: Sažinova 863 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady JUDr. Petr Dostál 23.6.2008 - 14.4.2010
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: Nádražní 515 , Milevsko 399 01
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Jankovská 14.4.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 1.4.2010
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Št. Dvořáka 835 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady JUDr. Petr Dostál 14.4.2010 - 19.12.2013
Vznik členství 1.4.2010
Adresa: Nádražní 515 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Stanislav Krejsa 14.4.2010 - 6.5.2015
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Smyslovská 463 , Tábor 391 56
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Říhová 14.6.2013 - 6.5.2015
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2015
Vznik funkce 1.4.2010
Zánik funkce 1.4.2015
Adresa: Št. Dvořáka 835 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady JUDr. Petr Dostál 19.12.2013 - 6.5.2015
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Nádražní 515 , Milevsko 399 01
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Říhová 6.5.2015 - 10.4.2018
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 1.3.2018
Vznik funkce 1.4.2015
Zánik funkce 1.3.2018
Adresa: Št. Dvořáka 835 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady JUDr. Petr Dostál 6.5.2015 - 10.4.2018
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 1.3.2018
Adresa: Nádražní 515 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Stanislav Krejsa 6.5.2015 - 10.4.2018
Vznik členství 1.4.2015
Zánik členství 1.3.2018
Adresa: Smyslovská 463 , Tábor 391 56

Sbírka Listin TAPRAMS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9636/SL 25 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 28.7.2015 4
B 9636/SL 24 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 1.4.2015 9.4.2015 12.5.2015 1
B 9636/SL 23 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 4.9.2014 4.11.2014 4
B 9636/SL 22 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 1.7.2013 12.7.2013 4
B 9636/SL 21 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.12.2012 13.12.2012 4
B 9636/SL 19 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 1.9.2010 8
B 9636/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2010 14.4.2010 3
B 9636/SL 17 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.4.2010 14.4.2010 3
B 9636/SL 16 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 7.8.2009 12
B 9636/SL 14 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 15.9.2008 18.9.2008 8
B 9636/SL 13 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 9.8.2007 28.8.2007 1
B 9636/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.8.2007 28.8.2007 7
B 9636/SL 11 notářský zápis -NZ566/07 Městský soud v Praze 9.8.2007 28.8.2007 14
B 9636/SL 9 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 14.6.2005 0
B 9636/SL 7 ostatní záp.o před.a převz.nemovitosti Městský soud v Praze 27.1.2005 21.2.2005 0
B 9636/SL 2 ostatní -protokol o volbách Městský soud v Praze 26.10.2004 18.11.2004 0
B 9636/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -návrh-NZ21204 Městský soud v Praze 27.10.2004 18.11.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TAPRAMS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27192059
Jméno TAPRAMS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 1.11.2004
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo TAPRAMS, a.s.

Živnosti a provozovny TAPRAMS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Podbabská 1112/13, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1007123788
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2004

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TAPRAMS, a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Jankovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TAPRAMS, a.s.

IČO: 27192059
Firma: TAPRAMS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.2004

Sídlo TAPRAMS, a.s.

Sídlo: Podbabská 1112/13, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image