Firma TAJMAC-ZPS, a.s. IČO 26215578


TAJMAC-ZPS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

TAJMAC-ZPS, a.s. (26215578) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída 3. května 1180, Zlín 763 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 2000 a je stále aktivní. TAJMAC-ZPS, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o TAJMAC-ZPS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o TAJMAC-ZPS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o TAJMAC-ZPS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro TAJMAC-ZPS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje TAJMAC-ZPS, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3328
IČO (identifikační číslo osoby) 26215578
Jméno TAJMAC-ZPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.6.2000
Dle projektu rozdělení formou odštěpením sloučením dle ustanovení §14, § 250 a § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb. Zákona o přeměnách v platném znění ze dne 26.03.2019 přešla na společnost TAJMAC-ZPS, a.s. se sídlem Zlín, Malenovice, třída 3. května 118 0, PSČ 763 02, IČ: 262 15 578, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3328, jako společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti ZPS - TRANSPORT, a.s. se sídlem Zlín, Malenovice, třída 3. květn a 1174, PSČ 763 02, IČ: 479 05 638, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 998. 7.6.2019
Valná hromada rozhodla, že základní kapitál společnosti se z v y š u j e o částku 9.500.000,00 Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) ze současné výše kapitálu ve výši 347.000.000,00 Kč na jeho novou výši 356.500.000,00 Kč a zároveň ur čila, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; počet nově upisovaných akcií: 1 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenný m papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcí předem určeným zájemcem - stávajícím akcionářem společnosti REMOLINO LIMITED, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Mini sterstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID No. HE 207477, s tím, že akcionář - společnost TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem Via Gran Sasso 15, 200 92 Cinisello, Balsamo, Italy, ID No. 1404705, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Italskou obchodní a průmyslovou komorou se před tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva k upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář společnosti, a to společnost REMOLINO LIMITED, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Mini sterstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID HE 207477, tedy 1ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč a 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. tedy na adrese Zlín, Malenovice, třída 3. května 1180, PSČ 763 02. Valná hromada určila, že emisní kurz činí 55.000.000,00 Kč, z toho emisní ážio činí 45.500.000,00 Kč. Upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností TAJMAC-ZPS, a.s. a musí být upsány nejpozději do 30.09.2017 a splaceny nejpozději do 30.10.2017; návrh této smlouvy předs tavenstvo společnosti doručí akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED do patnácti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy akcionář společnost REMOLINO LIMITED doručí tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 30.09.2017. Valná hromada schválila, že emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení, tedy se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti REMOLINO LIMITED tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou z titulu kupní ceny na koupi ochranné známky Manurhin K´MX ze dne 19.07.2017 ve výši 55.000.000,00 Kč proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, zap očtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií. Existence pohledávky akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností TAJMAC-ZPS, a.s. byla ověřena prohlášení statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná ani pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni nebylo ani částečně plněno, a že závazek společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. z této pohledávky trvá. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 30.10.2017, musí mít písemnou formu. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TAJMAC-ZPS, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost REMOLINO LIMITED nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost TAJMAC-ZPS, a.s. poskytnout předem určenému zájemci REMOLINO LIMITED lhůtu alespoň 3 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu nebo před sepisem notářského zápisu o osvědčení splnění požadavků pro provedení zápisu změn notářem do obchodního rejstříku musí taktéž nastat účinnost shora uvedené dohody, tedy musí dojít ke střet u pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. 3.8.2017 - 18.8.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.8.2014 - 8.7.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 18.8.2014 - 8.7.2019
Valná hromada společnosti dne 11.října 2011 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 12.000.000,-Kč na částku 347.000.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude prove deno upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - společností ANATIFERA LTD., reg. číslo 290678, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1 st floor, 1060 Nicosia, Cyprus (dále jen "Společnost"). Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydán o 12 ks nových listinných, kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, s emisním kursem každé akcie ve výši 7.108.334,-Kč. K upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uza vře Společnost se společností TAJMAC-ZPS, a.s. podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií je 14 dní počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností TAJMAC-ZPS, a.s. zmocněnci Společnosti JUDr. Mar tinu Dančišinovi, do sídla advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adresu Husova 5, 110 00 Praha 1 (dále jen "Sídlo AK") nejpozději do 7 pracovních dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech akcií bude splacen vzájemným započtením pohledávek, uzavřením dohody o započtení mezi společnstí TAJMAC-ZPS,a.s. a Společností, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení návrhu dohody zmocněnci Společnosti. Dohoda o započtení bude doručena zmocněnci Společnosti do 7 pracovních dní od uzavření smlo uvy o upsání akcií do Sídla AK. 9.11.2011 - 23.12.2011
1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. z důvodů posílení podnikatelského záměru v projektu výroby a prodeje vícevřetenových automatů o částku 64.000.000,- Kč (slovy: šed esátčtyřimiliónů korun českých) z původní výše 271.000.000,- Kč na 335.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 64 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každé akcie. Jediný akcionář společnosti se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na úpis akcií a zároveň v působnosti valné hromady určuje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení budou nabídnuty k up sání předem určenému zájemci, kdy za předem určeného zájemce bude vybrán majitel pohledávky, k jejímuž započtení vyslovuje jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlas dále v tomto usnesení. Jediný akcionář v působnosti valné hromady pověřuje představenstvo společnosti, aby stanovilo emisní kurz vydávaných akcií, a to na základě odborného vyjádření auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., kterým je ohodnocen poměr hodnoty vlastního kapi tálu společnosti k hodnotě základního kapitálu společnosti a tedy poměr hodnoty peněžitého vkladu do společnosti k upisované části základního kapitálu, a to tak, že představenstvo je zmocněno tímto usnesením ke stanovení emisního kursu nejméně v hodnotě n ižší hranice stanoveného poměru, bude-li poměr určen rozmezím dvou hodnot. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti předem určeného zájemce o úpis akcií a lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, již podepsaného ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s., když návrh na uzavřen í smlouvy o upsání akcií bude doručen do sídla společnosti předem určeného zájemce. Návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, vybraným výše uvedeným způsobem. Z tohoto důvodu zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií spolu s návrhem smlou vy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce za společností, kdy touto pohledávkou je pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti z titulu převodu ochranné známky dle smlouvy o převodu ochranné známky uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi předem určeným zájemcem jako převodcem a společností TAJMAC - ZPS, a. s. jako nabyvatelem, když předem určený zájemce má z titulu této smlouvy pohledávku za společností TAJMAC - ZPS, a. s. ze zaplacení ceny za převod ochranné známky, oproti pohledávc e společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Potvrzení auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, jakož i doklady potvrzující právní důvod vzniku pohledávky. 2. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce ze smlouvy o převodu ochranné známky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Výše uvedená možnost započtení pohledávek se připouští z důvodu nutnosti minimalizace dopadu nákupu ochranné známky do hospodaření společnosti, když účelnost nákupu ochranné známky konstatovalo představenstvo ve své zprávě pro jediného akcionáře, v níž uvedlo dále důvody pro vzdání se přednostníh o práva k úpisu akcií jediným akcionářem. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: návrh smlouvy o započtení pohledávek již podepsaný ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. bude doručen předem určenému zájemc i spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a lhůta 14 dní k uzavření smlouvy o započtení pohledávek počíná běžet dnem uzavření smlouvy o upsání akcií. 18.7.2008 - 3.9.2008
Na společnost TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Malenovice, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, IČ: 26215578, přešlo sloučením jmění zanikající společnosti EAST MARKETS, spol. s r.o., se sídlem Zlín, Louky 335, PSČ 763 02, IČ: 26260395. 15.5.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti bylo rozhodnuto dne 28.8.2000 o zvýšení základního jmění. 23.10.2000 - 24.11.2000
1. Základní jmění společnosti TAJMAC - ZPS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 5331, IČ 26 21 55 78 se za účelem zlepšení struktury pasiv zvýší o částku 270.000.000,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátmilionů korun českých) na 271.000.000,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátjedenmilion korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 23.10.2000 - 24.11.2000
2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 270 ks nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč/ks, které budou splaceny vkladem pohledávky za společností do základního jmění společnosti. 23.10.2000 - 24.11.2000
3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na zlepšení struktury pasiv společnosti vkladem vybrané pohledávky za společností věřitelem společnosti. 23.10.2000 - 24.11.2000
4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelem společnosti, a to TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE. 23.10.2000 - 24.11.2000
5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti TAJMAC - ZPS, a.s., Zlín, tř. Tomáše Bati 5331 ve lhůtě do 14 dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení do základního jmění. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro upisování nejblíže následující pracovní den. Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst. 4 tohoto usnesení poté, co bude k upsání akcií vyzván představenstvem společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč/ks. 23.10.2000 - 24.11.2000
6. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnosti do 2 h po upsání nových akcií. Předmětem vkladu do základního jmění při splacení upsaných akcií je část pohledávky věřitele TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE v nominální hodnotě 270.000.000,- Kč (část z celkové pohledávky 620.000.000,- Kč). Titul pohledávky: Smlouva o půjčce ze dne 23.6.2000 na částku 620.000.000,- Kč mezi společností TAJMAC - MTM S.p.A. a TAJMAC - ZPS, a.s. (dříve MORI SAY - CZ, a.s.) Výše pohledávky za společností částka: 270.000.000,- Kč Pohledávka je oceněná soudními znalci: * Ing. Karlem Machánkem, CSc., znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně - posudek čj. 377/00 ze dne 25.8.2000 * Ing. Liborem Fojtíkem, znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně - posudek čj. 1083-48/2000 ze dne 25.8.2000 v nominální hodnotě, tj. ve výši 270.000.000,- Kč 23.10.2000 - 24.11.2000
7. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií. 23.10.2000 - 24.11.2000

Aktuální kontaktní údaje TAJMAC-ZPS, a.s.

Kapitál TAJMAC-ZPS, a.s.

zakladni jmění 356 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.8.2017
zakladni jmění 347 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2011 - 18.8.2017
zakladni jmění 335 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.9.2008 - 23.12.2011
zakladni jmění 271 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.2000 - 3.9.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.6.2000 - 24.11.2000

Akcie TAJMAC-ZPS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 3 18.8.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 355 18.8.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 346 23.12.2011 - 18.8.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 334 3.9.2008 - 23.12.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 270 29.5.2001 - 3.9.2008
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 270 24.11.2000 - 29.5.2001
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 2 5.6.2000 - 18.8.2017

Sídlo TAJMAC-ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa třída 3. května 1180 , Zlín 763 02 5.6.2017
Adresa třída 3. května 1180 , Zlín 763 02 18.8.2014 - 5.6.2017
Adresa třída 3. května 1180 , Zlín 763 02 8.11.2011 - 8.11.2011
Adresa třída 3. května 1180 , Zlín 763 02 8.11.2011 - 18.8.2014
Adresa třída 3. května 1180 , Zlín 763 02 29.5.2001 - 8.11.2011
Adresa třída Tomáše Bati 5331 , Zlín 760 01 17.7.2000 - 29.5.2001
Adresa Nábřeží 578 , Zlín 760 01 5.6.2000 - 17.7.2000

Předmět podnikání TAJMAC-ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 31.10.2011
obráběčství 31.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.10.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 31.10.2011
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 20.12.2007 - 31.10.2011
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.12.2007 - 31.10.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 24.1.2007 - 31.10.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 27.7.2004 - 31.10.2011
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 10.6.2004
činnost technických poradců v oblasti ekologie ( s vyjímkou posuzování vlivů na životní prostředí) 10.6.2004 - 31.10.2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 10.6.2004 - 31.10.2011
poskytování technických služeb 10.6.2004 - 31.10.2011
vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací 23.10.2000 - 31.10.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 23.10.2000 - 31.10.2011
kovoobráběčství 23.10.2000 - 31.10.2011
zámečnictví 23.10.2000 - 31.10.2011
konstrukce a vývoj obráběcích strojů s mechanickým pohonem 5.6.2000 - 24.1.2007
stavba obráběcích strojů s mechanickým pohonem 5.6.2000 - 31.10.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.6.2000 - 31.10.2011
zprostředkování obchodu a služeb 5.6.2000 - 31.10.2011
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 5.6.2000 - 31.10.2011

vedení firmy TAJMAC-ZPS, a.s.

Statutární orgán TAJMAC-ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Člen představenstva jedná za společnost pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k  otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva; člen představenstva pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 11.9.2008
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 30.4.2004 - 11.9.2008
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. 5.6.2000 - 30.4.2004
předseda představenstva Andrea Taiariol 31.12.2015
Vznik členství 28.9.2015
Vznik funkce 28.9.2015
Adresa: Via Sant Ambrogio 56 , 200 50 Besana Brianza (MI) Italská republika
místopředseda představenstva Michele William Taiariol 26.6.2017
Vznik členství 14.2.2017
Vznik funkce 14.2.2017
Adresa: Filmová 308 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Radomír Zbožínek 5.9.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Ostrá horka II 5154 , Zlín 760 01
člen představenstva Lorenzo Amadeo Taiariol 8.7.2019
Vznik členství 3.6.2019
Vznik funkce 3.6.2019
Adresa: 4 rue du Révérend-Pére Musslin , 684 00 Riedisheim Francouzská republika
člen představenstva Edoardo Paolo Cattaneo 8.7.2019
Vznik členství 3.6.2019
Vznik funkce 3.6.2019
Adresa: Via Sant'Ambrogio 56 , 208 42 Bessan in Brianza (MB) Italská republika
místopředsedkyně představenstva Kateřina Zábojníková 5.6.2000 - 10.7.2000
Adresa: ul. Osvobození 311 , 763 16 Fryšták Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Strnad 5.6.2000 - 10.7.2000
Adresa: K Dálnici 481 , Zlín 760 01
člen představenstva Kateřina Zábojníková 10.7.2000 - 6.11.2000
Adresa: ul. Osvobození 311 , 763 16 Fryšták Česká republika
předsedkyně představenstva Věra Mitrengová 5.6.2000 - 8.5.2001
Adresa: Nivy 0 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Petr Rektořík 10.7.2000 - 8.5.2001
Zánik členství 19.12.2000
Adresa: Přehradní 112 , Fryšták 763 16
člen představenstva Andrea Taiariol 6.11.2000 - 8.5.2001
Adresa: Italská republika
pobyt v ČR: Kudlov 469, 760 01 Zlín trvalé bydliště: Via Sant Ambrogio 56, 200 50 Besana Brianza, Milano
člen představenstva JUDr. Václav Čmolík 8.5.2001 - 2.3.2002
Vznik členství 19.12.2000
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 13.11.2001
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen představenstva Iain Leslie Burns Exeter, Dat.nar. 25.ledna 1943 6.11.2000 - 16.7.2003
Vznik členství 28.6.2000
Zánik členství 19.2.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
pobyt v ČR: Kudlov 469, 760 01 Zlín trvalé bydliště: 38 Hayes Way, Park Langley, Beckenham, Kent BR3 6RL
člen představenstva Karen Holden Taiariol, Dat.nar. 23.prosince 1945 6.11.2000 - 30.4.2004
Vznik členství 28.6.2000
Zánik členství 30.9.2003
Adresa: Italská republika
pobyt v ČR: Kudlov 469, 760 01 Zlín trvalé bydliště: Via Sant Ambrogio 56, 200 50 Besana Brianza, Milano
člen představenstva Ing. František Lambert 2.3.2002 - 30.4.2004
Vznik funkce 13.11.2001
Zánik funkce 28.5.2003
Adresa: Pod Klášterem 367 , Tábor 390 03
místopředsedkyně představenstva Věra Mitrengová 8.5.2001 - 12.10.2005
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: Nivy 0 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda představenstva Andrea Taiariol 8.5.2001 - 12.10.2005
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: Italská republika
pobyt v ČR: Kudlov 469, 760 01 Zlín trvalé bydliště: Via Sant Ambrogio 56, 200 50 Besana Brianza, Milano
člen představenstva Michele William Taiariol 16.7.2003 - 24.1.2007
Vznik členství 14.11.2001
Adresa: Italská republika
pobyt v ČR: Kudlov 469, 760 01 Zlín trvalé bydliště: Via Sant Ambrogio 56, 200 50 Besana Brianza, Milano
předseda představenstva Andrea Taiariol 12.10.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 28.6.2005
Zánik funkce 11.7.2008
Adresa: Italská republika
Besana Brianza (MI), Via Sant Ambrogio 56, 200 50
místopředseda představenstva Věra Mitrengová 12.10.2005 - 11.9.2008
Vznik funkce 28.6.2005
Zánik funkce 11.7.2008
Adresa: Nivy III 4325 , Zlín 760 01
člen představenstva Michele William Taiariol 24.1.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 19.12.2006
Adresa: Italská republika
Besana Brianza, Milano, Via Sant Ambrogio 56, 200 50
předseda představenstva Andrea Taiariol 11.9.2008 - 8.12.2010
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 27.9.2010
Vznik funkce 11.7.2008
Zánik funkce 27.9.2010
Adresa: Italská republika
Besana Brianza (MI), Via Sant Ambrogio 56, 200 50
člen představenstva Ing. Radomír Zbožínek 11.9.2008 - 8.11.2011
Vznik členství 11.7.2008
Adresa: Zlínské Paseky 5154 , 760 05 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Michele William Taiariol 11.9.2008 - 22.3.2012
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 13.2.2012
Vznik funkce 11.7.2008
Zánik funkce 13.2.2012
Adresa: Italská republika
Besana Brianza, Milano, Via Sant Ambrogio 56, 200 50
člen představenstva Ing. Radomír Zbožínek 8.11.2011 - 1.10.2013
Vznik členství 11.7.2008
Zánik členství 25.7.2013
Adresa: Ostrá horka II 5154 , Zlín 760 01
předseda představenstva Andrea Taiariol 8.12.2010 - 31.12.2015
Vznik členství 27.9.2010
Zánik členství 27.9.2015
Vznik funkce 27.9.2010
Zánik funkce 27.9.2015
Adresa: Italská republika
Besana Brianza (MI), Via Sant Ambrogio 56, 200 50
místopředseda představenstva Michele William Taiariol 22.3.2012 - 5.6.2017
Vznik členství 13.2.2012
Vznik funkce 13.2.2012
Adresa: Italská republika
Besana Brianza (MI), Via Sant Ambrogio 56, 200 50
místopředseda představenstva Michele William Taiariol 5.6.2017 - 26.6.2017
Vznik členství 13.2.2012
Zánik členství 13.2.2017
Vznik funkce 13.2.2012
Zánik funkce 13.2.2017
Adresa: Filmová 308 , Zlín 760 01
člen představenstva Radomír Zbožínek 1.10.2013 - 5.9.2018
Vznik členství 25.7.2013
Zánik členství 31.7.2018
Adresa: Ostrá horka II 5154 , Zlín 760 01

Dozorčí rada TAJMAC-ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Horák 31.12.2015
Vznik členství 28.9.2015
Vznik funkce 28.9.2015
Adresa: Stará cesta 512 , Zlín 763 14
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Kurinec 5.9.2018
Vznik členství 1.8.2018
Vznik funkce 1.8.2018
Adresa: Arabská 576/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Radek Pristach 30.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Vznik funkce 30.1.2019
Adresa: Valachův žleb 4889 , Zlín 760 05
člen Jaroslav Málek 5.6.2000 - 10.7.2000
Adresa: Boženy Němcové 15 , 760 01 Zlín Česká republika
člen Ing. Vladimír Kajš 5.6.2000 - 10.7.2000
Adresa: Na Honech III 4927 , Zlín 760 05
člen Richard Zábojník 5.6.2000 - 23.10.2000
Adresa: ul. Osvobození 311 , 763 16 Fryšták Česká republika
člen JUDr. Václav Čmolík 10.7.2000 - 8.5.2001
Zánik členství 19.12.2000
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Ing. Miroslav Vojáček 10.7.2000 - 2.3.2002
Vznik členství 8.6.2000
Zánik funkce 17.10.2001
Adresa: Nad Stráněmi 4678 , Zlín 760 05
člen Ing. Petr Mlčák 8.5.2001 - 2.3.2002
Vznik členství 19.12.2000
Zánik funkce 13.11.2001
Adresa: U Náhonu 5208 , Zlín 760 01
člen JUDr. Václav Čmolík 2.3.2002 - 30.4.2004
Vznik funkce 13.11.2001
Zánik funkce 26.9.2003
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Ing. Petr Kročil 2.3.2002 - 10.6.2004
Vznik funkce 25.10.2001
Adresa: Mikoláše Alše 472 , 760 01 Zlín Česká republika
člen Gianluca Piero Colombo 30.4.2004 - 10.6.2004
Vznik funkce 26.9.2003
Adresa: Italská republika
Via S. Giorgio N.6, 238 26 Mandello del Lario ( Lecco)
místopředseda dozorčí rady Gianluca Piero Colombo 10.6.2004 - 7.5.2005
Vznik členství 26.9.2003
Zánik členství 1.12.2004
Vznik funkce 5.1.2004
Zánik funkce 1.12.2004
Adresa: Italská republika
Via S. Giorgio N.6, 238 26 Mandello del Lario ( Lecco)
člen Jaroslav Plšek 23.10.2000 - 7.12.2005
Vznik členství 17.8.2000
Zánik členství 3.11.2005
Adresa: Dřevnická 4132 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kročil 10.6.2004 - 24.1.2007
Vznik členství 25.10.2001
Vznik funkce 5.1.2004
Adresa: Mikoláše Alše 472 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda dozorčí rady JUDr. Ilona Košťálová 7.5.2005 - 24.1.2007
Vznik členství 1.12.2004
Zánik členství 19.12.2006
Vznik funkce 22.12.2004
Zánik funkce 19.12.2006
Adresa: Kosmonautů 1318/2 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Olga Baďurová 7.12.2005 - 11.9.2008
Vznik členství 3.11.2005
Adresa: Malá 69/1 , Holešov 769 01
předseda dozorčí rady Ing. Radomír Zbožínek 24.1.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 11.7.2008
Vznik funkce 11.1.2007
Zánik funkce 11.7.2008
Adresa: Zlínské Paseky 5154 , 760 05 Zlín Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Kročil 24.1.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 19.12.2006
Vznik funkce 11.1.2007
Zánik funkce 24.7.2008
Adresa: Mikoláše Alše 472 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Kurinec 11.9.2008 - 8.12.2010
Vznik členství 24.7.2008
Vznik funkce 24.7.2008
Adresa: Ovenecká 381/19 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Olga Baďurová 11.9.2008 - 8.12.2010
Vznik členství 3.11.2005
Zánik členství 14.10.2010
Vznik funkce 24.7.2008
Zánik funkce 14.10.2010
Adresa: Malá 69/1 , Holešov 769 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Kročil 11.9.2008 - 8.12.2010
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 27.9.2010
Adresa: Mikoláše Alše 472 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Kurinec 8.12.2010 - 1.10.2013
Vznik členství 24.7.2008
Zánik členství 25.7.2013
Vznik funkce 24.7.2008
Zánik funkce 25.7.2013
Adresa: Arabská 576/7 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Horák 8.12.2010 - 31.12.2015
Vznik členství 29.9.2010
Zánik členství 27.9.2015
Vznik funkce 14.10.2010
Zánik funkce 27.9.2015
Adresa: Stará cesta 512 , Zlín 763 14
člen dozorčí rady Radek Pristach 8.12.2010 - 31.12.2015
Vznik členství 14.10.2010
Zánik členství 27.9.2015
Adresa: Valachův žleb 4889 , Zlín 760 05
předseda dozorčí rady Jan Kurinec 1.10.2013 - 5.9.2018
Vznik členství 25.7.2013
Zánik členství 31.7.2018
Vznik funkce 25.7.2013
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: Arabská 576/7 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Radek Pristach 31.12.2015 - 30.3.2019
Vznik členství 28.9.2015
Zánik členství 10.1.2019
Zánik funkce 10.1.2019
Adresa: Valachův žleb 4889 , Zlín 760 05

Sbírka Listin TAJMAC-ZPS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3328/SL 136 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.9.2015 4.12.2015 15.1.2016 2
B 3328/SL 134 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 24.9.2015 4.12.2015 15.1.2016 4
B 3328/SL 133 zpráva auditora k 30.9.2014 Krajský soud v Brně 12.3.2015 1.6.2015 3.6.2015 2
B 3328/SL 132 výroční zpráva [2014] k 30.9.2014 Krajský soud v Brně 12.3.2015 1.6.2015 3.6.2015 33
B 3328/SL 131 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 23.3.2015 1.6.2015 3.6.2015 3
B 3328/SL 130 zpráva o vztazích k 30.9.2014 Krajský soud v Brně 1.6.2015 3.6.2015 7
B 3328/SL 129 účetní závěrka [2014] výkaz k 30.9.2014 Krajský soud v Brně 3.3.2015 1.6.2015 3.6.2015 2
B 3328/SL 127 účetní závěrka [2014] příloha k 30.9.2014 Krajský soud v Brně 3.3.2015 1.6.2015 3.6.2015 32
B 3328/SL 126 notářský zápis stanovy, NZ 321/2014 Krajský soud v Brně 18.6.2014 4.8.2014 14.10.2014 40
B 3328/SL 125 ostatní návrh představenstva na rozdělení zisku za období 1.10.2012-30.9.2013 Krajský soud v Brně 28.3.2014 27.5.2014 28.5.2014 1
B 3328/SL 124 zpráva o vztazích k 30.9.2013 Krajský soud v Brně 27.5.2014 28.5.2014 9
B 3328/SL 123 účetní závěrka [2013]  příloha k 30.9.2013 Krajský soud v Brně 14.3.2014 27.5.2014 28.5.2014 32
B 3328/SL 122 účetní závěrka [2013]  výkaz k 30.9.2013 Krajský soud v Brně 14.3.2014 27.5.2014 28.5.2014 2
B 3328/SL 121 účetní závěrka [2013]  rozvaha k 30.9.2013 Krajský soud v Brně 14.3.2014 27.5.2014 28.5.2014 4
B 3328/SL 120 zpráva auditora k 30.9.2013 Krajský soud v Brně 14.3.2014 27.5.2014 28.5.2014 2
B 3328/SL 119 výroční zpráva [2013]  k 30.9.2013 Krajský soud v Brně 14.3.2014 27.5.2014 28.5.2014 31
B 3328/SL 118 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 25.7.2013 24.9.2013 3.10.2013 4
B 3328/SL 117 zpráva auditora k 30.9.2012 Krajský soud v Brně 28.3.2012 3.6.2013 3.6.2013 2
B 3328/SL 116 výroční zpráva [2012]  k 30.9.2012 Krajský soud v Brně 28.3.2012 3.6.2013 3.6.2013 24
B 3328/SL 115 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.9.2012 3.6.2013 3.6.2013 7
B 3328/SL 114 účetní závěrka [2012]  příloha k 30.9.2012 Krajský soud v Brně 30.9.2012 3.6.2013 3.6.2013 33
B 3328/SL 113 účetní závěrka [2012]  výkaz k 30.9.2012 Krajský soud v Brně 30.9.2012 3.6.2013 3.6.2013 2
B 3328/SL 112 účetní závěrka [2012]  rozvaha k 30.9.2012 Krajský soud v Brně 30.9.2012 3.6.2013 3.6.2013 4
B 3328/SL 111 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 27.3.2013 3.6.2013 3.6.2013 1
B 3328/SL 110 ostatní - návrh představ.na rozd.zisku Krajský soud v Brně 29.3.2012 6.6.2012 1
B 3328/SL 109 zpráva o vztazích k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 6
B 3328/SL 108 účetní závěrka - příloha k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 6.6.2012 32
B 3328/SL 107 účetní závěrka - výkaz k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 9.1.2012 6.6.2012 2
B 3328/SL 106 účetní závěrka - rozvaha k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 9.1.2012 6.6.2012 4
B 3328/SL 105 zpráva auditora k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 21.3.2012 6.6.2012 2
B 3328/SL 104 výroční zpráva k 30.9.2011 Krajský soud v Brně 21.3.2012 6.6.2012 25
B 3328/SL 103 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 13.2.2012 30.3.2012 3
B 3328/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.12.2011 34
B 3328/SL 101 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 11.10.2011 18.11.2011 4
B 3328/SL 100 notářský zápis - rozh.mimoř.VH, NZ 179/2011 Krajský soud v Brně 11.10.2011 18.11.2011 17
B 3328/SL 99 ostatní -návrh představenstva Krajský soud v Brně 29.3.2011 31.5.2011 1
B 3328/SL 98 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.5.2011 8
B 3328/SL 97 ostatní -výrok auditora Krajský soud v Brně 21.3.2011 31.5.2011 1
B 3328/SL 96 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 21.3.2011 31.5.2011 2
B 3328/SL 95 účetní závěrka -příloha k 30.9.2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 34
B 3328/SL 94 účetní závěrka -výkaz k 30.9.2010 Krajský soud v Brně 8.2.2011 31.5.2011 2
B 3328/SL 93 účetní závěrka -rozvaha k 30.9.2010 Krajský soud v Brně 8.2.2011 31.5.2011 4
B 3328/SL 92 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 21.3.2011 31.5.2011 25
B 3328/SL 91 ostatní -zápis o volbě Krajský soud v Brně 15.10.2010 15.12.2010 1
B 3328/SL 90 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 27.9.2010 15.12.2010 4
B 3328/SL 89 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 29.3.2010 15.12.2010 4
B 3328/SL 88 účetní závěrka -návrh předst. na úhradu ztrát Krajský soud v Brně 29.3.2010 25.5.2010 1
B 3328/SL 87 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 25.5.2010 34
B 3328/SL 86 zpráva o vztazích -2009 Krajský soud v Brně 25.5.2010 8
B 3328/SL 85 výroční zpráva -2009 Krajský soud v Brně 10.3.2010 25.5.2010 24
B 3328/SL 84 účetní závěrka -výkaz 2009 Krajský soud v Brně 9.2.2010 25.5.2010 2
B 3328/SL 83 účetní závěrka -rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 9.2.2010 25.5.2010 4
B 3328/SL 82 zpráva o vztazích k 30.9.2008 Krajský soud v Brně 1.6.2009 7
B 3328/SL 81 ostatní - návrh předst. na rozd. zisku Krajský soud v Brně 26.3.2009 1.6.2009 1
B 3328/SL 80 účetní závěrka - příloha k 30.9.2008 Krajský soud v Brně 1.6.2009 32
B 3328/SL 79 účetní závěrka - výkaz k 30.9.2008 Krajský soud v Brně 12.2.2009 1.6.2009 2
B 3328/SL 78 účetní závěrka - rozvaha k 30.9.2008 Krajský soud v Brně 12.2.2009 1.6.2009 4
B 3328/SL 77 výroční zpráva k 30.9.2008 Krajský soud v Brně 26.2.2009 1.6.2009 39
B 3328/SL 75 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.7.2008 16.9.2008 1
B 3328/SL 74 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.7.2008 16.9.2008 2
B 3328/SL 73 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 211/08 Krajský soud v Brně 11.7.2008 16.9.2008 3
B 3328/SL 71 notářský zápis -NZ 207/2008 Krajský soud v Brně 11.7.2008 23.7.2008 3
B 3328/SL 70 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 4.3.2008 17.6.2008 43
B 3328/SL 69 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 17.6.2008 27
B 3328/SL 68 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 14.1.2008 17.6.2008 2
B 3328/SL 67 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 14.1.2008 17.6.2008 4
B 3328/SL 66 notářský zápis -NZ 335/2007 Krajský soud v Brně 10.12.2007 10.1.2008 4
B 3328/SL 65 výroční zpráva Krajský soud v Brně 14.3.2007 14.6.2007 40
B 3328/SL 64 ostatní - přehled o změně VK Krajský soud v Brně 14.6.2007 5
B 3328/SL 63 účetní závěrka - příloha Krajský soud v Brně 7.2.2007 14.6.2007 25
B 3328/SL 62 účetní závěrka - výkaz k 30.9.06 Krajský soud v Brně 7.2.2007 14.6.2007 2
B 3328/SL 61 účetní závěrka - rozvaha k 30.9.06 Krajský soud v Brně 7.2.2007 14.6.2007 4
B 3328/SL 60 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 11.1.2007 29.1.2007 2
B 3328/SL 59 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 19.12.2006 29.1.2007 2
B 3328/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.1.2007 29.1.2007 34
B 3328/SL 57 notářský zápis -NZ 015/2007 Krajský soud v Brně 17.1.2007 29.1.2007 4
B 3328/SL 56 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 24.4.2006 2.6.2006 2
B 3328/SL 55 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 106/06 Krajský soud v Brně 24.4.2006 2.6.2006 8
B 3328/SL 54 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 105/06 Krajský soud v Brně 24.4.2006 2.6.2006 7
B 3328/SL 53 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 104/06 Krajský soud v Brně 24.4.2006 2.6.2006 8
B 3328/SL 52 účetní závěrka -1.10.2005 zahajovací rozvaha Krajský soud v Brně 28.2.2006 2.6.2006 8
B 3328/SL 51 účetní závěrka -30.9.2005 EAST MARKETS s. r. Krajský soud v Brně 7.12.2005 2.6.2006 19
B 3328/SL 50 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Brně 3.4.2006 6
B 3328/SL 49 výroční zpráva -30.9.2005 Krajský soud v Brně 31.1.2006 21.3.2006 67
B 3328/SL 48 ostatní -zápis o volbě člena DR Krajský soud v Brně 7.11.2005 12.12.2005 1
B 3328/SL 47 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 28.6.2005 13.10.2005 2
B 3328/SL 46 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 28.6.2005 13.10.2005 2
B 3328/SL 45 výroční zpráva -2004-příl. k úč. závěrce Krajský soud v Brně 30.9.2004 20.9.2005 34
B 3328/SL 44 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 11.2.2005 20.9.2005 69
B 3328/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 4.12.2004 10.6.2005 1
B 3328/SL 42 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Brně 22.12.2004 10.6.2005 2
B 3328/SL 41 ostatní - rozh. akcionáře Krajský soud v Brně 1.12.2004 10.6.2005 2
B 3328/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.1.2005 28.2.2005 34
B 3328/SL 39 notářský zápis -NZ 14/2005-rozh. Krajský soud v Brně 24.1.2005 28.2.2005 5
B 3328/SL 38 notářský zápis Krajský soud v Brně 11.6.2004 2.8.2004 4
B 3328/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2004 2.8.2004 34
B 3328/SL 36 notářský zápis -rouhodnutí Krajský soud v Brně 18.2.2004 17.6.2004 4
B 3328/SL 35 ostatní -zápis ze zas. doz.rady Krajský soud v Brně 5.1.2004 17.6.2004 1
B 3328/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.6.2004 34
B 3328/SL 33 výroční zpráva -2003,příl.úč-závěrce Krajský soud v Brně 24.5.2004 34
B 3328/SL 32 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 24.5.2004 28
B 3328/SL 31 účetní závěrka -2003,zpráva auditora Krajský soud v Brně 22.3.2004 24.5.2004 20
B 3328/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.9.2003 11.5.2004 4
B 3328/SL 29 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.9.2003 11.5.2004 2
B 3328/SL 28 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 28.5.2003 11.5.2004 1
B 3328/SL 27 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 26.9.2003 11.5.2004 2
B 3328/SL 26 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 30.9.2003 11.5.2004 38
B 3328/SL 25 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 27.2.2003 8.10.2003 102
B 3328/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.4.2002 22.8.2003 34
B 3328/SL 23 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 25.4.2003 22.8.2003 2
B 3328/SL 22 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 20.2.2002 22.8.2003 1
B 3328/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.11.2001 22.8.2003 2
B 3328/SL 20 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 14.11.2001 22.8.2003 2
B 3328/SL 19 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 13.11.2001 22.8.2003 6
B 3328/SL 18 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 13.11.2001 13.3.2002 4
B 3328/SL 17 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 13.11.2001 13.3.2002 3
B 3328/SL 16 ostatní - výpis z jednání Krajský soud v Brně 30.1.2002 13.3.2002 1
B 3328/SL 15 podpisové vzory - čest. prohl. Krajský soud v Brně 13.11.2001 13.3.2002 5
B 3328/SL 14 ostatní - protokol z doz. rady Krajský soud v Brně 13.11.2001 13.3.2002 2
B 3328/SL 13 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 15.6.2001 13.9.2001 36
B 3328/SL 12 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 10.4.2001 10.5.2001 38
B 3328/SL 11 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 19.12.2000 10.5.2001 2
B 3328/SL 10 ostatní - zápis z jedn.představen. Krajský soud v Brně 15.1.2001 10.5.2001 1
B 3328/SL 8 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 28.6.2000 15.11.2000 2
B 3328/SL 7 ostatní - výpis ze zápisu doz.rady Krajský soud v Brně 17.8.2000 30.10.2000 2
B 3328/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.10.2000 35
B 3328/SL 5 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 28.8.2000 30.10.2000 4
B 3328/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 26.6.2000 18.7.2000 38
B 3328/SL 3 ostatní - ČP a podpisový vzor Krajský soud v Brně 26.5.2000 3.7.2000 2
B 3328/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 26.5.2000 3.7.2000 37
B 3328/SL 1 notářský zápis - zakl. smlouva, stanovy Krajský soud v Brně 26.5.2000 3.7.2000 38

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje TAJMAC-ZPS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26215578
Jméno TAJMAC-ZPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 5.6.2000
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 6

Sídlo TAJMAC-ZPS, a.s.

Živnosti a provozovny TAJMAC-ZPS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.2000
Provozovna č. 1
Provozovna třída 3. května 1180, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007092360
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 8.3.2004
Provozovna č. 2
Provozovna 763 02 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1007092050
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 6.9.2000
Provozovna č. 3
Provozovna Nábřeží 578, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1005821585
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 5.6.2000

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna třída 3. května 1180, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007092360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna třída 3. května 1180, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007092360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2000

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna třída 3. května 1180, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007092360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2000

Živnost č. 5 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna třída 3. května 1180, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007092360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.3.2004

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.8.2018
Provozovna č. 1
Provozovna třída 3. května 1180, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007092360
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.8.2018

Živnost č. 7 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Stavba obráběcích strojů s mechanickým pohonem.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Činnost technických poradců v oblasti ekologie (s výjimkou posuzování vlivů na životní prostředí)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán TAJMAC-ZPS, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Radomír Zbožínek
Člen statutárního orgánu Andrea Taiariol
Člen statutárního orgánu Michele William Taiariol
Člen statutárního orgánu Lorenzo Amedeo Taiariol
Člen statutárního orgánu Edoardo Paolo Cattaneo

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje TAJMAC-ZPS, a.s.

IČO: 26215578
Firma: TAJMAC-ZPS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.6.2000

Sídlo TAJMAC-ZPS, a.s.

Sídlo: třída 3. května 1180, Zlín 763 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba ostatních obráběcích strojů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image