Firma Synthesia, a.s. IČO 60108916


Synthesia, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Synthesia, a.s. (60108916) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 103, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Synthesia, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Synthesia, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Synthesia, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Synthesia, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Synthesia, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Synthesia, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1031
IČO (identifikační číslo osoby) 60108916
Jméno Synthesia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 5 29.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 29.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 30.4.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Synthesia, a.s. (dále jen Společnost) rozhodl dne 14.4.2011 podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 1.355.948.760,60 Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti a uvolnění prostředků Společnosti, vázaných v základním kapitálu, ve prospěch jediného akcionáře. Čás tka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.355.948.760,60 Kč bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti na bankovní účet, který jediný akcionář písemně oznámí společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnosti Společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozva ze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. 2) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávajících 3.013.219.468,- Kč (slovy: tři miliardy třináct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých) o částku 1.355.948.760,60 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát pět milionů de vět set čtyřicet osm tisíc sedm set šedesát korun českých šedesát haléřů) na částku 1.657.270.707,40 Kč (slovy: jedna miliarda šest set padesát sedm milionů dvě stě sedmdesát tisíc sedm set sedm korun českých čtyřicet haléřů). 3) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno dle § 213a obch. zák. - snížením jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií, které byly zcela splaceny, a to o 45% jejich jmenovité hodnoty takto: - u 5 713 319 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 280,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 154,- Kč - u 50 167 866 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 28,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 15,40 - Kč - u 12 557 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 385,- Kč. 4) Lhůta pro předložení akcií: Akcionář je povinen předložit akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a st anovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné a kcie, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák. 5) Výplata finančních prostředků akcionářům z titulu snížení základního kapitálu: Částka ve výši 1.355.948.760,60 Kč bude jedinému akcionáři vyplacena do 10ti pracovních dnů od předložení akcií akcionářem za účelem jejich výměny dle bodu 4) tohoto rozhodnutí. 7.6.2011 - 23.8.2012
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Synthesia, a.s. (dále jen Společnost) rozhodl dne 14.4.2011 podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 1.355.948.760,60 Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti a uvolnění prostředků Společnosti, vázaných v základním kapitálu, ve prospěch jediného akcionáře. Čás tka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.355.948.760,60 Kč bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti na bankovní účet, který jediný akcionář písemně oznámí společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnosti Společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozva ze v pasivech na řádku A.I., základní kapitál. 2) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávajících 3.013.219.468,- Kč (slovy: tři miliardy třináct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých) o částku 1.355.948.760,60 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát pět milionů de vět set čtyřicet osm tisíc sedm set šedesát korun českých šedesát haléřů) na částku 1.627.270.707,40 Kč (slovy: jedna miliarda šest set dvacet sedm milionů dvě stě sedmdesát tisíc sedm set sedm korun českých čtyřicet haléřů). 3) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno dle § 213a obch. zák. - snížením jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií, které byly zcela splaceny, a to o 45% jejich jmenovité hodnoty takto: - u 5 713 319 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 280,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 154,- Kč - u 50 167 866 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 28,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 15,40 - Kč - u 12 557 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 385,- Kč. 4) Lhůta pro předložení akcií: Akcionář je povinen předložit akcie v sídle společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a st anovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné a kcie, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák. 5) Výplata finančních prostředků akcionářům z titulu snížení základního kapitálu: Částka ve výši 1.355.948.760,60 Kč bude jedinému akcionáři vyplacena do 10ti pracovních dnů od předložení akcií akcionářem za účelem jejich výměny dle bodu 4) tohoto rozhodnutí. 28.4.2011 - 7.6.2011
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Synthesia, a.s. (dále jen Společnost) rozhodl dne 22.6.2010 podle ustanovení § 190 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou, odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 1 291 379 772,- Kč ze dvou důvodů, a to: a) Důvodem snížení základního kapitálu co do částky 1 141 379 772,- Kč je úhrada části ztráty Společnosti za rok 2009 (603.304.867,- Kč) a úplná úhrada neuhrazené ztráty z minulých let (538.074.905,- Kč). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1.141.379.772,- Kč bude použita na úhradu ztráty. b) Důvodem snížení základního kapitálu co do částky 150 000 000,- Kč je optimalizace kapitálové vybavenosti Společnosti a uvolnění prostředků Společnosti, vázaných v základním kapitálu, ve prospěch jediného akcionáře. Částka odpovídající snížení základníh o kapitálu ve výši 150 000 000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři Společnosti na bankovní účet, který jediný akcionář písemně oznámí Společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší platební schopnost Společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti, a to zejména v rozvaz e v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let. 2) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje ze stávajících 4.304.599.240,- Kč (slovy: čtyři miliardy tři sta čtyři miliony pět set devadesát devět tisíce dvě stě čtyřicet korun českých) o částku 1.291.379.772,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát jedn a miliony tři sta sedmdesát devět tisíce sedm set sedmdesát dva korun českých) na částku nové výše základního kapitálu 3.013.219.468,- Kč (slovy: tři miliardy třináct milionů dvě stě devatenáct tisíce čtyři sta šedesát osm korun českých). 3) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno dle § 213a obch. zák. - snížením jmenovité hodnoty všech emitovaných akcií, které byly zcela splaceny, a to o 30% jejich jmenovité hodnoty takto: - u 5.713.319 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 400,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 280,- Kč, - u 50.167.866 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 40,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 28,- Kč, - u 12.557 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč bude jmenovitá hodnota každé této akcie snížena na 700,- Kč. 4) Lhůta pro předložení akcií: Akcionář je povinen předložit akcie v sídle Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne odeslání výzvy představenstva k předložení akcií, která bude učiněna způsobem určeným zákonem a st anovami pro svolání valné hromady. Tato výzva bude odeslána představenstvem bez zbytečného odkladu poté, co bude do obchodního rejstříku pravomocně zapsána nová výše základního kapitálu po jeho snížení. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné a kcie, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák. 5) Výplata finančních prostředků akcionářům z titulu snížení základního kappitálu: Z důvodu snížení základního kapitálu co do částky 1.141.379.722,- Kč - úhrada části ztráty za rok 2009 a ztráty z minulých let, nebude poskytnuto ve prospěch akcionářů jakékoliv plnění. Z důvodu snížení základního kapitálu co do částky 150.000.000,- Kč - optimalizace kapitálové vybavenosti, bude jedinému akcionáři tato částka vyplacena do 10ti pracovních dnů od předložení akcií akcionářem za účelem jejich výměny dle bodu 4) tohoto rozhod nutí. 21.7.2010 - 28.4.2011
Mimořádná valná hromada konaná dne 19. září 2008 rozhodla takto: "Valná hromada konstatuje na základě předložení hromadné listiny č. 1 nahrazující 12 557 ks listinných akcií na majitele č. 1 až 12 557 o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, hromadné listiny série A č. 2 nahrazující 1 529 591 ks listinných akcií na majitele č. 3 701 402 až 5 230 992 o jmenovité hodnotě 400,- Kč, hromadné listiny série B č. 1 nahrazující 26 447 571 ks listinných akcií na majitele č. 1 až 26 447 571 o jmenovité hodnotě 40,- Kč a písemného pohlášení ze dne 6. srpna 2008 a ze dne 17. září 2008 spo lečnosti CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 261 52 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, jako osoby, která vykonává pro uschovatele DEZA, a.s. v souladu s § 156 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, úschovu listinných akcií na majitele v počtu 4 062 854 ks o jmenovité hodnotě 400,- Kč a 23 284 911 ks o jmenovité hodnotě 40,- Kč, že obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Ma sarykova č. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o nominální hodnotě 4 238 834 280,- Kč, což přestavuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Synthesia, a.s. ve výši 98,47 %. Valná hromada určuje, že obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Synthesia, a.s. se sídlem Pardubice, Semtín č. 103, PSČ 532 17, IČ: 601018916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1031, DEZA, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 757 28, IČ 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120 je akcionářem oprávn ěným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS, a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ 602 81 308, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127, že předal finanční prostředky potřebné k  výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. se sídlem v Praze 1, Dušní 22, PSČ 110 05, IČ: 602 81 308, obchodní společnost , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4127. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č.p. 753, PSČ 757 28, IČ: 000 11 835, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 120 za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 400,- Kč činí 125,- Kč; v nominální hodnotě 40,- Kč činí 12,50 Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 98/28/2008 zpracovaným obchodní společnos tí ZNALEX, s.r.o., se sídlem V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1, IČ: 260 99 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru Ekonomika rozhodnutím ministra spravedln osti ze dne 20. října 2006, č. j. 254/2006-ODS-ZN/2. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CAPITAL P ARTNERS a.s. na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05." 15.10.2008 - 23.5.2013
Se společností Synthesia, a.s., se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, PSČ 532 17, IČ 60108916, byla sloučena odštěpená část jmění společnosti Výzkumný ústav organických syntéz a.s., se sídlem Rybitví č.p. 296, 533 54 Rybitvní, která byla rozděl ena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou společnost Synthesia, a.s., přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Výzkumný ústav organických syntéz a.s. určená ve Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. 30.6.2008 - 23.5.2013
Společnost ALIACHEM a.s. vložila část podniku - odštěpný závod označený ALIACHEM, a.s., odštěpný závod FATRA, se sídlem Napajedla, T.Bati, okres Zlín, PSČ 763 61 - jako nepeněžitý vklad do společnosti Fatra, a.s., IČ 27465021, se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice, čp. 103, PSČ 532 17, při zvýšení základního kapitálu společnosti Fatra, a.s. o částku 1.025.000.000,- Kč zapsaném do obchodního rejstříku dne 1.2.2006, a to na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené mezi společnostmi ALIACHEM a.s. a F atra, a.s. dne 1.1.2006. 10.3.2006 - 27.3.2009
Základní kapitál společnosti ALIACHEM a.s. se zvyšuje z částky 4.292.042.240,- Kč (slovy: čtyřimiliardydvěstědevadesátdvamilionyčtyřicetdvatisícedvěstěčtyřicet korun českých) o částku 12.557.000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsetpadesátsedmtisíc korun česk ých) na částku 4.304.599.240,- Kč (slovy: čtyřimiliardytřistačtyřimilionypětsetdevadesátdevěttisícdvěstěčtyřicet korun českých) úpisem nových akcií a splacením emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem s tím, že upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající akcionáři nemají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti vzhledem ke skutečnosti, že se akcie upisují nepeněžitým vklad em, jakožto důsledek realizace privatizačního projektu MF ČR č. 50472/ SPJ 4001. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, Fondu národního majetku České republiky, zapsanému v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A.LXII, vložka 174, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ: 128 00, IČ: 41692918. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky dle privatizačního projektu MF ČR č. 50 472/SPJ 4001 ze dne 17.12.1997 ve znění Opravy privatizačního projektu č.j. 42/36128/2001/JS ze dne 20.6.2001: 7.10.2004 - 27.3.2009
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky dle privatizačního projektu MF ČR č. 50 472/SPJ 4001 ze dne 17.12.1997 ve znění Opravy privatizačního projektu č.j. 42/36128/2001/JS ze dne 20.6.2001: 7.10.2004 - 27.3.2009
Výše ocenění nepeněžitého vkladu: Vzhledem ke skutečnosti, že podle ustanovení § 144 z.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ocenění majetku podniku, obsažené v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizací k realizaci nahrazuje ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti podle zvláštních předpisů, hodnota nepeněžitého vkladu je v souladu s privatizačním projektem číslo MF ČR 504 72/SPJ 4001 ze dne 17.12.1997 ve znění Opravy privatizačního projektu č.j. 42/36128/2001/JS ze dne 20.6.2001 a v souladu s Rozhodnutím MF ČR o privatizaci majetku státu VCHZ Synthesia, s.p., č.j. 42/81330/91/JS, stanovena ve výši 12.577.000,- Kč . Za nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 12 577 ks akcií (slovy: dvanácttisícpětsetpadesátsedm kusů akcií) v zaknihované podobě, na majitele, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1000,- Kč na jednu akcii a je roven jmenovité hodnotě akcií. Místem úpisu akcí bude sídlo Fondu národního majetku České republiky, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A.LXII, vložka 174, na adrese Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ: 128 00, IČ: 41692918. Začátek úpisu bude 28.5.2003 s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí: 30 dnů. Upisovateli bude oznámen začátek běhu lhůty písemnou výzvou a předáním Smlouvy o úpisu akcií. K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o úpisu akcií podle § 204 ost. 5 obch. zák nejpozději do konce lhůty pro úpis akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu jsou Pardubice - Semtín. Nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií předáním Prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. 7.10.2004 - 27.3.2009
Na obchodní společnost ALIACHEM a.s. v důsledku fúze sloučením smlouvou ze dne 18.6.2004 přešlo jmění zanikající obchodní společnosti OSTACOLOR, a.s., se sídlem Rybitví 294, Pardubice 20, PSČ: 533 54, IČ: 00011878, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 2. 31.8.2004 - 27.3.2009
Základní kapitál společnosti ALIACHEM a.s. se zvyšuje z částky 4.292.042.240,- Kč (slovy: čtyřimiliardydvěstědevadesátdvamilionyčtyřicetdvatisícedvěstěčtyřicet korun českých) o částku 12.557.000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsetpadesátsedmtisíc korun česk ých) na částku 4.304.599.240,- Kč (slovy: čtyřimiliardytřistačtyřimilionypětsetdevadesátdevěttisícdvěstěčtyřicet korun českých) úpisem nových akcií a splacením emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem s tím, že upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Stávající akcionáři nemají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti vzhledem ke skutečnosti, že se akcie upisují nepeněžitým vklad em, jakožto důsledek realizace privatizačního projektu MF ČR č. 50472/ SPJ 4001. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, Fondu národního majetku České republiky, zapsanému v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A.LXII, vložka 174, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ: 128 00, IČ: 41692918. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky dle privatizačního projektu MF ČR č. 50 472/SPJ 4001 ze dne 17.12.1997 ve znění Opravy privatizačního projektu č.j. 42/36128/2001/JS ze dne 20.6.2001: 6.11.2003 - 7.10.2004
Seznam pozemků 1. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 74/1, zastavěná plocha a nádvoří, 2. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/1, zastavěná plocha a nádvoří, 3. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/25, zastavěná plocha a nádvoří, 4. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/46, zastavěná plocha a nádvoří, 5. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/47, zastavěná plocha a nádvoří, 6. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/48, zastavěná plocha a nádvoří, 7. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/49, zastavěná plocha a nádvoří, 8. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/50, zastavěná plocha a nádvoří, 9. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/51, zastavěná plocha a nádvoří, 10. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/52, zastavěná plocha a nádvoří, 11. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/53, zastavěná plocha a nádvoří, 12. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/54, zastavěná plocha a nádvoří, 13. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/55, zastavěná plocha a nádvoří, 14. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/56, zastavěná plocha a nádvoří, 15. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/57, zastavěná plocha a nádvoří, 16. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/58, zastavěná plocha a nádvoří, 17. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/59, zastavěná plocha a nádvoří, 18. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/60, zastavěná plocha a nádvoří, 19. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/61, zastavěná plocha a nádvoří, 20. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/62, zastavěná plocha a nádvoří, 21. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/63, zastavěná plocha a nádvoří, 22. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/64, zastavěná plocha a nádvoří, 23. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/65, zastavěná plocha a nádvoří, 24. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/66, zastavěná plocha a nádvoří, 25. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/67, zastavěná plocha a nádvoří, 26. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/68, zastavěná plocha a nádvoří, 27. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/69, zastavěná plocha a nádvoří, 28. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/70, zastavěná plocha a nádvoří, 29. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/71, zastavěná plocha a nádvoří, 30. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/72, zastavěná plocha a nádvoří, 31. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/73, zastavěná plocha a nádvoří, 32. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/74, zastavěná plocha a nádvoří, 33. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/75, zastavěná plocha a nádvoří, 34. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/76, zastavěná plocha a nádvoří, 35. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/77, zastavěná plocha a nádvoří, 36. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/78, zastavěná plocha a nádvoří, 37. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/79, zastavěná plocha a nádvoří, 38. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/80, zastavěná plocha a nádvoří, 39. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/81, zastavěná plocha a nádvoří, 40. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/82, zastavěná plocha a nádvoří, 41. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/83, zastavěná plocha a nádvoří, 42. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/84, zastavěná plocha a nádvoří, 43. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/85, zastavěná plocha a nádvoří, 44. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/86, zastavěná plocha a nádvoří, 45. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/87, zastavěná plocha a nádvoří, 46. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/88, zastavěná plocha a nádvoří, 47. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/89, zastavěná plocha a nádvoří, 48. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/90, zastavěná plocha a nádvoří, 49. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/91, zastavěná plocha a nádvoří, 50. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/92, zastavěná plocha a nádvoří, 6.11.2003 - 7.10.2004
51. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/93, zastavěná plocha a nádvoří, 52. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 231/94, zastavěná plocha a nádvoří, 53. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 698, zastavěná plocha a nádvoří, 54. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 699, zastavěná plocha a nádvoří, 55. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 700, zastavěná plocha a nádvoří, 56. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 701, zastavěná plocha a nádvoří, 57. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 702, zastavěná plocha a nádvoří, 58. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 703, zastavěná plocha a nádvoří, 59. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 704, zastavěná plocha a nádvoří, 60. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 705, zastavěná plocha a nádvoří, 61. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 706, zastavěná plocha a nádvoří, 62. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 707, zastavěná plocha a nádvoří, 63. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 708, zastavěná plocha a nádvoří, 64. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 709, zastavěná plocha a nádvoří, 65. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 710, zastavěná plocha a nádvoří, 66. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 711, zastavěná plocha a nádvoří, 67. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 712, zastavěná plocha a nádvoří, 68. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 713, zastavěná plocha a nádvoří, 69. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 714, zastavěná plocha a nádvoří, 70. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 715, zastavěná plocha a nádvoří, 71. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 716, zastavěná plocha a nádvoří, 72. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 718, zastavěná plocha a nádvoří, 73. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 719, zastavěná plocha a nádvoří, 74. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 728, zastavěná plocha a nádvoří, 75. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, st. 733, zastavěná plocha a nádvoří, 76. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 82/8, vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, 77. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 138/3, ostatní plocha, jiná plocha, 78. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 138/10, ostatní plocha, manipulační plocha, 79. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 138/11, ostatní plocha, manipulační plocha, 80. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 213/7, ostatní plocha, jiná plocha, 81. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 265/6, ostatní plocha, jiná plocha, 82. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 265/16, ostatní plocha, manipulační plocha, 83. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 267/1, ostatní plocha, jiná plocha, 84. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 273/2, ostatní plocha, zeleň, 85. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 302/1, ostatní plocha, manipulační plocha, 86. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 307, ostatní plocha, jiná plocha, 87. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 788/4, ostatní plocha, jiná plocha, 88. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 788/5, ostatní plocha, manipulační plocha, 89. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 822/5, ostatní plocha, jiná plocha, 90. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 822/6, ostatní plocha, manipulační plocha, 91. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 822/7, ostatní plocha, manipulační plocha, 92. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 822/8, ostatní plocha, manipulační plocha, 93. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 822/12, ostatní plocha, skládka, 94. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 871, ostatní plocha, manipulační plocha, 95. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 872/9, ostatní plocha, manipulační plocha, 96. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 872/10, ostatní plocha, manipulační plocha, 97. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 948/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 98. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 948/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 99. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 949/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 100. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 949/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, 6.11.2003 - 7.10.2004
101. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 956/1, ostatní plocha, manipulační plocha, 102. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 957, ostatní plocha, manipulační plocha, 103. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 958/1, ostatní plocha, manipulační plocha, 104. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 966, ostatní plocha, manipulační plocha, 105. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 972, ostatní plocha, manipulační plocha, 106. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 978, ostatní plocha, manipulační plocha, 107. Pardubice, 12, Rybitví, Rybitví, poz. p. 992, ostatní plocha, jiná plocha, 108. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 358/1, zastavěná plocha a nádvoří, 109. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 362, zastavěná plocha a nádvoří, 110. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 363/1, zastavěná plocha a nádvoří, 111. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 365, zastavěná plocha a nádvoří, 112. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 366/1, zastavěná plocha a nádvoří, 113. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 368/1, zastavěná plocha a nádvoří, 114. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 421, zastavěná plocha a nádvoří, 115. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 139/1, ostatní plocha, manipulační plocha, 116. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 141/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, 117. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 141/7, ostatní plocha, jiná pocha, 118. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 141/8, ostatní plocha, jiná plocha, 119. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 141/9, ostatní plocha, dráha, 120. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 141/10, ostatní plocha, jiná plocha, 121. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 141/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, 122. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 142/4, ostatní plocha, manipulační plocha, 123. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 149/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 124. Pardubice, 6, Pardubice, Semtín, poz. p. 293/1, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa - pozn.: (nový stav uvedený v katastru nemovitostí k termínu nepeněžitého vkladu do základního kapitálu ALIACHEM a.s.), 125. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 638, zastavěná plocha a nádvoří, 126. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 639, zastavěná plocha a nádvoří, 127. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 640, zastavěná plocha a nádvoří, 128. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 641, zastavěná plocha a nádvoří, 129. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 642, zastavěná plocha a nádvoří, 130. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 749, zastavěná plocha a nádvoří, 131. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 750, zastavěná plocha a nádvoří, 132. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 751, zastavěná plocha a nádvoří, 133. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, st. 752, zastavěná plocha a nádvoří, 134. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 320/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 135. Pardubice, 264, Pardubice, Semtín, poz. p. 373/1, ostatní plocha, jiná plocha, 136. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, st. 970/1, zastavěná plocha a nádvoří, 137. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, st. 983/1, zastavěná plocha a nádvoří, 138. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, st. 984, zastavěná plocha a nádvoří, 139. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 525/10, ostatní plocha, zeleň, 140. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 534/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, 141. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 534/65, vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, 142. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 534/75, vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, 143. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 534/117, ostatní plocha, jiná plocha, 144. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 534/125, vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, 145. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 534/130, ostatní plocha, jiná plocha, 146. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 534/136, vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, 147. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 537/31, ostatní plocha, jiná plocha, 148. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 537/32, ostatní plocha, jiná plocha, 149. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 541/19, ostatní plocha, jiná plocha, 150. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 542/12, ostatní plocha, jiná plocha, 151. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 543/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, 152. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 562/1, ostatní plocha, jiná plocha, 153. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 562/2, ostatní plocha, jiná plocha, 154. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 583/2, vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, 155. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 616/19, vodní plocha, vodní nádrž umělá, 156. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 616/20, vodní plocha, zamokřená plocha, 157. Pardubice, 61, Pardubice, Rosice nad Labem, poz. p. 616/28, vodní plocha, vodní nádrž umělá, 158. Rakovník, 829, Lužná, Lužná u Rakovníka, poz. p. 1602, zastavěná plocha a nádvoří, 159. Rakovník, 829, Lužná, Lužná u Rakovníka, poz. p. 1603, zastavěná plocha a nádvoří, 160. Rakovník, 829, Lužná, Lužná u Rakovníka, poz. p. 1604, zastavěná plocha a nádvoří, 6.11.2003 - 7.10.2004
Nemovitosti - pozemky, specifikované pod pořadovými čísly 124 až 129 vznikly oddělením z původního pozemku pozemková parcela p.č. 293/1, k.ú. Semtín, podle Geometrického plánu č. 372-5/2001 vyhotoveného firmou GEOREAL s.r.o., Pardubice dne 14.3.2001 č. 23 /2001, potvrzeného Katastrálním úřadem v Pardubicích dne 11.4.2001 č. 358/2001, který byl součástí majetku privatizovaného na základě privatizačního projektu MF ČR č. 50472 SPJ 4001 ve znění Opravy privatizačního projektu č.j. 42/36128/2001/JS ze dne 20.6 .2001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/81330/97/JS ze dne 17.12.1997. Nemovitosti - pozemky, specifikované pod pořadovými čísly 124, 130 až 133 vznikly oddělením z původního pozemku pozemková parcela p.č. 293/1, k.ú. Semtín, podle Geometrického plánu č. 379-10/2001 vyhotoveného firmou GEOREAL s.r.o., Pardubice dne 8.6.2001 č. 48/2001, potvrzeného Katastrálním úřadem v Pardubicích dne 20.6.2001 č. 724/2001, který byl součástí majetku privatizovaného na základě privatizačního projektu MF ČR č. 50472 SPJ 4001 ve znění Opravy privatizačního projektu č.j. 42/36128/2001/JS ze dne 20.6.2001, schváleného rozhodnutím Ministerstva financí ČR č.j. 42/81330/97/JS ze dne 17.12.1997. Výše ocenění nepeněžitého vkladu: Vzhledem ke skutečnosti, že podle ustanovení § 144 z.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ocenění majetku podniku, obsažené v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizací k realizaci nahrazuje ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti podle zvláštních předpisů, hodnota nepeněžitého vkladu je v souladu s privatizačním projektem číslo MF ČR 504 72/SPJ 4001 ze dne 17.12.1997 ve znění Opravy privatizačního projektu č.j. 42/36128/2001/JS ze dne 20.6.2001 a v souladu s Rozhodnutím MF ČR o privatizaci majetku státu VCHZ Synthesia, s.p., č.j. 42/81330/91/JS, stanovena ve výši 12.577.000,- Kč . Za nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 12 577 ks akcií (slovy: dvanácttisícpětsetpadesátsedm kusů akcií) v zaknihované podobě, na majitele, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 1000,- Kč na jednu akcii a je roven jmenovité hodnotě akcií. Místem úpisu akcí bude sídlo Fondu národního majetku České republiky, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A.LXII, vložka 174, na adrese Praha 2, Rašínovo nábř. 42, PSČ: 128 00, IČ: 41692918. Začátek úpisu bude 28.5.2003 s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obch. zák., jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí: 30 dnů. Upisovateli bude oznámen začátek běhu lhůty písemnou výzvou a předáním Smlouvy o úpisu akcií. K úpisu dojde uzavřením Smlouvy o úpisu akcií podle § 204 ost. 5 obch. zák nejpozději do konce lhůty pro úpis akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu jsou Pardubice - Semtín. Nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií předáním Prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. 6.11.2003 - 7.10.2004
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 7. října 2002 č.j. 19 Nc 7494/2002-6 se nařizuje exekuce na majetek společnosti ALIACHEM a.s., identifikační číslo 601 08 916, Kodaňská 46, 100 00 Praha 10, nyní se sídlem Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, PSČ 532 17. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno, se sídlem Cejl 99, Brno - Město. 19.12.2002 - 31.8.2004
Řádná valná hromada společnosti dne 17.12.2001 přijala roz- hodnutí o zrušení rozhodnutí řádné valné hormady ze dne 20.6. 2001 o snížení základního kapitálu společnosti snížením jmeno- vité hodnoty akcií a přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti z částky 10 730 105 600,- Kč (slovy: de- setmiliardsedmsettřicetmilionůjednostopěttisícšestset korun českých) o částku 6 438 063 360,- Kč (slovy: šesmiliardčtyři- statřicetosmmilionůšedesáttřitisícetřistašedesát korun českých) na částku 4 292 042 240,- Kč (slovy: čtyřimiliardydvěstědeva- desátdvamilionyčtyřicetdvatisícedvěstěčtyřicet korun českých) z důvodu úhrady kumulované ztráty ve výši 6 438 063 360,- Kč (slovy: šesmiliardčtyřistatřicetosmmilionůšedesáttřitisíce- třistašedesát korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že u všech akcií, jejichž jmenovitá hodnota je 1 000,- Kč (tj. 5 713 319 kusů akcií na majitele ISIN CZ0005091959) se sníží jmenovitá hodnota na 400,- Kč a u všech akcií, jejichž jmenovitá hodnota je 100,- Kč (tj. 50 167 866 kusů akcií na majitele ISIN CZ0005112607) se sníží jmenovitá hodnota na 40,- Kč. S částkou ve výši 6 438 063 360,- Kč odpo- vídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude použita k úhradě kumulované ztráty z minulých let ve výši 6 438 063 360,- Kč. 6.11.2002 - 27.3.2009
ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA: Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - reklamní a propagační činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - pronájem průmyslového zboží - pronájem motorových vozidel - hostinská činnost - ubytování - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob - marketing a obchodně technické služby - výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků, s výjimkou chemických látek a chemických přípravků uvedených v § 1 odst.2 a v § 2 odst.8 zák.č. 157/1998 Sb. - výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících - vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona - vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva - výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin - provádění trhacích a ohňostrojných prací - nákup a prodej zbraní podléhajících registraci podle zákona - nákup a prodej vojenských zbraní - výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a plastikářský průmysl - výroba, montáž, opravy, udržování, úpravy elektrických strojů, přístrojů, měřící informační techniky - poskytování telekomunikačních služeb výroba pryžových a plastových výrobků, včetně vývoje, výzkumu a zkoušení: výroba pryžových výrobků, výroba zboží z plastů, tj. výroba desek, fólií, hadic, profilů, obalů z plastů, výroba z plastů pro stavebnictví a výroba ostatního zboží z plastů - zámečnictví - nástrojařství - kovoobráběčství - zpracování projekční a konstrukční dokumentace chemických technologických zařízení - projektování elektrických zařízení - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - montáž a opravy měřidel - provozování vodovodů a kanalizací - čištění kanalizací, vodovodních rozvodů, jímek a teplosměnných ploch - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodej a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny -výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení - montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny - zřizování, montáž, údržba a servis, telekomunikačních zařízení - výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) - výroba a úprava lihu syntetického - projektová činnost ve výstavbě - inženýrská a investiční činnost v oblasti investiční výstavby - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - planografické a reprografické práce - poradenství v oblasti tribotechniky, antikorozní ochrany, diagnostiky, destruktivní i nedestruktivní zkoušení materiálů - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - opravy motorových vozidel - opravy karoserií - opravy ostatních dopravních prostředků - podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího zaření - truhlářství - opravy a praní prádla - výroba a prodej výrobků z textilu - léčebná a preventivní péče - výroba léčivých látek v rozsahu povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv - zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu - provozování drážní dopravy na železniční vlečce - výroba a rozvod elektrického proudu - výroba a rozvod tepla - rozvod zemního plynu 25.4.2002 - 1.4.2006
ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA: Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - reklamní a propagační činnost - provádění personální agendy - provádění mzdové agendy - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - pronájem průmyslového zboží - pronájem motorových vozidel - hostinská činnost - ubytování - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob - vzdělávací a školící činnost - marketing a obchodně technické služby - výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilující - výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, karcinogenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí - výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků, s výjimkou chemických látek a chemických přípravků uvedených v § 1 odst.2 a v § 2 odst.8 zák.č. 157/1998 Sb. - výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících - vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona - vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva - výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin - provádění trhacích a ohňostrojných prací - nákup a prodej zbraní podléhajících registraci podle zákona - nákup a prodej vojenských zbraní - výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a plastikářský průmysl - výroba, montáž, opravy, udržování, úpravy elektrických strojů, přístrojů, měřící informační techniky - poskytování telekomunikačních služeb výroba pryžových a plastových výrobků, včetně vývoje, výzkumu a zkoušení: výroba pryžových výrobků, výroba zboží z plastů, tj. výroba desek, fólií, hadic, profilů, obalů z plastů, výroba z plastů pro stavebnictví a výroba ostatního zboží z plastů - zámečnictví - nástrojařství - kovoobráběčství - zpracování projekční a konstrukční dokumentace chemických technologických zařízení - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektricých zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí - projektování elektrických zařízení - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - montáž a opravy měřidel - provozování vodovodů a kanalizací - čištění kanalizací, vodovodních rozvodů, jímek a teplosměnných ploch - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodej a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny -výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení - montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny - zřizování, montáž, údržba a servis, telekomunikačních zařízení - výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) - výroba a úprava lihu syntetického - projektová činnost ve výstavbě - inženýrská a investiční činnost v oblasti investiční výstavby - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - planografické a reprografické práce - poradenství v oblasti tribotechniky, antikorozní ochrany, diagnostiky, destruktivní i nedestruktivní zkoušení materiálů - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - opravy motorových vozidel - opravy karoserií - opravy ostatních dopravních prostředků - podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího zaření - truhlářství - opravy a praní prádla - opravy obuvi - výroba a prodej výrobků z textilu - výroba a prodej galanterního zboží - léčebná a preventivní péče - výroba léčivých látek v rozsahu povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv - zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu - provozování drážní dopravy na železniční vlečce - výroba a rozvod elektrického proudu - výroba a rozvod tepla - rozvod zemního plynu 12.12.2000 - 25.4.2002
Společnost ALIACHEM a.s. se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10, IČ 60108916, se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 5756. 25.1.1999 - 1.4.2006

Aktuální kontaktní údaje Synthesia, a.s.

Kapitál Synthesia, a.s.

zakladni jmění 1 657 270 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2011
zakladni jmění 3 013 220 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2010 - 11.11.2011
zakladni jmění 4 304 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.2.2004 - 30.12.2010
zakladni jmění 4 292 040 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.2.2003 - 4.2.2004
zakladni jmění 10 730 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.1998 - 28.2.2003
zakladni jmění 5 713 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 31.12.1998

Akcie Synthesia, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 657 270 000 Kč 1 29.5.2014
Akcie na jméno 385 Kč 12 557 11.11.2011 - 29.5.2014
Akcie na jméno 154 Kč 5 713 319 11.11.2011 - 29.5.2014
Akcie na jméno 15 Kč 50 167 866 11.11.2011 - 29.5.2014
Akcie na jméno 700 Kč 12 557 30.12.2010 - 11.11.2011
Akcie na jméno 280 Kč 5 713 319 30.12.2010 - 11.11.2011
Akcie na jméno 28 Kč 50 167 866 30.12.2010 - 11.11.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 557 27.5.2009 - 30.12.2010
Akcie na jméno 400 Kč 5 713 319 27.5.2009 - 30.12.2010
Akcie na jméno 40 Kč 50 167 866 27.5.2009 - 30.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 557 7.10.2004 - 27.5.2009
Akcie na majitele 400 Kč 5 713 319 2.6.2004 - 27.5.2009
Akcie na majitele 40 Kč 50 167 866 2.6.2004 - 27.5.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 12 557 4.2.2004 - 7.10.2004
Akcie na majitele 400 Kč 5 713 319 28.2.2003 - 2.6.2004
Akcie na majitele 40 Kč 50 167 866 28.2.2003 - 2.6.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 5 713 319 31.12.1998 - 28.2.2003
Akcie na majitele 100 Kč 50 167 866 31.12.1998 - 28.2.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 5 713 319 1.1.1994 - 31.12.1998

Sídlo Synthesia, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 103 , Pardubice 530 02 14.2.2013
Adresa 103 , Pardubice 530 02 31.7.2008 - 14.2.2013
Adresa 103 , Pardubice 530 02 25.4.2002 - 31.7.2008
Adresa Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 31.12.1998 - 25.4.2002
Adresa 532 17 Pardubice - Semtín Česká republika
1.1.1994 - 31.12.1998

Předmět podnikání Synthesia, a.s.

Platnost údajů od - do
výzkum, vývoj, výroba výbušnin, zpracování výbušnin 17.1.2018
obchod s plynem 14.7.2017
výroba elektřiny 29.5.2014
distribuce elektřiny 29.5.2014
výroba tepelné energie 29.5.2014
rozvod tepelné energie 29.5.2014
distribuce plynu 29.5.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.10.2013
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 17.10.2013
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 17.10.2013 - 17.1.2018
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 27.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 27.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 27.5.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 27.5.2009
ostraha majetku a osob 27.5.2009
obráběčství 27.5.2009
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 27.5.2009
výroba a úprava lihu syntetického 27.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.5.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 27.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.5.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.5.2009
zámečnictví, nástrojářství 27.5.2009
klempířství a oprava karoserií 27.5.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.5.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.5.2009
projetková činnost ve výstavbě 27.5.2009
opravy silničních vozidel 27.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.5.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.5.2009 - 17.10.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 27.5.2009 - 17.10.2013
Realitní činnost 25.5.2006 - 27.5.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 25.5.2006 - 27.5.2009
Výroba chemických látek a chemických přípravků 25.5.2006 - 27.5.2009
Příprava a vypracování technických návrhů 25.5.2006 - 27.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 25.5.2006 - 27.5.2009
Opravy a montáž měřidel 25.5.2006 - 27.5.2009
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 25.5.2006 - 27.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 25.5.2006 - 27.5.2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 25.5.2006 - 27.5.2009
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, chemie, jakosti a ekologie 25.5.2006 - 27.5.2009
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 25.5.2006 - 27.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 25.5.2006 - 27.5.2009
Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily 25.5.2006 - 27.5.2009
Opravy silničních vozidel 25.5.2006 - 27.5.2009
Testování, měření a analýzy 25.5.2006 - 27.5.2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem 25.5.2006 - 27.5.2009
Vydavatelská a nakladatelská činnost 25.5.2006 - 27.5.2009
Výroba léčivých látek v rozsahu certifikátu správné výrobní praxe ve výrobě léčivých látek Státního ústavu pro kontrolu léčiv 10.3.2006
Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 10.3.2006 - 27.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 3.1.2006 - 27.5.2009
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 3.1.2006 - 27.5.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.1.2006 - 27.5.2009
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebozpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vys oce toxické a toxické 3.1.2006 - 27.5.2009
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 3.1.2006 - 27.5.2009
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 3.1.2006 - 27.5.2009
výroba krmiv a krmných směsí 29.7.2003 - 27.5.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 6.11.2002 - 25.5.2006
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 6.11.2002 - 27.5.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 6.11.2002 - 27.5.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 6.11.2002 - 27.5.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 6.11.2002 - 27.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.11.2002 - 27.5.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující 25.4.2002 - 29.7.2003
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifi- kovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hoř- lavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, toxické pro reproduk- ci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 25.4.2002 - 29.7.2003
výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.4.2002 - 29.7.2003
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění 25.4.2002 - 29.7.2003
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění 25.4.2002 - 22.6.2004
výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.4.2002 - 22.6.2004
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků kla- sifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující 25.4.2002 - 22.6.2004
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 25.4.2002 - 3.1.2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebozpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 25.4.2002 - 3.1.2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující 25.4.2002 - 3.1.2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.4.2002 - 10.3.2006
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění 25.4.2002 - 10.3.2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.4.2002 - 1.4.2006
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění 25.4.2002 - 1.4.2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifi- kovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující 25.4.2002 - 1.4.2006
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasi- fikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, toxické pro repro- dukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických lá- tek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. 25.4.2002 - 1.4.2006
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění 25.4.2002 - 25.5.2006
výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.4.2002 - 27.5.2009
silniční motorová doprava osobní 9.5.2001 - 29.7.2003
léčebná a preventivní péče 9.5.2001 - 29.7.2003
silniční motorová doprava nákladní 9.5.2001 - 29.7.2003
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření 9.5.2001 - 1.4.2006
silniční motorová doprava osobní 9.5.2001 - 1.4.2006
silniční motorová doprava nákladní 9.5.2001 - 1.4.2006
silniční motorová doprava nákladní 9.5.2001 - 25.5.2006
silniční motorová doprava osobní 9.5.2001 - 25.5.2006
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření 9.5.2001 - 25.5.2006
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 12.12.2000 - 9.5.2001
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy 12.12.2000 - 9.5.2001
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 12.12.2000 - 9.5.2001
silniční motorová doprava osobní 12.12.2000 - 22.6.2004
poskytování telekomunikačních služeb 12.12.2000 - 22.6.2004
silniční motorová doprava nákladní 12.12.2000 - 22.6.2004
podlahářství 12.12.2000 - 10.3.2006
silniční motorová doprava osobní 12.12.2000 - 10.3.2006
vodoinstalatérství 12.12.2000 - 10.3.2006
silniční motorová doprava nákladní 12.12.2000 - 10.3.2006
planografické a reprografické práce 12.12.2000 - 10.3.2006
izolatérství 12.12.2000 - 10.3.2006
podlahářství 12.12.2000 - 10.3.2006
planografie a reprografické práce 12.12.2000 - 10.3.2006
výroba léčivých látek v rozsahu povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv 12.12.2000 - 10.3.2006
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 12.12.2000 - 25.5.2006
poskytování telekomunikačních služeb 12.12.2000 - 25.7.2006
léčebná preventivní péče 12.12.2000 - 27.5.2009
Vzdělávací a školící činnost. 3.12.1999 - 9.5.2001
Plánografické a reprografické práce. 3.12.1999 - 9.5.2001
Provádění mzdové agendy. 3.12.1999 - 9.5.2001
Provádění personální agendy. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy. 3.12.1999 - 9.5.2001
Organizační zajištění správy nemovitostí. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní. 3.12.1999 - 9.5.2001
Reklamní a propagační činnost. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční a motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy. 3.12.1999 - 9.5.2001
Slévárenství. 3.12.1999 - 9.5.2001
Poskytování závodní preventivní péče, poskytování léčebné preventivní péče, odborné ambulantní péče, léčebné rehabilitace, poskytování lékárenské péče, dopravní zdravotnické služby, lékařské služby první pomoci, biochemická a hematologická laboratoř. 3.12.1999 - 9.5.2001
Slévárenství. 3.12.1999 - 9.5.2001
Topenářství. 3.12.1999 - 9.5.2001
Topenářství. 3.12.1999 - 9.5.2001
Plánografické a reprografické práce. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní. 3.12.1999 - 9.5.2001
Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy. 3.12.1999 - 9.5.2001
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie. 3.12.1999 - 9.5.2001
Organizační zajištění správy nemovitostí. 3.12.1999 - 9.5.2001
Zpracování gumárenských směsí. 3.12.1999 - 9.5.2001
Vydavatelská a nakladatelská činnost. 3.12.1999 - 25.4.2002
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující. 3.12.1999 - 25.4.2002
Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 3.12.1999 - 25.4.2002
Výroba a prodej galanterního zboží. 3.12.1999 - 25.4.2002
Provádění mzdové agendy. 3.12.1999 - 25.4.2002
Provádění personální agendy. 3.12.1999 - 25.4.2002
Vzdělávací a školící činnost. 3.12.1999 - 25.4.2002
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující. 3.12.1999 - 25.4.2002
Provádění mzdové agendy. 3.12.1999 - 25.4.2002
Vzdělávací a školící činnost. 3.12.1999 - 25.4.2002
Automatizované zpracování dat. 3.12.1999 - 25.4.2002
Provádění personální agendy. 3.12.1999 - 25.4.2002
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, karcinogenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. 3.12.1999 - 25.4.2002
Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 3.12.1999 - 25.4.2002
Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 3.12.1999 - 25.4.2002
Automatizované zpracování dat. 3.12.1999 - 25.4.2002
Provádění mzdové agendy. 3.12.1999 - 25.4.2002
Poskytování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících. 3.12.1999 - 25.4.2002
Vydavatelská a nakladatelská činnost. 3.12.1999 - 25.4.2002
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující. 3.12.1999 - 25.4.2002
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, mutagenní, karcinogenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. 3.12.1999 - 25.4.2002
Výroba a prodej galanterního zboží. 3.12.1999 - 25.4.2002
Provádění personální agendy. 3.12.1999 - 25.4.2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3.12.1999 - 29.7.2003
Inženýrská a investiční činnost v oblasti investiční výstavby. 3.12.1999 - 29.7.2003
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 3.12.1999 - 29.7.2003
Kovoobráběčství. 3.12.1999 - 29.7.2003
Klempířství. 3.12.1999 - 29.7.2003
Zámečnictví. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků, s výjimkou chemických látek a chemických přípravků uvedených v § 1 odst. 2 a v § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb. 3.12.1999 - 29.7.2003
Pronájem motorových vozidel. 3.12.1999 - 29.7.2003
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 3.12.1999 - 29.7.2003
Reklamní a propagační činnost. 3.12.1999 - 29.7.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výroba, montáž, opravy, udržování, úpravy elektrických strojů, přístrojů, měřící informační techniky. 3.12.1999 - 29.7.2003
Nástrojařství. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 3.12.1999 - 29.7.2003
Truhlářství. 3.12.1999 - 29.7.2003
Opravy motorovývch vozidel. 3.12.1999 - 29.7.2003
Provozování vodovodů a kanalizací. 3.12.1999 - 29.7.2003
Projektová činnost ve výstavbě. 3.12.1999 - 29.7.2003
Opravy ostatních dopravních prostředků. 3.12.1999 - 29.7.2003
Montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny. 3.12.1999 - 29.7.2003
Ubytování. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 3.12.1999 - 29.7.2003
Pronájem průmyslového zboží. 3.12.1999 - 29.7.2003
Hostinská činnost. 3.12.1999 - 29.7.2003
Kovářství. 3.12.1999 - 29.7.2003
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny. 3.12.1999 - 29.7.2003
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 3.12.1999 - 29.7.2003
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a plastikářský průmysl. 3.12.1999 - 29.7.2003
Zpracování projekční a konstrukční dokumentace chemických technologických zařízení. 3.12.1999 - 29.7.2003
Opravy a montáž měřidel. 3.12.1999 - 29.7.2003
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. 3.12.1999 - 29.7.2003
Opravy karosérií. 3.12.1999 - 29.7.2003
Provozování drážní dopravy na železniční vlečce. 3.12.1999 - 29.7.2003
Marketing a obchodně technické služby. 3.12.1999 - 29.7.2003
Projektování elektrických zařízení. 3.12.1999 - 29.7.2003
Izolatérství. 3.12.1999 - 29.7.2003
Vodoinstalatérství. 3.12.1999 - 29.7.2003
Provozování vodovodů a kanalizací. 3.12.1999 - 22.6.2004
Výroba, montáž, opravy, udržování, úpravy elektrických strojů, přístrojů, měřící informační techniky. 3.12.1999 - 22.6.2004
Marketing a obchodně technické služby. 3.12.1999 - 22.6.2004
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 3.12.1999 - 22.6.2004
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 3.12.1999 - 22.6.2004
Ubytování. 3.12.1999 - 22.6.2004
Provozování drážní dopravy na železniční vlečce. 3.12.1999 - 22.6.2004
Kovoobráběčství. 3.12.1999 - 22.6.2004
Výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících. 3.12.1999 - 22.6.2004
Reklamní a propagační činnost. 3.12.1999 - 22.6.2004
Pronájem průmyslového zboží. 3.12.1999 - 22.6.2004
Hostinská činnost. 3.12.1999 - 22.6.2004
Projektová činnost ve výstavbě. 3.12.1999 - 22.6.2004
Nástrojařství. 3.12.1999 - 22.6.2004
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 3.12.1999 - 22.6.2004
Čištění kanalizací, vodovodních rozvodů, jímek a teplosměnných ploch. 3.12.1999 - 22.6.2004
Opravy a montáž měřidel. 3.12.1999 - 22.6.2004
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 3.12.1999 - 22.6.2004
Výroba a prodej výrobků z textilu. 3.12.1999 - 22.6.2004
Opravy motorových vozidel. 3.12.1999 - 22.6.2004
Opravy ostatních dopravních prostředků. 3.12.1999 - 22.6.2004
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. 3.12.1999 - 22.6.2004
Chemická kontrola odpadních vod. 3.12.1999 - 22.6.2004
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 3.12.1999 - 22.6.2004
Zpracování projekční a konstrukční dokumentace chemických technologických zařízení. 3.12.1999 - 22.6.2004
Výroba pryžových a plastových výrobků, včetně vývoje, výzkumu a zkoušení: výroba pryžových výrobků, výroba zboží z plastů, tj. výroba desek, fólii, hadic, profilů, obalů z plastů, výroba z plastů pro stavebnictví a výroba ostatního zboží z plastů. 3.12.1999 - 22.6.2004
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a plastikářský průmysl. 3.12.1999 - 22.6.2004
Pronájem motorových vozidel. 3.12.1999 - 22.6.2004
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3.12.1999 - 22.6.2004
Vodoinstalatérství. 3.12.1999 - 22.6.2004
Zámečnictví. 3.12.1999 - 22.6.2004
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob. 3.12.1999 - 22.6.2004
Pronájem strojů a výrobního zařízení. 3.12.1999 - 22.6.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 3.12.1999 - 22.6.2004
Projektování elektrických zařízení. 3.12.1999 - 22.6.2004
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů. 3.12.1999 - 22.6.2004
Montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny. 3.12.1999 - 11.1.2006
Marketing a obchodně technické služby. 3.12.1999 - 10.3.2006
Pronájem motorových vozidel. 3.12.1999 - 10.3.2006
Projektová činnost ve výstavbě. 3.12.1999 - 10.3.2006
Hostinská činnost. 3.12.1999 - 10.3.2006
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů. 3.12.1999 - 10.3.2006
Provozování drážní dopravy na železniční vlečce. 3.12.1999 - 10.3.2006
Nástrojařství. 3.12.1999 - 10.3.2006
Projektování elektrických zařízení. 3.12.1999 - 10.3.2006
Kovoobráběčství. 3.12.1999 - 10.3.2006
Zámečnictví. 3.12.1999 - 10.3.2006
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 3.12.1999 - 10.3.2006
Ubytování. 3.12.1999 - 10.3.2006
Výroba pryžových a plastových výrobků, včetně vývoje, výzkumu a zkoušení: výroba pryžových výrobků, výroba zboží z plastů, tj. výroba desek, fólii, hadic, profilů, obalů z plastů, výroba z plastů pro stavebnictví a výroba ostatního zboží z plastů. 3.12.1999 - 10.3.2006
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 3.12.1999 - 10.3.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 3.12.1999 - 10.3.2006
Ubytování. 3.12.1999 - 10.3.2006
Výroba pryžových a plastových výrobků, včetně vývoje, výzkumu a zkoušení: výroba pryžových výrobků, výroba zboží z plastů, tj. výroba desek, fólii, hadic, profilů, obalů z plastů, výroba z plastů pro stavebnictví a výroba ostatního zboží z plastů. 3.12.1999 - 10.3.2006
Kovářství. 3.12.1999 - 10.3.2006
Klempířství. 3.12.1999 - 10.3.2006
Vodoinstalatérství. 3.12.1999 - 10.3.2006
Izolatérství. 3.12.1999 - 10.3.2006
Galvanizérství. 3.12.1999 - 10.3.2006
Čištění kanalizací, vodovodních rozvodů, jímek a teplosměnných ploch. 3.12.1999 - 10.3.2006
Reklamní a propagační činnost. 3.12.1999 - 25.5.2006
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 3.12.1999 - 25.5.2006
Pronájem průmyslového zboží. 3.12.1999 - 25.5.2006
Pronájem strojů a výrobního zařízení. 3.12.1999 - 25.5.2006
Pronájem motorových vozidel. 3.12.1999 - 25.5.2006
Koupě pohledávek (factoring). 3.12.1999 - 25.5.2006
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 3.12.1999 - 25.5.2006
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků, s výjimkou chemických látek a chemických přípravků uvedených v § 1 odst. 2 a v § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb. 3.12.1999 - 25.5.2006
Zpracování projekční a konstrukční dokumentace chemických technologických zařízení. 3.12.1999 - 25.5.2006
Montáž a opravy měřidel. 3.12.1999 - 25.5.2006
Poradenství v oblasti tribotechniky, antikorozní ochrany, diagnostiky, destruktivní i nedestruktivní zkoušení materiálů. 3.12.1999 - 25.5.2006
Zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu. 3.12.1999 - 25.5.2006
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 3.12.1999 - 27.5.2009
Marketing a obchodně technické služby. 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a plastikářský průmysl. 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba, montáž, opravy, udržování, úpravy elektrických strojů, přístrojů, měřící informační techniky. 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba potrubí a zařízení z umělých hmot. 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 3.12.1999 - 27.5.2009
Chemická kontrola odpadních vod. 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením). 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba a úprava lihu syntetického. 3.12.1999 - 27.5.2009
Inženýrská a investiční činnost v oblasti investiční výstavby. 3.12.1999 - 27.5.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba a prodej výrobků z textilu. 3.12.1999 - 27.5.2009
Provozování drážní dopravy na železniční vlečce. 3.12.1999 - 27.5.2009
Výroba a rozvod elektrického proudu. 3.12.1999 - 29.5.2014
Výroba a rozvod tepla. 3.12.1999 - 29.5.2014
Rozvod zemního plynu. 3.12.1999 - 29.5.2014
provoz železniční vlečky 28.1.1999 - 28.1.1999
prodej jedů, žíravin a pesticidů 28.1.1999 - 3.12.1999
projektová činnost ve výstavbě 28.1.1999 - 3.12.1999
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.1.1999 - 3.12.1999
ubytovací služby 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba elektřiny 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba tepla 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod tepla 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba tepla 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod elektřiny 28.1.1999 - 3.12.1999
léčebná a preventivní péče 28.1.1999 - 3.12.1999
provozování vodovodů a kanalizací 28.1.1999 - 3.12.1999
vzdělávací a školící činnost 28.1.1999 - 3.12.1999
výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 28.1.1999 - 3.12.1999
inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 28.1.1999 - 3.12.1999
homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot 28.1.1999 - 3.12.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou nebezpečných odpadů 28.1.1999 - 3.12.1999
provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy ostatních dopravních prostředků 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy karosérií 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod tepla 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod elektřiny 28.1.1999 - 3.12.1999
čištění kanalizačních stok a dalších potrubí, sedimentačních a jiných jímek, nádrží a bazénů, teplosměnných a jiných ploch a konstrukcí 28.1.1999 - 3.12.1999
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 28.1.1999 - 3.12.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou nebezpečných odpadů 28.1.1999 - 3.12.1999
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy 28.1.1999 - 3.12.1999
projektování elektrických zařízení 28.1.1999 - 3.12.1999
výroby, opravy a montáž měřidel 28.1.1999 - 3.12.1999
léčebná a preventivní péče 28.1.1999 - 3.12.1999
čištění kanalizačních stok a dalších potrubí, sedimentačních a jiných jímek, nádrží a bazénů, teplosměnných a jiných ploch a konstrukcí 28.1.1999 - 3.12.1999
pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 28.1.1999 - 3.12.1999
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diagnostiky točných strojů 28.1.1999 - 3.12.1999
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.1.1999 - 3.12.1999
kovoobráběčství 28.1.1999 - 3.12.1999
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 28.1.1999 - 3.12.1999
nástrojařství 28.1.1999 - 3.12.1999
čištění kanalizačních stok a dalších potrubí, sedimentačních a jiných jímek, nádrží a bazénů, teplosměnných a jiných ploch a konstukcí 28.1.1999 - 3.12.1999
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diagnostiky točných strojů 28.1.1999 - 3.12.1999
Výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 28.1.1999 - 3.12.1999
montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy motorových vozidel 28.1.1999 - 3.12.1999
zámečnictví 28.1.1999 - 3.12.1999
truhlářství 28.1.1999 - 3.12.1999
projektování elektrických zařízení 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.1.1999 - 3.12.1999
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy 28.1.1999 - 3.12.1999
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba elektřiny 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy karosérií 28.1.1999 - 3.12.1999
topenářství 28.1.1999 - 3.12.1999
léčebná a preventivní péče 28.1.1999 - 3.12.1999
planografické, reprografické a kartografické práce 28.1.1999 - 3.12.1999
hostinská činnost 28.1.1999 - 3.12.1999
montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 28.1.1999 - 3.12.1999
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.1.1999 - 3.12.1999
projektování elektrických zařízení 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba zvlášť nebezpečných jedů 28.1.1999 - 3.12.1999
podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou nebezpečných odpadů 28.1.1999 - 3.12.1999
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 28.1.1999 - 3.12.1999
inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu 28.1.1999 - 3.12.1999
obstaravatelské služby 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba tepla 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod tepla 28.1.1999 - 3.12.1999
výroby, opravy a montáž měřidel 28.1.1999 - 3.12.1999
montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 28.1.1999 - 3.12.1999
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.1.1999 - 3.12.1999
zpracování konstrukční dokumentace strojů a zařízení a technologických postupů při svařování 28.1.1999 - 3.12.1999
výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 28.1.1999 - 3.12.1999
vzdělávací a školící činnost 28.1.1999 - 3.12.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.1.1999 - 3.12.1999
pronájem nemovitostí 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy karosérií 28.1.1999 - 3.12.1999
inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 28.1.1999 - 3.12.1999
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.1.1999 - 3.12.1999
výroby, opravy a montáž měřidel 28.1.1999 - 3.12.1999
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.1.1999 - 3.12.1999
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 28.1.1999 - 3.12.1999
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diagnostiky točných strojů 28.1.1999 - 3.12.1999
zpracování konstrukční dokumentace strojů a zařízení a technologických postupů při svařování 28.1.1999 - 3.12.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.1.1999 - 3.12.1999
planografické, reprografické a kartografické práce 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba zvlášť nebezpečných jedů 28.1.1999 - 3.12.1999
nástrojařství 28.1.1999 - 3.12.1999
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.1.1999 - 3.12.1999
vzdělávací a školící činnost 28.1.1999 - 3.12.1999
planografické, reprografické a kartografické práce 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba elektřiny 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod plynu 28.1.1999 - 3.12.1999
topenářství 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba zvlášť nebezpečných jedů 28.1.1999 - 3.12.1999
homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot 28.1.1999 - 3.12.1999
pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 28.1.1999 - 3.12.1999
montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod plynu 28.1.1999 - 3.12.1999
truhlářství 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy motorových vozidel 28.1.1999 - 3.12.1999
provozování vodovodů a kanalizací 28.1.1999 - 3.12.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.1.1999 - 3.12.1999
výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 28.1.1999 - 3.12.1999
montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 28.1.1999 - 3.12.1999
zpracování konstrukční dokumentace strojů a zařízení a technologických postupů při svařování 28.1.1999 - 3.12.1999
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy 28.1.1999 - 3.12.1999
truhlářství 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy ostatních dopravních prostředků 28.1.1999 - 3.12.1999
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 28.1.1999 - 3.12.1999
provozování vodovodů a kanalizací 28.1.1999 - 3.12.1999
obstaravatelské služby 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 28.1.1999 - 3.12.1999
provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné 28.1.1999 - 3.12.1999
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy ostatních dopravních prostředků 28.1.1999 - 3.12.1999
kovoobráběčství 28.1.1999 - 3.12.1999
nástrojařství 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod elektřiny 28.1.1999 - 3.12.1999
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 28.1.1999 - 3.12.1999
ubytovací služby 28.1.1999 - 3.12.1999
pronájem nemovitostí 28.1.1999 - 3.12.1999
homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot 28.1.1999 - 3.12.1999
provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné 28.1.1999 - 3.12.1999
projektová činnost ve výstavbě 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 28.1.1999 - 3.12.1999
ubytovací služby 28.1.1999 - 3.12.1999
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.1.1999 - 3.12.1999
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 28.1.1999 - 3.12.1999
prodej jedů, žíravin a pesticidů 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 28.1.1999 - 3.12.1999
kovoobráběčství 28.1.1999 - 3.12.1999
opravy motorových vozidel 28.1.1999 - 3.12.1999
topenářství 28.1.1999 - 3.12.1999
hostinská činnost 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvlášťě nebezpečných 28.1.1999 - 3.12.1999
projektová činnost ve výstavbě 28.1.1999 - 3.12.1999
pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 28.1.1999 - 3.12.1999
montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu 28.1.1999 - 3.12.1999
obstaravatelské služby 28.1.1999 - 3.12.1999
pronájem nemovitostí 28.1.1999 - 3.12.1999
rozvod plynu 28.1.1999 - 3.12.1999
prodej jedů, žíravin a pesticidů 28.1.1999 - 3.12.1999
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.1.1999 - 3.12.1999
zámečnictví 28.1.1999 - 3.12.1999
zámečnictví 28.1.1999 - 3.12.1999
hostinská činnost 28.1.1999 - 3.12.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.1.1999 - 3.12.1999
inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 28.1.1999 - 9.5.2001
oprava obuvi 28.1.1999 - 9.5.2001
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 28.1.1999 - 9.5.2001
kovoobráběčství 28.1.1999 - 9.5.2001
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona. 28.1.1999 - 9.5.2001
provozování vodovodů a kanalizací 28.1.1999 - 9.5.2001
zpracování konstrukční dokumentace strojů a zařízení a technologických postupů při svařování 28.1.1999 - 9.5.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 28.1.1999 - 9.5.2001
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 28.1.1999 - 9.5.2001
opravy ostatních dopravních prostředků 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba tepla 28.1.1999 - 9.5.2001
rozvod plynu 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba elektřiny 28.1.1999 - 9.5.2001
ubytovací služby 28.1.1999 - 9.5.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.1.1999 - 9.5.2001
destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů 28.1.1999 - 9.5.2001
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 28.1.1999 - 9.5.2001
prodej jedů, žíravin a pesticidů 28.1.1999 - 9.5.2001
montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 28.1.1999 - 9.5.2001
truhlářství 28.1.1999 - 9.5.2001
opravy motorových vozidel 28.1.1999 - 9.5.2001
léčebná a preventivní péče 28.1.1999 - 9.5.2001
provozování cestovní kanceláře 28.1.1999 - 9.5.2001
planografické, reprografické a kartografické práce 28.1.1999 - 9.5.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.1.1999 - 9.5.2001
obstaravatelské služby 28.1.1999 - 9.5.2001
vzdělávací a školící činnost 28.1.1999 - 9.5.2001
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 28.1.1999 - 9.5.2001
provádění trhacích a ohňostrojných prací 28.1.1999 - 9.5.2001
nákup a prodej vojenských zbraní 28.1.1999 - 9.5.2001
nákup a prodej zbraní podléhajících registraci podle zákona 28.1.1999 - 9.5.2001
projektová činnost ve výstavbě 28.1.1999 - 9.5.2001
nástrojařství 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba léčivých látek (mitoxantron, ergocalciferolum, procaini hydrochloridum a benzocainum) 28.1.1999 - 9.5.2001
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva 28.1.1999 - 9.5.2001
pronájem nemovitostí 28.1.1999 - 9.5.2001
čištění kanalizačních stok a dalších potrubí, sedimentačních a jiných jímek, nádrží a bazénů, teplosměnných a jiných ploch a konstukcí 28.1.1999 - 9.5.2001
provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba zvlášť nebezpečných jedů 28.1.1999 - 9.5.2001
rozvod tepla 28.1.1999 - 9.5.2001
rozvod elektřiny 28.1.1999 - 9.5.2001
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu dle povolení 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba a prodej výrobků z textilu, umělých materiálů a galantérního zboží 28.1.1999 - 9.5.2001
opravy a praní prádla 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 28.1.1999 - 9.5.2001
montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 28.1.1999 - 9.5.2001
pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 28.1.1999 - 9.5.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diagnostiky točných strojů 28.1.1999 - 9.5.2001
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 28.1.1999 - 9.5.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.1.1999 - 9.5.2001
výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 28.1.1999 - 9.5.2001
homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot 28.1.1999 - 9.5.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 28.1.1999 - 9.5.2001
projektování elektrických zařízení 28.1.1999 - 9.5.2001
topenářství 28.1.1999 - 9.5.2001
opravy karosérií 28.1.1999 - 9.5.2001
slévárenství 28.1.1999 - 9.5.2001
hostinská činnost 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 28.1.1999 - 9.5.2001
výroby, opravy a montáž měřidel 28.1.1999 - 9.5.2001
silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy 28.1.1999 - 9.5.2001
zámečnictví 28.1.1999 - 9.5.2001
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 28.1.1999 - 9.5.2001
výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu 28.1.1999 - 9.5.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjímkou nebezpečných odpadů 28.1.1999 - 9.5.2001
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona 25.7.1997 - 25.5.2006
Rozvod elektřiny 21.7.1997 - 3.12.1999
Výroba tepla 21.7.1997 - 3.12.1999
Rozvod tepla 21.7.1997 - 3.12.1999
Výroba elektřiny 21.7.1997 - 3.12.1999
Rozvod plynu 21.7.1997 - 3.12.1999
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva 21.7.1997 - 25.5.2006
Provozování vodovodů a kanalizací 21.7.1997 - 25.5.2006
Provoz čističky odpadních vod 8.1.1997 - 21.7.1997
Vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva 8.1.1997 - 25.7.1997
Montáž, opravy, revize a revizní zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 8.1.1997 - 3.12.1999
Výroba, opravy a montáž měřidel 8.1.1997 - 3.12.1999
Výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 8.1.1997 - 3.12.1999
Prodej jedů, žíravin a pesticidů 8.1.1997 - 3.12.1999
Výroba zvlášť nebezpečných jedů 8.1.1997 - 3.12.1999
Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy 8.1.1997 - 3.12.1999
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní 8.1.1997 - 3.12.1999
Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu 8.1.1997 - 3.12.1999
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diagnostiky točných strojů 8.1.1997 - 3.12.1999
Zpracování konstrukční dokumentace strojů a zařízení a technologických postupů při svařování 8.1.1997 - 3.12.1999
Homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot 8.1.1997 - 3.12.1999
Inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 8.1.1997 - 3.12.1999
Pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 8.1.1997 - 3.12.1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem 8.1.1997 - 3.12.1999
Montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 8.1.1997 - 3.12.1999
Výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 8.1.1997 - 3.12.1999
Výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu 8.1.1997 - 3.12.1999
Čištění kanalizačních stok a dalších potrubí, sedimentačních a jiných jímek, nádrží a bazénů, teplosměnných a jiných ploch a kostrukcí 8.1.1997 - 3.12.1999
Obstaravatelské služby 8.1.1997 - 3.12.1999
Planografické, reprografické a kartonážní práce 8.1.1997 - 3.12.1999
Pronájem nemovitostí 8.1.1997 - 3.12.1999
Výroba a prodej výrobků z textilu, umělých materiálů a galanterního zboží 8.1.1997 - 3.12.1999
Ubytovací služby 8.1.1997 - 3.12.1999
Provozování cestovní kanceláře 8.1.1997 - 3.12.1999
Výroba léčivých látek (mitoxantron, ergocalciferolum, procaini hydrochloridum a benzocainum) 8.1.1997 - 3.12.1999
Provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 8.1.1997 - 3.12.1999
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu dle povolení 8.1.1997 - 3.12.1999
Provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné 8.1.1997 - 3.12.1999
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 8.1.1997 - 3.12.1999
Slévárenství 8.1.1997 - 9.5.2001
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 8.1.1997 - 9.5.2001
Léčebná a preventivní péče 8.1.1997 - 9.5.2001
Topenářství 8.1.1997 - 9.5.2001
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 8.1.1997 - 25.4.2002
Vzdělávací a školící činnost 8.1.1997 - 25.4.2002
Opravy obuvi 8.1.1997 - 25.4.2002
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 8.1.1997 - 3.1.2006
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 8.1.1997 - 3.1.2006
Truhlářství 8.1.1997 - 10.3.2006
Hostinská činnost 8.1.1997 - 10.3.2006
Opravy motorových vozidel 8.1.1997 - 25.5.2006
Nákup a prodej zbraní podléhajících registraci podle zákona 8.1.1997 - 25.5.2006
Nákup a prodej vojenských zbraní 8.1.1997 - 25.5.2006
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 8.1.1997 - 25.5.2006
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 8.1.1997 - 25.5.2006
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 8.1.1997 - 25.5.2006
Zámečnictví 8.1.1997 - 27.5.2009
Nástrojařství 8.1.1997 - 27.5.2009
Kovoobráběčství 8.1.1997 - 27.5.2009
Opravy karosérií 8.1.1997 - 27.5.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků 8.1.1997 - 27.5.2009
Projektování elektrických zařízení 8.1.1997 - 27.5.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.1.1997 - 27.5.2009
Projektová činnost ve výstavbě 8.1.1997 - 27.5.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 8.1.1997 - 27.5.2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů 8.1.1997 - 27.5.2009
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 8.1.1997 - 27.5.2009
Výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 8.1.1997 - 27.5.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.1.1997 - 27.5.2009
Opravy a praní prádla 8.1.1997 - 27.5.2009
Provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce 23.1.1996 - 8.1.1997
Léčebná a preventivní péče 23.1.1996 - 8.1.1997
Provozování cestovní kanceláře 23.1.1996 - 8.1.1997
Výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 1.6.1995 - 8.1.1997
Provoz čističky odpadních vod 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlako vého vzduchu 1.6.1995 - 8.1.1997
Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu dle povolení č. R990994030 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 1.6.1995 - 8.1.1997
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 1.6.1995 - 8.1.1997
Vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva 1.6.1995 - 8.1.1997
Výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení a uvádění výbušnin do oběhu 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů 1.6.1995 - 8.1.1997
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
Montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 1.6.1995 - 8.1.1997
Pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
Inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 1.6.1995 - 8.1.1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.6.1995 - 8.1.1997
Homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plas tických hmot 1.6.1995 - 8.1.1997
Zpracování konstrukční dokumentace strojů a zařízení a technologických postupů při svařování 1.6.1995 - 8.1.1997
Čištění kanalizačních stok a dalších potrubí, sedimentačních a jiných jímek, nádrží a bazénů, teplosměnných a jiných ploch a konstrukcí 1.6.1995 - 8.1.1997
Truhlářství 1.6.1995 - 8.1.1997
Montáž a opravy měřicí a regulační techniky 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 1.6.1995 - 8.1.1997
Slévání železných i neželezných obecných kovů 1.6.1995 - 8.1.1997
Broušení a leštění kovů 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba nástrojů 1.6.1995 - 8.1.1997
Kovoobrábění 1.6.1995 - 8.1.1997
Stavba strojů s mechanickým pohonem 1.6.1995 - 8.1.1997
Zámečnictví 1.6.1995 - 8.1.1997
Defektoskopické kontroly v rozsahu příslušných oprávnění 1.6.1995 - 8.1.1997
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diaagnostiky točných strojů 1.6.1995 - 8.1.1997
Stavitel 1.6.1995 - 8.1.1997
Provádění bytových a občanských staveb 1.6.1995 - 8.1.1997
Provádění průmyslových staveb 1.6.1995 - 8.1.1997
Projektování elektrických zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.6.1995 - 8.1.1997
Revize elektrických zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba, opravy a montáž měřidel 1.6.1995 - 8.1.1997
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 1.6.1995 - 8.1.1997
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 1.6.1995 - 8.1.1997
Prodej jedů a žíravin v maloobchodě 1.6.1995 - 8.1.1997
Ubytovací služby 1.6.1995 - 8.1.1997
Hostinská činnost 1.6.1995 - 8.1.1997
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.6.1995 - 8.1.1997
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 1.6.1995 - 8.1.1997
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní osobní příležitostná vnitrostátní - provozovaná osobními automobily a autobusy nákladní mezinárodní osobní příležitostná mezinárodní - provozovaná osobními automobily a autobusy 1.6.1995 - 8.1.1997
Pronájem nemovitostí 1.6.1995 - 8.1.1997
Opravy a praní prádla 1.6.1995 - 8.1.1997
Opravy obuvi 1.6.1995 - 8.1.1997
Planografické, reprografické a kartonážní práce 1.6.1995 - 8.1.1997
Ubytovací služby ( ubytování nižší kategorie než je uvedeno v příloze č. 3 zák. č. 455/91 Sb.) 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba a prodej výrobků z textilu, umělých materiálů a galanterního zboží 1.6.1995 - 8.1.1997
Vzdělávací a školící činnost 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 1.6.1995 - 8.1.1997
Obstaravatelské služby 1.6.1995 - 8.1.1997
Provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné 1.6.1995 - 8.1.1997
Elektroinstalatérství 1.6.1995 - 8.1.1997
Projektová činnost v investiční výstavbě 1.6.1995 - 8.1.1997
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdrvihacího zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 1.6.1995 - 8.1.1997
Výroba, montáž, gerální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 1.6.1995 - 8.1.1997
výroba a zpracování chemických výrobkům mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvlášť nebezpečných 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů 23.12.1994 - 1.6.1995
výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení a uvádění výbušnin do oběhu 23.12.1994 - 1.6.1995
vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva 23.12.1994 - 1.6.1995
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení, vydaného podle zák.č. 38/94 Sb. 23.12.1994 - 1.6.1995
provádění trhacích a ohňostrojových prací 23.12.1994 - 1.6.1995
výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba a prodej průmyslové, upravení a pitné vody a tlakového vzduchu 23.12.1994 - 1.6.1995
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 23.12.1994 - 1.6.1995
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 23.12.1994 - 1.6.1995
prodej jedů a žíravin a maloobchodě 23.12.1994 - 1.6.1995
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy vč. ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 23.12.1994 - 1.6.1995
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 23.12.1994 - 1.6.1995
silniční motorová doprava, nákladní vnitrostátní, osobní příležitostná vnitrostátní - provozovaná osobními automobily a autobusy, nákladní mezinárodní, osobní příležitostná mezinárodní - provozovaná osobními automobily a autobusy 23.12.1994 - 1.6.1995
provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné 23.12.1994 - 1.6.1995
podnikání v oblasti nakládání s odpady 23.12.1994 - 1.6.1995
provoz čističky odpadních vod 23.12.1994 - 1.6.1995
inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 23.12.1994 - 1.6.1995
projektová činnost v investiční výstavbě 23.12.1994 - 1.6.1995
provádění průmyslových staveb 23.12.1994 - 1.6.1995
stavitel 23.12.1994 - 1.6.1995
provádění bytových a občanských staveb 23.12.1994 - 1.6.1995
montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 23.12.1994 - 1.6.1995
stavba strojů s mechnickým pohonem 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 23.12.1994 - 1.6.1995
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 23.12.1994 - 1.6.1995
kovoobrábění 23.12.1994 - 1.6.1995
zámečnictví 23.12.1994 - 1.6.1995
broušení a leštění kovů 23.12.1994 - 1.6.1995
slévání železných a neželezných obecných kovů 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba nástrojů 23.12.1994 - 1.6.1995
zpracování konstrukční dokumentace strojů, zařízení a technologických postupů při svařování 23.12.1994 - 1.6.1995
homogení poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot 23.12.1994 - 1.6.1995
montáž a opravy měřící a regulační techniky 23.12.1994 - 1.6.1995
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností, uvedených v par. 3 odst. 2 písm. h) živn.zák. 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 23.12.1994 - 1.6.1995
elektroinstalatérství 23.12.1994 - 1.6.1995
provozování středisek kalibrační služby 23.12.1994 - 1.6.1995
revize elektrických zařízení 23.12.1994 - 1.6.1995
projektování elektrických zařízení 23.12.1994 - 1.6.1995
truhlářství 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba a prodej výrobků z textilu, umělých materiálů a galanterního zboží 23.12.1994 - 1.6.1995
školící a vzdělávací činnost 23.12.1994 - 1.6.1995
planografické, reprografické a kartonážní práce 23.12.1994 - 1.6.1995
pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 23.12.1994 - 1.6.1995
pronájem nemovitostí 23.12.1994 - 1.6.1995
hostinská činnost 23.12.1994 - 1.6.1995
ubytovací služby 23.12.1994 - 1.6.1995
ubytovací služby (ubytování nižší kategorie než je uvedeno v příloze č. 3 zák.č. 455/91 Sb.) 23.12.1994 - 1.6.1995
provozování cestovní kanceláře 23.12.1994 - 1.6.1995
opravy a praní prádla 23.12.1994 - 1.6.1995
výroba, opravy a montáž měřidel 23.12.1994 - 1.6.1995
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 23.12.1994 - 1.6.1995
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, pritokorozní ochrany, diagnostiky točných strojů a normalizace 23.12.1994 - 1.6.1995
defektoskopické kontroly 23.12.1994 - 1.6.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.12.1994 - 1.6.1995
obstaravatelské služby 23.12.1994 - 1.6.1995
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 23.12.1994 - 1.6.1995
opravy obuvi 23.12.1994 - 1.6.1995
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení, vydaného podle zákona č. 38/94 Sb. 5.10.1994 - 23.12.1994
výzkum a výoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 1.1.1994 - 1.1.1994
činnost organizačních a ekonomickcýh poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diagnostiky točných strojů a normalizace 1.1.1994 - 1.1.1994
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy vč. ochranné desinfekce, desince a deratizace 1.1.1994 - 1.1.1994
revizení zkoušky provozoví způsobilosti zdvihacích zařízení 1.1.1994 - 1.1.1994
planografické, reprografické a kotanážní práce 1.1.1994 - 1.1.1994
výzkum, vývoj, výroba, zpracování a prodej chemických výrobků 1.1.1994 - 23.12.1994
výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvlášt nebezpečných 1.1.1994 - 23.12.1994
výroba a odbyt zvláště nebezpečných jedů 1.1.1994 - 23.12.1994
výzkum, vývoj, výroba, zpracování, ničení a uvádění výbušnin do oběhu 1.1.1994 - 23.12.1994
vývoj, výroba, nákup, prodej, příprava a znehodnocování střeliva 1.1.1994 - 23.12.1994
výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících 1.1.1994 - 23.12.1994
výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu 1.1.1994 - 23.12.1994
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob 1.1.1994 - 23.12.1994
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.1.1994 - 23.12.1994
revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob 1.1.1994 - 23.12.1994
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.1.1994 - 23.12.1994
defektoskopické kontroly 1.1.1994 - 23.12.1994
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 1.1.1994 - 23.12.1994
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy vč. ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 1.1.1994 - 23.12.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 23.12.1994
obstaravatelské služby včetně celní deklarace 1.1.1994 - 23.12.1994
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1994 - 23.12.1994
inženýrská a investorská činnost v oblasti investiční výstavby 1.1.1994 - 23.12.1994
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 23.12.1994
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 23.12.1994
stavitel 1.1.1994 - 23.12.1994
provádění bytových a občanských staveb 1.1.1994 - 23.12.1994
montáže technických zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu 1.1.1994 - 23.12.1994
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 1.1.1994 - 23.12.1994
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 1.1.1994 - 23.12.1994
činnost potrubářská, kotlářská a sváření kovů 1.1.1994 - 23.12.1994
kovoobrábění 1.1.1994 - 23.12.1994
zámečnictví 1.1.1994 - 23.12.1994
slévání železných a neželezných obecných kovů 1.1.1994 - 23.12.1994
výroba nástrojů 1.1.1994 - 23.12.1994
zpracování konstrukční dokumentace strojů, zařízení a technologických postupů při svařování 1.1.1994 - 23.12.1994
homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot, mimo činnosti uvedené v příl. zák.č. 455/91 1.1.1994 - 23.12.1994
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 1.1.1994 - 23.12.1994
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 23.12.1994
provozování středisek kalibrační služby 1.1.1994 - 23.12.1994
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 23.12.1994
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 23.12.1994
truhlářství 1.1.1994 - 23.12.1994
výroba a prodej výrobků z textilu, umělých materiálů a galanterního zboží 1.1.1994 - 23.12.1994
školící a vzdělávací činnost 1.1.1994 - 23.12.1994
pronájem průmyslového zboží, strojů a zařízení 1.1.1994 - 23.12.1994
pronájem nemovitostí 1.1.1994 - 23.12.1994
hostinská činnost 1.1.1994 - 23.12.1994
ubytovací služby 1.1.1994 - 23.12.1994
ubytovací služby (ubytování nižší kategorie než je uvedeno v příloze č. 3 zák.č. 455/91 Sb.) 1.1.1994 - 23.12.1994
praní prádla 1.1.1994 - 23.12.1994
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti tribotechniky, protikorozní ochrany, diagnostiky točných strojů a normalizace 1.1.1994 - 23.12.1994
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 23.12.1994
broušení a leštění kovů 1.1.1994 - 23.12.1994
planografické, reprografické a kartonážní práce 1.1.1994 - 23.12.1994
oprava obuvi a prádla 1.1.1994 - 23.12.1994

vedení firmy Synthesia, a.s.

Statutární orgán Synthesia, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva společnosti nebo místopředsedou představenstva společnosti nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 29.5.2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 30.4.2014 - 29.5.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představestva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 27.5.2009 - 30.4.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společnosti vždy: - společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, - společně alespoň tři členové představenstva, pokud předseda nebo místopředseda nejsou zvoleni. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otiš- těnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, - společně alespoň tři členové představenstva, pokud předseda nebo místopředseda nejsou zvoleni. 25.4.2002 - 27.5.2009
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: - předseda představenstva nebo - společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva s vyznačením své funkce nebo - společně další dva členové představenstva. 3.12.1999 - 25.4.2002
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: - předseda představenstva nebo - společně další dva členové představenstva. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva nebo - společně další dva členové představenstva. 31.12.1998 - 3.12.1999
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti buď: - všichni členové představenstva společně nebo - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď: - všichni členové představenstva společně nebo - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo - jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jednání jiné osoby společnost zavazuje jen jedná-li tato osoba na základě písemného zmocnění představenstvem a nebo vyplývá-li oprávnění jednat jménem společnosti ze zákona. 25.7.1997 - 31.12.1998
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. Jiní zaměstnanci akciové společnosti jsou oprávněni činit jejich jménem jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno ve vnitřních předpisech a individuálních řídících aktech společnosti, nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Jiná právnická nebo fyzická osoba může jednat za společnost pouze na základě písemného zmocnění. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti se připojí vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. 1.6.1995 - 25.7.1997
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 1.6.1995
člen představenstva Ing. Tomáš Procházka 2.9.2016
Vznik členství 2.9.2016
Adresa: Na Hrázi 210 , Srnojedy 530 02
místopředseda představenstva Ing. Dagmar Šefčíková MBA 17.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Vznik funkce 2.1.2018
Adresa: Kosinova 258 , Lázně Bohdaneč 533 41
místopředseda představenstva Ing. Josef Liška 29.5.2018
Vznik členství 27.4.2018
Vznik funkce 27.4.2018
Adresa: Smetanova 168 , Hrochův Týnec 538 62
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 17.8.2018
Vznik členství 2.8.2018
Vznik funkce 2.8.2018
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Člen představenstva Karel Bílek 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Sakařova 1426 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Karel Brukner 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Gagarinova 378 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Miroslav Janeček CSc. 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Družstevní 139 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Václav Lisý 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Jánošíkova 1249/5 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Valoušek 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Otomar Trestr 1.6.1995 - 2.6.1995
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Janeček CSc. 1.6.1995 - 23.9.1996
Adresa: Družstevní 139 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Viktor Vlkovský 1.6.1995 - 23.9.1996
Adresa: Spojilská 1778 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Zbyněk Holub 1.6.1995 - 23.9.1996
Adresa: Za Školkou 648 , Lázně Bohdaneč 533 41
Člen představenstva Ing. Antonín Kvaček 1.6.1995 - 8.1.1997
Adresa: Erno Košťála 958 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Vratislav Vojtíšek 23.9.1996 - 8.1.1997
Adresa: Fügnerova 27 , Pardubice-Rosice nad Labem Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Holub 23.9.1996 - 29.10.1997
Adresa: Za Školkou 648 , Lázně Bohdaneč 533 41
Člen představenstva Ing. Petr Kára 23.9.1996 - 29.10.1997
Adresa: nábřeží Závodu míru 1856 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Petr Tužil 8.1.1997 - 29.10.1997
Adresa: Kosmonautů 187 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Ottomar Trestr 2.6.1995 - 12.5.1998
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Ladislav Hojecký 8.1.1997 - 12.5.1998
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jiří Svačinka 29.10.1997 - 12.5.1998
Adresa: Erno Košťála 958 , Pardubice 530 12
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Valoušek 1.6.1995 - 31.12.1998
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Petr Tužil 29.10.1997 - 31.12.1998
Adresa: Kosmonautů 187 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Ing. Milan Ettel 29.10.1997 - 31.12.1998
Adresa: Kladská 970/69 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva Ing. Vratislav Domalíp 12.5.1998 - 31.12.1998
Adresa: Česká 627 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Ing. Dalibor Petr 12.5.1998 - 31.12.1998
Adresa: Čenětická 3126/1 , Praha 149 00
Člen představenstva Ing. Jaromír Burián 12.5.1998 - 31.12.1998
Adresa: Pod valem 324/29 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Bořivoj Martínek CSc. 31.12.1998 - 19.7.2000
Adresa: Bukovanského 1354/15 , Ostrava 710 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 31.12.1998 - 8.3.2001
Adresa: V předpolí 1472/27 , Praha 100 00
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Toufar 31.12.1998 - 9.5.2001
Adresa: Husova 1101 , Napajedla 763 61
Člen představenstva Ing. Martin Barták 31.12.1998 - 9.5.2001
Adresa: Jateční 801 , Kolín 280 02
Člen představenstva Ing. Miroslav Crha 31.12.1998 - 9.5.2001
Adresa: Lindavská 784/3 , Praha 181 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Brůžek CSc. 8.3.2001 - 9.5.2001
Adresa: Jetelová 649 , Průhonice 252 43
člen Ing. Svatopluk Sýkora 8.3.2001 - 9.5.2001
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
člen Ing. Pavel Švarc CSc. 8.3.2001 - 9.5.2001
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
člen Ing. Petr Hojer CSc. 19.7.2000 - 17.12.2001
Vznik funkce 28.3.2000
Zánik funkce 23.2.2001
Adresa: Mezibořská 678 , Litvínov 436 01
místopředseda představenstva Ing. Svatopluk Sýkora 9.5.2001 - 6.11.2002
Vznik funkce 16.11.2000
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
člen Ing. Zbyněk Průša 9.5.2001 - 6.11.2002
Vznik funkce 7.12.2000
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Eva Mašková 9.5.2001 - 6.11.2002
Vznik funkce 7.12.2000
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Vyžlovská 2245/40 , Praha 100 00
člen Ing. Jan Špaček 17.12.2001 - 6.11.2002
Vznik funkce 15.3.2001
Zánik funkce 26.11.2001
Adresa: Na Průhoně 915 , Heřmanův Městec Česká republika
člen Ing. Josef Mráz 6.11.2002 - 6.11.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Zánik funkce 17.12.2001
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen Ing. Svatopluk Sýkora 6.11.2002 - 29.7.2003
Vznik funkce 16.11.2000
Zánik funkce 9.4.2002
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Toufar 9.5.2001 - 5.5.2004
Vznik funkce 9.10.1998
Zánik funkce 5.1.2004
Adresa: Husova 1101 , Napajedla 763 61
Člen představenstva Ing. Roman Karlubík 29.7.2003 - 22.6.2004
Vznik členství 29.4.2002
Zánik členství 17.10.2002
Adresa: Jura Honce 17 , 842 00 Bratislava Slovenská republika
Předseda představenstva Ing. Pavel Švarc CSc. 9.5.2001 - 31.8.2004
Zánik členství 18.6.2004
Vznik funkce 16.11.2000
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
člen Ing. Jiří Perk 6.11.2002 - 7.10.2004
Vznik funkce 17.12.2001
Adresa: 50 , Železný Brod 468 22
II. místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 6.11.2002 - 11.1.2005
Vznik funkce 7.12.2000
Zánik funkce 15.11.2004
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
I. místopředseda představenstva Ing. Martin Borovička MBA 6.11.2002 - 11.1.2005
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 15.11.2004
Adresa: 50 , Železný Brod 468 22
člen představenstva Ing. Jaroslav Toufar 5.5.2004 - 29.8.2005
Vznik členství 5.1.2004
Zánik členství 7.6.2005
Adresa: Husova 1101 , Napajedla 763 61
předseda představenstva Ing. Andrej Babiš 31.8.2004 - 1.11.2005
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 13.9.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 13.9.2005
Adresa: Sadová 577 , Průhonice 252 43
I.místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 11.1.2005 - 1.11.2005
Vznik členství 7.12.2000
Vznik funkce 16.11.2004
Zánik funkce 13.9.2005
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Jiří Perk 7.10.2004 - 3.1.2006
Vznik funkce 17.12.2001
Adresa: Za Humny 356 , Liberec 463 12
II.místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 11.1.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 16.11.2004
Zánik členství 24.5.2005
Vznik funkce 16.11.2004
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: Sokolská 1088 , Valašské Meziříčí 757 01
II. místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 3.1.2006 - 11.1.2006
Vznik členství 7.6.2005
Vznik funkce 25.5.2005
Adresa: Sokolská 1088 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 1.11.2005 - 10.3.2006
Vznik členství 7.12.2000
Zánik členství 24.1.2006
Vznik funkce 14.9.2005
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Tomáš Procházka 1.11.2005 - 10.3.2006
Vznik členství 14.9.2005
Zánik členství 24.1.2006
Adresa: Na Hrázi 210 , Srnojedy 530 02
člen představenstva Ing. Martin Kubů 1.11.2005 - 10.3.2006
Vznik členství 14.9.2005
Zánik členství 24.1.2006
Adresa: Jezdecká 3276 , Mělník 276 01
II. místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 11.1.2006 - 10.3.2006
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 7.6.2005
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: Sokolská 1088 , Valašské Meziříčí 757 01
Člen představenstva Ing. Jan Landa 9.5.2001 - 25.5.2006
Vznik funkce 7.12.2000
Zánik funkce 28.2.2006
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
člen představenstva Ing. Jan Kadaník 22.6.2004 - 3.1.2007
Vznik členství 18.10.2002
Adresa: Vlkova 507/16 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jan Landa 25.5.2006 - 3.1.2007
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 27.6.2006
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
člen představenstva Ing. Jan Kadaník 3.1.2007 - 6.4.2007
Vznik členství 18.10.2002
Zánik členství 31.3.2007
Adresa: 0 257 22 Čerčany Česká republika
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 10.3.2006 - 20.6.2007
Vznik členství 24.1.2006
Vznik funkce 24.1.2006
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
I.místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 10.3.2006 - 20.6.2007
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 24.1.2006
Zánik funkce 23.5.2007
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
II.místopředseda představenstva Ing. Tomáš Procházka 10.3.2006 - 20.6.2007
Vznik členství 24.1.2006
Vznik funkce 24.1.2006
Zánik funkce 23.5.2007
Adresa: Na Hrázi 210 , Srnojedy 530 02
Člen představenstva Ing. Jan Landa 3.1.2007 - 20.6.2007
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 16.4.2007
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
II.místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 20.6.2007 - 20.6.2007
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 24.5.2007
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
I.místopředseda představenstva Ing. Tomáš Procházka 20.6.2007 - 20.6.2007
Vznik členství 24.1.2006
Vznik funkce 24.5.2007
Adresa: Na Hrázi 210 , Srnojedy 530 02
člen představenstva Ing. Jiří Perk 3.1.2006 - 11.9.2007
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 6.3.2007
Adresa: Podzimní 1559 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Dagmar Šefčíková 6.4.2007 - 11.9.2007
Vznik členství 1.4.2007
Zánik členství 16.4.2007
Adresa: Kosinova 258 , Lázně Bohdaneč 533 41
člen představenstva Ing. Jiří Perk 11.9.2007 - 11.9.2007
Vznik členství 6.3.2007
Zánik členství 16.4.2007
Adresa: Podzimní 1559 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Dagmar Šefčíková 11.9.2007 - 11.9.2007
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Kosinova 258 , Lázně Bohdaneč 533 41
člen představenstva Ing. Jiří Perk 11.9.2007 - 11.9.2007
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Podzimní 1559 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Martin Kubů 10.3.2006 - 30.6.2008
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 28.5.2008
Adresa: Jezdecká 3276 , Mělník 276 01
II.místopředseda představenstva Ing. Karel Jiříček 20.6.2007 - 30.6.2008
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 7.4.2008
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 7.4.2008
Adresa: Sluneční 2408 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Jiří Perk 11.9.2007 - 30.6.2008
Vznik členství 30.6.2007
Zánik členství 28.5.2008
Adresa: Podzimní 1559 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Josef Mráz 25.6.2008 - 30.6.2008
Vznik členství 17.4.2008
Zánik členství 28.5.2008
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Josef Mráz 30.6.2008 - 31.7.2008
Vznik členství 29.5.2008
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Zbyněk Průša 20.6.2007 - 27.3.2009
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 25.2.2009
Vznik funkce 24.1.2006
Zánik funkce 25.2.2009
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
I.místopředseda představenstva Ing. Tomáš Procházka 20.6.2007 - 27.7.2009
Vznik členství 24.1.2006
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 28.5.2009
Adresa: Na Hrázi 210 , Srnojedy 530 02
člen představenstva Ing. Martin Marek 11.9.2007 - 27.7.2009
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Horní Dráhy 2701 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva Ing. Josef Mráz 31.7.2008 - 26.10.2009
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 30.9.2009
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 30.9.2009
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Procházka 27.7.2009 - 28.1.2010
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 31.12.2009
Vznik funkce 29.5.2009
Zánik funkce 31.12.2009
Adresa: Na Hrázi 210 , Srnojedy 530 02
člen představenstva Ing. Dagmar Šefčíková 11.9.2007 - 13.4.2010
Vznik členství 30.6.2007
Zánik členství 31.3.2010
Adresa: Kosinova 258 , Lázně Bohdaneč 533 41
předseda představenstva Ing. Petr Cingr 27.3.2009 - 2.2.2011
Vznik členství 26.2.2009
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 26.2.2009
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: 96 , 278 01 Chvatěruby Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Daniel Tamchyna 26.10.2009 - 9.8.2011
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 22.7.2011
Vznik funkce 1.10.2009
Zánik funkce 22.7.2011
Adresa: Mezi Mosty 1844 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Jan Stoklasa 27.7.2009 - 14.9.2011
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
místopředseda představenstva Ing. Jan Stoklasa 14.9.2011 - 28.1.2013
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
předseda představenstva Ing. Daniel Kurucz 2.2.2011 - 23.5.2013
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 28.3.2013
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 28.3.2013
Adresa: Královická 1931 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda představenstva Jan Stoklasa 23.5.2013 - 16.8.2013
Vznik členství 29.3.2013
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 3.4.2013
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
člen představenstva Daniel Rubeš 23.5.2013 - 15.7.2014
Vznik členství 26.4.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: 71 , Sezemice 533 04
místopředseda představenstva Josef Liška 23.5.2013 - 29.7.2016
Vznik členství 26.4.2013
Vznik funkce 26.4.2013
Adresa: Jana Zajíce 986 , Pardubice 530 12
místopředseda Dagmar Šefčíková 28.1.2013 - 2.8.2016
Vznik členství 1.1.2013
Vznik funkce 3.1.2013
Adresa: Kosinova 258 , Lázně Bohdaneč 533 41
člen představenstva Ing. Tomáš Procházka 14.9.2011 - 2.9.2016
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 1.9.2016
Adresa: Na Hrázi 210 , Srnojedy 530 02
místopředseda představenstva Josef Liška 29.7.2016 - 2.9.2016
Vznik členství 26.4.2013
Vznik funkce 26.4.2013
Adresa: Milheimova 2854 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Josef Liška 2.9.2016 - 1.3.2017
Vznik členství 26.4.2013
Vznik funkce 26.4.2013
Adresa: Milheimova 2854 , Pardubice 530 02
místopředseda Ing. Dagmar Šefčíková MBA 2.8.2016 - 17.1.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 1.1.2018
Vznik funkce 3.1.2013
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Kosinova 258 , Lázně Bohdaneč 533 41
místopředseda představenstva Ing. Josef Liška 1.3.2017 - 29.5.2018
Vznik členství 26.4.2013
Zánik členství 26.4.2018
Vznik funkce 26.4.2013
Zánik funkce 26.4.2018
Adresa: Smetanova 168 , Hrochův Týnec 538 62
předseda představenstva Zbyněk Průša 16.8.2013 - 17.8.2018
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.8.2018
Vznik funkce 1.8.2013
Zánik funkce 1.8.2018
Adresa: Sluneční 2355 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Dozorčí rada Synthesia, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Perk 14.7.2017
Vznik členství 30.6.2017
Vznik funkce 30.6.2017
Adresa: Podzimní 1559 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Stoklasa 17.8.2018
Vznik členství 2.8.2018
Vznik funkce 3.8.2018
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
člen dozorčí rady Bc. Pavel Kraval 15.1.2019
Vznik členství 14.12.2018
Vznik funkce 14.12.2018
Adresa: Karla IV. 2594 , Pardubice 530 02
Jméno Pavel Táborský 1.1.1994 - 5.10.1994
Adresa: Lexova 2227 , Pardubice 530 02
Jméno Jaroslav Kňava 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Antonín Kvaček 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Erno Košťála 958 , Pardubice 530 12
Jméno Ing. Milan Rucký 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Grusova 413 , Pardubice 530 09
Jméno Ing. Ladislav Řehák 1.1.1994 - 1.6.1995
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
Jméno Ing. Josef Tichý CSc. 5.10.1994 - 1.6.1995
Adresa: Bartoňova 843 , Pardubice 530 12
Předseda Ing. Václav Junek CSc. 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Nad pískovnou 1466/37 , Praha 140 00
Místopředseda Ing. Petr Hutla 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Národních hrdinů 120 , Pardubice 530 03
Člen Ing. Roman Kolář 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Družby 337 , Pardubice 530 09
Člen Ing. Aleš Minx 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Pod Vlkem 121/19 , Praha 155 00
Člen Ing. Libor Slezák CSc. 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: 127 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Evžen Stejskal 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Tyršova 1597/11 , Ostrava 702 00
Člen Ing. Ladislav Váňa 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Levského 3189/2 , Praha 143 00
Člen Jaroslav Kňava 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: kpt. Nálepky 2358 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Josef Tichý CSc. 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Bartoňova 843 , Pardubice 530 12
Člen Karel Bílek 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Sakařova 1426 , Pardubice 530 03
Člen Ing. Jiří Tichý 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2157 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Vladislav Veselý 1.6.1995 - 26.8.1996
Adresa: Karlovo náměstí 288/17 , Praha 120 00
Jméno Ing. Jiří Tichý 26.8.1996 - 25.7.1997
Adresa: náměstí Dukelských hrdinů 2157 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Vladislav Veselý 26.8.1996 - 25.7.1997
Adresa: Karlovo náměstí 288/17 , Praha 120 00
Jméno Ing. Petr Himl 26.8.1996 - 25.7.1997
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
Jméno Karel Bílek 26.8.1996 - 31.12.1998
Adresa: Sakařova 1426 , Pardubice 530 03
Jméno Ing. Zdeněk Jiras 26.8.1996 - 31.12.1998
Adresa: Matúškova 796/14 , Praha 149 00
Jméno Ing. Josef Mahdal CSc. 26.8.1996 - 31.12.1998
Adresa: K sídlišti 776/9 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ing. Václav Junek CSc. 31.12.1998 - 3.12.1999
Adresa: Nad pískovnou 1466/37 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ing. Josef Mahdal CSc. 31.12.1998 - 3.12.1999
Adresa: K sídlišti 776/9 , Praha 140 00
Předseda dozorčí rady Mgr. Oldřich Hrachovina 31.12.1998 - 3.12.1999
Adresa: Na Dionysce 1717/2 , Praha 160 00
1. místopředseda dozorčí rady JUDr. Marián Čalfa 31.12.1998 - 3.12.1999
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
2. místopředseda dozorčí rady Jiří Hurych 31.12.1998 - 3.12.1999
Adresa: Štefánikova 674 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Člen dozorčí rady Ing. Jaromír Lubojacký 31.12.1998 - 12.12.2000
Adresa: 242 , Jistebník 742 82
Člen dozorčí rady Ing. Vlasta Hudcová 31.12.1998 - 12.12.2000
Adresa: Skálova 543/20 , Praha 181 00
předseda Ing. Roman Čulík 3.12.1999 - 12.12.2000
Adresa: Nová cesta 438/14 , Praha 140 00
1. místopředseda Ing. Josef Šurýn 3.12.1999 - 12.12.2000
Adresa: Ledvinova 1717/18 , Praha 149 00
2. místopředseda Ing. Vladimír Zachoval 3.12.1999 - 12.12.2000
Adresa: U Blaženky 1871/31 , Praha 150 00
člen Ing. František Hruška 3.12.1999 - 12.12.2000
Adresa: Na Rybníčku 1365/10 , Praha 120 00
1. místopředseda Ing. Vladimír Zachoval 12.12.2000 - 8.3.2001
Adresa: Ledvinova 1717/18 , Praha 149 00
člen Ing. Boris Čajánek 12.12.2000 - 8.3.2001
Adresa: Vrkoslavická 279/16 , Jablonec nad Nisou 466 06
2. místopředseda Ing. Vlasta Hudcová 12.12.2000 - 9.5.2001
Adresa: U Blaženky 1871/31 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Ing. Radek Horčička 12.12.2000 - 9.5.2001
Adresa: Na Rybníčku 1365/10 , Praha 120 00
člen Ing. Dagmar Negrová 8.3.2001 - 9.5.2001
Adresa: Roháčova 1115/87 , Praha 130 00
předseda Ing. Luboš Černý 12.12.2000 - 17.12.2001
Vznik funkce 29.8.2000
Zánik funkce 31.3.2001
Adresa: Volutová 2516/2 , Praha 158 00
člen Ing. Andrej Babiš 9.5.2001 - 25.4.2002
Vznik funkce 7.12.2000
Zánik funkce 20.6.2001
Adresa: Dunajská 38 , Bratislava Slovenská republika
předseda Ing. Pavel Řežábek 17.12.2001 - 25.4.2002
Vznik funkce 2.4.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Revoluční 1006/5 , Praha 110 00
člen Ing. Radek Horčička 9.5.2001 - 6.11.2002
Vznik funkce 29.8.2000
Zánik funkce 11.10.2001
Adresa: Karla Čapka 573/1 , Lom 435 11
člen Ing. Bohuslav Kratěna 6.11.2002 - 29.7.2003
Vznik funkce 17.12.2001
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: Milešovská 1326/4 , Praha 130 00
2. místopředseda Ing. Vlasta Hudcová 9.5.2001 - 16.9.2003
Zánik členství 11.4.2003
Vznik funkce 15.7.1999
Zánik funkce 11.4.2003
Adresa: Skálova 543/20 , Praha 181 00
Člen dozorčí rady Pavel Táborský 31.12.1998 - 22.6.2004
Vznik funkce 8.7.1998
Zánik funkce 8.10.2002
Adresa: Lexova 2227 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Jaromír Otáhal 31.12.1998 - 22.6.2004
Vznik funkce 8.7.1998
Zánik funkce 8.10.2002
Adresa: Nádražní 710 , Chropyně 768 11
člen Ing. Andrej Babiš 25.4.2002 - 31.8.2004
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: Dunajská 38 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Michaela Kukrechtová 12.12.2000 - 7.10.2004
Vznik funkce 29.8.2000
Zánik funkce 18.6.2004
Adresa: U pramene 433/6 , Praha 149 00
1. místopředseda Ing. Miroslav Kornalík 8.3.2001 - 7.10.2004
Vznik funkce 7.11.2000
Zánik funkce 18.6.2004
Adresa: Luční 940 , Lom 435 11
člen Ing. Jan Liška 6.11.2002 - 7.10.2004
Vznik funkce 17.12.2001
Adresa: Kolářova 684/19 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Liška 7.10.2004 - 7.10.2004
Vznik funkce 14.2.2002
Zánik funkce 5.8.2004
Adresa: Kolářova 684/19 , Praha 143 00
člen Ing. Jan Liška 7.10.2004 - 29.8.2005
Vznik členství 17.12.2001
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Kolářova 684/19 , Praha 143 00
člen Ing. David Hausner 8.3.2001 - 3.1.2006
Zánik členství 28.2.2005
Vznik funkce 29.11.2000
Adresa: Václavská 467 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Jurák 29.8.2005 - 3.1.2006
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 16.12.2005
Adresa: Pavrovského 2557/16 , Praha 155 00
1. místopředseda Ing. Miroslav Kornalík 7.10.2004 - 12.4.2006
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 24.1.2006
Vznik funkce 5.8.2004
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: Luční 940 , Lom 435 11
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Švarc CSc. 7.10.2004 - 12.4.2006
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 24.1.2006
Vznik funkce 6.8.2004
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Michaela Kukrechtová 7.10.2004 - 12.4.2006
Zánik členství 24.1.2006
Vznik funkce 19.6.2004
Adresa: U pramene 433/6 , Praha 149 00
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Vlk 16.9.2003 - 29.11.2007
Vznik členství 31.3.2003
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 15.5.2003
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Havlíčkova 445 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Pavel Skála 12.4.2006 - 29.11.2007
Vznik členství 25.1.2006
Zánik členství 31.10.2007
Adresa: Na Ohradě 191 , Mirošovice 251 66
člen dozorčí rady Ing. Jana Marschallová 25.5.2006 - 29.11.2007
Vznik členství 28.4.2006
Adresa: Bělehradská 287 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Josef Mráz 29.11.2007 - 25.6.2008
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 16.4.2008
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
1.místopředseda dozorčí rady RNDr. František Čermák 12.4.2006 - 30.6.2008
Vznik členství 25.1.2006
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 28.2.2006
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: Slunečná 566 , Šestajovice 250 92
člen dozorčí rady Ing. Michaela Kukrechtová 12.4.2006 - 30.6.2008
Vznik členství 25.1.2006
Zánik členství 28.5.2008
Adresa: U pramene 433/6 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jindřich Krejčí 29.11.2007 - 31.7.2008
Vznik členství 10.9.2007
Zánik členství 28.5.2008
Adresa: Školní 163 , Rybitví 533 54
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Jana Marschallová 29.11.2007 - 27.3.2009
Vznik členství 28.4.2006
Vznik funkce 10.10.2007
Zánik funkce 4.9.2008
Adresa: Bělehradská 287 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Václav Novák 31.7.2008 - 27.3.2009
Vznik členství 29.5.2008
Adresa: Přihlávky 101 , Dolní Lhota 747 66
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Novák 27.3.2009 - 27.7.2009
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 31.5.2009
Vznik funkce 5.9.2008
Zánik funkce 31.5.2009
Adresa: Přihlávky 101 , Dolní Lhota 747 66
člen dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 27.7.2009 - 28.1.2010
Vznik členství 19.6.2009
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Švarc 12.4.2006 - 8.7.2011
Vznik členství 25.1.2006
Zánik členství 25.4.2011
Vznik funkce 28.2.2006
Zánik funkce 25.4.2011
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Marschallová 27.3.2009 - 8.7.2011
Vznik členství 28.4.2006
Zánik členství 16.6.2011
Adresa: Bělehradská 287 , Pardubice 530 09
místopředseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 28.1.2010 - 23.8.2012
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 22.9.2009
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Švarc CSc. 8.7.2011 - 23.8.2012
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 21.6.2012
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Ing. Karel Vabroušek 23.8.2012 - 16.8.2013
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Jabloňová 1920 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Pavel Kraval 8.7.2011 - 2.8.2016
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 17.6.2016
Adresa: Karla IV. 2594 , Pardubice 530 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Perk 23.8.2012 - 15.12.2016
Vznik členství 29.6.2012
Vznik funkce 30.7.2012
Adresa: Podzimní 1559 , Hostivice 253 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Perk 15.12.2016 - 14.7.2017
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 29.6.2017
Vznik funkce 30.7.2012
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: Podzimní 1559 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Jan Stoklasa 16.8.2013 - 17.8.2018
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.8.2018
Vznik funkce 2.8.2013
Zánik funkce 1.8.2018
Adresa: Polní 240 , Louňovice 251 62
člen Bc. Pavel Kraval 2.8.2016 - 5.12.2018
Vznik členství 18.6.2016
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: Karla IV. 2594 , Pardubice 530 02

Vedoucí organizační složky Synthesia, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Blahomil Bober 28.1.1999 - 3.12.1999
Adresa: Havraní 330/13 , Ostrava 725 29
Jméno Ing. Jaroslav Toufar 28.1.1999 - 29.2.2000
Adresa: Husova 1101 , Napajedla 763 61
Jméno Ing. Bořivoj Martínek CSc., 28.1.1999 - 19.7.2000
Adresa: Bukovanského 1354/15 , Ostrava 710 00
Jméno . 19.7.2000 - 12.12.2000
Adresa: Česká republika
.
Jméno Ing. Petr Hojer CSc 3.12.1999 - 17.12.2001
Adresa: Mezibořská 678 , Litvínov 436 01
Jméno Ing. Vladimír Blažek 29.2.2000 - 17.12.2001
Adresa: náměstí Svobody 21 , Chropyně 768 11
Jméno Ing. Jan Žižka 12.12.2000 - 29.7.2003
Adresa: Havlíčkova 869/25 , Valašské Meziříčí 757 01
Jméno Ing. Libor Tyšer 17.12.2001 - 29.7.2003
Adresa: Kramolišov 334 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Jméno Ing. Jaroslav Toufar 29.7.2003 - 22.6.2004
Adresa: Husova 1101 , Napajedla 763 61
Jméno Ing. Jaroslav Toufar 28.1.1999 - 29.8.2005
Adresa: Husova 1101 , Napajedla 763 61
Jméno Ing. Jan Špaček 17.12.2001 - 1.4.2006
Adresa: Na Průhoně 915 , Heřmanův Městec Česká republika

Sbírka Listin Synthesia, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1031/SL 158 výroční zpráva [2014] DZ Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2015 20.1.2016 22.1.2016 111
B 1031/SL 157 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Výroční zpráva k 31.12.2014 - fy SYNTHESIA a.s. / DZ Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2015 26.6.2015 8.7.2015 44
B 1031/SL 156 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Konsolidovaná UZ k 31.12.2014 - fy AGROFERT a.s. / DZ Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2015 26.6.2015 8.7.2015 42
B 1031/SL 155 výroční zpráva [2013]  kons.,cd Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2014 6.8.2014 109
B 1031/SL 154 rozhod. o statut. orgánu, ostatní RJA Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2014 1.7.2014 5.8.2014 2
B 1031/SL 152 notářský zápis NZ 129/2014 Krajský soud v Hradci Králové 1.5.2014 22.5.2014 26.5.2014 21
B 1031/SL 151 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2014 7.5.2014 18
B 1031/SL 150 notářský zápis NZ 498/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2013 23.4.2014 7.5.2014 21
B 1031/SL 147 ostatní zápis z mimoř.DR,cd Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2013 9.8.2013 21.8.2013 2
B 1031/SL 146 ostatní výpis ze zápisu,cd Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2013 9.8.2013 21.8.2013 1
B 1031/SL 145 výroční zpráva [2012]  cd Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2013 9.8.2013 21.8.2013 42
B 1031/SL 144 ostatní rozh.jed.společníka,cd Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2013 9.8.2013 21.8.2013 2
B 1031/SL 143 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2013 14.8.2013 16.8.2013 110
B 1031/SL 142 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis,cd Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2013 14.5.2013 29.5.2013 9
B 1031/SL 141 stanovy společnosti ds Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2013 7.3.2013 20
B 1031/SL 140 rozhod. o statut. orgánu zápis - předst.,rozh.jed.společníka,cd Krajský soud v Hradci Králové 3.1.2013 15.1.2013 5.2.2013 5
B 1031/SL 139 notářský zápis, ostatní NZ 156/2012,zápis,rezignace,cd Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2012 15.8.2012 4.9.2012 31
B 1031/SL 138 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2011 15.8.2012 4.9.2012 20
B 1031/SL 137 výroční zpráva 2011,kons.,cd Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2012 15.8.2012 4.9.2012 140
B 1031/SL 136 výroční zpráva 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2012 31.5.2012 7.6.2012 56
B 1031/SL 135 podpisové vzory - Ing.T.Procházka Krajský soud v Hradci Králové 5.9.2011 9.9.2011 23.9.2011 1
B 1031/SL 134 ostatní výpis ze zápisu,cd Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2011 4.8.2011 15.9.2011 1
B 1031/SL 133 ostatní rozhodnutí,cd Krajský soud v Hradci Králové 4.8.2011 4.8.2011 15.9.2011 2
B 1031/SL 132 ostatní - výpis ze zápisu představ.,cd Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2011 4.8.2011 9.8.2011 1
B 1031/SL 131 ostatní -odstoupení z fce Ing.Tamchyny Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2011 4.8.2011 9.8.2011 1
B 1031/SL 130 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2011 1.7.2011 8.7.2011 2
B 1031/SL 129 ostatní - protokol, cd Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2011 1.7.2011 8.7.2011 3
B 1031/SL 128 výroční zpráva 2010 konsolidovaná, cd Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2011 22.6.2011 22.6.2011 140
B 1031/SL 127 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2011 22.6.2011 22.6.2011 54
B 1031/SL 126 stanovy společnosti schválené 30.12.2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2010 26.4.2011 28.4.2011 22
B 1031/SL 125 notářský zápis NZ 125/2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2011 26.4.2011 28.4.2011 4
B 1031/SL 124 výroční zpráva 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2010 14.3.2011 21.3.2011 65
B 1031/SL 123 podpisové vzory - Ing.D.Kurucz Krajský soud v Hradci Králové 11.1.2011 31.1.2011 31.1.2011 1
B 1031/SL 122 ostatní - zápis představenstva, cd Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2011 31.1.2011 2
B 1031/SL 121 ostatní - zápis představenstva, cd Krajský soud v Hradci Králové 17.1.2011 31.1.2011 31.1.2011 2
B 1031/SL 120 rozhod. o statut. orgánu , cd Krajský soud v Hradci Králové 17.1.2011 31.1.2011 31.1.2011 1
B 1031/SL 119 ostatní - odstoupení z funkce, cd Krajský soud v Hradci Králové 13.1.2011 31.1.2011 31.1.2011 1
B 1031/SL 118 ostatní - zápis představenstva, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2011 31.1.2011 31.1.2011 4
B 1031/SL 117 rozhod. o statut. orgánu , cd Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2011 31.1.2011 31.1.2011 1
B 1031/SL 116 notářský zápis NZ 290/2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2010 12.8.2010 12.8.2010 3
B 1031/SL 115 účetní závěrka 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2010 3.8.2010 3.8.2010 140
B 1031/SL 114 ostatní zápis z jednání předst., cd Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2010 8.4.2010 8.4.2010 0
B 1031/SL 113 ostatní - odstoupení z funkce, cd Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2010 8.4.2010 8.4.2010 0
B 1031/SL 112 ostatní zápis ze zasedání DR, cd Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2009 9.10.2009 9.10.2009 1
B 1031/SL 111 ostatní - zápis z jednání předst., cd Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2009 9.10.2009 9.10.2009 1
B 1031/SL 110 ostatní - rozhodnutí akcionáře, cd Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2009 9.10.2009 9.10.2009 1
B 1031/SL 109 podpisové vzory , cd Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2009 9.10.2009 9.10.2009 1
B 1031/SL 108 výroční zpráva 2008,cd Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2009 17.8.2009 17.8.2009 107
B 1031/SL 107 ostatní výpis z 131.zasedání,cd Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2009 17.8.2009 17.8.2009 1
B 1031/SL 106 ostatní výpis z 83.zasedání,cd Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2009 17.8.2009 17.8.2009 1
B 1031/SL 105 ostatní RJA DEZA,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2009 17.8.2009 17.8.2009 1
B 1031/SL 104 ostatní RJA DEZA,cd Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2009 17.8.2009 17.8.2009 2
B 1031/SL 103 ostatní odstoupení,cd Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2009 17.8.2009 17.8.2009 1
B 1031/SL 102 ostatní ČP,cd Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2009 17.8.2009 17.8.2009 1
B 1031/SL 101 výroční zpráva 2008,cd Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2009 17.8.2009 17.8.2009 70
B 1031/SL 100 notářský zápis nz 179/2009 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2009 13.5.2009 13.5.2009 23
B 1031/SL 99 ostatní zápis ze zasedání 25.2.2009 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2009 25.3.2009 1
B 1031/SL 98 ostatní zápis ze zasedání 4.9.2008 Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2009 25.3.2009 2
B 1031/SL 97 ostatní rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2009 25.3.2009 1
B 1031/SL 95 notářský zápis, posudek znalce - NZ 347/2008 Krajský soud v Hradci Králové 19.9.2008 26.9.2008 26.9.2008 338
B 1031/SL 94 účetní závěrka - konsolidovaná za r. 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.9.2008 23.9.2008 23.9.2008 120
B 1031/SL 93 změna právní formy, fúze, ostatní, zpráva auditora - k 30.11.07, zahaj. k 1.12.07 Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2008 17.6.2008 17.6.2008 99
B 1031/SL 92 stanovy společnosti aktualizované znění Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 17.6.2008 17.6.2008 30
B 1031/SL 91 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2008 17.6.2008 70
B 1031/SL 90 posudek znalce č. 6-88IV/08 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2008 17.6.2008 56
B 1031/SL 89 notářský zápis NZ 199/2008 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 17.6.2008 17.6.2008 60
B 1031/SL 88 notářský zápis NZ 198/2008 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2008 17.6.2008 17.6.2008 10
B 1031/SL 87 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2008 17.6.2008 17.6.2008 1
B 1031/SL 86 ostatní prohlášení Ing. Mráz Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2008 17.6.2008 17.6.2008 1
B 1031/SL 85 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2008 17.6.2008 17.6.2008 1
B 1031/SL 84 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Hradci Králové 7.4.2008 17.6.2008 17.6.2008 1
B 1031/SL 83 ostatní prohlášení Ing. Jiříček Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2008 17.6.2008 1
B 1031/SL 82 ostatní - smlouva o rozdělení odštěpen Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2008 22.4.2008 58
B 1031/SL 81 účetní závěrka - konsolidovaná za r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 28.12.2007 28.12.2007 96
B 1031/SL 80 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2007 14.11.2007 3
B 1031/SL 79 ostatní - výsledky voleb Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2007 14.11.2007 14.11.2007 2
B 1031/SL 78 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2007 14.11.2007 14.11.2007 1
B 1031/SL 77 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 7.9.2007 7.9.2007 0
B 1031/SL 76 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2007 7.9.2007 7.9.2007 16
B 1031/SL 75 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2007 7.9.2007 7.9.2007 2
B 1031/SL 74 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2007 7.9.2007 7.9.2007 1
B 1031/SL 73 podpisové vzory - Ing. Ševčíková Krajský soud v Hradci Králové 7.9.2007 7.9.2007 1
B 1031/SL 72 podpisové vzory - Ing. Perk Krajský soud v Hradci Králové 7.9.2007 7.9.2007 1
B 1031/SL 71 podpisové vzory - Ing. Marek Krajský soud v Hradci Králové 7.9.2007 7.9.2007 1
B 1031/SL 70 účetní závěrka - konsolidované za r. 2006 Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2007 27.7.2007 27.7.2007 52
B 1031/SL 69 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2007 27.7.2007 27.7.2007 75
B 1031/SL 68 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2007 18.6.2007 18.6.2007 2
B 1031/SL 67 ostatní - výpis ze zápisu Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2007 19.6.2007 18.6.2007 2
B 1031/SL 59 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 52/2003 Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2006 24.5.2006 24.5.2006 11
B 1031/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 1/2006 Krajský soud v Hradci Králové 1.1.2006 28.2.2006 28.2.2006 142
B 1031/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 274/2005 Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2005 29.12.2005 29.12.2005 183
B 1031/SL 54 stanovy společnosti, výroční zpráva - za rok 2003,2004 Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2005 15.11.2005 15.11.2005 195
B 1031/SL 51 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2005 24.8.2005 40
B 1031/SL 42 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.1.2004 8.4.2004 8.4.2004 20
B 1031/SL 14 ostatní -výpis ze zápisu č.74 zased.DR Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2000 13.3.2001 4
B 1031/SL 13 notářský zápis +změnový list +stanovy Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2000 13.3.2001 68
B 1031/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2000 13.3.2001 67
B 1031/SL 11 stanovy společnosti -5.úplné znění 2x Krajský soud v Hradci Králové 2.1.2001 19.2.2001 19.2.2001 33
B 1031/SL 9 notářský zápis NZ 291/1999 Krajský soud v Hradci Králové 15.7.1999 9.12.1999 61
B 1031/SL 8 účetní závěrka zarok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 9.12.1999 52
B 1031/SL 52 ostatní, podpisové vzory - prohlášení Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2005 5
B 1031/SL 47 stanovy společnosti, účetní závěrka, převod,náj.podn.,ovládání, podpisové vzory - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 18.3.2004 114
B 1031/SL 46 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, změna právní formy, fúze, podpisové vzory - NZ 77/2004, ke dni 1.1.04 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2004 153
B 1031/SL 10 ostatní zápis č. 36 zas. představenstv Krajský soud v Hradci Králové 8.10.1997 8
B 1031/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1996 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Synthesia, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60108916
Jméno Synthesia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 13.9.1994
Celkový počet živností: 152
Aktivních živností: 29

Sídlo Synthesia, a.s.

Živnosti a provozovny Synthesia, a.s.

Živnost č. 1 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2004

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 11.10.1994

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.6.1996

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.1994

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.1994

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.1994

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.10.1994

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1999

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.3.1996

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.3.2001

Živnost č. 11 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2004

Živnost č. 12 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1999

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1999

Živnost č. 14 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1999

Živnost č. 15 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1999

Živnost č. 16 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.1998

Živnost č. 17 Výroba a úprava lihu syntetického

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.11.1998

Živnost č. 18 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.8.1999

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.8.1999

Živnost č. 20 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.2001

Živnost č. 21 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2003

Živnost č. 22 Výzkum, vývoj, výroba výbušnin, zpracování výbušnin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2011
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1004009828
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2011

Živnost č. 23 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 29.9.1994
Přerušení oprávnění 5.4.2006

Živnost č. 24 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.10.1994
Přerušení oprávnění 5.4.2006

Živnost č. 25 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.10.1994
Přerušení oprávnění 1.4.2008

Živnost č. 26 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.10.1994
Přerušení oprávnění 11.10.2012

Živnost č. 27 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.8.1999
Přerušení oprávnění 5.4.2006

Živnost č. 28 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.8.1999
Přerušení oprávnění 5.4.2006

Živnost č. 29 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.8.1999
Přerušení oprávnění 5.4.2006

Živnost č. 30 Vývoj, výroba, nákup, prodej, přeprava a znehodnocování střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1994
Zánik oprávnění 14.1.1997

Živnost č. 31 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1994
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 32 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1994
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 33 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1994
Zánik oprávnění 1.4.1998

Živnost č. 34 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1994
Zánik oprávnění 2.9.1996

Živnost č. 35 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1994
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 36 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1994
Zánik oprávnění 24.4.1996

Živnost č. 37 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1994
Zánik oprávnění 7.5.2001

Živnost č. 38 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Ubytovací služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1994
Zánik oprávnění 6.5.1996

Živnost č. 40 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 41 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, chemie, jakosti a ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 20.6.1996

Živnost č. 44 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 20.6.1996

Živnost č. 45 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 9.3.2001

Živnost č. 46 Poradenství v oblasti tribotechniky, antikorozní ochrany, diagnostiky, destruktivní i nedestruktivní zkoušení materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 47 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 19.4.1996

Živnost č. 49 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 25.3.1996

Živnost č. 50 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 7.5.1996

Živnost č. 51 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 12.1.2001

Živnost č. 53 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 8.3.2001

Živnost č. 54 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 7.5.1996

Živnost č. 57 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 15.10.2004

Živnost č. 58 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1994
Zánik oprávnění 25.3.1996

Živnost č. 59 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 5.2.1997

Živnost č. 60 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 5.2.1997

Živnost č. 61 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní - osobní příležitostná vnitrostátní - provozovaná osobními automobily a autobusy - nákladní mezinárodní - osobní příležitostná mezinárodní - provozovaná osobními automobily a autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 27.5.1996
Konec oprávnění 31.10.1996

Živnost č. 63 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 65 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 5.2.1997

Živnost č. 66 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a po- tlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 24.4.1996

Živnost č. 67 Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 11.2.1999

Živnost č. 68 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1994
Zánik oprávnění 25.3.1996

Živnost č. 69 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 70 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1994
Zánik oprávnění 8.3.2001

Živnost č. 71 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1994
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 72 Homogenní poolovění, pogumování a výroba zařízení z plastických hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 73 Provoz čističky odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 3.2.1997

Živnost č. 74 Výroba a zpracování chemických výrobků mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 75 Výroba a prodej galanterního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 76 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 77 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 78 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 79 Výzkum a vývoj v oblasti chemie a oborech souvisejících

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 80 Planografické a reprografické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 81 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 82 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 83 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 84 Opravy a praní prádla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 85 Opravy obuvi

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 86 Ubytování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 87 Výroba a prodej průmyslové, upravené a pitné vody a tlakového vzduchu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 88 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 89 Montáže technologického zařízení a strojů v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 90 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 91 Inženýrská a investiční činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 92 Obstaravatelské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 93 Provoz železniční vlečky v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 94 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 95 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 96 Zpracování konstrukční dokumentace strojů a zařízení a technologických postupů při svařování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1994
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 97 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 98 Defektoskopické kontroly v rozsahu příslušných oprávnění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1994
Zánik oprávnění 12.11.1997

Živnost č. 99 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1994
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 100 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1994
Zánik oprávnění 25.3.1996

Živnost č. 101 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1994
Zánik oprávnění 7.5.1996

Živnost č. 102 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 103 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1994
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 104 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1995
Zánik oprávnění 25.3.1996

Živnost č. 105 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1995
Zánik oprávnění 25.3.1996

Živnost č. 106 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1995
Zánik oprávnění 4.11.1996
Konec oprávnění 31.12.2000

Živnost č. 107 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1995
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 108 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 109 Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 110 Čištění kanalizačních stok a dalších potrubí, sedimentačních a jiných jímek, nádrží a bazénů, teplosměnných a jiných ploch a konstrukcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1995
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 111 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 112 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1995
Zánik oprávnění 8.2.2001

Živnost č. 113 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 114 Opravy karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 115 Nákup a prodej zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 116 Nákup a prodej vojenských zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 117 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 118 Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1996
Zánik oprávnění 3.3.2003

Živnost č. 119 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 120 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 121 Pronájem strojů a výrobního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1999
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 122 Vydavatelská a nakladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 123 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 124 Výroba, montáž, opravy, udržování, úpravy elektrických strojů, přístrojů, měřící informační techniky

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 27.1.2009

Živnost č. 125 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a plastikářský průmysl

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 27.1.2009

Živnost č. 126 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 9.3.2001

Živnost č. 127 Výroba potrubí a zařízení z umělých hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 128 Výroba a prodej výrobků z textilu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 12.4.2002

Živnost č. 129 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 10.7.2002

Živnost č. 130 Organizační zajištění správy nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 9.3.2001

Živnost č. 131 Koupě pohledávek (factoring)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 132 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 12.1.2001

Živnost č. 133 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků s výjimkou chemických látek a chemických přípravků uvedených v § 1 odst. 2 a v § 2 odst. 8 zák. č. 157/1998 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 134 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 135 Barvení a chemická úprava textilií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 28.1.2009

Živnost č. 136 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 137 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 138 Čištění kanalizací, vodovodních rozvodů, jímek a teplosměných ploch

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 139 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 140 Chemická kontrola odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 141 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 142 Výroba pryžových a plastových výrobků včetně vývoje, výzkumu a zkoušení: výroba pryžových výrobků, výroba zboží z plastů, tj. výroba desek, fólií, hadic, profilů, obalů z plastů, výroba z plastů pro stavebnictví a výroba ostatního zbožíz plastů

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 27.1.2009

Živnost č. 143 Marketing a obchodně technické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 144 Provádění mzdové agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 145 Provádění personální agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 146 Zpracování projekční a konstrukční dokumentace chemických technologických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 22.1.2003

Živnost č. 147 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2000
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 148 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2000
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 149 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 150 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 151 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 152 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Synthesia, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Dagmar Šefčíková
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Liška
Člen statutárního orgánu Ing. Zbyněk Průša
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Procházka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Synthesia, a.s.

IČO: 60108916
Firma: Synthesia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VII
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy a instalace strojů a zařízení
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Rozvod elektřiny
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba tepla
Rozvod tepla
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image