Firma SVORNOST, stavební bytové družstvo IČO 00156931


SVORNOST, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

SVORNOST, stavební bytové družstvo (00156931) je Družstvo. Sídlí na adrese Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1975 a je stále aktivní. SVORNOST, stavební bytové družstvo má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o SVORNOST, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SVORNOST, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o SVORNOST, stavební bytové družstvo na rzp.cz
Detailní informace o SVORNOST, stavební bytové družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro SVORNOST, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 506
IČO (identifikační číslo osoby) 00156931
Jméno SVORNOST, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.6.1975
Družstvo SVORNOST, stavební bytové družstvo je bytovým družstvem. 9.7.2014
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 4. listopadu 2013. 9.7.2014
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 21. května 2014. 9.7.2014
Počet členů představenstva: 5. Počet členů kontrolní komise: 3. 9.7.2014
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 13.4.2011 9.5.2011
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 22.9.2010 26.10.2010
Shromáždění delegátů konané dne 21.5.1997 schválilo změnustatutárního orgánu družstva. 30.10.1997
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shro-máždění delegátů konané dne 18. prosince 1992 přizpůsobenéúpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obch. zák.a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb. 8.10.1993
Způsob zřízení:Usnesením ustavující členské schůze konané dne 30. června 1975a se souhlasem rady JmKV ČSBD Brno ze dne 27. březn a 1975,.j. 1049/75. 30.6.1975
Právní postavební družstva určují stanovy typu B schválené usta-vující členskou schůzí dne 30. června 1975 a JmKV ČSBD v Brnědne 27. března 1975. 30.6.1975 - 8.10.1993
Představenstvo má 5 až 15 členů. 30.6.1975 - 8.10.1993
Ručení:Každý člen je povinen přispívat na úhradu případného schodkudružstva nebo-li likvidačního schodku podle čl. 87 a 91. 30.6.1975 - 8.10.1993

Kapitál SVORNOST, stavební bytové družstvo

zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.10.1993

Sídlo SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Ztracená 2647 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž
9.7.2014
Adresa Ztracená 2647 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Ztracená 2647/16, PSČ 76701
1.12.2011 - 9.7.2014
Adresa Ztracená 2647 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Ztracená ul. 2647, PSČ 76701
27.12.2000 - 1.12.2011
Adresa Ztracená 2647 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Ztracená ul. 2647
8.10.1993 - 27.12.2000
Adresa Kroměříž Česká republika
Kroměříž
30.6.1975 - 8.10.1993

Předmět podnikání SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.5.2011
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 9.5.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.5.2011
Předmětem činnosti družstva je především organizování a pro-vádění výstavby, provozuj bytových a nebytových objektůa zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a neby-tových prostor. 8.10.1993 - 9.5.2011
a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních do-mech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostorkteré pronajímá svým členům (provádění bytových a občanskýchstaveb) 8.10.1993 - 9.5.2011
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domkůa nebytových prostor do vlastnictví jiných osob (prováděníbytových a občanských staveb) 8.10.1993 - 9.5.2011
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných dom-cích a nebytové prostory do nájmu svých členů, příp.pro jiné osoby (správa majetku) 8.10.1993 - 9.5.2011
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro svéčleny, tak i příp. pro jiné osoby (vlastníky bytů a nebyto-vých prostor) - správa majetku 8.10.1993 - 9.5.2011
e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydleníma to pro své členy, tak příp. i pro jiné osoby (vlastníky)- správa majetku 8.10.1993 - 9.5.2011
f) zabezpečuje a provádí venkovní rozvody a přípojky inže-nýrských sítí pro družstevní domy, rodinné domky i pro ji-nou výstavbu (provádění inženýrských staveb vč. technickévybavenosti sídlištních celků) 8.10.1993 - 9.5.2011
g) zabezpečuje a provádí nákladní dopravu pro potřebyvýstavby družstevních domů, rodinných domků, nebytovýchprostor a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby(silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní) 8.10.1993 - 9.5.2011
h) zabezpečuje a provádí řemeslné práce (klempířské, zámeč-nické, pokrývačské, podlahářské, instalatérské, vodo včetnětopenářských, malířské a natěračské, tepelné a hlukové izo-lace) při výstavbě družstevních domů, rodinných domků, ne-bytových prostor pro své členy tak i pro jiné osoby 8.10.1993 - 9.5.2011
i) zabezpečuje a provádí práce spojené s přípravou výstavbybytového fondu, technické a občanské vybavenosti a veprospěch zlepšení životního prostředí členů družstvaa občanů a to formou investorsko-inženýrské činnosti včetnětechnické pomoci - občanské stavby 8.10.1993 - 9.5.2011
j) zabezpečuje a provádí prodej stavebních hmot, materiálůa výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou a po-třebou členů, popř. jiných osob (obchodní činnost) 8.10.1993 - 9.5.2011
k) zabezpečuje, popř. zapůjčuje zemní stroje, mechanismypro zajištění stavebních prací při výstavbě družstevníchdomů, rodinných domků, nebytových prostor pro své členy,popř. jiné osoby - práce stavebními mechanismy 8.10.1993 - 9.5.2011
l) zabezpečuje a provádí realizaci předepsaných revizníchzkoušek vč. odstraňování shledaných závad a nedodělkůpro družstevní domy, byty, rodinné domky a nebytové prosto-ry pro své členy, popř. jiné osoby 8.10.1993 - 9.5.2011
m) zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují provoza správu družstva (jako dodávku tepla a teplé užitkovévody, pronájem nebytových prostor, provz prádelen, kotelen,administrativní práce a bytovou a členskou evidenci) - sprá-va majetku 8.10.1993 - 9.5.2011
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojováníbytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálnícha kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovatsocialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 30.6.1975 - 8.10.1993
2/ Ke splnění svých úkolů družstvo: 30.6.1975 - 8.10.1993
a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbudružstevních bytů a místností nesloužících k bydlení např.garáží 30.6.1975 - 8.10.1993
b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužícík bydlení 30.6.1975 - 8.10.1993
c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností nesloužícíchk bydlení nerušený výkon práv spoených s jejich užíváním, zejménatím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku 30.6.1975 - 8.10.1993
d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek 30.6.1975 - 8.10.1993
e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užívá-ním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno 30.6.1975 - 8.10.1993
f) organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečujeo prohlubování společenské funkce družstva a socialistickédemokracie 30.6.1975 - 8.10.1993
g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev můžeprovádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů(místností nesloužících k bydlení, bez nichž by se nedalo zapo-čít s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužícíchk bydlení) nebo by nebylo možné je užívat 30.6.1975 - 8.10.1993
i) zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků -údržbářské, opravárenské a obdobné práce související s užívánímrodinných domků 30.6.1975 - 8.10.1993
3/ Splnění převzatých závazků bývalého bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstev a občanů, a to:a) přípravnou a projektovou činnostb) investorsko-inženýrskou činnosti včetně technické pomoci 30.6.1975 - 8.10.1993
5/Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku2 mil. Kčs 30.6.1975 - 8.10.1993
6/ Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občan-ské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních mě-sících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebyto-vého fondu 30.6.1975 - 8.10.1993
7/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostivlastní potřebou 30.6.1975 - 8.10.1993
8/ Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např.autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhojejich zapůjčování, provdění předepsaných revizních zkoušek,materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodář-ství) 30.6.1975 - 8.10.1993
9/ Činnosti a služby, ktré zajišťují provz a správu družstva(jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchprostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativnípráce apod.) 30.6.1975 - 8.10.1993
h) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu rodinmných domků, při-děluje je svým členům a převádí do jejich osobního vlastnictví 30.6.1975 - 8.10.1993

Předmět činnosti SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory (garáže) a na ostatním majetku družstva. 9.7.2014
2) Předmětem činnosti družstva je zejména:a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v:aa/ organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor,ab/ provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ac/ zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva nebo ve vlastnictví jiných osob,ad/ uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů a nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním,b) činnost za účelem podnikání spočívající především v realitní činnosti a správě nemovitostí ve vlastnictví členů družstva a jiných osob než členů družstva na základě živnostenských oprávnění na činnosti, ba/ provádění popř. zajišťování správy a údržby nemovitostí, vedení účetnictví, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů, nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob,bb/ zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob. 9.7.2014
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. 9.5.2011 - 9.7.2014
2) Předmětem činnosti družstva je zejména:a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především vaa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostorab) provádění popř. zajišťování údržby, oprav, medernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektůac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo ve vlastnictví jiných osobad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů /nebytových prostor/, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytůb) činnost za účelem podnikání spočívající především v realitní činnosti a správě nemovitostí ve vlastnictví členů družstva a jiných osob než členů družstva na základě živnostenských oprávnění na činnostiba) provádění popř. zajišťování správy a údržby nemovitostí, vedení účetnictví, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů, nebytových prostor ve vlastnictví jiných osobbb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob 9.5.2011 - 9.7.2014

vedení firmy SVORNOST, stavební bytové družstvo

Statutární orgán SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Ing. Magda Koukalová 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Vznik funkce 23.9.2015
Adresa: Albertova 3983 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Albertova 3983/6, 767 01 Kroměříž
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Ing. Josef Baďura 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: J. Fučíka 671 , 768 11 Chropyně Česká republika
J. Fučíka 671, 768 11 Chropyně
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Alois Hýža 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: Úprkova 3692 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Úprkova 3692/19, 767 01 Kroměříž
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Ing. Romana Blahová 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: Talichova 3256 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Talichova 3256/5, 767 01 Kroměříž
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Vladimíra Supová 10.2.2017
Vznik členství 23.9.2015
Vznik funkce 23.9.2015
Adresa: K. H. Máchy 751 , 768 11 Chropyně Česká republika
K. H. Máchy 751, 768 11 Chropyně
předseda Ing. Václav Třeštík 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: gen. Svobody 2940 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, gen. Svobody 2940
člen Ing. Rudolf Jakubec 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Spáčilova 3067 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3067
člen Ing. Libor Patloka 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Spáčilova 3032 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3032
člen Julius Krč 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Soudní 2865 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Soudní 2865
člen Ing. Tomáš Šafář 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Talichova 3256 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Talichova 3256
člen Leopold Silný 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Velehradská 2713 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Velehradská 2713
člen JUDr. Stanislav Kaliňák 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Brandlova 48 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Brandlova 48
člen Ing. Petr Vrana 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Tovačovského 3161 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Tovačovského 3161
člen Zdeněk Hnilica 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Spáčilova 3543 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3543
člen Ing. Eva Šimkovičová 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Úprkova 3917 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Úprkova 3917
místopředseda Josef Růžička 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Havlíčkova 3361 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Havlíčkova 3361
člen Eugen Trhlík 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Spáčilova 3447 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3447
člen Jaroslav Šohaj 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: tř. Vítězství 698 , Koryčany Česká republika
Koryčany, tř. Vítězství 698
člen Vladimír Jablunka 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: 1. máje 581 , Morkovice Česká republika
Morkovice, 1. máje 581
člen RNDr. Jaroslav Vrzal 8.10.1993 - 30.10.1997
Adresa: Moravská 3062 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Moravská 3062
předseda Ing. Aleš Opravil 8.10.1993 - 30.10.1997
Adresa: Boční 1 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Boční 1
člen Zdeněk Váňa 8.10.1993 - 30.10.1997
Adresa: SNP 3986 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, SNP 3986
předseda Ing. Aleš Opravil 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Boční 1 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Boční 1
místopředseda Josef Růžička 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Havlíčkova 3361 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Havlíčkova 3361
člen představenstva Jaroslav Šohaj 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: U Zdravé vody 698 , Koryčany Česká republika
Koryčany, U Zdravé vody 698, okres Kroměříž
člen představenstva Vladimír Jablunka 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: 1. máje 581 , Morkovice Česká republika
Morkovice, 1. máje 581
člen představenstva Zdeněk Váňa 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: SNP 3986 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, SNP 3986
člen představenstva Ing. Rudolf Jakubec 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Spáčilova 3067 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3067
člen představenstva Ing. František Štourač 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Vachova 3860 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Vachova 3860
člen představenstva Eva Zavadilová 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Nádražní 722 , Chropyně Česká republika
Chropyně, Nádražní 722, okres Kroměříž
člen představenstva Eugen Trhlík 30.10.1997 - 3.11.2001
Adresa: Spáčilova 3447 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3447
místopředseda Ing. Aleš Opravil 27.12.2000 - 3.11.2001
Adresa: Boční 1 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Boční 1
člen představenstva Ing. Tomáš Šafařík 27.12.2000 - 3.11.2001
Adresa: Talichova 3256 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Talichova 3256
člen představenstva Ing. Dagmar Divílková 27.12.2000 - 7.1.2003
Zánik funkce 3.9.2002
Adresa: ČSA 4003 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, ČSA 4003
místopředseda Eugen Trhlík 3.11.2001 - 5.11.2003
Vznik funkce 3.4.2001
Zánik funkce 21.5.2003
Adresa: Spáčilova 3447 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3447
člen představenstva Ing. Tomáš Šafář 3.11.2001 - 5.11.2003
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 6.5.2003
Adresa: Talichova 3256 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Talichova 3256
předseda Milan Náleza 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Spáčilova 3575 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3575
člen představenstva Ing. Miroslav Školoudík 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Odbojářů 3111 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Odbojářů 3111
člen představenstva Josef Baďura 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: J. Fučíka 671 , Chropyně Česká republika
Chropyně, J. Fučíka 671, okres Kroměříž
člen představenstva Vladimír Melichar 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Kostnická 3223 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Kostnická 3223
člen představenstva František Koutný 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Francouzská 4035 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Francouzská 4035
člen představenstva JUDr. Jiří Jančář 7.1.2003 - 5.12.2005
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Spáčilova 3034 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3034
člen představenstva Ing. František Štourač 7.1.2003 - 5.12.2005
Vznik funkce 1.10.2002
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Vachova 3860 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Vachova 3860
místopředseda Ing. Tomáš Šafář 5.11.2003 - 5.12.2005
Vznik funkce 6.5.2003
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Talichova 3256 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Talichova 3256
člen představenstva Ing. Vladimír Fiala 5.11.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 6.12.2005
Vznik funkce 21.5.2003
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Třasoňova 3977 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Třasoňova 3977
člen představenstva Vladímíra Supová 5.12.2005 - 5.12.2005
Vznik funkce 21.9.2005
Adresa: Nádražní 709 , 768 11 Chropyně Česká republika
Chropyně, Nádražní 709, PSČ 76811
předseda představenstva Milan Náleza 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik členství 21.9.2005
Zánik členství 22.9.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Spáčilova 3575 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Spáčilova 3575, PSČ 76701
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Šafář 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik členství 21.9.2005
Zánik členství 22.9.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Talichova 3256 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Talichova 3256, PSČ 76701
člen představenstva Ing. Magda Koukalová 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Albertova 3983 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Albertova 3983, PSČ 76701
člen představenstva Jan Navrátil 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Albertova 3984 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Albertova 3984, PSČ 76701
člen představenstva Ing. Josef Baďura 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: J. Fučíka 671 , Chropyně Česká republika
Chropyně, J. Fučíka 671, okres Kroměříž, PSČ 76811
člen představenstva Vladimír Melichar 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Kostnická 3223 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Kostnická 3223, PSČ 76701
člen představenstva Vladimíra Supová 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Nádražní 709 , 768 11 Chropyně Česká republika
Chropyně, Nádražní 709, PSČ 76811
člen představenstva Ing. Ivo Vysloužil 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Družtevní 593 , 768 21 Kvasice Česká republika
Kvasice, Družtevní 593, PSČ 76821
člen představenstva Alois Hýža 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Úprkova 3692 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Úprkova 3692, PSČ 76701
člen představenstva Ing. Josef Baďura 26.10.2010 - 17.7.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: J. Fučíka 671 , 768 11 Chropyně Česká republika
Chropyně, J. Fučíka 671, PSČ 76811
předseda představenstva Ing. Magda Koukalová 26.10.2010 - 30.7.2015
Vznik členství 22.9.2010
Vznik funkce 22.9.2010
Adresa: Albertova 3983 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Albertova 3983/6, PSČ 76701
člen představenstva Alois Hýža 26.10.2010 - 30.7.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: Úprkova 3692 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Úprkova 3692/19, PSČ 76701
člen představenstva Jan Navrátil 26.10.2010 - 4.8.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: Albertova 3984 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Albertova 3984/4, PSČ 76701
místopředseda představenstva Vladimíra Supová 26.10.2010 - 6.8.2015
Vznik členství 22.9.2010
Vznik funkce 22.9.2010
Adresa: Nádražní 709 , 768 11 Chropyně Česká republika
Chropyně, Nádražní 709, PSČ 76811
člen představenstva Ing. Josef Baďura 17.7.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Adresa: J. Fučíka 671 , 768 11 Chropyně Česká republika
J. Fučíka 671, 768 11 Chropyně
předseda představenstva Ing. Magda Koukalová 30.7.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Vznik funkce 22.9.2010
Zánik funkce 22.9.2015
Adresa: Albertova 3983 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Albertova 3983/6, 767 01 Kroměříž
člen představenstva Alois Hýža 30.7.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Adresa: Úprkova 3692 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Úprkova 3692/19, 767 01 Kroměříž
člen představenstva Jan Navrátil 4.8.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Adresa: Albertova 3984 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Albertova 3984/4, 767 01 Kroměříž
místopředseda představenstva Vladimíra Supová 6.8.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Vznik funkce 22.9.2010
Zánik funkce 22.9.2015
Adresa: Nádražní 709 , 768 11 Chropyně Česká republika
Nádražní 709, 768 11 Chropyně
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Vladimíra Supová 5.11.2015 - 10.2.2017
Vznik členství 23.9.2015
Vznik funkce 23.9.2015
Adresa: Nádražní 709 , 768 11 Chropyně Česká republika
Nádražní 709, 768 11 Chropyně

Sbírka Listin SVORNOST, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 506/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Brně 23.9.2015 5.11.2015 1
DrXXXIV 506/SL 56 notářský zápis [NZ 102/2015] Notářský zápis sepsaný JUDr. Ivo Havlíčkem, notářem v Kroměříži - osvědčení rozhodnutí shromáždění delegátů družstva Svornost stavební bytové družstvo ze dne 23. 09. 2015 sp.zn. NZ 102/2015 Krajský soud v Brně 23.9.2015 5.11.2015 20
DrXXXIV 506/SL 55 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 20.3.2015 28.4.2015 4.5.2015 2
DrXXXIV 506/SL 54 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 20.3.2015 28.4.2015 4.5.2015 4
DrXXXIV 506/SL 53 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 14.3.2015 28.4.2015 4.5.2015 5
DrXXXIV 506/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.5.2014 23.6.2014 28.7.2014 38
DrXXXIV 506/SL 51 notářský zápis stanovy, NZ 73/2014 Krajský soud v Brně 28.5.2014 23.6.2014 28.7.2014 60
DrXXXIV 506/SL 50 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 14.3.2014 7.5.2014 9.5.2014 12
DrXXXIV 506/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2014 20.1.2014 22.1.2014 30
DrXXXIV 506/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.4.2011 12.5.2011 30
DrXXXIV 506/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.9.2010 1.11.2010 30
DrXXXIV 506/SL 24 ostatní -usnesení z jednání Shromážděn Krajský soud v Brně 21.5.2008 20.6.2008 1
DrXXXIV 506/SL 23 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 20.6.2008 7
DrXXXIV 506/SL 22 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 5.3.2008 20.6.2008 2
DrXXXIV 506/SL 21 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 5.3.2008 20.6.2008 4
DrXXXIV 506/SL 20 ostatní - usnesení Shromáždění deleg. Krajský soud v Brně 23.5.2007 24.7.2007 1
DrXXXIV 506/SL 19 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 24.7.2007 7
DrXXXIV 506/SL 18 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 8.3.2007 24.7.2007 2
DrXXXIV 506/SL 17 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 8.3.2007 24.7.2007 4
DrXXXIV 506/SL 16 ostatní -usn. z jed. shrom. deleg, Krajský soud v Brně 31.5.2006 14.2.2007 1
DrXXXIV 506/SL 15 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 13.3.2006 3.4.2006 13
DrXXXIV 506/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.9.2005 13.12.2005 10
DrXXXIV 506/SL 13 ostatní - souhlas se změnou zápisu Krajský soud v Brně 20.10.2005 13.12.2005 9
DrXXXIV 506/SL 12 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 21.9.2005 13.12.2005 1
DrXXXIV 506/SL 11 ostatní - zápis ze Shrom. delegátů Krajský soud v Brně 21.9.2005 13.12.2005 6
DrXXXIV 506/SL 10 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 30.3.2005 8.4.2005 13
DrXXXIV 506/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Brně 13.8.2003 17.10.2003 2
DrXXXIV 506/SL 2 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 20.2.2001 27.11.2001 4
DrXXXIV 506/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.10.1996 19.5.1998 41

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00156931
Jméno SVORNOST, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 7.9.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 3

Sídlo SVORNOST, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny SVORNOST, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Ztracená 2647/16, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1008104302
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.2001

Živnost č. 3 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1992
Zánik oprávnění 31.8.1994
Konec oprávnění 31.8.1994

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 práce malířské a natěračské

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 7 inženýrsko-investiční činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 8 obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 9 práce stavebními mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství,včetně topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.10.1997

Živnost č. 11 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011

Živnost č. 12 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 25.1.2001

Živnost č. 13 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011

Živnost č. 14 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 25.1.2001

Živnost č. 16 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 17 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.1997

Živnost č. 18 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.1997

Živnost č. 19 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011

Živnost č. 20 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SVORNOST, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Josef Baďura
Člen statutárního orgánu Vladimíra Supová
Člen statutárního orgánu Ing. Magda Koukalová
Člen statutárního orgánu Alois Hýža
Člen statutárního orgánu Ing. Romana Blahová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

IČO: 00156931
Firma: SVORNOST, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Kroměříž
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.9.1982

Sídlo SVORNOST, stavební bytové družstvo

Sídlo: Ztracená 2647/16, Kroměříž 767 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00156931
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00156931
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno SVORNOST, stavební bytové družstvo
Sídlo Ztracená 2647/16 KROMĚŘÍŽ 767 01 KROMĚŘÍŽ 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, KROMĚŘÍŽ, tel.: 573 323 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1757064/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.2005

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00156931
Jméno firmy SVORNOST, stavební bytové družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka m435nf4
tracking image