Firma SVORNOST, stavební bytové družstvo IČO 00156931


SVORNOST, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SVORNOST, stavební bytové družstvo (00156931) je Družstvo. Sídlí na adrese Ztracená 2647/16, Kroměříž 767 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1975 a je stále aktivní. SVORNOST, stavební bytové družstvo má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o SVORNOST, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SVORNOST, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o SVORNOST, stavební bytové družstvo na rzp.cz

Výpis dat pro SVORNOST, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 506
IČO (identifikační číslo osoby) 00156931
Jméno SVORNOST, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.6.1975
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 29. května 2019. 19.9.2019
Družstvo SVORNOST, stavební bytové družstvo je bytovým družstvem. 9.7.2014
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 4. listopadu 2013. 9.7.2014
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 21. května 2014. 9.7.2014
Počet členů představenstva: 5. Počet členů kontrolní komise: 3. 9.7.2014
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 13.4.2011 9.5.2011
Právní poměry družstva se řídí stanovami ve znění ze dne 22.9.2010 26.10.2010
Shromáždění delegátů konané dne 21.5.1997 schválilo změnu statutárního orgánu družstva. 30.10.1997
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shro- máždění delegátů konané dne 18. prosince 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obch. zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb. 8.10.1993
Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze konané dne 30. června 1975 a se souhlasem rady JmKV ČSBD Brno ze dne 27. březn a 1975, .j. 1049/75. 30.6.1975
Právní postavební družstva určují stanovy typu B schválené usta- vující členskou schůzí dne 30. června 1975 a JmKV ČSBD v Brně dne 27. března 1975. 30.6.1975 - 8.10.1993
Představenstvo má 5 až 15 členů. 30.6.1975 - 8.10.1993
Ručení: Každý člen je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo-li likvidačního schodku podle čl. 87 a 91. 30.6.1975 - 8.10.1993

Aktuální kontaktní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

Sídlo SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Ztracená 2647/16 , Kroměříž 767 01 9.7.2014
Adresa Ztracená 2647/16 , Kroměříž 767 01 1.12.2011 - 9.7.2014
Adresa Ztracená 2647/16 , Kroměříž 767 01 27.12.2000 - 1.12.2011
Adresa Ztracená 2647/16 , Kroměříž 767 01 8.10.1993 - 27.12.2000
Adresa Kroměříž Česká republika
30.6.1975 - 8.10.1993

Předmět podnikání SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.5.2011
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 9.5.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.5.2011
Předmětem činnosti družstva je především organizování a pro- vádění výstavby, provozuj bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a neby- tových prostor. 8.10.1993 - 9.5.2011
a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních do- mech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor které pronajímá svým členům (provádění bytových a občanských staveb) 8.10.1993 - 9.5.2011
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob (provádění bytových a občanských staveb) 8.10.1993 - 9.5.2011
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných dom- cích a nebytové prostory do nájmu svých členů, příp. pro jiné osoby (správa majetku) 8.10.1993 - 9.5.2011
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby (vlastníky bytů a nebyto- vých prostor) - správa majetku 8.10.1993 - 9.5.2011
e) poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak příp. i pro jiné osoby (vlastníky) - správa majetku 8.10.1993 - 9.5.2011
f) zabezpečuje a provádí venkovní rozvody a přípojky inže- nýrských sítí pro družstevní domy, rodinné domky i pro ji- nou výstavbu (provádění inženýrských staveb vč. technické vybavenosti sídlištních celků) 8.10.1993 - 9.5.2011
g) zabezpečuje a provádí nákladní dopravu pro potřeby výstavby družstevních domů, rodinných domků, nebytových prostor a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby (silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní) 8.10.1993 - 9.5.2011
h) zabezpečuje a provádí řemeslné práce (klempířské, zámeč- nické, pokrývačské, podlahářské, instalatérské, vodo včetně topenářských, malířské a natěračské, tepelné a hlukové izo- lace) při výstavbě družstevních domů, rodinných domků, ne- bytových prostor pro své členy tak i pro jiné osoby 8.10.1993 - 9.5.2011
i) zabezpečuje a provádí práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstva a občanů a to formou investorsko-inženýrské činnosti včetně technické pomoci - občanské stavby 8.10.1993 - 9.5.2011
j) zabezpečuje a provádí prodej stavebních hmot, materiálů a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou a po- třebou členů, popř. jiných osob (obchodní činnost) 8.10.1993 - 9.5.2011
k) zabezpečuje, popř. zapůjčuje zemní stroje, mechanismy pro zajištění stavebních prací při výstavbě družstevních domů, rodinných domků, nebytových prostor pro své členy, popř. jiné osoby - práce stavebními mechanismy 8.10.1993 - 9.5.2011
l) zabezpečuje a provádí realizaci předepsaných revizních zkoušek vč. odstraňování shledaných závad a nedodělků pro družstevní domy, byty, rodinné domky a nebytové prosto- ry pro své členy, popř. jiné osoby 8.10.1993 - 9.5.2011
m) zabezpečuje činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva (jako dodávku tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provz prádelen, kotelen, administrativní práce a bytovou a členskou evidenci) - sprá- va majetku 8.10.1993 - 9.5.2011
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 30.6.1975 - 8.10.1993
2/ Ke splnění svých úkolů družstvo: 30.6.1975 - 8.10.1993
a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení např. garáží 30.6.1975 - 8.10.1993
b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení 30.6.1975 - 8.10.1993
c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení nerušený výkon práv spoených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku 30.6.1975 - 8.10.1993
d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek 30.6.1975 - 8.10.1993
e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užívá- ním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno 30.6.1975 - 8.10.1993
f) organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie 30.6.1975 - 8.10.1993
g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení, bez nichž by se nedalo zapo- čít s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je užívat 30.6.1975 - 8.10.1993
i) zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků - údržbářské, opravárenské a obdobné práce související s užíváním rodinných domků 30.6.1975 - 8.10.1993
3/ Splnění převzatých závazků bývalého bytového fondu, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředí členů družstev a občanů, a to: a) přípravnou a projektovou činnost b) investorsko-inženýrskou činnosti včetně technické pomoci 30.6.1975 - 8.10.1993
5/Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické a občanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokud dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2 mil. Kčs 30.6.1975 - 8.10.1993
6/ Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občan- ské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních mě- sících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravy nebyto- vého fondu 30.6.1975 - 8.10.1993
7/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti vlastní potřebou 30.6.1975 - 8.10.1993
8/ Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu (např. autodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůjčování, provdění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodář- ství) 30.6.1975 - 8.10.1993
9/ Činnosti a služby, ktré zajišťují provz a správu družstva (jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytových prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativní práce apod.) 30.6.1975 - 8.10.1993
h) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu rodinmných domků, při- děluje je svým členům a převádí do jejich osobního vlastnictví 30.6.1975 - 8.10.1993

Předmět činnosti SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
1) Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory (garáže) a na ostatním majetku družstva. 9.7.2014
2) Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: aa/ organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor, ab/ provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, ac/ zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva nebo ve vlastnictví jiných osob, ad/ uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů a nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, b) činnost za účelem podnikání spočívající především v realitní činnosti a správě nemovitostí ve vlastnictví členů družstva a jiných osob než členů družstva na základě živnostenských oprávnění na činnosti, ba/ provádění popř. zajišťování správy a údržby nemovitostí, vedení účetnictví, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů, nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob, bb/ zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob. 9.7.2014
1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. 9.5.2011 - 9.7.2014
2) Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v aa) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor ab) provádění popř. zajišťování údržby, oprav, medernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů ac) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo ve vlastnictví jiných osob ad) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů /nebytových prostor/, popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytů b) činnost za účelem podnikání spočívající především v realitní činnosti a správě nemovitostí ve vlastnictví členů družstva a jiných osob než členů družstva na základě živnostenských oprávnění na činnosti ba) provádění popř. zajišťování správy a údržby nemovitostí, vedení účetnictví, oprav, modernizace a rekonstrukce bytů, nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob bb) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob 9.5.2011 - 9.7.2014

vedení firmy SVORNOST, stavební bytové družstvo

Statutární orgán SVORNOST, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena předsta venstva. 9.7.2014
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda, a v době jeho nepřítomnosti ředitel družstva, nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a další člen představenstva. 8.10.1993 - 9.7.2014
Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda popřípadě místopředseda a další člen představenstva. 30.6.1975 - 8.10.1993
Předseda představenstva Ing. Magda Koukalová 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Vznik funkce 23.9.2015
Adresa: Albertova 3983/6 , Kroměříž 767 01
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Ing. Josef Baďura 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: J. Fučíka 671 , Chropyně 768 11
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Alois Hýža 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: Úprkova 3692/19 , Kroměříž 767 01
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Ing. Romana Blahová 5.11.2015
Vznik členství 23.9.2015
Adresa: Talichova 3256/5 , Kroměříž 767 01
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Vladimíra Vlasatá 15.9.2017
Vznik členství 23.9.2015
Vznik funkce 23.9.2015
Adresa: K. H. Máchy 751 , Chropyně 768 11
předseda Ing. Václav T Ř E Š T Í K 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Gen. Svobody 2940/30 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Rudolf Jakubec 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Spáčilova 3067/6 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Libor Patloka 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Spáčilova 3032/1 , Kroměříž 767 01
člen Julius Krč 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Soudní 2865/2 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Tomáš Šafář 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Talichova 3256/5 , Kroměříž 767 01
člen Leopold Silný 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Velehradská 2713/89 , Kroměříž 767 01
člen JUDr. Stanislav Kaliňák 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Brandlova 2096/48 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Petr Vrana 30.6.1975 - 8.10.1993
Adresa: Tovačovského 3161/13 , Kroměříž 767 01
člen Zdeněk Hnilica 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Spáčilova 3543/54 , Kroměříž 767 01
člen Ing. Eva Šimkovičová 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Úprkova 3917/4 , Kroměříž 767 01
místopředseda Josef Růžička 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Havlíčkova 3361/52 , Kroměříž 767 01
člen Eugen Trhlík 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: Spáčilova 3447/50 , Kroměříž 767 01
člen Jaroslav Šohaj 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: tř. Vítězství 698 , Koryčany Česká republika
člen Vladimír Jablunka 30.6.1975 - 30.10.1997
Adresa: 1. máje 581 , Morkovice-Slížany 768 33
člen RNDr. Jaroslav Vrzal 8.10.1993 - 30.10.1997
Adresa: Moravská 3062/21 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. Aleš Opravil 8.10.1993 - 30.10.1997
Adresa: Boční 698/1 , Kroměříž 767 01
člen Zdeněk Váňa 8.10.1993 - 30.10.1997
Adresa: Slov. nár. povstání 3986/1 , Kroměříž 767 01
předseda Ing. Aleš Opravil 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Boční 698/1 , Kroměříž 767 01
místopředseda Josef Růžička 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Havlíčkova 3361/52 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Jaroslav Šohaj 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: U Zdravé vody 698 , Koryčany 768 05
člen představenstva Vladimír Jablunka 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: 1. máje 581 , Morkovice-Slížany 768 33
člen představenstva Zdeněk Váňa 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Slov. nár. povstání 3986/1 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Rudolf Jakubec 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Spáčilova 3067/6 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. František Štourač 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Vachova 3860/4 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Eva Zavadilová 30.10.1997 - 27.12.2000
Adresa: Nádražní 722 , Chropyně 768 11
člen představenstva Eugen Trhlík 30.10.1997 - 3.11.2001
Adresa: Spáčilova 3447/50 , Kroměříž 767 01
místopředseda Ing. Aleš Opravil 27.12.2000 - 3.11.2001
Adresa: Boční 698/1 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Tomáš Šafařík 27.12.2000 - 3.11.2001
Adresa: Talichova 3256/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Dagmar Divílková 27.12.2000 - 7.1.2003
Zánik funkce 3.9.2002
Adresa: Čs. armády 4003/11 , Kroměříž 767 01
místopředseda Eugen Trhlík 3.11.2001 - 5.11.2003
Vznik funkce 3.4.2001
Zánik funkce 21.5.2003
Adresa: Spáčilova 3447/50 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Tomáš Šafář 3.11.2001 - 5.11.2003
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 6.5.2003
Adresa: Talichova 3256/5 , Kroměříž 767 01
předseda Milan Náleza 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Spáčilova 3575/60 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Miroslav Školoudík 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Odbojářů 3111/4 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Josef Baďura 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: J. Fučíka 671 , Chropyně 768 11
člen představenstva Vladimír Melichar 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Kostnická 3223/2 , Kroměříž 767 01
člen představenstva František Koutný 27.12.2000 - 5.12.2005
Vznik funkce 27.9.2000
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Francouzská 4035/11 , Kroměříž 767 01
člen představenstva JUDr. Jiří Jančář 7.1.2003 - 5.12.2005
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Spáčilova 3034/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. František Štourač 7.1.2003 - 5.12.2005
Vznik funkce 1.10.2002
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Vachova 3860/4 , Kroměříž 767 01
místopředseda Ing. Tomáš Šafář 5.11.2003 - 5.12.2005
Vznik funkce 6.5.2003
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Talichova 3256/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Vladimír Fiala 5.11.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 6.12.2005
Vznik funkce 21.5.2003
Zánik funkce 21.9.2005
Adresa: Třasoňova 3977/16 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Vladímíra Supová 5.12.2005 - 5.12.2005
Vznik funkce 21.9.2005
Adresa: Nádražní 709 , Chropyně 768 11
předseda představenstva Milan Náleza 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik členství 21.9.2005
Zánik členství 22.9.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Spáčilova 3575/60 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Šafář 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik členství 21.9.2005
Zánik členství 22.9.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Talichova 3256/5 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Magda Koukalová 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Albertova 3983/6 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Jan Navrátil 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Albertova 3984/4 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Josef Baďura 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: J. Fučíka 671 , Chropyně 768 11
člen představenstva Vladimír Melichar 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Kostnická 3223/2 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Vladimíra Supová 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Nádražní 709 , Chropyně 768 11
člen představenstva Ing. Ivo Vysloužil 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Družstevní 593 , Kvasice 768 21
člen představenstva Alois Hýža 5.12.2005 - 26.10.2010
Vznik funkce 21.9.2005
Zánik funkce 22.9.2010
Adresa: Úprkova 3692/19 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Josef Baďura 26.10.2010 - 17.7.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: J. Fučíka 671 , Chropyně 768 11
předseda představenstva Ing. Magda Koukalová 26.10.2010 - 30.7.2015
Vznik členství 22.9.2010
Vznik funkce 22.9.2010
Adresa: Albertova 3983/6 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Alois Hýža 26.10.2010 - 30.7.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: Úprkova 3692/19 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Jan Navrátil 26.10.2010 - 4.8.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: Albertova 3984/4 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Vladimíra Supová 26.10.2010 - 6.8.2015
Vznik členství 22.9.2010
Vznik funkce 22.9.2010
Adresa: Nádražní 709 , Chropyně 768 11
člen představenstva Ing. Josef Baďura 17.7.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Adresa: J. Fučíka 671 , Chropyně 768 11
předseda představenstva Ing. Magda Koukalová 30.7.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Vznik funkce 22.9.2010
Zánik funkce 22.9.2015
Adresa: Albertova 3983/6 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Alois Hýža 30.7.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Adresa: Úprkova 3692/19 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Jan Navrátil 4.8.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Adresa: Albertova 3984/4 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Vladimíra Supová 6.8.2015 - 5.11.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Vznik funkce 22.9.2010
Zánik funkce 22.9.2015
Adresa: Nádražní 709 , Chropyně 768 11
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Vladimíra Supová 5.11.2015 - 10.2.2017
Vznik členství 23.9.2015
Vznik funkce 23.9.2015
Adresa: Nádražní 709 , Chropyně 768 11
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Vladimíra Supová 10.2.2017 - 15.9.2017
Vznik členství 23.9.2015
Vznik funkce 23.9.2015
Adresa: K. H. Máchy 751 , Chropyně 768 11

Sbírka Listin SVORNOST, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 506/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Brně 23.9.2015 5.11.2015 1
DrXXXIV 506/SL 56 notářský zápis [NZ 102/2015] Notářský zápis sepsaný JUDr. Ivo Havlíčkem, notářem v Kroměříži - osvědčení rozhodnutí shromáždění delegátů družstva Svornost stavební bytové družstvo ze dne 23. 09. 2015 sp.zn. NZ 102/2015 Krajský soud v Brně 23.9.2015 5.11.2015 20
DrXXXIV 506/SL 55 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 20.3.2015 28.4.2015 4.5.2015 2
DrXXXIV 506/SL 54 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 20.3.2015 28.4.2015 4.5.2015 4
DrXXXIV 506/SL 53 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 14.3.2015 28.4.2015 4.5.2015 5
DrXXXIV 506/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.5.2014 23.6.2014 28.7.2014 38
DrXXXIV 506/SL 51 notářský zápis stanovy, NZ 73/2014 Krajský soud v Brně 28.5.2014 23.6.2014 28.7.2014 60
DrXXXIV 506/SL 50 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 14.3.2014 7.5.2014 9.5.2014 12
DrXXXIV 506/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.2014 20.1.2014 22.1.2014 30
DrXXXIV 506/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.4.2011 12.5.2011 30
DrXXXIV 506/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.9.2010 1.11.2010 30
DrXXXIV 506/SL 24 ostatní -usnesení z jednání Shromážděn Krajský soud v Brně 21.5.2008 20.6.2008 1
DrXXXIV 506/SL 23 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 20.6.2008 7
DrXXXIV 506/SL 22 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 5.3.2008 20.6.2008 2
DrXXXIV 506/SL 21 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 5.3.2008 20.6.2008 4
DrXXXIV 506/SL 20 ostatní - usnesení Shromáždění deleg. Krajský soud v Brně 23.5.2007 24.7.2007 1
DrXXXIV 506/SL 19 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 30.3.2007 24.7.2007 7
DrXXXIV 506/SL 18 účetní závěrka - výkaz 2006 Krajský soud v Brně 8.3.2007 24.7.2007 2
DrXXXIV 506/SL 17 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 8.3.2007 24.7.2007 4
DrXXXIV 506/SL 16 ostatní -usn. z jed. shrom. deleg, Krajský soud v Brně 31.5.2006 14.2.2007 1
DrXXXIV 506/SL 15 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 13.3.2006 3.4.2006 13
DrXXXIV 506/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.9.2005 13.12.2005 10
DrXXXIV 506/SL 13 ostatní - souhlas se změnou zápisu Krajský soud v Brně 20.10.2005 13.12.2005 9
DrXXXIV 506/SL 12 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 21.9.2005 13.12.2005 1
DrXXXIV 506/SL 11 ostatní - zápis ze Shrom. delegátů Krajský soud v Brně 21.9.2005 13.12.2005 6
DrXXXIV 506/SL 10 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 30.3.2005 8.4.2005 13
DrXXXIV 506/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Brně 13.8.2003 17.10.2003 2
DrXXXIV 506/SL 2 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 20.2.2001 27.11.2001 4
DrXXXIV 506/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.10.1996 19.5.1998 41

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00156931
Jméno SVORNOST, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Kroměříž
Vznik první živnosti: 7.9.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 3

Sídlo SVORNOST, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny SVORNOST, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Ztracená 2647/16, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1008104302
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.2001

Živnost č. 3 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.2.2002

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1992
Zánik oprávnění 31.8.1994
Konec oprávnění 31.8.1994

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 práce malířské a natěračské

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 7 inženýrsko-investiční činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 8 obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 9 práce stavebními mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství,včetně topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 30.10.1997

Živnost č. 11 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011

Živnost č. 12 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 25.1.2001

Živnost č. 13 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011

Živnost č. 14 Podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 25.1.2001

Živnost č. 16 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 24.5.2001

Živnost č. 17 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.1997

Živnost č. 18 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.1997

Živnost č. 19 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011

Živnost č. 20 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1992
Zánik oprávnění 9.3.2011
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán SVORNOST, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Josef Baďura
Člen statutárního orgánu Vladimíra Vlasatá
Člen statutárního orgánu Ing. Magda Koukalová
Člen statutárního orgánu Alois Hýža
Člen statutárního orgánu Ing. Romana Blahová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SVORNOST, stavební bytové družstvo

IČO: 00156931
Firma: SVORNOST, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Kroměříž
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.9.1982

Sídlo SVORNOST, stavební bytové družstvo

Sídlo: Ztracená 2647/16, Kroměříž 767 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image