Firma Svaz výrobců mléka a.s. IČO 47674792


Svaz výrobců mléka a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Svaz výrobců mléka a.s. (47674792) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jílová 1550/1, Šumperk 787 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 1993 a je stále aktivní. Svaz výrobců mléka a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Svaz výrobců mléka a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Svaz výrobců mléka a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Svaz výrobců mléka a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Svaz výrobců mléka a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Svaz výrobců mléka a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 684
IČO (identifikační číslo osoby) 47674792
Jméno Svaz výrobců mléka a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.12.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 18.7.2014 - 20.6.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 18.7.2014 - 20.6.2018
1. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky 23,276.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůdvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých o částku per 19,998.000,- Kč, slovy: devatenáctmilionůdevětsetdevadesátosmtisíc korun českých, na novou výši zákla dního kapitálu 3,278.000,- Kč, slovy: třimilionydvěstěsedmdesátosmtisíc korun českých. - 2. Snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 23,276.000,- Kč, slovy: dvacettřimilionůdvěstěsedmdesátšesttisíc korun českých o částku 19,998.000,- Kč, slovy: devatenáctmilionůdevětsetdevadesátosmtisíc korun českých na novou výši základní ho kapitálu 3,278.000,- Kč, slovy: třimilionydvěstěsedmdesátosmtisíc korun českých, bude provedeno snížením jmenovitých hodnot všech akcií za úplatu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu a jeho uvedení do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti. - 3. Způsob snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovitých hodnot všech akcií takto: - akcie ve jmenovité hodnotě 46.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 7.450,- Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 4.600,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 745,- Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 460,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 74,50 Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 46,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 7,45 Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií a výměnou listinných akcií za nové: - akcie ve jmenovité hodnotě 59.800,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 7.450,- Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 5.980,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 745,- Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 598,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 74,50 Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 59,80 Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 7,45 Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií a výměnou listinných akcií za nové. Jednotlivé akcie mohou být vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné akcie má právo na její rozdělení a na výměnu hromadné listiny za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie. Požadavek musí být uplatněn písemně u př edstavenstva. Představenstvo zajistí vydání akcií podle požadavku do 14 dní a vyzve akcionáře k výměně. O výměně a zrušení zaniklé akcie (akcií) musí být sepsán protokol, který bude podepsán dvěma členy představenstva. - - charakter akcií: nejsou kótované, - druh akcií: kmenové, s akciemi nejsou spojena žádná další práva, - podoba akcií: listinné, - forma akcií: na jméno. - 4. S částkou, odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům. - 5. Na snížení základního kapitálu společnosti se budou podílet stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. - 6. Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně: do 45-ti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. - 7. Lhůta pro výplatu částky rovnající se snížení základního kapitálu společnosti akcionářům činí: 50 % částky do 60 dnů od předložení akcií k výměně a zbylých 50 % částky nejpozději do 31.1.2011. 3.12.2009 - 26.6.2010
1. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky 22.000.000,- Kč, slovy dvacetdvamiliony korun českých o částku 11.880.000,- Kč, slovy jedenáctmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 10.120.000,- Kč, slovy desetmilionůstodvacet korun českých. 2. Snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 22.000.000,- Kč, slovy dvacetdvamilionů korun českých o částku 11.880.000,- Kč, slovy jedenáctmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých na novou výši základního kapitálu 10.120.000,- Kč, slovy d esetmilionůstodvacettisíc korun českých, bude provedeno snížením jmenovitých hodnot všech akcií za úplatu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu. 3. Způsob snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovitých hodnot všech akcií takto : - akcie ve jmenovité hodnotě 100,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 46,- Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 460,- Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 4.600,- Kč, - akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 46.000,- Kč. Charakter akcií : nejsou kótované, - druh akcií : kmenové, s akciemi nejsou spojena žádná další práva, - podoba akcií : listinné, - forma akcií : na jméno 4.Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty kcií a výměnou stávajících listinných akcií za nové. 5. S částkou, odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům. 6. Na snížení základního kapitálu společnosti se budou podílet stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 7. Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně : do 45-ti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. 8. Lhůta pro výplatu částky rovnající se snížení základního kapitálu společnosti akcionářům činí 30 dnů od předložení akcií. 17.12.2007 - 28.10.2008
1. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní částky ..22.000.000,- Kč, slovy dvacetdvamilionů korun českých o částku ........12.000.000,- Kč, slovy dvanáctmilionů korun českých, na novou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč, slovy desetmilio nů korun českých. 2. Snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 22.000.000,- Kč, slovy dvacetdvamilionů korun českých o částku 12.000.000,- Kč, slovy dvanáctmilionů korun českých na novou výši základního kapitálu 10.000.000,- Kč bude provedeno vzetím listin ných akcií společnosti o jmenovité hodnotě akcií celkem 12.000.000,- Kč, slovy dvanáctmilionů korun českých, z oběhu od akcionářů za úplatu. Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu. 3. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím listinných akcií z oběhu od akcionářů za úplatu na základně veřejného návrhu smlouvy o pevnou částku 12.000.000,- Kč, slovy dvanáctmilionů korun českých. 4. Počet akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu a jejich jmenovitá hodnota: - 103 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - 141 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, - 269 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, - 210 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100,- Kč, - charakter akcií: nejsou kótované, - druh akcií: kmenové, s akciemi nejsou spojena žádná další práva, - podoba akcií: listinné, - forma akcií: na jméno. 5. Výše uplaty za vzetí akcie z oběhu je rovna jmenovité hodnotě akcie a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům na základě přijatého veřejného návrhu smlouvy. 6. Na snížení základního kapitálu společnosti se budou podílet stávající akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 7. Lhůta pro předložení listinných akcií: do 30-ti dnů od doručení výzvy k předložení akcií. 8. Úhrada úplaty za vzetí akcií z oběhu bude provedena ve dvou rovnoměrných splátkách s tím, že první splátka bude provedena do 30-ti dnů po převzetí listinných akcií od akcionářů na základě výzvy představenstva, druhá splátka úhrady úplaty bude rpovedena do 31.12.2007, to vše v případě, že bude rovedeno zapsání snížení základního kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. 4.8.2007 - 17.12.2007
Základní kapitál se zvyšuje z důvodu posílení kapitálové pozice společnosti a jejího dalšího územního a ekonomického rozvoje takto: 6.4.2002 - 23.7.2003
Základní jmění se zvyšuje nejméně o částku 5,000.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, a to maximálně do částky 10,000.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti Svaz výrobců mléka a.s. Emisní kurz upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitými vklady upisovatelů. 6.4.2002 - 23.7.2003
Zvýšení základního jmění společnosti se provádí upsáním nových akcií dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku, a to pro celý úpis, tj. úpis s využitím přednostního práva akcionářů a úpis akcií bez využití přednostního práva, následovně: 1. počet upisovaných akcií o nominální hodnotě jednoho kusu 10.000,- Kč: 100 ks (připouští se úpis až do počtu 200 ks) 2. počet upisovaných akcií o nominální hodnotě jednoho kusu 100.000,- Kč: 40 ks (připouští se úpis až do počtu 80 ks) 3. jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 5,000.000,- Kč (připouští se úpis až do jmenovité hodnoty všech upisovaných akcií ve výši 10,000.000,- Kč) 4. druh upisovaných akcií: kmenové 5. forma upisovaných akcií: na jméno 6. podoba upisovaných akcií: listinná 7. obchodovatelnost upisovaných akcií: akcie nebudou veřejně obchodovatelné a budou mít omezenou převoditelnost podmíněnou souhlasem představenstva společnosti 6.4.2002 - 23.7.2003
Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva a bez využití přednostního práva je sídlo emitenta na adrese Šumperk, Nemocniční 53. Lhůta pro upisování akcií činí 28 kalendářních dnů, přičemž 14 dnů činí lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů a 14 dnů lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva. 6.4.2002 - 23.7.2003
Lhůta pro výkon přednostního práva začne běžet do 60 kalendářních dnů počínaje dnem, který následuje po dni doručení usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, kdy konkrétní datum počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude určeno v informaci o přednostním právu akcionářů, uveřejněné způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionářů společnosti. Při úpisu akcií s využitím přednostního práva lze na součet jmenovitých hodnot akcií držených akcionářem upsat počet nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě jednoho kusu 10.000,- Kč nebo 100.000,- Kč nepřevyšující dvojnásobek tohoto součtu. U akcionářů, kteří vlastní akcie se součtem jmenovitých hodnot 3.000,- Kč a méně, lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě jednoho kusu 10.000,- Kč. 6.4.2002 - 23.7.2003
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionářů je první den úpisu, jenž bude stanoven v informaci o přednostním právu akcionářů. 6.4.2002 - 23.7.2003
Akcie, jež nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům, kterými jsou všichni akcionáři společnosti Svaz výrobců mléka a.s., zapsaní ke dni uplatnění v seznamu akcionářů společnosti jakožto majitelé akcií. Akcie, jež nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, mohou být upsány akcionáři společnosti bez ohledu na rozsah podílu akcionářů na základním jmění společnosti a v pořadí, v jakém uplatní akcionář právo úpisu. Písemná nabídka k úpisu akcií společnosti bez využití přednostního práva bude uveřejněna současně s informací o přednostním právu akcionářů, a to způsobem stanoveným stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionářů společnosti. 6.4.2002 - 23.7.2003
Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva akcionářů začne běžet následující pracovní den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů, kdy konkrétní datum počátku běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva bude určeno v písemné nabídce akcií zaslané určitým zájemcům současně s informací o přednostním právu akcionářů. 6.4.2002 - 23.7.2003
Výše emisního kurzu všech upisovaných akcií, tj. upisovaných s využitím přednostního práva a bez využití přednostního práva, se rovná jmenovité hodnotě akcií, tj. 10.000,- Kč za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 10.000,- Kč a 100.000,- Kč za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 6.4.2002 - 23.7.2003
Účet banky a lhůta splatnosti emisního kurzu upsaných akcií pro celý úpis: ČSOB a.s., pobočka Šumperk, č.ú. 008010-0709005343/0300 100 % emisního kurzu upsaných akcií musí být upisovatelem splaceno nejpozději do 360 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem. 6.4.2002 - 23.7.2003
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno, vydané společností, mají omezenou převoditelnost. Jejich převod je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. 3.9.1999

Aktuální kontaktní údaje Svaz výrobců mléka a.s.

Kapitál Svaz výrobců mléka a.s.

zakladni jmění 3 278 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2010
zakladni jmění 23 276 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.9.2009 - 26.6.2010
zakladni jmění 10 120 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.10.2008 - 26.9.2009
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.5.2007 - 28.10.2008
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.2.1996 - 17.5.2007
zakladni jmění 2 037 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.1994 - 16.2.1996
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.12.1993 - 28.7.1994

Akcie Svaz výrobců mléka a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 75 Kč 2 769 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 745 Kč 491 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 7 450 Kč 143 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 7 Kč 210 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 7 450 Kč 143 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 745 Kč 491 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 75 Kč 2 769 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 7 Kč 210 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 59 800 Kč 143 26.9.2009 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 5 980 Kč 491 26.9.2009 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 598 Kč 2 769 26.9.2009 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 60 Kč 210 26.9.2009 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 460 Kč 2 769 28.10.2008 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 4 600 Kč 491 28.10.2008 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 46 000 Kč 143 28.10.2008 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 46 Kč 210 28.10.2008 - 26.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 769 17.5.2007 - 28.10.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 491 17.5.2007 - 28.10.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 143 17.5.2007 - 28.10.2008
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 210 17.5.2007 - 28.10.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 500 23.7.2003 - 17.5.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 350 23.7.2003 - 17.5.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 40 23.7.2003 - 17.5.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 500 16.2.1996 - 23.7.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 350 16.2.1996 - 23.7.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 40 16.2.1996 - 23.7.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 037 28.7.1994 - 16.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 9.12.1993 - 28.7.1994

Sídlo Svaz výrobců mléka a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jílová 1550/1 , Šumperk 787 01 20.6.2018
Adresa Nemocniční 1852/53 , Šumperk 787 01 23.7.2003 - 20.6.2018
Adresa Nemocniční 1852/53 , Šumperk 787 01 9.12.1993 - 23.7.2003

Předmět podnikání Svaz výrobců mléka a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.7.2014
mlékárenství 18.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.7.1994 - 18.7.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 28.7.1994 - 18.7.2014
věda a výzkum v oblasti zemědělství, ekologie, a zdravé výživy 28.7.1994 - 18.7.2014
zemědělská výroba 9.12.1993

vedení firmy Svaz výrobců mléka a.s.

Statutární orgán Svaz výrobců mléka a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. 18.7.2014
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 23.7.2003 - 18.7.2014
Jednání: 1) Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 2) Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 5.11.1997 - 23.7.2003
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 28.7.1994 - 5.11.1997
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň předseda a jeden člen představenstva. 9.12.1993 - 28.7.1994
předseda představenstva Radek Musil 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: 121 , Kolšov 788 21
místopředseda představenstva René Keprta 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: 116 , Líšnice 561 84
místopředseda představenstva Jan Fajt 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: 14 , Pavlov 789 85
člen představenstva Jan Kobza 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: 65 , Troubelice 783 83
člen představenstva Svatopluk Martinek 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: U Oskavy 1319 , Uničov 783 91
člen představenstva Oto Hanuš 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: Lesní 537 , Vikýřovice 788 13
člen představenstva Miroslav Kolečkář 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: 27 , Obědkovice 798 23
člen představenstva František Vacek 9.12.1993 - 5.11.1997
Adresa: 64 , Luková 561 23
člen představenstva Ing. Vladimír Hovad 9.12.1993 - 5.11.1997
Adresa: 347 , Dolní Dobrouč 561 02
člen představenstva Ing. Jindřich Kvapilík CSc. 28.7.1994 - 5.11.1997
Adresa: Potoční 98 , Vikýřovice 788 13
předseda představenstva Ing. Ladislav Vachutka 9.12.1993 - 1.6.1999
Adresa: 28 , Lukavice 789 01
člen představenstva Ing. Josef Seidenglanz CSc. 28.7.1994 - 1.6.1999
Adresa: 22 , Petrov nad Desnou 788 14
člen představenstva Ing. Zdeněk Pavlík 9.12.1993 - 8.11.2001
Zánik členství 9.8.2000
Zánik funkce 9.8.2000
Adresa: 49 , Troubelice 783 83
člen představenstva Ing. František Pospíšil 9.12.1993 - 23.7.2003
Adresa: Elišky Krásnohorské 3504/11 , Kroměříž 767 01
člen představenstva František Vacek 5.11.1997 - 23.7.2003
Adresa: 64 , Luková 561 23
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Hovad 5.11.1997 - 23.7.2003
Adresa: 347 , Dolní Dobrouč 561 02
člen představenstva Dr.Ing. Hanuš Oto 5.11.1997 - 23.7.2003
Adresa: Lesní 537 , Vikýřovice 788 13
člen představenstva Ing. Ladislav Vachutka 1.6.1999 - 23.7.2003
Adresa: 28 , Lukavice 789 01
předseda představenstva Ing. Josef Seidenglanz CSc. 1.6.1999 - 23.7.2003
Adresa: 22 , Petrov nad Desnou 788 14
člen představenstva Ing. František Krestýn 8.11.2001 - 23.7.2003
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 29.5.2002
Vznik funkce 9.8.2000
Zánik funkce 29.5.2002
Adresa: 71 , Šumvald 783 85
člen představnstva Ing. Miroslav Čučka 6.4.2002 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.12.2000
Adresa: Fojtství 31 , Vidnava 790 55
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kolář 6.4.2002 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.12.2000
Zánik funkce 29.5.2002
Adresa: J. Glazarové 9 , 779 00 Olomouc Česká republika
člen představenstva Ing. Ladislav Vachutka 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 9.12.1993
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: 28 , Lukavice 789 01
člen představenstva František Vacek 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 9.12.1993
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: 64 , Luková 561 23
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Hovad 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 9.12.1993
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 18.6.1997
Adresa: 347 , Dolní Dobrouč 561 02
člen představenstva Ing. František Pospíšil 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 9.12.1993
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: Elišky Krásnohorské 3504/11 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Josef Seidenglanz CSc. 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 11.5.1994
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 18.2.1999
Adresa: 22 , Petrov nad Desnou 788 14
člen představenstva Dr.Ing. Hanuš Oto 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 18.6.1997
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: Lesní 537 , Vikýřovice 788 13
člen představenstva Ing. Miroslav Čučka 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 6.12.2000
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: Fojtství 31 , Vidnava 790 55
člen představenstva František Vacek 4.2.2004 - 3.9.2004
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 9.6.2004
Adresa: 64 , Luková 561 23
předseda představenstva Ing. Josef Seidenglanz CSc. 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: 22 , Petrov nad Desnou 788 14
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Hovad 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: 347 , Dolní Dobrouč 561 02
člen představenstva Ing. Ladislav Vachutka 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: 28 , Lukavice 789 01
člen představenstva Ing. František Pospíšil 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Elišky Krásnohorské 3504/11 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Dr. Ing. Oto Hanuš 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Lesní 537 , Vikýřovice 788 13
člen představenstva Ing. Miroslav Čučka 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Fojtství 31 , Vidnava 790 55
člen představenstva Ing. Josef Rotter 3.9.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: 122 , Krasíkov 563 01
předseda představenstva Ing. Josef Rotter 22.8.2006 - 11.8.2008
Vznik členství 7.6.2006
Vznik funkce 7.6.2006
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: 122 , Krasíkov 563 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Vachutka 22.8.2006 - 11.8.2008
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 25.6.2008
Vznik funkce 7.6.2006
Zánik funkce 25.6.2008
Adresa: 28 , Lukavice 789 01
člen představenstva Ing. Vladimír Diviš 22.8.2006 - 11.8.2008
Vznik členství 7.6.2006
Adresa: 29 , Rovensko 789 01
člen představenstva Ing. Vladimír Hovad 22.8.2006 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 347 , Dolní Dobrouč 561 02
člen představenstva Ing. František Pospíšil 22.8.2006 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Elišky Krásnohorské 3504/11 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Dr. Ing. Oto Hanuš 22.8.2006 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Lesní 537 , Vikýřovice 788 13
člen představenstva Ing. Miroslav Čučka 22.8.2006 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Fojtství 31 , Vidnava 790 55
člen představenstva Ing. Josef Rotter 11.8.2008 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 122 , Krasíkov 563 01
předseda představenstva Ing. Radek Musil 11.8.2008 - 26.9.2009
Vznik členství 25.6.2008
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 25.6.2008
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Vančurova 1617/40 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Diviš 11.8.2008 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 25.6.2008
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: 13 , Rovensko 789 01
předseda představenstva Ing. Radek Musil 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: Vančurova 1617/40 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Fajt 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: 14 , 789 85 Pavlov Česká republika
místopředseda představenstva René Keprta 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: 116 , Líšnice 561 84
člen představenstva Ing. František Pospíšil 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: Elišky Krásnohorské 3504/11 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Dr. Ing. Oto Hanuš 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: Lesní 537 , Vikýřovice 788 13
člen představenstva Ing. Miroslav Čučka 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: Fojtství 31 , Vidnava 790 55
člen představenstva Jan Kobza 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: 65 , 788 83 Troubelice Česká republika
předseda představenstva Ing. Radek Musil 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 24.6.2015
Adresa: 121 , Kolšov 788 21
místopředseda představenstva Ing. Jan Fajt 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 24.6.2015
Adresa: 14 , Pavlov 789 85
místopředseda představenstva René Keprta 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 24.6.2015
Adresa: 116 , Líšnice 561 84
člen představenstva Ing. Miroslav Kolečkář 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: 27 , Obědkovice 798 23
člen představenstva Dr. Ing. Oto Hanuš Ph.D. 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: Lesní 537 , Vikýřovice 788 13
člen představenstva Jan Kobza 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: 65 , Troubelice 783 83
člen představenstva Ing. Svatopluk Martínek 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: U Oskavy 1319 , Uničov 783 91

Dozorčí rada Svaz výrobců mléka a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Gabriela Doupovcová 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: 171 , Bělá pod Pradědem 790 01
člen dozorčí rady Antonín Šnévajs 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: 13 , Mohelnice 789 85
člen dozorčí rady Milan Žváček 27.8.2015
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: 107 , Lukavice 789 01
člen Ing. Karel Zatloukal 28.7.1994 - 5.11.1997
Adresa: 24 , Svojanov Česká republika
člen Ing. František Kubík 28.7.1994 - 5.11.1997
Adresa: Tovární 670 , Králíky 561 69
člen Ing. Jaroslav Kozárek 9.12.1993 - 3.9.1999
Adresa: 21 , 798 03 Ohrozim Česká republika
člen Stuart Roberts 5.11.1997 - 3.9.1999
Adresa: Kloboučnická 1627/7 , Praha 140 00
člen Ing. Adolf Hubálek CSc. 5.11.1997 - 8.11.2001
Zánik členství 9.8.2000
Zánik funkce 9.8.2000
Adresa: 404 , Červená Voda 561 61
člen Ing. Jaroslav Kašpar 3.9.1999 - 8.11.2001
Zánik členství 9.8.2000
Zánik funkce 9.8.2000
Adresa: 173 , Moravičany 789 82
předseda Ing. Břetislav Štelc 9.12.1993 - 23.7.2003
Adresa: 260 , Hrabišín 788 04
člen Antonín Šnevajs 9.12.1993 - 23.7.2003
Adresa: 13 , Líbivá Česká republika
člen Ing. Imrich Jackulák 3.9.1999 - 23.7.2003
Vznik členství 16.6.1999
Zánik členství 29.5.2002
Vznik funkce 16.6.1999
Zánik funkce 29.5.2002
Adresa: Bludovská 2596/6 , Šumperk 787 01
člen Jiří Krčmář 8.11.2001 - 23.7.2003
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 29.5.2002
Vznik funkce 9.8.2000
Zánik funkce 29.5.2002
Adresa: 28. října 1325 , Žamberk 564 01
člen Ing. Marie Bubíková 8.11.2001 - 4.2.2004
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 9.8.2000
Adresa: 111 , Lipová Lázně Česká republika
předseda Ing. Břetislav Štelc 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 9.12.1993
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 9.12.1993
Adresa: 260 , Hrabišín 788 04
člen Antonín Šnevajs 23.7.2003 - 4.2.2004
Vznik členství 9.12.1993
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: 13 , Líbivá Česká republika
předseda Ing. Břetislav Štelc 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: 260 , Hrabišín 788 04
člen Antonín Šnevajs 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: 13 , 789 01 Libivá Česká republika
člen Ing. Marie Bubíková 4.2.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: 111 , Lipová-lázně 790 61
předseda dozorčí rady Ing. Marie Bubíková 22.8.2006 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 7.6.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: 111 , Lipová-lázně 790 61
člen dozorčí rady Ing. Jan Fajt 22.8.2006 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 14 , 789 85 Pavlov Česká republika
člen dozorčí rady Antonín Šnévajs 22.8.2006 - 26.9.2009
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: 13 , Mohelnice 789 85
předseda dozorčí rady Ing. Marie Bubíková 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: 111 , Lipová-lázně 790 61
člen dozorčí rady Ing. Milan Žváček 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: 107 , Lukavice 789 01
člen dozorčí rady Antonín Šnévajs 26.9.2009 - 14.9.2012
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 20.6.2012
Adresa: 13 , Mohelnice 789 85
předseda dozorčí rady Ing. Gabriela Doupovcová 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Vznik funkce 20.6.2012
Zánik funkce 24.6.2015
Adresa: 171 , Bělá pod Pradědem 790 01
člen dozorčí rady Antonín Šnévajs 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: 13 , Mohelnice 789 85
člen dozorčí rady Ing. Milan Žváček 14.9.2012 - 27.8.2015
Vznik členství 20.6.2012
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: 107 , Lukavice 789 01

Sbírka Listin Svaz výrobců mléka a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 684/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH - odvolání + volba členů představenstva Krajský soud v Ostravě 24.6.2015 23.7.2015 17.9.2015 24
B 684/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 310/2014 osvědč.o rozh.části řádné VH Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 16.7.2014 2.10.2014 49
B 684/SL 51 účetní závěrka [2013], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 8.8.2014 12
B 684/SL 50 účetní závěrka [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 25.6.2013 10.7.2013 10
B 684/SL 49 účetní závěrka r. 2011 vč. příl., audit. Krajský soud v Ostravě 21.8.2012 20.9.2012 9
B 684/SL 48 účetní závěrka r.2010 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 18.8.2011 10
B 684/SL 47 zakladatelské dokumenty Stanovy Krajský soud v Ostravě 30.8.2010 15.9.2010 16
B 684/SL 46 účetní závěrka r.2009 Cash Flow,Přehl.o změn. Krajský soud v Ostravě 30.8.2010 15.9.2010 2
B 684/SL 45 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 30.8.2010 15.9.2010 10
B 684/SL 44 notářský zápis NZ 431/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 4.11.2009 2.12.2009 9.12.2009 24
B 684/SL 43 podpisové vzory 10 x Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 30.9.2009 12
B 684/SL 42 notářský zápis NZ 274/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 14.8.2009 30.9.2009 37
B 684/SL 41 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 1.6.2009 10.6.2009 20
B 684/SL 40 podpisové vzory Ing. Vladimír Diviš Krajský soud v Ostravě 8.8.2008 7.11.2008 1
B 684/SL 39 podpisové vzory Ing. Radek Musil Krajský soud v Ostravě 10.7.2008 8.8.2008 7.11.2008 1
B 684/SL 38 notářský zápis NZ339/2008-osvědčení Krajský soud v Ostravě 25.6.2008 8.8.2008 7.11.2008 65
B 684/SL 37 zpráva auditora r. 2007 o ověř. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 27.8.2008 2
B 684/SL 36 zpráva auditora r. 2007 o ověř. výroční zpr. Krajský soud v Ostravě 29.5.2008 15.8.2008 27.8.2008 1
B 684/SL 35 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 27.8.2008 8
B 684/SL 34 účetní závěrka r. 2007 výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 27.8.2008 1
B 684/SL 33 účetní závěrka r. 2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 27.8.2008 2
B 684/SL 32 účetní závěrka r. 2007 příloha Krajský soud v Ostravě 15.8.2008 27.8.2008 8
B 684/SL 31 notářský zápis NZ 586/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 20.11.2007 12.12.2007 20.12.2007 41
B 684/SL 30 účetní závěrka r. 2006 vč. příl., výr. audit. Krajský soud v Ostravě 4.10.2007 4.10.2007 12
B 684/SL 29 notářský zápis NZ 340/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 26.6.2007 6.8.2007 6.8.2007 41
B 684/SL 28 notářský zápis NZ 171/2007 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 11.4.2007 29.5.2007 29.5.2007 44
B 684/SL 27 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 27.9.2006 27
B 684/SL 26 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 18.9.2006 27.9.2006 31
B 684/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 18.9.2006 27.9.2006 2
B 684/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představenst. Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 18.9.2006 27.9.2006 1
B 684/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 18.9.2006 27.9.2006 1
B 684/SL 22 účetní závěrka r. 2005,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 4.7.2006 27.7.2006 16
B 684/SL 21 účetní závěrka r. 2004, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 23.6.2005 28.6.2005 16
B 684/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2004 16.9.2004 15
B 684/SL 19 výroční zpráva r. 2003 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 8.9.2004 19
B 684/SL 18 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 8.9.2004 16
B 684/SL 17 notářský zápis NZ 119/2004 Krajský soud v Ostravě 9.6.2004 8.9.2004 5
B 684/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 9.6.2004 8.9.2004 1
B 684/SL 15 účetní závěrka r.2003 Krajský soud v Ostravě 31.8.2004 2.9.2004 15
B 684/SL 14 notářský zápis NZ 88/2003 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 9.2.2004 7
B 684/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 9.2.2004 20
B 684/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápis představenstva Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 9.2.2004 1
B 684/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 9.2.2004 1
B 684/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 9.2.2004 10
B 684/SL 9 rozhod. o statut. orgánu zápis valné hromady Krajský soud v Ostravě 29.5.2002 2.9.2003 13
B 684/SL 8 notářský zápis NZ 132/2002 Krajský soud v Ostravě 8.7.2002 2.9.2003 18
B 684/SL 7 notářský zápis NZ 97/2002 Krajský soud v Ostravě 29.5.2002 2.9.2003 3
B 684/SL 6 výroční zpráva r. 2001vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 2.9.2003 33
B 684/SL 5 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 6.8.2003 11.8.2003 31
B 684/SL 4 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 23.6.1999 23.6.1999 12
B 684/SL 3 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 14.4.1999 14.4.1999 16
B 684/SL 2 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 3.7.1998 3.7.1998 14
B 684/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 2.7.1997 2.7.1997 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Svaz výrobců mléka a.s.

IČO (identifikační číslo) 47674792
Jméno Svaz výrobců mléka a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Šumperk
Vznik první živnosti: 23.5.1994
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Svaz výrobců mléka a.s.

Živnosti a provozovny Svaz výrobců mléka a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Nemocniční 1852/53, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1006273867
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 24.5.1994

Živnost č. 2 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.7.2014

Živnost č. 3 Věda a výzkum v oblasti zemědělství, ekologie a zdravé výživy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1994
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Svaz výrobců mléka a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Svatopluk Martinek
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kolečkář
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Musil
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Fajt
Člen statutárního orgánu Jan Kobza
Člen statutárního orgánu René Keprta
Člen statutárního orgánu Dr.Ing. Oto Hanuš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Svaz výrobců mléka a.s.

IČO: 47674792
Firma: Svaz výrobců mléka a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Šumperk
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.12.1993

Sídlo Svaz výrobců mléka a.s.

Sídlo: Nemocniční 53/1852 NEOAD, Šumperk 787 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
tracking image