Firma SURPRISE DRINKS a.s. IČO 28575881


SURPRISE DRINKS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

SURPRISE DRINKS a.s. (28575881) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Biskupský dvůr 2095/8, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 2009 a je stále aktivní. SURPRISE DRINKS a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o SURPRISE DRINKS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o SURPRISE DRINKS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o SURPRISE DRINKS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro SURPRISE DRINKS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje SURPRISE DRINKS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19870
IČO (identifikační číslo osoby) 28575881
Jméno SURPRISE DRINKS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.2.2009
Počet členů statutárního orgánu: 1 3.7.2014
Počet členů správní rady: 2 3.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Jediný akcionář společnosti SURPRISE DRINKS a.s. rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 22.4.2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti SURPRISE DRINKS a.s., se sídlem Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská 145, PSČ 747 22, identifikační číslo 285 75 881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4124 (dále též jen "Sp olečnost") se zvyšuje o částku 10,000.000,--Kč, slovy: deset milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že se připouští zvýšení základního kapitálu v rozmezí od částky 10,000.000,--Kč, sl ovy: deset milionů korun českých, do částky 15,000.000,--Kč, slovy: patnáct milionů korun českých. Konečnou částku, o kterou bude základní kapitál společnosti zvýšen, určí svým rozhodnutím představenstvo společnosti. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu od 10000000 ks, slovy deseti milionů kusů, do 15000000 ks, slovy: patnácti milionů kusů v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,--Kč, slov y: jedna-koruna česká, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie"). Vzhledem k tomu, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, konečný počet upsaných akcií potvrdí svým rozhodnutím představenstvo společnos ti, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o upsání akcií podle skutečného počtu akcií upsaných předem určeným zájemcem. 3. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti výslovně prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při tomto z výšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Surprise Drinks Holding B.V., se sídlem Dreef 34, 2012HS Haarlem, Nizozemské království registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro A msterdam, číslo vložky 34323367 (dále též jen "Surprise Drinks Holding B.V." nebo "předem určený zájemce"). 5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti SURPRISE DRINKS a.s.: Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská 145, PSČ 747 22. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcům činí šedesát (60) kalendářních dnů a počne běžet ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, p řičemž upsání akcií může být též vázano na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajícíc h za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění. 6. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurz jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě jedna koruna česká činí jednu korunu českou. Úpis s emisním ážiem se nepřipouští. 7. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, zejména však údaj o konkrétním počtu akcií, které předem určený zájemce na základě této smlouvy upisuje. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 ods. 2 pí sm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. 8. Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto rozhodnutím připouští možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tí mto zvýšením, a to : Pohledávky vyplývají původně ze smlouvy o půjčce ze dne 25.1.2008 uzavřené mezi Ing. Pavlem Dlouhým, r.č. 740423/5498, se sídlem Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská 145, jako dlužníkem, a společností Boost Beverages Holding B.V., se sídlem Herengracht, 1017BZ Amsterdam, Nizozemské království registrovanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, číslo vložky 34290421, panem Erikem Jennes, narozeným 20.11.1959, bytem Marius Baeerlaan 1, 2111 AT Aerdenhout, Nizozemské k rálovství, panem Johanesem Schraa, narozeným 28.4.1968, bytem Prinsendreef 28, Kapelle, Belgie a panem Axelem van de Poel, narozeným 14.3.1933, bytem Franselei 4, 2950 Belgie, jako dlužníky. Na základě této smlouvy o půjčce byly dlužníkovi poskytnuty peně žní prostředky celkem ve výši 400.000 EUR, slovy: čtyřistatisíc eur, a nebyly splaceny, a to ani zčásti. Částka 400.000 EUR, slovy: čtyřistatisíc eur, tvoří jistinu dluhu s tím, že dlužník se dále zavázal v souladu se smlouvou o půjčce zaplatit věřiteli d ohodnutý úrok, který rovněž nebyl splacen, a to ani zčásti (dále též "Specifikovaná pohledávka") Jediný akcionář v působnosti valné hromady tímto rozhodnutím připouští možnost započtení výše uvedené pohledávky za předpokladu, že dojde ke změně subjektů v ýše uvedeného závazkového vztahu s tím, že předem určený zájemce stane věřitelem z tohoto závazkového vztahu a Společnost se stane dlužníkem z tohoto závazkového vztahu. Pro stanovení výše částky Specifikované pohledávky způsobilé k započtení je rozhodný den, kdy bude uzavřena smlouva o úpisu akcií mezi předem určeným zájemcem a Společností. Specifikovaná pohledávka tedy bude započtena v rozsahu podle své aktuální výše ke dni, kdy bude uzavřena smouva o úpisu akcií mezi předem určeným zájemcem a Společno stí, a podle měnového kurzu české koruny vůči euru devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu. 9. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením Specifikované pohledávky. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí devadesát (90) kalendářních dnů a počne běžet ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. 10. Dohoda o započtení Specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zá jemcem Surprise Drinks Holding B.V. bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. 18.5.2009 - 5.8.2009

Aktuální kontaktní údaje SURPRISE DRINKS a.s.

Kapitál SURPRISE DRINKS a.s.

zakladni jmění 12 830 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.2.2009 - 5.8.2009

Akcie SURPRISE DRINKS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 400 000 Kč 5 3.7.2014
Akcie na jméno 1 Kč 10 830 000 3.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 10 830 000 5.8.2009 - 3.7.2014
Kmenové akcie na majitele 400 000 Kč 5 11.2.2009 - 3.7.2014

Sídlo SURPRISE DRINKS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Biskupský dvůr 2095/8 , Praha 110 00 3.7.2014
Adresa Opavská 145 , Dolní Benešov 747 22 11.2.2009 - 3.7.2014

Předmět podnikání SURPRISE DRINKS a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.2.2009

vedení firmy SURPRISE DRINKS a.s.

Statutární orgán SURPRISE DRINKS a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 3.7.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 6.3.2009 - 3.7.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 11.2.2009 - 6.3.2009
Jméno Ing. Pavel Dlouhý 3.7.2014
Vznik funkce 29.5.2014
Adresa: Opavská 145 , Dolní Benešov 747 22
člen představenstva Světlana Schwarzová 11.2.2009 - 6.3.2009
Vznik členství 11.2.2009
Zánik členství 20.2.2009
Vznik funkce 11.2.2009
Zánik funkce 20.2.2009
Adresa: U Prodejny 1016/13 , Ostrava 700 30
člen představenstva Pieter Van Den Akker 6.3.2009 - 4.9.2012
Vznik členství 20.2.2009
Zánik členství 27.8.2012
Adresa: 46 , Van der Helstlaan Nizozemské království
předseda představenstva Ing. Pavel Dlouhý 6.3.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 20.2.2009
Zánik členství 29.5.2014
Vznik funkce 20.2.2009
Zánik funkce 29.5.2014
Adresa: Opavská 145 , Dolní Benešov 747 22
člen představenstva Ing. Kamila Dlouhá 6.3.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 20.2.2009
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Žilinská 1318/3 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada SURPRISE DRINKS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marcela Kůželová 11.2.2009 - 16.9.2009
Vznik členství 11.2.2009
Zánik členství 24.7.2009
Adresa: Výškovická 579/140 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Monika Kociánová 11.2.2009 - 16.9.2009
Vznik členství 11.2.2009
Zánik členství 24.7.2009
Adresa: Šilheřovická 387/19 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady JUDr. Martin Skyba 11.2.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 11.2.2009
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Preslova 300/4 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Evelyn Jennes 16.9.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 24.7.2009
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Marius Bauerlaan 1 , 2111 Aerdenhout Nizozemské království
člen dozorčí rady Johannes Schraa 29.9.2009 - 3.7.2014
Vznik členství 24.7.2009
Zánik členství 29.5.2014
Adresa: Prinsendreef 28 , Kappellen Belgické království

Sbírka Listin SURPRISE DRINKS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19870/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti  NZ 230/2014 Městský soud v Praze 29.5.2014 25.7.2014 29.8.2014 15
B 4124/SL 9 účetní závěrka r. 2011 bez příl. Městský soud v Praze 18.1.2013 22.1.2013 6
B 4124/SL 11 účetní závěrka r. 2010 s příl. Městský soud v Praze 18.1.2013 22.1.2013 8
B 4124/SL 10 účetní závěrka r. 2009 s příl. Městský soud v Praze 18.1.2013 22.1.2013 9
B 4124/SL 8 notářský zápis NZ 117/2009 RJA,díl.zm.stanov Městský soud v Praze 22.4.2009 30.4.2009 24.6.2009 11
B 4124/SL 7 podpisové vzory Ing. Pavel Dlouhý Městský soud v Praze 18.2.2009 23.2.2009 19.3.2009 2
B 4124/SL 6 podpisové vzory Pieter van den Akker Městský soud v Praze 17.2.2009 23.2.2009 19.3.2009 3
B 4124/SL 5 podpisové vzory Ing. Kamila Dlouhá Městský soud v Praze 18.2.2009 23.2.2009 19.3.2009 2
B 4124/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.2.2009 23.2.2009 11.3.2009 14
B 4124/SL 3 podpisové vzory +ČP Kůželová,Kociánová,Skyba Městský soud v Praze 28.1.2009 16.2.2009 25.2.2009 4
B 4124/SL 2 notářský zápis NZ 136/2009 ZL+návrh stanov Městský soud v Praze 28.1.2009 16.2.2009 25.2.2009 20
B 4124/SL 1 podpisové vzory - Světlana Schwarzová Městský soud v Praze 28.1.2009 10.2.2009 13.2.2009 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje SURPRISE DRINKS a.s.

IČO (identifikační číslo) 28575881
Jméno SURPRISE DRINKS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 11.2.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo SURPRISE DRINKS a.s.

Živnosti a provozovny SURPRISE DRINKS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.2.2009

Statutární orgán SURPRISE DRINKS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Dlouhý

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje SURPRISE DRINKS a.s.

IČO: 28575881
Firma: SURPRISE DRINKS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.2.2009

Sídlo SURPRISE DRINKS a.s.

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
tracking image