Firma STROJOSVIT a.s. IČO 25824813


STROJOSVIT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STROJOSVIT a.s. (25824813) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vrchlického 844/22, Krnov 794 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 1998 a je stále aktivní. STROJOSVIT a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o STROJOSVIT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STROJOSVIT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STROJOSVIT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro STROJOSVIT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STROJOSVIT a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2064
IČO (identifikační číslo osoby) 25824813
Jméno STROJOSVIT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.11.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.5.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti: I. Společnost SVIT ENTERPRISES a.s., se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 27161927, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3170, prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti STROJOSVIT a.s. se s ídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2064 a že k dnešnímu dni nepozbyla vlastnictví k akciím této společnosti. II. Jelikož společnosti STROJOSVIT a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2064 má jediného akcionáře, a to společnost SVIT ENTERPRISES a.s., se sí dlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 27161927, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3170, valná hromada se podle ustanovení § 190 odstavec 1) obchodního zákoníku nekoná a působnost valné hromady vykon ává její jediný akcionář. III. Společnosti SVIT ENTERPRISES a.s., se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 27161927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3170 jako jedinému akcionáři byla v souladu s ustanovením § 204 odstavec 3) obchodního zákoníku předložena představenstvem obchodní společnosti STROJOSVIT a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2064 písemná zpráva ze d ne 23.1.2012, která je přílohou číslo 2) tohoto notářského zápisu. IV. Základní kapitál společnosti STROJOSVIT a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2064 činí 23.000.000,--Kč, slovy: dvacet tři milionů korun česk ých a je splacen. V. Základní kapitál společnosti STROJOSVIT a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2064 v dosavadní výši 23.000.000,--Kč, slovy: dvacet tři milionů korun českých se zvyšuje o částku 25.084.000,--Kč, slovy: dvacet pět milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých na novou výši 48.084.000,--Kč, slovy: čtyřicet osm milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. VI. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti STROJOSVIT a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2064 je zejména získání vlastnického práva k  movitým věcem, jež jsou nezbytné k vlastní podnikatelské činnosti společnosti a jejímu dalšímu rozvoji a ponechání finančních zdrojů ve společnosti. VII. Základní kapitál společnosti STROJOSVIT a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2064 se zvyšuje upsáním 25 kusů, slovy: dvaceti pěti kusů nový ch kmenových akcií v listinné podobě znějících na jmémo, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých, přičemž emisní kurs jedné takto nově upisované akcie činí 1.000.000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých a je roven ho dnotě jedné upisované akcie a 84 kusů, slovy: osmdesáti čtyř kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, přičemž emisní kurs jedné takto upisované akcie činí 1.000 ,--Kč, slovy: jeden tisíc korun českých a je roven hodnotě jedné upisované akcie. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti činí 25.084.000,--Kč, slovy: dvacet pět milionů osmdesát čtyř i tisíc korun českých. VIII. Schvaluje se upisování nových akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci specifikované ve znalcekém posudku číslo 30/2011 ze dne 20.12.2011 vypracovaném Ing. Antonínem Hubíkem - SLAVELA ZNALECKÝ ÚSTAV, IČ: 45687081, s  místem podnikání Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní 250, PSČ 763 21, jímž byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 25.084.000,--Kč, slovy: dvacet pět milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 25 kusů, slovy: dvacet pět kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých, přičemž emisní kurs jedné takto nově upisované akcie činí 1.000.000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých a je roven hodnotě jedné upisované akcie a 84 kusů, slovy: osmdesát čtyři kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, přičemž emisní kurs jedné takt o upisované akcie činí 1.000,--Kč, slovy: jeden tisíc korun českých a je roven hodnotě jedné upisované akcie. Znalecký posudek je přílohou číslo 3) tohoto notářského zápisu. IX. Tyto nové akcie budou upsány podle § 204 odstavec 5) obchodního zákoníku jediným akcionářem, obchodní společností s obchodní firmou SVIT ENTERPRISES a.s., se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 27161927,zapsanou v obchodním rejstříku vede ném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3170 ve smlouvě o upsání akcií s obchodní společností s obchodní firmou STROJOSVIT a.s. se sídlem Krnov, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČ 25824813, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Os travě, oddíl B, vložka 2064. X. Lhůta pro upisování akcií, to je lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany jediného akcionáře, se stanoví na patnáct dnů od doručení smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ze strany společnosti. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty doručením návrhu smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti. Místem pro upisování akcií, to je místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo společnosti STROJOSVIT a.s. XI. Emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 25.084.000,--Kč, slovy: dvacet pět milionů osmdesát čtyři tisíc korun českých je jediný akcionář povinen splatit ve stejný den, kdy uzavře smlouvu o upsání akcií, a to splacením nepeněžitého vkladu. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti STROJOSVIT a.s. 1.3.2012 - 11.4.2012
Představenstvo SVIT ENTERPRISES a.s. ve shora uvedeném složení rozhodlo jménem jediného akcionáře STROJSVITU a.s. při výkonu působnosti valné hromady takto: I. Základní kapitál společnosti ve výši 13.000.000,-Kč, třinácti milionů korun českých je splacen. II. Základní kapitál společnosti v dosavadní výši 13.000.000,-Kč, slovy třináct milionů korun českých se zvyšuje o částku 10.000.000,-Kč, slovy deset milionů korun českých na novou výši 23.000.000,-Kč, slovy dvacet tři milionů korun českých. Upisování akc ií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, snížení závazků vůči jejím věřitelům a ponechání finančních zdrojů ve společnosti. IV. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10, slovy: deseti kusy nových nekótovaných kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurz všech upisovaných akcií společnosti činí 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých. V. Tyto nové akcie budou upsány podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediným akcionářem - obchodní společností s obchodní firmou SVIT ENTERPRISES a.s., se sídlem v Krnově, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČO: 271 61 927, zapsané v obchodním rejstříku v edeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 3170 ve smlouvě o upsání akcií s obchodní společností s obchodní firmou STROJOSVIT a.s., se sídlem v Krnově, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČO: 258 24 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 2064. Lhůta pro upisování akcií, to je lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcie ze strany jediného akcionáře se stanoví na patnáct dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ze st rany společnosti. Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu smlouvy - upsání akcií ze strany společnosti. Místem pro upisování akcií, to je místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví sídlo společnosti. VI. Emisní kurz všech upisovaných akcií ve výši 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých je jediný akcionář povinen splatit ve stejný den, kdy uzavře smlouvu o upsání akcií, a to započtením pohledávky jediného akcionáře uvedených v bodu VIII, to hoto rozhodnutí proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Místem splacení emisního kursu akcií je sídlo společnosti. VII. Konstatuje se, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existuje podle smlouvy o nájmu movitých věcí ze dne 1.9.2006, slovy: prvního září roku dva tisíce šest, smlouvy o nájmu hardware a software ze dne 1.12.2006, s lovy: prvního prosince roku dva tisíce šest, smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.12.2006, slovy: prvního prosince roku dva tisíce šest a kupní smlouvy ze dne 20.6.2007, slovy: dvacátého června roku dva tisíce sedm o prodeji materiálu peněžitá pohl edávka v celkové výši 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, blíže specifikovaná v příloze tohoto notářského zápisu, jediného akcionáře obchodní společnosti s obchodním firmou SVIT ENTERPRISE a.s., se sídlem v Krnově, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČO 271 61 927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 3170 za obchodní společností s obchodní firmou STROJOSVIT a.s., se sídlem v Krnově, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČO 258 24 813, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 2064. VIII. Připouští se započtení peněžité pohledávky upisovatele, tedy obchodní společnosti s obchodní firmou SVIT ENTERPRISE a.s., se sídlem v Krnově, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČO 271 61 927, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ost ravě, v oddíle B, vložce číslo 3170 ve výši 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých za obchodní společností s obchodní firmou STROJOSVIT a.s., se sídlem v Krnově, Vrchlického 844/22, PSČ 794 01, IČO 258 24 813, zapsané v obchodním rejstříku ved eného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce číslo 2064. IX. Stanoví pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení takto: a/ dohoda o započtení se řídí ustanoveními §§ 358 a 364 obchodního zákoníku a §§ 580 a 581 občanského zákoníku. Uzavřením dohody o započtení bude splacen emisní kurs upsaných akcií, b/ sp olečnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh dohody o započtení pohledávek jediného akcionáře v bodu VIII. tohoto rozhodnutí proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v den uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář je povinen ve st ejný den se společností dohodu o započtení uzavřít. 26.11.2008 - 30.12.2008
Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.8.2003 o zvýšení základního kapitálu takto: 13.12.2003 - 17.9.2004
1. Základní kapitál obchodní společnosti STROJOSVIT a.s. ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých byl v plné výši splacen. 13.12.2003 - 17.9.2004
2. Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 12,000.000,-Kč, slovy: dvanáctmilionů korun českých, tedy z částky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých na částku ve výši 13,000.000,-Kč, slovy: třináctmilionů koru n českých . Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 13.12.2003 - 17.9.2004
3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, snížení výše závazků společnosti vůči jejím věřitelům a ponechání finančních zdrojů ve společnosti ; 13.12.2003 - 17.9.2004
4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 12 ks ( slovy: dvanácti kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. 13.12.2003 - 17.9.2004
5. Určuje, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, a to takto: * 6 ks (šest kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, a to panu Ing. Davidu Kostruhovi, rodné číslo 67-03-07/0770, bytem Opava, Kylešovice, Joži Davida 1156/38 v e výši 6.000.000,-Kč; * 6 ks (šest kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, a to panu Ing. Michalu Silonovi, rodné číslo 68-12-16/0586, bytem Pustá Polom, Bartoškova 178 ve výši 6.00 0.000,-Kč; 13.12.2003 - 17.9.2004
6. Určuje, že místem upsání akcíí bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti STROJOSVIT a.s., Krnov, Vrchlického 844/22, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; 13.12.2003 - 17.9.2004
7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určití zájemci, a to pan Ing. David Kostruh a pan Ing. Michal Silon, jsou povinni upsat akcie ve lhůtě 2 (dvou) měsíců od zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejs tříku; upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemcům na jejich adresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákon íku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; 13.12.2003 - 17.9.2004
8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak částku 1,000.000,-Kč slovy: jedenmilion korun českých; 13.12.2003 - 17.9.2004
9. Konstatuje, že ke dni rozhodnutí valné hromady při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky: * peněžitá pohledávka pana Ing. Davida Kostruha za společností STROJOSVIT a.s. ve výši 7.500.000,-Kč, slovy: sedmmilionůpětsettisíc korun českých a to na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne dvacátéhoprvního července roku dvatisícetři (: 2 1.7.2003:) mezi MIDORI INVESTMENT LIMITED, 4 TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, London N 3, 1QA, United Kingdom jako postupitelem a panem Ing. Davidem Kostruhem jako postupníkem; * peněžitá pohledávka pana Ing. Michala Silona ve výši za společností STROJOSVIT a.s. ve výši 7.500.000,-Kč, slovy: sedmmilionůpětsettisíc korun českých za společností STROJOSVIT a.s. ve výši 7.500.000,-Kč, slovy: sedmmilionůpětsettisíc korun českých, a t o na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne dvacátéhoprvního července roku dvatisícetři (:21.7.2003:) mezi MIDORI INVESTMENT LIMITED, 4 TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, London N 3, 1QA, United Kingdom jako postupitelem a panem Ing. Mic halem Silonem jako postupníkem; 13.12.2003 - 17.9.2004
10. Připouští započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy pana Ing. Davida Kostruha ve výši 6,000.000,-Kč slovy: šestmilionů korun českých za obchodní společností STROJOSVIT a.s. s tím, že zbývající část ve výši 1.500.000,-Kč zůstává dále jako p ohledávka pana Ing. Davida Kostruha za společností; Připouští započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy pana Ing. Michala Silona ve výši 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionů korun českých za obchodní společností STROJOSVIT a.s. s tím, že zbývající část ve výši 1.500.000,-Kč zůstává dále jako pohl edávka pana Ing. Michala Silona za společností 13.12.2003 - 17.9.2004
11. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů , * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno touto valnou hromadou společnosti; * část peněžité pohledávky upisovatele pana Ing. Davida Kostruha ve výši 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionů korun českých bude započtena na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu ; zůstatek pohledávky ve výši 1,500.000,-Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých bude nadále tvořit pohledávku pana Ing. Davida Kostruha za společností; * část peněžité pohledávky upisovatele pana Ing. Michala Silona ve výši 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionů korun českých bude započtena na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; zůstatek pohledávky ve výši 1.500.000,-Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých bude i nadále tvořit pohledávku pana Ing. Michala Silona za společností; * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky pana Ing. Davida Kostruha ve výši 6,000.000,-Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení části předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky pana Ing. Michala Silona ve výši 6,000.000,-Kč zaniká a je tímto splněna p ovinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu; * smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13.12.2003 - 17.9.2004
12. Důvodem navrhovaného započtení výše specifikovaných pohledávek, resp. její částí, je zánik dluhu společnosti STROJOSVIT a.s. vůči panu Ing. Davidovi Kostruhovi a vůči panu Ing. Michalu Silonovi, každý ve výši 6.000.000,-Kč a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti STROJOSVIT a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. 13.12.2003 - 17.9.2004
13. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, resp. její části, akcionářů pana Ing. Davida Kostruha a pana Ing. Michala Silona; 13.12.2003 - 17.9.2004
14. Určuje, že místem splacení je sídlo společnosti, tedy STROJOSVIT a.s., Krnov, Vrchlického 844/22, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin. 13.12.2003 - 17.9.2004
Omezení převoditelnosti akcií: K převodu akcie na jméno je nutný předchozí souhlas valné hromady společnosti. 28.1.2002
Omezení převoditelnosti akcií: K převodu akcií na jméno je nutný předchozí souhlas představenstva společnosti. 20.11.1998 - 28.1.2002

Aktuální kontaktní údaje STROJOSVIT a.s.

Kapitál STROJOSVIT a.s.

zakladni jmění 48 084 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2012
zakladni jmění 23 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2008 - 11.4.2012
zakladni jmění 13 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.9.2004 - 30.12.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.1998 - 17.9.2004

Akcie STROJOSVIT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 37 11.4.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 84 11.4.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 30.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 12 3.11.2004 - 11.4.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.11.1998

Sídlo STROJOSVIT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vrchlického 844/22 , Krnov 794 01 3.12.2013
Adresa Vrchlického 844/22 , Krnov 794 01 28.1.2002 - 3.12.2013
Adresa Hrnčířská 272/14 , Opava 746 01 17.4.2001 - 28.1.2002
Adresa Hudební 496/2 , Ostrava 709 00 20.11.1998 - 17.4.2001

Předmět podnikání STROJOSVIT a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 5.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.10.2011
zámečnictví, nástrojářství 5.10.2011
kovoobráběčství 17.9.2004 - 5.10.2011
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 17.9.2004 - 5.10.2011
zámečnictví 17.9.2004 - 5.10.2011
nástrojářství 17.9.2004 - 5.10.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 17.9.2004 - 5.10.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.11.1998 - 5.10.2011
zprostředkovatelská činnost 20.11.1998 - 5.10.2011
organizační a ekonomické poradenství 20.11.1998 - 5.10.2011

vedení firmy STROJOSVIT a.s.

Statutární orgán STROJOSVIT a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně. 7.12.2005
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 20.11.1998 - 7.12.2005
předseda představenstva Radoslav Moravec 3.12.2013
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Úvoz 1398/70 , Krnov 794 01
místopředseda představenstva Zdeněk Halaška 3.12.2013
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Budovatelů 2083/9 , Krnov 794 01
člen představenstva Ladislav Buchta 3.12.2013
Vznik členství 26.6.2013
Adresa: Vodní 119/16 , Krnov 794 01
předseda představenstva Ing. David Kostruh 20.11.1998 - 17.4.2001
Adresa: Joži Davida 1156/38 , Opava 747 06
člen představenstva PaedDr. Radovan Dostál 20.11.1998 - 17.4.2001
Adresa: Českobratrská 1805/32 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Josef Bartusek 20.11.1998 - 28.1.2002
Zánik funkce 19.10.2001
Adresa: Havlíčkova 30 , Branka u Opavy 747 41
předseda představenstva Ing. Bohumil Křempek 17.4.2001 - 28.1.2002
Zánik funkce 19.10.2001
Adresa: Smetanova 0 , 747 05 Opava-Malé Hoštice Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Brída 17.4.2001 - 28.1.2002
Zánik funkce 19.10.2001
Adresa: Křižíkova 2000/3 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Josef Potribný 28.1.2002 - 13.12.2003
Vznik funkce 19.10.2001
Zánik funkce 29.8.2003
Adresa: 28. října 285/13 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Petr Silon 28.1.2002 - 7.12.2005
Zánik členství 1.11.2005
Vznik funkce 19.10.2001
Adresa: Josefa Hory 527 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Ing. David Kostruh 28.1.2002 - 27.3.2006
Vznik funkce 19.10.2001
Zánik funkce 16.12.2005
Adresa: Joži Davida 1156/38 , Opava 747 06
místopředseda představenstva Ing. Michal Silon 7.12.2005 - 27.3.2006
Vznik členství 1.11.2005
Zánik členství 16.12.2005
Vznik funkce 1.11.2005
Zánik funkce 16.12.2005
Adresa: Bartošková 178 , Pustá Polom 747 69
člen představenstva Patricie Balcarová 13.12.2003 - 19.2.2007
Vznik členství 29.8.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: U Ovčárny 896/8 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Petr Jonáš 19.2.2007 - 21.7.2008
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 4.2.2008
Adresa: Jesenická 1924/9 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Tomáš Moravec 11.7.2008 - 5.10.2011
Vznik členství 7.7.2008
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Česká 1971/15 , Krnov 794 01
předseda představenstva Ing. Radoslav Moravec 27.3.2006 - 20.10.2011
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Halaška 27.3.2006 - 20.10.2011
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2005
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Budovatelů 2083/9 , Krnov 794 01
člen představenstva Michael Reichel 20.10.2011 - 13.5.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: B. Němcové 1005/23 , Krnov 794 01
předseda představenstva Ing. Radoslav Moravec 20.10.2011 - 3.12.2013
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Úvoz 1398/70 , Krnov 794 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Halaška 20.10.2011 - 3.12.2013
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Budovatelů 2083/9 , Krnov 794 01

Dozorčí rada STROJOSVIT a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Radoslav Moravec CSc. 3.12.2013
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Josef Bartoníček 8.7.2014
Vznik členství 31.1.2014
Adresa: SPC H 439/46 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Kamil Vencko 24.7.2019
Vznik členství 31.1.2014
Adresa: Dlouhá 227 , Moravský Beroun 793 05
člen Ing. Martin Hynar 20.11.1998 - 17.4.2001
Adresa: Nádražní 293 , Štítina 747 91
člen Ing. Bohumil Křempek 20.11.1998 - 17.4.2001
Adresa: Rolnická 1538/38 , Opava 747 05
člen Ing. Jaromír Melecký 17.4.2001 - 28.1.2002
Zánik funkce 19.10.2001
Adresa: Slovenská 1169/26 , Opava 747 06
člen Marcela Kurtulíková 20.11.1998 - 27.3.2006
Zánik členství 16.12.2005
Adresa: Gagarinovo náměstí 625 , Karviná - Ráj Česká republika
člen Vladislav Řezníček 17.4.2001 - 27.3.2006
Zánik členství 16.12.2005
Adresa: 0 783 25 Bouzov Česká republika
člen Ing. Jiří Šmíd 28.1.2002 - 27.3.2006
Zánik členství 16.12.2005
Vznik funkce 19.10.2001
Zánik funkce 16.12.2005
Adresa: Anenská 690 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec CSc. 27.3.2006 - 25.4.2007
Vznik členství 16.12.2005
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Břetislav Černý 27.3.2006 - 25.4.2007
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 28.3.2007
Adresa: Opavská 197 , Hradec nad Moravicí 747 41
předseda dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec CSc. 25.4.2007 - 20.10.2011
Vznik členství 16.12.2005
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 29.3.2007
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Michael Reichel 25.4.2007 - 20.10.2011
Vznik členství 29.3.2007
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: B. Němcové 1005/23 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Petr Machula 11.2.2008 - 3.12.2013
Vznik členství 20.7.2007
Zánik funkce 20.7.2012
Adresa: Seifertova 732/1 , Krnov 794 01
předseda dozorčí rady Ing. Radoslav Moravec CSc. 20.10.2011 - 3.12.2013
Vznik členství 17.12.2010
Vznik funkce 17.12.2010
Adresa: Jesenická 2022/25 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Ladislav Buchta 20.10.2011 - 3.12.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Vodní 119/16 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Petr Machula 3.12.2013 - 8.7.2014
Vznik členství 20.7.2007
Zánik funkce 20.7.2012
Adresa: Seifertova 732/1 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady Andrea Baumannová 3.12.2013 - 8.7.2014
Zánik členství 31.1.2014
Vznik funkce 26.6.2013
Adresa: 183 , Korytná 687 52
člen dozorčí rady Kamil Vencko 8.7.2014 - 24.7.2019
Vznik členství 31.1.2014
Adresa: 196 , Brantice 793 93

Sbírka Listin STROJOSVIT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2064/SL 47 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za období od 1.1.2011 do 30.9.2012 Krajský soud v Ostravě 19.10.2015 20.10.2015 29
B 2064/SL 46 účetní závěrka [2014] rozvaha a VZZ k 30.9.2014 Krajský soud v Ostravě 15.5.2015 19.5.2015 6
B 2064/SL 44 stanovy společnosti, ostatní Rozhod. jed. akcionáře, stanovy k 1.1.2014 Krajský soud v Ostravě 28.5.2014 6.6.2014 17
B 2064/SL 43 notářský zápis NZ 106/2013, N 125/2013 Krajský soud v Ostravě 4.12.2013 28.5.2014 6.6.2014 25
B 2064/SL 42 účetní závěrka [2013]  bez příloh Krajský soud v Ostravě 28.5.2014 5.6.2014 6
B 2064/SL 41 zpráva auditora k 30.9.2012 s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 16.5.2013 20.5.2013 20
B 2064/SL 40 notářský zápis Nz 7/21012 Krajský soud v Ostravě 6.2.2012 9.2.2012 5.3.2012 32
B 2064/SL 39 výroční zpráva r.2010, úz.,zpr.aud., §66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 16.8.2011 28
B 2064/SL 38 účetní závěrka r. 2010 bez příl. Krajský soud v Ostravě 18.7.2011 16.8.2011 6
B 2064/SL 37 účetní závěrka r. 2009 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 31.8.2010 31.8.2010 14
B 2064/SL 36 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 29.9.2009 9.10.2009 34
B 2064/SL 35 výroční zpráva r. 2007 vč. zpr.audit.,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 29.4.2008 3.3.2009 4.3.2009 35
B 2064/SL 34 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 27.11.2008 9.12.2008 5.1.2009 6
B 2064/SL 33 ostatní - smlouva o započtení pohledáv Krajský soud v Ostravě 27.11.2008 9.12.2008 5.1.2009 2
B 2064/SL 32 notářský zápis NZ 204/2008 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 4.11.2008 7.11.2008 14.11.2008 9
B 2064/SL 31 výroční zpráva r.2006 vč.úč.z.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 1.10.2008 15.10.2008 33
B 2064/SL 30 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 1.10.2008 15.10.2008 33
B 2064/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 4.2.2008 10.7.2008 23.7.2008 1
B 2064/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 7.7.2008 26.6.2008 14.7.2008 1
B 2064/SL 27 podpisové vzory Ing. Tomáš Moravec Krajský soud v Ostravě 7.7.2008 26.6.2008 14.7.2008 1
B 2064/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis o volbě zást. zam. v DR Krajský soud v Ostravě 23.1.2008 29.1.2008 13.2.2008 3
B 2064/SL 25 podpisové vzory Petr Machula Krajský soud v Ostravě 24.1.2008 29.1.2008 13.2.2008 1
B 2064/SL 24 podpisové vzory Ing.Petr Jonáš Krajský soud v Ostravě 1.2.2007 8.2.2007 27.2.2007 1
B 2064/SL 23 notářský zápis NZ 15/2007 roz.jed.akc.,odvol Krajský soud v Ostravě 1.2.2007 8.2.2007 27.2.2007 6
B 2064/SL 22 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 15.9.2006 26.9.2006 13
B 2064/SL 21 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 15.9.2006 26.9.2006 13
B 2064/SL 20 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 15.9.2006 26.9.2006 9
B 2064/SL 19 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 15.9.2006 26.9.2006 9
B 2064/SL 18 účetní závěrka r. 2004,audit Krajský soud v Ostravě 21.4.2006 25.4.2006 19
B 2064/SL 17 podpisové vzory -4x Krajský soud v Ostravě 16.1.2006 23.3.2006 30.3.2006 8
B 2064/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 16.12.2005 23.3.2006 30.3.2006 2
B 2064/SL 15 notářský zápis NZ 185/2005-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 16.12.2005 23.3.2006 30.3.2006 10
B 2064/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased. představenstva Krajský soud v Ostravě 1.11.2005 18.1.2006 1
B 2064/SL 13 podpisové vzory Ing.Michal Silon Krajský soud v Ostravě 1.11.2005 18.1.2006 3
B 2064/SL 12 stanovy společnosti úplné a aktuální znění Krajský soud v Ostravě 2.11.2005 18.1.2006 21
B 2064/SL 11 notářský zápis NZ 159/2005 Rozhod.mim. VH Krajský soud v Ostravě 1.11.2005 18.1.2006 12
B 2064/SL 9 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 30.1.2004 24.9.2004 4
B 2064/SL 8 notářský zápis NZ 123/2004 vč.rozh.VH Krajský soud v Ostravě 10.2.2004 24.9.2004 8
B 2064/SL 10 ostatní -dohoda o započtení Krajský soud v Ostravě 30.1.2004 24.9.2004 4
B 2064/SL 7 výroční zpráva r. 2003 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 21.7.2004 23.7.2004 69
B 2064/SL 6 výroční zpráva r. 2002 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 21.7.2004 23.7.2004 33
B 2064/SL 5 podpisové vzory Patricie Balcarová Krajský soud v Ostravě 31.7.2003 8.1.2004 1
B 2064/SL 1 notářský zápis NZ 875/2003-VH,zvýš.zákl.kap. Krajský soud v Ostravě 29.8.2003 8.1.2004 10
B 2064/SL 4 notářský zápis NZ 249/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 10.12.2001 12.2.2002 35
B 2064/SL 3 notářský zápis NZ 177/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 19.10.2001 12.2.2002 29
B 2064/SL 2 notářský zápis NZ 319/2000-VH,volba,zm.stanov Krajský soud v Ostravě 30.9.2000 28.12.2000 23.5.2001 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STROJOSVIT a.s.

IČO (identifikační číslo) 25824813
Jméno STROJOSVIT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Krnov
Vznik první živnosti: 20.11.1998
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo STROJOSVIT a.s.

Živnosti a provozovny STROJOSVIT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchlického 844/22, Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny 1003114181
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 25.3.2002

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.2003

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.2003

Živnost č. 4 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán STROJOSVIT a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Halaška
Člen statutárního orgánu Ing. Radoslav Moravec
Člen statutárního orgánu Ladislav Buchta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STROJOSVIT a.s.

IČO: 25824813
Firma: STROJOSVIT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Bruntál
Základní územní jednotka: Krnov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.11.1998

Sídlo STROJOSVIT a.s.

Sídlo: Vrchlického 844/22, Krnov 794 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
tracking image