Firma STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" IČO 48909491


STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" (48909491) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 1993 a je stále aktivní. STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" na rzp.cz

Výpis dat pro STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 799
IČO (identifikační číslo osoby) 48909491
Jméno STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.6.1993
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 17.6.2010 č.j.: 35Cm 52/2010-10, které nabylo právní moci dne 28.7.2010, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 4.8.2010
Řádná valná hromada společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. dne 7.6.2002 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál ve společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. se navrhuje zvýšit o celkovou částku 1.300.000,- Kč (slovy Jedenmiliontřistatisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 28.310.000,- Kč (slovy Dvacetosmmilionůtřistadesettisíc korun českých) na výslednou částku 29.610.000,- Kč (slovy Dvacetdevětmilionůšestsetdesettisíc korun českých) základního kapitálu. 30.10.2002 - 3.2.2003
S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu nabídnutím akcií určitým zájemcům se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve společnosti je posílení vlastního jmění společnosti peněžitým vkladem dosavadních akcionářů, jakož i získání volných disponibilních zdrojů pro zajištění vlastní podnikatelské činnosti společnosti. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti: - počet akcií: 130 ks (slovy Jednostotřicet kusů) - jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých)/1 ks (slovy Jeden kus) akcie - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinné 30.10.2002 - 3.2.2003
Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií: Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro akcionáře, neboť je v důležitém zájmu společnosti, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli výlučně tito konkrétní určití zájemci z řad akcionářů společnosti, tedy akcionáři: 30.10.2002 - 3.2.2003
Ing. Tomáš Endl, Ing. Jan Slunský, Ing. Jindřich Král, Ing. Jaromír Parobek, Ing. Vladimír Kovář, Ing. Jiří Marek, Petr Štýbnar - OLTRANS, kteří projevili zájem o zvýšení základního kapitálu ve společnosti peněžitými vklady. 30.10.2002 - 3.2.2003
Důvodem k vyloučení přednostního práva pro akcionáře ve společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. je ta skutečnost, že o zvýšení základního kapitálu projevili zájem pouze tito určití zájemci z řad akcionářů společnosti. Aby mohl být základní kapitál ve společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. relevantním způsobem a v důležitém zájmu společnosti zvýšen, podílí se na zvýšení základního kapitálu právě a pouze tito určití zájemci. Pokud by přednostní právo rozhodnutím představenstva nebylo vyloučeno, nebylo by možné tento způsob zvýšení základního kapitálu určitými zájemci realizovat, což by ve společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. mohlo krátkodobě způsobit přechodný nedostatek volných disponibilních zdrojů při financování podnikatelských aktivit společnosti. 30.10.2002 - 3.2.2003
S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií budou všechny nově vydávané akcie nabídnuty určitým zájemcům. 30.10.2002 - 3.2.2003
Zvýšení základního kapitálu společnosti bude ralizováno upsáním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií, a to nabídnutím akcií určitým zájemcům z řad akcionářů společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s., tj. Ing. Tomáši Endlovi, Ing. Janu Slunskému, Ing. Jindřichu Královi, Ing. Jaromíru Parobkovi, Ing. Vladimíru Kovářovi, Ing. Jiřímu Markovi, Petrovi Štýbnarovi - OLTRANS. 30.10.2002 - 3.2.2003
Zvýšení základního kapitálu bude realizováno v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) ve spojení s ust. §§ 203 - 209 zák. č. 513/1991 Sb. obchod. zák. v platném znění, tj. nabídnutím nových akcií určitým zájemcům, tedy akcionářům Ing. Tomáši Endlovi, Ing. Janu Slunskému, Ing. Jindřichu Královi, Ing. Jaromíru Parobkovi, Ing. Vladimíru Kovářovi, Ing. Jiřímu Markovi, Petrovi Štýbnarovi - OLTRANS. 30.10.2002 - 3.2.2003
Určití zájemci se budou na zvýšení základního kapitálu podílet v tomto rozsahu: 30.10.2002 - 3.2.2003
Ing. Tomáš Endl peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 300.000,- Kč (slovy Třistatisíc korun českých), přičemž za tento peněžitý vklad bude Ing. Tomáši Endlovi vydáno 30 ks (slovy Třicet kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 30.10.2002 - 3.2.2003
Ing. Jan Slunský peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 300.000,- Kč (slovy Třistatisíc korun českých), přičemž za tento peněžitý vklad bude Ing. Janu Slunskému 30 ks (slovy Třicet kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 30.10.2002 - 3.2.2003
Ing. Jindřich Král peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 500.000,- Kč (slovy Pětsettisíc korun českých), přičemž za tento peněžitý vklad bude Ing. Jindřichu Královi vydáno 50 ks (slovy Padesát kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 30.10.2002 - 3.2.2003
Ing. Jaromír Parobek peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč (slovy Padesáttisíc korun českých), přičemž za tento peněžitý vklad bude Ing. Jaromíru Parobkovi vydáno 5 ks (slovy Pět kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 30.10.2002 - 3.2.2003
Ing. Vladimír Kovář peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč (slovy Padesáttisíc korun českých), přičemž za tento peněžitý vklad bude Ing. Vladimíru Kovářovi vydáno 5 ks (slovy Pět kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých), vydaných vlistinné podobě, 30.10.2002 - 3.2.2003
Ing. Jiří Marek peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč (slovy Padesáttisíc korun českých), přičemž za tento peněžitý vklad bude Ing. Jiřímu Markovi vydáno 5 ks (slovy Pět kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 30.10.2002 - 3.2.2003
Petr Štýbnar - OLTRANS peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč (slovy Padesáttisíc korun českých), přičemž za tento peněžitý vklad bude Petrovi Štýbnarovi - OLTRANS vydáno 5 ks (slovy Pět kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, 30.10.2002 - 3.2.2003
tj. v celkovém rozsahu 1.300.000,- Kč (slovy Jedenmiliontřistatisíc korun českých), jakožto peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. 30.10.2002 - 3.2.2003
Těmto určitým zájemcům z řad akcionářů bude po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě vydáno v souhrnu 130 ks (slovy Jednostotřicet kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých). 30.10.2002 - 3.2.2003
Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. - sekretariát ředitele společnosti na adrese Olomouc, Řepčínská 86. 30.10.2002 - 3.2.2003
Pro upisování akcií bez využití přednostního práva, které budou upsány výlučně na základě Smlouvy o upsání akcií se navrhuje třicetidenní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícím po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o záměru zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. 30.10.2002 - 3.2.2003
Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že prokurista společnosti STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s. zašle do 7 (slovy Sedmi) dnů, kdy nabude rozhodnutí o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku KS v Ostravě právní moci všem určitým zájemcům návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva k upisování. 30.10.2002 - 3.2.2003
Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií je 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých)/1 (slovy Jedna) akcie. 30.10.2002 - 3.2.2003
Upisovatelé Ing. Tomáš Endl, Ing. Jan Slunský, Ing. Jindřich Král, Ing. Jaromír Parobek, Ing. Vladimír Kovář, Ing. Jiří Marek, Petr Štýbnar - OLTRANS jsou povinni ve lhůtě do třiceti dnů, která počíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu 30% (slovy Třicet procent) tím způsobem, že v této lhůtě poukáže každý upisovatel ve smlouvě o upsání akcií uvedenou část emisního kursu na účet společnosti emitenta STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s., u České spořitelny a.s., pobočka Olomouc, č.ú. 1808994399/0800. 30.10.2002 - 3.2.2003
Zbývající část emisního kursu v rozsahu 70% (slovy Sedmdesát procent) splatí jednotliví upisovatelé na účet společnosti emitenta STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s., u České spořitelny a.s., pobočka Olomouc, č.ú. 1808994399/0800, ve lhůtě nejpozději do 30.11.2002 (slovy Třicátého listopadu roku dvatisícedva). Výši navrhovaného emisního kursu v částce 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých)/1ks (slovy Jeden kus) akcie, odůvodňuje představenstvo tím, že je v zájmu společnosti, aby určití zájemci z řad akcionářů, převážně zakladatelé společnosti měli umožněno splatit emisní kurs upisovaných akcií bez emisního ážia. Z tohoto důvodu je jmenovitá hodnota jedné nově vydané akcie rovna emisnímu kursu jedné nově vydané akcie, tj. v částce 10.000,- Kč (slovy Desettisíc korun českých) 30.10.2002 - 3.2.2003
Valná hromada společnosti Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. se sídlem Olomouc, Řepčínská 86, IČO 48909491 rozhodla a schvaluje: 2.9.1999 - 31.5.2000
1. zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií postupem dle ust. § 203 odst. 2 písm. d) - nabídnutím akcií určitým zájemcům kapitalizací pohledávek dle ust. § 59 odst. 7 ve spojení s ust. § 204 obchod. zák. v platném znění o částku 540.000,-Kč z dosavadní částky 27.770.000,-Kč na výslednou částku 28.310.000,-Kč základního jmění, které společnost vydá pouze na jejich splacený emisní kurs v nominální hodnotě vloženou pohledávkou, kterou má vkladatel - určitý zájemce vůči společnosti Středomoravská metalurgická a strojírenská a.s. s tím, že se z důvodu zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady nepřipouští možnost upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního jmění. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto pohledávky: 2.9.1999 - 31.5.2000
a) pohledávka Dr. Ing. Jiřího Dvořáka r.č. 480420/085, bytem Jindřichův Hradec, Sídliště Vajgar 600/III, ve výši 350.000,-Kč, kterou má za společností Středomoravská metalurgická a strojírenská a.s. z titulu poskytnuté půjčky dle smlouvy o půjčce ze dne 19.2.1998, 2.9.1999 - 31.5.2000
b) pohledávka Ing. Jaromíra Parobka, r.č. 530515/336, bytem Kroměříž, Vrchlického 11, ve výši 300.000,-Kč, kterou má za společností Středomoravská metalurgická a strojírenská a.s. z titulu poskytnuté půjčky dle smlouvy o půjčce ze dne 13.1.1999 2.9.1999 - 31.5.2000
2. že důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti je zabezpečení stability společnosti získáním volných disponobilních finančních zdrojů v souvislosti s kapitalizací pohledávek použitelných následně k provozu společnosti při uskutečňování podnikatelských aktivit společnosti. 2.9.1999 - 31.5.2000
3. aby společnost na schálené zvýšení základního jmění o částku 540.000,-Kč z částky 27.770.000,-Kč na výslednou částku 28.310.000,-Kč vydala 54 ks nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Veškeré nově vydané akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 2.9.1999 - 31.5.2000
4. aby upsané akcie byly všechny s ohledem na vyloučení přednostního práva nabídnuty těmto určitým zájemcům z řad fyzických osob: a) Dr.Ing. Jiří Dvořák, r.č. 480420/085, bytem Jindřichův Hradec, Sídliště Vajgar 600/III, a to při podílu na zvýšení základního jmění ve výši 290.000,-Kč bude vydáno 29 ks akcií, přičemž na emisní ážio bude započítána částka 58.000,-Kč b) Ing. Jaromír Parobek, r.č. 530515/336, bytem Kroměříž, Vrchlického 11, a to při podílu na zvýšení základního jmění ve výši 250.000,-Kč bude vydáno 25 ks akcií, přičemž na emisní ážio bude započítána částka 50.000,-Kč, a to bez učinění veřejné výzvy k upisování akcií 2.9.1999 - 31.5.2000
5. lhůtu pro upsání nových akcií od 1.8.1999 do 31.8.1999 v sídle společnosti Olomouc, Řepčínská 86, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 hod. do 15.00 hod., nikoliv však dříve, než bude učiněna nabídka určitým zájemcům představenstvem společnosti v písemné formě. Písemnou nabídku - výzvu určitým zájemcům k upsání akcií učiní představenstvo ve lhůtě do 15 dnů po zápisu usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o záměru zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku 2.9.1999 - 31.5.2000
6. aby úpis akcií byl uskutečněn v rozsahu učiněné nabídky určitým zájemcům podle pořadí až do úplného upsání nových akcií a dosažení částky 540.000,-Kč, o které se základní jmění společnosti Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. zvyšuje. 2.9.1999 - 31.5.2000
7. emisní kurs nově upisovaných akcií pro oba upisovatele ve výši 12.000,-Kč za 1 nově upsanou akcii o nominální hodnotě 10.000,-Kč. Emisní kurs nových akcií bude splacen pouze těmito nepeněžitými vklady určitých zájemců Dr. Ing. Jiřího Dvořáka a Ing. Jaromíra Parobka. 2.9.1999 - 31.5.2000
Usnesení řádné valné hromady ze dne 23.10.1997 o záměru zvýšení základního jmění v tomto rozsahu: * o zvýšení základního jmění společnosti Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. se sídlem Olomouc, Řepčínská 86, IČO 48909491, o pevnou částku 2.200.000,-Kč postupem podle § 203 odst. 2 písm.d) obchod. zák., tj. nabídnutím akcií určitým zájemcům a dle ustanovení § 204 obchod. zák., které společnost vydá pouze na jejich splacený emisní kurs peněžitými vklady, a to bez připuštění možnosti upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění 2.200.000,-Kč, * na schválené zvýšení základního jmění o částku 2.200.000,-Kč z částky 23.280.000,-Kč na částku 25.480.000,-Kč bude vydáno 220 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Veškeré akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné, 13.11.1997 - 19.10.1998
* s ohledem na způsob zvýšení základního jmění postupem dle ustanovení § 203 odst.2 písm. d) obchod. zák. - tj. nabídnutím akcií určitým zájemcům je vyloučeno přednostní právo dosavadních akcionářů na jejich upisování, * nové akcie budou všechny nabídnuty k upsání těmto určitým zájemcům: podíl na zvýšení počet akcií základního jmění Petr Štýbnar 1.330.000,-Kč 133 ks (OL TRANS) Olomouc, U panelárny 6 Ing. Pavel Rucki 830.000,-Kč 83 ks Prostějov, Sadová 32 Pavol Maráček 40.000,-Kč 4 ks Piešťany, Topolová 37 tedy bez učinění veřejné výzvy k upisování akcií 13.11.1997 - 19.10.1998
* písemnou nabídku určitým zájemcům k upsání akcií učiní představenstvo ve lhůtě do 7 dnů po zveřejnění usnesení této valné hromady o zvýšení základního jmění na základě jeho předchozího zápisu v obchodním rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií se stanoví od 15.1.1998 do 31.1.1998 v sídle společnosti Olomouc, Řepčínská 86, a to vždy v pracovních dnech od 8.00hod. do 15.00 hod., nikoliv však dříve než bude učiněna písemná nabídka určitým zájemcům. Upsání akcií se uskuteční pouze v rozsahu učiněných nabídek určitým zájemcům pokrývajícím v plné výši částku 2.200.000,-Kč, o které se základní jmění společnosti zvyšuje. * emisní kurs upisovaných akcií je stejný pro všechny upisovatele ve výši 12.000,-Kč za 1 akcii o nominální hodnotě 10.000,-Kč * upisovatelé jsou povinni splatit v rozsahu 30 % emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě do 31.1.1998, zbývající část v rozsahu 70 % splatí upisovatelé ve lhůtě nejpozději do 31.3.1998, a to na účet vedený u Investiční a Poštovní banky Praha a.s. - oblastní pobočky Olomouc číslo účtu 674814/5100. * představenstvo zabezpečí na základě tohoto usnesení podání návrhu na zápis jeho zákonem požadovaného obsahu v obchodním rejstříku do 30 dnů od konání této valné hromady. 13.11.1997 - 19.10.1998

Aktuální kontaktní údaje STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Kapitál STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

zakladni jmění 29 610 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.2.2003
zakladni jmění 28 310 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.2000 - 3.2.2003
zakladni jmění 27 770 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.10.1998 - 31.5.2000
zakladni jmění 27 770 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.7.1998 - 19.10.1998
zakladni jmění 25 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1998 - 7.7.1998
zakladni jmění 23 280 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.1997 - 14.4.1998
zakladni jmění 20 320 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.7.1996 - 15.7.1997
zakladni jmění 17 120 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.1996 - 16.7.1996
zakladni jmění 8 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.1995 - 28.2.1996
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.6.1993 - 31.5.1995

Akcie STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 961 3.2.2003
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 831 31.5.2000 - 3.2.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 777 7.7.1998 - 31.5.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 548 14.4.1998 - 7.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 328 15.7.1997 - 14.4.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 032 16.7.1996 - 15.7.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 712 28.2.1996 - 16.7.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 810 31.5.1995 - 28.2.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 600 17.6.1993 - 31.5.1995

Sídlo STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00 6.10.2016
Adresa Řepčínská 35/86 , Olomouc 779 00 17.6.1993 - 6.10.2016

Předmět podnikání STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
velkoobchod 30.10.2002
nástrojářství 30.10.2002
modelářství 30.10.2002
kovoobráběčství 30.10.2002
slévárenství 30.10.2002
silniční motorová doprava nákladní 30.10.2002 - 6.12.2004
silniční motorová doprava 31.5.1995 - 30.10.2002
kovářství 17.6.1993
zámečnictví 17.6.1993
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.6.1993 - 30.10.2002
výroba nástrojů 17.6.1993 - 30.10.2002
kovoobrábění 17.6.1993 - 30.10.2002
slévání železných a neželezných kovů 17.6.1993 - 30.10.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 17.6.1993 - 30.10.2002

vedení firmy STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Statutární orgán STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 15.7.1997
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. 17.6.1993 - 15.7.1997
místopředseda představenstva Ing Josef Vymazal 6.10.2016
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 2.6.2006
Adresa: Hornomlýnská 1240/4 , Praha 148 00
člen představenstva Milan Červený 6.10.2016
Vznik členství 29.6.2007
Adresa: Křížkovského 2727/9 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Endl 25.4.2019
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 2.6.2006
Adresa: Bacherova 1243/1 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Václav Zemánek 17.6.1993 - 12.12.1996
Adresa: Stupkova 528/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Milan Živný 17.6.1993 - 12.12.1996
Adresa: Válník 362 , Náměšť na Hané 783 44
člen představenstva JUDr. Viera Absolonová 17.6.1993 - 12.12.1996
Adresa: Velkomoravská 319/20 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Tomáš Endl 31.5.1995 - 12.12.1996
Adresa: Pod kostelem 393/1 , Olomouc 783 01
člen představenstva Ing. Jan Slunský 31.5.1995 - 12.12.1996
Adresa: Trusovická 650 , Bohuňovice 783 14
člen představenstva ing. Jarmila Vysloužilová 12.12.1996 - 7.7.1998
Adresa: Výmol 348 , Bohuňovice 783 14
předseda představenstva ing. Jan Slunský 12.12.1996 - 26.1.2004
Zánik členství 7.11.2003
Adresa: Trusovická 650 , Bohuňovice 783 14
člen představenstva ing. Tomáš Endl 12.12.1996 - 26.1.2004
Zánik členství 7.11.2003
Adresa: Pod kostelem 393/1 , Olomouc 783 01
člen představenstva Ing. Pavel Rucki 7.7.1998 - 26.1.2004
Adresa: Sadová 23 , 796 03 Prostějov Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Rucki 26.1.2004 - 2.8.2006
Vznik členství 30.4.1998
Zánik členství 2.6.2006
Adresa: Sadová 23 , 796 03 Prostějov Česká republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Kovář 26.1.2004 - 2.8.2006
Vznik členství 7.11.2003
Vznik funkce 7.11.2003
Zánik funkce 2.6.2006
Adresa: 177 , Budislav 569 65
člen představenstva Ing. Jindřich Král 26.1.2004 - 7.8.2007
Vznik členství 7.11.2003
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Trnkova 525/37 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Vladimír Kovář 2.8.2006 - 7.8.2007
Vznik členství 7.11.2003
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: 177 , Budislav 569 65
člen představenstva Ing. Milan Červený 7.8.2007 - 8.10.2007
Vznik členství 29.6.2007
Adresa: Křížkovského 2727/9 , Praha 130 00
člen představenstva Georg Wilhelm Lohmann 24.10.2006 - 9.7.2009
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa:
Eberswalde, Schöpfuter Str. 22, 16225 Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Jiří Marek 7.8.2007 - 9.7.2009
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Meruňková 361/4 , Křelov-Břuchotín 783 36
předseda představenstva Ing. Tomáš Endl 2.8.2006 - 17.7.2015
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 2.6.2006
Adresa: Pod kostelem 393/1 , Olomouc 783 01
místopředseda představenstva Ing Josef Vymazal 2.8.2006 - 6.10.2016
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 2.6.2006
Adresa: Hornomlýnská 1240/4 , Praha 148 00
člen představenstva Milan Červený 8.10.2007 - 6.10.2016
Vznik členství 29.6.2007
Adresa: Křížkovského 2727/9 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Endl 17.7.2015 - 29.10.2016
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 2.6.2006
Adresa: Na Stráni 453/23 , Olomouc 783 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Endl 29.10.2016 - 25.4.2019
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 2.6.2006
Adresa: Kotěrova 2015/3 , Prostějov 796 01

Dozorčí rada STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rucki 19.5.2016
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 7.6.2006
Adresa: Fanderlíkova 4600/5 , Prostějov 796 04
člen Jiří Hojgr 6.10.2016
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: Benátky 175 , Štěpánov 783 13
člen Radoslav Dočkal 6.10.2016
Vznik členství 24.5.2004
Adresa: Skupova 578/23 , Olomouc 779 00
člen Ing. Hana Slunská 17.6.1993 - 31.5.1995
Adresa: Trnkova 525/37 , Olomouc 779 00
předsedkyně Jarmila Vysloužilová 17.6.1993 - 12.12.1996
Adresa: Výmol 347 , Bohuňovice 783 14
člen Vojtěch Skoupil 17.6.1993 - 12.12.1996
Adresa: 25 , Senička 783 45
člen Rudolf Maňas 31.5.1995 - 12.12.1996
Adresa: Pionýrská 992/24 , Olomouc 779 00
předseda ing. Milan Živný 12.12.1996 - 15.7.1997
Adresa: Válník 362 , Náměšť na Hané 783 44
člen Vojtěch Skoupil 12.12.1996 - 28.12.2001
Zánik členství 15.5.2001
Adresa: 25 , Senička 783 45
člen Rudolf Maňas 12.12.1996 - 28.12.2001
Zánik členství 26.4.2001
Adresa: Pionýrská 992/24 , Olomouc 779 00
předseda Ing. Václav Zemánek 15.7.1997 - 28.12.2001
Zánik členství 15.5.2001
Adresa: Fr. Stupky 1 , Olomouc Česká republika
předseda Jaromír Navrátil 28.12.2001 - 3.8.2004
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 15.5.2004
Vznik funkce 16.5.2001
Adresa: Pionýrská 993/26 , Olomouc 779 00
člen Jana Sládečková 28.12.2001 - 3.8.2004
Vznik členství 26.4.2001
Zánik členství 26.4.2004
Adresa: nám.Osvobození 2 , 783 35 Horka nad Moravou Česká republika
člen Jiří Hojgr 28.12.2001 - 3.8.2004
Vznik členství 15.5.2001
Zánik členství 15.5.2004
Adresa: Brněnská 490/60 , Olomouc 779 00
předseda Jaromír Navrátil 3.8.2004 - 2.8.2006
Vznik členství 28.5.2004
Zánik členství 2.6.2006
Vznik funkce 31.5.2004
Zánik funkce 2.6.2006
Adresa: Pionýrská 993/26 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rucki 2.8.2006 - 10.10.2013
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 7.6.2006
Adresa: Sadová 4004/32 , Prostějov 796 03
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rucki 10.10.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 7.6.2006
Adresa: Olomoucká 4550/17 , Prostějov 796 01
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Rucki 25.7.2014 - 19.5.2016
Vznik členství 2.6.2006
Vznik funkce 7.6.2006
Adresa: Krapkova 3251/16 , Prostějov 796 01
člen Jiří Hojgr 3.8.2004 - 6.10.2016
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: Brněnská 490/60 , Olomouc 779 00
člen Radoslav Dočkal 3.8.2004 - 6.10.2016
Vznik členství 24.5.2004
Adresa: Skupova 578/23 , Olomouc 779 00

Likvidace STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Tomáš Endl 25.4.2019
Adresa: Bacherova 1243/1 , Olomouc 779 00
Jméno Ing. Tomáš Endl 4.8.2010 - 17.7.2015
Adresa: Pod kostelem 393/1 , Olomouc 783 01
Jméno Ing. Tomáš Endl 17.7.2015 - 29.10.2016
Adresa: Na Stráni 453/23 , Olomouc 783 01
Jméno Ing. Tomáš Endl 29.10.2016 - 25.4.2019
Adresa: Kotěrova 2015/3 , Prostějov 796 01

Prokura STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. připojí svůj podpis a dodatek prokurista společnosti. 15.7.1997
Jméno Ing. Vladimír Kovář 15.7.1997 - 26.1.2004
Adresa: 177 , Budislav 569 65
Jméno Ing. Tomáš Endl 12.4.2005 - 2.8.2006
Adresa: Pod kostelem 393/1 , Olomouc 783 01

Sbírka Listin STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 799/SL 43 zrušení právnické osoby 35Cm 52/2010-10 Krajský soud v Ostravě 17.6.2010 2.8.2010 5.8.2010 3
B 799/SL 42 insolvenční rozhodnutí -KSOS39INS3971/2009-zj.úpadku Krajský soud v Ostravě 20.1.2010 5.3.2010 6.5.2010 4
B 799/SL 41 insolvenční rozhodnutí KSOL16INS2525/2009-A7 Krajský soud v Ostravě 13.5.2009 2.6.2009 16.7.2009 2
B 799/SL 40 insolvenční rozhodnutí zahájení KSOS39INS3971/2009 Krajský soud v Ostravě 26.6.2009 1.7.2009 14.7.2009 1
B 799/SL 39 účetní závěrka, ostatní, zpráva auditora r. 2007, zápis z VH Krajský soud v Ostravě 11.5.2009 4.6.2009 18
B 799/SL 38 insolvenční rozhodnutí zahájení KSOL16INS2525/2009 Krajský soud v Ostravě 5.5.2009 7.5.2009 18.5.2009 1
B 799/SL 37 ostatní zpr.o roč.záv.06 Krajský soud v Ostravě 5.6.2007 13.8.2007 24.9.2007 1
B 799/SL 36 ostatní zpr.DR,schvál.ÚZ 06 Krajský soud v Ostravě 27.4.2007 13.8.2007 24.9.2007 1
B 799/SL 35 účetní závěrka r. 2006, rozvaha Krajský soud v Ostravě 10.4.2007 13.8.2007 24.9.2007 4
B 799/SL 34 ostatní zpr.o hosp.,fin.čin.a stav.maj Krajský soud v Ostravě 13.6.2007 13.8.2007 24.9.2007 2
B 799/SL 33 ostatní charakteristika společnosti Krajský soud v Ostravě 13.8.2007 24.9.2007 1
B 799/SL 32 podpisové vzory -Červený, Marek Krajský soud v Ostravě 9.8.2007 10.8.2007 2
B 799/SL 31 usnesení VH - §210 -ze dne 29/06/07 Krajský soud v Ostravě 27.7.2007 9.8.2007 10.8.2007 6
B 799/SL 29 výroční zpráva r. 2005 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 7
B 799/SL 28 výroční zpráva r. 2004 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 6
B 799/SL 27 výroční zpráva r. 2003 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 6
B 799/SL 26 výroční zpráva r. 2002 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 6
B 799/SL 25 výroční zpráva r. 2001 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 6
B 799/SL 24 výroční zpráva r. 2000 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 6
B 799/SL 23 výroční zpráva r. 1999 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 6
B 799/SL 22 výroční zpráva r. 1997 (textová část) Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 26.10.2006 6
B 799/SL 21 účetní závěrka r. 2005 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 14
B 799/SL 20 účetní závěrka r. 2004 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 15
B 799/SL 19 účetní závěrka r. 2003 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 16
B 799/SL 18 účetní závěrka r. 2002 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 18
B 799/SL 17 účetní závěrka r. 2001 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 17
B 799/SL 16 účetní závěrka r. 2000 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 17
B 799/SL 15 účetní závěrka r. 1999 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 19
B 799/SL 14 účetní závěrka r. 1997 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 9.10.2006 19
B 799/SL 13 stanovy společnosti -úpl.znění Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 5.9.2006 13.9.2006 18
B 799/SL 9 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 26.7.2006 1.8.2006 11.9.2006 2
B 799/SL 8 notářský zápis NZ 100/2006 Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 1.8.2006 11.9.2006 24
B 799/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 7.6.2006 1.8.2006 11.9.2006 3
B 799/SL 11 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 1.8.2006 11.9.2006 3
B 799/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 1.8.2006 11.9.2006 10
B 799/SL 7 účetní závěrka r.1996 Krajský soud v Ostravě 30.9.2005 15
B 799/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.5.2004 13.8.2004 5
B 799/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - sápis z před. + VH Krajský soud v Ostravě 7.11.2003 29.1.2004 6
B 799/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 16.5.2001 11.2.2002 3
B 799/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 15.5.2001 11.2.2002 5
B 799/SL 1 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 26.7.1999 26.7.1999 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 48909491
Jméno Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 17.6.1993
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 5

Sídlo Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Živnosti a provozovny Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • stavba strojů s mechanickým pohonem

  • Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008253286
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • stavba strojů s mechanickým pohonem

Zahájení provozování 21.7.1993

Živnost č. 2 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008253286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.1994

Živnost č. 3 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008253286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.1994

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008253286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.1994

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1008253286
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.11.1994

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1994
Zánik oprávnění 19.9.1997
Konec oprávnění 19.9.1997

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1998
Zánik oprávnění 10.11.2004

Živnost č. 14 Modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Středomoravská metalurgická a strojírenská, a.s. Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Vymazal
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Endl
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Červený

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

IČO: 48909491
Firma: STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.6.1993

Sídlo STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a.s.                            Zkratka: SMS, a.s. "v likvidaci"

Sídlo: Řepčínská 35/86, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Nespecializovaný velkoobchod
tracking image