Firma Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci IČO 25765914


Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci (25765914) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 1030/1, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 1999 a není již aktivní. Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci na Justice.cz

Výpis dat pro Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5941
IČO (identifikační číslo osoby) 25765914
Jméno Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.5.1999
Zaniklá dne 8.6.2019
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ze dne 5.11.2018 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 6.11.2018 a tímto dnem vstupuje společnost do likvidace. 12.11.2018 - 8.6.2019
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 24. března 2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 213c odst. 1 písm. b) obch. zák., takto: a) důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů společnosti, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zcela použita na úhradu úplat (kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které sp olečnost vzala z oběhu, zbývající částka potřebná k úhradě úplat (kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu, bude zúčtována na vrub kladného zůstatku účtu "nerozdělený zisk z minulých let", b) základní kapitál ve výši 6.363.252,- Kč (slovy: šest miliónů tři sta šedesát tři tisíc dvě stě padesát dva korun českých) bude snížen o částku ve výši 4.363.250,06 Kč (slovy: čtyři milióny tři sta šedesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých 6/100), c) základní kapitál bude snížen vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 15,77 Kč (slovy: patnáct korun českých 77/100) a o jmenovité hodnotě 15,96 Kč (slovy: patnáct korun českých 96/100) z oběhu na základě ve řejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, d) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) (dále též jen "veřejný návrh smlouvy") byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 134-12/2010 o ocenění akcií společnosti, vypracovaného dne 8.2.2010 znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR, kterým je společnost APOGEO Esteem, a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/1, identifikační číslo 261 03 421, tak, že výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 15,77 Kč (slovy: patnáct korun českých 77/100) činí 229,98 Kč (slovy: dvě stě dvacet devět korun českých 98/100) a výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 15,96 Kč (slovy: patnáct korun českých 96/100) činí 232,75 Kč (slovy: dvě stě třicet dva korun českých 75/100), e) lhůta splatnosti úplaty (kupní ceny) za jednotlivé akcie Společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) činí tři (3) měsíce od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejst říku, f) lhůta pro předložení akcií, které Společnost bere z oběhu na základě akcionáři akceptovaného veřejného návrhu smlouvy činí dva (2) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě tyto akcie Společnosti, nebude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a Společnost (představenstvo) bude v takovém případě postupovat dle § 214 obchodního zákoníku, g) Společnost zašle veřejný návrh smlouvy všem akcionářům Společnosti na adresu jejich sídla nebo na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti, h) jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. V takovém případě představenstvo svolá do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál Společnosti jiným způsobem, který zákon dovoluje. 24.5.2010 - 23.12.2010
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 30. března 2006 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu přebytku vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 73 436 748,- Kč, tj. z částky 79 800 000,- Kč na částku 6 363 252 Kč. b. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o nominálních hodnotách 0,19 Kč, 15,77 Kč a 15,96 Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouy na úplatné vzetí akcií z oběhu ( kupní smlouvy ) podle § 213c odst. 1 písm. b) obch. zák.. Výše úplaty ( kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií ( kupní smlouvy) byla stanovena takto: (i) výše úplaty ( kupní ceny) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 0,19 Kč bude činit 0,72 Kč., ( ii) výše úplaty ( kupní ceny ) připadající na jednu kmenovou listinou akcii společnosti znějící na jméno o no minální hodnotě ve výši 15,77 Kč bude činit 59,98 Kč, (iii) výše úplaty ( kupní ceny ) připadající na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 15,96 Kč bude činit 60,70 Kč. c. Splatnost výše uvedené úplaty ( kupní ceny ) za akcie společnosti brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři budou povinni své akcie, které společnost bere z oběhu na základě akcionáři akceptovaných veřejných návrhů smluv předložit společnosti do dvou měsíců ode dne zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě takové akcie společnosti, nebude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude v takovém případě postupovat podle § 214 obchodního zákoníku. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti z oběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a současně uveřejní v deníku Lidové noviny. d. Jestliže součet jmenovitých hodnot braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu ( kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Předs tavenstvo v takovém případě svolá do 60 dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje. e. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 73 436 748 Kč bude zcela použita na úhradu úplat ( kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu. Zbývající částka potřebná k úhra dě úplat ( kupních cen) náležejících akcionářům v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu, bude zúčtována na vrub kladného zůstatku účtu "nerozdělený zisk minulých let". 6.4.2006 - 31.7.2006
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20. ledna 2006 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a. Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 340.200.000,- Kč, to je z částky 420.000.000,- Kč na částku 79.800.000,- Kč. b. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Snížení základního kapitálu povede ke snížení jmenovité hodnoty (i) každé z kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě 1,- Kč z 1,- Kč na 0,19 Kč; (ii) každé z kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 83,- Kč z 83,- Kč na 15,77 Kč ; a (iii) každé z kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 84,- Kč z 84,- Kč na 15,96 Kč. c. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 340.200.000,- Kč bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti. d. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti podle § 213a odst. 2 obch. zák. všechny akcionáře společnosti, aby do 30 dnů ode dne doručení výzvy předložili své akcie, případně hromadné listiny nahrazují cí tyto akcie, společnosti za účelem jejich výměny. Akcie vydávané akcionářům mohou být nahrazeny hromadnými listinami nebo hromadnou listinou. 2.2.2006 - 9.3.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8,9,2004 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ve výši 1,000,000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 419,000,000,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, b) celkový počet upisovaných akcií činí 5,000,000 kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1,000,000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 83,- Kč každá a 4,000,000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 84,- Kč každá, druh všech akcií - akcie, s nimiž nejsou sp ojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech akcií - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií - listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude registrovaným účastnickým cenným papírem ( nebude kótovaným cenným papírem ) c) všechny nové akcie, tedy všech 5,000,000 kusů bude upsáno s využitím přednostního práva jediného akcionáře dle ust. § 204a obch.zák. ( a to v poměru , v jaké mají sooby, které mají v majetku dosavadní akcie ) s těmito údaji: - místem pro vykonání přednostního práva je nové sídlo společnosti, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ 110 00 - lhůta pro vykonání přednostního práva bude činit třicet dnů, jedinému akcionáři, resp. všem osobám, které mají ve společném majetku dosavadní akcie společnosti, bude předána nebo doručena ( způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady) písemná v ýzva představenstva s uvedením počátku běhu lhůty a místo pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva, tato výzva bude rovněž obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 203 odst. 5 obch. zák., - úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hormady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstkříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku , jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,000,- Kč lze upsat 10,000 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 83, Kč a 40,000 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 84,- Kč, a to všechny jako akcie kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, z nichž žád ná není kótovaným cenným papírem, - emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, a činí tedy u počtu 1,000,000 kusů akcií 83,- Kč a u počtu 4,000,000 kusů akcií 84,- Kč d) pokud nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo možno upisovat naposledy nově vydané akcie, považuje se upisování těchto akcií za neúčinné e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti ve výši 419,092,917,- Kč, vedené v jejím účetnictví v téže účetní hodnotě, proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu. Tato pohledá vka vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 28,2,2000 mezi společností Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. jako dlužníkem a společností SHC Prague Intercontinental B.V. jako věřitelem, ve znění ze dne 15,12,2000, společnost SHC Prague In tercontinental B.V. tuto pohledávku postoupila společnosti FINEP & partners a.s. se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1/846, PSČ 110 00, IČ 26503387, která dne 24,5,2004 převedla tuto pohledávku na jediného akcionáře, existence této pohledávky, její výše a skutečnost, že je vedena v účetnictví společnosti, vyplývá z Auditorského ověření pohledávek vypracovaného dne 6,9,2004 společností PAGINA Bohemia, a.s., Daňovou a auditorskou kanceláří se sídlem Praha 10, Pražská 16 , oprávnění KAČR číslo 252 a Ing. Jiřího Hofmana, odpovědného auditora, dekret číslo 1401, tento dokument je připojen jako příloha číslo devět tohoto notářského zápisu f) připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu upisovaných akcií současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení závazku ke splacení emisního kurzu. Má-li kterýkoliv akcionář využít možnosti započtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohody o započtení doručit společnosti do sedmi dnů ode dne upsání akcií g) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu upisovaných akcií, je tento akcionář pov inen oznámit tuto skutečnost společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií, na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. 29.9.2004 - 9.11.2004
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12,12,2003 došlo s účinností k 1,5,2004 k rozhodnutí o zrušení rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15,12,2003, kterým byla spolešnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 29.9.2004 - 8.6.2019
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 12,12,2003 došlo s účinností k témuž dni k rozhodnutí o zrušení rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15,12,2000, kterým byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 1.5.2004 - 29.9.2004

Aktuální kontaktní údaje Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Kapitál Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2010 - 8.6.2019
zakladni jmění 6 363 250 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2006 - 23.12.2010
zakladni jmění 79 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.3.2006 - 31.7.2006
zakladni jmění 420 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.11.2004 - 9.3.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.1.2000 - 9.11.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 24.5.1999 - 26.1.2000

Akcie Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 25 082 23.12.2010 - 8.6.2019
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 100 530 23.12.2010 - 8.6.2019
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 79 800 31.7.2006 - 23.12.2010
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 319 850 31.7.2006 - 23.12.2010
Kmenové akcie na jméno 0 Kč 1 000 000 9.3.2006 - 31.7.2006
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 1 000 000 9.3.2006 - 31.7.2006
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 4 000 000 9.3.2006 - 31.7.2006
Kmenové akcie na jméno 83 Kč 1 000 000 9.11.2004 - 9.3.2006
Kmenové akcie na jméno 84 Kč 4 000 000 9.11.2004 - 9.3.2006
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 000 000 29.9.2004 - 9.3.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 24.5.1999 - 29.9.2004

Sídlo Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 1030/1 , Praha 110 00 1.12.2015 - 8.6.2019
Adresa Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 29.9.2004 - 1.12.2015
Adresa Platnéřská 191/4 , Praha 110 00 26.1.2000 - 29.9.2004
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 24.5.1999 - 26.1.2000

Předmět podnikání Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem 24.5.1999

vedení firmy Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Statutární orgán Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy předseda představenstva a místopřed seda představenstva. 29.9.2004 - 8.6.2019
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce. 24.5.1999 - 29.9.2004
předseda Steven J. Willoughby Dat.nar. 5. Srpna 1961 24.5.1999 - 26.1.2000
Adresa: Zborovská 84/60 , Praha 150 00
člen Richard G. Fletcher Dat.nar. 1. Května 1965 24.5.1999 - 26.1.2000
Adresa: Dejvická 189/5 , Praha 160 00
člen Tim D. Whipple Dat.nar. 1. Srpna 1962 24.5.1999 - 26.1.2000
Adresa: Kodaňská 572/47 , Praha 101 00
člen Kay Dymock 26.1.2000 - 20.4.2000
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
předseda Kay Dymock 20.4.2000 - 1.8.2001
Zánik členství 30.4.2001
Zánik funkce 30.4.2001
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
člen Jan Sysel 26.1.2000 - 12.2.2003
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Stoupající 803/30 , Praha 190 00
člen Denise Grant 1.8.2001 - 12.2.2003
Zánik členství 31.12.2002
Vznik funkce 1.5.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
9 Earls Court Road, W8 6GB Londýn
člen Laurance Bunce Lacaff 12.2.2003 - 30.6.2003
Vznik členství 31.12.2002
Zánik členství 19.6.2003
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
člen Vernis D.deming, Nar. 3.11.1945 26.1.2000 - 29.9.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
člen Tanya Claudine Geller 30.6.2003 - 29.9.2004
Vznik členství 19.6.2003
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
předseda Ing. Michal Kocián 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Vznik funkce 19.5.2004
Zánik funkce 19.8.2009
Adresa: Vlastina 850/36 , Praha 161 00
místopředseda Alexander Adámek 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Vznik funkce 9.9.2004
Zánik funkce 19.8.2009
Adresa: Čihákova 517 , Jílové u Prahy 254 01
člen Ing. Vladimír Schwarz 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 8.9.2004
Zánik členství 25.11.2009
Adresa: Soborská 1345/34 , Praha 160 00
předseda Ing. Michal Kocián 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Vlastina 850/36 , Praha 161 00
člen Ing. Vladimír Schwarz 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Soborská 1345/34 , Praha 160 00
místopředseda Alexander Adámek 24.5.2010 - 26.9.2013
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Nad údolím 524/17 , Praha 147 00
předseda Ing. Michal Kocián 14.6.2013 - 8.6.2019
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Vlastina 850/36 , Praha 161 00
člen Ing. Vladimír Schwarz 14.6.2013 - 8.6.2019
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Soborská 1345/34 , Praha 160 00
místopředseda Alexander Adámek 26.9.2013 - 8.6.2019
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Nad údolím 524/17 , Praha 147 00

Dozorčí rada Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda Joel V. Schemmel Dat.nar. 15. Května 1966 24.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: Na Ořechovce 485/39 , Praha 162 00
člen Pervze Younis 24.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: Betlémské náměstí 1004/8 , Praha 110 00
člen Michal Kroft 24.5.1999 - 20.4.2000
Adresa: Levá 392/19 , Praha 147 00
člen David S.snyder, Nar. 29.6.1960 20.4.2000 - 8.12.2000
Adresa: Spojené státy americké
1097 Ash Street, Winnetka, Illinois 60693
člen Peter Procopis 8.12.2000 - 3.7.2002
Zánik členství 31.3.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
7 A Lauderdale Road, Londýn W9 1LT
člen Christine Richter 3.7.2002 - 12.2.2003
Vznik členství 31.3.2002
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: 9 Meldon Close , SW6 2AQ, Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen Laurence S.geller, Nar. 22.11.1947 20.4.2000 - 29.9.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
2333 N.Cleveland, Chicago, Illinois 60614
člen Patricia A.needham, Nar. 28.10.1953 20.4.2000 - 29.9.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
311 North Scoville, Oak Park, Illinois 60302
člen Jayson Charles Cyr 12.2.2003 - 29.9.2004
Vznik členství 31.12.2002
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
1030 N. State #10B, Chicago, Illinois 60610
předseda Doc. Ing. Milan Veverka Csc. 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Vznik funkce 9.9.2004
Zánik funkce 19.8.2009
Adresa: Antala Staška 1734/56 , Praha 140 00
člen Ing. Tomáš Zaněk 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Adresa: Nad Bořislavkou 514/56 , Praha 160 00
člen Ing. Pavel Rejchrt 29.9.2004 - 24.5.2010
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 19.8.2009
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
člen Ing. Tomáš Zaněk 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Nad Bořislavkou 514/56 , Praha 160 00
člen Ing. Pavel Rejchrt 24.5.2010 - 14.6.2013
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
předseda Doc. Ing. Milan Veverka Csc. 24.5.2010 - 18.2.2016
Vznik členství 25.11.2009
Vznik funkce 25.11.2009
Adresa: Vranská 557/19 , Praha 142 00
člen Ing. Tomáš Zaněk 14.6.2013 - 21.7.2016
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Nad Bořislavkou 514/56 , Praha 160 00
předseda Doc. Ing. Milan Veverka Csc. 18.2.2016 - 24.8.2016
Vznik členství 25.11.2009
Zánik členství 20.7.2016
Vznik funkce 25.11.2009
Zánik funkce 20.7.2016
Adresa: Vranská 557/19 , Praha 142 00
člen Ing. Pavel Rejchrt 14.6.2013 - 8.6.2019
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
člen Ing. Tomáš Zaněk 21.7.2016 - 8.6.2019
Vznik členství 25.11.2009
Adresa: Na dlouhém lánu 402/30 , Praha 160 00

Likvidace Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Jan Procházka 22.1.2001 - 28.3.2002
Adresa: Nad Bořislavkou 362/20 , Praha 160 00
Jméno Denise Clare Grant 28.3.2002 - 12.2.2003
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
Jméno Laurance Bunce Lacaff 12.2.2003 - 30.6.2003
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
Jméno Tanya Claudine Geller 30.6.2003 - 1.5.2004
Adresa: náměstí Curieových 43/5 , Praha 110 00
Jméno Ing. Vlastimil Roun Ph.D. 12.11.2018 - 8.6.2019
Adresa: Tusarova 1316/17 , Praha 170 00

Sbírka Listin Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5941/SL 59 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 26.11.2015 30.11.2015 10
B 5941/SL 58 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.2.2015 2.3.2015 18
B 5941/SL 57 notářský zápis [NZ 1042/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.11.2014 12.12.2014 18.12.2014 28
B 5941/SL 56 ostatní -rozh.o vobě předsedy předst. Městský soud v Praze 25.11.2009 31.5.2010 1
B 5941/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.4.2010 31.5.2010 2
B 5941/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.4.2010 31.5.2010 2
B 5941/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.4.2010 31.5.2010 2
B 5941/SL 52 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.11.2010 31.5.2010 5
B 5941/SL 51 notářský zápis NZ 67/2010 Městský soud v Praze 24.3.2010 31.5.2010 16
B 5941/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2009 17.3.2010 19.3.2010 7
B 5941/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 9.11.2009 9.11.2009 18
B 5941/SL 48 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 16.6.2008 4.11.2008 5.11.2008 4
B 5941/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.11.2008 5.11.2008 19
B 5941/SL 46 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2007 7.3.2008 12.3.2008 0
B 5941/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 7.3.2008 12.3.2008 0
B 5941/SL 44 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 30.3.2006 11.5.2007 14.5.2007 0
B 5941/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 11.5.2007 14.5.2007 0
B 5941/SL 42 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 13.3.2006 0
B 5941/SL 41 ostatní -pozvánky na VH-10x Městský soud v Praze 28.5.2005 13.3.2006 1
B 5941/SL 40 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 27.5.2005 13.3.2006 3
B 5941/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 20.6.2005 13.3.2006 2
B 5941/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.1.2006 13.3.2006 0
B 5941/SL 30 ostatní -zápis ze zased. předst.+výpis Městský soud v Praze 14.6.2004 14.9.2004 30.9.2004 0
B 5941/SL 29 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.6.2004 14.9.2004 30.9.2004 0
B 5941/SL 28 účetní závěrka r. 2003 + příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 30.9.2004 0
B 5941/SL 27 notářský zápis -NZ1366/03+přílohy Městský soud v Praze 12.12.2003 18.5.2004 0
B 5941/SL 26 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 1.9.2003 10.9.2003 0
B 5941/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditu,příl. Městský soud v Praze 8.4.2003 1.9.2003 10.9.2003 0
B 5941/SL 24 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 19.6.2003 1.7.2003 0
B 5941/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.6.2003 1.7.2003 0
B 5941/SL 22 podpisové vzory -čest.prohl. Městský soud v Praze 8.1.2003 20.2.2003 0
B 5941/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.12.2002 20.2.2003 0
B 5941/SL 20 notářský zápis NZ1422/2002+příl. Městský soud v Praze 31.12.2002 20.2.2003 0
B 5941/SL 19 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 10.10.2002 0
B 5941/SL 18 účetní závěrka +audit r.2000+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 10.10.2002 0
B 5941/SL 17 účetní závěrka +audit k 15.12.2000 Městský soud v Praze 10.10.2002 0
B 5941/SL 16 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře-příl Městský soud v Praze 31.3.2002 10.10.2002 0
B 5941/SL 15 výroční zpráva + audit r. 2000, 2001 Městský soud v Praze 23.7.2002 29.7.2002 0
B 5941/SL 14 ostatní rozhodnutí akcionáře+plné moci Městský soud v Praze 11.3.2002 22.7.2002 0
B 5941/SL 13 podpisové vzory + čes.prohl. likvidátorky Městský soud v Praze 1.3.2002 17.4.2002 17.6.2002 0
B 5941/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře-příl Městský soud v Praze 30.4.2001 12.6.2001 0
B 5941/SL 11 ostatní -čest.prohlášení Městský soud v Praze 11.5.2001 12.6.2001 0
B 5941/SL 9 posudek znalce Městský soud v Praze 8.3.2001 30.4.2001 0
B 5941/SL 10 ostatní -č.prohlášení (6 členů) Městský soud v Praze 30.4.2001 0
B 5941/SL 8 ostatní -rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 16.10.2000 2.4.2001 0
B 5941/SL 7 ostatní -čestné prohlášení 12x Městský soud v Praze 2.4.2001 0
B 5941/SL 6 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 1.2.2001 0
B 5941/SL 5 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 15.12.2000 1.2.2001 0
B 5941/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2000 1.2.2001 0
B 5941/SL 3 ostatní -plná moc( překlad) Městský soud v Praze 16.10.2000 1.2.2001 0
B 5941/SL 2 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 26.10.1999 7.2.2000 0
B 5941/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2004 0
B 5941/SL 36 ostatní rozh. jedin.akcion. při VH Městský soud v Praze 19.5.2004 0
B 5941/SL 35 notářský zápis NZ 340/2004- změna stanov Městský soud v Praze 8.9.2004 0
B 5941/SL 34 ostatní rozh.o volbě předsedy DR Městský soud v Praze 9.9.2004 0
B 5941/SL 33 ostatní rozh.o volbě míst.předst. Městský soud v Praze 9.9.2004 0
B 5941/SL 32 ostatní rouh. o volbě předsedy předst. Městský soud v Praze 19.5.2004 0
B 5941/SL 31 stanovy společnosti / 7 str./ - úplné znění Městský soud v Praze 5.10.2004 0
B 5941/SL 1 notářský zápis + stanovy + zakladat.smlouva Městský soud v Praze 21.4.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

IČO: 25765914
Firma: Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.5.1999

Sídlo Strategic Hotel Capital Prague Holdings, a.s.

Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image