Hlavní navigace

FIRMA STAVOD výrobní družstvo IČO: 00027693

STAVOD výrobní družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

STAVOD výrobní družstvo (00027693) je Družstvo. Sídlí na adrese V Chotejně 1267/1, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 5. 1951 a je stále aktivní. STAVOD výrobní družstvo má tři živnosti.

Jako zdroj dat o STAVOD výrobní družstvo nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro STAVOD výrobní družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje STAVOD výrobní družstvo

Soud: Městský soud v Praze 30. 5. 1951
Spisová značka: DrXCIX 96
IČO (identifikační číslo osoby): 00027693
Jméno: STAVOD výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo 30.5.1951
Zapsána dne: 30.5.1951
Představenstvo se skládá z 3-6 členů. 11.12.1992 - 2.1.1997
Představenstvo se skládá z 5 členů. 28.1.1992 - 11.12.1992
Usnesením výroční členské schůze družstva ze dne 25.3.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. 27.1.1992
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 27.1.1992
Představenstvo se skládá z 9 členů. 27.1.1992 - 28.1.1992
Ručení: Předseda družstva ručí seštinásobku základního členského po- dílu. Členové představenstva a kontrolní komise pětinásobkem základního členského podílu, vedoucí útvarů a předseda KPOČ čtyřnásobkem, vedoucí středisek a oddělení trojnásobkem, mistři dvojnásobkem a ostatní členové 1x základního člen- ského podílu. 27.1.1992 - 11.12.1992
Usnesením výroční členské schůze družstva, konané dne 12.3. 1990 byla schválena změna čl.2 stanov družstva. 26.4.1990 - 3.6.2009
Představenstvo se skládá z 11 - 15 členů. 21.2.1990 - 27.1.1992
Usnesením mimořádné členské schůze, konané dne 15.12.1989 byly přijaty změny čl.5 odst.1, 18, 21 odst.1, 23 odst.1 písm.c), 23 odst.1 písm.n), 26 odst.3, 27 odst.1, 28, 29 odst.3,8, 29 odst.3,10.31,34,35 odst.1, 38 odst.1 stanov. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 21.2.1990 - 3.6.2009
Členský podíl činí 1000,- Kčs u členů se změněnou pracovní schopností a domáckých pracovníků činí 500,- Kčs a je splat- ná do jednoho roku od vzniku členského poměru. 7.3.1989 - 27.1.1992
Ručení: Členové družstva ručí do výše členského podílu. 7.3.1989 - 27.1.1992
Usnesením pololetní členské schůze družstva konané dne 17. 10.1988 byly přijaty nové stanovy družstva s účinností k 1.1.1989. 7.3.1989 - 3.6.2009
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.3.1989 - 3.6.2009
Usnesením výročního shromáždění delegátů, konaného dne 19.3. 1987 byl přijat doplněk čl.2 odst.1) stanov družstva schvá- lený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 23.4.1987. 17.6.1987 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze konané dne 17.9.1985 byla přijata změna čl.2 odst.1) stanov družstva, schválená Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 20.12.1985. 10.3.1986 - 3.6.2009
Usnesením delegátů ze dne 13.9.1984 byl přijat doplněk čl.2 odst.1) stanov družstva schválený Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 22.10.1984. 13.11.1984 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 3.10.1980 byla přijata změna čl.2 odst.1) stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev dne 30.9.1981 26.11.1981 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.3.1981 byla přijata změna čl.4,45,49,66 a 67 stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev dne 22.4.1981. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 28.5.1981 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.9.1979 byl přijat doplněk stanov čl.2 odst.l schválený Českým svazem výrobních družstev dne 27.9.1979. 2.1.1980 - 3.6.2009
Usnesením výroční členské schůze ze dne 25.4.1978 byla při- jata změna čl.43 odst.2) a čl.72 odst.2) stanov družstva schválená Českým svazem výrobních družstev ze dne 5.7.1978. 11.9.1978 - 3.6.2009
Uvedené změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.9.1978 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 4.4.78 byla přijata změna čl.43 odst.2), čl.72 odst.2) stanov družstva, schvá- lená Českým svazem výrobních družstev ze dne 27.6.1978. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.7.1978 - 3.6.2009
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 9.1.1978 byla přijata změna stanov čl.1 odst.2 a čl.2 odst.1 schválená Českým sva- zem výrobních družstev dne 7.3.1978. 20.3.1978 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze konané dne 29.9.1977 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 28.11.1977, čj.0442/22-16016/77 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.1) hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.1.1978 družstvo: STAV Praha, výrobní stavební družstvo se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Mánesovva 1374/53 jako družstvo přejímané s druž- stvem: STAVODĚL, výrobní družstvo stavební se sídlem Praha 2 Nusle, Jaromírova 51 jako družstvem přejímajícím. Tímto sloučením přejímané družstvo STAV, výrobní družstvo stavební se sídlem Praha 2-Vinohrady, Mánesova 1374/53 zaniklo bez 31.1.1978
likvidace a bylo proto vymazáno. 31.1.1978
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do 2 let od vzniku členského poměru. 24.3.1976 - 24.3.1976
Členský podíl u mladistvých učňů může být zaplacen do 2 let od vzniku členského poměru. 24.3.1976 - 11.12.1992
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.9.1975 byly přijaty nové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne 13.2.1976. 24.3.1976 - 3.6.2009
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřních poměrů družstva. 24.3.1976 - 3.6.2009
Usnesením výroční členské schůze ze dne 28.4.1972 byl přijat doplněk stanov čl.1 odst.2) a čl.2 odst.1), schválený Českým svazem výrobních družstev dne 21.6.1972. 28.8.1972 - 3.6.2009
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 23.12.1971 čj.E 111/71-23 bylo podle ustanovení § 91 odst.2) hosp.zák.č.109/64 Sb. sloučeno s tímto družstvem jako přejí- majícím družstvo Signál, montážní družstvo se sídlem Praha 4 Nusle, Štětkova 20 jako družstvo přejímané ke dni 1.1.1972. Tímto sloučením přejímané družstvo Signál, montážní družstvo se sídlem Praha 4-Nusle, Štětkova 20, zaniklo bez likvidace a bylo proto vymazáno. 3.3.1972
Představenstvo se skládá z 5 až 11 členů. 25.6.1971 - 21.2.1990
Usnesením výroční členské schůze ze dne 23.4.1971 byly při- jaty změny a doplňky stanov družstva schválené Českým svazem výrobních družstev dne 20.5.1971. 25.6.1971 - 3.6.2009
Ostatní údaje těchto změn se týkají vnitřních poměrů druž- stva. 25.6.1971 - 3.6.2009
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev ze dne 25.září 1970 čj.E 306/70-203 a rozhodnutím z téhož dne čj.305/70-203 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.2 hosp.zák.č.109/ 64 Sb. ke dni 1.října 1970 toto družstvo jako přejímající s družstvy: "STAVOCENTRUM, výrobním stavebním družstvem" a "RAPIDO, stavebním výrobním družstvem" jako družstvy přejí- manými. 30.11.1970
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 22.7.1970 čj. E 257/70-203 sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst.2 hosp.zák.č.109/64 Sb. ke dni 1.července 1970 toto družstvo jako přejímající s družstvem ART BOHE- MIANS, výr.družstvem jako družstvem přejímaným. 24.9.1970
Usnesením výroční členské schůze ze dne 17.dubna 1970 byly změněny a doplněny stanovy družstva. Tyto změny a doplňky byly schváleny Českým svazem výrobních družstev v Praze dne 23.6.1970 a týkají se vnitřních poměrů družstva. 7.7.1970 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 14.4.1969 byly změněny člán- ky 39 odst.l) a 2), 42 odst.lb) a d) a odst.2, 47 odst.l, 58 odst.1) až 8) stanov družstva. 2.7.1969 - 3.6.2009
změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.7.1969 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 19.dubna 1968 byly změněny články 2 odst.1), 3 odst.1), 9 odst.1), vložen nový článek 16a) a změněn čl.59 odst.5) stanov družstva. 15.6.1968 - 3.6.2009
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 15.6.1968 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 31.3.1967 byly změněny člán- ky 1, 2 odst.1), 6 odst.2) a 3), 9 odst. 1) písm.c.d a odst. 2), 14, 42 odst.1), 44 odst.4), nově článek 47a), 53 odst.3) 54 poslední odstave, 59, 60, 61, 62 a další drobnější úpra- vy článků 3,5,7,8,9,12,13,15,16,36,37,39,49,54,58,63 a 66 stanov družstva. Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazu výrobních družstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrů družstva 10.5.1967 - 3.6.2009
Usnesením členské schůze ze dne 19.3.1966 byl změněn článek 60 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 14.4.1966 - 3.6.2009
Představenstvo se skládá z předsedy a dalších 4-10 členů. 16.2.1966 - 25.6.1971
Usnesením členské schůze ze dne 24.12.1965 byly přijaty nové stanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 15.2.1966. 16.2.1966 - 3.6.2009
Ostatní údaje nových stanov se týkají vnitřních poměrů druž- stva. 16.2.1966 - 3.6.2009
Usnesením valné hromady ze dne 6.4.1963 byly změněny články 30, 33 odst.6), 34 odst.3), 36 odst.4) a 37 stanov družstva. 24.4.1963 - 3.6.2009
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 24.4.1963 - 3.6.2009
Rozhodnutím valné hromady dne 20.9.1958 byly přijaty nové stanovy. 1.11.1958 - 3.6.2009
Výbor je nyní představenstvem. 1.11.1958 - 3.6.2009
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 1.11.1958 - 3.6.2009
Rozhodnutím Ústředního svazu výrobních družstev v Praze ze dne 17.6.1958, zn.592141-Kř/Z byl podle § 50, odst.1 zák.č. 54/1954 Sb. odvolán výbor družstva a revizní komise a jme- nován s okamžitou účinností na dobu do zvolení nových orgá- nů družstva náhradní orgán. 25.6.1958 - 3.6.2009
Výbor má 5 až 9 členů. 9.6.1956 - 16.2.1966
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončení učebního období. 9.6.1956 - 24.3.1976
Ručení: Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku člen- ského podílu. 9.6.1956 - 7.3.1989
Usnesením valné hromady ze dne 7.dubna 1956 byly přijaty no- vé stanovy. 9.6.1956 - 3.6.2009
Členský podíl činí Kčs 500,- a je splatný do 1 roku od při- jetí za člena. 5.5.1954 - 9.6.1956
Ručení: Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výši dvojnásobku podílu. 5.5.1954 - 9.6.1956
Výbor se skládá e sedmi členů. 5.5.1954 - 9.6.1956
Dosavadní členové představenstva jsou nyní členy výboru. 5.5.1954 - 9.6.1956
Usnesením valné hromady ze dne 22.12.1953 byly přijaty nové stanovy, z nichý vyplývají tyto změny: 5.5.1954 - 3.6.2009
Mimořádnou valnou hromadou, konanou dne 17.prosince 1950 by- ly přijaty stanovy lidového družstva. 19.12.1951
Smlouva společenství (stanovy) ze dne 1.2.1920. 30.5.1951
Členský podíl ve výši 200,- Kčs jest splatný do 1 roku od přije- tí za člena. 30.5.1951 - 5.5.1954
Ručení do výše dvojnásobku členských podílů. 30.5.1951 - 5.5.1954
Představenstvo se skládá ze šesti členů. 30.5.1951 - 5.5.1954

Sídlo STAVOD výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa: V Chotejně 1267/1, Praha 10200, Česká republika 14.1.2016
Adresa: V Chotejně 1143/3, Praha 10 10200, Česká republika 26.2.2009 - 14.1.2016
Adresa: Mánesova 1374/53, Praha 2 12065, Česká republika 20.4.2002 - 26.2.2009
Adresa: Mánesova 53, Praha 2 , Česká republika 20.3.1978 - 20.4.2002
Adresa: Jaromírova ul.č.51 , Praha 2- Nusle , Česká republika 28.8.1972 - 20.3.1978
Adresa: Jaromírova ul.č.80/51 , Praha 2 Nusle - Údolí , Česká republika 1.11.1958 - 28.8.1972
Adresa: Jaromírova ul.č.51 , Praha - Nusle , Česká republika 9.6.1956 - 1.11.1958
Adresa: Jaromírova ul.č.80/51 n. , Praha XIV - Nusle , Česká republika 11.9.1951 - 9.6.1956
Adresa: Jaromírova ul.č.80 , Praha XIV - Nusle , Česká republika 30.5.1951 - 11.9.1951

Předmět podnikání STAVOD výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí 23.6.2022
Vodoinstalatérství, topenářství 23.6.2022
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.2.2009 - 23.6.2022
Zednictví 20.4.2002 - 26.3.2007
Obkladačství 20.4.2002 - 26.3.2007
Tesařství 20.4.2002 - 26.3.2007
Pokrývačství 20.4.2002 - 26.3.2007
Klempířství 20.4.2002 - 26.3.2007
Malířství 20.4.2002 - 26.3.2007
Natěračství 20.4.2002 - 26.3.2007
Podlahářství 20.4.2002 - 26.3.2007
Vodoinstalatérství, topenářství 20.4.2002 - 26.3.2007
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 20.4.2002 - 26.3.2007
Opravy silničních vozidel 20.4.2002 - 26.3.2007
Zpracování gumárenských směsí 20.4.2002 - 26.3.2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.4.2002 - 26.3.2007
Silniční motorová doprava nákladní 20.4.2002 - 26.3.2007
Ubytovací služby (vyjma ubytovacích služeb uvedených v příl. 3 zákona č. 455/91 Sb.) 20.4.2002 - 26.3.2007
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 20.4.2002 - 26.2.2009
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu 6.3.1996 - 26.2.2009
provádění průmyslových staveb 11.12.1992 - 20.4.2002
provádění bytových a občanských staveb 11.12.1992 - 20.4.2002
stavitelství 11.12.1992 - 20.4.2002
projektová činnost v investiční výstavbě 11.12.1992 - 20.4.2002
zednické, obkladačské, tesařské práce 11.12.1992 - 20.4.2002
pokrývačské a klempířské práce 11.12.1992 - 20.4.2002
malířství a natěračství 11.12.1992 - 20.4.2002
sklenářství 11.12.1992 - 20.4.2002
podlahářské práce (kladení podlahovin) 11.12.1992 - 20.4.2002
provádění tepelných a hlukových izolací 11.12.1992 - 20.4.2002
vodoinstalatérství 11.12.1992 - 20.4.2002
výroba, instalace a opravy ústředního topení a větrání 11.12.1992 - 20.4.2002
plynoinstalatérství 11.12.1992 - 20.4.2002
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 11.12.1992 - 20.4.2002
elektroinstalatérství 11.12.1992 - 20.4.2002
zámečnictví 11.12.1992 - 20.4.2002
opravy motorových vozidel 11.12.1992 - 20.4.2002
vulkanizace-opravy pneumatik 11.12.1992 - 20.4.2002
činnost účetních poradců 11.12.1992 - 20.4.2002
automatizace zpracování dat 11.12.1992 - 20.4.2002
veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motoro- vá doprava 11.12.1992 - 20.4.2002
ubytování a stravování ve vlastních rekreačních zařízeních 11.12.1992 - 20.4.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.12.1992 - 26.3.2007
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 11.12.1992 - 26.2.2009
Předmětem hospodářské činnosti v oborech: hlavní a přidružené stavební výroby 27.1.1992 - 11.12.1992
zámečnických, truhlářských, klempířských a vzduchotechnic- kých výrobků a prvků 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž zařízení pro rozvod plynu, montáž zařízení pro spotřebu plynu spalováním podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
projektová činnost podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž elektrických zařízení a hromosvodů dodavatelským způsobem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž výškového výstražného osvětlení na továrních komí- nech (žárotechnické práce), věžích, stožárech a výškových budovách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci. 27.1.1992 - 11.12.1992
Poskytování služeb v oborech: hlavní a přidružené výroby 27.1.1992 - 11.12.1992
zámečnické, truhlářské, klempířské a vzduchotechnické práce 27.1.1992 - 11.12.1992
opravy a revize zařízení pro rozvod plynů, opravy a revize zařízení pro spotřebu plynů spalováním podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
záruční a servisní opravy kotlů a plynových zařízení podle dohod o záručních a servisních opravách 27.1.1992 - 11.12.1992
sklenářské práce a služby, montáž těsnění oken a dveří 27.1.1992 - 11.12.1992
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků otryskáním a metalizací 27.1.1992 - 11.12.1992
úprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrních komínech, věžích, stožárech a výškových budovách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
opravy a revize elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezání kyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
poskytování stravovacích a ubytovacích služeb ve vlastních rekreačních zařízeních 27.1.1992 - 11.12.1992
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha- nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí z dovozu v rámci smlouvy o sdružení ke gesci 27.1.1992 - 11.12.1992
poskytování služeb v oboru výpočetní techniky, zejména pora- denské činnosti, projekční činnosti a strojového času 27.1.1992 - 11.12.1992
řezání vysokofrekvenčním soustředěným vodním paprskem 27.1.1992 - 11.12.1992
zahraničně obchodní činnost v rozsahu vydaného povolení a v jeho rámci 27.1.1992 - 11.12.1992
nákup a prodej výrobků a materiálu 27.1.1992 - 11.12.1992
montáž antén pro příjem rozhlasu a televize 27.1.1992 - 11.12.1992
provozování autoopravárenské činnosti podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 26.4.1990 - 27.1.1992
výroba drobných výrobků souvisejících s poskytovanými služ- bami 26.4.1990 - 27.1.1992
výroba v oboru (oborech): hlavní a přidružená stavební výroba 7.3.1989 - 27.1.1992
výroba zámečnických, truhlářských, klempířských a vzducho- technických výrobků a prvků 7.3.1989 - 27.1.1992
montážní práce včetně montáží a demontáží technologických zařízení a tlakových nádob a jejich revizí podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
montáž zařízení pro rozvod plynů, montáž zařízení pro spo- třebu plynů spalováním podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
projektová činnost a inženýring podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
montáž elektrických zařízení a hromosvodů dodavatelským způsobem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
montáž výškového výstražného osvětlení na továrních komínech 7.3.1989 - 27.1.1992
žárotechnické práce na věžích, stožárech a výškových budo- vách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
poskytování služeb v oboru (oborech): hlavní a přidružená stavební výroba 7.3.1989 - 27.1.1992
zámečnické, truhlářské, klempířské a vzduchotechnické práce 7.3.1989 - 27.1.1992
opravy a revize zařízení pro rozvod plynů, opravy a revize zařízení pro spotřebu plynů spalováním podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
záruční a servisní opravy kotlů a plynových zařízení podle dohod o záručních a servisních opravách 7.3.1989 - 27.1.1992
sklenářské práce a služby, montáž těsnění oken a dveří 7.3.1989 - 27.1.1992
broušení kotoučových pil a bruslí pro občany 7.3.1989 - 27.1.1992
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská- ním a metalizací 7.3.1989 - 27.1.1992
úprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrních komínech (žárotechnické práce), věžích, stožárech a výško- vých budovách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
oprava elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
revize elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha- nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí z dovozu NSZ a SFRJ v rámci Smlouvy o sdružení ke gesci 7.3.1989 - 27.1.1992
poskytování služeb v oboru výpočetní techniy, zejména pora- denské činnosti, projekční činnosti a strojového času 7.3.1989 - 27.1.1992
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezání kyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 7.3.1989 - 27.1.1992
doplňkový prodej výrobků související s poskytovanými služ- bami 7.3.1989 - 27.1.1992
poskytování služeb v oboru výpočetní techniky, zejména pora- denské činnosti, projekční činnosti a strojového času pro organizace výrobního družstevnictví, výjimečně po předchozím souhlasu Českého svazu výrobních družstev pro jiné socialis- tické organizace 17.6.1987 - 7.3.1989
hlavní a přidružená stavební výroba 10.3.1986 - 7.3.1989
výroba zámečnických, truhlářských a vzduchotechnických vý- robků a prvků 10.3.1986 - 7.3.1989
montážní práce včetně montáží a demontáží technologických zeřízení a tlakových nádob a jejich revizí podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
montáž zařízení pro rozvod plynů, montáž zařízení pro spo- třebu plynů spalováním podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
projektová činnost a inženýring podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
montáž elektrických zařízení a hromosvodů dodavatelským způsobem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
montáž výškového výstražného osvětlení na továrních komínech (žárotechnické práce), věžích, stožárech a výškových budo- vách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
Poskytování služeb v oboru (oborech): hlavní a přidružená stavební výroba 10.3.1986 - 7.3.1989
opravy a revize zařízení pro rozvod plynů, opravy a revize zařízení pro spotřebu plynů spalováním podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
záruční a servisní opravy kotlů podle dohod o záručních a servisních opravách 10.3.1986 - 7.3.1989
konzervace dřevěných konstrukcí, restaurace dřevěných kul- turních památek, protipožární nátěry a postřiky 10.3.1986 - 7.3.1989
sklenářské práce a služby, montáž těsnění oken a dveří 10.3.1986 - 7.3.1989
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská- ním a metalizací 10.3.1986 - 7.3.1989
oprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrních komínech (žárotechnické práce), věžích, stožárech a výško- vých budovách podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
oprava elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
revize elektrických zařízení a hromosvodů podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezání kyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 10.3.1986 - 7.3.1989
doplňkový prodej výrobků související s poskytovanými služba- mi 10.3.1986 - 7.3.1989
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha- nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí a dovozu NSZ a SFRJ v rámci Smlouvy o sdružení ke gesci 10.3.1986 - 7.3.1989
gesční činnost k zabezpečení dodávek prostředků malé mecha- nizace, jejich přídavných zařízení a nářadí z dovozu NSR a SFRJ v rámci Smlouvy o sdružení ke gesci 13.11.1984 - 10.3.1986
hlavní a přidružená stavební a stavebně montážní výroba 26.11.1981 - 10.3.1986
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářské prá- ce 26.11.1981 - 10.3.1986
výroba stavebních hmot, maltové a betonové směsi 26.11.1981 - 10.3.1986
výroba zámečnických prvků 26.11.1981 - 10.3.1986
demontáže průmyslových zařízení 26.11.1981 - 10.3.1986
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská- ním a metalizací 26.11.1981 - 10.3.1986
práce na plynových rozvodech 26.11.1981 - 10.3.1986
práce na výstavbě kotelen 26.11.1981 - 10.3.1986
ochrana a impregnace dřevěných památkových objektů, kon- zervace dřeva, protipožární nátěry a postřiky 26.11.1981 - 10.3.1986
projektová činnost a inženýring v rámci zvláštního oprávnění 26.11.1981 - 10.3.1986
poskytování služeb v oboru: hlavní a přidružená stavební výroba 26.11.1981 - 10.3.1986
provádění výuky ve svařování el.obloukem, plamenem, řezání kyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 26.11.1981 - 10.3.1986
povrchová úprava kovů, konstrukcí a výrobků jejich otryská- ním a metalizací 26.11.1981 - 10.3.1986
montáž a oprava, údržba výškového výstražného osvětlení na továrních komínech, věžích, stožárech a výškových budo- vách 26.11.1981 - 10.3.1986
rekonstrukce a opravy kotelen, záruční a servisní opravy kotlů 26.11.1981 - 10.3.1986
instalace a opravy hromosvodů podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci a antén včetně revizí 26.11.1981 - 10.3.1986
revize elektrického zařízení a rozvodů podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 26.11.1981 - 10.3.1986
opravy plynových rozvodů, plynových spotřebičů podle zvlášt- ního oprávnění a v jeho rámci 26.11.1981 - 10.3.1986
ochrana a impregnace dřevěných objektů, konzervace dřeva, protipožární nátěry a postřiky 26.11.1981 - 10.3.1986
doplňkový prodej výrobků související s poskytovanými služ- bami 26.11.1981 - 10.3.1986
nákladní autodoprava s platností do 31.12.1981 26.11.1981 - 10.3.1986
provádění výuky ve svařování čl.obloukem, plamenem, řezání kyslíkem podle zvláštního oprávnění a v jeho rámci 2.1.1980 - 26.11.1981
hlavní a přidružená stavební a stavebně montážní výroba 20.3.1978 - 26.11.1981
stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 20.3.1978 - 26.11.1981
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářské práce 20.3.1978 - 26.11.1981
práce dlaždičské, zejména nádlažba kabelových tras, úpravy chodníků, vozovek a jiných ploch asfaltovým povrchem 20.3.1978 - 26.11.1981
demontáže průmyslových zařízení 20.3.1978 - 26.11.1981
výroba ústředních tepelně energetických zařízení malého in- vestičního charakteru 20.3.1978 - 26.11.1981
lokální a individuální zásobování teplem bytové a občanské výstavby a průmyslových zařízení tepelných zdrojů a zaříze- ní 20.3.1978 - 26.11.1981
výroba a montáž světelných poutačů 20.3.1978 - 26.11.1981
povrchová úprava kovů a kovových konstrukcí jejich metali- zací 20.3.1978 - 26.11.1981
výroba stavebních hmot 20.3.1978 - 26.11.1981
projektová činnost v rámci zvláštního oprávnění a inženýring 20.3.1978 - 26.11.1981
poskytování služeb v oborech hlavní a přidružené stavební výroby v oboru dlaždičském a jiných úpravách komunikací 20.3.1978 - 26.11.1981
montáž, oprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrních komínech, věžích, stožárech a výškových budovách 20.3.1978 - 26.11.1981
montáž, oprava a rekonstrukce včetně revizí hromosvodního zařízení na budovách, komínech a věžích 20.3.1978 - 26.11.1981
doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými služ- bami 20.3.1978 - 26.11.1981
doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými služ- bami 24.3.1976 - 20.3.1978
obchodní a odbytová činnost související s výše uvedenými činnostmi družstva 28.8.1972 - 24.3.1976
provádění stavebních a stavebně montážních prací v odvětví stavebnictví v hlavní a přidružené stavební výrobě ve všech profesích 28.8.1972 - 20.3.1978
stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 28.8.1972 - 20.3.1978
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářské prá- ce 28.8.1972 - 20.3.1978
demontáže průmyslových zařízení 28.8.1972 - 20.3.1978
ústřední tepelně energetická zařízení malého investičního charakteru 28.8.1972 - 20.3.1978
lokální a individuální zásobování teplem bytové a občanské výstavby a průmyslových zařízení 28.8.1972 - 20.3.1978
chemické úpravy vod malého rozsahu 28.8.1972 - 20.3.1978
pomocná zařízení tepelných zdrojů a zařízení 28.8.1972 - 20.3.1978
montáž, oprava a rekonstrukce, včetně revizí hromosvodního zařízení na budovách a komínech a věžích 28.8.1972 - 20.3.1978
výroba stavebních hmot 28.8.1972 - 20.3.1978
výroba, montáž a odbyt světelných poutačů 28.8.1972 - 20.3.1978
projektová činnost v rozsahu zvláštního oprávnění vydaného podle platných předpisů 28.8.1972 - 20.3.1978
montáž, oprava a údržba výškového výstražného osvětlení na továrních komínech, věžích, stožárech a výškových bu- dovách 28.8.1972 - 20.3.1978
provádění stavebních a stavebně montážních prací v odvětví stavebnictví v hlavní a přidružené stavební výrobě ve všech profesích 25.6.1971 - 28.8.1972
stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 25.6.1971 - 28.8.1972
zemní a tunelářské práce, kanalizační a vodohospodářské prá- ce 25.6.1971 - 28.8.1972
trhací práce malého a velkého rozsahu, komorové odstřely, clonové odstřely a stavební destrukce všeho druhu včetně továrních komínů 25.6.1971 - 28.8.1972
demontáže průmyslových zařízení 25.6.1971 - 28.8.1972
výroba stavebních hmot, výroba bytových doplňků a výrobků z pálené keramiky 25.6.1971 - 28.8.1972
výroba, montáž a odbyt světelných poutačů 25.6.1971 - 28.8.1972
obchodní a odbytová činnost související s výše uvedenými činnostmi družstva 25.6.1971 - 28.8.1972
a) investiční výstavba, opravy a údržba, rekonstrukce a adaptace stavebně montážní povahy těmito profesemi: zedník, obkladač, tesař, lešenář, betonář, asfaltér a izola- tér, klempíř, pokrývač, elektrikář, sklenář, topenář, insta- latér, malíř, lakýrník, zámečník, svářeč, truhlář, kovář, automechanik, kladeč podlahovin a dalšími, které svou pova- hou souvisejí s pracemi uvedenými v odst.1) pod písm. a), b) a c) 1.12.1970 - 25.6.1971
b) stavebně montážní práce na bázi ocelových konstrukcí 1.12.1970 - 25.6.1971
c) výroba, montáž a odbyt světelných poutačů. 1.12.1970 - 25.6.1971
Práce, uvedené v písm.a), b) a c) zajišťuje družstvo pro všechny druhy odběratelů. 1.12.1970 - 25.6.1971
. 30.5.1951 - 25.6.1971

Vedení firmy STAVOD výrobní družstvo

Statutární orgán STAVOD výrobní družstvo

předseda družstva PhDr. Zdeněk Drozen
Ve funkci od 14.1.2016 do 28.12.2020
Adresa K dálnici 872/29, 10400 Praha
místopředseda družstva Zdeňka Janíčková
Ve funkci od 3.6.2009 do 14.1.2016
Adresa U Zahradního města 3189/2, 10600 Praha 10
předseda družstva PhDr. Zdeněk Drozen
Ve funkci od 7.6.2013 do 14.1.2016
Adresa K dálnici 872/29, 10400 Praha
předseda družstva PhDr. Zdeněk Drozen
Ve funkci od 12.1.2011 do 7.6.2013
Adresa K Dálnici 872/29, 10400 Praha 10
předseda družstva PhDr. Zdeněk Drozen
Ve funkci od 7.12.2010 do 12.1.2011
Adresa K Dálnici 872/29, 10400 Praha 10
předseda družstva PhDr. Zdeněk Drozen
Ve funkci od 18.1.2010 do 7.12.2010
Adresa Velká Skála 677/7, 18100 Praha 8
předseda družstva PhDr. Zdeněk Drozen
Ve funkci od 3.6.2009 do 18.1.2010
Adresa Písečná 445/15, 18200 Praha 8
místopředseda družstva Zdeňka Janíčková
Ve funkci od 26.2.2009 do 3.6.2009
Adresa U Zahradního města 3189/2, 10600 Praha 10
předseda družstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 26.2.2009 do 3.6.2009
Adresa Mánesova 1598/60, 12000 Praha 2
předseda družstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 26.3.2007 do 26.2.2009
Adresa Mánesova 60, 12000 Praha 2
místopředseda družstva Jiřina Mikolášková
Ve funkci od 26.3.2007 do 26.2.2009
Adresa Italská 36/25, 12000 Praha 2
předseda družstva Ing. Jan Novák
Ve funkci od 26.2.2009 do 26.2.2009
Adresa Mánesova 1598/60, 12000 Praha 2
místopředseda družstva Zdeňka Janíčková
Ve funkci od 26.2.2009 do 26.2.2009
Adresa U Zahradního města 3189/2, 10600 Praha 10
Předseda František Vitáček
Ve funkci od 20.4.2002 do 26.3.2007
Adresa Feřtekova 540, 18000 Praha 8
místopředseda Ing. Jan Novák
Ve funkci od 20.4.2002 do 26.3.2007
Adresa Mánesova 60, 12000 Praha 2
Člen Ing. Milena Pavlíková
Ve funkci od 20.4.2002 do 26.3.2007
Adresa Pod Strašnickou vinicí 13a, 10000 Praha 10
člen představenstva Petr Červ
Ve funkci od 20.4.2002 do 26.3.2007
Adresa Matuškova 800, 14000 Praha 4
člen představenstva František Pospíšil
Ve funkci od 20.4.2002 do 26.3.2007
Adresa Churáňovská 2695, 15000 Praha 5
Předseda František Vitáček
Ve funkci od 26.4.1990 do 20.4.2002
Adresa Feřtekova 540, Praha 8
člen představenstva Petr Červ
Ve funkci od 2.1.1997 do 20.4.2002
Adresa Matuškova 800, Praha 4
člen představenstva Stanislav Kolumpek
Ve funkci od 2.1.1997 do 20.4.2002
Adresa Plavecká 9/1666, Praha 2
místopředseda Ing. Jan Novák
Ve funkci od 2.1.1997 do 20.4.2002
Adresa Mánesova 60, Praha 2
Člen Ing. Milena Pavlíková
Ve funkci od 17.11.1999 do 20.4.2002
Adresa Pod Strašnickou vinicí č.13A, Praha 10
Člen Ing. Milena Pavlíková
Ve funkci od 27.1.1992 do 17.11.1999
Adresa Pod Strašnickou vinicí č.13, Praha 10
Člen Ing. Jan Novák
Ve funkci od 21.2.1990 do 2.1.1997
Adresa Mánesova 60, Praha 2
Člen Svatopluk Šíbal
Ve funkci od 21.2.1990 do 28.1.1992
Adresa Jindřišská 8, Praha 1
Člen Ing. Jiří Hortenský
Ve funkci od 21.2.1990 do 28.1.1992
Adresa U 3.baterie 13/774, Praha 6
Člen Josef Kubizňák
Ve funkci od 27.1.1992 do 28.1.1992
Adresa Želivská 2810, Praha 10
Člen Vladimír Suchý
Ve funkci od 27.1.1992 do 28.1.1992
Adresa Sklenská 293/16 , Praha 9-Kyje
Člen František Zelenka
Ve funkci od 27.1.1992 do 28.1.1992
Adresa Korunní 92, Praha 10
Člen Ladislav Pavlík
Ve funkci od 27.1.1992 do 28.1.1992
Adresa Hořejší nábřeží 25, Praha 5
Člen Tomáš Hanzlík
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Lužická 11, Praha 2
Člen Ing. Jan Pokorný
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Na Chodovci 2543, Praha 4
Člen Václav Havlík
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Dolnokrčská 41, Praha 4
Člen Miloš Sváček
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Na úseku 3, Praha 10
Člen Ivan Gabriss
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Radlická 12, Praha 5
Člen Václav Prokůpek
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Bořivojova 41, Praha 3
Člen Ladislav Vytlačil
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Hostavická 688/4, Praha 9
Člen Jiří Šafránek
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Průčelní 642/4, Praha 4
Člen Jan Vacek
Ve funkci od 21.2.1990 do 27.1.1992
Adresa Čížovská 1586, Praha 9
Místopředseda Ing. Jaroslav Bentner
Ve funkci od 26.4.1990 do 27.1.1992
Adresa Panská 892/1, Praha 1
Předseda Jaroslav Nesládek
Ve funkci od 20.3.1978 do 26.4.1990
Adresa Mánesova 53, Praha 2
Místopředseda František Vitáček
Ve funkci od 21.2.1990 do 26.4.1990
Adresa Feřtekova 540, Praha 8
Člen Ing. Jaroslav Brentner
Ve funkci od 21.2.1990 do 26.4.1990
Adresa Panská 892/1, Praha 1
Člen Eva Šubrtová
Ve funkci od 20.3.1978 do 21.2.1990
Adresa Bořivojova 92/765, Praha 3
Člen Zdeněk Hejduk
Ve funkci od 30.5.1979 do 21.2.1990
Adresa Na Líše 19, Praha 4
Místopředseda Luboš Divíšek
Ve funkci od 10.6.1980 do 21.2.1990
Adresa Jeremenkova 22/752 , Praha 4-Podolí
Člen Josef Budák
Ve funkci od 3.5.1982 do 21.2.1990
Adresa Ječná 25/1255, Praha 2
Člen Rudolf Černý
Ve funkci od 3.5.1982 do 21.2.1990
Adresa Sídliště Strž 438 , Stará Huť u Dobříše
Člen Jaroslav Kučera
Ve funkci od 3.5.1982 do 21.2.1990
Adresa Moldavská 1363/13 , Praha 10-Vršovice
Člen Zdeněk Kolka
Ve funkci od 17.6.1987 do 21.2.1990
Adresa Radlická 10, Praha 5
Člen Luboš Kopta
Ve funkci od 17.6.1987 do 21.2.1990
Adresa Na Petřinách 36, Praha 6
Člen Stanislav Chloupek
Ve funkci od 26.7.1974 do 17.6.1987
Adresa K vodojemu 232/12, Praha 5
Člen Pavel Bouda
Ve funkci od 28.5.1981 do 17.6.1987
Adresa , Janov čp.265/12,okr.Most
Člen Jaroslav Zenkner
Ve funkci od 24.3.1976 do 3.5.1982
Adresa , Dolní Podluží 366,okr.Děčín
Člen Viliam Kováčik
Ve funkci od 20.3.1978 do 3.5.1982
Adresa Družstevní 1087, Třebíč
Člen Pavel Podrazil
Ve funkci od 30.5.1979 do 3.5.1982
Adresa Bajkalská 34, Praha 10
Člen Jan Vítek
Ve funkci od 30.5.1979 do 28.5.1981
Adresa Pod Sychrovem II 38/1037, Praha 10
Místopředseda Zdeněk Stehlík
Ve funkci od 6.5.1977 do 10.6.1980
Adresa Vavřenova ul.1108 , Praha 4-Bráník
Člen Ladislav Ježko
Ve funkci od 26.7.1974 do 30.5.1979
Adresa Kremelská 130/150a, Praha 10
Člen Jaroslav Raiman
Ve funkci od 20.3.1978 do 30.5.1979
Adresa K noskovně 325 , Praha 6-Nebušice
Člen Václav Nestrojil
Ve funkci od 20.3.1978 do 30.5.1979
Adresa Kremličkova 976, Praha 4
Předseda Stanislav Navrátil
Ve funkci od 5.5.1964 do 20.3.1978
Adresa Křenická 41 , Praha 10-Strašnice
Člen Zdeněk Homolka
Ve funkci od 6.5.1977 do 20.3.1978
Adresa Při trati 10 , Praha 4-Michle
Člen Milena Kadlecová
Ve funkci od 6.5.1977 do 20.3.1978
Adresa Na Folimance 17, Praha 2
Člen Miloslav Sochor
Ve funkci od 26.7.1974 do 6.5.1977
Adresa Hrázského 1083 , Benešov u Prahy
Místopředseda Vladislav Aschenbrenner
Ve funkci od 22.7.1976 do 6.5.1977
Adresa Třeboňská 592, Praha 4
Člen Jaroslav Raiman
Ve funkci od 22.7.1976 do 6.5.1977
Adresa ul.K noskovně 325, Praha 6
Místopředseda Stanislav Adámek
Ve funkci od 5.4.1962 do 22.7.1976
Adresa č.92, Osnice
Člen Jan Procházka
Ve funkci od 25.6.1971 do 22.7.1976
Adresa Nad vodovodem 61/2029 , Praha 10-Strašnice
Člen Vladislav Aschenbrenner
Ve funkci od 26.7.1974 do 24.3.1976
Adresa Třeboňská 592 , Praha 4-Michle
Člen Zdeněk Stehlík
Ve funkci od 5.5.1964 do 26.7.1974
Adresa Vnější 927/32 , Praha 4-Michle
Člen Jan Cichra
Ve funkci od 25.6.1971 do 26.7.1974
Adresa Na Pankráci 877/16, Praha 4
Člen František Pšenička
Ve funkci od 25.6.1971 do 26.7.1974
Adresa Sokolovská 23/352, Praha 3
Člen Petr Štorek
Ve funkci od 28.8.1972 do 26.7.1974
Adresa Legerova 48, Praha 2
Člen Josef Kvirenc
Ve funkci od 25.6.1971 do 28.8.1972
Adresa Jihlavská 426 , Praha 4-Michle
Člen Miloslav Sochor
Ve funkci od 5.5.1964 do 25.6.1971
Adresa Hražského ul.1083 , Benešov u Prahy
Člen Jaroslav Ježil
Ve funkci od 4.12.1965 do 25.6.1971
Adresa , D.Měcholupy čp.168,o.Pha-vých.
Člen František Schönpflug
Ve funkci od 15.6.1968 do 25.6.1971
Adresa Pod Slovany 16, Praha 2
Člen Josef Mytra
Ve funkci od 15.6.1968 do 25.6.1971
Adresa Dobrovského 26, Praha 7
Člen Jan Spálenka
Ve funkci od 5.5.1964 do 15.6.1968
Adresa Brtnická 6 , Praha 4-Michle
Člen Josef Syrovátka
Ve funkci od 14.4.1966 do 15.6.1968
Adresa , Zlatníky 111, p.D.Břežany
Člen František Lejsek
Ve funkci od 17.4.1961 do 14.4.1966
Adresa Na Skalce 29, Praha 5
Člen Jan Kunc
Ve funkci od 5.5.1964 do 4.12.1965
Adresa , D.Břežany čp.183,pkr.Pha-vých.
Člen Josef Košek
Ve funkci od 20.4.1959 do 5.5.1964
Adresa Ve vilách 5, Praha 4
Předseda František Filip
Ve funkci od 17.4.1961 do 5.5.1964
Adresa Na Lysině 657/27 , Praha č-Podolí
Člen Josef Novák
Ve funkci od 17.4.1961 do 5.5.1964
Adresa U podolského hřbitova 4 , Praha 4-Podolí
Člen Milan Rusniak
Ve funkci od 25.9.1961 do 5.5.1964
Adresa Slavojova ul.14 , Praha 2-Nusle
Člen Miroslav Hamerle
Ve funkci od 5.4.1962 do 5.5.1964
Adresa Ve dvoře č.6 , Praha č-Braník
Člen Stanislav Adámek
Ve funkci od 20.4.1959 do 5.4.1962
Adresa čp.92, Osnice
Člen Václav Žíla
Ve funkci od 20.4.1959 do 5.4.1962
Adresa U pomníku 4, Praha 4
Zástupce předsedy Jindřiška Hlaváčková
Ve funkci od 7.12.1960 do 5.4.1962
Adresa Na kopečku 3/1281 , Praha 8-Libeň
Člen Jan Polcar
Ve funkci od 17.4.1961 do 5.4.1962
Adresa , v Chodově u Prahy čp.291
Člen Jaromír Adam
Ve funkci od 20.4.1959 do 17.4.1961
Adresa Krokova 9, Praha 2
Předseda Josef Strnad
Ve funkci od 7.12.1960 do 17.4.1961
Adresa Koněvova 27 , Praha 11
Člen Miroslav Trefil
Ve funkci od 7.12.1960 do 11.1.1961
Adresa Oldřichova 12, Praha 2
Člen Josef Strnad
Ve funkci od 20.4.1959 do 7.12.1960
Adresa Koněvova 27 , Praha 11
Zástupce předsedy Jindřiška Hlaváčková
Ve funkci od 20.4.1959 do 7.12.1960
Adresa Grégrova 9 , Praha 13
Předseda Miroslav Trefil
Ve funkci od 20.4.1959 do 7.12.1960
Adresa Oldřichova 12, Praha 2
Pavel Novák
Ve funkci od 25.6.1958 do 20.4.1959
Adresa Přemyslovská 29 , Praha 11
Miroslav Trefil
Ve funkci od 25.6.1958 do 20.4.1959
Adresa Oldřichova 12 , Praha 12
Náhradní orgán Josef Kůs
Ve funkci od 25.6.1958 do 20.4.1959
Adresa Tyršova ul. 1194, Praha-Modřany
Václav Malý
Ve funkci od 25.6.1958 do 20.4.1959
Adresa Puchmajerova 13/336 , Jinonice u Prahy
Jindřich Kandus
Ve funkci od 25.6.1958 do 20.4.1959
Adresa Sluštická 22, Praha 10
Člen Josef Hoffman
Ve funkci od 1.9.1954 do 25.6.1958
Adresa č.72, Psáry
Člen Zdeněk Petrák
Ve funkci od 1.9.1954 do 25.6.1958
Adresa , Černošice-Vráž 386
Člen Josef Strnad
Ve funkci od 1.9.1954 do 25.6.1958
Adresa Koněvova č.27/31 , Praha XI.
Člen Josef Tauš
Ve funkci od 9.6.1956 do 25.6.1958
Adresa Baarova 15 , Praha XIV.
Zástupce předsedy Stanislav Adámek
Ve funkci od 9.6.1956 do 25.6.1958
Adresa č.142, Osnice
Člen Josef Zadák
Ve funkci od 9.6.1956 do 25.6.1958
Adresa Adamovská č.1064/7 , Prah-Michle
Předseda Josef Kůs
Ve funkci od 30.12.1957 do 25.6.1958
Adresa Tyršova 1194, Modřany
Předseda Jaroslav Reiman
Ve funkci od 1.9.1954 do 30.12.1957
Adresa č.139, Nebušice
Člen Stanislav Adámek
Ve funkci od 1.9.1954 do 9.6.1956
Adresa č.142, Osnice
Zástupce předsedy Josef Tauš
Ve funkci od 1.9.1954 do 9.6.1956
Adresa Baarova 15 , Praha XIV.
Člen Karel Tichava
Ve funkci od 1.9.1954 do 9.6.1956
Adresa Ohradní č.4 , Praha XIV.
Člen představenstva Jaroslav Kazbal
Ve funkci od 30.5.1951 do 1.9.1954
Adresa Kloboučnická ul.č.1044 , Praha XIV
Člen František Hrabě Ml.
Ve funkci od 5.5.1954 do 1.9.1954
Adresa , Všestary č.96, p.Strašnice
Čle Josef Veselý
Ve funkci od 5.5.1954 do 1.9.1954
Adresa Svobodova č.255 , Rudná II.
Člen Karel Hlaváček
Ve funkci od 5.5.1954 do 1.9.1954
Adresa Kostelní ul.č.8 , Praha XIII.
Předseda Jaroslav Jakubka
Ve funkci od 16.8.1954 do 1.9.1954
Adresa U družstva Ideál č.1086 , Praha XIV.
Zástupce předsedy Josef Roubíček
Ve funkci od 16.8.1954 do 1.9.1954
Adresa Na Kovářce č.192/22 , Praha XVI.
Člen Jan Synek
Ve funkci od 16.8.1954 do 1.9.1954
Adresa Ul.Dr.Musílka 323/47 , Praha IV.
Zástupce předsedy Jaroslav Jakubka
Ve funkci od 5.5.1954 do 16.8.1954
Adresa U družstva Ideál č.1068 , Praha XIV.
Předseda výboru Karel Doležal
Ve funkci od 5.5.1954 do 16.8.1954
Adresa Michelská ul.č.18 , Praha XIV.-Michle
Člen Josef Roubíček
Ve funkci od 5.5.1954 do 16.8.1954
Adresa Na Konvářce č.192/22 , Praha XVI.
Člen představenstva Josef Veselý
Ve funkci od 30.5.1951 do 5.5.1954
Adresa Svobodova ul.čís.255 , Hořelice
Člen představenstva Jan Framberg
Ve funkci od 19.12.1951 do 5.5.1954
Adresa Mečislavova 164 , Praha XIV
Člen představenstva Zdeněk Betka
Ve funkci od 25.7.1952 do 5.5.1954
Adresa Miličova č.8 , Praha XI.
Člen představenstva Stanislav Adámek
Ve funkci od 25.7.1952 do 5.5.1954
Adresa , Jesenice u Prahy č.142
Člen představenstva Václav Martínek
Ve funkci od 25.7.1952 do 5.5.1954
Adresa , Suchdol u Prahy č.251
Člen představenstva Jan Kunc
Ve funkci od 30.5.1951 do 25.7.1952
Adresa Závišova ul.čís.230 , Praha XIV.
Člen představenstva Antonín Mareš
Ve funkci od 19.12.1951 do 25.7.1952
Adresa K Ryšánce 502 , V Dolní Krči
Člen představenstva Josef Schwelbl
Ve funkci od 19.12.1951 do 25.7.1952
Adresa , Zbraslav III. čp.183
Člen představenstva Josef Březina
Ve funkci od 30.5.1951 do 19.12.1951
Adresa v Podzámčí čís.41 , Praha XIV.
Člen představenstva František Hofman
Ve funkci od 30.5.1951 do 19.12.1951
Adresa Na Dědinách čp.976 , Praha-Michle
Člen představenstva Karel Mráček
Ve funkci od 11.9.1951 do 19.12.1951
Adresa Severovýchodní 1563 , Praha XIII.-Spořilov
Člen představenstva Jan Framberg
Ve funkci od 30.5.1951 do 11.9.1951
Adresa Mečislavova ul.čís.164 , Praha XIV.

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje STAVOD výrobní družstvo

IČO (identifikační číslo): 00027693
Jméno: STAVOD výrobní družstvo
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 7. 1978
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 3

Sídlo STAVOD výrobní družstvo

Sídlo: V Chotejně 1267/1, Praha 10200

Živnosti STAVOD výrobní družstvo

Živnost č. 1 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 8. 1992

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 24. 8. 1992
Přerušeno od 22. 4. 2013

Statutární orgán STAVOD výrobní družstvo

Člen statutárního orgánu: PhDr. Zdeněk Drozen

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje STAVOD výrobní družstvo

IČO: 00027693
Firma: STAVOD výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 7. 1978

Sídlo STAVOD výrobní družstvo

Sídlo: V Chotejně 1267/1, Praha 10200

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Činnosti zastaváren
Ostatní finanční zprostředkování j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Balicí činnosti